Mededeling

Collapse
No announcement yet.

"Computer is net hersteld van een zware fout!"

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • "Computer is net hersteld van een zware fout!"

  Toen ik gisteren mijn computer afsloot, kwam er ineens een blauw scherm dat snel weer wegfloepte coor ik het kon lezen, en daarna starte de computer opnieuw op. Ik kreeg daarna het bericht "Computer is net hersteld van een zware fout!", mijn computer gaat heel traag en ik kan mijn taakbeheer niet meer openen.

  Hieronder mijn hijack this logje:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:56:05, on 17/03/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\PROGRA~1\HPQ\Shared\HPQTOA~1.EXE
  C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://dutch.toggle.com/index.php?rvs=hompag
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_BE&c=Q306&bd=pavilion&pf=laptop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Media Holding Enterprises, LLC - {0D39A900-0F3A-4C29-A254-3E65244FDC34} - C:\Program Files\ContextTool\ContextTool-2.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RecGuard] C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_BE&c=Q306&bd=pavilion&pf=laptop
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1156323552281
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2F547106-F552-40C2-950C-EE74567FC61C}: NameServer = 85.255.116.158,85.255.112.109
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{695215CF-F948-4BA7-9787-7ABB435E27F4}: NameServer = 85.255.116.158,85.255.112.109
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EF9158DE-C8C4-4EC0-88BE-CCF6A9F0B8C3}: NameServer = 85.255.116.158,85.255.112.109
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F22E23D8-AC75-4DD9-A6A3-2722D7FBA2F1}: NameServer = 85.255.116.158,85.255.112.109
  O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.158 85.255.112.109
  O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.158 85.255.112.109
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.158 85.255.112.109
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

  --
  End of file - 7039 bytes  Ik hoop dat iemand dit logje begrijpt en me verder kan helpen.
  Alvast bedankt

 • #2
  Download de WareOutfix van één van deze twee site's:

  Sla het op op je Bureaublad en laat het runnen.
  Klik dan op Next, dan op Install,
  wees zeker dat Run fixit is aangevinkt en klik op Finish.
  De fix zal beginnen; volg de instructies die je krijgt.
  Er zal gevraagd worden of je je pc wilt herstarten; doe dit ook.
  Je computer zal nu wat trager opstarten, dit is normaal.
  Zodra je Bureaublad geladen is, zal een tekstbestand openen (report.txt).

  Als je problemen hebt met de internet verbinding, voer dan het volgende uit:
  Ga naar het Configuratiescherm en klik op "Netwerkverbindingen". Rechtsklik op je standaard verbinding en kies "Eigenschappen".
  Klik op het tabblad "Algemeen" en dubbelklik op "Internet-Protocol (TCP/IP)". Selecteer "Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen".

  Ga naar Start – Uitvoeren en tik in "cmd"
  Druk op enter.
  Daarna tik je in: ipconfig /flushdns
  Druk op enter.
  Sluit het venster.

  Post ook een nieuw Hijackthis logje
  Groet,
  Pimmerd

  Comment


  • #3
   dit is het report.txt:

   Username "Leandro" - 18/03/2008 18:42:59 [Fixwareout edited 9/01/2007]

   ~~~~~ Prerun check
   HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "System"="kdztq.exe"

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
   "nameserver"="85.255.116.158 85.255.112.109" <Value cleared.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{2F547106-F552-40C2-950C-EE74567FC61C}
   "nameserver"="85.255.116.158,85.255.112.109" <Value cleared.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{695215CF-F948-4BA7-9787-7ABB435E27F4}
   "nameserver"="85.255.116.158,85.255.112.109" <Value cleared.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{EF9158DE-C8C4-4EC0-88BE-CCF6A9F0B8C3}
   "nameserver"="85.255.116.158,85.255.112.109" <Value cleared.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{F22E23D8-AC75-4DD9-A6A3-2722D7FBA2F1}
   "nameserver"="85.255.116.158,85.255.112.109" <Value cleared.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{2F547106-F552-40C2-950C-EE74567FC61C}
   "DhcpNameServer"="85.255.116.158,85.255.112.109" <Value cleared.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{E8821BC5-CE0A-4907-A843-2249585754B7}
   "DhcpNameServer"="85.255.116.158,85.255.112.109" <Value cleared.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{F22E23D8-AC75-4DD9-A6A3-2722D7FBA2F1}
   "DhcpNameServer"="85.255.116.158,85.255.112.109" <Value cleared.

   De DNS-omzettingscache is leeggemaakt.


   System was rebooted successfully.

   ~~~~~ Postrun check
   HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "system"=""
   ....
   ....
   ~~~~~ Misc files.
   ....
   ~~~~~ Checking for older varients.
   ....
   ~~~~~ Other
   C:\WINDOWS\TEMP\kdztq.ren 62464 13/06/2007

   ~~~~~ Current runs (hklm hkcu "run" Keys Only)
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "hpWirelessAssistant"="C:\\Program Files\\hpq\\HP Wireless Assistant\\HP Wireless Assistant.exe"
   "RecGuard"="C:\\Windows\\SMINST\\RecGuard.exe"
   "NvCplDaemon"="RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup"

