Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Funkties worden geblokkeerd

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Funkties worden geblokkeerd

  Ik heb windows Vista home premium.
  Gebruik Avast en Zonealrm. Scan regematig met Adaware en Superantispyware. Clean regematig met CClean,
  Avast heeft een paar keer wat gedetekteerd en verwijderd. Gebruik nu Kaspersky.

  In IE kan ik de browsegeschiedenis niet meer volledig verwijderen: tijdelijke internetbestanden en cookies kunnen niet geselekteerd worden.
  De instellingen op de pagina "Tijdelijke internetbestanden en Geschiedenis" kunnen niet geselekteerd worden (greyed out).

  Als ik via het configuratiescherm " Windows Update" naar updates laat zoeken, dan zijn ze er nooit updates. De instellingen voor Windows Update kunnen niet gewijzigd worden (greyed out).
  Als gebruiker met admin mag ik een aantal dingen niet opstarten, bv Regedit; krijg de melding dat de systeembeheerder het uitgeschakeld heeft. Maak ik een andere gebruiker met admin aan, dan mag die het wel.

  Sinds kort staat er in het Windows Beveiligingscentrum dat er geen antivirusprogramma staat ingeschakeld. In het overzicht van beschikbare antivirusprogramma's worden ze wel getoond en staat de status op uitgeschakeld.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 21:11:19, on 14-3-2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\DAP\DAP.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://format.packardbell.com/cgi-bin/redirect/?country=NL&range=AD&phase=8&key=IESTART
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\System\svchost.exe"
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: speed-bit Toolbar - {2ba521ac-b9b9-4433-ba45-dba2f02cba5a} - C:\Program Files\speed-bit\tbspee.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: (no name) - {ADEA2C12-A476-D13C-2B4B-A33D54435112} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\vd3_sys.dat
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
  O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Google\Google_BAE\BAE.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: speed-bit Toolbar - {2ba521ac-b9b9-4433-ba45-dba2f02cba5a} - C:\Program Files\speed-bit\tbspee.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] "C:\Program Files\DAP\DAP.EXE" /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
  O7 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll
  O9 - Extra button: Instant Source - {8BD5271D-69C9-4467-882D-5139952D7754} - C:\Program Files\Instant Source\isrc.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O15 - Trusted Zone: http://*.windowsupdate.com
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-3/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.1.0.cab
  O16 - DPF: {FFB3A759-98B1-446F-BDA9-909C6EB18CC7} (PCPitstop Exam) - http://utilities.pcpitstop.com/optimize2/pcpitstop2.dll
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\r3hook.dll
  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

  --
  End of file - 7599 bytes

 • #2
  Klik met de rechtermuis op het programma Hijackthis en kies voor "Uitvoeren als Administrator"
  Kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
  O7 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/noc...tup1.0.1.0.cab

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  Download SDFix en klik op "uitvoeren".
  Versie 1.40 en hoger zal de uitgepakte SDFix map automatisch naar je systeemdrive verplaatsen (waarschijnlijk: C:\SDFix).

  Herstart de pc in de veilige modus.
  Safe mode for Windows XP
  Herstart de computer
  Zodra uw computer klaar is met het laden van de BIOS (zwarte scherm en witte letters, of een ander beginscherm)en vlak voordat Windows wordt geladen
  Tap op de F8-toets (of de F5)-toets totdat u in het Windows option-menu terechtkomt
  Kies hier voor opstarten in veilige modus (Safe mode) door het gebruik van de pijltjestoetsen en daarna Enter

  Dubbelklik de map SDFix en dubbelklik op RunThis.bat om het script te starten.
  Typ Y en klik enter om het schoonmaakproces te starten.
  Er zullen Trojan Services en/of Registry Entries worden verwijderd als ze worden gevonden en je zult een toets voor herstart moeten indrukken.
  De computer zal dan herstarten; dit duurt langer dan gewoonlijk.
  De Fixtool zal opnieuw gaan werken en het verwijderingproces vervolgen, dan wordt Finished, getoond, wacht geduldig af totdat je weer een toets moeten indrukken om het script te be?indigen en je bureaubladiconen weer te laden.
  Zodra je bureaublad weer normaal is zal het SDFix report openen en ook te vinden zijn in de SDFix folder als Report.txt.
  Copy/paste de inhoud van dit report Report.txt in je volgende antwoord hier samen met een nieuw HijackThis log

