Mededeling

Collapse
No announcement yet.
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • [email protected]

  hallo,

  Sinds vandaag krijg ik een geel popup kadertje vanuit m'n werkbalk met de melding: system alert: [email protected]
  Dit verschijnt ongeveer alle 30 sec op m'n scherm.
  Als ik erop klik word ik doorverwezen naar een site om hun software te downloaden..
  Kan er iemand me helpen om van deze rommel af te komen ??

  hier volgt m'n HijackThis logje..:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 13:43:14, on 8-3-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\NetProject\scit.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\APPL\symantec\vptray.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\APPL\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\appl\activesync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\NetProject\scm.exe
  C:\APPL\symantec\DefWatch.exe
  C:\APPL\Cleaners\security suite\ewidoctrl.exe
  C:\APPL\symantec\Rtvscan.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\APPL\MICROS~1\Office12\OUTLOOK.EXE
  C:\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\APPL\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\APPL\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: e404 helper - {8F10DE2B-E923-4548-B524-4D9C5FA80777} - C:\Program Files\Helper\1204976612.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O2 - BHO: (no name) - {C2A1C5CB-C0EF-4689-9436-F62CCA1C5383} - C:\Program Files\NetProject\sbmdl.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotKey] mHotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\APPL\Winamp\Winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\APPL\symantec\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\APPL\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\APPL\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8 -reboot 1
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\APPL\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\appl\activesync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [some] C:\Program Files\NetProject\scit.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\APPL\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\APPL\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\appl\activesync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\appl\activesync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\appl\activesync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.browsergate.com/redirect.php (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.browsergate.com/redirect.php (file missing)
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\APPL\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\APPL\symantec\DefWatch.exe
  O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\APPL\Cleaners\security suite\ewidoctrl.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\APPL\symantec\Rtvscan.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

  --
  End of file - 7387 bytes  alvast bedankt op voorhand..

  Grtjs..

 • #2
  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RunMe.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.
  Download Deckard's System Scanner naar je Bureaublad.
  • Sluit alle toepassingen en vensters.
  • Dubbelklik op dss.exe om het te activeren, en volg de aanwijzingen.
  • Wanneer de scan volledig is, zal een tekstbestand - main.txt - openen.
  • Kopiëer (Ctrl+A gevolgd door Ctrl+C) en plak (Ctrl+V) de inhoud van main.txt in je volgende antwoord.

  Opmerking: Sommige firewalls kunnen waarschuwen dat sigcheck.exe probeert verbinding te maken met het internet
  - zorg dat sigcheck.exe toestemming krijgt om dit te doen !
  Tevens kan het gebeuren dat je Antivirus DSS als verdacht aangeeft, of zelfs probeert te verwijderen.
  Laat je Antivirus dit niet verwijderen ! (In dit geval is het misschien beter om tijdens de scan van DSS je Antivirus even uit te schakelen)

  Comment


  • #3
   Hallo Smeenk,

   bedankt alvast voor je snelle reply..
   ik heb gedaan wat je gevraagd heb en hier volgt de inhoud van main.txt:

   grtjs..

   Deckard's System Scanner v20071014.68
   Run by tom swerts on 2008-03-08 17:01:47
   Computer is in Normal Mode.
   --------------------------------------------------------------------------------

   -- System Restore --------------------------------------------------------------

   Successfully created a Deckard's System Scanner Restore Point.


   -- Last 4 Restore Point(s) --
   4: 2008-03-08 16:01:55 UTC - RP448 - Deckard's System Scanner Restore Point
   3: 2008-03-02 12:04:49 UTC - RP447 - Controlepunt van systeem
   2: 2008-03-01 10:22:01 UTC - RP446 - Controlepunt van systeem
   1: 2008-02-27 17:25:35 UTC - RP445 - Controlepunt van systeem


   Backed up registry hives.
   Performed disk cleanup.   -- HijackThis (run as tom swerts.exe) ------------------------------------------

