Mededeling

Collapse
No announcement yet.
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • [email protected]

  Hallo, sinds een week krijg ik op mijn prive-pc via het windows security center/firewall meldingen van dit virus. Omdat ik hierdoor het internet niet meer op kan en geen e-mail meer kan ontvangen, probeer ik dit probleem via de pc op mijn werk op te lossen.
  Onderstaand mijn HJT-logfile.

  Heel graag jullie bemiddeling bij mijn probleem.

  pieter

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 23:57:43, on 10-3-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
  C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
  C:\WINDOWS\svw.exe
  C:\WINDOWS\svx.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Logitech\Harmony Remote\HarmonyClient.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = C:\WINDOWS\system32\spywarewarning.mht
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [netx] C:\WINDOWS\svx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [netw] C:\WINDOWS\svw.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: TomTom HOME.lnk = C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Harmony Remote V5.lnk = C:\Program Files\Logitech\Harmony Remote\HarmonyClient.exe
  O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193423} -
  O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193429} -
  O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-615111193427} -
  O16 - DPF: {33331111-1131-1111-1111-611111193428} -
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1163102940345
  O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Alerter AlerterUPS (AlerterUPS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\12520850t.exe (file missing)
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
  O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
  O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: ieupdater2 (Microsoft IEUpdater2) - Unknown owner - C:\Documents and Settings\P.A. van der Kruk\ie_updater.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Task Scheduler ScheduleBITS (ScheduleBITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\1031i.exe (file missing)
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

  --
  End of file - 12878 bytes

 • #2
  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Start de computer in veilige modus.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RunMe.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, laat hem nu weer in normale modus starten. Na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.
  Download Deckard's System Scanner naar je Bureaublad.
  • Sluit alle toepassingen en vensters.
  • Dubbelklik op dss.exe om het te activeren, en volg de aanwijzingen.
  • Wanneer de scan volledig is, zal een tekstbestand - main.txt - openen.
  • Kopiëer (Ctrl+A gevolgd door Ctrl+C) en plak (Ctrl+V) de inhoud van main.txt in je volgende antwoord.

  Opmerking: Sommige firewalls kunnen waarschuwen dat sigcheck.exe probeert verbinding te maken met het internet
  - zorg dat sigcheck.exe toestemming krijgt om dit te doen !
  Tevens kan het gebeuren dat je Antivirus DSS als verdacht aangeeft, of zelfs probeert te verwijderen.
  Laat je Antivirus dit niet verwijderen ! (In dit geval is het misschien beter om tijdens de scan van DSS je Antivirus even uit te schakelen)

  Comment


  • #3
   Opdrachten bij thuiskomst uitgevoerd; onderstaand de inhoud van de RVAXO-results.log :

   ---RVAXO.exe Updated: 2008-02-18---first run---
   Files found:
   C:\WINDOWS\sv.exe
   C:\WINDOWS\svzip.exe
   C:\WINDOWS\svc.exe
   C:\WINDOWS\runsql.exe
   C:\WINDOWS\system32\RunOnce.t__
   C:\WINDOWS\system32\RunOnce.tm_
   C:\WINDOWS\system32\spywarewarning.mht

   Uninstallers:


   Folders Found:


   Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

   --------------RVAXO.exe last run---------------

   Files found:

   Folders Found:

   --------------RVAXO.exe finished----------------


   Onderstaand de inhoud van het bestand MAIN.TXT :

   Deckard's System Scanner v20071014.68
   Run by P.A. van der Kruk on 2008-03-12 00:54:02
   Computer is in Normal Mode.
   --------------------------------------------------------------------------------   -- HijackThis (run as P.A. van der Kruk.exe) -----------------------------------

