Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Adserver5 Pop-UPS

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Adserver5 Pop-UPS

  Hallo allemaal..

  Ik ben een nieuwe lid van deze website en ben via google hiernaartoe gekomen en hopelijk is hier iemand die mij van me lijden wilt verlossen!

  Sinds een tijdje heb ik last van pop-ups van ADSERVER5 en mediaclick etc. IK heb letterlijk alle programma's gebruikt die er maar zijn, spyware doctor, Spybot, Hitmanpro, AD AWARE PRO... EN niks lijkt me te helpen, ze blijven maar komen die pop-ups. Ik begon het op te geven en ben op deze site terechtgekomen.. Ik heb waargenomen dat ik een Log moet plaatsen, hier is ie dan!

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 9:03:07, on 27-3-2008
  Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  D:\Windows\System32\smss.exe
  D:\Windows\system32\csrss.exe
  D:\Windows\system32\csrss.exe
  D:\Windows\system32\wininit.exe
  D:\Windows\system32\services.exe
  D:\Windows\system32\lsass.exe
  D:\Windows\system32\lsm.exe
  D:\Windows\system32\winlogon.exe
  D:\Windows\system32\svchost.exe
  D:\Windows\system32\svchost.exe
  D:\Windows\System32\svchost.exe
  D:\Windows\System32\svchost.exe
  D:\Windows\System32\svchost.exe
  D:\Windows\system32\svchost.exe
  D:\Windows\system32\AUDIODG.EXE
  D:\Windows\system32\SLsvc.exe
  D:\Windows\system32\svchost.exe
  D:\Windows\system32\svchost.exe
  D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  D:\Windows\system32\Dwm.exe
  D:\Windows\Explorer.EXE
  D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe
  D:\Windows\System32\spoolsv.exe
  D:\Windows\system32\svchost.exe
  D:\Windows\system32\taskeng.exe
  D:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  D:\Program Files\VIA\VIAudioi\VistaADeck\HDAudioCPL.exe
  D:\Windows\system32\taskeng.exe
  D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  D:\Windows\System32\rundll32.exe
  D:\Windows\System32\rundll32.exe
  D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  D:\Windows\system32\svchost.exe
  D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  D:\Windows\ehome\ehtray.exe
  D:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  H:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe
  D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  D:\Windows\system32\svchost.exe
  D:\Windows\System32\svchost.exe
  D:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  D:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  D:\Windows\system32\WUDFHost.exe
  D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  D:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  D:\Windows\System32\mobsync.exe
  D:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  D:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe
  D:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe
  D:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  D:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  D:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe
  H:\Program Files\IEPro\MiniDM.exe
  D:\Windows\system32\conime.exe
  D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe
  D:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
  D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
  D:\Windows\keyg.exe
  H:\Program Files\Neoact\Carom3D\carom.exe
  D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  D:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  D:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - H:\Program Files\IEPro\iepro.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: ThreeShips IEHelper - {17FDB9F8-DCC4-4F6A-AE07-B16018A48469} - D:\Program Files\Common Files\Threeships Shared\DLL\ThreeShipsIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "D:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] "D:\Program Files\VIA\VIAudioi\VistaADeck\HDAudioCPL.exe" 1
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] "RUNDLL32.EXE" D:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" D:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] "RUNDLL32.EXE" D:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "D:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [dumb proxy] "D:\ProgramData\frag amok amok.9n98p"
  O4 - HKCU\..\Run: [CAMP SHIM EXIT HECK] "D:\ProgramData\Axis Third Eggs.0fs23f"
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] D:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] "D:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "H:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe" -onlytray
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] "D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] "H:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] "H:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'Default user')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://H:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - H:\Program Files\IEPro\iepro.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - H:\Program Files\IEPro\iepro.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - H:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O15 - Trusted Zone: http://asia.msi.com.tw
  O15 - Trusted Zone: http://global.msi.com.tw
  O15 - Trusted Zone: http://www.msi.com.tw
  O15 - Trusted Zone: *.hyves.nl
  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab
  O16 - DPF: {8167C273-DF59-4416-B647-C8BB2C7EE83E} (WebSDev Control) - http://liveupdate.msi.com.tw/autobios/LOnline/install.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - H:\Program Files\Norton\isPwdSvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - D:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

  --
  End of file - 10879 bytes

  Dank bij voorbaat!

 • #2
  Rechtsklik Hijackthis.exe en kies voor "Run as administrator"
  Start HijackThis nog een keer, kies voor "Do a system scan only" en plaats alleen een vinkje voor de volgende regels:
  O4 - HKCU\..\Run: [dumb proxy] "D:\ProgramData\frag amok amok.9n98p"
  O4 - HKCU\..\Run: [CAMP SHIM EXIT HECK] "D:\ProgramData\Axis Third Eggs.0fs23f"
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis), klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Herstart even je computer.

