Mededeling

Collapse
No announcement yet.

MSN virus...

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • MSN virus...

  hallo,
  een vriendin van me heeft een virus binnengekregen via msn...
  ik had haar al uitgelachen want t is best dom
  maargoed, t is wel een serieus probleem geworden...
  ik had al die msnfix geprobeerd maar dat werkte niet

  hier is haar hijackthis logje:
  _________________________________________________________________


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:54:43, on 3-3-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\Documents and Settings\Esmée\Bureaublad\HiJackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [stupid creative poll axis] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Memo save stupid creative\Cast That.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ybcparbtou] C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ybcparbtou] C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [DriverUpdaterPro] C:\Program Files\XPC Tools\Driver Updater Pro\DriverUpdaterPro.exe -t
  O4 - HKCU\..\Run: [Blah media] C:\DOCUME~1\ESME~1\APPLIC~1\FLAPMF~1\Math Base Up.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Bonjour - {7F9DB11C-E358-4ca6-A83D-ACC663939424} - C:\Program Files\Bonjour\ExplorerPlugin.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1196014435280
  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1197585927750
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Print Spooler Service (ea4m2pvzibik) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

  --
  End of file - 7075 bytes
  _________________________________________________________________

  alvast bedankt voor de hulp

 • #2
  Installeer hijackthis.exe bijv. in C:\Program Files\Hijackthis
  Dit in verband met de backups die dit programma maakt.

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [stupid creative poll axis] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Memo save stupid creative\Cast That.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ybcparbtou] C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ybcparbtou] C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Blah media] C:\DOCUME~1\ESME~1\APPLIC~1\FLAPMF~1\Math Base Up.exe
  O23 - Service: Print Spooler Service (ea4m2pvzibik) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe

  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Volg de instructies zoals beschreven op de volgende pagina: hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden

  Is er iets niet duidelijk, dan vraag je het.
  Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (C:\combofix.txt).
  Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

  Comment


  • #3
   Bedankt voor de snelle reactie
   combofix tutorial was makkelijk en super duidelijk, alleen is er geen recovery console geinstalleerd, hier is de logfile van combofix:


   _________________________________________________________________

   ComboFix 08-03-05.1 - Esmée 2008-03-04 22:59:17.1 - NTFSx86
   Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.487 [GMT 1:00]
   Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Esmée\Bureaublad\ComboFix.exe
   * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

   WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
   .

   (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   C:\WINDOWS\system32\msssc.dll

