Mededeling

Collapse
No announcement yet.

trojan/worm? via msn

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • trojan/worm? via msn

  hey beste helpers
  ik heb een trojan/worm volgens mij binnengekregen. ik deze binnen grkregen via een opgestuurde link via msn. ik had opeens 2 nieuwe bestanden op mijn bureaublad staan ( die heb ik meteen verwijderd ) en mijn msn begon hetzelfde bericht als ik had gekregen naar mijn online contacten te sturen. ik heb me snel afgemeld en live messenger al gedeinstaleerd. ik heb al met panda en met spy doctor gescant maar het probleem deed zich nog steeds voor. ik heb nu pas live messenger gedeinstaleerd. miss dat zo het iedere keer weer opnieuw begon?
  ps panda detecteerde wel meerdere keren dit bestand en heeft het gedesinfecteerd: Trj.Downloader.TDW. ik had hem opgezocht op google maar die kent hem niet.
  hieronder mijn HJT log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 14:34:03, on 6-4-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\AVENGINE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
  C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\APVXDWIN.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Documents and Settings\Frank\Mijn documenten\Ties\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe
  C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\WebProxy.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\psimreal.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\%%%.exe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] C:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LXCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,[email protected]
  O4 - HKLM\..\Run: [lxccmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [Flash Media] C:\WINDOWS\system32\%%%.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {5F5F9FB8-878E-4455-95E0-F64B2314288A} (ijjiPlugin2 Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin11USA.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab
  O16 - DPF: {6F74F92E-8DD8-4DDE-8FB8-CBB882A68048} (Microsoft Office XP Professional Step by Step Interactive) - file://D:\CD\setup\mitm0026.cab
  O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game12.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {CD995117-98E5-4169-9920-6C12D4C0B548} (HGPlugin9USA Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin9USA.cab
  O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Documents and Settings\Frank\Mijn documenten\Ties\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe
  O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe (file missing)

  --
  End of file - 9210 bytes


  alvast bedank, Ties

 • #2
  Volg deze instructies om ComboFix te downloaden:
  • Voer de instructies op de BleepingComputer pagina uit, inclusief het installeren van de XP Recovery Console
   Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

   OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner,
   schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.
   Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!
   • Dubbelklik op Combofix.exe
    Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
    Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.


   Plaats deze log in je volgende post, samen met een vers HijackThis logje.
  Groet,
  Pimmerd

  Comment


  • #3
   alles ging goed alleen krijg ik nu wel:

   Microsoft Visual C++ Runtime Library

   Runtime Error!
   in Program: C:\Windows\system32\%%%.exe
   R6002
   -floating point not loaded

   en hij blijft maar terug komen zelfs als ik op ok druk

   hij is nu tog weg

   Combofix:

   ComboFix 08-04-04.1 - Frank 2008-04-06 15:29:51.1 - NTFSx86
   Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.189 [GMT 2:00]
   Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Frank\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Q68KLYML\ComboFix[1].exe
   * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

   WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
   .

   (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   C:\Documents and Settings\Frank\Local Settings\Temporary Internet Files\ijjistarter_verinfo.dat

   .
   (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-03-06 to 2008-04-06 ))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   2008-04-06 14:33 . 2008-04-06 14:33 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
   2008-04-06 13:42 . 2008-04-06 13:42 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\SxsCaPendDel
   2008-04-06 12:44 . 2008-04-06 12:44 <DIR> d-------- C:\Program Files\SurfRight
   2008-04-06 12:44 . 2008-04-06 12:44 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SurfRight
   2008-04-05 22:53 . 2008-04-05 22:53 <DIR> d-------- C:\Program Files\ESET
   2008-04-05 22:53 . 2008-04-05 22:53 512,096 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\amon.sys
   2008-04-05 22:53 . 2008-04-05 22:53 298,104 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\imon.dll
   2008-04-05 22:53 . 2008-04-05 22:53 15,424 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\nod32drv.sys
   2008-04-05 22:52 . 2008-04-05 22:52 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Prevx
   2008-04-05 22:37 . 2008-04-05 22:37 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\GroupPolicy
   2008-04-05 22:20 . 2008-04-05 22:20 <DIR> d-------- C:\Program Files\Enigma Software Group
   2008-04-05 20:17 . 2008-04-05 22:59 <DIR> d-------- C:\Program Files\Spyware Doctor
   2008-04-05 19:26 . 2008-04-05 19:26 244 --ah----- C:\sqmnoopt00.sqm
   2008-04-05 19:26 . 2008-04-05 19:26 232 --ah----- C:\sqmdata00.sqm
   2008-04-05 18:08 . 2008-04-05 23:00 <DIR> d-a------ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
   2008-04-05 16:16 . 2008-04-05 16:16 64,156 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\%%%.exe
   2008-04-05 15:46 . 2007-06-20 15:48 18,224 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\pfdnnt.exe
   2008-04-04 17:17 . 2008-04-04 17:17 <DIR> d-------- C:\Program Files\Exatech kalender
   2008-03-29 19:37 . 2008-03-29 19:37 <DIR> d-------- C:\Program Files\Belastingdienst