  Download dit bestand: Deljob.exe
  Plaats het op je bureaublad.
  Dubbelklik Deljob.exe.
  Een logje(logit.txt) zal openen, het bestandje kan je ook terugvinden op je bureaublad.
  Post de inhoud van logit.txt in je volgende bericht.
  Post ook een nieuw logje van HijackThis

  Groeten smeenk

  Comment


  • #3
   Hartelijk dank voor de snelle reactie!
   Hier komen de Logs waarop werd verzocht:

   Deljob Logit:

   --------------------------------------------------------
   No LOP job-files found
   --------------------------------------------------------
   Files in Windows Tasks folder

   Norton AntiVirus - Run Full System Scan - FaiQ.job
   RegCure Program Check.job
   RegCure.job
   --------------------------------------------------------
   Export App Data folders
   --------------------------------------------------------
   Volume in drive D has no label.
   Volume Serial Number is 9C68-DF78

   Directory of D:\ProgramData

   02-03-2008 14:21 <DIR> Adobe
   26-03-2008 20:35 14 ANWBLO~1.CFG anwblog2008.cfg
   26-02-2008 14:04 299.024 AXISTH~1.0FS Axis Third Eggs.0fs23f
   26-02-2008 10:49 <DIR> Azureus
   26-02-2008 14:04 49.168 FRAGAM~1.7YV frag amok amok.7yvzk9
   26-02-2008 14:04 98.320 FRAGAM~1.9N9 frag amok amok.9n98p
   26-02-2008 11:05 <DIR> Google
   10-03-2008 09:31 <DIR> INSTAL~1 Installations
   26-02-2008 14:04 <DIR> LONGBI~1 Long Bits Base
   05-03-2008 18:05 <DIR> MESSEN~1 Messenger Plus!
   12-03-2008 09:40 <DIR> MICROS~2 Microsoft Help
   10-03-2008 09:32 <DIR> Nokia
   28-02-2008 17:00 <DIR> NVIDIA
   10-03-2008 08:43 <DIR> PCSUIT~1 PC Suite
   24-03-2008 12:41 <DIR> Prevx
   19-03-2008 07:36 <DIR> SITEGU~1 SITEguard
   27-03-2008 09:51 <DIR> SPYBOT~1 Spybot - Search & Destroy
   19-03-2008 07:56 <DIR> STOPZI~1 STOPzilla!
   25-03-2008 07:42 <DIR> Symantec
   27-03-2008 09:51 <DIR> TEMP
   26-02-2008 14:04 <DIR> THATFA~1 That Face Camp Shim
   26-02-2008 10:32 <DIR> WLINST~1 WLInstaller
   4 File(s) 446.526 bytes
   18 Dir(s) 4.190.867.456 bytes free
   --------------------------------------------------------
   All User Accounts
   --------------------------------------------------------
   FaiQ
   Public
   --------------------------------------------------------


   EN HIER de HIJACKTHIS Log:

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 9:56:36, on 27-3-2008
   Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   D:\Windows\System32\smss.exe
   D:\Windows\system32\csrss.exe
   D:\Windows\system32\csrss.exe
   D:\Windows\system32\wininit.exe
   D:\Windows\system32\services.exe
   D:\Windows\system32\lsass.exe
   D:\Windows\system32\lsm.exe
   D:\Windows\system32\svchost.exe
   D:\Windows\system32\winlogon.exe
   D:\Windows\system32\svchost.exe
   D:\Windows\System32\svchost.exe
   D:\Windows\System32\svchost.exe
   D:\Windows\System32\svchost.exe
   D:\Windows\system32\svchost.exe
   D:\Windows\system32\AUDIODG.EXE
   D:\Windows\system32\SLsvc.exe
   D:\Windows\system32\svchost.exe
   D:\Windows\system32\svchost.exe
   D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   D:\Windows\system32\Dwm.exe
   D:\Windows\Explorer.EXE
   D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe
   D:\Windows\System32\spoolsv.exe
   D:\Windows\system32\svchost.exe
   D:\Windows\system32\taskeng.exe
   D:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
   D:\Program Files\VIA\VIAudioi\VistaADeck\HDAudioCPL.exe
   D:\Windows\system32\taskeng.exe
   D:\Windows\system32\taskeng.exe
   D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
   D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
   D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
   D:\Windows\System32\rundll32.exe
   D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   D:\Windows\system32\svchost.exe
   D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
   D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
   D:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
   D:\Windows\ehome\ehtray.exe
   D:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
   H:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe
   D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
   D:\Windows\system32\svchost.exe
   D:\Windows\System32\svchost.exe
   D:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
   D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
   D:\Windows\system32\WUDFHost.exe
   D:\Windows\ehome\ehmsas.exe
   D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
   D:\Windows\System32\rundll32.exe
   D:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
   D:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
   D:\Windows\System32\mobsync.exe
   D:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
   D:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe
   D:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe
   D:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
   D:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe
   D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
   D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   D:\Windows\system32\conime.exe
   D:\Windows\system32\notepad.exe
   D:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
   D:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
   D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
   O1 - Hosts: ::1 localhost
   O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - H:\Program Files\IEPro\iepro.dll
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: ThreeShips IEHelper - {17FDB9F8-DCC4-4F6A-AE07-B16018A48469} - D:\Program Files\Common Files\Threeships Shared\DLL\ThreeShipsIEHelper.dll
   O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
   O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "D:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
   O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] "D:\Program Files\VIA\VIAudioi\VistaADeck\HDAudioCPL.exe" 1
   O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] "RUNDLL32.EXE" D:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" D:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] "RUNDLL32.EXE" D:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
   O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "D:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] D:\Windows\ehome\ehTray.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] "D:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] "D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "H:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe" -onlytray
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] "H:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] "H:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'Default user')
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://H:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - H:\Program Files\IEPro\iepro.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - H:\Program Files\IEPro\iepro.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - H:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O15 - Trusted Zone: http://asia.msi.com.tw
   O15 - Trusted Zone: http://global.msi.com.tw
   O15 - Trusted Zone: http://www.msi.com.tw
   O15 - Trusted Zone: *.hyves.nl
   O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab
   O16 - DPF: {8167C273-DF59-4416-B647-C8BB2C7EE83E} (WebSDev Control) - http://liveupdate.msi.com.tw/autobios/LOnline/install.cab
   O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
   O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
   O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - H:\Program Files\Norton\isPwdSvc.exe
   O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
   O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
   O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
   O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
   O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
   O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - D:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
   O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
   O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

   --
   End of file - 10355 bytes

   Dank bij voorbaat!

   FaiQ

   Comment


   • #4
    Open een kladblokbestand.
    Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.

    @ECHO OFF
    IF EXIST log.txt DEL log.txt
    ECHO Deleting files>>log.txt
    FOR %%g in (
    "D:\ProgramData\Axis Third Eggs.0fs23f"
    "D:\ProgramData\frag amok amok.7yvzk9"
    "D:\ProgramData\frag amok amok.9n98p") DO (
    IF EXIST %%g (
    ATTRIB -r -s -h %%g
    DEL %%g
    IF EXIST %%g (
    ECHO %%g not deleted>>log.txt
    ) ELSE (
    ECHO %%g deleted>>log.txt)
    ) ELSE (
    ECHO %%g not found>>log.txt))
    >>log.txt (
    ECHO.
    ECHO Deleting folders)
    FOR %%I in (
    "D:\ProgramData\That Face Camp Shim"
    "D:\ProgramData\Long Bits Base") DO (
    IF EXIST %%I (
    RD /S /Q %%I
    IF EXIST %%I (
    ECHO %%I not deleted>>log.txt
    ) ELSE (
    ECHO %%I deleted>>log.txt)
    ) ELSE (
    ECHO %%I not found>>log.txt))
    START NOTEPAD.EXE log.txt

    Ga naar Bestand - Opslaan als.
    Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
    Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
    Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
    Klik op de knop Opslaan.

    Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent.

    Comment


    • #5
     Ok heb de stappen gevolgd en ik kreeg deze LOG:

     Deleting files
     "D:\ProgramData\Axis Third Eggs.0fs23f" deleted
     "D:\ProgramData\frag amok amok.7yvzk9" deleted
     "D:\ProgramData\frag amok amok.9n98p" deleted

     Deleting folders
     "D:\ProgramData\That Face Camp Shim" deleted
     "D:\ProgramData\Long Bits Base" deleted

     Grtz FaiQ

     Comment


     • #6
      Mooi zo

      Doe dit nog:

      Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

      Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

      Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
      Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
      Klik op de knop Empty Selected.

      Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
      Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
      Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
      (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
      Klik op de knop Empty Selected.

      Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
      Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
      Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
      Klik op de knop Empty Selected.
      Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

      Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
      Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
      Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

      Zijn alle problemen nu voorbij?

      Comment


      • #7
       Heb de verzochte stappen opgevolgd en ze zijn nu verdwenen...
       Ik ga niet te vroeg juichen haha..
       IK zal over 2 uur een post verplaatsen om te vermelden of ik nog last van heb.

       Heel erg bedankt voor de genomen tijd om te helpen!!

       Groetjes FaiQ

       Comment


       • #8
        Thanks!! Ik heb er geen last meer van!

        Echt super bedankt!!!!

        Groetjes FaiQ

        Comment


        • #9
         Graag gedaan hoor

         Comment

         Sorry, you are not authorized to view this page
         Working...
         X