   .
   (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-02-05 to 2008-03-05 ))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   2008-03-03 17:11 . 2008-03-03 17:11 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\gtk-2.0
   2008-03-03 17:09 . 2008-03-03 21:59 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\.purple
   2008-03-03 17:08 . 2008-03-03 17:08 <DIR> d-------- C:\Program Files\Pidgin
   2008-03-03 17:07 . 2008-03-03 17:07 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\GTK
   2008-03-02 19:31 . 2008-03-03 19:32 192,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\nnqjsyxs.exe
   2008-03-02 19:31 . 2008-03-03 19:32 192,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\chugkk.exe
   2008-03-02 19:30 . 2008-03-03 19:32 192,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe
   2008-03-01 20:57 . 2004-08-03 23:08 26,496 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbstor.sys
   2008-02-23 21:46 . 2008-03-03 17:03 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\skypePM
   2008-02-23 21:46 . 2008-02-23 21:46 32 --a------ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ezsid.dat
   2008-02-23 21:42 . 2008-02-23 21:42 <DIR> d-------- C:\Program Files\Skype
   2008-02-23 21:42 . 2008-02-23 21:42 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Skype
   2008-02-23 21:42 . 2008-03-03 22:52 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\Skype
   2008-02-23 21:42 . 2008-02-23 21:42 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype
   2008-02-23 21:42 . 2004-08-04 01:03 16,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\ipsink.ax
   2008-02-23 21:42 . 2004-08-04 01:03 16,384 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ipsink.ax
   2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 15,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\StreamIP.sys
   2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 15,360 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\streamip.sys
   2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 11,136 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SLIP.sys
   2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 11,136 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\slip.sys
   2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 10,880 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\NdisIP.sys
   2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 10,880 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ndisip.sys
   2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 22:58 5,504 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys
   2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 22:58 5,504 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstee.sys
   2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 85,376 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\NABTSFEC.sys
   2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 85,376 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\nabtsfec.sys
   2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 19,328 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\WSTCODEC.SYS
   2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 19,328 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\wstcodec.sys
   2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 17,024 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\CCDECODE.sys
   2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 17,024 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ccdecode.sys
   2008-02-23 21:38 . 2008-02-23 21:38 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\logishrd
   2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 91,136 --a------ C:\WINDOWS\system32\kswdmcap.ax
   2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 91,136 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\kswdmcap.ax
   2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 61,952 --a------ C:\WINDOWS\system32\kstvtune.ax
   2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 61,952 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\kstvtune.ax
   2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 54,272 --a------ C:\WINDOWS\system32\vfwwdm32.dll
   2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 54,272 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\vfwwdm32.dll
   2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 43,008 --a------ C:\WINDOWS\system32\ksxbar.ax
   2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 43,008 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksxbar.ax
   2008-02-21 16:32 . 2008-02-21 16:32 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Messenger Plus!
   2008-02-21 16:19 . 2008-02-21 16:19 45,056 --a------ C:\MsnHandWriting.dll
   2008-02-21 16:17 . 2008-02-21 16:17 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Memo save stupid creative
   2008-02-21 16:16 . 2008-02-21 16:16 <DIR> d-------- C:\Program Files\Messenger Plus! Live
   2008-02-21 16:16 . 2008-02-21 16:16 <DIR> d-------- C:\Program Files\FlapMfcdFour
   2008-02-21 16:16 . 2008-02-21 16:16 <DIR> d-------- C:\Program Files\Circle Developement
   2008-02-21 16:16 . 2008-02-21 16:17 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\FlapMfcdFour
   2008-02-19 07:46 . 2008-02-19 07:46 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSXML 6.0
   2008-02-18 19:38 . 2001-08-17 20:19 3,712 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ctljystk.sys
   2008-02-18 19:38 . 2001-08-17 20:19 3,712 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ctljystk.sys
   2008-02-18 14:27 . 2008-02-18 18:45 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\nview
   2008-02-18 14:27 . 2006-10-22 12:22 208,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\nvudisp.exe
   2008-02-18 14:27 . 2008-03-04 22:43 88,566 --a------ C:\WINDOWS\system32\nvapps.xml
   2008-02-18 14:27 . 2006-10-22 12:22 17,056 --a------ C:\WINDOWS\system32\nvdisp.nvu
   2008-02-18 14:26 . 2006-10-22 15:06 208,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\NVUNINST.EXE
   2008-02-18 14:25 . 2008-02-18 14:25 <DIR> d-------- C:\NVIDIA
   2008-02-18 14:18 . 2008-02-18 14:18 <DIR> d-------- C:\Program Files\SystemRequirementsLab
   2008-02-18 13:55 . 2008-02-18 13:55 <DIR> d-------- C:\Program Files\XPC Tools
   2008-02-18 13:32 . 2007-07-30 19:19 271,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll
   2008-02-18 13:32 . 2007-07-30 19:18 30,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll.mui
   2008-02-18 13:28 . 2008-02-18 13:28 268 --ah----- C:\sqmdata01.sqm
   2008-02-18 13:28 . 2008-02-18 13:28 244 --ah----- C:\sqmnoopt01.sqm
   2008-02-17 15:54 . 2008-02-07 14:47 10,795 --a------ C:\WINDOWS\system32\whitelist

   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   2008-03-03 20:59 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\.purple
   2008-02-19 18:34 75,883 ----a-w C:\WINDOWS\system32\Fix.bat
   2008-02-19 06:49 --------- d-----w C:\Program Files\Safari
   2008-02-18 17:43 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
   2008-02-18 13:25 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield
   2007-12-07 02:18 824,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
   .