   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   2008-04-05 18:20 --------- d-----w C:\Program Files\Google
   2008-04-05 16:56 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WLInstaller
   2008-04-05 14:16 64,156 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\%%%.exe
   2008-04-04 15:35 --------- d-----w C:\Program Files\Lx_cats
   2008-03-28 16:23 --------- d-----w C:\Program Files\LimeWire
   2008-03-28 16:23 --------- d-----w C:\Program Files\Incomplete
   2008-03-05 20:22 --------- d-----w C:\Program Files\Java
   2008-02-11 20:50 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\INCA Shared
   2008-02-09 22:43 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Frank\Application Data\Xfire
   2008-02-07 18:01 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Panda Software
   2008-02-07 15:45 38,968 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ShlDrv51.sys
   2008-02-07 15:45 178,872 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\PavProc.sys
   2008-01-31 02:02 54,608 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\xfcodec.dll
   2008-01-11 05:52 44,544 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\dllcache\pngfilt.dll
   2007-12-02 15:29 123,505 ----a-w C:\Program Files\Utrecht.sc3
   2007-04-04 11:34 37,496 ----a-w C:\Documents and Settings\Frank\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2006-12-21 22:00 324,856 ----a-w C:\Program Files\Simburg.sc3
   .

   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   .
   REGEDIT4
   *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 10:03 15360]
   "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-06-14 18:34 68856]
   "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 23:53 204288]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "C-Media Mixer"="Mixer.exe" [2002-10-15 19:00 1818624 C:\WINDOWS\mixer.exe]
   "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll" [2003-10-06 14:16 5058560]
   "nwiz"="nwiz.exe" [2003-10-06 14:16 741376 C:\WINDOWS\SYSTEM32\nwiz.exe]
   "WorksFUD"="C:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe" [2000-07-12 12:59 24576]
   "Microsoft Works Portfolio"="C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe" [2000-07-12 14:14 311350]
   "Microsoft Works Update Detection"="C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe" [2000-08-29 17:56 28739]
   "REGSHAVE"="C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.exe" [2002-02-04 22:32 53248]
   "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2005-11-23 19:34 77824]
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 05:25 144784]
   "LXCCCATS"="C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll" [2005-07-20 15:44 73728]
   "lxccmon.exe"="C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe" [2005-07-21 02:16 192512]
   "FaxCenterServer"="C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" [2005-07-12 11:36 299008]
   "Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-06-07 00:46 57344]
   "NWEReboot"=""
   "APVXDWIN"="C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\APVXDWIN.exe" [2007-10-04 16:14 455984]
   "Flash Media"="C:\WINDOWS\system32\%%%.exe" [2008-04-05 16:16 64156]

   [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 10:03 15360]

   C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
   Adobe Gamma Loader.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2005-05-22 12:15:13 113664]
   Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 22:05:26 29696]
   Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe [2000-07-12 14:14:38 24633]
   Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 10:01:04 83360]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avldr]
   avldr.dll 2007-02-15 20:02 50736 C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
   "AppInit_DLLs"=PAVWAIT.DLL

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
   "VIDC.MKVC"= KMVIDC32.DLL
   "VIDC.XFR1"= xfcodec.dll

   [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
   "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
   "C:\\Team17\\Worms2\\frontend.exe"=
   "C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=
   "C:\\ijji\\ENGLISH\\u_sf\\soldierfront.exe"=
   "C:\\Program Files\\Chami\\HTML-Kit\\Bin\\HTMLKit.exe"=
   "C:\\Program Files\\Maxis\\SimCity 3000 World Edition\\Apps\\Updater\\UPDATER.EXE"=
   "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
   "C:\\Documents and Settings\\Frank\\Mijn documenten\\Ties\\mentorles\\Xfire\\xfire.exe"=
   "C:\\WINDOWS\\system32\\%%%.exe"=

   R0 hpt3xx;hpt3xx;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hpt3xx.sys [2001-08-17 23:52]
   R1 ShldDrv;Panda File Shield Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ShlDrv51.sys [2008-02-07 17:45]
   R2 PavProc;Panda Process Protection Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PavProc.sys [2008-02-07 17:45]
   S1 ctredrv.sys;ctredrv.sys;C:\WINDOWS\system32\drivers\ctredrv.sys
   S3 PavSRK.sys;PavSRK.sys;C:\WINDOWS\system32\PavSRK.sys
   S3 PavTPK.sys;PavTPK.sys;C:\WINDOWS\system32\PavTPK.sys

   .
   **************************************************************************

   catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
   Rootkit scan 2008-04-06 15:33:57
   Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

   scannen van verborgen processen ...

   ? [1368]

   scannen van verborgen autostart items ...

   HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
   LXCCCATS = rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,[email protected]????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????

   scannen van verborgen bestanden ...

   Scan succesvol afgerond
   verborgen bestanden: 0

   **************************************************************************
   .
   Voltooingstijd: 2008-04-06 15:35:17
   ComboFix-quarantined-files.txt 2008-04-06 13:34:56
   Pre-Run: 32,111,042,560 bytes beschikbaar
   Post-Run: 32,196,677,632 bytes beschikbaar
   .
   2008-03-11 22:57:44 --- E O F ---

   HJT

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 15:44:59, on 6-4-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe
   C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\AVENGINE.EXE
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\WINDOWS\Mixer.exe
   C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe
   C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
   C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\APVXDWIN.EXE
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
   C:\Documents and Settings\Frank\Mijn documenten\Ties\Eset\nod32krn.exe
   C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe
   C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
   C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe
   C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\WebProxy.exe
   C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
   C:\WINDOWS\explorer.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\%%%.exe
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
   O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] C:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
   O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [LXCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,[email protected]
   O4 - HKLM\..\Run: [lxccmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\APVXDWIN.EXE" /s
   O4 - HKLM\..\Run: [Flash Media] C:\WINDOWS\system32\%%%.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
   O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
   O4 - Global Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = ?
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
   O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
   O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
   O16 - DPF: {5F5F9FB8-878E-4455-95E0-F64B2314288A} (ijjiPlugin2 Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin11USA.cab
   O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
   O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab
   O16 - DPF: {6F74F92E-8DD8-4DDE-8FB8-CBB882A68048} (Microsoft Office XP Professional Step by Step Interactive) - file://D:\CD\setup\mitm0026.cab
   O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
   O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game12.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
   O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
   O16 - DPF: {CD995117-98E5-4169-9920-6C12D4C0B548} (HGPlugin9USA Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin9USA.cab
   O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
   O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe
   O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Documents and Settings\Frank\Mijn documenten\Ties\Eset\nod32krn.exe
   O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe
   O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
   O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe
   O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe
   O23 - Service: Windows Live Setup Service (WLSetupSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\installer\WLSetupSvc.exe (file missing)

   --
   End of file - 9136 bytes
   Last edited by TBH; 06-04-08, 15:48. Reden: verbetering

   Comment


   • #4
    Open Kladblok, kopiëer en plak het volgende (vetgedrukte tekst) in een leeg venster:

    File::
    C:\WINDOWS\SYSTEM32\%%%.exe

    Registry::
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "Flash Media"=-
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avldr]
    [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
    "C:\\WINDOWS\\system32\\%%%.exe"=-

    Driver::
    PavTPK.sys
    PavSRK.sys

    Sla dit op op je Bureaublad als CFScript.txt

    Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld :    Dit zal ComboFix doen herstarten.
    Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt,
    en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord samen met een nieuw HijackThislogje.
    Groet,
    Pimmerd

    Comment


    • #5
     ging weer goed. ik kreeg wel een detectie van panda over een mogelijk schadelijk programma na afloop. C:\WINDOWS\pse nog wat ik weet niet meer wat. ik heb dit voor de ckerheid verwijderd. dat is hopelijk goed? wat het was niet in de combifix dus ik d8 dat t wel kon.
     weet je miss al wat het probleem is. zoja kan je het me laten weten.
     ps sorry dat ik zo laat reageer, maar ik heb bezoek.

     combofix rapport:

     ComboFix 08-04-04.1 - Frank 2008-04-06 19:59:54.1 - NTFSx86
     Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.194 [GMT 2:00]
     Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Frank\Bureaublad\ComboFix.exe
     Command switches used :: C:\Documents and Settings\Frank\Bureaublad\CFScript.txt
     * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

     WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!

     FILE ::
     C:\WINDOWS\SYSTEM32\%%%.exe
     .

     (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     C:\WINDOWS\SYSTEM32\%%%.exe

     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     -------\Legacy_PAVTPK.SYS
     -------\Service_PavTPK.sys


     (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-03-06 to 2008-04-06 ))))))))))))))))))))))))))))))
     .

