Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Computer geinfecteerd

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Computer geinfecteerd

  Hoi,

  mijn laptop is overduidelijk geinfecteerd met spyware. Ik had niet door dat mijn gratis versie van AVG anti-spyware geen permanente beveiliging bood, en op die manier is de spyware dus binnengeraakt. Ik heb Windows Defender dan maar geinstalleerd (is dit een degelijk programma?) en deze in veilige modus laten scannen, maar toen ik terug bij de laptop kwam was deze opeens uitgevallen (stekker stak wel in hoor). Misschien heeft dat ook met de spyware te maken?

  In ieder geval, hier mijn log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 18:34:20, on 18/03/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Program Files\PurgeIE\PurgeIE_Service.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\BluetoothAuthorizationAgent.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://global.acer.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http://pac.telenet.be:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\ntos.exe,
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Helperobject voor Encarta Winkler Prins Webassistent - {955BE0B8-BC85-4CAF-856E-8E0D8B610560} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\ENCWCBAR.DLL
  O2 - BHO: QuickTalk 2.1 - {CF26FAC0-7D4E-46D8-AE64-B277B11443AC} - C:\WINDOWS\system32\iesearch.dll
  O3 - Toolbar: Encarta Winkler Prins Webassistent - {147D6308-0614-4112-89B1-31402F9B82C4} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\ENCWCBAR.DLL
  O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Boot] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Boot.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePresentation HPD] C:\Acer\Empowering Technology\ePresentation\ePresentation.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe 1
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ctfmona] C:\WINDOWS\system32\ctfmona.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthorizationAgent] C:\WINDOWS\system32\BluetoothAuthorizationAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [AntiVirusPro] C:\Program Files\AntiVirusPro\AntiVirusPro.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Acer Empowering Technology.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {05D44720-58E3-49E6-BDF6-D00330E511D3} (StagingUI Object) - http://zone.msn.com/binFrameWork/v10/StagingUI.cab55579.cab
  O16 - DPF: {3BB54395-5982-4788-8AF4-B5388FFDD0D8} (MSN Games – Buddy Invite) - http://zone.msn.com/BinFrameWork/v10/ZBuddy.cab55579.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by102fd.bay102.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {5736C456-EA94-4AAC-BB08-917ABDD035B3} (ZonePAChat Object) - http://zone.msn.com/binframework/v10/ZPAChat.cab55579.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab56649.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DA2AA6CF-5C7A-4B71-BC3B-C771BB369937} (MSN Games – Game Communicator) - http://zone.msn.com/binframework/v10/StProxy.cab55579.cab
  O16 - DPF: {F773E7B2-62A9-4524-9109-87D2F0BEFAA4} (ChessControl Class) - http://zone.msn.com/bingame/zpagames/zpa_kqrp.cab56961.cab
  O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: PurgeIE XP Service (PurgeIEservice) - Assistance & Resources for Computing, Inc. - C:\Program Files\PurgeIE\PurgeIE_Service.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe (file missing)

  --
  End of file - 10612 bytes

 • #2
  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Start de computer in veilige modus.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RunMe.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, laat hem nu weer in normale modus starten. Na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.
  Download Combofix (mirror) naar je Bureaublad.
  Dubbelklik op Combofix.exe
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log combofix.txt openen(je kan hem ook hier vinden: C:\Combofix.txt)
  Plaats deze log in je volgende post.

  NOTA: Indien je virusscanner reageert met een melding van een scriptuitvoering, mag je dit negeren.

  Comment


  • #3
   Ziehier de twee logjes:

   ---RVAXO.exe Updated: 2008-03-19---first run---
   Uninstallers:

   Files found:
   C:\WINDOWS\system32\iesearch.dll
   C:\WINDOWS\system32\vbzip11.dll
   C:\WINDOWS\system32\BluetoothAuthorizationAgent.exe
   C:\WINDOWS\bokpkov.dll
   C:\WINDOWS\altvxvm.dll

   Folders Found:
   C:\Program Files\AntiVirusPro
   C:\Documents and Settings\Calsius-Olaerts\Application Data\Anti-Virus-Pro.com

   Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

   --------------RVAXO.exe last run---------------
   Not deleted items:

   --------------RVAXO.exe finished----------------


   _________________________________________________________________


   ComboFix 08-03-18.1 - Calsius-Olaerts 2008-03-19 20:21:28.1 - FAT32x86
   Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.507 [GMT 1:00]
   Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Calsius-Olaerts\Bureaublad\ComboFix.exe
   * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

   WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
   .

