Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Virus?

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Virus?

  Afgesplitst van:
  http://www.nucia.eu/forum/showthread.php?t=34693


  hier is het logje


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:56:34, on 28-2-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
  Boot mode: Safe mode

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Documents and Settings\JASPER\Mijn documenten\msn spul 1\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TP CfgWiz] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\OPC\{31011D49-D90C-4da0-878B-78D28AD507AF}\SymCuw.exe" -G:{2D617065-1C52-4240-B5BC-C0AE12157777} -T:Config
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] "rundll32.exe" bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [60344b6f] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\mnlxyhtq.dll",b
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Registration-InstantCopy.lnk = C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\Pixie\RegTool.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Documents and Settings\JASPER\Mijn documenten\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\npjpi160_03.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\npjpi160_03.dll
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {3FE16C08-D6A7-4133-84FC-D5BFB4F7D886} (WebGameLoader Class) - http://www.miniclip.com/games/ricochet-lost-worlds/en/ReflexiveWebGameLoader.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://anne-mariehj.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} - http://160.36.60.7:9004/activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://webcam.salisbury.edu/activex/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {B7D07999-2ADB-4AEB-997E-F61CB7B2E2CD} (TSEasyInstallX Control) - http://www.trendsecure.com/easy_install/_activex/en-US/TSEasyInstallX.CAB
  O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game02.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C111A91F-D4EC-4D22-8D27-C3BCB0389F43} - http://sdccam.netacad.be/activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} - http://209.20.250.7/activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/SITE/xupload/XUpload.ocx
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
  O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
  O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - Unknown owner - C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Anti-Virus\fsgk32st.exe (file missing)
  O23 - Service: fsbwsys - Unknown owner - C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus RPC Server (InoRPC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus Realtime Server (InoRT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus Job Server (InoTask) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

  --
  End of file - 7605 bytes
  Last edited by Crash; 28-02-08, 17:39.

 • #2
  Volg deze instructies om ComboFix te downloaden:
  • Voer de instructies op de BleepingComputer pagina uit, inclusief het installeren van de XP Recovery Console
   Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

   OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner,
   schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.
   Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

   • Dubbelklik op Combofix.exe
    Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door 1 (continue) te typen, gevolgd door ENTER.
    Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.


   Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.
   Plaats deze log in je volgende post, samen met een vers HijackThis logje.
  Groet,
  Pimmerd

  Comment


  • #3
   ik kreeg geen combofix logje want de pc herstarte en niet in veilige modus
   dus liep hij weer vast en kreeg ik geen logje
   Last edited by spycid; 29-02-08, 14:13.

   Comment


   • #4
    heb nu wel internet weer
    maar krijg steeds de melding symcuw.exe is een fout op getreden

    Comment


    • #5
     ComboFix 08-02-25.3 - JASPER 2008-02-29 14:49:39.3 - NTFSx86
     Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.677 [GMT 1:00]
     Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\JASPER\Bureaublad\ComboFix.exe

     WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
     .

     (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     .
     ---- Previous Run -------
     .
     C:\Documents and Settings\GERBEN\Application Data\macromedia\Flash Player\#SharedObjects\2XR3MNA5\iforex.com
     C:\Documents and Settings\GERBEN\Application Data\macromedia\Flash Player\#SharedObjects\2XR3MNA5\iforex.com\Emerp\Events\flash_object.swf\user_data.sol
     C:\Documents and Settings\GERBEN\Application Data\macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#iforex.com
     C:\Documents and Settings\GERBEN\Application Data\macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#iforex.com\settings.sol
     C:\Documents and Settings\JASPER\Application Data\macromedia\Flash Player\#SharedObjects\NVWKLHCM\iforex.com
     C:\Documents and Settings\JASPER\Application Data\macromedia\Flash Player\#SharedObjects\NVWKLHCM\iforex.com\Emerp\Events\flash_object.swf\user_data.sol
     C:\Documents and Settings\JASPER\Application Data\macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#iforex.com
     C:\Documents and Settings\JASPER\Application Data\macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#iforex.com\settings.sol
     C:\Documents and Settings\SJOUKJE\Application Data\macromedia\Flash Player\#SharedObjects\9NM28PRZ\iforex.com
     C:\Documents and Settings\SJOUKJE\Application Data\macromedia\Flash Player\#SharedObjects\9NM28PRZ\iforex.com\Emerp\Events\flash_object.swf\user_data.sol
     C:\Documents and Settings\SJOUKJE\Application Data\macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#iforex.com
     C:\Documents and Settings\SJOUKJE\Application Data\macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#iforex.com\settings.sol
     C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\Quarantine
     C:\WINDOWS\system32\bbugndem.dll
     C:\WINDOWS\system32\fykmddjm.dll
     C:\WINDOWS\system32\hheqoaql.dll
     C:\WINDOWS\system32\hheqoaql.dllbox
     C:\WINDOWS\system32\ilkkj.ini
     C:\WINDOWS\system32\ilkkj.ini2
     C:\WINDOWS\system32\jkkli.dll
     C:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp
     C:\WINDOWS\system32\mnlxyhtq.dll
     C:\WINDOWS\system32\qthyxlnm.ini
     C:\WINDOWS\system32\vtuvwxw.dll