     2008-04-06 20:03 . 2008-04-06 20:03 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\LastGood.Tmp
     2008-04-06 17:12 . 2008-04-06 17:12 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Frank\Application Data\PC Tools
     2008-04-06 17:12 . 2007-12-10 14:53 81,288 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\iksyssec.sys
     2008-04-06 17:12 . 2007-12-10 14:53 66,952 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\iksysflt.sys
     2008-04-06 17:12 . 2008-02-01 12:55 42,376 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\ikfilesec.sys
     2008-04-06 17:12 . 2007-12-10 14:53 29,576 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\kcom.sys
     2008-04-06 16:41 . 2008-04-06 16:47 <DIR> d-------- C:\Program Files\Windows Live
     2008-04-06 14:33 . 2008-04-06 14:33 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
     2008-04-06 13:42 . 2008-04-06 13:42 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\SxsCaPendDel
     2008-04-06 12:44 . 2008-04-06 12:44 <DIR> d-------- C:\Program Files\SurfRight
     2008-04-06 12:44 . 2008-04-06 12:44 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SurfRight
     2008-04-05 22:53 . 2008-04-05 22:53 <DIR> d-------- C:\Program Files\ESET
     2008-04-05 22:53 . 2008-04-05 22:53 512,096 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\amon.sys
     2008-04-05 22:53 . 2008-04-05 22:53 298,104 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\imon.dll
     2008-04-05 22:53 . 2008-04-05 22:53 15,424 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\nod32drv.sys
     2008-04-05 22:52 . 2008-04-05 22:52 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Prevx
     2008-04-05 22:37 . 2008-04-05 22:37 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\SYSTEM32\GroupPolicy
     2008-04-05 22:20 . 2008-04-05 22:20 <DIR> d-------- C:\Program Files\Enigma Software Group
     2008-04-05 20:17 . 2008-04-06 17:39 <DIR> d-------- C:\Program Files\Spyware Doctor
     2008-04-05 19:26 . 2008-04-05 19:26 244 --ah----- C:\sqmnoopt00.sqm
     2008-04-05 19:26 . 2008-04-05 19:26 232 --ah----- C:\sqmdata00.sqm
     2008-04-05 18:08 . 2008-04-06 20:11 <DIR> d-a------ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
     2008-04-05 15:46 . 2007-06-20 15:48 18,224 --a------ C:\WINDOWS\SYSTEM32\pfdnnt.exe
     2008-04-04 17:17 . 2008-04-04 17:17 <DIR> d-------- C:\Program Files\Exatech kalender
     2008-03-29 19:37 . 2008-03-29 19:37 <DIR> d-------- C:\Program Files\Belastingdienst

     .
     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     2008-04-06 16:20 --------- d-----w C:\Program Files\Incomplete
     2008-04-06 15:53 --------- d-----w C:\Program Files\LimeWire
     2008-04-06 15:22 --------- d-----w C:\Program Files\Google
     2008-04-06 14:41 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WLInstaller
     2008-04-04 15:35 --------- d-----w C:\Program Files\Lx_cats
     2008-03-05 20:22 --------- d-----w C:\Program Files\Java
     2008-02-11 20:50 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\INCA Shared
     2008-02-09 22:43 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Frank\Application Data\Xfire
     2008-02-07 18:01 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Panda Software
     2008-02-07 15:45 38,968 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ShlDrv51.sys
     2008-02-07 15:45 178,872 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\PavProc.sys
     2007-12-02 15:29 123,505 ----a-w C:\Program Files\Utrecht.sc3
     2007-04-04 11:34 37,496 ----a-w C:\Documents and Settings\Frank\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
     2006-12-21 22:00 324,856 ----a-w C:\Program Files\Simburg.sc3
     .

     ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
     .
     .
     REGEDIT4
     *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

     [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 10:03 15360]
     "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-06-14 18:34 68856]
     "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 23:53 204288]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "C-Media Mixer"="Mixer.exe" [2002-10-15 19:00 1818624 C:\WINDOWS\mixer.exe]
     "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll" [2003-10-06 14:16 5058560]
     "nwiz"="nwiz.exe" [2003-10-06 14:16 741376 C:\WINDOWS\SYSTEM32\nwiz.exe]
     "WorksFUD"="C:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe" [2000-07-12 12:59 24576]
     "Microsoft Works Portfolio"="C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe" [2000-07-12 14:14 311350]
     "Microsoft Works Update Detection"="C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe" [2000-08-29 17:56 28739]
     "REGSHAVE"="C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.exe" [2002-02-04 22:32 53248]
     "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2005-11-23 19:34 77824]
     "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 05:25 144784]
     "LXCCCATS"="C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll" [2005-07-20 15:44 73728]
     "lxccmon.exe"="C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe" [2005-07-21 02:16 192512]
     "FaxCenterServer"="C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" [2005-07-12 11:36 299008]
     "Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-06-07 00:46 57344]
     "NWEReboot"=""
     "ISTray"="C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe" [2008-02-01 12:55 1103240]

     [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 10:03 15360]

     C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
     Adobe Gamma Loader.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2005-05-22 12:15:13 113664]
     Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 22:05:26 29696]
     Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe [2000-07-12 14:14:38 24633]
     Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 10:01:04 83360]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
     "AppInit_DLLs"=PAVWAIT.DLL

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
     "VIDC.MKVC"= KMVIDC32.DLL
     "VIDC.XFR1"= xfcodec.dll