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 0:54:04, on 12-3-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
   C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
   C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
   C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
   C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe
   C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
   C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
   C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
   C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
   C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
   C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
   C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
   C:\WINDOWS\System32\alg.exe
   C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe
   C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
   C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
   C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
   C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
   C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
   C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
   C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
   C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   C:\WINDOWS\svw.exe
   C:\WINDOWS\svx.exe
   C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
   C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   C:\Program Files\Logitech\Harmony Remote\HarmonyClient.exe
   C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
   C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe
   C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
   C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   C:\Documents and Settings\P.A. van der Kruk\Bureaublad\Deckard SS.exe
   C:\PROGRA~1\TRENDM~1\HIJACK~1\PAVAND~1.EXE
   C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = C:\WINDOWS\system32\spywarewarning.mht
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
   O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
   O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
   O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
   O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
   O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
   O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
   O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
   O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [netx] C:\WINDOWS\svx.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [netw] C:\WINDOWS\svw.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O4 - Startup: TomTom HOME.lnk = C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe
   O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
   O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
   O4 - Global Startup: Logitech Harmony Remote V5.lnk = C:\Program Files\Logitech\Harmony Remote\HarmonyClient.exe
   O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
   O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
   O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
   O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193423} -
   O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193429} -
   O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-615111193427} -
   O16 - DPF: {33331111-1131-1111-1111-611111193428} -
   O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1163102940345
   O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D7372FB5-FA2C-418C-8201-FD383A24ED2D}: NameServer = 62.45.45.45 62.45.46.46
   O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
   O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
   O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   O23 - Service: Alerter AlerterUPS (AlerterUPS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\12520850t.exe (file missing)
   O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
   O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
   O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
   O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
   O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
   O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
   O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
   O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
   O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
   O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
   O23 - Service: ieupdater2 (Microsoft IEUpdater2) - Unknown owner - C:\Documents and Settings\P.A. van der Kruk\ie_updater.exe (file missing)
   O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
   O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
   O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
   O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
   O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
   O23 - Service: Task Scheduler ScheduleBITS (ScheduleBITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\1031i.exe (file missing)
   O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
   O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
   O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
   O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

   --
   End of file - 13038 bytes

   -- Files created between 2008-02-12 and 2008-03-12 -----------------------------

   2008-03-12 00:48:20 0 d-------- C:\RVAXO
   2008-03-12 00:48:13 16384 --a------ C:\WINDOWS\system32\Restart.exe <Not Verified; WareSoft Software; restart>
   2008-03-10 23:10:34 0 d-a------ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
   2008-03-10 23:10:18 0 d-------- C:\Documents and Settings\P.A. van der Kruk\Application Data\PC Tools
   2008-03-10 20:36:43 0 d-------- C:\Program Files\Lavasoft
   2008-03-10 20:36:43 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft
   2008-03-10 20:34:47 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
   2008-03-08 15:27:11 705654 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
   2008-03-08 15:27:11 69632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
   2008-02-21 20:54:17 0 d-------- C:\Program Files\CDLAB


   -- Find3M Report ---------------------------------------------------------------

   2008-03-12 00:54:35 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
   2008-03-12 00:40:34 0 d-------- C:\Program Files\Common Files
   2008-03-10 23:26:39 0 d-------- C:\Program Files\Spyware Doctor
   2008-03-10 23:11:42 514008 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
   2008-03-10 23:11:42 103852 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
   2008-03-03 21:34:40 144 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\1357329379.dat
   2008-02-14 22:59:07 0 d-------- C:\Program Files\CD covers
   2008-02-13 23:52:22 0 d-------- C:\Documents and Settings\P.A. van der Kruk\Application Data\Skype
   2008-02-13 23:50:02 0 d-------- C:\Documents and Settings\P.A. van der Kruk\Application Data\skypePM
   2008-02-13 23:44:15 0 d-------- C:\Program Files\CdCoverCreator
   2008-02-13 20:52:06 0 d-------- C:\Program Files\Emule
   2008-02-05 00:11:45 44544 -r-hs---- C:\WINDOWS\system32\amcompatd.exe
   2008-02-05 00:11:45 45568 -r-hs---- C:\WINDOWS\system32\acleditl.exe
   2008-02-05 00:11:45 179200 --a------ C:\WINDOWS\svx.exe
   2008-02-05 00:11:44 179200 --a------ C:\WINDOWS\svw.exe
   2008-02-01 00:19:18 0 d--h----- C:\Program Files\Yes