     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

     .
     -------\nm


     (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-01-28 to 2008-02-29 ))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     2008-02-22 18:12 . 2008-02-22 18:12 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Lavasoft
     2008-02-21 22:20 . 2008-02-21 22:20 102 --a------ C:\Platform.ini
     2008-02-21 17:18 . 2006-06-16 19:58 <DIR> d---s---- C:\Documents and Settings\NetworkService.NT AUTHORITY\UserData
     2008-02-21 17:17 . 2006-06-16 19:58 <DIR> d---s---- C:\Documents and Settings\NetworkService\UserData
     2008-02-21 16:57 . 2008-02-21 16:57 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Webroot
     2008-02-20 15:05 . 2008-02-20 15:05 8 --a------ C:\WINDOWS\system32\603459e1
     2008-02-20 13:30 . 2008-02-20 13:30 <DIR> d-------- C:\Program Files\Sierra
     2008-02-18 11:52 . 2008-02-21 16:14 <DIR> d-------- C:\Program Files\Norton 360
     2008-02-18 11:51 . 2008-02-18 11:54 115,000 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.SYS
     2008-02-18 11:51 . 2008-02-18 11:54 48,776 --a------ C:\WINDOWS\system32\S32EVNT1.DLL
     2008-02-18 11:51 . 2008-02-18 11:54 8,014 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.CAT
     2008-02-18 11:51 . 2008-02-18 11:54 806 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.INF
     2008-02-18 11:48 . 2008-02-20 13:37 <DIR> d-------- C:\Program Files\Symantec
     2008-02-18 11:48 . 2008-02-24 15:26 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
     2008-02-18 11:48 . 2008-02-20 12:29 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec
     2008-02-17 20:59 . 2008-02-17 20:59 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\NetworkService\Menu Start
     2008-02-17 20:56 . 2008-02-17 20:56 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\JASPER\Application Data\InstallShield
     2008-02-12 17:44 . 2008-02-12 17:48 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\JASPER\.housecall6.6

