Mededeling

Collapse
No announcement yet.

telkens terugkerende CID pagina's

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • telkens terugkerende CID pagina's

  Heb al geruime tijd last van telkens terugkerende CID pagina's zodra ik computer opstart. Heb in verleden msnplus geinstalleerd en daar waarschijnlijk de sponsoroptie aangeklikt, nu kan je dit via geinstalleerde software terugdraaien maar helaas hebt het bij mij geen effect. Heb msnplus gedeinstalleerd maar zit nog steeds met die vervelende CIDpagina's

  Heb hieronder een log geplaatst van system met hijackthis

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:54:16, on 24-2-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\COMPAQ\Easy Access Button Support\StartEAK.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  C:\WINDOWS\system32\PROMon.exe
  C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe
  C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEAKSYSTEMTRAY.EXE
  C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE
  C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmgr.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\Compaq\EASYAC~1\BttnServ.exe
  C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmon.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  C:\Program Files\Pando Networks\Pando\Pando.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
  C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
  C:\Program Files\DigitalPeers\CamTrack\camtrack.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.msn.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=1c02&lc=0413&s=search&ap=b204
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program Files\COMPAQ\Easy Access Button Support\StartEAK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DrvLsnr] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] "C:\Program Files\COMPAQ\Coloreal\coloreal.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PROMon.exe] PROMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 1200 Series] "C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WARN POP TRUST LIES] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Camp Mess Warn Pop\Rdr Loud.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Eachproc] C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\DUPEBA~1\Eq dent scr.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S
  O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Pando] "C:\Program Files\Pando Networks\Pando\Pando.exe" /Minimized
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - .DEFAULT User Startup: CamTrack.lnk = C:\Program Files\DigitalPeers\CamTrack\camtrack.exe (User 'Default user')
  O4 - Startup: CamTrack.lnk = C:\Program Files\DigitalPeers\CamTrack\camtrack.exe
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.nl/scanforvirus-en/kavwebscan_unicode.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game03.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: Intel(R) NMS (NMSSvc) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

  --
  End of file - 12258 bytes


  Hoop dat iemand mij hierin kan helpen

 • #2
  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [WARN POP TRUST LIES] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Camp Mess Warn Pop\Rdr Loud.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Eachproc] C:\DOCUME~1\Admin\APPLIC~1\DUPEBA~1\Eq dent scr.exe

  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Sluit hijackthis.

  Download dit bestand:
  Deljob.exe(mirror)

  Plaats het op je bureaublad.

  Dubbelklik Deljob.exe.
  Een logje(logit.txt) zal openen, het bestandje kan je ook terugvinden op je bureaublad.
  Post de inhoud van logit.txt in je volgende bericht.

  Comment


  • #3
   Hallo Steggel

   Heb nwe system scan gedaan en de door jou aangegeven regels aangevinkt.
   Met Deljob
   een logje gemaakt met onderstaand resultaal

   --------------------------------------------------------
   Backups created in C:\deljob

   AAEE155391D19003.job
   --------------------------------------------------------
   Files in Windows Tasks folder

   AppleSoftwareUpdate.job
   MP Scheduled Scan.job
   Symantec NetDetect.job
   --------------------------------------------------------
   Export App Data folders
   --------------------------------------------------------
   Het volume in station C heeft geen naam.
   Het volumenummer is 0426-2AAE

   Map van C:\Documents and Settings\Admin\Application Data

   24-02-2008 15:38 <DIR> .
   24-02-2008 15:38 <DIR> ..
   12-02-2008 22:14 <DIR> Adobe
   30-01-2008 21:02 <DIR> APPLEC~1 Apple Computer
   24-02-2008 22:03 <DIR> Azureus
   30-01-2008 11:10 <DIR> CamTrack
   28-01-2008 17:55 <DIR> DUPEBA~1 Dupebaitdale
   17-02-2008 17:21 <DIR> Google
   03-02-2008 15:15 <DIR> Grisoft
   27-01-2008 19:18 <DIR> Help
   27-01-2008 16:19 <DIR> IDENTI~1 Identities
   17-02-2008 22:22 <DIR> INTERV~1 InterVideo
   23-02-2008 18:50 <DIR> LIMEWI~1 LimeWirePlus
   27-01-2008 20:50 <DIR> MACROM~1 Macromedia
   17-02-2008 11:06 <DIR> MICROS~1 Microsoft
   24-02-2008 15:38 <DIR> PCTOOL~1 PC Tools
   28-01-2008 17:04 <DIR> Sun
   05-02-2008 19:45 <DIR> SUPERA~1.COM SUPERAntiSpyware.com
   27-01-2008 17:24 <DIR> Symantec
   30-01-2008 17:05 <DIR> Template
   02-02-2008 14:29 <DIR> Uniblue
   27-01-2008 20:08 <DIR> WINDOW~1 Windows Desktop Search
   03-02-2008 20:58 <DIR> WinRAR
   0 bestand(en) 0 bytes
   23 map(pen) 224.282.611.712 bytes beschikbaar
   Het volume in station C heeft geen naam.
   Het volumenummer is 0426-2AAE