   (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   C:\Documents and Settings\Calsius-Olaerts\Application Data\macromedia\Flash Player\#SharedObjects\MLVECSPC\iforex.com
   C:\Documents and Settings\Calsius-Olaerts\Application Data\macromedia\Flash Player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\#iforex.com

   .
   (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-02-19 to 2008-03-19 ))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   2008-03-19 20:16 . 2008-03-19 20:16 <DIR> d-------- C:\RVAXO
   2008-03-19 20:13 . 2008-03-19 12:50 746,824 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
   2008-03-19 20:13 . 2001-10-01 14:51 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
   2008-03-19 19:56 . 2008-03-19 19:56 269,334 --a------ C:\WINDOWS\system32\honidcf.bmp
   2008-03-19 07:14 . 2008-03-19 07:14 269,334 --a------ C:\WINDOWS\system32\jehsb.bmp
   2008-03-18 23:57 . 2008-03-18 23:57 269,334 --a------ C:\WINDOWS\system32\nmpgbmh.bmp
   2008-03-18 18:24 . 2008-03-18 18:24 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
   2008-03-18 18:19 . 2008-03-18 18:19 269,334 --a------ C:\WINDOWS\system32\qlsfetkfmt.bmp
   2008-03-18 16:54 . 2008-03-18 16:54 <DIR> d-------- C:\Program Files\Windows Defender
   2008-03-18 16:45 . 2008-03-18 16:45 269,334 --a------ C:\WINDOWS\system32\cbehojipcfit.bmp
   2008-03-18 11:51 . 2006-05-25 17:04 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Administrator\Sjablonen
   2008-03-18 11:51 . 2006-05-25 17:16 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Administrator\Onlangs geopend
   2008-03-18 11:51 . 2006-05-25 17:04 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Administrator\Netwerkprinteromgeving
   2008-03-18 11:51 . 2006-05-25 17:16 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten
   2008-03-18 11:51 . 2006-05-25 17:04 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start
   2008-03-18 11:51 . 2006-05-25 17:16 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Administrator\Favorieten
   2008-03-18 11:51 . 2006-05-25 17:04 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad
   2008-03-18 11:51 . 2006-05-25 17:25 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\ATI
   2008-03-17 20:39 . 2008-03-17 20:40 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Calsius-Olaerts\Application Data\InfeStop.com
   2008-03-15 11:15 . 2008-03-15 11:15 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Application Data\InfeStop.com
   2008-03-15 11:15 . 2008-03-15 11:15 <DIR> d-------- C:\Program Files\InfeStop
   2008-03-12 17:07 . 2008-03-12 17:07 <DIR> d-------- C:\Program Files\PC Inspector File Recovery
   2008-03-12 17:07 . 2002-02-18 18:40 6,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\INT13EXT.VXD
   2008-03-11 17:13 . 2008-03-11 17:13 <DIR> d-------- C:\Program Files\Runtime Software
   2008-03-11 15:59 . 2008-03-11 15:59 <DIR> d-------- C:\Program Files\PowerQuest
   2008-03-03 15:35 . 2008-03-03 15:35 <DIR> d-------- C:\Program Files\iPod
   2008-03-03 13:05 . 2008-03-03 13:05 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Calsius-Olaerts\Application Data\Samsung
   2008-03-02 14:00 . 2006-05-03 22:53 174,592 --a------ C:\WINDOWS\system32\framedyn.dll
   2008-03-02 13:59 . 2008-03-02 13:59 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers
   2008-03-02 13:59 . 2005-08-30 01:49 94,000 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_mdm.sys
   2008-03-02 13:59 . 2005-08-30 01:47 58,320 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_bus.sys
   2008-03-02 13:59 . 2005-08-30 01:49 8,336 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_mdfl.sys
   2008-03-02 13:59 . 2005-08-30 01:49 6,176 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_cmnt.sys
   2008-03-02 13:59 . 2005-08-30 01:49 6,176 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_cm.sys
   2008-03-02 13:59 . 2005-08-30 01:47 5,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_whnt.sys
   2008-03-02 13:59 . 2005-08-30 01:47 5,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_wh.sys
   2008-03-02 13:59 . 2006-07-24 16:05 5,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\StarOpen.sys
   2008-03-02 13:59 . 2005-08-28 20:51 766 --a------ C:\WINDOWS\system32\Uninstall.ico
   2008-03-02 13:58 . 2008-03-02 13:58 <DIR> d-------- C:\Program Files\Samsung
   2008-02-21 20:19 . 2008-02-21 20:19 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSECache

