Mededeling

Collapse
No announcement yet.

spybot-search & destroy

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • spybot-search & destroy

  ik heb het programma spybot-search & destroy op mijn laptop gezet maar ik geef altijd maar als antwoord wijzigingen toestaan bij het vinden van belangrijke register entry ontdekkingen, ik weet helemaal niet of ik hier goed aan doe.

  Bij Hijack This, voor een log voor jullie, vindt mijn AVG virus scanner een aantal Trojan horse dingen die hij niet wil verwijderen, en ik krijg nu meer en meer pokerpagina's en andere spyware tussen het surfen door, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.

  Groeten Ansje


  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:21:57, on 7-3-2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\conime.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\TOPI.exe
  C:\Windows\System32\igfxtray.exe
  C:\Windows\System32\hkcmd.exe
  C:\Windows\System32\igfxpers.exe
  C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe
  C:\Windows\PixArt\Pac207\Monitor.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
  C:\Program Files\Wireless LAN Utility\Am772cfg.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue RegistryBooster 2] c:\program files\uniblue\registrybooster 2\StartRegistryBooster.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Startup: AM772CFG.lnk = ?
  O4 - Startup: IMVU.lnk = E:\spel\roy\IMVU\IMVUClient.exe
  O4 - Startup: Ubisoft register.lnk = C:\Program Files\Ubisoft\Register\schedule.exe
  O4 - Startup: UMScheduler 2.0.lnk = C:\Nokia\Update_Manager\bin\UMScheduler.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\npjpi160_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\npjpi160_04.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url.pl?NL (file missing)
  O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {474F00F5-3853-492C-AC3A-476512BBC336} (UploadListView Class) - http://picasaweb.google.nl/s/v/27.44/uploader2.cab
  O20 - Winlogon Notify: avgwlntf - C:\Windows\SYSTEM32\avgwlntf.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG7 Resident Shield Service (AvgCoreSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe
  O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
  O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe
  O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
  O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
  O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

  --
  End of file - 9591 bytes

 • #2
  Schakel tijdelijk Windows Defender uit
  Want deze kan voor stoorzender spelen bij het fixen met HJT (de fix terug ongedaan maken)
  * Open Windows Defender > Klik Tools
  * Klik "General Settings"
  * Scroll naar "Real Time Protection Options"
  * Haal het vinkje weg bij "Turn on Real Time Protection (recommended)" > Klik "Save"
  * Sluit Windows Defender
  (als de problemen over zijn, logje weer schoon verklaard is, kan je 'm weer aanzetten)


  Schakel Spybot's TeaTimer even uit, omdat deze de fix in de weg kan zitten:
  - Start Spybot
  - Ga naar Mode > selecteer Advanced Mode
  - Ga naar Tools en klik op het Resident-icoon in de lijst
  - Haal het vinkje weg bij Resident TeaTimer en klik OK
  - Herstart de computer

  Download vervolgens ResetTeaTimer.bat naar je Bureaublad.
  Dubbelklik op ResetTeaTimer.bat om alle entries in TeaTimer te verwijderen.
  Als de computer schoon is, kun je TeaTimer weer aan zetten


  Volg de instructies zoals beschreven op de volgende pagina: hoe-dient-combofix-gebruikt-te-worden

  Gebruik je Vista, dan hoeft de Recovery Console niet te worden geinstalleerd.
  Is er iets niet duidelijk, dan vraag je het.
  Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (C:\combofix.txt).
  Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

  Windows 10 opstarten in Veilige Modus

  Comment


  • #3
   ik heb alles gedaan maar ik blijf steken bij het downloaden van reset teatimer.
   ik krijg een zwart scherm met de tekst unsupported version.

   ik heb vista basic

   hoop van u te horen en alvast bedankt
   ansje

   Comment


   • #4
    Zet spybot helemaal even uit en ga door met de rest van de fix aub.

    Windows 10 opstarten in Veilige Modus

    Comment


    • #5
     ik heb spybot uitgedaan maar hetzelde probleem blijft zich voor doen,
     reset teatimer gaat niet verder dan een zwart beeld

     Comment


     • #6
      vergeet t timer even en doe gewoon eerst de rest van de fix.

      Windows 10 opstarten in Veilige Modus

      Comment


      • #7
       ok ik heb nu combo fix zijn werk laten doen en hieronder het resultaat, wel eng hoor

       ComboFix 08-03-10.1 - Algemeen 2008-03-10 20:07:23.1 - NTFSx86
       Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.315 [GMT 1:00]
       Gestart vanuit: C:\Users\Algemeen\Desktop\ComboFix.exe
       * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
       .

       (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .

       C:\temp\tn3
       C:\Windows\system32\drivers\core.cache.dsk . . . . konden niet verwijderd worden

       .
       (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-02-10 to 2008-03-10 ))))))))))))))))))))))))))))))
       .