     [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
     "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
     "C:\\Team17\\Worms2\\frontend.exe"=
     "C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=
     "C:\\ijji\\ENGLISH\\u_sf\\soldierfront.exe"=
     "C:\\Program Files\\Chami\\HTML-Kit\\Bin\\HTMLKit.exe"=
     "C:\\Program Files\\Maxis\\SimCity 3000 World Edition\\Apps\\Updater\\UPDATER.EXE"=
     "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
     "C:\\Documents and Settings\\Frank\\Mijn documenten\\Ties\\mentorles\\Xfire\\xfire.exe"=
     "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
     "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=
     "C:\\WINDOWS\\system32\\%%%.exe"=

     R0 hpt3xx;hpt3xx;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hpt3xx.sys [2001-08-17 23:52]
     R1 ShldDrv;Panda File Shield Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ShlDrv51.sys [2008-02-07 17:45]
     R2 PavProc;Panda Process Protection Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PavProc.sys [2008-02-07 17:45]
     S1 ctredrv.sys;ctredrv.sys;C:\WINDOWS\system32\drivers\ctredrv.sys
     S3 PavSRK.sys;PavSRK.sys;C:\WINDOWS\system32\PavSRK.sys

     .
     **************************************************************************

     catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
     Rootkit scan 2008-04-06 20:11:18
     Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

     scannen van verborgen processen ...

     ? [1348]

     scannen van verborgen autostart items ...

     scannen van verborgen bestanden ...

     Scan succesvol afgerond
     verborgen bestanden: 0

     **************************************************************************
     .
     ------------------------ Other Running Processes ------------------------
     .
     C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe
     C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\AVENGINE.EXE
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
     C:\Documents and Settings\Frank\Mijn documenten\Ties\Eset\nod32krn.exe
     C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe
     C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
     C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe
     C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
     C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
     C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe
     C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\ApvxdWin.exe
     C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe
     C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\WebProxy.exe
     .
     **************************************************************************
     .
     Voltooingstijd: 2008-04-06 20:18:48 - machine was rebooted
     ComboFix-quarantined-files.txt 2008-04-06 18:18:38
     ComboFix2.txt 2008-04-06 13:35:19
     Pre-Run: 32,371,544,064 bytes beschikbaar
     Post-Run: 32,309,874,688 bytes beschikbaar
     .
     2008-04-06 18:06:45 --- E O F ---

     HJT rapport:

     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 20:25:32, on 6-4-2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe
     C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\AVENGINE.EXE
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
     C:\WINDOWS\Mixer.exe
     C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
     C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
     C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe
     C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
     C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
     C:\Documents and Settings\Frank\Mijn documenten\Ties\Eset\nod32krn.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
     C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe
     C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
     C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
     C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
     C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
     C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe
     C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\ApvxdWin.exe
     C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe
     C:\WINDOWS\System32\alg.exe
     C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\WebProxy.exe
     C:\WINDOWS\explorer.exe
     C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
     C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
     C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\%%%.exe
     O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
     O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
     O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
     O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
     O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] C:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
     O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [LXCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,[email protected]
     O4 - HKLM\..\Run: [lxccmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s
     O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
     O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
     O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
     O4 - Global Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = ?
     O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
     O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
     O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
     O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
     O16 - DPF: {5F5F9FB8-878E-4455-95E0-F64B2314288A} (ijjiPlugin2 Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin11USA.cab
     O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
     O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab
     O16 - DPF: {6F74F92E-8DD8-4DDE-8FB8-CBB882A68048} (Microsoft Office XP Professional Step by Step Interactive) - file://D:\CD\setup\mitm0026.cab
     O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
     O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game12.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
     O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
     O16 - DPF: {CD995117-98E5-4169-9920-6C12D4C0B548} (HGPlugin9USA Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin9USA.cab
     O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
     O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
     O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
     O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe
     O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Documents and Settings\Frank\Mijn documenten\Ties\Eset\nod32krn.exe
     O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe
     O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
     O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe
     O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe
     O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
     O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

     --
     End of file - 9700 bytes

     Comment


     • #6
      Er waren enkele malware bestanden aanwezig, die zijn nu verwijderd.

      Start Hijackthis, kies voor 'Do a system scan only' en vink onderstaande regels aan:

      F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\%%%.exe

      Sluit nu alle openstaande vensters, behalve Hijackthis en klik op Fix Checked.

      Herstart je PC en post een nieuw Hijackthis logje ter controle.
      Nog problemen?
      Groet,
      Pimmerd

      Comment


      • #7
       ging weer goed geen enkel probleem dit keer.

       was het trouwens niet erg dat ik dat bestand had verwijderd of kon je er niks van maken? ik heb nog geen problemen daardoor ondervonden.

       ik ga nu even mijn msn weer downloaden en laat hem dan een tijdje aanstaan waarschuw natuurlijk wel eerst mijn contactpersonen:P als ik niks meer heb close ik de topic anders hoor je t wel.

       iig heel erg bedankt Ties

       HJT rapport:

       Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
       Scan saved at 21:10:49, on 6-4-2008
       Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
       MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
       Boot mode: Normal