   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   2008-02-03 18:35 --------- d-----w C:\Program Files\uTorrent
   2008-02-03 18:35 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Calsius-Olaerts\Application Data\uTorrent
   2008-02-02 23:31 --------- d-----w C:\Program Files\URUSoft
   2008-01-16 13:10 737,280 ----a-w C:\WINDOWS\iun6002.exe
   2008-01-11 05:52 44,544 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\pngfilt.dll
   2008-01-10 17:56 73,216 ----a-w C:\WINDOWS\ST6UNST.EXE
   2008-01-10 17:56 249,856 ------w C:\WINDOWS\Setup1.exe
   2007-12-24 12:49 7,680 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll
   2007-12-19 22:57 347,136 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\dxtmsft.dll
   2007-08-10 20:19 58,848 ----a-w C:\Documents and Settings\Calsius-Olaerts\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2007-04-19 07:57 50,008 ----a-w C:\Documents and Settings\Presentaties\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   .

   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   .
   REGEDIT4
   *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 05:00 15360]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "AzMixerSel"="C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe" [2006-04-14 22:35 53248]
   "ATICCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2006-01-02 17:41 45056]
   "eRecoveryService"="C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe" [2006-06-01 14:40 413696]
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 04:25 144784]
   "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe" [2007-12-20 17:58 579072]
   "LManager"="C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe" [2006-06-23 21:59 602112]
   "ePower_DMC"="C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe" [2006-05-30 12:11 421888]
   "Boot"="C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Boot.exe" [2006-03-15 22:12 579584]
   "Acer ePresentation HPD"="C:\Acer\Empowering Technology\ePresentation\ePresentation.exe" [2006-03-31 16:39 204800]
   "eDataSecurity Loader"="C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe" [2006-03-17 15:00 345088]
   "SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-03-03 13:07 761946]
   "NeroCheck"="C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe" [2001-07-09 12:50 155648]
   "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2008-01-31 23:13 385024]
   "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2008-02-19 13:10 267048]
   "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2006-11-03 19:20 866584]
   "AntiVirusPro"="C:\Program Files\AntiVirusPro\AntiVirusPro.exe" [ ]

   [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 05:00 15360]
   "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe" [2007-10-26 18:55 219136]

   C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\MENUST~1\PROGRA~1\OPSTAR~1\
   Acer Empowering Technology.lnk - C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe [2007-05-31 12:31:54 45056]

   [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Adobe Reader Speed Launch.lnk]
   path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Adobe Reader Speed Launch.lnk
   backup=C:\WINDOWS\pss\Adobe Reader Speed Launch.lnkCommon Startup

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BitTorrent]
   C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CloneCDElbyCDFL]
   --a------ 2002-11-02 08:33 45056 C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CloneCDTray]
   --a------ 2002-12-02 16:17 73728 C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ElbyCheckAnyDVD]
   --a------ 2003-09-20 20:23 45056 C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\ElbyCheck.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IMJPMIG8.1]
   --a------ 2004-08-04 05:00 208952 C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LManager]
   --a------ 2006-06-23 21:59 602112 C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSPY2002]
   --a------ 2004-08-04 05:00 59392 C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ntiMUI]
   --a------ 2005-05-11 17:15 45056 C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\OpwareSE4]
   --a------ 2006-03-21 13:19 69632 C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PHIME2002A]
   --a------ 2004-08-04 05:00 455168 C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PHIME2002ASync]
   --a------ 2004-08-04 05:00 455168 C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RTHDCPL]
   --a------ 2006-06-27 23:54 16248320 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SkyTel]
   --a------ 2006-05-16 03:04 2879488 C:\WINDOWS\SkyTel.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SSBkgdUpdate]
   -ra------ 2003-09-30 00:14 155648 C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\UnlockerAssistant]
   --a------ 2006-09-07 18:19 15872 C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
   "AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