   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   .
   REGEDIT4
   *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 01:03 15360]
   "MsnMsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-10-18 11:34 5724184]
   "DriverUpdaterPro"="C:\Program Files\XPC Tools\Driver Updater Pro\DriverUpdaterPro.exe" [ ]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" [2007-12-11 10:56 286720]
   "avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-12-04 14:00 79224]
   "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-12-11 12:10 267048]
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11 132496]
   "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2006-10-22 12:22 7700480]
   "nwiz"="nwiz.exe" [2006-10-22 12:22 1622016 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
   "NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2006-10-22 12:22 86016]

   [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 01:03 15360]

   [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
   "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
   "C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=
   "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
   "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=
   "C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
   "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
   "C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

   R3 FET5X86V;VIA Rhine-Family Fast-Ethernet Adapter Driver Service;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5bv.sys [2006-12-20 07:00]
   S2 ea4m2pvzibik;Print Spooler Service;C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe [2008-03-03 19:32]

   *Newly Created Service* - EA4M2PVZIBIK
   .
   Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
   "2008-03-05 22:00:10 C:\WINDOWS\Tasks\A8D8AAA5919B2045.job"
   - c:\docume~1\esme~1\applic~1\flapmf~1\Tool byte stupid.exe
   "2008-02-28 16:39:02 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
   - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
   .
   **************************************************************************

   catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
   Rootkit scan 2008-03-05 23:01:57
   Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

   scannen van verborgen processen ...

   scannen van verborgen autostart items ...

   scannen van verborgen bestanden ...

   Scan succesvol afgerond
   verborgen bestanden: 0

   **************************************************************************
   .
   Voltooingstijd: 2008-03-05 23:03:26
   ComboFix-quarantined-files.txt 2008-03-05 22:02:34
   .
   2008-02-19 22:24:42 --- E O F ---

   _________________________________________________________________
   en hier is ook een nieuw hijackthis logje:   _________________________________________________________________

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 23:05:41, on 5-3-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
   C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
   C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
   C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe
   C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
   C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
   C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
   C:\WINDOWS\explorer.exe
   C:\Program Files\HiJackThis.exe

   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
   O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [DriverUpdaterPro] C:\Program Files\XPC Tools\Driver Updater Pro\DriverUpdaterPro.exe -t
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: Bonjour - {7F9DB11C-E358-4ca6-A83D-ACC663939424} - C:\Program Files\Bonjour\ExplorerPlugin.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
   O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1196014435280
   O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
   O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1197585927750
   O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
   O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
   O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
   O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
   O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
   O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
   O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
   O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   O23 - Service: Print Spooler Service (ea4m2pvzibik) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe
   O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

   --
   End of file - 6435 bytes
   _________________________________________________________________


   groeten Milan

   Comment


   • #4
    Open Kladblok, kopieer en plak het volgende (vetgedrukte, blauwe tekst) in een leeg venster:


    • File::
     C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe
     C:\WINDOWS\system32\chugkk.exe
     C:\WINDOWS\system32\nnqjsyxs.exe
     C:\WINDOWS\Tasks\A8D8AAA5919B2045.job

     Folder::
     c:\docume~1\esme~1\applic~1\flapmf~1
     C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Memo save stupid creative
     c:\program files\Memo save stupid creative
     c:\program files\flapmf~1

     driver::
     ea4m2pvzibik

    Sla dit op op je Bureaublad als CFScript.txt.

    Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld :    Dit zal ComboFix doen herstarten.

    Na het herstarten van je computer, (indien het vraagt om te herstarten), kopieer en plak de inhoud van Combofix.txt in je volgende antwoord.

    Comment


    • #5
     dit is het logje van combofix:
     _________________________________________________________________

     ComboFix 08-03-05.1 - Esmée 2008-03-06 22:24:49.2 - NTFSx86
     Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.413 [GMT 1:00]
     Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Esmée\Bureaublad\ComboFix.exe
     Command switches used :: C:\Documents and Settings\EsmÚe\Bureaublad\CFScript.txt
     * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

     WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
     .

