Mededeling

Collapse
No announcement yet.

IE neemt veel geheugen in

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • IE neemt veel geheugen in

  Sinds een tijdje neemt m'n Internet Explorer veel geheugen in gebruik. Als ik één browserscherm opstart en vervolgens in taakbeheer kijk, zit 'IEXPLORE.EXE' meestal rond de 80.000-150.000 kB, lijkt me een beetje veel voor een programma als IE. Ik heb verder maar 9 pictogrammen op m'n bureaublad, de standaard windows achtergrond en net met spybot S&D gescant, waarmee ik 11 objecten vond, maar het hiel niets.

  ^Het bovenstaande bericht had ik op het HelpMij forum geplaatst en ik werd naar dit forum verwezen waar ik m'n Hijackthis log moest plaatsen.

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:41:53, on 7-4-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\ASWLSVC.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
  C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Generic\Power4 Gear\BatteryLife.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Chris Heerema\Mijn documenten\Programma's\HiJackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.asus.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 2] C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zshutdown] c:\sysprep\patch\sysprep.cmd
  O4 - HKLM\..\Run: [Control Center] C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\Generic\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - S-1-5-18 Startup: OpenOffice.org 2.3 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\quickstart.exe (User 'SYSTEM')
  O4 - .DEFAULT Startup: OpenOffice.org 2.3 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\quickstart.exe (User 'Default user')
  O4 - .DEFAULT User Startup: OpenOffice.org 2.3 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\quickstart.exe (User 'Default user')
  O4 - Startup: OpenOffice.org 2.3 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\quickstart.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.asus.com
  O16 - DPF: {5AE58FCF-6F6A-49B2-B064-02492C66E3F4} (MUCatalogWebControl Class) - http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/ClientControl/en/x86/MuCatalogWebControl.cab?1207173913531
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6u3-windows-i586-jc.cab
  O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/5m/virtools.download.akamai.com/6712/player/install/installer.exe
  O23 - Service: ASWLSVC - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ASWLSVC.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe

 • #2
  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


  Download dit bestand, iefix
  Dubbelklik op iefix.exe en voer het programma uit.

  Herstel je webinstellingen: ga naar Configuratiescherm –- Internetopties –- tabblad Programma’s. Klik op de knop "Webinstellingen herstellen".

  Ga naar Configuratiescherm --> Internetopties --> kies voor de tab "Beveiliging" --> stel voor de internet zone het "Standaardniveau" opnieuw in(knop "Standaardniveau" aanklikken en bevestigen met OK)

  Ga naar: Configuratiescherm --> Internetopties --> Privacy en zet de schuifregelaar voor de instellingen met betrekking tot het toestaan van Cookies op "Normaal".

  Herstart de computer en kijk of er verbetering is


  plaats even een nieuw HJT logje aub

  Windows 10 opstarten in Veilige Modus

  Comment


  • #3
   IEXPLORE.EXE zit nu rond de 67.500 kB en EXPLORE.EXE rond de 20.000 kB, nog steeds vrij hoog vind ik.

   Hier is m'n nieuwe log-file:

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 11:28:16, on 11-4-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\WINDOWS\system32\ASWLSVC.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
   c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
   c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
   C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
   C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
   C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
   C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
   C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe
   C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe
   C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
   C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
   C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
   C:\Program Files\Generic\Power4 Gear\BatteryLife.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
   C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
   C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54843
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.asus.com/
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
   R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
   O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
   O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
   O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
   O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
   O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 2] C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Zshutdown] c:\sysprep\patch\sysprep.cmd
   O4 - HKLM\..\Run: [Control Center] C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
   O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\Generic\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O4 - S-1-5-18 Startup: OpenOffice.org 2.3 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\quickstart.exe (User 'SYSTEM')
   O4 - .DEFAULT Startup: OpenOffice.org 2.3 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\quickstart.exe (User 'Default user')
   O4 - .DEFAULT User Startup: OpenOffice.org 2.3 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\quickstart.exe (User 'Default user')
   O4 - Startup: OpenOffice.org 2.3 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\program\quickstart.exe
   O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.asus.com
   O16 - DPF: {5AE58FCF-6F6A-49B2-B064-02492C66E3F4} (MUCatalogWebControl Class) - http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/ClientControl/en/x86/MuCatalogWebControl.cab?1207173913531
   O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6u3-windows-i586-jc.cab
   O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/5m/virtools.download.akamai.com/6712/player/install/installer.exe
   O23 - Service: ASWLSVC - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ASWLSVC.exe
   O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
   O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
   O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
   O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
   O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
   O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
   O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
   O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe

   --
   End of file - 7872 bytes

   Comment


   • #4
    vind je, bij mij op dit moment 67.000 en 24.000 dus erg ongewoon lijkt het me niet.


    Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
    Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
    R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
    O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

    Sluit alle vensters behalve Hijackthis
    Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

    Download Java Runtime Environment (JRE) 6u5.
    • Scroll omlaag naar : "Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 5".
    • Klik op de "Download" knop aan de rechterkant.
    • Vink aan: "Accept License Agreement", en klik op Continue.
    • De pagina zal herladen.
    • Klik op de Windows Offline Installation, Multi-language link ONDER Windows Platform - Java SE Runtime Environment 6 Update 5 en bewaar het op je Bureaublad.
    • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
    • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst. (met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
    • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
    • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
    • Dubbelklik vervolgens op jre-6u5-windows-i586-p.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.    zie je al verbetering ?

    Windows 10 opstarten in Veilige Modus

    Comment


    • #5
     Ik heb je instructies opgevolgd en IEXPLORER.EXE, zit nu rond de 50-55 mB. Dus als bij jou die waarde zelfs iets hoger ligt, zal dat van mij nu ook wel normaal zijn en beschouw ik m'n vraag als beantwoord. Bedankt voor je hulp.

     Comment

     Sorry, you are not authorized to view this page
     Working...
     X