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   ....
   Hosts file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...
   ~~~~~ End report ~~~~~


   en dit is nog een hijckthis logje:

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 18:51:29, on 18/03/2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
   C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
   C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
   C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
   C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
   C:\PROGRA~1\HPQ\Shared\HPQTOA~1.EXE
   C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://dutch.toggle.com/index.php?rvs=hompag
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_BE&c=Q306&bd=pavilion&pf=laptop
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: Media Holding Enterprises, LLC - {0D39A900-0F3A-4C29-A254-3E65244FDC34} - C:\Program Files\ContextTool\ContextTool-2.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
   O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [RecGuard] C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
   O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_BE&c=Q306&bd=pavilion&pf=laptop
   O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1156323552281
   O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
   O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
   O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
   O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
   O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
   O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
   O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

   --
   End of file - 6060 bytes


   Alvast bedankt voor het helpen

   Comment


   • #4
    Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware) via hier of hier.
    • Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.
     • Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
     • Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
     • Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
     • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
     • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
     • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
     • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
     • De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.
     • Kopieer en plak de inhoud van het logje in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThis log.

     Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
     Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.


    Hoe is het met je problemen?
    Groet,
    Pimmerd

    Comment


    • #5
     Hieronder dus het MBAM logje:

     Malwarebytes' Anti-Malware 1.08
     Database versie: 503

     Scan type: Snelle Scan
     Objecten gescand: 31111
     Verstreken tijd: 5 minute(s), 15 second(s)

     Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
     Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
     Registersleutels geïnfecteerd: 7
     Registerwaarden geïnfecteerd: 1
     Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
     Mappen geïnfecteerd: 0
     Bestanden geïnfecteerd: 2

     Geheugenprocessen geïnfecteerd:
     (Geen kwaadaardige items gevonden)

     Geheugenmodulen geïnfecteerd:
     (Geen kwaadaardige items gevonden)

     Registersleutels geïnfecteerd:
     HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{fe85cd58-c2f8-4e25-bc4a-2259d91aac8e} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
     HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{78533045-7a38-48b8-8aa7-a39d261c6803} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{37b85a2b-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
     HKEY_CURRENT_USER\Software\MediaHoldings (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.
     HKEY_CURRENT_USER\Software\PlayMP3 (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.
     HKEY_CURRENT_USER\Software\Trymedia Systems (Adware.Trymedia) -> Quarantined and deleted successfully.
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VideoPlugin (Trojan.Fakealert) -> Quarantined and deleted successfully.

     Registerwaarden geïnfecteerd:
     HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\{37b85a29-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

     Registerdata bestanden geïnfecteerd:
     (Geen kwaadaardige items gevonden)

     Mappen geïnfecteerd:
     (Geen kwaadaardige items gevonden)

     Bestanden geïnfecteerd:
     C:\Documents and Settings\Leandro.LEANDROHUIS\Local Settings\Temp\tem8.tmp.exe (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
     C:\WINDOWS\bokpkov.dll (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.


     en hier nog eens een hijackthis logje:

     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 8:33:35, on 19/03/2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
     C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
     C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
     C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
     C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
     C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
     C:\PROGRA~1\HPQ\Shared\HPQTOA~1.EXE
     C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe
     C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
     C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
     C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
     C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://dutch.toggle.com/index.php?rvs=hompag
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_BE&c=Q306&bd=pavilion&pf=laptop
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: Media Holding Enterprises, LLC - {0D39A900-0F3A-4C29-A254-3E65244FDC34} - C:\Program Files\ContextTool\ContextTool-2.dll
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
     O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
     O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [RecGuard] C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
     O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
     O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
     O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_BE&c=Q306&bd=pavilion&pf=laptop
     O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1156323552281
     O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
     O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
     O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
     O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
     O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
     O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
     O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
     O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
     O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
     O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

     --
     End of file - 6277 bytes


     Nog een ding. MBAM vroeg me niet om de computer opnieuw op te starten, dus heb ik dit ook niet gedaan.

     Comment


     • #6
      Nog een ding. MBAM vroeg me niet om de computer opnieuw op te starten, dus heb ik dit ook niet gedaan.
      Dat vraagt hij alleen als bepaalde items niet verwijderd kunnen worden.

      Heb je nog problemen?
      Groet,
      Pimmerd

      Comment


      • #7
       Ik denk het niet. Hij start terug sneller op, er veranderen geen bestandsnamen meer, internet werkt terug normaal. Ik denk dat het opgelost is.

       Bedankt

       Comment


       • #8
        Graag gedaan

        De gebruikte tools mag je weer verwijderen.
        Groet,
        Pimmerd

        Comment

        Sorry, you are not authorized to view this page
        Working...
        X