       Geen nieuwe bestanden aangemaakt in deze periode

       .
       ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .
       2008-03-10 08:12 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\AVG7
       2008-03-10 08:11 --------- d-----w C:\Program Files\Registry Defender
       2008-03-09 12:58 --------- d-----w C:\Program Files\Lavasoft
       2008-03-09 12:57 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
       2008-03-09 12:25 --------- d---a-w C:\ProgramData\TEMP
       2008-03-07 16:48 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\GlarySoft
       2008-03-07 16:40 --------- d-----w C:\Program Files\Glary Utilities
       2008-03-07 05:30 --------- d-----w C:\ProgramData\Avg7
       2008-03-06 21:48 9,216 ----a-w C:\Windows\System32\avgwlntf.dll
       2008-03-06 21:48 --------- d-----w C:\ProgramData\Grisoft
       2008-03-05 21:42 --------- d-----w C:\Program Files\IObit
       2008-03-05 08:22 86,144 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\umbuss.sys
       2008-03-05 08:21 86,144 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ULIAGPKXX.sys
       2008-03-05 08:21 86,144 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mpioo.sys
       2008-03-05 08:21 167,545 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\core.cache.dsk
       2008-03-05 08:18 41,168,824 ----a-w C:\Windows\System32\avg75avwt_516a1225.exe
       2008-03-05 08:18 1,365,540 ----a-w C:\Windows\untd.exe
       2008-03-05 07:17 --------- d-----w C:\Program Files\Bingo Card Creator
       2008-02-24 20:34 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
       2008-02-24 19:31 --------- d-----w C:\Program Files\SpywareGuard
       2008-02-14 02:03 45,112 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciidex.sys
       2008-02-14 02:03 3,504,696 ----a-w C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe
       2008-02-14 02:03 3,470,392 ----a-w C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
       2008-02-14 02:03 21,560 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
       2008-02-14 02:03 17,464 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys
       2008-02-14 02:03 154,624 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\nwifi.sys
       2008-02-14 02:03 109,624 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys
       2008-02-14 02:02 537,600 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll
       2008-02-14 02:02 449,536 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcSpecfc.dll
       2008-02-14 02:02 4,247,552 ----a-w C:\Windows\System32\GameUXLegacyGDFs.dll
       2008-02-14 02:02 2,144,256 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcGenral.dll
       2008-02-14 02:02 173,056 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.dll
       2008-02-14 02:02 1,686,528 ----a-w C:\Windows\System32\gameux.dll
       2008-02-13 21:32 194,560 ----a-w C:\Windows\System32\WebClnt.dll
       2008-02-13 21:32 110,080 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
       2008-02-13 21:25 803,328 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
       2008-02-13 21:25 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\netcfg.exe
       2008-02-13 21:25 22,016 ----a-w C:\Windows\System32\netiougc.exe
       2008-02-13 21:25 216,632 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\netio.sys
       2008-02-13 21:25 167,424 ----a-w C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll
       2008-02-13 21:21 824,832 ----a-w C:\Windows\System32\wininet.dll
       2008-02-13 21:21 56,320 ----a-w C:\Windows\System32\iesetup.dll
       2008-02-13 21:21 52,736 ----a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll
       2008-02-13 21:21 26,624 ----a-w C:\Windows\System32\ieUnatt.exe
       2008-02-12 20:36 --------- d-----w C:\Program Files\Picasa2
       2008-02-11 20:56 --------- d-----w C:\Program Files\Java
       2008-02-05 19:32 --------- d-----w C:\ProgramData\Lavasoft
       2008-02-04 21:21 --------- d-----w C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
       2008-02-04 21:17 --------- d-----w C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
       2008-02-04 20:51 --------- d-----w C:\Program Files\Trend Micro
       2008-02-04 19:46 --------- d-----w C:\ProgramData\Anvsoft
       2008-01-30 08:26 --------- d-----w C:\Program Files\MSECache
       2008-01-29 21:57 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail
       2008-01-29 21:53 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hcrstco.dll
       2008-01-29 21:53 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hccoin.dll
       2008-01-29 21:53 5,888 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys
       2008-01-29 21:53 38,400 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys
       2008-01-29 21:53 23,040 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys
       2008-01-29 21:53 224,768 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys
       2008-01-29 21:53 192,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys
       2008-01-29 21:53 1,060,920 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
       2008-01-29 21:52 211,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
       2008-01-16 22:27 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\Uniblue
       2008-01-16 18:43 --------- d-----w C:\Program Files\Maxis
       2008-01-16 18:29 --------- d-----w C:\ProgramData\Sophos
       2008-01-14 22:26 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\Ahead
       2008-01-14 22:13 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\NCH Swift Sound
       2008-01-14 21:54 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\Recordpad
       2008-01-14 21:54 --------- d-----w C:\ProgramData\NCH Swift Sound
       2008-01-14 21:54 --------- d-----w C:\Program Files\NCH Software
       2008-01-12 11:58 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Sidebar
       2008-01-12 08:31 11,776 ----a-w C:\Windows\System32\sbunattend.exe
       2007-12-14 10:32 12,632 ----a-w C:\Windows\System32\lsdelete.exe
       2007-12-13 02:08 1,327,104 ----a-w C:\Windows\System32\quartz.dll
       2007-12-13 02:07 9,728 ----a-w C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL
       2007-12-13 02:07 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\WMASF.DLL
       2007-12-12 16:12 249,856 ------w C:\Windows\Setup1.exe
       2007-12-12 16:11 73,216 ----a-w C:\Windows\ST6UNST.EXE
       2007-09-05 21:54 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini
       2006-08-02 11:58 3,811,643 ----a-w C:\Users\Algemeen\USB_driver.exe
       .

       ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
       .
       .
       REGEDIT4
       *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

       [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-12 09:31 1232896]
       "TOSCDSPD"="C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe" [2006-11-13 10:57 413696]
       "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 13:34 201728]

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "NvSvc"="C:\Windows\system32\nvsvc.dll" [2006-12-07 20:25 90191]
       "NvCplDaemon"="C:\Windows\system32\NvCpl.dll" [2006-12-07 20:25 7766016]
       "NvMediaCenter"="C:\Windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-12-07 20:25 81920]
       "SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-10-27 13:50 815104]
       "RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2006-11-07 14:50 3772416 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]
       "topi"="C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe" [2006-12-15 17:11 577536]
       "IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe" [2006-11-06 09:02 98304]
       "HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe" [2006-11-06 09:05 106496]
       "Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe" [2006-11-06 09:02 81920]
       "NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2006-01-12 14:40 155648]
       "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe" [2007-12-14 03:42 144784]
       "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2008-03-06 22:50 579072]

       [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2008-03-06 22:48 219136]

       [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
       "LogonHoursAction"= 2 (0x2)
       "DontDisplayLogonHoursWarnings"= 1 (0x1)

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgwlntf]
       avgwlntf.dll 2008-03-06 22:48 9216 C:\Windows\System32\avgwlntf.dll

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-disabled]
       "Monitor"=C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]
       "DisableMonitoring"=dword:00000001

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]
       "DisableMonitoring"=dword:00000001

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]
       "DisableMonitoring"=dword:00000001

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc]
       "AntiVirusOverride"=dword:00000001
       "AntiSpywareOverride"=dword:00000001