   [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
   "EnableFirewall"= 0 (0x0)

   [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
   "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
   "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG Free\\avginet.exe"=
   "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG Free\\avgamsvr.exe"=
   "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG Free\\avgcc.exe"=
   "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG Free\\avgemc.exe"=
   "C:\\Program Files\\Microsoft Games\\Age of Empires II\\EMPIRES2.ICD"=
   "C:\\WINDOWS\\System32\\dplaysvr.exe"=
   "C:\\Program Files\\Microsoft Games\\Age of Empires II\\Age2_X1\\AGE2_X1.ICD"=
   "C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
   "C:\\Program Files\\Microsoft Games\\Age of Empires II\\age2_x1\\age2_x1.exe"=
   "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
   "C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=
   "C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"=
   "C:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=
   "C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

   R0 ElbyVCD;ElbyVCD;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ElbyVCD.sys [2002-11-28 12:43]
   R3 psdfilter;psdfilter;C:\WINDOWS\system32\Drivers\psdfilter.sys [2006-04-07 20:17]
   R3 psdvdisk;psdvdisk;C:\WINDOWS\system32\Drivers\psdvdisk.sys [2006-03-08 17:10]
   S2 eLock2BurnerLockDriver;eLock2BurnerLockDriver;C:\WINDOWS\system32\eLock2BurnerLockDriver.sys
   S2 eLock2FSCTLDriver;eLock2FSCTLDriver;C:\WINDOWS\system32\eLock2FSCTLDriver.sys

   .
   **************************************************************************

   catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
   Rootkit scan 2008-03-19 20:25:52
   Windows 5.1.2600 Service Pack 2 FAT NTAPI

   scannen van verborgen processen ...

   scannen van verborgen autostart items ...

   scannen van verborgen bestanden ...

   C:\WINDOWS\system32ntos.exe 458752 bytes
   C:\WINDOWS\system32wsnpoem

   Scan succesvol afgerond
   verborgen bestanden: 2

   **************************************************************************
   .
   Voltooingstijd: 2008-03-19 20:27:50
   .
   2008-03-19 19:02:43 --- E O F ---

   Comment


   • #4
    Open een nieuw kladblok bestand.

    Kopieer en plak daarin de onderstaande code.
    Ga naar 'Bestand' -> 'Opslaan als..' en sla het vervolgens op je bureaublad op als CFScript.txt.

    File::
    C:\WINDOWS\system32\honidcf.bmp
    C:\WINDOWS\system32\jehsb.bmp
    C:\WINDOWS\system32\nmpgbmh.bmp
    C:\WINDOWS\system32\qlsfetkfmt.bmp
    C:\WINDOWS\system32\cbehojipcfit.bmp
    C:\WINDOWS\system32ntos.exe
    C:\WINDOWS\system32\ntos.exe
    Folder::
    C:\Documents and Settings\Calsius-Olaerts\Application Data\InfeStop.com
    C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Application Data\InfeStop.com
    C:\Program Files\InfeStop
    C:\WINDOWS\system32\wsnpoem
    C:\WINDOWS\system32wsnpoem
    Registry::
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "AntiVirusPro"=-


    Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld:    Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.
    Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord samen met een nieuw logje van HijackThis.

    Comment


    • #5
     Combofix log:

     ComboFix 08-03-18.1 - Calsius-Olaerts 2008-03-20 17:26:20.2 - FAT32x86
     Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.390 [GMT 1:00]
     Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Calsius-Olaerts\Bureaublad\ComboFix.exe
     Command switches used :: C:\Documents and Settings\Calsius-Olaerts\Bureaublad\CFScript.txt
     * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

     WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!

