Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Controle mijn hijackthis log

Collapse
X
  •  
  • Filter
  • Tijd
  • Show
Clear All
new posts

  • Controle mijn hijackthis log

    kan iemand controleren of mijn hijackthis logje in orde is mijn pc begint wel de laatste tijd erg traag te worden.

    Hijackthis log:

    Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
    Scan saved at 21:10, on 2008-04-04
    Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
    MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)
    Boot mode: Normal

    Running processes:
    C:\Windows\system32\taskeng.exe
    C:\Windows\system32\Dwm.exe
    C:\Windows\Explorer.EXE
    C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
    C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaSync.exe
    C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
    C:\Acer\Empowering Technology\eMode\PCM\PCMService.exe
    C:\Windows\RtHDVCpl.exe
    C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
    C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe
    C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclMSBTSrv.exe
    C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\_avgas.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
    C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://global.acer.com/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://global.acer.com
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
    O1 - Hosts: ::1 localhost
    O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)
    O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
    O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
    O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)
    O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)
    O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
    O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [MediaSync] C:\Program Files\Acer\Acer eConsole\MediaSync.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] c:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Acer\Empowering Technology\eMode\PCM\PCMService.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
    O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
    O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe" -onlytray
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'SYSTEEM')
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEEM')
    O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'Default user')
    O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
    O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\Windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\Windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
    O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab
    O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4DD7706C-8056-4023-95AE-7FFA0C9295C9}: NameServer = 192.168.1.1
    O20 - Winlogon Notify: avgwlntf - C:\Windows\SYSTEM32\avgwlntf.dll
    O23 - Service: Anyplace Control Security - Unknown owner - C:\Windows\svcadmin.exe
    O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
    O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
    O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
    O23 - Service: AVG7 Resident Shield Service (AvgCoreSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe
    O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
    O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eMode\PCM\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
    O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eMode\PCM\Kernel\TV\CLSched.exe
    O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
    O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
    O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
    O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
    O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
    O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
    O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
    O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
    O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
    O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

    --
    End of file - 7232 bytes

  • #2
    Je logje ziet er goed uit, er zijn geen sporen van infecties te bekennen.

    De problemen die je hebt hebben zeer waarschijnlijk niets met virussen en/of spyware te maken.
    Doorloop de stappen van deze handleiding eens:


    Mochten deze stappen niet de oplossing brengen dan raad ik je aan om een nieuwe vraag te stellen in onze speciale sectie voor problemen die niet-malwaregerelateerd zijn:


    Groeten smeenk

    Comment

    Sorry, you are not authorized to view this page
    Working...
    X