Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Virus Win32:Small-JMH [Trj]

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Virus Win32:Small-JMH [Trj]

  Hallo
  ik heb via MSN een virus besmetting opgelopen heb toen direct MSN verwijderd en een virusscan uitgevoerd met mijn virusscanner (AVAST) heeft toen ongeveer
  28 bestanden in de kluis geplaatst heb gescand in de veilige modus en daarna met Spybot en Ad-Aware gescand maar als ik de pc opstart dan geeft mijn scanner steeds twee berichten dat er noch een gedeelte van het Win32:Small-JMH [Trj] is gevonden.
  Heb hierop gescand met AVG Anti Spayware maar ook dit helpt niet ,verder werkt alles gewoon goed.
  Heb na het opstarten een logfile gemaakt met Hijackthis Maar ik ben niet zo bekwaam dat ik hier een conclusie uit kan trekken.
  Ik hoop dat er iemand mij kan helpen om van die troep af te komen.
  Gr schijndel100

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
  Scan saved at 10:21:29, on 2/04/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Babylon\Babylon.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
  C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe
  D:\program files hans\QuickTime\QTTask.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  D:\program files hans\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\program files hans\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  D:\program files hans\KeePass Password Safe\KeePass.exe
  D:\program files hans\PrintScreen\PrintScreen.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  D:\program files hans\MSGTAG\MSGTAG.exe
  C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
  D:\program files hans\Bluetoot-infrarood adapter\BTNtService.exe
  D:\program files hans\birthday\Birthday.exe
  D:\program files hans\PopTray 3.03\PopTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  D:\program files hans\Hijack This\HiJackThis_v2.exe
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.kliknieuws.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.kliknieuws.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.kliknieuws.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.kliknieuws.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local.;localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\DOCUME~1\hans\LOCALS~1\Temp\vaanéé£'£'%''msn'è%'fix''.e xe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: WebCGMHlprObj Class - {56B38F40-4E70-11d4-A076-0080AD86BA2F} - C:\WINDOWS\system32\cgmopenbho.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O3 - Toolbar: De Telefoongids - {790C1F44-C559-434B-BE18-13C042555D8E} - D:\program files hans\De Telefoongids Zoekbalk\PhoneShell.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Babylon Client] C:\Program Files\Babylon\Babylon.exe -AutoStart
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [KPN SMS mail] "D:\program files hans\KPN SMS mail\eSMS Executive Windows.exe Silent"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [hcenter] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\program files hans\Adobe\Acrobat 8.1.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\program files hans\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Flash Media] C:\DOCUME~1\hans\LOCALS~1\Temp\vaanéé£'£'%''msn'è%'fix''.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "D:\program files hans\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] D:\program files hans\Nokia div\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [KeePass Password Safe] D:\program files hans\KeePass Password Safe\KeePass.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen 3.5] D:\program files hans\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MSGTAG] "D:\program files hans\MSGTAG\MSGTAG.exe" /startup
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Birthday.lnk = D:\program files hans\birthday\Birthday.exe
  O4 - Startup: PopTray.lnk = D:\program files hans\PopTray 3.03\PopTray.exe
  O4 - Global Startup: AutorunsDisabled
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra button: Telefoongids - {FCA46C9D-25D2-4bbb-810A-EA8B0A1741B4} - D:\program files hans\De Telefoongids Zoekbalk\PhoneShell.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: De Telefoongids - {FCA46C9D-25D2-4bbb-810A-EA8B0A1741B4} - D:\program files hans\De Telefoongids Zoekbalk\PhoneShell.dll
  O15 - Trusted Zone: http://public.service.citroen.com
  O15 - Trusted Zone: http://service.citroen.com
  O15 - Trusted Zone: http://estim.citroen.inetpsa.com
  O15 - Trusted Zone: http://estim.peugeot.inetpsa.com
  O15 - Trusted Zone: http://networkservice.citroen.inetpsa.com
  O15 - Trusted Zone: http://public.service.citroen.inetpsa.com
  O15 - Trusted Zone: http://public.servicebox.peugeot.inetpsa.com
  O15 - Trusted Zone: http://service.citroen.inetpsa.com
  O15 - Trusted Zone: http://servicebox.peugeot.inetpsa.com
  O15 - Trusted Zone: http://public.servicebox.peugeot.com
  O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=67633
  O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.nl/scanforvirus-en/kavwebscan_unicode.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://krasje1946.spaces.live.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1161974450496
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1129998810056
  O16 - DPF: {A92E0798-BFA4-4FEE-BB48-8E2C69B2B0C5} (PageDive Control) - http://www.pagedive.com/pagedive5811/PageDive5.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4881/mcfscan.cab
  O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Autodata Limited License Service - Autodata Limited - C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - D:\program files hans\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - D:\program files hans\Bluetoot-infrarood adapter\BTNtService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

  --
  End of file - 12047 bytes


  -------------------------------------------------------------------------------


  naar ik hoop voldoende informatie

  Gr. schijndel100

 • #2
  zoals smeenk zegt.
  Last edited by Juisterr; 02-04-08, 19:30.

  Windows 10 opstarten in Veilige Modus

  Comment


  • #3
   Je logje was hier al in behandeling:


   Deze gaat op slot

   Comment

   Working...
   X