       Running processes:
       C:\WINDOWS\System32\smss.exe
       C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
       C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
       C:\WINDOWS\system32\services.exe
       C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe
       C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\AVENGINE.EXE
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\Explorer.EXE
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
       C:\WINDOWS\Mixer.exe
       C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
       C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
       C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe
       C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
       C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
       C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
       C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
       C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
       C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
       C:\Documents and Settings\Frank\Mijn documenten\Ties\Eset\nod32krn.exe
       C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
       C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe
       C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
       C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe
       C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
       C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe
       C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\ApvxdWin.exe
       C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe
       C:\WINDOWS\System32\alg.exe
       C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\WebProxy.exe
       C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
       C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
       R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
       F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\%%%.exe
       O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
       O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
       O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
       O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
       O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
       O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
       O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
       O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
       O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] C:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
       O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
       O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
       O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [LXCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,[email protected]
       O4 - HKLM\..\Run: [lxccmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s
       O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
       O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
       O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
       O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
       O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
       O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
       O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
       O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
       O4 - Global Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = ?
       O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
       O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
       O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
       O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
       O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
       O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
       O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
       O16 - DPF: {5F5F9FB8-878E-4455-95E0-F64B2314288A} (ijjiPlugin2 Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin11USA.cab
       O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
       O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab
       O16 - DPF: {6F74F92E-8DD8-4DDE-8FB8-CBB882A68048} (Microsoft Office XP Professional Step by Step Interactive) - file://D:\CD\setup\mitm0026.cab
       O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
       O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game12.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
       O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
       O16 - DPF: {CD995117-98E5-4169-9920-6C12D4C0B548} (HGPlugin9USA Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin9USA.cab
       O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
       O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
       O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
       O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe
       O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Documents and Settings\Frank\Mijn documenten\Ties\Eset\nod32krn.exe
       O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
       O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe
       O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
       O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe
       O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe
       O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
       O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

       --
       End of file - 9481 bytes

       Comment


       • #8
        Download SDFix naar je Bureaublad.

        Dubbelklik om te openen, selecteer alle bestanden en pak ze uit naar een eigen map met de naam SDFix.
        Start je computer op in veilige modus.
        Open de map SDfix en dubbelklik op runthis.bat om de tool te starten.
        Computer laten herstarten wanneer dit gevraagd wordt.
        SDfix loopt verder en opent na afloop een rapportje!
        Post dit rapport in je volgende antwoord.
        Groet,
        Pimmerd

        Comment


        • #9
         ik heb tot nu toe nergens meer last van gehad maar ik zal het morgenochtend wel even voor je doen. heb er nu geen tijd voor aangezien t in veilige modus is en t dan wel een tijdje kan duren.
         grtjes ties

         Comment


         • #10
          Prima Ties, hij staat namelijk nog steeds in je log
          Groet,
          Pimmerd

          Comment


          • #11
           hey goeiemorgen pimmerd. ik heb SDfix er ff daar gegooit en hier is het rapport en natuurlijk een nieuwe HJT:


           SDFix: Version 1.167
           Run by Frank on ma 07-04-2008 at 07:33

           Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
           Running From: C:\DOCUME~1\Frank\BUREAU~1\Ties\SDfix\SDFix

           Checking Services :


           Restoring Windows Registry Values
           Restoring Windows Default Hosts File

           Rebooting


           Checking Files :

           Trojan Files Found:

           C:\WINDOWS\SYSTEM32\FTPUPD.EXE - Deleted
           C:\WINDOWS\system32\11.tmp - Deleted
           C:\WINDOWS\system32\TFTP308 - Deleted
           C:\WINDOWS\system32\TFTP5728 - Deleted
           C:\WINDOWS\system32\real.txt - Deleted

           Removing Temp Files

           ADS Check :           Final Check :

           catchme 0.3.1344.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
           Rootkit scan 2008-04-07 07:43:29
           Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

           scanning hidden processes ...

           scanning hidden services & system hive ...

           scanning hidden registry entries ...

           scanning hidden files ...

           scan completed successfully
           hidden processes: 0
           hidden services: 0
           hidden files: 0


           Remaining Services :           Authorized Application Key Export:

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standard profile\authorizedapplications\list]
           "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabledxpsp2res.dll,-22019"
           "C:\\Team17\\Worms2\\frontend.exe"="C:\\Team17\\Worms2\\frontend.exe:*:Enabled:Worms 2 Frontend"
           "C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"="C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe:*:Enabled:LimeWire"
           "C:\\ijji\\ENGLISH\\u_sf\\soldierfront.exe"="C:\\ijji\\ENGLISH\\u_sf\\soldierfront.exe:*:Enabled:sol dierfront"
           "C:\\Program Files\\Chami\\HTML-Kit\\Bin\\HTMLKit.exe"="C:\\Program Files\\Chami\\HTML-Kit\\Bin\\HTMLKit.exe:*:Enabled:HTML-Kit"
           "C:\\Program Files\\Maxis\\SimCity 3000 World Edition\\Apps\\Updater\\UPDATER.EXE"="C:\\Program Files\\Maxis\\SimCity 3000 World Edition\\Apps\\Updater\\UPDATER.EXE:*isabled:SC3UpdaterMFC"
           "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabledxpsp3res.dll,-20000"
           "C:\\Documents and Settings\\Frank\\Mijn documenten\\Ties\\mentorles\\Xfire\\xfire.exe"="C:\\Documents and Settings\\Frank\\Mijn documenten\\Ties\\mentorles\\Xfire\\xfire.exe:*:Enabled:Xfire"
           "C:\\WINDOWS\\system32\\%%%.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\%%%.exe:*:Enabled:Flash Media"
           "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"
           "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger (Phone)"