     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     2008-02-29 13:07 100,178 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fwdrv.err
     2008-02-20 13:56 487 ----a-w C:\Program Files\Snelkoppeling naar Norton 360.lnk
     2008-02-20 12:21 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
     2008-02-19 21:26 18,870 ----a-w C:\Documents and Settings\GERBEN\Application Data\wklnhst.dat
     2008-02-16 19:13 28,730 ----a-w C:\Documents and Settings\SJOUKJE\Application Data\wklnhst.dat
     2008-02-16 11:34 --------- d-----w C:\Program Files\SpywareBlaster
     2008-02-13 12:14 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk
     2008-02-12 16:44 102,664 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tmcomm.sys
     2008-02-06 18:54 --------- d-----w C:\Documents and Settings\JASPER\Application Data\ubi.com
     2008-02-04 16:16 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live Safety Center
     2008-02-01 18:40 --------- d-----w C:\Documents and Settings\JASPER\Application Data\LimeWire
     2007-12-26 23:33 43,520 ----a-w C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt03.dll
     2007-12-16 18:52 318 ----a-w C:\delete.bat
     2007-12-07 02:18 824,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
     2007-12-04 18:42 550,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
     2007-05-29 09:30 553 ----a-w C:\Program Files\Snelkoppeling naar Microsoft Games.lnk
     2007-02-07 20:27 19,668 ----a-w C:\Documents and Settings\JASPER\Application Data\wklnhst.dat
     2006-04-16 08:15 1,788 ----a-w C:\Documents and Settings\DOETIE\Application Data\wklnhst.dat
     2006-02-05 21:14 59 ----a-w C:\Documents and Settings\SJOUKJE\IB2004.DAT
     2005-02-23 00:20 73,728 ------w C:\Documents and Settings\SJOUKJE\IB2004u.exe
     2005-02-23 00:20 402,432 ----a-r C:\Documents and Settings\SJOUKJE\IB2004.scr
     2005-02-23 00:20 122,880 ----a-r C:\Documents and Settings\SJOUKJE\IB2004s.exe
     2005-02-23 00:20 1,605,632 ----a-r C:\Documents and Settings\SJOUKJE\IB2004.exe
     2004-01-11 18:23 64,168 ----a-w C:\Documents and Settings\SJOUKJE\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
     .

     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     .
     REGEDIT4
     *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

     [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 09:03 15360]
     "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-12-19 15:17 171448]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-07-14 15:09 57344]
     "Microsoft Works Update Detection"="C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe" [2003-06-10 00:11 50688]
     "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11 132496]
     "PinnacleDriverCheck"="C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe" [2003-05-28 16:37 394240]
     "TP CfgWiz"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\OPC\{31011D49-D90C-4da0-878B-78D28AD507AF}\SymCuw.exe" [2007-08-24 04:42 820616]
     "BluetoothAuthenticationAgent"="rundll32.exe" [2004-08-04 09:03 33792 C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe]
     "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-06-07 20:46 282624]

     [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 09:03 15360]

     C:\Documents and Settings\GERBEN\Menu Start\Programma's\Opstarten\
     Registration-InstantCopy.lnk - C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\Pixie\RegTool.exe [2002-09-26 13:18:00 245760]

     C:\Documents and Settings\JASPER\Menu Start\Programma's\Opstarten\
     Registration-InstantCopy.lnk - C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\Pixie\RegTool.exe [2002-09-26 13:18:00 245760]

     C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
     WinZip Quick Pick.lnk - C:\Documents and Settings\JASPER\Mijn documenten\WinZip\WZQKPICK.EXE [2007-04-14 13:58:39 122880]

     [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^AutoCAD Startup Accelerator.lnk]
     path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\AutoCAD Startup Accelerator.lnk
     backup=C:\WINDOWS\pss\AutoCAD Startup Accelerator.lnkCommon Startup

     [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
     "EnableFirewall"= 0 (0x0)

     R0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\fsdfw.sys [2004-09-10 12:24]
     R1 fwdrv;Firewall Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\fwdrv.sys [2007-04-26 10:21]
     R1 khips;Kerio HIPS Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\khips.sys [2007-04-26 10:21]
     R2 LogWatch;Event Log Watch;C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe [2002-09-20 17:29]
     R2 SPF4;Sunbelt Personal Firewall 4;"C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe" [2007-04-26 10:21]
     R3 Cap7134;MEDION (7134) WDM Video Capture;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Cap7134.sys [2003-06-05 07:04]
     R3 Intels51;Creatix V.9X DSP Data Fax Modem;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ctxs51.sys [2003-05-22 16:44]
     R3 PhTVTune;MEDION TV-TUNER 7134 MK2/3;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PhTVTune.sys [2003-06-12 07:47]
     R3 wlags48d;Agere Wireless PCCard Service;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wlags48d.sys [2003-07-09 12:18]
     S2 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Anti-Virus\Win2K\FSfilter.sys
     S2 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Anti-Virus\Win2K\FSgk.sys
     S2 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Anti-Virus\Win2K\FSrec.sys
     S3 CA_LIC_CLNT;CA License Client;C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe [2002-09-20 17:27]
     S3 CA_LIC_SRVR;CA License Server;C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe [2002-09-20 17:41]

     .
     Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
     "2008-02-29 13:44:00 C:\WINDOWS\Tasks\Check Updates for Windows Live Toolbar.job"
     - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\MSNTBUP.EXE
     .
     **************************************************************************

     catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
     Rootkit scan 2008-02-29 14:54:28
     Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

     scannen van verborgen processen ...

     scannen van verborgen autostart items ...

     scannen van verborgen bestanden ...