   Map van C:\Documents and Settings\All Users\Application Data

   24-02-2008 15:39 <DIR> .
   24-02-2008 15:39 <DIR> ..
   02-02-2008 11:01 <DIR> Adobe
   02-02-2008 11:04 <DIR> ADOBES~1 Adobe Systems
   30-01-2008 21:00 <DIR> Apple
   30-01-2008 21:02 <DIR> APPLEC~1 Apple Computer
   30-01-2008 23:18 <DIR> Azureus
   27-01-2008 17:50 <DIR> BVRPSO~1 BVRP Software
   27-01-2008 20:55 <DIR> CAMPME~1 Camp Mess Warn Pop
   03-02-2008 16:23 <DIR> Google
   24-02-2008 19:43 <DIR> GOOGLE~1 Google Updater
   03-02-2008 15:14 <DIR> Grisoft
   02-02-2008 16:13 <DIR> KASPER~1 Kaspersky Lab
   03-02-2008 15:17 <DIR> Lavasoft
   04-02-2008 21:00 <DIR> MICROS~1 Microsoft
   13-02-2008 07:33 <DIR> MICROS~2 Microsoft Help
   03-02-2008 16:44 <DIR> SPYBOT~1 Spybot - Search & Destroy
   05-02-2008 19:45 <DIR> SUPERA~1.COM SUPERAntiSpyware.com
   27-01-2008 19:24 <DIR> Symantec
   24-02-2008 15:43 <DIR> TEMP
   27-01-2008 22:26 <DIR> WINDOW~1 Windows Genuine Advantage
   05-02-2008 17:50 <DIR> WinZip
   27-01-2008 20:20 <DIR> WLINST~1 WLInstaller
   24-02-2008 11:17 <DIR> Zylom
   0 bestand(en) 0 bytes
   24 map(pen) 224.282.611.712 bytes beschikbaar
   --------------------------------------------------------
   All User Accounts
   --------------------------------------------------------
   Admin
   Administrator
   Admin_2
   All Users
   Eigenaar
   --------------------------------------------------------

   Comment


   • #4
    Open de verkenner ("Deze Computer") en kies Extra -> Mapopties...
    Controleer onder Weergave de volgende instelling:

    Selecteer: Verborgen bestanden en mappen weergeven

    Verwijder vervolgens de volgende mappen:
    C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Dupebaitdale
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Camp Mess Warn Pop

    Post ter controle nog een nieuw log van hijackthis.

    Comment


    • #5
     Het gevraagd is verwijderd.

     Zie nieuwe log:

     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 0:01:57, on 25-2-2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
     C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
     C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
     C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
     C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
     C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
     C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
     C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe
     C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
     C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
     C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
     C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
     C:\WINDOWS\System32\alg.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\Program Files\COMPAQ\Easy Access Button Support\StartEAK.exe
     C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
     C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
     C:\WINDOWS\system32\PROMon.exe
     C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe
     C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE
     C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
     C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmgr.exe
     C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
     C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
     C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
     C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmon.exe
     C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
     C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
     C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
     C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
     C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
     C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
     C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
     C:\Program Files\Pando Networks\Pando\Pando.exe
     C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
     C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
     C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
     C:\Program Files\DigitalPeers\CamTrack\camtrack.exe
     C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
     C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEAKSYSTEMTRAY.EXE
     C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE
     C:\PROGRA~1\Compaq\EASYAC~1\BttnServ.exe
     C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
     C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe
     C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
     C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.msn.com/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=1c02&lc=0413&s=search&ap=b204
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
     O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program Files\COMPAQ\Easy Access Button Support\StartEAK.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [DrvLsnr] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
     O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [WCOLOREAL] "C:\Program Files\COMPAQ\Coloreal\coloreal.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [PROMon.exe] PROMon.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
     O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
     O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
     O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
     O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 1200 Series] "C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmgr.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
     O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
     O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S
     O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [Pando] "C:\Program Files\Pando Networks\Pando\Pando.exe" /Minimized
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
     O4 - HKUS\S-1-5-21-1614765859-3057704224-645757453-1003\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe (User '?')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
     O4 - S-1-5-21-1614765859-3057704224-645757453-1003 Startup: CamTrack.lnk = C:\Program Files\DigitalPeers\CamTrack\camtrack.exe (User '?')
     O4 - .DEFAULT User Startup: CamTrack.lnk = C:\Program Files\DigitalPeers\CamTrack\camtrack.exe (User 'Default user')
     O4 - Startup: CamTrack.lnk = C:\Program Files\DigitalPeers\CamTrack\camtrack.exe
     O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
     O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
     O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
     O4 - Global Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = ?
     O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
     O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
     O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe
     O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
     O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.nl/scanforvirus-en/kavwebscan_unicode.cab
     O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
     O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
     O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game03.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
     O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
     O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
     O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
     O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
     O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
     O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
     O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
     O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
     O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
     O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
     O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
     O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
     O23 - Service: Intel(R) NMS (NMSSvc) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe
     O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
     O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
     O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

     --
     End of file - 12320 bytes

     Comment


     • #6
      Zoals je zelf ook wel hebt gemerkt is het probleem nu wel opgelost. Log is in orde.

      Lees hier hoe je nieuwe infecties kan voorkomen!

      Ik zal deze gereed melden.

      Comment


      • #7
       Heb idd geen problemen meer, ontzettend bedankt voor je tijd en moeite

       Comment

       Sorry, you are not authorized to view this page
       Working...
       X