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainpr ofile\authorizedapplications\list]
           "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabledxpsp2res.dll,-22019"
           "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabledxpsp3res.dll,-20000"
           "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"
           "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger (Phone)"

           Remaining Files :


           File Backups: - C:\DOCUME~1\Frank\BUREAU~1\Ties\SDfix\SDFix\backups\backups.zip

           Files with Hidden Attributes :

           Tue 29 Jun 2004 4,348 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\DRMv1.bak"
           Tue 29 Jun 2004 401 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\DRMv16.bak"
           Thu 1 Jul 2004 400 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\v2ks.bla.bak"
           Thu 1 Jul 2004 48 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\v2ks.sec.bak"
           Thu 1 Jul 2004 400 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\v3ks.bla.bak"
           Thu 22 Feb 2007 0 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv02.tmp"
           Fri 25 Jan 2008 0 A..H. --- "C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\585dc2612ebcefc90e7dee4c276ee95e\BIT2.tmp"

           Finished!           HJT:


           Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
           Scan saved at 7:58:09, on 7-4-2008
           Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
           MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
           Boot mode: Normal

           Running processes:
           C:\WINDOWS\System32\smss.exe
           C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
           C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
           C:\WINDOWS\system32\services.exe
           C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
           C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
           C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
           C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe
           C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\AVENGINE.EXE
           C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
           C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
           C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
           C:\WINDOWS\Explorer.EXE
           C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
           C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
           C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
           C:\Documents and Settings\Frank\Mijn documenten\Ties\Eset\nod32krn.exe
           C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
           C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe
           C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
           C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe
           C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
           C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
           C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
           C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
           C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe
           C:\WINDOWS\System32\alg.exe
           C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\ApvxdWin.exe
           C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\WebProxy.exe
           C:\WINDOWS\Mixer.exe
           C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
           C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
           C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe
           C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
           C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
           C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
           C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
           C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
           C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
           C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe
           C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
           C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
           C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
           C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

           R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
           R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
           R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
           F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\%%%.exe
           O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
           O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
           O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
           O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
           O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
           O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll
           O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
           O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
           O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
           O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
           O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] C:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
           O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
           O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
           O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [LXCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,[email protected]
           O4 - HKLM\..\Run: [lxccmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s
           O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
           O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
           O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
           O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
           O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
           O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
           O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
           O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
           O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
           O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
           O4 - Global Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = ?
           O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
           O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
           O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
           O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
           O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
           O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
           O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
           O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
           O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
           O16 - DPF: {5F5F9FB8-878E-4455-95E0-F64B2314288A} (ijjiPlugin2 Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin11USA.cab
           O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
           O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab
           O16 - DPF: {6F74F92E-8DD8-4DDE-8FB8-CBB882A68048} (Microsoft Office XP Professional Step by Step Interactive) - file://D:\CD\setup\mitm0026.cab
           O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
           O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game12.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
           O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
           O16 - DPF: {CD995117-98E5-4169-9920-6C12D4C0B548} (HGPlugin9USA Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin9USA.cab
           O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
           O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
           O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
           O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe
           O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Documents and Settings\Frank\Mijn documenten\Ties\Eset\nod32krn.exe
           O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
           O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe
           O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
           O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe
           O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe
           O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
           O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

           --
           End of file - 9830 bytes

           Comment


           • #12
            en ziet t der al beter uit of is t een taaie?
            grtjes ties

            Comment


            • #13
             Het is een hardnekkige

             Download The Avanger en plaats het op je bureaublad: http://swandog46.geekstogo.com/avenger2/download.php
             Unzip het.
             Start het programma door op avenger.exe te klikken.
             In het venster "Input Script here", plak je het volgende (vetgedrukte):

             Files to delete:
             C:\WINDOWS\system32\%%%.exe


             Klik daarna op de knop "Execute".
             Avenger zal aangeven dat de computer gaat herstarten, sta dit toe.
             Na reboot opent een logfile (avenger .txt). Post de inhoud van de logfile.
             Groet,
             Pimmerd

             Comment


             • #14
              logfile avanger.exe

              Logfile of The Avenger Version 2.0, (c) by Swandog46
              http://swandog46.geekstogo.com

              Platform: Windows XP

              *******************

              Script file opened successfully.
              Script file read successfully.