     FILE ::
     C:\WINDOWS\system32\cbehojipcfit.bmp
     C:\WINDOWS\system32\honidcf.bmp
     C:\WINDOWS\system32\jehsb.bmp
     C:\WINDOWS\system32\nmpgbmh.bmp
     C:\WINDOWS\system32\ntos.exe
     C:\WINDOWS\system32\qlsfetkfmt.bmp
     C:\WINDOWS\system32ntos.exe
     .

     (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     C:\Documents and Settings\Calsius-Olaerts\Application Data\InfeStop.com
     C:\Program Files\InfeStop
     C:\WINDOWS\system32\cbehojipcfit.bmp
     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Application Data\InfeStop.com
     C:\WINDOWS\system32\honidcf.bmp
     C:\WINDOWS\system32\jehsb.bmp
     C:\WINDOWS\system32\nmpgbmh.bmp
     C:\WINDOWS\system32\ntos.exe
     C:\WINDOWS\system32\qlsfetkfmt.bmp
     C:\WINDOWS\system32\wsnpoem
     C:\WINDOWS\system32\wsnpoem\audio.dll
     C:\WINDOWS\system32\wsnpoem\video.dll

     .
     (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-02-20 to 2008-03-20 ))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     2008-03-19 20:16 . 2008-03-19 20:16 <DIR> d-------- C:\RVAXO
     2008-03-19 20:13 . 2008-03-19 12:50 746,824 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
     2008-03-19 20:13 . 2001-10-01 14:51 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
     2008-03-18 18:24 . 2008-03-18 18:24 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
     2008-03-18 16:54 . 2008-03-18 16:54 <DIR> d-------- C:\Program Files\Windows Defender
     2008-03-18 11:51 . 2006-05-25 17:04 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Administrator\Sjablonen
     2008-03-18 11:51 . 2006-05-25 17:16 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\Administrator\Onlangs geopend
     2008-03-18 11:51 . 2006-05-25 17:04 <DIR> d--h----- C:\Documents and Settings\Administrator\Netwerkprinteromgeving
     2008-03-18 11:51 . 2006-05-25 17:16 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten
     2008-03-18 11:51 . 2006-05-25 17:04 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start
     2008-03-18 11:51 . 2006-05-25 17:16 <DIR> dr------- C:\Documents and Settings\Administrator\Favorieten
     2008-03-18 11:51 . 2006-05-25 17:04 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad
     2008-03-18 11:51 . 2006-05-25 17:25 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\ATI
     2008-03-12 17:07 . 2008-03-12 17:07 <DIR> d-------- C:\Program Files\PC Inspector File Recovery
     2008-03-12 17:07 . 2002-02-18 18:40 6,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\INT13EXT.VXD
     2008-03-11 17:13 . 2008-03-11 17:13 <DIR> d-------- C:\Program Files\Runtime Software
     2008-03-11 15:59 . 2008-03-11 15:59 <DIR> d-------- C:\Program Files\PowerQuest
     2008-03-03 15:35 . 2008-03-03 15:35 <DIR> d-------- C:\Program Files\iPod
     2008-03-03 13:05 . 2008-03-03 13:05 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Calsius-Olaerts\Application Data\Samsung
     2008-03-02 14:00 . 2006-05-03 22:53 174,592 --a------ C:\WINDOWS\system32\framedyn.dll
     2008-03-02 13:59 . 2008-03-02 13:59 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\Samsung_USB_Drivers
     2008-03-02 13:59 . 2005-08-30 01:49 94,000 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_mdm.sys
     2008-03-02 13:59 . 2005-08-30 01:47 58,320 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_bus.sys
     2008-03-02 13:59 . 2005-08-30 01:49 8,336 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_mdfl.sys
     2008-03-02 13:59 . 2005-08-30 01:49 6,176 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_cmnt.sys
     2008-03-02 13:59 . 2005-08-30 01:49 6,176 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_cm.sys
     2008-03-02 13:59 . 2005-08-30 01:47 5,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_whnt.sys
     2008-03-02 13:59 . 2005-08-30 01:47 5,840 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ssm_wh.sys
     2008-03-02 13:59 . 2006-07-24 16:05 5,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\StarOpen.sys
     2008-03-02 13:59 . 2005-08-28 20:51 766 --a------ C:\WINDOWS\system32\Uninstall.ico
     2008-03-02 13:58 . 2008-03-02 13:58 <DIR> d-------- C:\Program Files\Samsung
     2008-02-21 20:19 . 2008-02-21 20:19 <DIR> d-------- C:\Program Files\MSECache