       [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]
       "{C2EF154B-7B7C-4053-8F3D-D536B767C8DC}"= C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)|Edge=TRUE|
       "{F01F0B43-EEE1-4A88-A995-A6BD4F671A21}"= UDP:990:LocalSubnet:LocalSubnet|IF={30056627-5685-4683-AA64-A6D3942CD5B9}|%SystemRoot%\system32\svchost.exe|Svc=rapimgr%systemroot%\WindowsMobile\wmdSync.exe,-4001|[email protected]%systemroot%\WindowsMobile\wmdSync.exe,-4001
       "{51EA60B2-8BE1-459B-BBF2-EA68D9DB0A5B}"= UDP:C:\Program Files\FreeCall.com\FreeCall\FreeCall.exe:FreeCall
       "{4DB86B19-CCEC-4282-A653-E190B629DAD9}"= TCP:C:\Program Files\FreeCall.com\FreeCall\FreeCall.exe:FreeCall
       "{0CFEA678-5FB6-4767-9879-E404A4C3CA28}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avginet.exe:avginet.exe
       "{84F07519-9B23-49C3-991D-D103F5BAB056}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avginet.exe:avginet.exe
       "{78EE1B5E-917B-409A-8D51-F257B05CBF89}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe:avgamsvr.exe
       "{72B69131-CD8B-47F9-8179-957C0A3ECF4F}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe:avgamsvr.exe
       "{5DD2141F-3420-44D7-AA82-7720795408B0}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe:avgcc.exe
       "{38D62F5D-F5FE-4E4D-8C56-60D24C2AFB32}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe:avgcc.exe
       "{68C8079C-2FAA-4C80-AF75-0FBB21498DB8}"= Disabled:UDP:C:\Users\Algemeen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MR81HLVJ\incredimail_install[1].exe:IncrediMail Installer
       "{96A4682E-7E4A-45B0-ADBF-F32E661B4EB5}"= Disabled:TCP:C:\Users\Algemeen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MR81HLVJ\incredimail_install[1].exe:IncrediMail Installer
       "{4C3C42ED-C68A-40DA-825C-22FF2D60B47B}"= Disabled:UDP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImpCnt.exe:IncrediMail
       "{C8039CDC-ABD5-42DD-A7AB-44E570BC4931}"= Disabled:TCP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImpCnt.exe:IncrediMail
       "{EE8E78F3-97DD-4DC4-9133-83866BF42C55}"= Disabled:UDP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImApp.exe:IncrediMail
       "{B4CBEB64-C303-4F1E-B490-29D95D10F970}"= Disabled:TCP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImApp.exe:IncrediMail
       "{1A9BDD25-0050-4DC0-B705-9A12F4472674}"= Disabled:UDP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe:IncrediMail
       "{D5068BEA-82EF-4C14-8739-C99C40F0DAD8}"= Disabled:TCP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe:IncrediMail
       "TCP Query User{80BAD2BA-7CCD-493E-B116-EE8F04FE159B}C:\program files\internet explorer\iexplore.exe"= UDP:C:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer|Desc=Internet Explorer
       "UDP Query User{961669C9-6792-420A-8922-6B97DC7D1683}C:\program files\internet explorer\iexplore.exe"= TCP:C:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer|Desc=Internet Explorer
       "{6E248201-A5E9-44CE-BE6C-A2FCE694B9D1}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avginet.exe:avginet.exe
       "{0DE4C762-943A-4E72-972D-CAE0EBDE8684}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avginet.exe:avginet.exe
       "{652FB428-47C9-40CF-9C15-7E79E361397E}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe:avgamsvr.exe
       "{D4168C54-EE98-4A8F-BA06-3F0F3AC07660}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe:avgamsvr.exe
       "{E4B7E5EC-3E99-4921-8A9B-D1FAD28DB1C7}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe:avgcc.exe
       "{96C6EE1C-D70A-4133-AD67-73B8044D9FB9}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe:avgcc.exe

       [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\RestrictedServices\Static\System]
       "DFSR-1"= RPort=5722|UDP:%SystemRoot%\system32\svchost.exe|Svc=DFSR:Allow inbound TCP traffic|

       R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\athr.sys [2007-06-19 05:34]
       R3 FwLnk;FwLnk Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\FwLnk.sys [2006-11-19 22:11]
       R3 igfx;igfx;C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2006-11-06 10:29]
       R3 tdcmdpst;TOSHIBA Writing Engine Filter Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\tdcmdpst.sys [2006-10-18 11:50]
       S3 NETw3v32;Stuurprogramma voor Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG-adapter onder Windows Vista 32-bits;C:\Windows\system32\DRIVERS\NETw3v32.sys [2006-10-30 09:42]
       S3 PAC207;SoC PC-Camera;C:\Windows\system32\DRIVERS\PFC027.SYS [2006-12-05 11:34]
       S3 tosrfec;Bluetooth ACPI;C:\Windows\system32\DRIVERS\tosrfec.sys [2006-10-23 16:32]
       S4 KR10I;KR10I;C:\Windows\system32\drivers\kr10i.sys [2006-02-14 18:50]
       S4 KR10N;KR10N;C:\Windows\system32\drivers\kr10n.sys [2006-02-14 18:41]

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
       LocalServiceNoNetwork REG_MULTI_SZ PLA DPS BFE mpssvc
       WindowsMobile REG_MULTI_SZ wcescomm rapimgr
       LocalServiceRestricted REG_MULTI_SZ WcesComm RapiMgr

       [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{bc534b22-f3f1-11db-8226-00a0d16d96e0}]
       \shell\AutoRun\command - D:\OnSpcLCK.exe

       .
       Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
       "2008-03-10 19:15:00 C:\Windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{7EF5CC87-B7E2-45CF-82EB-C3E2E5868936}.job"
       - C:\Windows\system32\msfeedssync.exe
       .
       **************************************************************************

       catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
       Rootkit scan 2008-03-10 20:13:18
       Windows 6.0.6000 NTFS

       scannen van verborgen processen ...

       scannen van verborgen autostart items ...

       scannen van verborgen bestanden ...

       Scan succesvol afgerond
       verborgen bestanden: 0

       **************************************************************************
       .
       ------------------------ Other Running Processes ------------------------
       .
       C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
       C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
       C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
       C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe
       C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe
       C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
       C:\Windows\system32\TODDSrv.exe
       C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
       C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
       C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
       C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
       C:\Windows\system32\conime.exe
       C:\Windows\System32\rundll32.exe
       C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
       C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
       C:\Program Files\Wireless LAN Utility\Am772cfg.exe
       C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe
       C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
       .
       **************************************************************************
       .
       Voltooingstijd: 2008-03-10 20:15:25 - machine was rebooted
       ComboFix-quarantined-files.txt 2008-03-10 19:15:18
       .
       2008-03-07 10:43:16 --- E O F ---

       Comment


       • #8
        Open Kladblok, kopieer en plak het volgende (vetgedrukte, blauwe tekst) in een leeg venster:

        • File::
         C:\Windows\system32\drivers\umbuss.sys
         C:\Windows\system32\drivers\ULIAGPKXX.sys
         C:\Windows\system32\drivers\mpioo.sys
         C:\Windows\system32\drivers\core.cache.dsk

        Sla dit op op je Bureaublad als CFScript.txt.

        Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld :        Dit zal ComboFix doen herstarten.

        Na het herstarten van je computer, (indien het vraagt om te herstarten), kopieer en plak de inhoud van Combofix.txt in je volgende antwoord.

        Windows 10 opstarten in Veilige Modus

        Comment


        • #9
         hier komt het


         ComboFix 08-03-10.1 - Algemeen 2008-03-10 20:41:52.2 - NTFSx86
         Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.273 [GMT 1:00]
         Gestart vanuit: C:\Users\Algemeen\Desktop\ComboFix.exe
         Command switches used :: C:\Users\Algemeen\Desktop\CFScript.txt
         * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

         FILE ::
         C:\Windows\system32\drivers\core.cache.dsk
         C:\Windows\system32\drivers\mpioo.sys
         C:\Windows\system32\drivers\ULIAGPKXX.sys
         C:\Windows\system32\drivers\umbuss.sys
         .

         (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
         .