              Backups directory opened successfully at C:\Avenger

              *******************

              Beginning to process script file:

              Rootkit scan active.
              No rootkits found!


              Error: file "C:\WINDOWS\system32\%%%.exe" not found!
              Deletion of file "C:\WINDOWS\system32\%%%.exe" failed!
              Status: 0xc0000034 (STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND)
              --> the object does not exist


              Completed script processing.

              *******************

              Finished! Terminate.


              HJT:

              Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
              Scan saved at 9:17:31, on 8-4-2008
              Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
              MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
              Boot mode: Normal

              Running processes:
              C:\WINDOWS\System32\smss.exe
              C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
              C:\WINDOWS\system32\services.exe
              C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
              C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
              C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe
              C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\AVENGINE.EXE
              C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
              C:\WINDOWS\Explorer.EXE
              C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
              C:\WINDOWS\Mixer.exe
              C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
              C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
              C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe
              C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
              C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
              C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
              C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
              C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
              C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
              C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
              C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
              C:\Documents and Settings\Frank\Mijn documenten\Ties\Eset\nod32krn.exe
              C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
              C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe
              C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
              C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe
              C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
              C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe
              C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\ApvxdWin.exe
              C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\WebProxy.exe
              C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
              C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
              C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
              C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\psimreal.exe
              C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

              R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
              R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
              R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
              F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\%%%.exe
              O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
              O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
              O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
              O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
              O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
              O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll
              O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
              O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
              O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
              O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
              O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] C:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
              O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
              O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
              O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [LXCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,[email protected]
              O4 - HKLM\..\Run: [lxccmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s
              O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
              O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
              O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
              O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
              O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
              O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
              O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
              O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
              O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
              O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
              O4 - Global Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = ?
              O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
              O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
              O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
              O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
              O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
              O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
              O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/SSC/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
              O16 - DPF: {5F5F9FB8-878E-4455-95E0-F64B2314288A} (ijjiPlugin2 Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin11USA.cab
              O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
              O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab
              O16 - DPF: {6F74F92E-8DD8-4DDE-8FB8-CBB882A68048} (Microsoft Office XP Professional Step by Step Interactive) - file://D:\CD\setup\mitm0026.cab
              O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
              O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game12.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
              O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
              O16 - DPF: {CD995117-98E5-4169-9920-6C12D4C0B548} (HGPlugin9USA Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin9USA.cab
              O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab
              O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
              O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
              O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxcccoms.exe
              O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Documents and Settings\Frank\Mijn documenten\Ties\Eset\nod32krn.exe
              O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
              O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe
              O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
              O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe
              O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe
              O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
              O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

              --
              End of file - 9468 bytes

              Comment


              • #15
               1. Print deze instructies even uit of sla ze op in een tekstbestandje dat je makkelijk terug kan vinden,
               je moet dadelijk in veilige modus gaan werken en daar kan je hier niet terug komen kijken.

               2. Deinstalleer Combofix:
               Ga naar start --> uitvoeren en typ daar: combofix /u

               3. Download Combofix opnieuw via onderstaande link:


               4. Open Kladblok, kopiëer en plak het volgende (vetgedrukte tekst) in een leeg venster:

               File::
               C:\WINDOWS\SYSTEM32\%%%.exe

               Registry::
               [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
               "Userinit"="C:\\Windows\\system32\\userinit.exe,"
               [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
               "C:\\WINDOWS\\system32\\%%%.exe"=-


               Sla dit op op je Bureaublad als CFScript.txt
               (Doe er nog even niks mee!)

               5. Start je computer op in veilige modus:


               6.
               * Clean de Cache and Cookies in IE:

               * Sluit Internet Explorer.
               * Ga naar Configuratiescherm > Internet Opties > tab Algemeen
               * Klik de Cookies verwijderen knop
               * Klik op de Bestanden verwijderen knop ernaast
               * Vink aan: Ook alle off line items verwijderen, klik OK

               * Clean de Cache and Cookies in Firefox (In geval Firefox geïnstalleerd is):

               * Go to Extra > Opties.
               * Klik Privacy in het menu.
               * Klik op de knop wissen (Geschiedenis, Cookies, Cache).
               * Klik OK om het venster opnieuw te sluiten.

               * Clean andere Temporary files + Prullenbak

               * Ga naar Start > Uitvoeren en typ: cleanmgr en klik ok.
               * Laat het je systeem scannen op bestanden die moeten verwijderd worden
               * Zorg er wel voor dat je daar enkel maar 'tijdelijke bestanden', 'tijdelijke internetbestanden' en 'prullenbak' staan aangevinkt.
               * Klik daarna op OK.


               7.Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld :               Dit zal ComboFix doen herstarten.
               Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt,
               en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord.

               Post ook een nieuw Hijackthis logje.
               Groet,
               Pimmerd

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X