Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Kan iemand mijn log even bekijken?

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Kan iemand mijn log even bekijken?

  Hallo,

  Is er iemand die even een blik wil werpen op mijn log-file?
  Staan er rare dingen in?
  Alvast bedankt.
  Groeten,

  Heleen
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 23:16:15, on 9-3-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
  C:\WINDOWS\System32\WebUpdateSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe
  C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe
  C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe
  C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe
  C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\ChronosXP\ChronosXP.exe
  C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe
  C:\Program Files\Infinite Mind LC\eyeQ\ARLaunch.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 3.0 SE\CalCheck.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Heleen\Bureaublad\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.marktplaats.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: OLE (Part 1 of 5) - - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar6.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar6.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckAnyDVD] "C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\ElbyCheck.exe" /L AnyDVD
  O4 - HKLM\..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] "C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] "C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ChronosXP] "C:\Program Files\ChronosXP\ChronosXP.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [NCLaunch] C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: MiniEYE-MiniREAD Launch.lnk = C:\Program Files\Infinite Mind LC\eyeQ\ARLaunch.exe
  O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 3.0 SE Calendar Checker.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 3.0 SE\CalCheck.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {051D0E35-F4E3-4C8D-B411-AB0875F4C683} (Anark Client 4.0 ActiveX Control) - http://install.anark.com/client/version4/windows-ie/en/AMClient.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1205072435328
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1205074177046
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
  O23 - Service: Web Update Service by PowerProgrammer (WebUpdate) - Data Perceptions / PowerProgrammer - C:\WINDOWS\System32\WebUpdateSvc.exe

 • #2
  Start HijackThis nog een keer en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels:
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: OLE (Part 1 of 5) - - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Je Java software is verouderd.
  Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
  Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:
  • Download Java Runtime Environment (JRE) 6u5 en bewaar het naar je Bureaublad.
  • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
  • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
  • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
  • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
  • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
  • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
  • Dubbelklik vervolgens op jre-6u5-windows-i586-p-s.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

  Je gebruikt een verouderde versie van Hijackthis, download de nieuwste versie en post daar een nieuw logje mee:


  Groeten smeenk

  Comment


  • #3
   Bedankt voor je tijd en moeite.
   Hier het nieuwe logje:

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 10:13:05, on 10-3-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
   C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
   C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
   C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe
   C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe
   C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe
   C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe
   C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
   C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
   C:\Program Files\ChronosXP\ChronosXP.exe
   C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Infinite Mind LC\eyeQ\ARLaunch.exe
   C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
   C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 3.0 SE\CalCheck.exe
   C:\WINDOWS\System32\WebUpdateSvc.exe
   C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
   C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   C:\WINDOWS\System32\alg.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
   C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
   C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.marktplaats.nl/
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
   R3 - URLSearchHook: OLE (Part 1 of 5) - - (no file)
   O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar6.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar6.dll
   O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
   O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckAnyDVD] "C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\ElbyCheck.exe" /L AnyDVD
   O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] "C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] "C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
   O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
   O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [ChronosXP] "C:\Program Files\ChronosXP\ChronosXP.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [NCLaunch] C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe
   O4 - HKCU\..\Run: [SpamBully 4] "C:\Program Files\Axaware\SpamBully 4 for Outlook Express\sb4oe.exe" install
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SetDefaultMIDI] MIDIDEF.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SetDefaultMIDI] MIDIDEF.EXE (User 'Default user')
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
   O4 - Global Startup: MiniEYE-MiniREAD Launch.lnk = C:\Program Files\Infinite Mind LC\eyeQ\ARLaunch.exe
   O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 3.0 SE Calendar Checker.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 3.0 SE\CalCheck.exe
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab
   O16 - DPF: {051D0E35-F4E3-4C8D-B411-AB0875F4C683} (Anark Client 4.0 ActiveX Control) - http://install.anark.com/client/version4/windows-ie/en/AMClient.cab
   O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1205072435328
   O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1205074177046
   O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
   O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
   O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
   O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
   O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
   O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
   O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
   O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe
   O23 - Service: Web Update Service by PowerProgrammer (WebUpdate) - Data Perceptions / PowerProgrammer - C:\WINDOWS\System32\WebUpdateSvc.exe

   --
   End of file - 8819 bytes

   Comment


   • #4
    Start HijackThis nog een keer en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels:
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
    R3 - URLSearchHook: OLE (Part 1 of 5) - - (no file)
    O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)
    O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

    Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

    Voor de rest ziet je logje er goed uit
    Zijn er problemen?

    Comment


    • #5
     "Opdracht uitgevoerd".
     Heb meerdere problemen. Voornaamste was dat Outlook niet meer opstartte. Dat doet hij inmiddels wel.
     Mijn computer wordt wel steeds trager en trager. Krijg bij sommige programma's vaker foutmeldingen. Windows update update werkte altijd goed. Nu kan hij de laatste update (Microsoft Windows Installer 3.1) niet meer uitvoeren.
     Kortom, het lijkt te gaan rommelen op mijn computer.
     Voorheen werkte ik met een recovercd die bij de computer zat. Dat heeft voor een hoop ellende gezorgd.
     Nu heb ik Windows XP erop gezet. Er blijft alleen een map van mezelf opstaan die ik niet kan verwijderen.
     Ik zou de computer misschien helemaal eens moeten op laten schonen. Maar daar moet ik toch maar een kenner bij halen, denk ik.
     Nu maar eens afwachten hoe het nu gaat lopen.
     Groeten en heel erg bedankt voor de adviezen,

     Heleen

     Comment


     • #6
      Graag gedaan hoor

      Misschien heb je nog wat aan dit topic:

      Comment

      Sorry, you are not authorized to view this page
      Working...
      X