         C:\temp\tn3
         C:\Windows\system32\drivers\core.cache.dsk
         C:\Windows\system32\drivers\mpioo.sys
         C:\Windows\system32\drivers\ULIAGPKXX.sys
         C:\Windows\system32\drivers\umbuss.sys

         .
         (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-02-10 to 2008-03-10 ))))))))))))))))))))))))))))))
         .

         Geen nieuwe bestanden aangemaakt in deze periode

         .
         ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
         .
         2008-03-10 08:12 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\AVG7
         2008-03-10 08:11 --------- d-----w C:\Program Files\Registry Defender
         2008-03-09 12:58 --------- d-----w C:\Program Files\Lavasoft
         2008-03-09 12:57 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
         2008-03-09 12:25 --------- d---a-w C:\ProgramData\TEMP
         2008-03-07 16:48 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\GlarySoft
         2008-03-07 16:40 --------- d-----w C:\Program Files\Glary Utilities
         2008-03-07 05:30 --------- d-----w C:\ProgramData\Avg7
         2008-03-06 21:48 9,216 ----a-w C:\Windows\System32\avgwlntf.dll
         2008-03-06 21:48 --------- d-----w C:\ProgramData\Grisoft
         2008-03-05 21:42 --------- d-----w C:\Program Files\IObit
         2008-03-05 08:18 41,168,824 ----a-w C:\Windows\System32\avg75avwt_516a1225.exe
         2008-03-05 08:18 1,365,540 ----a-w C:\Windows\untd.exe
         2008-03-05 07:17 --------- d-----w C:\Program Files\Bingo Card Creator
         2008-02-24 20:34 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
         2008-02-24 19:31 --------- d-----w C:\Program Files\SpywareGuard
         2008-02-14 02:03 45,112 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciidex.sys
         2008-02-14 02:03 3,504,696 ----a-w C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe
         2008-02-14 02:03 3,470,392 ----a-w C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
         2008-02-14 02:03 21,560 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
         2008-02-14 02:03 17,464 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys
         2008-02-14 02:03 154,624 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\nwifi.sys
         2008-02-14 02:03 109,624 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys
         2008-02-14 02:02 537,600 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll
         2008-02-14 02:02 449,536 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcSpecfc.dll
         2008-02-14 02:02 4,247,552 ----a-w C:\Windows\System32\GameUXLegacyGDFs.dll
         2008-02-14 02:02 2,144,256 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcGenral.dll
         2008-02-14 02:02 173,056 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.dll
         2008-02-14 02:02 1,686,528 ----a-w C:\Windows\System32\gameux.dll
         2008-02-13 21:32 194,560 ----a-w C:\Windows\System32\WebClnt.dll
         2008-02-13 21:32 110,080 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
         2008-02-13 21:25 803,328 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
         2008-02-13 21:25 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\netcfg.exe
         2008-02-13 21:25 22,016 ----a-w C:\Windows\System32\netiougc.exe
         2008-02-13 21:25 216,632 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\netio.sys
         2008-02-13 21:25 167,424 ----a-w C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll
         2008-02-13 21:21 824,832 ----a-w C:\Windows\System32\wininet.dll
         2008-02-13 21:21 56,320 ----a-w C:\Windows\System32\iesetup.dll
         2008-02-13 21:21 52,736 ----a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll
         2008-02-13 21:21 26,624 ----a-w C:\Windows\System32\ieUnatt.exe
         2008-02-12 20:36 --------- d-----w C:\Program Files\Picasa2
         2008-02-11 20:56 --------- d-----w C:\Program Files\Java
         2008-02-05 19:32 --------- d-----w C:\ProgramData\Lavasoft
         2008-02-04 21:21 --------- d-----w C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
         2008-02-04 21:17 --------- d-----w C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
         2008-02-04 20:51 --------- d-----w C:\Program Files\Trend Micro
         2008-02-04 19:46 --------- d-----w C:\ProgramData\Anvsoft
         2008-01-30 08:26 --------- d-----w C:\Program Files\MSECache
         2008-01-29 21:57 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail
         2008-01-29 21:53 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hcrstco.dll
         2008-01-29 21:53 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hccoin.dll
         2008-01-29 21:53 5,888 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys
         2008-01-29 21:53 38,400 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys
         2008-01-29 21:53 23,040 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys
         2008-01-29 21:53 224,768 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys
         2008-01-29 21:53 192,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys
         2008-01-29 21:53 1,060,920 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
         2008-01-29 21:52 211,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
         2008-01-16 22:27 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\Uniblue
         2008-01-16 18:43 --------- d-----w C:\Program Files\Maxis
         2008-01-16 18:29 --------- d-----w C:\ProgramData\Sophos
         2008-01-14 22:26 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\Ahead
         2008-01-14 22:13 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\NCH Swift Sound
         2008-01-14 21:54 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\Recordpad
         2008-01-14 21:54 --------- d-----w C:\ProgramData\NCH Swift Sound
         2008-01-14 21:54 --------- d-----w C:\Program Files\NCH Software
         2008-01-12 11:58 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Sidebar
         2008-01-12 08:31 11,776 ----a-w C:\Windows\System32\sbunattend.exe
         2007-12-14 10:32 12,632 ----a-w C:\Windows\System32\lsdelete.exe
         2007-12-13 02:08 1,327,104 ----a-w C:\Windows\System32\quartz.dll
         2007-12-13 02:07 9,728 ----a-w C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL
         2007-12-13 02:07 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\WMASF.DLL
         2007-12-12 16:12 249,856 ------w C:\Windows\Setup1.exe
         2007-12-12 16:11 73,216 ----a-w C:\Windows\ST6UNST.EXE
         2007-09-05 21:54 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini
         2006-08-02 11:58 3,811,643 ----a-w C:\Users\Algemeen\USB_driver.exe
         .

         ((((((((((((((((((((((((((((( [email protected]_20.14.56.10 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
         .
         - 2008-03-10 19:12:32 67,584 --s-a-w C:\Windows\bootstat.dat
         + 2008-03-10 19:45:47 67,584 --s-a-w C:\Windows\bootstat.dat
         - 2008-03-10 18:32:27 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
         + 2008-03-10 19:33:38 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
         - 2008-03-10 19:13:10 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
         + 2008-03-10 19:46:23 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
         + 2008-03-10 19:46:23 262,144 ---ha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\ntuser.dat.LOG1
         - 2008-03-10 19:07:26 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
         + 2008-03-10 19:41:22 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
         - 2008-03-10 19:13:10 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
         + 2008-03-10 19:46:23 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
         - 2008-03-10 08:13:44 9,562 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-989567600-88910159-973224903-1000_UserData.bin
         + 2008-03-10 19:14:39 9,826 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-989567600-88910159-973224903-1000_UserData.bin
         - 2008-03-10 08:13:44 61,414 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
         + 2008-03-10 19:14:39 61,618 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
         - 2008-03-10 08:16:30 49,070 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
         + 2008-03-10 19:14:33 49,496 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
         - 2008-03-10 18:29:41 296,008 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\SuspendPerformanceDiagnostics_SystemData_S3.bin
         + 2008-03-10 19:33:25 296,274 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\SuspendPerformanceDiagnostics_SystemData_S3.bin
         .
         ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
         .
         .
         REGEDIT4
         *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

