Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Trage laptop en popups

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Trage laptop en popups

  Hallo,
  de laptop van mijn moeder is de laatste tijd vrij traag en er verschijnen ook popups, onder andere van wixawin.com, partypoker.com etc. heb al vanalles geprobeerd maar het is me niet gelukt dit te verhelpen. misschien dat 1 van jullie iets weet...
  hieronder mijn hijack this log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:22:08, on 2-3-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
  C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
  C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
  C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
  C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe
  C:\Program Files\OSD\OSD.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Hijack This\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://toolbar.google.com/tbredir?r=di&l=nl&v=4.0
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LtMoh] C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OSD] C:\Program Files\OSD\OSD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Monitor] C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [4cdad479] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\dirjqtmg.dll",b
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.nl/scanforvirus-en/kavwebscan_unicode.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1100272070238
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5241/mcfscan.cab
  O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
  O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
  O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus RPC Server (InoRPC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus Realtime Server (InoRT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
  O23 - Service: eTrust Antivirus Job Server (InoTask) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
  O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

  --
  End of file - 6206 bytes

 • #2
  Schakel Spybot's TeaTimer even uit, omdat deze de fix in de weg kan zitten:
  - Start Spybot
  - Ga naar Mode > selecteer Advanced Mode
  - Ga naar Tools en klik op het Resident-icoon in de lijst
  - Haal het vinkje weg bij Resident TeaTimer en klik OK
  - Herstart de computer

  Download vervolgens ResetTeaTimer.bat naar je Bureaublad.
  Dubbelklik op ResetTeaTimer.bat om alle entries in TeaTimer te verwijderen.
  Als de computer schoon is, kun je TeaTimer weer aan zetten

  Download combofix.exe van deze site: http://www.bleepingcomputer.com/comb...uikt-te-worden

  Volg de instructies die daar gegeven worden.

  Is er iets niet duidelijk, dan vraag je het.
  Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (C:\combofix.txt).
  Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

  Comment


  • #3
   ComboFix 08-03-03.4 - Daan Martini 2008-03-02 20:19:22.1 - NTFSx86
   Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.86 [GMT 1:00]
   Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Daan Martini\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\BONGN9YM\ComboFix[1].exe
   * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

   WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
   .

   (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   C:\WINDOWS\cookies.ini
   C:\WINDOWS\system32\bhfiqijx.dll
   C:\WINDOWS\system32\dirjqtmg.dll
   C:\WINDOWS\system32\gmtqjrid.ini
   C:\WINDOWS\system32\hsjdtbyo.dll
   C:\WINDOWS\system32\ihjkjnee.ini
   C:\WINDOWS\system32\kkkmp.ini
   C:\WINDOWS\system32\kkkmp.ini2
   C:\WINDOWS\system32\nnnmjkj.dll
   C:\WINDOWS\system32\pmkkk.dll