     (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-02-06 to 2008-03-06 ))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     2008-03-03 17:11 . 2008-03-03 17:11 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\gtk-2.0
     2008-03-03 17:09 . 2008-03-03 21:59 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\.purple
     2008-03-03 17:08 . 2008-03-03 17:08 <DIR> d-------- C:\Program Files\Pidgin
     2008-03-03 17:07 . 2008-03-03 17:07 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\GTK
     2008-03-02 19:31 . 2008-03-03 19:32 192,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\nnqjsyxs.exe
     2008-03-02 19:31 . 2008-03-03 19:32 192,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\chugkk.exe
     2008-03-02 19:30 . 2008-03-03 19:32 192,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe
     2008-03-01 20:57 . 2004-08-03 23:08 26,496 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbstor.sys
     2008-02-23 21:46 . 2008-03-06 21:35 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\skypePM
     2008-02-23 21:46 . 2008-02-23 21:46 32 --a------ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ezsid.dat
     2008-02-23 21:42 . 2008-02-23 21:42 <DIR> d-------- C:\Program Files\Skype
     2008-02-23 21:42 . 2008-02-23 21:42 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Skype
     2008-02-23 21:42 . 2008-03-06 22:27 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\Skype
     2008-02-23 21:42 . 2008-02-23 21:42 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype
     2008-02-23 21:42 . 2004-08-04 01:03 16,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\ipsink.ax
     2008-02-23 21:42 . 2004-08-04 01:03 16,384 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ipsink.ax
     2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 15,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\StreamIP.sys
     2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 15,360 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\streamip.sys
     2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 11,136 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SLIP.sys
     2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 11,136 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\slip.sys
     2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 10,880 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\NdisIP.sys
     2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 10,880 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ndisip.sys
     2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 22:58 5,504 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys
     2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 22:58 5,504 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstee.sys
     2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 85,376 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\NABTSFEC.sys
     2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 85,376 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\nabtsfec.sys
     2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 19,328 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\WSTCODEC.SYS
     2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 19,328 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\wstcodec.sys
     2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 17,024 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\CCDECODE.sys
     2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 17,024 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ccdecode.sys
     2008-02-23 21:38 . 2008-02-23 21:38 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\logishrd
     2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 91,136 --a------ C:\WINDOWS\system32\kswdmcap.ax
     2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 91,136 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\kswdmcap.ax
     2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 61,952 --a------ C:\WINDOWS\system32\kstvtune.ax
     2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 61,952 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\kstvtune.ax
     2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 54,272 --a------ C:\WINDOWS\system32\vfwwdm32.dll
     2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 54,272 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\vfwwdm32.dll
     2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 43,008 --a------ C:\WINDOWS\system32\ksxbar.ax
     2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 43,008 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksxbar.ax
     2008-02-21 16:32 . 2008-02-21 16:32 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Messenger Plus!
     2008-02-21 16:19 . 2008-02-21 16:19 45,056 --a------ C:\MsnHandWriting.dll
     2008-02-21 16:17 . 2008-02-21 16:17 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Memo save stupid creative
     2008-02-21 16:16 . 2008-02-21 16:16 <DIR> d-------- C:\Program Files\Messenger Plus! Live
     2008-02-21 16:16 . 2008-02-21 16:16 <DIR> d-------- C:\Program Files\FlapMfcdFour
     2008-02-21 16:16 . 2008-02-21 16:16 <DIR> d-------- C:\Program Files\Circle Developement
     2008-02-21 16:16 . 2008-02-21 16:17 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\FlapMfcdFour
     2008-02-19 07:46 . 2008-02-19 07:46 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSXML 6.0
     2008-02-18 19:38 . 2001-08-17 20:19 3,712 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ctljystk.sys
     2008-02-18 19:38 . 2001-08-17 20:19 3,712 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ctljystk.sys
     2008-02-18 14:27 . 2008-02-18 18:45 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\nview
     2008-02-18 14:27 . 2006-10-22 12:22 208,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\nvudisp.exe
     2008-02-18 14:27 . 2008-03-06 20:32 88,566 --a------ C:\WINDOWS\system32\nvapps.xml
     2008-02-18 14:27 . 2006-10-22 12:22 17,056 --a------ C:\WINDOWS\system32\nvdisp.nvu
     2008-02-18 14:26 . 2006-10-22 15:06 208,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\NVUNINST.EXE
     2008-02-18 14:25 . 2008-02-18 14:25 <DIR> d-------- C:\NVIDIA
     2008-02-18 14:18 . 2008-02-18 14:18 <DIR> d-------- C:\Program Files\SystemRequirementsLab
     2008-02-18 13:55 . 2008-02-18 13:55 <DIR> d-------- C:\Program Files\XPC Tools
     2008-02-18 13:32 . 2007-07-30 19:19 271,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll
     2008-02-18 13:32 . 2007-07-30 19:18 30,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll.mui
     2008-02-18 13:28 . 2008-02-18 13:28 268 --ah----- C:\sqmdata01.sqm
     2008-02-18 13:28 . 2008-02-18 13:28 244 --ah----- C:\sqmnoopt01.sqm
     2008-02-17 15:54 . 2008-02-07 14:47 10,795 --a------ C:\WINDOWS\system32\whitelist