     Scan succesvol afgerond
     verborgen bestanden: 0

     **************************************************************************
     .
     Voltooingstijd: 2008-02-29 14:56:20
     ComboFix-quarantined-files.txt 2008-02-29 13:56:13
     .
     2008-02-13 22:05:20 --- E O F ---

     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 15:26:35, on 29-2-2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\WINDOWS\system32\netdde.exe
     C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
     C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
     C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
     C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
     C:\Documents and Settings\JASPER\Mijn documenten\WinZip\WZQKPICK.EXE
     C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
     C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
     C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
     C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
     C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
     C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
     C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
     C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
     C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
     C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
     C:\WINDOWS\explorer.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
     C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
     C:\Documents and Settings\JASPER\Mijn documenten\msn spul 1\HijackThis.exe

     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
     O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
     O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
     O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [TP CfgWiz] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\OPC\{31011D49-D90C-4da0-878B-78D28AD507AF}\SymCuw.exe" -G:{2D617065-1C52-4240-B5BC-C0AE12157777} -T:Config
     O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] "rundll32.exe" bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
     O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
     O4 - Startup: Registration-InstantCopy.lnk = C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\Pixie\RegTool.exe
     O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Documents and Settings\JASPER\Mijn documenten\WinZip\WZQKPICK.EXE
     O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
     O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
     O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
     O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
     O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
     O16 - DPF: {3FE16C08-D6A7-4133-84FC-D5BFB4F7D886} (WebGameLoader Class) - http://www.miniclip.com/games/ricochet-lost-worlds/en/ReflexiveWebGameLoader.cab
     O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://anne-mariehj.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
     O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
     O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
     O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
     O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} - http://160.36.60.7:9004/activex/AMC.cab
     O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
     O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://webcam.salisbury.edu/activex/AxisCamControl.cab
     O16 - DPF: {B7D07999-2ADB-4AEB-997E-F61CB7B2E2CD} (TSEasyInstallX Control) - http://www.trendsecure.com/easy_install/_activex/en-US/TSEasyInstallX.CAB
     O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab
     O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game02.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
     O16 - DPF: {C111A91F-D4EC-4D22-8D27-C3BCB0389F43} - http://sdccam.netacad.be/activex/AMC.cab
     O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
     O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} - http://209.20.250.7/activex/AMC.cab
     O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/SITE/xupload/XUpload.ocx
     O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
     O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
     O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
     O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - Unknown owner - C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Anti-Virus\fsgk32st.exe (file missing)
     O23 - Service: fsbwsys - Unknown owner - C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe (file missing)
     O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
     O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
     O23 - Service: eTrust Antivirus RPC Server (InoRPC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
     O23 - Service: eTrust Antivirus Realtime Server (InoRT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
     O23 - Service: eTrust Antivirus Job Server (InoTask) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
     O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
     O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
     O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
     O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
     O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
     O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

     --
     End of file - 9933 bytes

     Comment


     • #6
      Open Kladblok, kopiëer en plak het volgende (vetgedrukte tekst) in een leeg venster:

      File::
      C:\WINDOWS\system32\603459e1

      Driver::
      F-Secure File System Filter
      F-Secure Gatekeeper
      F-Secure File System Recognizer

      Folder::
      C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus

      Sla dit op op je Bureaublad als CFScript.txt

      Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld :      Dit zal ComboFix doen herstarten.
      Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt,
      en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord samen met een nieuw HijackThislogje.

      Hoe is het met je problemen?
      Groet,
      Pimmerd

      Comment


      • #7
       help

       kom alleen niet meer in windows
       alleen caldera ms/dos komt er voor
       Last edited by spycid; 29-02-08, 19:37.