     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     2008-02-03 18:35 --------- d-----w C:\Program Files\uTorrent
     2008-02-03 18:35 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Calsius-Olaerts\Application Data\uTorrent
     2008-02-02 23:31 --------- d-----w C:\Program Files\URUSoft
     2008-01-16 13:10 737,280 ----a-w C:\WINDOWS\iun6002.exe
     2008-01-11 05:52 44,544 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\pngfilt.dll
     2008-01-10 17:56 73,216 ----a-w C:\WINDOWS\ST6UNST.EXE
     2008-01-10 17:56 249,856 ------w C:\WINDOWS\Setup1.exe
     2007-12-24 12:49 7,680 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll
     2007-08-10 20:19 58,848 ----a-w C:\Documents and Settings\Calsius-Olaerts\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
     2007-04-19 07:57 50,008 ----a-w C:\Documents and Settings\Presentaties\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
     .

     ((((((((((((((((((((((((((((( [email protected]_20.26.44,73 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     - 2008-03-13 07:19:48 593,920 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\accicons.exe
     + 2008-03-20 16:24:52 593,920 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\accicons.exe
     - 2008-03-13 07:19:48 12,288 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\cagicon.exe
     + 2008-03-20 16:24:52 12,288 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\cagicon.exe
     - 2008-03-13 07:19:48 86,016 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\inficon.exe
     + 2008-03-20 16:24:52 86,016 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\inficon.exe
     - 2008-03-13 07:19:48 135,168 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\misc.exe
     + 2008-03-20 16:24:52 135,168 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\misc.exe
     - 2008-03-13 07:19:48 11,264 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\mspicons.exe
     + 2008-03-20 16:24:52 11,264 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\mspicons.exe
     - 2008-03-13 07:19:48 27,136 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\oisicon.exe
     + 2008-03-20 16:24:52 27,136 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\oisicon.exe
     - 2008-03-13 07:19:48 4,096 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\opwicon.exe
     + 2008-03-20 16:24:52 4,096 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\opwicon.exe
     - 2008-03-13 07:19:48 794,624 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\outicon.exe
     + 2008-03-20 16:24:52 794,624 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\outicon.exe
     - 2008-03-13 07:19:48 249,856 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\pptico.exe
     + 2008-03-20 16:24:52 249,856 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\pptico.exe
     - 2008-03-13 07:19:48 61,440 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\pubs.exe
     + 2008-03-20 16:24:52 61,440 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\pubs.exe
     - 2008-03-13 07:19:50 23,040 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\unbndico.exe
     + 2008-03-20 16:24:52 23,040 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\unbndico.exe
     - 2008-03-13 07:19:48 286,720 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\wordicon.exe
     + 2008-03-20 16:24:52 286,720 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\wordicon.exe
     - 2008-03-13 07:19:46 409,600 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\xlicons.exe
     + 2008-03-20 16:24:52 409,600 ----a-r C:\WINDOWS\Installer\{90110413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}\xlicons.exe
     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     .
     REGEDIT4
     *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

     [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 05:00 15360]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "AzMixerSel"="C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe" [2006-04-14 22:35 53248]
     "ATICCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2006-01-02 17:41 45056]
     "eRecoveryService"="C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe" [2006-06-01 14:40 413696]
     "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 04:25 144784]
     "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe" [2007-12-20 17:58 579072]
     "LManager"="C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe" [2006-06-23 21:59 602112]
     "ePower_DMC"="C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe" [2006-05-30 12:11 421888]
     "Boot"="C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Boot.exe" [2006-03-15 22:12 579584]
     "Acer ePresentation HPD"="C:\Acer\Empowering Technology\ePresentation\ePresentation.exe" [2006-03-31 16:39 204800]
     "eDataSecurity Loader"="C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe" [2006-03-17 15:00 345088]
     "SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-03-03 13:07 761946]
     "NeroCheck"="C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe" [2001-07-09 12:50 155648]
     "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2008-01-31 23:13 385024]
     "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2008-02-19 13:10 267048]
     "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2006-11-03 19:20 866584]