     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     2008-03-03 20:59 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\.purple
     2008-02-19 18:34 75,883 ----a-w C:\WINDOWS\system32\Fix.bat
     2008-02-19 06:49 --------- d-----w C:\Program Files\Safari
     2008-02-18 17:43 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
     2008-02-18 13:25 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield
     2007-12-07 02:18 824,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
     .

     ((((((((((((((((((((((((((((( [email protected]_23.02.20.76 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     + 2008-03-06 19:32:14 16,384 ----atw C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_578.dat
     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     .
     REGEDIT4
     *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

     [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 01:03 15360]
     "MsnMsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-10-18 11:34 5724184]
     "DriverUpdaterPro"="C:\Program Files\XPC Tools\Driver Updater Pro\DriverUpdaterPro.exe" [ ]
     "Blah media"="C:\DOCUME~1\ESME~1\APPLIC~1\FLAPMF~1\Math Base Up.exe" [2008-02-21 16:16 453632]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" [2007-12-11 10:56 286720]
     "avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-12-04 14:00 79224]
     "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-12-11 12:10 267048]
     "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11 132496]
     "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2006-10-22 12:22 7700480]
     "nwiz"="nwiz.exe" [2006-10-22 12:22 1622016 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
     "NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2006-10-22 12:22 86016]
     "ybcparbtou"="C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe" [2008-03-03 19:32 192512]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
     "ybcparbtou"="C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe" [2008-03-03 19:32 192512]

     [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 01:03 15360]

     [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
     "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
     "C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=
     "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
     "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=
     "C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
     "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
     "C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

     R3 FET5X86V;VIA Rhine-Family Fast-Ethernet Adapter Driver Service;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5bv.sys [2006-12-20 07:00]
     S2 ea4m2pvzibik;Print Spooler Service;C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe [2008-03-03 19:32]

     .
     Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
     "2008-03-06 21:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\A8D8AAA5919B2045.job"
     - c:\docume~1\esme~1\applic~1\flapmf~1\Tool byte stupid.exe
     "2008-02-28 16:39:02 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
     - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
     .
     **************************************************************************

     catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
     Rootkit scan 2008-03-06 22:27:00
     Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

     scannen van verborgen processen ...

     scannen van verborgen autostart items ...

     scannen van verborgen bestanden ...

     Scan succesvol afgerond
     verborgen bestanden: 0

     **************************************************************************
     .
     Voltooingstijd: 2008-03-06 22:28:01
     ComboFix-quarantined-files.txt 2008-03-06 21:27:44
     ComboFix2.txt 2008-03-05 22:03:27
     .
     2008-02-19 22:24:42 --- E O F ---

     Comment


     • #6
      Er is iets niet goed gegaan met het copieren van de code naar CFScript.

      Ik heb de code in CFScript.txt geplaatst.
      Download dit naar je bureaublad en sleep dit dan naar ComboFix.exe

      Post daarna het nieuwe log als Combofix klaar is.
      Bijgevoegde Bestanden

      Comment


      • #7
       sorry dat t zo lang heeft geduurt, maar hier is het nieuwe logje van combofix:

       ComboFix 08-03-05.1 - Esmée 2008-03-07 20:08:53.3 - NTFSx86
       Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.376 [GMT 1:00]
       Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Esmée\Bureaublad\ComboFix.exe
       Command switches used :: C:\Documents and Settings\EsmÚe\Bureaublad\CFScript.txt
       * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

       WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
       .