       Comment


       • #8
        Caldera MS/DOS? Volgens mij is dat van een driver
        Zit er toevallig een CD in je speler, verwijder deze eruit en herstart daarna je PC.
        Groet,
        Pimmerd

        Comment


        • #9
         nee dat was het niet laat maar is al weer goed         Command switches used :: C:\Documents and Settings\JASPER\Bureaublad\CFScript.txt

         WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!

         FILE ::
         C:\WINDOWS\system32\603459e1
         .

         (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-01-28 to 2008-02-29 ))))))))))))))))))))))))))))))
         .

         2008-02-22 18:12 . 2008-02-22 18:12 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Lavasoft
         2008-02-21 22:20 . 2008-02-21 22:20 102 --a------ C:\Platform.ini
         2008-02-21 17:18 . 2006-06-16 19:58 <DIR> d---s---- C:\Documents and Settings\NetworkService.NT AUTHORITY\UserData
         2008-02-21 17:17 . 2006-06-16 19:58 <DIR> d---s---- C:\Documents and Settings\NetworkService\UserData
         2008-02-21 16:57 . 2008-02-21 16:57 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Webroot
         2008-02-20 13:30 . 2008-02-20 13:30 <DIR> d-------- C:\Program Files\Sierra
         2008-02-18 11:52 . 2008-02-29 17:01 <DIR> d-------- C:\Program Files\Norton 360
         2008-02-18 11:51 . 2008-02-29 17:54 115,000 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.SYS
         2008-02-18 11:51 . 2008-02-29 17:54 48,776 --a------ C:\WINDOWS\system32\S32EVNT1.DLL
         2008-02-18 11:51 . 2008-02-29 17:54 8,014 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.CAT
         2008-02-18 11:51 . 2008-02-29 17:54 806 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.INF
         2008-02-18 11:48 . 2008-02-29 17:54 <DIR> d-------- C:\Program Files\Symantec
         2008-02-18 11:48 . 2008-02-29 18:03 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
         2008-02-18 11:48 . 2008-02-29 17:54 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec
         2008-02-17 20:59 . 2008-02-17 20:59 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\NetworkService\Menu Start

         .
         ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
         .
         2008-02-29 15:53 100,812 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fwdrv.err
         2008-02-20 13:56 487 ----a-w C:\Program Files\Snelkoppeling naar Norton 360.lnk
         2008-02-20 12:21 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
         2008-02-19 21:26 18,870 ----a-w C:\Documents and Settings\GERBEN\Application Data\wklnhst.dat
         2008-02-16 19:13 28,730 ----a-w C:\Documents and Settings\SJOUKJE\Application Data\wklnhst.dat
         2008-02-16 11:34 --------- d-----w C:\Program Files\SpywareBlaster
         2008-02-13 12:14 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk
         2008-02-12 16:44 102,664 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tmcomm.sys
         2008-02-04 16:16 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live Safety Center
         2007-12-16 18:52 318 ----a-w C:\delete.bat
         2007-05-29 09:30 553 ----a-w C:\Program Files\Snelkoppeling naar Microsoft Games.lnk
         2006-04-16 08:15 1,788 ----a-w C:\Documents and Settings\DOETIE\Application Data\wklnhst.dat
         2006-02-05 21:14 59 ----a-w C:\Documents and Settings\SJOUKJE\IB2004.DAT
         2005-02-23 00:20 73,728 ------w C:\Documents and Settings\SJOUKJE\IB2004u.exe
         2005-02-23 00:20 402,432 ----a-r C:\Documents and Settings\SJOUKJE\IB2004.scr
         2005-02-23 00:20 122,880 ----a-r C:\Documents and Settings\SJOUKJE\IB2004s.exe
         2005-02-23 00:20 1,605,632 ----a-r C:\Documents and Settings\SJOUKJE\IB2004.exe
         2004-01-11 18:23 64,168 ----a-w C:\Documents and Settings\SJOUKJE\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
         .

         ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
         .
         .
         REGEDIT4
         *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
         "Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-07-14 15:09 57344]
         "Microsoft Works Update Detection"="C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe" [2003-06-10 00:11 50688]
         "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11 132496]
         "PinnacleDriverCheck"="C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe" [2003-05-28 16:37 394240]
         "TP CfgWiz"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\OPC\{31011D49-D90C-4da0-878B-78D28AD507AF}\SymCuw.exe" [2007-08-24 04:42 820616]
         "BluetoothAuthenticationAgent"="rundll32.exe" [2004-08-04 09:03 33792 C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe]
         "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-06-07 20:46 282624]
         "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2007-07-18 02:54 116072]

         [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
         "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 09:03 15360]

         C:\Documents and Settings\GERBEN\Menu Start\Programma's\Opstarten\
         Registration-InstantCopy.lnk - C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\Pixie\RegTool.exe [2002-09-26 13:18:00 245760]

         [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^AutoCAD Startup Accelerator.lnk]
         path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\AutoCAD Startup Accelerator.lnk
         backup=C:\WINDOWS\pss\AutoCAD Startup Accelerator.lnkCommon Startup

         [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
         "EnableFirewall"= 0 (0x0)

         R0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\fsdfw.sys [2004-09-10 12:24]
         R1 fwdrv;Firewall Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\fwdrv.sys [2007-04-26 10:21]
         R1 khips;Kerio HIPS Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\khips.sys [2007-04-26 10:21]
         R2 LogWatch;Event Log Watch;C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe [2002-09-20 17:29]
         R2 SPF4;Sunbelt Personal Firewall 4;"C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe" [2007-04-26 10:21]
         R3 Cap7134;MEDION (7134) WDM Video Capture;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Cap7134.sys [2003-06-05 07:04]
         R3 Intels51;Creatix V.9X DSP Data Fax Modem;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ctxs51.sys [2003-05-22 16:44]
         R3 PhTVTune;MEDION TV-TUNER 7134 MK2/3;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PhTVTune.sys [2003-06-12 07:47]
         R3 wlags48d;Agere Wireless PCCard Service;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wlags48d.sys [2003-07-09 12:18]
         S2 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Anti-Virus\Win2K\FSfilter.sys
         S2 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Anti-Virus\Win2K\FSrec.sys
         S3 CA_LIC_CLNT;CA License Client;C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe [2002-09-20 17:27]
         S3 CA_LIC_SRVR;CA License Server;C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe [2002-09-20 17:41]

         .
         Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
         "2008-02-29 17:44:01 C:\WINDOWS\Tasks\Check Updates for Windows Live Toolbar.job"
         - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\MSNTBUP.EXE
         .
         **************************************************************************

         catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
         Rootkit scan 2008-02-29 23:22:37
         Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

         scannen van verborgen processen ...

         scannen van verborgen autostart items ...

         scannen van verborgen bestanden ...

         Scan succesvol afgerond
         verborgen bestanden: 0

         **************************************************************************
         .
         ------------------------ Other Running Processes ------------------------
         .
         C:\WINDOWS\system32\netdde.exe
         C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
         C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
         C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
         C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
         C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
         C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
         C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
         C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
         C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
         C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
         .
         **************************************************************************
         .
         Voltooingstijd: 2008-02-29 23:27:05 - machine was rebooted [GERBEN]
         ComboFix-quarantined-files.txt 2008-02-29 22:26:56
         ComboFix2.txt 2008-02-29 13:56:22

         Comment


         • #10
          Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
          Scan saved at 01:45, on 2008-03-01
          Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
          MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
          Boot mode: Normal

          Running processes:
          C:\WINDOWS\System32\smss.exe
          C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
          C:\WINDOWS\system32\services.exe
          C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
          C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
          C:\WINDOWS\system32\netdde.exe
          C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
          C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
          C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
          C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
          C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
          C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
          C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
          C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
          C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
          C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
          C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\Explorer.EXE
          C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe
          C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
          C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
          C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
          C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
          C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
          C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
          C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
          C:\Documents and Settings\JASPER\Mijn documenten\WinZip\WZQKPICK.EXE
          C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
          C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
          C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
          C:\PROGRA~1\CA\SHARED~1\SCANEN~1\InoDist.exe
          C:\Documents and Settings\JASPER\Mijn documenten\msn spul 1\HijackThis.exe

