Mededeling

Collapse
No announcement yet.

HELP! Trojan_PS.Guard_Desktop_Hijacker probleem

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • HELP! Trojan_PS.Guard_Desktop_Hijacker probleem

  Bij het scannen van mijn systeem met spyware doctor krijg ik als resultaat
  16 infecties en 1 bedreiging: Trojan.PSGuard_Desktop_Hijacker ook gekend als Trojan.Smitfraud.c Spy-Agent.h [McAfee] Troj/AleSpy-B [Sophos]

  Ik ben enkel beschermd door AVG free edition, Windows firewall en spybot. AVG en spybot vinden deze trojan niet, van windows kreeg ik meldingen en na een update niet meer. Ik heb ondertussen tal van anti-spyware scans geprobeerd en heb ook al enkele dingen uit het register verwijderd maar ik weet ondertussen niet goed meer wat ik allemaal gedaan heb. Mijn computer werkt perfect maar beter voorkomen én genezen...

  dank voor de hulp

  Dit is de logfile van hijack this:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 18:36:58, on 19/03/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\DeltTray.exe
  C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsGui.exe
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\bruno\Bureaublad\HiJackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {6860A44B-5D3E-433D-A7B5-D517F810D0E7} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\sisUSBrg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DeltTray] DeltTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] "C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE" /AUTORUN
  O4 - HKLM\..\Run: [PMXInit] C:\WINDOWS\System32\pmxinit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.safeiegate.com/redirect.php (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.safeiegate.com/redirect.php (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O12 - Plugin for .mid: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll
  O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: inoperable - {1b40d2ad-d237-4544-b1e1-0bf75bf8fcc0} - (no file)
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Adobe Version Cue CS2 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\bin\VersionCueCS2.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

  --
  End of file - 7706 bytes

 • #2
  In het log van hijackthis zit nog één regel die aantoond dat er Smit.fraud op je PC is (geweest).

  Schakel Spybot's TeaTimer even uit, omdat deze de fix in de weg kan zitten:
  - Start Spybot
  - Ga naar Mode > selecteer Advanced Mode
  - Ga naar Tools en klik op het Resident-icoon in de lijst
  - Haal het vinkje weg bij Resident TeaTimer en klik OK
  - Herstart de computer

  Download vervolgens ResetTeaTimer.bat naar je Bureaublad.
  Dubbelklik op ResetTeaTimer.bat om alle entries in TeaTimer te verwijderen.
  Als de computer schoon is, kun je TeaTimer weer aan zetten

  Installeer hijackthis.exe bijv. in C:\Program Files\Hijackthis
  Dit in verband met de backups die dit programma maakt.

  Print de onderstaande instructies uit omdat je de computer tijdens het fixen moet herstarten.
  (kopieer de tekst naar bijv. Word en print dit uit)


  Download SmitfraudFix.exe (by S!Ri), en plaats het op je bureaublad.
  Indien dit niet lukt, download dan vanaf deze pagina.

  Start je PC op in VEILIGE mode.
  Kijk hier hoe dat moet.

  Dubbelklik op smitfraudfix.exe
  Kies optie #2 - Clean door2 te typen, en druk op "Enter" om de
  ge?nfecteerde bestanden te verwijderen.

  Je zal een vraag krijgen: "Registry cleaning - Do you want to clean the registry ?"
  Antwoord "yes" door y te typen en druk op "Enter".

  Als je pc daarna niet heropstart, start hem dan handmatig terug op in normale modus.

  Het tooltje zal nu onderzoeken of wininet.dll geïnfecteerd is. Je kan dus de vraag krijgen of je
  het geïnfecteerde bestandje wil vervangen. Antwoord dan "yes" door y te typen en druk op "Enter".

  Het kan zijn dat het tooltje je pc opnieuw laat opstarten om zijn werk te kunnen afmaken.
  Als dat niet zo is, start je pc dan handmatig opnieuw op in normale modus.
  Er zal een tekstbestandje openen met de resultaten van de fix. Post de inhoud van dit bestandje in je volgende antwoord.
  (Je kan het rapport ook vinden in c:\rapport.txt)
  Post dan ook een nieuw log van HijackThis

  Comment


  • #3
   na het downloaden van smitfraudfix.exe krijg ik telkens de melding dat het bestand verplaatst, hernoemd of verwijderd is
   en vind het zelfs na een zoekopdracht nergens terug.
   ik heb ook al geprobeerd om het in een andere map op te slaan, lukt niet
   dank voor de hulp

   Comment


   • #4
    Heb ik niet eerder meegemaakt.

