Mededeling

Collapse
No announcement yet.

worm.win32.netsky

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • worm.win32.netsky

  Geachte heer, mevrouw

  Ik heb op mijn pc de melding van een worm.win32.netsky Mijn pc probeert nu zelf internetverbinding te maken. Alleen kan ik met adaware en antivir het virus niet verwijderen. Gelieve mij aan te geven hoe ik het probleem kan oplossen. Bij voorbaat dank.

  Onderstaand heb ik een hijackthislog van mijn pc toegevoegd

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:22:23, on 19-3-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
  C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  C:\Program Files\Rabo\Support\RaboSessionMon.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  C:\WINDOWS\system32\BrmfBAgS.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  C:\WINDOWS\system32\RaboCommSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\system32\BRMFRSMG.EXE
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avnotify.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avcenter.exe
  C:\Documents and Settings\Gorter3\Bureaublad\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: etlrlws - {57B01415-27FF-450B-9E3A-5922B4A3A011} - C:\WINDOWS\etlrlws.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SetDefPrt] C:\Program Files\Brother\Brmfl05c\BrStDvPt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter2.0] C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PnPUI Registrator] C:\Program Files\Common Files\Sitecom Shared\PnP Universal Installer\PnPUIReg.exe -s
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide3] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide3] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide3] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide3] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
  O4 - Startup: Service Manager.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  O4 - Global Startup: Rabo Session Monitor.lnk = C:\Program Files\Rabo\Support\RaboSessionMon.exe
  O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O21 - SSODL: altvxvm - {B36E7CA8-5AE0-43B3-8B23-1C318EB0B482} - C:\WINDOWS\altvxvm.dll
  O21 - SSODL: bokpkov - {8D90490A-9DE8-4FCB-9371-639CE0C69231} - C:\WINDOWS\bokpkov.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  O23 - Service: Brother BidiAgent Service for Resource manager (brmfbags) - Brother Industries, Ltd. - C:\WINDOWS\system32\BrmfBAgS.exe
  O23 - Service: Rabo Comm Server (Srv_RaboComm) - Rabobank Nederland - C:\WINDOWS\system32\RaboCommSrv.exe

  --
  End of file - 7440 bytes

 • #2
  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Start de computer in veilige modus.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RunMe.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, laat hem nu weer in normale modus starten. Na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.
  Download Deckard's System Scanner naar je Bureaublad.
  • Sluit alle toepassingen en vensters.
  • Dubbelklik op dss.exe om het te activeren, en volg de aanwijzingen.
  • Wanneer de scan volledig is, zal een tekstbestand - main.txt - openen.
  • Kopiëer (Ctrl+A gevolgd door Ctrl+C) en plak (Ctrl+V) de inhoud van main.txt in je volgende antwoord.

  Opmerking: Sommige firewalls kunnen waarschuwen dat sigcheck.exe probeert verbinding te maken met het internet
  - zorg dat sigcheck.exe toestemming krijgt om dit te doen !
  Tevens kan het gebeuren dat je Antivirus DSS als verdacht aangeeft, of zelfs probeert te verwijderen.
  Laat je Antivirus dit niet verwijderen ! (In dit geval is het misschien beter om tijdens de scan van DSS je Antivirus even uit te schakelen)

  Comment


  • #3
   Hallo,

   Ik heb inmiddels alle stappen uitgevoerd Hieronder post ik de logfiles van RVAXO:

   ---RVAXO.exe Updated: 2008-03-19---first run---
   Uninstallers:

   Files found:
   C:\WINDOWS\bokpkov.dll
   C:\WINDOWS\altvxvm.dll
   C:\WINDOWS\fmsxwqs.exe

   Folders Found:

   Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

   --------------RVAXO.exe last run---------------
   Not deleted items:

   --------------RVAXO.exe finished----------------

   En hieronder de main.txt:

   Deckard's System Scanner v20071014.68
   Run by Gorter3 on 2008-03-20 10:29:58
   Computer is in Normal Mode.
   --------------------------------------------------------------------------------

   -- System Restore --------------------------------------------------------------

   Successfully created a Deckard's System Scanner Restore Point.


   -- Last 5 Restore Point(s) --
   59: 2008-03-20 09:30:05 UTC - RP337 - Deckard's System Scanner Restore Point
   58: 2008-03-19 11:33:06 UTC - RP336 - Controlepunt van systeem
   57: 2008-03-18 08:25:07 UTC - RP335 - Controlepunt van systeem
   56: 2008-03-17 07:57:19 UTC - RP334 - Controlepunt van systeem
   55: 2008-03-14 11:32:39 UTC - RP333 - Controlepunt van systeem


   -- First Restore Point --
   1: 2007-12-21 10:45:28 UTC - RP279 - Controlepunt van systeem


   Backed up registry hives.
   Performed disk cleanup.   -- HijackThis (run as Gorter3.exe) ---------------------------------------------