          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
          R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
          O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
          O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
          O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
          O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
          O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
          O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [TP CfgWiz] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\OPC\{31011D49-D90C-4da0-878B-78D28AD507AF}\SymCuw.exe" -G:{2D617065-1C52-4240-B5BC-C0AE12157777} -T:Config
          O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] "rundll32.exe" bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
          O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
          O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
          O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
          O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
          O4 - HKUS\S-1-5-21-3060073373-1796464045-3419403462-1008\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'GERBEN')
          O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
          O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
          O4 - S-1-5-21-3060073373-1796464045-3419403462-1008 Startup: Registration-InstantCopy.lnk = C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\Pixie\RegTool.exe (User 'GERBEN')
          O4 - S-1-5-21-3060073373-1796464045-3419403462-1008 User Startup: Registration-InstantCopy.lnk = C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\Pixie\RegTool.exe (User 'GERBEN')
          O4 - Startup: Registration-InstantCopy.lnk = C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\Pixie\RegTool.exe
          O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Documents and Settings\JASPER\Mijn documenten\WinZip\WZQKPICK.EXE
          O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
          O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
          O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
          O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
          O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
          O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
          O16 - DPF: {3FE16C08-D6A7-4133-84FC-D5BFB4F7D886} (WebGameLoader Class) - http://www.miniclip.com/games/ricochet-lost-worlds/en/ReflexiveWebGameLoader.cab
          O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://anne-mariehj.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
          O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
          O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
          O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
          O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} - http://160.36.60.7:9004/activex/AMC.cab
          O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
          O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://webcam.salisbury.edu/activex/AxisCamControl.cab
          O16 - DPF: {B7D07999-2ADB-4AEB-997E-F61CB7B2E2CD} (TSEasyInstallX Control) - http://www.trendsecure.com/easy_install/_activex/en-US/TSEasyInstallX.CAB
          O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab
          O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game02.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
          O16 - DPF: {C111A91F-D4EC-4D22-8D27-C3BCB0389F43} - http://sdccam.netacad.be/activex/AMC.cab
          O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
          O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} - http://209.20.250.7/activex/AMC.cab
          O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/SITE/xupload/XUpload.ocx
          O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
          O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
          O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
          O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - Unknown owner - C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\Anti-Virus\fsgk32st.exe (file missing)
          O23 - Service: fsbwsys - Unknown owner - C:\Program Files\F-Secure Anti-Virus\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe (file missing)
          O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
          O23 - Service: eTrust Antivirus RPC Server (InoRPC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
          O23 - Service: eTrust Antivirus Realtime Server (InoRT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
          O23 - Service: eTrust Antivirus Job Server (InoTask) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
          O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
          O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
          O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
          O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe
          O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
          O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

          --
          End of file - 10078 bytes

          Comment


          • #11
           Open een leeg kladblok venster en kopieer/plak onderstaande dikgedrukte tekst daarin:

           sc delete "F-Secure Firewall Driver"
           sc delete "F-Secure File System Filter"
           sc delete "F-Secure File System Recognizer"

           Sla het vervolgens op als fix.bat op je Bureaublad
           Kies bij Opslaan als type voor Alle bestanden.

           Dubbelklik vervolgens op fix.bat.

           Hoe is het met je problemen?
           Groet,
           Pimmerd

           Comment


           • #12
            alles is volgens mij weer goed bedankt :
            maar norton 360 zit nog steeds in mijn register
            Last edited by spycid; 01-03-08, 16:23.

            Comment


            • #13
             heb je ervaring met regsweep want die heb ik gedowload en die vind allemaal fouten in mijn register

             Comment


             • #14
              heb het met cc cleaner verwijderd

              Comment


              • #15
               Persoonlijk ben ik geen fan van Registercleaners, meestal richten ze meer schade aan dan ze nuttige dingen doen.
               Heb al meerdere keren gezien dat mensen moesten gaan formatteren omdat het register teveel schade heeft opgelopen.

               Je kan met deze tool de restjes verwijderen van Norton:


               Nog problemen verder?
               Groet,
               Pimmerd

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X