         [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
         "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-12 09:31 1232896]
         "TOSCDSPD"="C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe" [2006-11-13 10:57 413696]
         "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 13:34 201728]

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
         "NvSvc"="C:\Windows\system32\nvsvc.dll" [2006-12-07 20:25 90191]
         "NvCplDaemon"="C:\Windows\system32\NvCpl.dll" [2006-12-07 20:25 7766016]
         "NvMediaCenter"="C:\Windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-12-07 20:25 81920]
         "SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-10-27 13:50 815104]
         "RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2006-11-07 14:50 3772416 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]
         "topi"="C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe" [2006-12-15 17:11 577536]
         "IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe" [2006-11-06 09:02 98304]
         "HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe" [2006-11-06 09:05 106496]
         "Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe" [2006-11-06 09:02 81920]
         "NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2006-01-12 14:40 155648]
         "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe" [2007-12-14 03:42 144784]
         "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2008-03-06 22:50 579072]

         [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
         "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2008-03-06 22:48 219136]

         [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
         "LogonHoursAction"= 2 (0x2)
         "DontDisplayLogonHoursWarnings"= 1 (0x1)

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgwlntf]
         avgwlntf.dll 2008-03-06 22:48 9216 C:\Windows\System32\avgwlntf.dll

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-disabled]
         "Monitor"=C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]
         "DisableMonitoring"=dword:00000001

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]
         "DisableMonitoring"=dword:00000001

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]
         "DisableMonitoring"=dword:00000001

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc]
         "AntiVirusOverride"=dword:00000001
         "AntiSpywareOverride"=dword:00000001

         [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]
         "{C2EF154B-7B7C-4053-8F3D-D536B767C8DC}"= C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)|Edge=TRUE|
         "{F01F0B43-EEE1-4A88-A995-A6BD4F671A21}"= UDP:990:LocalSubnet:LocalSubnet|IF={30056627-5685-4683-AA64-A6D3942CD5B9}|%SystemRoot%\system32\svchost.exe|Svc=rapimgr%systemroot%\WindowsMobile\wmdSync.exe,-4001|[email protected]%systemroot%\WindowsMobile\wmdSync.exe,-4001
         "{51EA60B2-8BE1-459B-BBF2-EA68D9DB0A5B}"= UDP:C:\Program Files\FreeCall.com\FreeCall\FreeCall.exe:FreeCall
         "{4DB86B19-CCEC-4282-A653-E190B629DAD9}"= TCP:C:\Program Files\FreeCall.com\FreeCall\FreeCall.exe:FreeCall
         "{0CFEA678-5FB6-4767-9879-E404A4C3CA28}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avginet.exe:avginet.exe
         "{84F07519-9B23-49C3-991D-D103F5BAB056}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avginet.exe:avginet.exe
         "{78EE1B5E-917B-409A-8D51-F257B05CBF89}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe:avgamsvr.exe
         "{72B69131-CD8B-47F9-8179-957C0A3ECF4F}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe:avgamsvr.exe
         "{5DD2141F-3420-44D7-AA82-7720795408B0}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe:avgcc.exe
         "{38D62F5D-F5FE-4E4D-8C56-60D24C2AFB32}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe:avgcc.exe
         "{68C8079C-2FAA-4C80-AF75-0FBB21498DB8}"= Disabled:UDP:C:\Users\Algemeen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MR81HLVJ\incredimail_install[1].exe:IncrediMail Installer
         "{96A4682E-7E4A-45B0-ADBF-F32E661B4EB5}"= Disabled:TCP:C:\Users\Algemeen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MR81HLVJ\incredimail_install[1].exe:IncrediMail Installer
         "{4C3C42ED-C68A-40DA-825C-22FF2D60B47B}"= Disabled:UDP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImpCnt.exe:IncrediMail
         "{C8039CDC-ABD5-42DD-A7AB-44E570BC4931}"= Disabled:TCP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImpCnt.exe:IncrediMail
         "{EE8E78F3-97DD-4DC4-9133-83866BF42C55}"= Disabled:UDP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImApp.exe:IncrediMail
         "{B4CBEB64-C303-4F1E-B490-29D95D10F970}"= Disabled:TCP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImApp.exe:IncrediMail
         "{1A9BDD25-0050-4DC0-B705-9A12F4472674}"= Disabled:UDP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe:IncrediMail
         "{D5068BEA-82EF-4C14-8739-C99C40F0DAD8}"= Disabled:TCP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe:IncrediMail
         "TCP Query User{80BAD2BA-7CCD-493E-B116-EE8F04FE159B}C:\program files\internet explorer\iexplore.exe"= UDP:C:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer|Desc=Internet Explorer
         "UDP Query User{961669C9-6792-420A-8922-6B97DC7D1683}C:\program files\internet explorer\iexplore.exe"= TCP:C:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer|Desc=Internet Explorer
         "{6E248201-A5E9-44CE-BE6C-A2FCE694B9D1}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avginet.exe:avginet.exe
         "{0DE4C762-943A-4E72-972D-CAE0EBDE8684}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avginet.exe:avginet.exe
         "{652FB428-47C9-40CF-9C15-7E79E361397E}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe:avgamsvr.exe
         "{D4168C54-EE98-4A8F-BA06-3F0F3AC07660}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe:avgamsvr.exe
         "{E4B7E5EC-3E99-4921-8A9B-D1FAD28DB1C7}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe:avgcc.exe
         "{96C6EE1C-D70A-4133-AD67-73B8044D9FB9}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe:avgcc.exe

         [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\RestrictedServices\Static\System]
         "DFSR-1"= RPort=5722|UDP:%SystemRoot%\system32\svchost.exe|Svc=DFSR:Allow inbound TCP traffic|

         R2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2008-01-28 11:43]
         R2 TOSHIBA Bluetooth Service;TOSHIBA Bluetooth Service;C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe [2006-10-31 22:40]
         R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\athr.sys [2007-06-19 05:34]
         R3 FwLnk;FwLnk Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\FwLnk.sys [2006-11-19 22:11]
         R3 igfx;igfx;C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2006-11-06 10:29]
         R3 tdcmdpst;TOSHIBA Writing Engine Filter Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\tdcmdpst.sys [2006-10-18 11:50]
         S2 RapiMgr;Op Windows Mobile gebaseerde apparaatverbinding;C:\Windows\system32\svchost.exe [2006-11-02 10:45]
         S2 WcesComm;Op Windows Mobile 2003 gebaseerde apparaatverbinding;C:\Windows\system32\svchost.exe [2006-11-02 10:45]
         S3 NETw3v32;Stuurprogramma voor Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG-adapter onder Windows Vista 32-bits;C:\Windows\system32\DRIVERS\NETw3v32.sys [2006-10-30 09:42]
         S3 PAC207;SoC PC-Camera;C:\Windows\system32\DRIVERS\PFC027.SYS [2006-12-05 11:34]
         S3 tosrfec;Bluetooth ACPI;C:\Windows\system32\DRIVERS\tosrfec.sys [2006-10-23 16:32]
         S4 KR10I;KR10I;C:\Windows\system32\drivers\kr10i.sys [2006-02-14 18:50]
         S4 KR10N;KR10N;C:\Windows\system32\drivers\kr10n.sys [2006-02-14 18:41]