     [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 05:00 15360]
     "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe" [2007-10-26 18:55 219136]

     C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\MENUST~1\PROGRA~1\OPSTAR~1\
     Acer Empowering Technology.lnk - C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe [2007-05-31 12:31:54 45056]

     [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Adobe Reader Speed Launch.lnk]
     path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Adobe Reader Speed Launch.lnk
     backup=C:\WINDOWS\pss\Adobe Reader Speed Launch.lnkCommon Startup

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BitTorrent]
     C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CloneCDElbyCDFL]
     --a------ 2002-11-02 08:33 45056 C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CloneCDTray]
     --a------ 2002-12-02 16:17 73728 C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ElbyCheckAnyDVD]
     --a------ 2003-09-20 20:23 45056 C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\ElbyCheck.exe

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IMJPMIG8.1]
     --a------ 2004-08-04 05:00 208952 C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.exe

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LManager]
     --a------ 2006-06-23 21:59 602112 C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSPY2002]
     --a------ 2004-08-04 05:00 59392 C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ntiMUI]
     --a------ 2005-05-11 17:15 45056 C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\OpwareSE4]
     --a------ 2006-03-21 13:19 69632 C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PHIME2002A]
     --a------ 2004-08-04 05:00 455168 C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PHIME2002ASync]
     --a------ 2004-08-04 05:00 455168 C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.exe

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RTHDCPL]
     --a------ 2006-06-27 23:54 16248320 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SkyTel]
     --a------ 2006-05-16 03:04 2879488 C:\WINDOWS\SkyTel.exe

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SSBkgdUpdate]
     -ra------ 2003-09-30 00:14 155648 C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\UnlockerAssistant]
     --a------ 2006-09-07 18:19 15872 C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
     "AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

     [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
     "EnableFirewall"= 0 (0x0)

     [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
     "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
     "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG Free\\avginet.exe"=
     "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG Free\\avgamsvr.exe"=
     "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG Free\\avgcc.exe"=
     "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG Free\\avgemc.exe"=
     "C:\\Program Files\\Microsoft Games\\Age of Empires II\\EMPIRES2.ICD"=
     "C:\\WINDOWS\\System32\\dplaysvr.exe"=
     "C:\\Program Files\\Microsoft Games\\Age of Empires II\\Age2_X1\\AGE2_X1.ICD"=
     "C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
     "C:\\Program Files\\Microsoft Games\\Age of Empires II\\age2_x1\\age2_x1.exe"=
     "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
     "C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=
     "C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"=
     "C:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=
     "C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

     R0 ElbyVCD;ElbyVCD;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ElbyVCD.sys [2002-11-28 12:43]
     S2 eLock2BurnerLockDriver;eLock2BurnerLockDriver;C:\WINDOWS\system32\eLock2BurnerLockDriver.sys
     S2 eLock2FSCTLDriver;eLock2FSCTLDriver;C:\WINDOWS\system32\eLock2FSCTLDriver.sys
     S3 psdfilter;psdfilter;C:\WINDOWS\system32\Drivers\psdfilter.sys [2006-04-07 20:17]
     S3 psdvdisk;psdvdisk;C:\WINDOWS\system32\Drivers\psdvdisk.sys [2006-03-08 17:10]

     .
     **************************************************************************

     catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
     Rootkit scan 2008-03-20 17:43:26
     Windows 5.1.2600 Service Pack 2 FAT NTAPI

     scannen van verborgen processen ...

     scannen van verborgen autostart items ...

     scannen van verborgen bestanden ...