    Download Malwarebytes' Anti-Malware op je bureaublad.
    Dubbelklik mbam-setup.exe en kies voor "Next" om de tool te installeren.
    Als de installatie voltooid is zet je vinkjes bij "Update MalwareBytes' Anti-Malware" en bij "Launch MalwareBytes' Anti-Malware".
    Druk daarna op "Finish".
    Kies in het hoofdscherm voor de tab "Scanner" en selecteer het keuzerondje "Perform full scan".
    Druk op de knop "Scan" en zorg dat al je harde schijven/partities aangevinkt staan.
    Druk dan op de knop "Start Scan".
    Wanneer de scan voltooid is klik je op OK, daarna op "Show Results" om de resultaten te zien.
    Zorg ervoor dat alles aangevinkt is, klik daarna op "Remove Selected".
    Als het programma je computer wil laten herstarten, sta je dit toe.
    Daarna opent een logje(mbam-log-XX-XX-XXXX(xx-xx-xx).txt)
    Post deze log in je volgende bericht.

    Post dan ook nog een nieuw log van hijackthis.

    Comment


    • #5
     hier is de log van malwarebytes:

     Malwarebytes' Anti-Malware 1.09
     Database versie: 515

     Scan type: Volledige Scan (A:\|C:\|D:\|E:\|F:\|G:\|)
     Objecten gescand: 115117
     Verstreken tijd: 1 hour(s), 29 minute(s), 48 second(s)

     Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
     Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
     Registersleutels geïnfecteerd: 3
     Registerwaarden geïnfecteerd: 4
     Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
     Mappen geïnfecteerd: 1
     Bestanden geïnfecteerd: 4

     Geheugenprocessen geïnfecteerd:
     (Geen kwaadaardige items gevonden)

     Geheugenmodulen geïnfecteerd:
     (Geen kwaadaardige items gevonden)

     Registersleutels geïnfecteerd:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{9034a523-d068-4be8-a284-9df278be776e} (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.
     HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{daed9266-8c28-4c1c-8b58-5c66eff1d302} (Search.Hijack) -> Quarantined and deleted successfully.
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6860a44b-5d3e-433d-a7b5-d517f810d0e7} (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.

     Registerwaarden geïnfecteerd:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler\{1b40d2ad-d237-4544-b1e1-0bf75bf8fcc0} (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.
     HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\New Windows\Allow\*.securewebinfo.com (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.
     HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\New Windows\Allow\*.safetyincludes.com (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.
     HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\New Windows\Allow\*.securemanaging.com (Trojan.Zlob) -> Quarantined and deleted successfully.

     Registerdata bestanden geïnfecteerd:
     (Geen kwaadaardige items gevonden)

     Mappen geïnfecteerd:
     C:\Program Files\Helper (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

     Bestanden geïnfecteerd:
     C:\Documents and Settings\bruno\Favorieten\Online Security Test.url (Rogue.Link) -> Quarantined and deleted successfully.
     C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Online Security Guide.url (Rogue.Link) -> Quarantined and deleted successfully.
     C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Security Troubleshooting.url (Rogue.Link) -> Quarantined and deleted successfully.
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE.Z-missing.txt (Heuristic.Reserved.Word.Exploit) -> Quarantined and deleted successfully.

     ---------------------------------
     en de log van hijackthis:
     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 13:14:03, on 21/03/2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
     C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
     C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\Mixer.exe
     C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
     C:\WINDOWS\system32\DeltTray.exe
     C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
     C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
     C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
     C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
     C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
     C:\wincmd\TOTALCMD.EXE
     C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
     C:\Documents and Settings\bruno\Bureaublad\HiJackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
     O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
     O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
     O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\sisUSBrg.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
     O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [DeltTray] DeltTray.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] "C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE" /AUTORUN
     O4 - HKLM\..\Run: [PMXInit] C:\WINDOWS\System32\pmxinit.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" /STARTUP
     O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
     O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
     O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
     O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
     O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
     O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
     O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
     O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
     O12 - Plugin for .mid: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll
     O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
     O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
     O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
     O23 - Service: Adobe Version Cue CS2 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Adobe\Adobe Version Cue CS2\bin\VersionCueCS2.exe
     O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
     O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
     O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
     O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
     O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
     O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
     O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

     --
     End of file - 7020 bytes

     Comment


     • #6
      Het is weer helemaal in orde.

      Ik zie dat je naast AVG ook nog NOD32 actief hebt.
      Als je deze met HitmanPro hebt gekregen, dan zou ik NOD32 verwijderen en gewoon AVG blijven gebruiken.

      Je kan Teatimer weer instellen.

      Lees hier hoe je nieuwe infecties kan voorkomen!

      Ik zal deze als opgelost markeren.

      Comment


      • #7
       hartelijk dank voor de deskundige hulp!

       Comment

       Sorry, you are not authorized to view this page
       Working...
       X