         [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
         LocalServiceNoNetwork REG_MULTI_SZ PLA DPS BFE mpssvc
         WindowsMobile REG_MULTI_SZ wcescomm rapimgr
         LocalServiceRestricted REG_MULTI_SZ WcesComm RapiMgr

         [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{bc534b22-f3f1-11db-8226-00a0d16d96e0}]
         \shell\AutoRun\command - D:\OnSpcLCK.exe

         .
         Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
         "2008-03-10 19:39:59 C:\Windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{7EF5CC87-B7E2-45CF-82EB-C3E2E5868936}.job"
         - C:\Windows\system32\msfeedssync.exe
         .
         **************************************************************************

         catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
         Rootkit scan 2008-03-10 20:46:27
         Windows 6.0.6000 NTFS

         scannen van verborgen processen ...

         scannen van verborgen autostart items ...

         scannen van verborgen bestanden ...

         Scan succesvol afgerond
         verborgen bestanden: 0

         **************************************************************************
         .
         ------------------------ Other Running Processes ------------------------
         .
         C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
         C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
         C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
         C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
         C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe
         C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
         C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe
         C:\Windows\system32\TODDSrv.exe
         C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
         C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
         C:\Windows\system32\conime.exe
         C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
         C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe
         C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
         C:\Windows\System32\rundll32.exe
         C:\Program Files\Wireless LAN Utility\Am772cfg.exe
         C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
         .
         **************************************************************************
         .
         Voltooingstijd: 2008-03-10 20:48:40 - machine was rebooted
         ComboFix-quarantined-files.txt 2008-03-10 19:48:34
         ComboFix2.txt 2008-03-10 19:15:26
         .
         2008-03-07 10:43:16 --- E O F ---

         Comment


         • #10
          Doe dit ook nog ff

          Open Kladblok, kopieer en plak het volgende (vetgedrukte, blauwe tekst) in
          een leeg venster:


          • Driver::
           umbuss
           ULIAGPKXX
           mpioo

          Sla dit op op je Bureaublad als CFScript.txt.

          Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld :          Dit zal ComboFix doen herstarten.

          Na het herstarten van je computer, (indien het vraagt om te herstarten), kopieer en plak de inhoud van Combofix.txt in je volgende antwoord.

          Windows 10 opstarten in Veilige Modus

          Comment


          • #11
           hier komt het:

           ComboFix 08-03-10.1 - Algemeen 2008-03-10 21:20:24.3 - NTFSx86
           Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.244 [GMT 1:00]
           Gestart vanuit: C:\Users\Algemeen\Desktop\ComboFix.exe
           Command switches used :: C:\Users\Algemeen\Desktop\CFScript.txt
           * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt
           .

           (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-02-10 to 2008-03-10 ))))))))))))))))))))))))))))))
           .

           Geen nieuwe bestanden aangemaakt in deze periode

           .
           ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
           .
           2008-03-10 08:12 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\AVG7
           2008-03-10 08:11 --------- d-----w C:\Program Files\Registry Defender
           2008-03-09 12:58 --------- d-----w C:\Program Files\Lavasoft
           2008-03-09 12:57 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
           2008-03-09 12:25 --------- d---a-w C:\ProgramData\TEMP
           2008-03-07 16:48 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\GlarySoft
           2008-03-07 16:40 --------- d-----w C:\Program Files\Glary Utilities
           2008-03-07 05:30 --------- d-----w C:\ProgramData\Avg7
           2008-03-06 21:48 9,216 ----a-w C:\Windows\System32\avgwlntf.dll
           2008-03-06 21:48 --------- d-----w C:\ProgramData\Grisoft
           2008-03-05 21:42 --------- d-----w C:\Program Files\IObit
           2008-03-05 08:18 41,168,824 ----a-w C:\Windows\System32\avg75avwt_516a1225.exe
           2008-03-05 08:18 1,365,540 ----a-w C:\Windows\untd.exe
           2008-03-05 07:17 --------- d-----w C:\Program Files\Bingo Card Creator
           2008-02-24 20:34 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
           2008-02-24 19:31 --------- d-----w C:\Program Files\SpywareGuard
           2008-02-14 02:03 45,112 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciidex.sys
           2008-02-14 02:03 3,504,696 ----a-w C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe
           2008-02-14 02:03 3,470,392 ----a-w C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
           2008-02-14 02:03 21,560 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
           2008-02-14 02:03 17,464 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys
           2008-02-14 02:03 154,624 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\nwifi.sys
           2008-02-14 02:03 109,624 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys
           2008-02-14 02:02 537,600 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll
           2008-02-14 02:02 449,536 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcSpecfc.dll
           2008-02-14 02:02 4,247,552 ----a-w C:\Windows\System32\GameUXLegacyGDFs.dll
           2008-02-14 02:02 2,144,256 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcGenral.dll
           2008-02-14 02:02 173,056 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.dll
           2008-02-14 02:02 1,686,528 ----a-w C:\Windows\System32\gameux.dll
           2008-02-13 21:32 194,560 ----a-w C:\Windows\System32\WebClnt.dll
           2008-02-13 21:32 110,080 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
           2008-02-13 21:25 803,328 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
           2008-02-13 21:25 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\netcfg.exe
           2008-02-13 21:25 22,016 ----a-w C:\Windows\System32\netiougc.exe
           2008-02-13 21:25 216,632 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\netio.sys
           2008-02-13 21:25 167,424 ----a-w C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll
           2008-02-13 21:21 824,832 ----a-w C:\Windows\System32\wininet.dll
           2008-02-13 21:21 56,320 ----a-w C:\Windows\System32\iesetup.dll
           2008-02-13 21:21 52,736 ----a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll
           2008-02-13 21:21 26,624 ----a-w C:\Windows\System32\ieUnatt.exe
           2008-02-12 20:36 --------- d-----w C:\Program Files\Picasa2
           2008-02-11 20:56 --------- d-----w C:\Program Files\Java
           2008-02-05 19:32 --------- d-----w C:\ProgramData\Lavasoft
           2008-02-04 21:21 --------- d-----w C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
           2008-02-04 21:17 --------- d-----w C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
           2008-02-04 20:51 --------- d-----w C:\Program Files\Trend Micro
           2008-02-04 19:46 --------- d-----w C:\ProgramData\Anvsoft
           2008-01-30 08:26 --------- d-----w C:\Program Files\MSECache
           2008-01-29 21:57 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail
           2008-01-29 21:53 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hcrstco.dll
           2008-01-29 21:53 8,704 ----a-w C:\Windows\System32\hccoin.dll
           2008-01-29 21:53 5,888 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys
           2008-01-29 21:53 38,400 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys
           2008-01-29 21:53 23,040 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys
           2008-01-29 21:53 224,768 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys
           2008-01-29 21:53 192,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys
           2008-01-29 21:53 1,060,920 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
           2008-01-29 21:52 211,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
           2008-01-16 22:27 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\Uniblue
           2008-01-16 18:43 --------- d-----w C:\Program Files\Maxis
           2008-01-16 18:29 --------- d-----w C:\ProgramData\Sophos
           2008-01-14 22:26 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\Ahead
           2008-01-14 22:13 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\NCH Swift Sound
           2008-01-14 21:54 --------- d-----w C:\Users\Algemeen\AppData\Roaming\Recordpad
           2008-01-14 21:54 --------- d-----w C:\ProgramData\NCH Swift Sound
           2008-01-14 21:54 --------- d-----w C:\Program Files\NCH Software
           2008-01-12 11:58 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Sidebar
           2008-01-12 08:31 11,776 ----a-w C:\Windows\System32\sbunattend.exe
           2007-12-14 10:32 12,632 ----a-w C:\Windows\System32\lsdelete.exe
           2007-12-13 02:08 1,327,104 ----a-w C:\Windows\System32\quartz.dll
           2007-12-13 02:07 9,728 ----a-w C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL
           2007-12-13 02:07 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\WMASF.DLL
           2007-12-12 16:12 249,856 ------w C:\Windows\Setup1.exe
           2007-12-12 16:11 73,216 ----a-w C:\Windows\ST6UNST.EXE
           2007-09-05 21:54 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini
           2006-08-02 11:58 3,811,643 ----a-w C:\Users\Algemeen\USB_driver.exe
           .