   -- Registry Dump ---------------------------------------------------------------

   *Note* empty entries & legit default entries are not shown


   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe" [26-08-2005 18:14]
   "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [17-08-2005 18:39 C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE]
   "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [05-08-2005 21:05]
   "HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [11-05-2005 23:12]
   "NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [09-07-2001 11:50]
   "Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [14-07-2005 15:09]
   "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [08-03-2006 15:54]
   "Symantec NetDriver Monitor"="C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" [28-11-2006 23:16]
   "PinnacleDriverCheck"="C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe" [10-03-2004 23:26]
   "StartCCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [10-11-2006 11:35]
   "!AVG Anti-Spyware"="C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" [11-06-2007 10:25]
   "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" [19-10-2007 20:16]
   "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [02-11-2007 18:36]
   "netx"="C:\WINDOWS\svx.exe" [05-02-2008 00:11]
   "netw"="C:\WINDOWS\svw.exe" [05-02-2008 00:11]
   "ISTray"="C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe" [01-02-2008 12:55]

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "LDM"="C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe" [02-04-2007 19:50]
   "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [11-09-2007 21:34]

   C:\Documents and Settings\P.A. van der Kruk\Menu Start\Programma's\Opstarten\
   TomTom HOME.lnk - C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe [6-4-2006 16:41:30]

   C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
   Adobe Reader Snelle start.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [23-9-2005 21:05:26]
   HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [11-5-2005 23:23:26]
   Logitech Desktop Messenger.lnk - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe [2-4-2007 19:50:45]
   Logitech Harmony Remote V5.lnk - C:\Program Files\Logitech\Harmony Remote\HarmonyClient.exe [22-2-2006 15:47:44]
   Snelstart HP Image Zone.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe [12-5-2005 0:49:24]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
   "IEUpdate"= C:\WINDOWS\system32\acleditl.exe
   "UpdateWin"= C:\WINDOWS\system32\amcompatd.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]
   @="Service"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PCMService]
   "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\StreamZap Remote]
   C:\PROGRA~1\STREAM~1\Remote\zremote.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TomTomHOME.exe]
   "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s
   -- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-03-12 00:55:07 ------------


   pieter

   Comment


   • #4
    Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik het bestand Uninstall.cmd
    Dit zal RVAXO verwijderen.

    Download nu even een nieuwe versie van RVAXO en voer deze uit op dezelfde wijze als de vorige keer.

    Post het logje dat je krijgt

    Comment


    • #5
     Oude RVAXO verwijderd, en hierna opnieuw gedownload en in veilige modus uitgevoerd. Onderstaand het nieuwe logje:


     ---RVAXO.exe Updated: 2008-02-18---first run---
     Files found:

     Uninstallers:


     Folders Found:


     Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

     --------------RVAXO.exe last run---------------

     Files found:

     Folders Found:

     --------------RVAXO.exe finished----------------


     Pieter

     Comment


     • #6
      ---RVAXO.exe Updated: 2008-02-18---first run---
      Vreemd hoor dat je steeds weer met die oude versie aankomt

      Dubbelklik Unistall.cmd in de map RVAXO op je bureaublad

      Download je RVAXO wel via deze link?: http://home.hetnet.nl/~stefsmeenk/RVAXO.exe

      Ik heb zelf de indruk dat jij RVAXO.exe ergens anders vandaan haalt

      Comment


      • #7
       Dat klopt inderdaad, omdat ik de download al eerder op een geheugenkaartje gezet had aangezien ik thuis het internet niet op kan.

       Die zal ik nu verwijderen, en jouw download op het kaartje zetten zodat ik die vanavond kan gebruiken.