   .
   (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-02-03 to 2008-03-03 ))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   2008-03-02 15:20 . 2008-03-02 15:22 <DIR> d-------- C:\Program Files\Hijack This
   2008-02-29 21:41 . 2008-02-29 21:41 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\McAfee.com
   2008-02-29 21:20 . 2008-02-29 21:20 <DIR> d-------- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
   2008-02-29 21:20 . 2008-03-02 14:05 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Spybot - Search & Destroy
   2008-02-29 21:14 . 2008-02-29 21:14 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\Kaspersky Lab
   2008-02-29 21:14 . 2008-02-29 21:14 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Kaspersky Lab
   2008-02-29 19:19 . 2007-07-30 19:19 271,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll
   2008-02-29 19:19 . 2007-07-30 19:19 207,736 --a------ C:\WINDOWS\system32\muweb.dll
   2008-02-29 19:19 . 2007-07-30 19:18 30,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll.mui
   2008-02-28 17:05 . 2008-02-28 17:05 <DIR> d--hsc--- C:\Program Files\Common Files\WindowsLiveInstaller
   2008-02-28 17:04 . 2008-02-28 17:07 <DIR> d-------- C:\Program Files\Windows Live
   2008-02-28 17:04 . 2008-02-28 17:04 <DIR> d-------- C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\WLInstaller
   2008-02-27 15:43 . 2008-02-27 15:43 <DIR> d-------- C:\Program Files\VideoLAN
   2008-02-27 15:40 . 2008-02-27 15:40 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Daan Martini\Application Data\Apple Computer
   2008-02-24 20:26 . 2008-02-24 20:26 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Daan Martini\Application Data\AdobeUM
   2008-02-24 20:25 . 2008-02-24 20:25 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Adobe
   2008-02-21 16:19 . 2008-02-21 16:19 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Daan Martini\Application Data\CyberLink
   2008-02-17 22:54 . 2008-02-17 22:54 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Daan Martini\Application Data\Lavasoft
   2008-02-17 11:00 . 2008-02-17 11:00 1,199 --a------ C:\Documents and Settings\Daan Martini\Asklaver.scr
   2008-02-13 20:10 . 2007-12-14 01:59 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\javacpl.cpl
   2008-02-13 20:08 . 2008-02-13 20:10 <DIR> d-------- C:\Program Files\Java
   2008-02-13 20:08 . 2008-02-13 20:08 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Java
   2008-02-13 20:07 . 2008-02-14 17:59 <DIR> d-------- C:\Program Files\LimeWire
   2008-02-13 20:06 . 2008-02-29 19:18 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Daan Martini\.limewire
   2008-02-13 19:15 . 2008-02-13 19:15 <DIR> d-------- C:\Program Files\MusiCutter
   2008-02-07 17:06 . 2001-09-06 19:04 12,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\mouhid.sys
   2008-02-07 17:06 . 2001-09-06 19:04 12,288 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\mouhid.sys
   2008-02-07 17:05 . 2001-08-17 22:02 9,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\hidusb.sys
   2008-02-07 17:05 . 2001-08-17 22:02 9,600 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\hidusb.sys
   2008-02-03 15:49 . 2008-02-03 15:51 <DIR> d--h----- C:\WINDOWS\msdownld.tmp
   2008-02-03 15:48 . 2008-02-03 15:51 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\nl-nl
   2008-02-03 15:23 . 2007-12-07 03:18 6,066,176 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieframe.dll
   2008-02-03 15:23 . 2007-07-01 04:31 2,455,488 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieapfltr.dat
   2008-02-03 15:23 . 2007-07-01 04:36 1,032,192 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieframe.dll.mui
   2008-02-03 15:23 . 2007-12-07 03:18 459,264 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeeds.dll
   2008-02-03 15:23 . 2007-12-07 03:18 383,488 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieapfltr.dll
   2008-02-03 15:23 . 2007-12-07 03:18 267,776 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\iertutil.dll
   2008-02-03 15:23 . 2007-12-07 03:18 63,488 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\icardie.dll
   2008-02-03 15:23 . 2007-12-07 03:18 52,224 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfeedsbs.dll
   2008-02-03 15:23 . 2007-12-06 12:00 13,824 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieudinit.exe

   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   2008-02-29 19:47 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Daan Martini\Application Data\wsInspector
   2008-02-28 15:45 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Daan Martini\Application Data\Registry Booster
   2008-02-27 14:22 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Daan Martini\Application Data\BitTorrent
   2008-02-26 14:20 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
   2008-02-26 14:20 --------- d-----w C:\Program Files\Google
   2008-02-26 14:19 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield
   2008-02-03 13:54 --------- d-----w C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0
   2008-02-01 20:39 --------- d-----w C:\Program Files\BitTorrent
   2008-02-01 16:32 --------- d-----w C:\Program Files\AppieSoft
   2008-02-01 16:24 --------- d-----w C:\Program Files\Startup Inspector for Windows
   2008-01-31 17:02 --------- d-----w C:\Program Files\Microsoft.NET
   2008-01-31 16:59 --------- d-----w C:\Program Files\Lavasoft
   2008-01-31 16:52 --------- d-----w C:\Program Files\Uniblue
   2008-01-31 16:50 --------- d-----w C:\Program Files\QuickTime
   2008-01-31 16:48 --------- d-----w C:\Program Files\Apple Software Update
   2008-01-31 16:48 --------- d-----w C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Apple Computer
   2008-01-31 16:44 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\xing shared
   2008-01-31 16:44 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Real
   2008-01-31 16:43 --------- d-----w C:\Program Files\Real
   2008-01-31 16:40 --------- d-----w C:\Program Files\DIFX
   2008-01-31 16:30 --------- d-----w C:\Program Files\support.com
   2008-01-31 16:30 --------- d-----w C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Support.com
   2008-01-31 16:23 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp
   .