           ((((((((((((((((((((((((((((( [email protected]_20.14.56.10 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
           .
           - 2008-03-10 19:12:32 67,584 --s-a-w C:\Windows\bootstat.dat
           + 2008-03-10 20:25:04 67,584 --s-a-w C:\Windows\bootstat.dat
           + 2000-08-31 07:00:00 163,328 ----a-w C:\Windows\erdnt\subs\ERDNT.EXE
           - 2008-03-10 18:32:27 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
           + 2008-03-10 20:00:57 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
           - 2008-03-10 19:13:10 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
           + 2008-03-10 20:25:41 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
           + 2008-03-10 20:25:41 262,144 ---ha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\ntuser.dat.LOG1
           - 2008-03-10 19:07:26 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
           + 2008-03-10 20:19:56 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
           - 2008-03-10 19:13:10 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
           + 2008-03-10 20:25:40 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
           + 2008-03-10 20:25:40 262,144 ---ha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\ntuser.dat.LOG1
           - 2008-03-10 08:13:44 9,562 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-989567600-88910159-973224903-1000_UserData.bin
           + 2008-03-10 19:47:52 9,874 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-989567600-88910159-973224903-1000_UserData.bin
           - 2008-03-10 08:13:44 61,414 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
           + 2008-03-10 19:47:52 61,698 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
           - 2008-03-10 08:16:30 49,070 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
           + 2008-03-10 19:47:48 49,652 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
           - 2008-03-10 18:29:41 296,008 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\SuspendPerformanceDiagnostics_SystemData_S3.bin
           + 2008-03-10 19:33:25 296,274 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\SuspendPerformanceDiagnostics_SystemData_S3.bin
           .
           ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
           .
           .
           REGEDIT4
           *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

           [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
           "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-12 09:31 1232896]
           "TOSCDSPD"="C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe" [2006-11-13 10:57 413696]
           "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 13:34 201728]

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
           "NvSvc"="C:\Windows\system32\nvsvc.dll" [2006-12-07 20:25 90191]
           "NvCplDaemon"="C:\Windows\system32\NvCpl.dll" [2006-12-07 20:25 7766016]
           "NvMediaCenter"="C:\Windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-12-07 20:25 81920]
           "SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-10-27 13:50 815104]
           "RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2006-11-07 14:50 3772416 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]
           "topi"="C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe" [2006-12-15 17:11 577536]
           "IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe" [2006-11-06 09:02 98304]
           "HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe" [2006-11-06 09:05 106496]
           "Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe" [2006-11-06 09:02 81920]
           "NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2006-01-12 14:40 155648]
           "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe" [2007-12-14 03:42 144784]
           "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2008-03-06 22:50 579072]

           [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
           "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2008-03-06 22:48 219136]

           [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
           "LogonHoursAction"= 2 (0x2)
           "DontDisplayLogonHoursWarnings"= 1 (0x1)

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgwlntf]
           avgwlntf.dll 2008-03-06 22:48 9216 C:\Windows\System32\avgwlntf.dll

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-disabled]
           "Monitor"=C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]
           "DisableMonitoring"=dword:00000001

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]
           "DisableMonitoring"=dword:00000001

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]
           "DisableMonitoring"=dword:00000001

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Svc]
           "AntiVirusOverride"=dword:00000001
           "AntiSpywareOverride"=dword:00000001