       Excuus voor mijn foutieve uitvoering van de opdracht!


       pieter

       Comment


       • #8
        Och, je bent de eerste niet en ook vast de laatste niet die dit overkomt.
        Je wil niet weten hoe veel fixes er mislukken doordat men niet goed leest en zo

        Die update-datum bewijst op deze manier zijn nut

        Comment


        • #9
         Nou, onderstaand de resultaten van het nieuwe herziene RVAXO-logje dan :


         ---RVAXO.exe Updated: 2008-03-13---first run---
         Uninstallers:

         Files found:
         C:\WINDOWS\system32\amcompatd.exe
         C:\WINDOWS\system32\acleditl.exe
         C:\WINDOWS\svx.exe
         C:\WINDOWS\svw.exe

         Folders Found:

         Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

         --------------RVAXO.exe last run---------------
         Not deleted items:

         --------------RVAXO.exe finished----------------


         pieter

         Comment


         • #10
          Post ook maar even een nieuw logje van Deckard's System Scanner

          Comment


          • #11
           Deckard's System Scanner uitgevoerd; onderstaand het logje daarvan :


           Deckard's System Scanner v20071014.68
           Run by P.A. van der Kruk on 2008-03-14 23:23:59
           Computer is in Normal Mode.
           --------------------------------------------------------------------------------           -- HijackThis (run as P.A. van der Kruk.exe) -----------------------------------

           Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
           Scan saved at 23:24:05, on 14-3-2008
           Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
           MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
           Boot mode: Normal

           Running processes:
           C:\WINDOWS\System32\smss.exe
           C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
           C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
           C:\WINDOWS\system32\services.exe
           C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
           C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
           C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
           C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
           C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
           C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
           C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
           C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
           C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
           C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
           C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
           C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
           C:\WINDOWS\Explorer.EXE
           C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
           C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
           C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
           C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
           C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
           C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
           C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
           C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
           C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe
           C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
           C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
           C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
           C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
           C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
           C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
           C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
           C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
           C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
           C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
           C:\WINDOWS\System32\alg.exe
           C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe
           C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
           C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
           C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
           C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
           C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
           C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
           C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
           C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
           C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
           C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
           C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
           C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
           C:\Program Files\Logitech\Harmony Remote\HarmonyClient.exe
           C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe
           C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
           C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
           C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
           C:\Documents and Settings\P.A. van der Kruk\Bureaublad\dss.exe
           C:\PROGRA~1\TRENDM~1\HIJACK~1\PAVAND~1.EXE
           C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

           R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = C:\WINDOWS\system32\spywarewarning.mht
           R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
           O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
           O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
           O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
           O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
           O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
           O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
           O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
           O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
           O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
           O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
           O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
           O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
           O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
           O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
           O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
           O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
           O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
           O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
           O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
           O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
           O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
           O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
           O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
           O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
           O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
           O4 - Startup: TomTom HOME.lnk = C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe
           O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
           O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
           O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
           O4 - Global Startup: Logitech Harmony Remote V5.lnk = C:\Program Files\Logitech\Harmony Remote\HarmonyClient.exe
           O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
           O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
           O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
           O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
           O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
           O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
           O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
           O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
           O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
           O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193423} -
           O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193429} -
           O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-615111193427} -
           O16 - DPF: {33331111-1131-1111-1111-611111193428} -
           O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1163102940345
           O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
           O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
           O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
           O23 - Service: Alerter AlerterUPS (AlerterUPS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\12520850t.exe (file missing)
           O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
           O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
           O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
           O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
           O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
           O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
           O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
           O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
           O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
           O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
           O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
           O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
           O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
           O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
           O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
           O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
           O23 - Service: ieupdater2 (Microsoft IEUpdater2) - Unknown owner - C:\Documents and Settings\P.A. van der Kruk\ie_updater.exe (file missing)
           O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
           O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
           O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
           O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
           O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
           O23 - Service: Task Scheduler ScheduleBITS (ScheduleBITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\1031i.exe (file missing)
           O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
           O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
           O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
           O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

           --
           End of file - 12784 bytes

           -- Files created between 2008-02-14 and 2008-03-14 -----------------------------

           2008-03-13 23:12:35 0 d-------- C:\RVAXO
           2008-03-13 23:10:42 741748 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
           2008-03-13 23:10:42 69632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
           2008-03-10 23:10:34 0 d-a------ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
           2008-03-10 23:10:18 0 d-------- C:\Documents and Settings\P.A. van der Kruk\Application Data\PC Tools
           2008-03-10 20:36:43 0 d-------- C:\Program Files\Lavasoft
           2008-03-10 20:36:43 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft
           2008-03-10 20:34:47 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
           2008-02-21 20:54:17 0 d-------- C:\Program Files\CDLAB