       (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-02-07 to 2008-03-07 ))))))))))))))))))))))))))))))
       .

       2008-03-03 17:11 . 2008-03-03 17:11 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\gtk-2.0
       2008-03-03 17:09 . 2008-03-03 21:59 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\.purple
       2008-03-03 17:08 . 2008-03-03 17:08 <DIR> d-------- C:\Program Files\Pidgin
       2008-03-03 17:07 . 2008-03-03 17:07 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\GTK
       2008-03-02 19:31 . 2008-03-03 19:32 192,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\nnqjsyxs.exe
       2008-03-02 19:31 . 2008-03-03 19:32 192,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\chugkk.exe
       2008-03-02 19:30 . 2008-03-03 19:32 192,512 --a------ C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe
       2008-03-01 20:57 . 2004-08-03 23:08 26,496 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbstor.sys
       2008-02-23 21:46 . 2008-03-06 21:35 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\skypePM
       2008-02-23 21:46 . 2008-02-23 21:46 32 --a------ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ezsid.dat
       2008-02-23 21:42 . 2008-02-23 21:42 <DIR> d-------- C:\Program Files\Skype
       2008-02-23 21:42 . 2008-02-23 21:42 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Skype
       2008-02-23 21:42 . 2008-03-07 00:52 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\Skype
       2008-02-23 21:42 . 2008-02-23 21:42 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype
       2008-02-23 21:42 . 2004-08-04 01:03 16,384 --a------ C:\WINDOWS\system32\ipsink.ax
       2008-02-23 21:42 . 2004-08-04 01:03 16,384 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ipsink.ax
       2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 15,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\StreamIP.sys
       2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 15,360 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\streamip.sys
       2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 11,136 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SLIP.sys
       2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 11,136 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\slip.sys
       2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 10,880 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\NdisIP.sys
       2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 23:10 10,880 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ndisip.sys
       2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 22:58 5,504 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys
       2008-02-23 21:42 . 2004-08-03 22:58 5,504 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstee.sys
       2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 85,376 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\NABTSFEC.sys
       2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 85,376 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\nabtsfec.sys
       2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 19,328 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\WSTCODEC.SYS
       2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 19,328 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\wstcodec.sys
       2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 17,024 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\CCDECODE.sys
       2008-02-23 21:41 . 2004-08-03 23:10 17,024 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ccdecode.sys
       2008-02-23 21:38 . 2008-02-23 21:38 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\logishrd
       2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 91,136 --a------ C:\WINDOWS\system32\kswdmcap.ax
       2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 91,136 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\kswdmcap.ax
       2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 61,952 --a------ C:\WINDOWS\system32\kstvtune.ax
       2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 61,952 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\kstvtune.ax
       2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 54,272 --a------ C:\WINDOWS\system32\vfwwdm32.dll
       2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 54,272 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\vfwwdm32.dll
       2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 43,008 --a------ C:\WINDOWS\system32\ksxbar.ax
       2008-02-23 21:38 . 2004-08-04 01:03 43,008 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksxbar.ax
       2008-02-21 16:32 . 2008-02-21 16:32 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Messenger Plus!
       2008-02-21 16:19 . 2008-02-21 16:19 45,056 --a------ C:\MsnHandWriting.dll
       2008-02-21 16:17 . 2008-02-21 16:17 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Memo save stupid creative
       2008-02-21 16:16 . 2008-02-21 16:16 <DIR> d-------- C:\Program Files\Messenger Plus! Live
       2008-02-21 16:16 . 2008-02-21 16:16 <DIR> d-------- C:\Program Files\FlapMfcdFour
       2008-02-21 16:16 . 2008-02-21 16:16 <DIR> d-------- C:\Program Files\Circle Developement
       2008-02-21 16:16 . 2008-02-21 16:17 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\FlapMfcdFour
       2008-02-19 07:46 . 2008-02-19 07:46 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSXML 6.0
       2008-02-18 19:38 . 2001-08-17 20:19 3,712 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ctljystk.sys
       2008-02-18 19:38 . 2001-08-17 20:19 3,712 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\ctljystk.sys
       2008-02-18 14:27 . 2008-02-18 18:45 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\nview
       2008-02-18 14:27 . 2006-10-22 12:22 208,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\nvudisp.exe
       2008-02-18 14:27 . 2008-03-07 17:35 88,566 --a------ C:\WINDOWS\system32\nvapps.xml
       2008-02-18 14:27 . 2006-10-22 12:22 17,056 --a------ C:\WINDOWS\system32\nvdisp.nvu
       2008-02-18 14:26 . 2006-10-22 15:06 208,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\NVUNINST.EXE
       2008-02-18 14:25 . 2008-02-18 14:25 <DIR> d-------- C:\NVIDIA
       2008-02-18 14:18 . 2008-02-18 14:18 <DIR> d-------- C:\Program Files\SystemRequirementsLab
       2008-02-18 13:55 . 2008-02-18 13:55 <DIR> d-------- C:\Program Files\XPC Tools
       2008-02-18 13:32 . 2007-07-30 19:19 271,224 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll
       2008-02-18 13:32 . 2007-07-30 19:18 30,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll.mui
       2008-02-18 13:28 . 2008-02-18 13:28 268 --ah----- C:\sqmdata01.sqm
       2008-02-18 13:28 . 2008-02-18 13:28 244 --ah----- C:\sqmnoopt01.sqm
       2008-02-17 15:54 . 2008-02-07 14:47 10,795 --a------ C:\WINDOWS\system32\whitelist