           [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]
           "{C2EF154B-7B7C-4053-8F3D-D536B767C8DC}"= C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)|Edge=TRUE|
           "{F01F0B43-EEE1-4A88-A995-A6BD4F671A21}"= UDP:990:LocalSubnet:LocalSubnet|IF={30056627-5685-4683-AA64-A6D3942CD5B9}|%SystemRoot%\system32\svchost.exe|Svc=rapimgr%systemroot%\WindowsMobile\wmdSync.exe,-4001|[email protected]%systemroot%\WindowsMobile\wmdSync.exe,-4001
           "{51EA60B2-8BE1-459B-BBF2-EA68D9DB0A5B}"= UDP:C:\Program Files\FreeCall.com\FreeCall\FreeCall.exe:FreeCall
           "{4DB86B19-CCEC-4282-A653-E190B629DAD9}"= TCP:C:\Program Files\FreeCall.com\FreeCall\FreeCall.exe:FreeCall
           "{0CFEA678-5FB6-4767-9879-E404A4C3CA28}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avginet.exe:avginet.exe
           "{84F07519-9B23-49C3-991D-D103F5BAB056}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avginet.exe:avginet.exe
           "{78EE1B5E-917B-409A-8D51-F257B05CBF89}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe:avgamsvr.exe
           "{72B69131-CD8B-47F9-8179-957C0A3ECF4F}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe:avgamsvr.exe
           "{5DD2141F-3420-44D7-AA82-7720795408B0}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe:avgcc.exe
           "{38D62F5D-F5FE-4E4D-8C56-60D24C2AFB32}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe:avgcc.exe
           "{68C8079C-2FAA-4C80-AF75-0FBB21498DB8}"= Disabled:UDP:C:\Users\Algemeen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MR81HLVJ\incredimail_install[1].exe:IncrediMail Installer
           "{96A4682E-7E4A-45B0-ADBF-F32E661B4EB5}"= Disabled:TCP:C:\Users\Algemeen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MR81HLVJ\incredimail_install[1].exe:IncrediMail Installer
           "{4C3C42ED-C68A-40DA-825C-22FF2D60B47B}"= Disabled:UDP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImpCnt.exe:IncrediMail
           "{C8039CDC-ABD5-42DD-A7AB-44E570BC4931}"= Disabled:TCP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImpCnt.exe:IncrediMail
           "{EE8E78F3-97DD-4DC4-9133-83866BF42C55}"= Disabled:UDP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImApp.exe:IncrediMail
           "{B4CBEB64-C303-4F1E-B490-29D95D10F970}"= Disabled:TCP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\ImApp.exe:IncrediMail
           "{1A9BDD25-0050-4DC0-B705-9A12F4472674}"= Disabled:UDP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe:IncrediMail
           "{D5068BEA-82EF-4C14-8739-C99C40F0DAD8}"= Disabled:TCP:C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe:IncrediMail
           "TCP Query User{80BAD2BA-7CCD-493E-B116-EE8F04FE159B}C:\program files\internet explorer\iexplore.exe"= UDP:C:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer|Desc=Internet Explorer
           "UDP Query User{961669C9-6792-420A-8922-6B97DC7D1683}C:\program files\internet explorer\iexplore.exe"= TCP:C:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer|Desc=Internet Explorer
           "{6E248201-A5E9-44CE-BE6C-A2FCE694B9D1}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avginet.exe:avginet.exe
           "{0DE4C762-943A-4E72-972D-CAE0EBDE8684}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avginet.exe:avginet.exe
           "{652FB428-47C9-40CF-9C15-7E79E361397E}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe:avgamsvr.exe
           "{D4168C54-EE98-4A8F-BA06-3F0F3AC07660}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe:avgamsvr.exe
           "{E4B7E5EC-3E99-4921-8A9B-D1FAD28DB1C7}"= UDP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe:avgcc.exe
           "{96C6EE1C-D70A-4133-AD67-73B8044D9FB9}"= TCP:C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe:avgcc.exe

           [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\RestrictedServices\Static\System]
           "DFSR-1"= RPort=5722|UDP:%SystemRoot%\system32\svchost.exe|Svc=DFSR:Allow inbound TCP traffic|

           R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\athr.sys [2007-06-19 05:34]
           R3 FwLnk;FwLnk Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\FwLnk.sys [2006-11-19 22:11]
           R3 igfx;igfx;C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2006-11-06 10:29]
           R3 tdcmdpst;TOSHIBA Writing Engine Filter Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\tdcmdpst.sys [2006-10-18 11:50]
           S3 NETw3v32;Stuurprogramma voor Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG-adapter onder Windows Vista 32-bits;C:\Windows\system32\DRIVERS\NETw3v32.sys [2006-10-30 09:42]
           S3 PAC207;SoC PC-Camera;C:\Windows\system32\DRIVERS\PFC027.SYS [2006-12-05 11:34]
           S4 KR10I;KR10I;C:\Windows\system32\drivers\kr10i.sys [2006-02-14 18:50]
           S4 KR10N;KR10N;C:\Windows\system32\drivers\kr10n.sys [2006-02-14 18:41]

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
           LocalServiceNoNetwork REG_MULTI_SZ PLA DPS BFE mpssvc
           WindowsMobile REG_MULTI_SZ wcescomm rapimgr
           LocalServiceRestricted REG_MULTI_SZ WcesComm RapiMgr

           [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{bc534b22-f3f1-11db-8226-00a0d16d96e0}]
           \shell\AutoRun\command - D:\OnSpcLCK.exe

           .
           Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
           "2008-03-10 20:19:59 C:\Windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{7EF5CC87-B7E2-45CF-82EB-C3E2E5868936}.job"
           - C:\Windows\system32\msfeedssync.exe
           .
           **************************************************************************

           catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
           Rootkit scan 2008-03-10 21:25:45
           Windows 6.0.6000 NTFS

           scannen van verborgen processen ...

           scannen van verborgen autostart items ...

           scannen van verborgen bestanden ...

           Scan succesvol afgerond
           verborgen bestanden: 0

           **************************************************************************
           .
           ------------------------ Other Running Processes ------------------------
           .
           C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
           C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
           C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
           C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
           C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe
           C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
           C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe
           C:\Windows\system32\TODDSrv.exe
           C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
           C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
           C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
           C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
           C:\Windows\system32\conime.exe
           C:\Windows\System32\rundll32.exe
           C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
           C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
           C:\Program Files\Wireless LAN Utility\Am772cfg.exe
           C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe
           C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
           .
           **************************************************************************
           .
           Voltooingstijd: 2008-03-10 21:27:42 - machine was rebooted
           ComboFix-quarantined-files.txt 2008-03-10 20:27:34
           ComboFix2.txt 2008-03-10 19:48:41
           ComboFix3.txt 2008-03-10 19:15:26
           .
           2008-03-07 10:43:16 --- E O F ---

           Comment


           • #12
            Prima, hoe gaat het nu met je pc ?

            Windows 10 opstarten in Veilige Modus

            Comment


            • #13
             ik zal eens gaan surfen en kijken of ik nog pop ups krijg, ik laat binnen 5 minuten van me horen tot nu toe zie ik niets

             Comment


             • #14
              tjonge ik kan het niet geloven ik denk dat het opgelost is, normaal gezien had ik al wel 5 casino dingen gehad.
              mag ik vragen om ervan te leren had ik nu last van een virus?
              en kan ik bij vragen van spybot altijd wijzigingen toestaan doen?
              ik hoop weer een reaktie en wil u bedanken voor het oplossen van mijn probleem, ik stel het zeer op prijs
              groeten ansje

              Comment


              • #15
               Malware.

               Verwijder ComboFix, kopiëer het volgende commando:
               Combofix /U

               Klik Start -> Uitvoeren, en plak (Ctrl-V) het commando, toets vervolgens Ctrl + Shift + Enter.
               Dit verwijdert zowel ComboFix, als je oude systeemherstelpunten (met eventuele restanten van malware), en maakt een nieuw systeemherstelpunt aan.


               Hier nog wat tips. Beveiligings Tips

               ene graag gedaan

               Windows 10 opstarten in Veilige Modus

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X