  Comment


  • #3
   SDFix komt met ik een reboot to safe mode moet doen. Helaas krijg ik via de F8 key alleen de keuze uit 3 verschillende lokaties en geen safe mode.
   Verder komt SDFix met een menu waarbij ik kan kiezen uit 3 veschillende programma's en 4 rapporten.
   Wat moet ik doen?

   Comment


   • #4
    Omdat je niet in veilige mode kan starten, geeft SDFix enkele menu opties, maar niet de mogelijkheid om op te schonen.

    Download dit bestand: SafeBoot.zip
    Unzip het en dubbelklik op SafeBoot.reg
    Geef toestemming om de wijzigingen aan het register toe te voegen.

    Kijk of je nu wel met F8 in Veilige mode kan starten.

    Comment


    • #5
     Ik krijg 2 verschillende safeboot.reg
     Eén windows 2000 en één voor windows XP.
     Welke is geschikt voor windows Vista?

     Comment


     • #6
      Was even uit het oog verloren dat je Vista had.

      Klik met de rechtermuis op het programma Hijackthis en kies voor "Uitvoeren als Administrator"
      Kies voor 'Do a system scan only'
      Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

      F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\System\svchost.exe"

      Klik op 'Fix checked' om dit item te verwijderen.
      Sluit Hijackthis.

      Herstart de computer en post een nieuw log van hijackthis.

      Comment


      • #7
       Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
       Scan saved at 16:42:12, on 16-3-2008
       Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
       MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)
       Boot mode: Normal

       Running processes:
       C:\Windows\system32\taskeng.exe
       C:\Windows\system32\Dwm.exe
       C:\Windows\Explorer.EXE
       C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
       C:\Windows\RtHDVCpl.exe
       C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
       C:\Program Files\DAP\DAP.exe
       C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
       C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
       C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
       C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe
       C:\Windows\ehome\ehtray.exe
       C:\Program Files\Common

       Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
       C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
       C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
       C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-

       Static\MOM.EXE
       C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
       C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-

       Static\CCC.exe
       C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
       C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search

       Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start

       Page = http://www.google.nl/
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet

       Explorer\Main,Default_Page_URL =

       http://format.packardbell.com/cgi-bin/redirect/?

       country=NL&range=AD&phase=8&key=IESTART
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet

       Explorer\Main,Default_Search_URL =

       http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search

       Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
       R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start

       Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
       R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet

       Explorer\Search,SearchAssistant =
       R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet

       Explorer\Search,CustomizeSearch =
       O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen -

       {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program

       Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
       O2 - BHO: speed-bit Toolbar - {2ba521ac-b9b9-4433-ba45-

       dba2f02cba5a} - C:\Program Files\speed-bit\tbspee.dll
       O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB

       -D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05

       \bin\ssv.dll
       O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-

       8333-CF10577473F7} - c:\program

       files\google\googletoolbar2.dll
       O2 - BHO: (no name) - {ADEA2C12-A476-D13C-2B4B-

       A33D54435112} - C:\PROGRA~1\COMMON~1

       \System\vd3_sys.dat
       O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-

       4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program

       Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
       O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-

       31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program

       Files\Google\Google_BAE\BAE.dll
       O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-

       009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
       O3 - Toolbar: speed-bit Toolbar - {2ba521ac-b9b9-4433-ba45

       -dba2f02cba5a} - C:\Program Files\speed-bit\tbspee.dll
       O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%

       \Windows Defender\MSASCui.exe -hide
       O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] C:\Program Files\ATI

       Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program

       Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program

       Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] "C:\Program

       Files\DAP\DAP.EXE" /STARTUP
       O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4

       \ashDisp.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone

       Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky

       Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"
       O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows

       Sidebar\sidebar.exe /autoRun
       O4 - HKCU\..\Run: [SmpcSys] C:\Program Files\Packard

       Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe]

       C:\Windows\ehome\ehTray.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM] "C:\Program Files\Common

       Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler
       O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows

       Media Player\WMPNSCFG.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program

       Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
       O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%

       \Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL

       SERVICE')
       O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter]

       rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL

       SERVICE')
       O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%

       \Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK

       SERVICE')
       O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet

       Explorer\Restrictions present
       O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet

       Explorer\Control Panel present
       O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5

       -00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05

       \bin\ssv.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0

       -4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program

       Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
       O9 - Extra button: Web Anti-Virus statistics - {1F460357-8A94

       -4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - (no file)
       O9 - Extra button: Instant Source - {8BD5271D-69C9-4467-

       882D-5139952D7754} - C:\Program Files\Instant

       Source\isrc.dll
       O13 - Gopher Prefix:
       O15 - Trusted Zone: http://*.windowsupdate.com
       O16 - DPF: {FFB3A759-98B1-446F-BDA9-909C6EB18CC7}

       (PCPitstop Exam) -

       http://utilities.pcpitstop.com/optimize2/pcpitstop2.dll
       O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0

       \r3hook.dll
       O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program

       Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
       O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft

       - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
       O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) -

       ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4

       \aswUpdSv.exe
       O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc.

       - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
       O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program

       Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
       O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software -

       C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
       O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software -

       C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
       O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Kaspersky

       Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus

       7.0\avp.exe
       O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google -

       C:\Program Files\Google\Common\Google

       Updater\GoogleUpdaterService.exe
       O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) -

       Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common

       Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
       O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check

       Point Software Technologies LTD - C:\Windows\System32

       \ZoneLabs\vsmon.exe

       --
       End of file - 6896 bytes

       Comment


       • #8
        Kan je het volgende bestand scannen bij Jotti

        C:\Program Files\Common Files\System\svchost.exe

        Post het resultaat en vermeld hoe het nu gaat met de PC.

        Comment


        • #9
         Dit is het resultaat. In IE lukte het niet. Ik heb het vervolgens in firefox geprobeert en na de eerste melding de firewall uitgeschakeld en het opnieuw uitgevoerd.
         Ik heb inmiddels gevonden hoe ik in de safe mode kan opstarten.

         The file you uploaded is 0 bytes. It is very likely a firewall or a piece of malware is prohibiting you from uploading this file

         Comment


         • #10
          Verwijder dat bestand maar.
          Zijn er nu nog problemen?

          Comment


          • #11
           Ik kan het bestand niet vinden. Ik heb alle verborgen dingen aanstaan.

           Comment


           • #12
            Download OTMoveIt2.exe en plaats het op je bureaublad:
            • Start OTMoveIt2 door dubbel met de rechterkant van de muis erop te klikken en kies "Uitvoeren als Administrator.
            • Kopiëer (selecteren en druk Ctrl-C) de onderstaande, vetgedrukte tekst:

             C:\Program Files\Common Files\System\svchost.exe

            • Plak de gekopiëerde tekst (druk Ctrl-V) in het "Paste List of Files/Folders to be moved" venster.
            • Klik daarna op de rode knop MoveIt onderaan.
            • Wanneer voltooid zal het een log aanmaken (********_******.log -- de * staat voor datum en tijd) in de volgende map: C:\_OTMoveIt\MovedFiles.
            • Post de inhoud daarvan in je volgende bericht.

            Comment


            • #13
             File/Folder C:\Program Files\Common Files\System\svchost.exe not found.

             OTMoveIt2 by OldTimer - Version 1.0.21 log created on 03182008_163753

             Comment


             • #14
              Dan was het bestand al eerder door een virusscanner verwijderd.

              Comment


              • #15
               Ik heb een tijdje geleden een on line scan gedaan en daarna 2 verdachte bestanden verwijderd. Misschien was dit er één van.
               Er komen steeds meer klachten bij. Na een keer opstarten in de veilige mode is het pictogram van de startknop gewijzigd maar alleen onder mijn eigen gebruikersnaam. Verder laat de sidebar alleen nog maar wat verminkte plaatjes zien.

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X