     Scan succesvol afgerond
     verborgen bestanden: 0

     **************************************************************************
     .
     ------------------------ Other Running Processes ------------------------
     .
     C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
     C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
     C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
     C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
     C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
     C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
     C:\Program Files\PurgeIE\PurgeIE_Service.exe
     C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
     C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
     .
     **************************************************************************
     .
     Voltooingstijd: 2008-03-20 19:48:29 - machine was rebooted
     ComboFix2.txt 2008-03-19 19:27:56
     ComboFix-quarantined-files.txt 2008-03-20 18:48:24
     .
     2008-03-20 16:24:57 --- E O F ---

     _______________________________________________________________


     Hijackthis log:

     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 19:52:23, on 20/03/2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
     C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
     C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
     C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
     C:\Program Files\PurgeIE\PurgeIE_Service.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
     C:\WINDOWS\explorer.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
     C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
     C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://global.acer.com/
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http://pac.telenet.be:8080
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
     O2 - BHO: Helperobject voor Encarta Winkler Prins Webassistent - {955BE0B8-BC85-4CAF-856E-8E0D8B610560} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\ENCWCBAR.DLL
     O3 - Toolbar: Encarta Winkler Prins Webassistent - {147D6308-0614-4112-89B1-31402F9B82C4} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\ENCWCBAR.DLL
     O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
     O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
     O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Boot] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Boot.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePresentation HPD] C:\Acer\Empowering Technology\ePresentation\ePresentation.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe 1
     O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
     O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
     O4 - Global Startup: Acer Empowering Technology.lnk = ?
     O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
     O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
     O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL
     O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O16 - DPF: {05D44720-58E3-49E6-BDF6-D00330E511D3} (StagingUI Object) - http://zone.msn.com/binFrameWork/v10/StagingUI.cab55579.cab
     O16 - DPF: {3BB54395-5982-4788-8AF4-B5388FFDD0D8} (MSN Games – Buddy Invite) - http://zone.msn.com/BinFrameWork/v10/ZBuddy.cab55579.cab
     O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by102fd.bay102.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
     O16 - DPF: {5736C456-EA94-4AAC-BB08-917ABDD035B3} (ZonePAChat Object) - http://zone.msn.com/binframework/v10/ZPAChat.cab55579.cab
     O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab56649.cab
     O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
     O16 - DPF: {DA2AA6CF-5C7A-4B71-BC3B-C771BB369937} (MSN Games – Game Communicator) - http://zone.msn.com/binframework/v10/StProxy.cab55579.cab
     O16 - DPF: {F773E7B2-62A9-4524-9109-87D2F0BEFAA4} (ChessControl Class) - http://zone.msn.com/bingame/zpagames/zpa_kqrp.cab56961.cab
     O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
     O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
     O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
     O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
     O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
     O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
     O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
     O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
     O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
     O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
     O23 - Service: PurgeIE XP Service (PurgeIEservice) - Assistance & Resources for Computing, Inc. - C:\Program Files\PurgeIE\PurgeIE_Service.exe
     O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe (file missing)

     --
     End of file - 9137 bytes

     Comment


     • #6
      Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik Uninstall.cmd
      Dit zal alles van RVAXO doen verwijderen.

      Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

      Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

      Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
      Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
      Klik op de knop Empty Selected.

      Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
      Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
      Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
      (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
      Klik op de knop Empty Selected.

      Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
      Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
      Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
      Klik op de knop Empty Selected.
      Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

      Ga naar Start - Uitvoeren en geef hier het volgende in:
      Combofix /U
      Druk daarna op OK.
      Let op: Er moet een spatie tussen Combofix en /U zitten.

      Dit zal Combofix deïnstalleren.

      Zijn alle problemen nu voorbij?

      Comment


      • #7
       Mijn laptop gaat weer lekker snel!
       Heel erg bedankt voor de hulp.

       Nog een laatste vraag: Is Windows Defender degelijke anti-spyware software? Ik wil namelijk voorkomen dat dit nog eens gebeurt. Tips zijn altijd welkom.

       Comment


       • #8
        Windows Defender is wel OK

        Kijk hier voor meer beveiligingstips:

        Comment

        Sorry, you are not authorized to view this page
        Working...
        X