           -- Find3M Report ---------------------------------------------------------------

           2008-03-14 21:41:57 0 d-------- C:\Program Files\Common Files
           2008-03-12 00:54:35 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
           2008-03-10 23:26:39 0 d-------- C:\Program Files\Spyware Doctor
           2008-03-10 23:11:42 514008 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
           2008-03-10 23:11:42 103852 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
           2008-03-03 21:34:40 144 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\1357329379.dat
           2008-02-14 22:59:07 0 d-------- C:\Program Files\CD covers
           2008-02-13 23:52:22 0 d-------- C:\Documents and Settings\P.A. van der Kruk\Application Data\Skype
           2008-02-13 23:50:02 0 d-------- C:\Documents and Settings\P.A. van der Kruk\Application Data\skypePM
           2008-02-13 23:44:15 0 d-------- C:\Program Files\CdCoverCreator
           2008-02-13 20:52:06 0 d-------- C:\Program Files\Emule
           2008-02-01 00:19:18 0 d--h----- C:\Program Files\Yes


           -- Registry Dump ---------------------------------------------------------------

           *Note* empty entries & legit default entries are not shown


           [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
           "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe" [26-08-2005 18:14]
           "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [17-08-2005 18:39 C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE]
           "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [05-08-2005 21:05]
           "HP Software Update"="C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [11-05-2005 23:12]
           "NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [09-07-2001 11:50]
           "Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [14-07-2005 15:09]
           "ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [08-03-2006 15:54]
           "Symantec NetDriver Monitor"="C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" [28-11-2006 23:16]
           "PinnacleDriverCheck"="C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe" [10-03-2004 23:26]
           "StartCCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [10-11-2006 11:35]
           "!AVG Anti-Spyware"="C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" [11-06-2007 10:25]
           "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" [19-10-2007 20:16]
           "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [02-11-2007 18:36]
           "ISTray"="C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe" [01-02-2008 12:55]

           [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
           "LDM"="C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe" [02-04-2007 19:50]
           "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [11-09-2007 21:34]

           C:\Documents and Settings\P.A. van der Kruk\Menu Start\Programma's\Opstarten\
           TomTom HOME.lnk - C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe [6-4-2006 16:41:30]

           C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
           Adobe Reader Snelle start.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [23-9-2005 21:05:26]
           HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [11-5-2005 23:23:26]
           Logitech Desktop Messenger.lnk - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe [2-4-2007 19:50:45]
           Logitech Harmony Remote V5.lnk - C:\Program Files\Logitech\Harmony Remote\HarmonyClient.exe [22-2-2006 15:47:44]
           Snelstart HP Image Zone.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe [12-5-2005 0:49:24]

           [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
           "DisableRegistryTools"=0 (0x0)

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
           "IEUpdate"= C:\WINDOWS\system32\acleditl.exe
           "UpdateWin"= C:\WINDOWS\system32\amcompatd.exe

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]
           @="Service"

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice"

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice"

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PCMService]
           "C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\StreamZap Remote]
           C:\PROGRA~1\STREAM~1\Remote\zremote.exe

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TomTomHOME.exe]
           "C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe" -s
           -- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-03-14 23:25:00 ------------


           pieter

           Comment


           • #12
            Open een klablokbestand.
            Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
            Ga naar Bestand - Opslaan als.
            Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
            Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
            Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
            Klik op de knop Opslaan.
            Code:
            sc delete AlerterUPS
            sc delete "Microsoft IEUpdater2"
            sc delete ScheduleBITS
            Dubbelklik daarna op del.bat


            Start HijackThis nog een keer en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels:
            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = C:\WINDOWS\system32\spywarewarning.mht
            O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193423} -
            O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-611111193429} -
            O16 - DPF: {33331111-1111-1111-1111-615111193427} -
            O16 - DPF: {33331111-1131-1111-1111-611111193428} -

            Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

            Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik Uninstall.cmd
            Dit zal alles van RVAXO doen verwijderen.