       .
       ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .
       2008-03-03 20:59 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Esmée\Application Data\.purple
       2008-02-19 18:34 75,883 ----a-w C:\WINDOWS\system32\Fix.bat
       2008-02-19 06:49 --------- d-----w C:\Program Files\Safari
       2008-02-18 17:43 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
       2008-02-18 13:25 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield
       2007-12-07 02:18 824,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
       .

       ((((((((((((((((((((((((((((( [email protected]_23.02.20.76 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .
       + 2008-03-07 16:35:20 16,384 ----atw C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_594.dat
       .
       ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .
       .
       REGEDIT4
       *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

       [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 01:03 15360]
       "MsnMsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-10-18 11:34 5724184]
       "DriverUpdaterPro"="C:\Program Files\XPC Tools\Driver Updater Pro\DriverUpdaterPro.exe" [ ]
       "Blah media"="C:\DOCUME~1\ESME~1\APPLIC~1\FLAPMF~1\Math Base Up.exe" [2008-02-21 16:16 453632]

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" [2007-12-11 10:56 286720]
       "avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-12-04 14:00 79224]
       "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-12-11 12:10 267048]
       "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11 132496]
       "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2006-10-22 12:22 7700480]
       "nwiz"="nwiz.exe" [2006-10-22 12:22 1622016 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
       "NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2006-10-22 12:22 86016]
       "ybcparbtou"="C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe" [2008-03-03 19:32 192512]

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
       "ybcparbtou"="C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe" [2008-03-03 19:32 192512]

       [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 01:03 15360]

       [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
       "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
       "C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=
       "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
       "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=
       "C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
       "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
       "C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

       R3 FET5X86V;VIA Rhine-Family Fast-Ethernet Adapter Driver Service;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5bv.sys [2006-12-20 07:00]
       S2 ea4m2pvzibik;Print Spooler Service;C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe [2008-03-03 19:32]

       .
       Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
       "2008-03-07 19:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\A8D8AAA5919B2045.job"
       - c:\docume~1\esme~1\applic~1\flapmf~1\Tool byte stupid.exe
       "2008-02-28 16:39:02 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
       - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
       .
       **************************************************************************

       catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
       Rootkit scan 2008-03-07 20:11:10
       Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

       scannen van verborgen processen ...

       scannen van verborgen autostart items ...

       scannen van verborgen bestanden ...