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 17:04:45, on 8-3-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\APPL\symantec\DefWatch.exe
   C:\APPL\Cleaners\security suite\ewidoctrl.exe
   C:\APPL\symantec\Rtvscan.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
   C:\WINDOWS\Mixer.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\APPL\symantec\vptray.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
   C:\APPL\ZoneAlarm\zlclient.exe
   C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   C:\appl\activesync\WCESCOMM.EXE
   C:\Documents and Settings\tom swerts\Bureaublad\dss.exe
   C:\HIJACK~1\tom swerts.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\APPL\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\APPL\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: e404 helper - {8F10DE2B-E923-4548-B524-4D9C5FA80777} - C:\Program Files\Helper\1204976612.dll (file missing)
   O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [CHotKey] mHotkey.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
   O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\APPL\Winamp\Winampa.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\APPL\symantec\vptray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\APPL\ZoneAlarm\zlclient.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\APPL\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8 -reboot 1
   O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\APPL\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
   O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\appl\activesync\WCESCOMM.EXE"
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\APPL\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\APPL\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\appl\activesync\INETREPL.DLL
   O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\appl\activesync\INETREPL.DLL
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\appl\activesync\INETREPL.DLL
   O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\APPL\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
   O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
   O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
   O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
   O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
   O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\APPL\symantec\DefWatch.exe
   O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\APPL\Cleaners\security suite\ewidoctrl.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\APPL\symantec\Rtvscan.exe
   O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

   --
   End of file - 6761 bytes

   -- HijackThis Fixed Entries (C:\HIJACK~1\backups\) -----------------------------

   backup-20061217-123643-129 O3 - Toolbar: Safety Bar - {18668683-731c-48fa-b1b9-ad013748fb00} - C:\Program Files\Safety Bar\SafetyBar.dll (file missing)
   backup-20061217-123643-610 O20 - Winlogon Notify: winosz32 - winosz32.dll (file missing)
   backup-20071213-011513-111 O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
   backup-20071213-011513-367 O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

   -- File Associations -----------------------------------------------------------

   All associations okay.


   -- Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ---------------------

   R2 enodpl - c:\windows\system32\drivers\enodpl.sys
   R2 ppsio2 (PPDevice) - c:\windows\system32\drivers\ppsio2.sys <Not Verified; ; Flatbed DevDriver/NT4>
   R2 tandpl - c:\windows\system32\drivers\tandpl.sys
   R3 cmpci (C-Media PCI Audio Driver (WDM)) - c:\windows\system32\drivers\cmaudio.sys <Not Verified; C-Media Inc; C-Media Audio Driver (WDM)>
   R3 DumaNT - c:\windows\system32\drivers\dumant.sys <Not Verified; Windows (R) 2000 DDK provider; Stereo Helper Driver>
   R3 pfc (Padus ASPI Shell) - c:\windows\system32\drivers\pfc.sys <Not Verified; Padus, Inc.; Padus(R) ASPI Shell>

   S3 catchme - c:\docume~1\tomswe~1\locals~1\temp\catchme.sys (file missing)


   -- Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled --------------------

   All services whitelisted.


   -- Device Manager: Disabled ----------------------------------------------------

   Class GUID: {4D36E97E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
   Description: PCI Simple Communications-controller
   Device ID: PCI\VEN_1813&DEV_4000&SUBSYS_000216BE&REV_02\4&3AB31F7F&0&18F0
   Manufacturer:
   Name: PCI Simple Communications-controller
   PNP Device ID: PCI\VEN_1813&DEV_4000&SUBSYS_000216BE&REV_02\4&3AB31F7F&0&18F0
   Service:


   -- Scheduled Tasks -------------------------------------------------------------

   2005-12-04 12:31:20 310 --a------ C:\WINDOWS\Tasks\XoftSpy.job


   -- Files created between 2008-02-08 and 2008-03-08 -----------------------------

   2008-03-08 16:52:44 0 d-------- C:\RVAXO
   2008-03-08 16:49:42 728462 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
   2008-03-08 16:49:42 69632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
   2008-03-08 12:43:34 145 --a------ C:\3456435.bat


   -- Find3M Report ---------------------------------------------------------------

   2008-03-08 16:51:41 0 d-------- C:\Documents and Settings\tom swerts\Application Data\Skype
   2008-03-08 16:06:09 0 d-------- C:\Documents and Settings\tom swerts\Application Data\skypePM
   2008-02-03 21:43:44 468568 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
   2008-02-03 21:43:44 82192 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
   2008-02-03 21:15:12 0 d-------- C:\Program Files\Microsoft Works
   2008-02-03 21:11:10 0 d-------- C:\Program Files\Microsoft.NET
   2008-02-03 13:50:24 0 d-------- C:\Documents and Settings\tom swerts\Application Data\VoipCheapCom
   2008-01-28 23:23:24 0 d-------- C:\Program Files\MSECache
   2008-01-27 19:22:53 0 d-------- C:\Program Files\Common Files
   2008-01-27 19:22:53 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Skype
   2008-01-22 00:51:57 4212 ---h----- C:\WINDOWS\system32\zllictbl.dat
   2008-01-20 09:17:37 61704 --a------ C:\Documents and Settings\tom swerts\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2007-12-25 12:21:29 618 --a------ C:\WINDOWS\eReg.dat