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 10:31:38, on 20-3-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
   C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
   C:\WINDOWS\system32\BrmfBAgS.exe
   C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
   C:\WINDOWS\system32\RaboCommSrv.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\BRMFRSMG.EXE
   C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
   C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
   C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe
   C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
   C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
   C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
   C:\Program Files\Rabo\Support\RaboSessionMon.exe
   C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\SqlMangr.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\Documents and Settings\Gorter3\Bureaublad\dss.exe
   C:\DOCUME~1\Gorter3\BUREAU~1\Gorter3.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
   O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
   O3 - Toolbar: etlrlws - {57B01415-27FF-450B-9E3A-5922B4A3A011} - C:\WINDOWS\etlrlws.dll (file missing)
   O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
   O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SetDefPrt] C:\Program Files\Brother\Brmfl05c\BrStDvPt.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter2.0] C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun
   O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
   O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [PnPUI Registrator] C:\Program Files\Common Files\Sitecom Shared\PnP Universal Installer\PnPUIReg.exe -s
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide3] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide3] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide3] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide3] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
   O4 - Startup: Service Manager.lnk = ?
   O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
   O4 - Global Startup: Rabo Session Monitor.lnk = C:\Program Files\Rabo\Support\RaboSessionMon.exe
   O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
   O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
   O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
   O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
   O23 - Service: Brother BidiAgent Service for Resource manager (brmfbags) - Brother Industries, Ltd. - C:\WINDOWS\system32\BrmfBAgS.exe
   O23 - Service: Rabo Comm Server (Srv_RaboComm) - Rabobank Nederland - C:\WINDOWS\system32\RaboCommSrv.exe

   --
   End of file - 7503 bytes

   -- File Associations -----------------------------------------------------------

   All associations okay.


   -- Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ---------------------

   R0 nlem32nt - c:\windows\system32\drivers\nlem32nt.sys
   R1 SSHDRV63 - c:\windows\system32\drivers\sshdrv63.sys
   R3 GISscd - c:\windows\system32\drivers\gisscd.sys <Not Verified; Windows (R) 2000 DDK provider; Windows (R) 2000 DDK driver>


   -- Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled --------------------

   R2 AntiVirScheduler (AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler) - c:\program files\antivir personaledition classic\sched.exe <Not Verified; Avira GmbH; Scheduler>
   R2 Srv_RaboComm (Rabo Comm Server) - "c:\windows\system32\rabocommsrv.exe" <Not Verified; Rabobank Nederland; RaboCommSrv>


   -- Device Manager: Disabled ----------------------------------------------------

   No disabled devices found.


   -- Files created between 2008-02-20 and 2008-03-20 -----------------------------

   2008-03-20 10:28:10 0 d-------- C:\RVAXO
   2008-03-20 10:24:14 747838 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
   2008-03-20 10:24:14 69632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
   2008-03-20 10:14:27 0 d--h----- C:\Documents and Settings\Administrator\Sjablonen
   2008-03-20 10:14:27 0 dr-h----- C:\Documents and Settings\Administrator\SendTo
   2008-03-20 10:14:27 0 d--h----- C:\Documents and Settings\Administrator\Onlangs geopend
   2008-03-20 10:14:27 524288 --ah----- C:\Documents and Settings\Administrator\NTUSER.DAT
   2008-03-20 10:14:27 0 d--h----- C:\Documents and Settings\Administrator\Netwerkprinteromgeving
   2008-03-20 10:14:27 0 d--h----- C:\Documents and Settings\Administrator\NetHood
   2008-03-20 10:14:27 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten
   2008-03-20 10:14:27 0 dr------- C:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start
   2008-03-20 10:14:27 0 d--h----- C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings
   2008-03-20 10:14:27 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Favorieten
   2008-03-20 10:14:27 0 d--hs---- C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies
   2008-03-20 10:14:27 0 d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Bureaublad
   2008-03-20 10:14:27 0 dr-h----- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data
   2008-03-20 10:14:27 0 d---s---- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft
   2008-03-19 10:51:28 0 dr-h----- C:\Documents and Settings\Gorter3\Onlangs geopend
   2008-03-04 15:48:45 108544 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SSHDRV63.sys
   2008-03-04 15:48:39 0 d-------- C:\Program Files\Osirius
   2008-03-04 11:47:52 0 d-a------ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP


   -- Find3M Report ---------------------------------------------------------------

   2008-03-20 10:06:52 0 d-------- C:\Documents and Settings\Gorter3\Application Data\U3
   2008-03-19 16:03:55 0 d-------- C:\Program Files\DYMO Label
   2008-03-19 10:51:48 0 d-------- C:\Program Files\SpywareBlaster
   2008-03-18 08:25:17 0 d-------- C:\Program Files\Rabotwin
   2008-02-20 15:50:15 690 --a------ C:\Documents and Settings\Gorter3\Application Data\RemoveInconsistentLocks_log.txt
   2008-02-20 15:50:15 0 d-------- C:\Documents and Settings\Gorter3\Application Data\Davilex