       Scan succesvol afgerond
       verborgen bestanden: 0

       **************************************************************************
       .
       Voltooingstijd: 2008-03-07 20:12:15
       ComboFix-quarantined-files.txt 2008-03-07 19:11:59
       ComboFix2.txt 2008-03-06 21:28:02
       ComboFix3.txt 2008-03-05 22:03:27
       .
       2008-02-19 22:24:42 --- E O F ---

       Comment


       • #8
        Er is nog helemaal niets verwijderd door combofix.

        Download OTMoveIt.exe en plaats het op je bureaublad:
        • Start OTMoveIt door dubbel te klikken op OTMoveIt.exe
        • Kopiëer (selecteren en druk Ctrl-C) de onderstaande, vetgedrukte tekst:

         C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe
         C:\WINDOWS\system32\chugkk.exe
         C:\WINDOWS\system32\nnqjsyxs.exe
         C:\WINDOWS\Tasks\A8D8AAA5919B2045.job
         c:\docume~1\esme~1\applic~1\flapmf~1
         C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Memo save stupid creative
         c:\program files\Memo save stupid creative
         c:\program files\flapmf~1

        • Plak de gekopiëerde tekst (druk Ctrl-V) in het "Paste List of Files/Folders to be moved" venster.
        • Klik daarna op de rode knop MoveIt onderaan.
        • Wanneer voltooid zal het een log aanmaken (********_******.log -- de * staat voor datum en tijd) in de volgende map: C:\_OTMoveIt\MovedFiles.
        • Post de inhoud daarvan in je volgende bericht.


        Post dan ook nog een nieuw log van Hijackthis.

        Comment


        • #9
         enorm sorry voor de veel te late reactie, maar ik heb wat probleempjes gehad in de familie...

         de link voor MoveIt werkt niet, blijkbaar is er nu een MoveIt2, ik heb deze versie maar geporbeerd..

         dit is de MoveIt log:

         [Custom Input]
         < C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe >
         File/Folder C:\WINDOWS\system32\ybcparbtou.exe not found.
         < C:\WINDOWS\system32\chugkk.exe >
         C:\WINDOWS\system32\chugkk.exe moved successfully.
         < C:\WINDOWS\system32\nnqjsyxs.exe >
         C:\WINDOWS\system32\nnqjsyxs.exe moved successfully.
         < C:\WINDOWS\Tasks\A8D8AAA5919B2045.job >
         C:\WINDOWS\Tasks\A8D8AAA5919B2045.job moved successfully.
         < c:\docume~1\esme~1\applic~1\flapmf~1 >
         c:\docume~1\esme~1\applic~1\FlapMfcdFour moved successfully.
         < C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Memo save stupid creative >
         Folder move failed. C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Memo save stupid creative scheduled to be moved on reboot.
         < c:\program files\Memo save stupid creative >
         File/Folder c:\program files\Memo save stupid creative not found.
         < c:\program files\flapmf~1 >
         c:\program files\FlapMfcdFour moved successfully.

         OTMoveIt2 by OldTimer - Version 1.0.21 log created on 03192008_205242         en hier is de nieuwe Hijackthis log:
         Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
         Scan saved at 21:10:04, on 19-3-2008
         Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
         MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
         Boot mode: Normal

         Running processes:
         C:\WINDOWS\System32\smss.exe
         C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
         C:\WINDOWS\system32\services.exe
         C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
         C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
         C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
         C:\WINDOWS\Explorer.EXE
         C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
         C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
         C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
         C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
         C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
         C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
         C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
         C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe
         C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
         C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
         C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
         C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
         C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
         C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
         C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
         C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jucheck.exe
         C:\Documents and Settings\Esmée\Bureaublad\HiJackThis.exe
         C:\Documents and Settings\Esmée\Bureaublad\HiJackThis.exe

         O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
         O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

         --
         End of file - 1707 bytes
         groet Milan

         Comment


         • #10
          De gewraakte bestanden zijn verplaatst, dat is goed.
          Waar zijn al die andere regels van hijackthis? Is dit het complete log?

          Comment

          Sorry, you are not authorized to view this page
          Working...
          X