   -- Registry Dump ---------------------------------------------------------------

   *Note* empty entries & legit default entries are not shown


   [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{8F10DE2B-E923-4548-B524-4D9C5FA80777}]
   C:\Program Files\Helper\1204976612.dll

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CHotKey"="mHotkey.exe"
   "C-Media Mixer"="Mixer.exe" [15-11-2001 11:08 C:\WINDOWS\mixer.exe]
   "HPDJ Taskbar Utility"="C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe" [19-12-2001 23:53]
   "WinampAgent"="C:\APPL\Winamp\Winampa.exe"
   "NeroCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [09-07-2001 10:50]
   "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [19-01-2007 22:46]
   "vptray"="C:\APPL\symantec\vptray.exe" [14-01-2003 18:02]
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [25-09-2007 00:11]
   "ZoneAlarm Client"="C:\APPL\ZoneAlarm\zlclient.exe" [14-11-2007 16:05]

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "updateMgr"="C:\APPL\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" [30-03-2006 15:45]
   "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [04-08-2004 09:03]
   "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [02-08-2007 12:29]
   "DAEMON Tools"="C:\APPL\DAEMON Tools\daemon.exe" [12-11-2006 11:48]
   "H/PC Connection Agent"="C:\appl\activesync\WCESCOMM.EXE" [03-02-2004 22:42]

   [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
   "NoRecentDocsMenu"=01000000
   "NoWinKeys"=00000000
   "NoRecentDocsHistory"=01000000
   "NoSMMyDocs"=01000000
   "NoSMMyPictures"=01000000

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vds]
   @="Service"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}]
   @="Volume shadow copy"


   [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\I]
   AutoRun\command- I:\LaunchU3.exe -a
   -- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-03-08 17:05:52 ------------

   Comment


   • #4
    Start HijackThis nog een keer, kies voor "Do a system scan only" en plaats alleen een vinkje voor de volgende regel:
    O2 - BHO: e404 helper - {8F10DE2B-E923-4548-B524-4D9C5FA80777} - C:\Program Files\Helper\1204976612.dll (file missing)
    Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

    Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik Uninstall.cmd
    Dit zal alles van RVAXO doen verwijderen.

    Je Java software is verouderd.
    Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
    Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:
    • Download Java Runtime Environment (JRE) 6u5 en bewaar het naar je Bureaublad.
    • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
    • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
    • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
    • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
    • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
    • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
    • Dubbelklik vervolgens op jre-6u5-windows-i586-p-s.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.


    Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

    Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

    Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
    Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
    Klik op de knop Empty Selected.

    Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
    Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
    Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
    (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
    Klik op de knop Empty Selected.

    Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
    Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
    Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
    Klik op de knop Empty Selected.
    Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

    Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
    Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
    Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

    Post als laatste nog een nieuw logje van Hijackthis ter controle

    Comment


    • #5
     hoi Smeenk,

     Alles gedaan wat je gevraagd hebt, ik hoop da'k nu clean ben.
     Bedankt om me te helpen met m'n vervelend probleempje.
     Je hebt me in het verleden reeds een paar maal geholpen en ook nu weer..
     hierna volgt m'n HijackThis logje..

     grtjs..


     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 19:53:25, on 8-3-2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\WINDOWS\Mixer.exe
     C:\APPL\symantec\vptray.exe
     C:\APPL\ZoneAlarm\zlclient.exe
     C:\APPL\symantec\DefWatch.exe
     C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
     C:\APPL\Cleaners\security suite\ewidoctrl.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
     C:\appl\activesync\WCESCOMM.EXE
     C:\APPL\symantec\Rtvscan.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
     C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
     C:\Hijackthis\HijackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\APPL\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\APPL\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
     O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [CHotKey] mHotkey.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
     O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\APPL\Winamp\Winampa.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\APPL\symantec\vptray.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\APPL\ZoneAlarm\zlclient.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\APPL\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8 -reboot 1
     O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\APPL\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
     O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\appl\activesync\WCESCOMM.EXE"
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
     O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\APPL\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
     O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\APPL\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\appl\activesync\INETREPL.DLL
     O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\appl\activesync\INETREPL.DLL
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\appl\activesync\INETREPL.DLL
     O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\APPL\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
     O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
     O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
     O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
     O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
     O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
     O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\APPL\symantec\DefWatch.exe
     O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\APPL\Cleaners\security suite\ewidoctrl.exe
     O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
     O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\APPL\symantec\Rtvscan.exe
     O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

     --
     End of file - 6619 bytes

     Comment


     • #6
      Graag gedaan hoor

      Je logje ziet er nu ook weer prima uit

      Comment

      Sorry, you are not authorized to view this page
      Working...
      X