   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   .
   REGEDIT4
   *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-01-31 17:54 68856]
   "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 13:00 15360]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2004-07-01 17:23 67584 C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE]
   "AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" [2004-07-22 12:38 88361 C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe]
   "LtMoh"="C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe" [2003-04-28 14:08 184320]
   "OSD"="C:\Program Files\OSD\OSD.EXE" [2004-08-20 17:01 86016]
   "SynTPLpr"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2004-09-10 22:29 98395]
   "SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2004-09-10 22:27 684123]
   "IgfxTray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" [2004-07-01 11:02 155648]
   "HotKeysCmds"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" [2004-07-01 10:58 118784]
   "Realtime Monitor"="C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe" [2003-02-13 10:25 493024]
   "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-02-16 10:54 282624]
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe" [2007-12-14 03:42 144784]

   [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 13:00 15360]

   [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
   "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
   "C:\\Program Files\\CA\\eTrust Antivirus\\InoRpc.exe"=
   "C:\\Program Files\\CA\\eTrust Antivirus\\InocIT.exe"=
   "C:\\Program Files\\CA\\eTrust Antivirus\\Realmon.exe"=
   "C:\\Program Files\\BitTorrent\\bittorrent.exe"=
   "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
   "D:\\StubInstaller.exe"=
   "D:\\Install Files\\StubInstaller.exe"=
   "C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=
   "C:\\BlueByte\\Settlers3\\s3.exe"=
   "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
   "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=

   [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\IcmpSettings]
   "AllowInboundEchoRequest"= 1 (0x1)

   R2 LogWatch;Event Log Watch;"C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe" [2002-09-20 17:29]
   R2 NTPrime;NTPrime;C:\WINDOWS\system32\drivers\NTPrime.sys [2004-08-18 10:21]
   R3 WBFIRDMA;Winbond Infrared Device Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wbfirdma.sys [2004-08-31 16:57]
   S3 CA_LIC_CLNT;CA License Client;"C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe" [2002-09-20 17:27]
   S3 CA_LIC_SRVR;CA License Server;"C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe" [2002-09-20 17:41]

   .
   **************************************************************************

   catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
   Rootkit scan 2008-03-03 20:30:07
   Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

   scannen van verborgen processen ...

   scannen van verborgen autostart items ...

   scannen van verborgen bestanden ...

   **************************************************************************
   .
   ------------------------ Other Running Processes ------------------------
   .
   C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
   C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
   C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
   C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
   C:\PROGRA~1\CA\SHARED~1\SCANEN~1\InoDist.exe
   C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
   .
   **************************************************************************
   .
   Voltooingstijd: 2008-03-03 20:33:10 - machine was rebooted
   ComboFix-quarantined-files.txt 2008-03-03 19:32:12
   .
   2008-03-02 13:13:00 --- E O F ---


   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 20:36:30, on 3-3-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
   C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
   C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
   C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
   C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
   C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
   C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
   C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe
   C:\Program Files\OSD\OSD.EXE
   C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
   C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
   C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
   C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\WINDOWS\explorer.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
   C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
   C:\Program Files\Hijack This\HijackThis.exe

   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://toolbar.google.com/tbredir?r=di&l=nl&v=4.0
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [LtMoh] C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [OSD] C:\Program Files\OSD\OSD.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Monitor] C:\PROGRA~1\CA\ETRUST~1\realmon.exe -s
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.nl/scanforvirus-en/kavwebscan_unicode.cab
   O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1100272070238
   O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5241/mcfscan.cab
   O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
   O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
   O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: eTrust Antivirus RPC Server (InoRPC) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRpc.exe
   O23 - Service: eTrust Antivirus Realtime Server (InoRT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoRT.exe
   O23 - Service: eTrust Antivirus Job Server (InoTask) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust Antivirus\InoTask.exe
   O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

   --
   End of file - 6766 bytes

   bij deze..

   Comment


   • #4
    Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Daan Martini\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\BONGN9YM\ComboFix[1].exe
    Er staat in de instructie dat je ComboFix moet installeren op je Bureaublad
    Tevens wordt geadviseerd om de Recovery Console te installeren.

    Combofix heeft gelukkig geen fouten gemaakt en ik zie geen reden voor extra acties.
    Het hijackthis log is in orde.

    Verwijder ComboFix via Start > Uitvoeren, kopiëer en plak Combofix /U klik op OK of toets Enter.
    Dit verwijdert zowel ComboFix, als je oude systeemherstelpunten (met eventuele restanten van malware), en maakt een nieuw systeemherstelpunt aan.

    Lees hier hoe je nieuwe infecties kan voorkomen!

    Comment

    Sorry, you are not authorized to view this page
    Working...
    X