   -- Registry Dump ---------------------------------------------------------------

   *Note* empty entries & legit default entries are not shown


   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "SSBkgdUpdate"="C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [14-10-2003 10:22]
   "PaperPort PTD"="C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe" [18-03-2005 12:40]
   "IndexSearch"="C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe" [18-03-2005 12:53]
   "SetDefPrt"="C:\Program Files\Brother\Brmfl05c\BrStDvPt.exe" [26-01-2005 18:02]
   "ControlCenter2.0"="C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe" [11-11-2005 18:30]
   "avgnt"="C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" [11-10-2007 07:58]
   "SkyTel"="SkyTel.EXE" [16-05-2006 11:04 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]
   "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [28-06-2006 07:54 C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE]
   "NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [12-01-2006 15:40]
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [25-09-2007 00:11]

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [04-08-2004 00:03]
   "SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [28-01-2008 11:43]
   "PnPUI Registrator"="C:\Program Files\Common Files\Sitecom Shared\PnP Universal Installer\PnPUIReg.exe" [22-11-2004 22:04]

   [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\runonce]
   "nltide3"=cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N

   C:\Documents and Settings\Gorter3\Menu Start\Programma's\Opstarten\
   Service Manager.lnk - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\SqlMangr.exe [17-12-2002 17:23:32]

   C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
   Acrobat Assistant.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe [15-5-2003 1:19:50]
   Rabo Session Monitor.lnk - C:\Program Files\Rabo\Support\RaboSessionMon.exe [5-1-2005 22:42:42]
   Service Manager.lnk - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe [17-12-2002 17:23:32]

   [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
   "DisableTaskMgr"=0 (0x0)

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]
   @="Service"


   [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{0cebefce-c35c-11dc-976f-00138fe1d50f}]

   [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{6a3f1490-8f31-11db-95b3-00138fe1d50f}]
   - H:\LaunchU3.exe

   [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{9518171e-a162-11db-95cd-00138fe1d50f}]

   [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{9de091d8-3f35-11dc-96b8-00138fe1d50f}]
   -- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-03-20 10:32:03 ------------

   Gelieve mij te informeren omtrent eventuele volgende stappen.

   Comment


   • #4
    Start HijackThis nog een keer en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels:
    O3 - Toolbar: etlrlws - {57B01415-27FF-450B-9E3A-5922B4A3A011} - C:\WINDOWS\etlrlws.dll (file missing)
    O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

    Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

    Open de map RVAXO op je bureaublad en dubbelklik Uninstall.cmd
    Dit zal alles van RVAXO doen verwijderen.

    Je Java software is verouderd.
    Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
    Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:
    • Download Java Runtime Environment (JRE) 6u5 en bewaar het naar je Bureaublad.
    • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
    • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
    • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
    • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
    • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
    • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
    • Dubbelklik vervolgens op jre-6u5-windows-i586-p-s.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.


    Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

    Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

    Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
    Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
    Klik op de knop Empty Selected.

    Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
    Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
    Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
    (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
    Klik op de knop Empty Selected.

    Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
    Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
    Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
    Klik op de knop Empty Selected.
    Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

    Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
    Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
    Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

    Post als laatste nog een nieuw logje van Hijackthis ter controle

    Comment


    • #5
     Ook deze stappen heb ik weer uitgevoerd.

     Hieronder nog een hijackthislog

     Gelieve te controleren of de problemen nu zijn verdwenen

     Bij voorbaat dank

     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 13:32:59, on 20-3-2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
     C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe
     C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
     C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
     C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
     C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
     C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
     C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
     C:\WINDOWS\system32\BrmfBAgS.exe
     C:\Program Files\Rabo\Support\RaboSessionMon.exe
     C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
     C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\SqlMangr.exe
     C:\WINDOWS\system32\RaboCommSrv.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\BRMFRSMG.EXE
     C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
     C:\Documents and Settings\Gorter3\Bureaublad\HiJackThis.exe
     C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.home.nl/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
     O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
     O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [SetDefPrt] C:\Program Files\Brother\Brmfl05c\BrStDvPt.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter2.0] C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun
     O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
     O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [PnPUI Registrator] C:\Program Files\Common Files\Sitecom Shared\PnP Universal Installer\PnPUIReg.exe -s
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide3] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide3] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Netwerkservice')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide3] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide3] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
     O4 - Startup: Service Manager.lnk = ?
     O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
     O4 - Global Startup: Rabo Session Monitor.lnk = C:\Program Files\Rabo\Support\RaboSessionMon.exe
     O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
     O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
     O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
     O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
     O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
     O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
     O23 - Service: Brother BidiAgent Service for Resource manager (brmfbags) - Brother Industries, Ltd. - C:\WINDOWS\system32\BrmfBAgS.exe
     O23 - Service: Rabo Comm Server (Srv_RaboComm) - Rabobank Nederland - C:\WINDOWS\system32\RaboCommSrv.exe

     --
     End of file - 7094 bytes

     Comment


     • #6
      Oorspronkelijk geplaatst door Pluisje Bekijk Berichten
      Gelieve te controleren of de problemen nu zijn verdwenen
      Dat moet je zelf doen

      Ik kan alleen maar beoordelen of het logje schoon is en dat lijkt me het geval

      Comment


      • #7
       Heel hartelijk dank voor de hulp!!!!!!

       Comment


       • #8
        Graag gedaan hoor

        Comment

        Sorry, you are not authorized to view this page
        Working...
        X