            Je Java software is verouderd.
            Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
            Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:
            • Download Java Runtime Environment (JRE) 6u5 en bewaar het naar je Bureaublad.
            • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
            • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
            • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
            • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
            • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
            • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
            • Dubbelklik vervolgens op jre-6u5-windows-i586-p-s.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.


            Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

            Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

            Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
            Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
            Klik op de knop Empty Selected.

            Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
            Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
            Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
            (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
            Klik op de knop Empty Selected.

            Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
            Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
            Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
            Klik op de knop Empty Selected.
            Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

            Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
            Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
            Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

            Post als laatste nog een nieuw logje van Hijackthis ter controle

            Comment


            • #13
             Hoi Smeenk, ik heb alles uitgevoerd zonder problemen. Zie hieronder het nieuwe logje van Hijackthis :


             Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
             Scan saved at 0:18:05, on 19-3-2008
             Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
             MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
             Boot mode: Normal

             Running processes:
             C:\WINDOWS\System32\smss.exe
             C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
             C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
             C:\WINDOWS\system32\services.exe
             C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
             C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
             C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
             C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
             C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
             C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
             C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
             C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
             C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
             C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
             C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
             C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
             C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
             C:\WINDOWS\Explorer.EXE
             C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
             C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
             C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
             C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
             C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
             C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
             C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
             C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLService.exe
             C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
             C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
             C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
             C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
             C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
             C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
             C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
             C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
             C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
             C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
             C:\WINDOWS\System32\alg.exe
             C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
             C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
             C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
             C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
             C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
             C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
             C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
             C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
             C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
             C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
             C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
             C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
             C:\Program Files\Logitech\Harmony Remote\HarmonyClient.exe
             C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
             C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe
             C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
             C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
             C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
             C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
             C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
             C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

             R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
             O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
             O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
             O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
             O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
             O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
             O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
             O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
             O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
             O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
             O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
             O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
             O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
             O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
             O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
             O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
             O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
             O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
             O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
             O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
             O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
             O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
             O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
             O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
             O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
             O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
             O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
             O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
             O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
             O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
             O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
             O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
             O4 - Startup: TomTom HOME.lnk = C:\Program Files\TomTom HOME\TomTomHOME.exe
             O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
             O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
             O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
             O4 - Global Startup: Logitech Harmony Remote V5.lnk = C:\Program Files\Logitech\Harmony Remote\HarmonyClient.exe
             O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
             O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
             O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
             O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
             O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
             O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
             O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
             O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
             O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
             O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1163102940345
             O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
             O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
             O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
             O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
             O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
             O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
             O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
             O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
             O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
             O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
             O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
             O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
             O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe
             O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\CLML_NTService\CLMLServer.exe
             O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
             O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
             O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
             O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
             O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
             O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
             O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
             O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
             O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
             O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
             O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
             O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
             O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
             O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

             --
             End of file - 12182 bytes


             pieter

             Comment


             • #14
              Logje ziet er goed uit hoor

              Nog even een restantje in het register opruimen.

              1) Open een kladblokbestand.
              2) Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
              3) Ga naar Bestand - Opslaan als.
              -Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
              -Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.reg
              -Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
              -Klik op de knop Opslaan.
              Code:
              REGEDIT4
              
              [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
              "IEUpdate"=-
              "UpdateWin"=-
              4) Dubbelklik op de fix.reg file en laat de wijzigingen aan het register toevoegen.

              Comment


              • #15
               Is nu ook opgeruimd
               Intussen weer geprobeerd het internet op te komen of mail binnen te halen, maar internet geeft de bekende melding 'De pagina kan niet worden weergegeven' of 'Zoekpagina kan niet worden geopend' (in een klein venstertje).
               Daarna Norton nog uitgeschakeld, waarna het wél lukte.
               Kun jij zeggen hoe dit ook nog opgelost kan worden?

               Bedankt,
               Pieter

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X