Mededeling

Collapse
No announcement yet.

HijackThis

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • HijackThis

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 11:44:35, on 11-11-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\DVDRAMSV.exe
  C:\WINDOWS\System32\E_S00RP2.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\SAgent4.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\PmProxy.exe
  C:\WINDOWS\System32\00THotkey.exe
  C:\WINDOWS\system32\TPWRTRAY.EXE
  C:\WINDOWS\system32\TFNF5.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\TouchED\TouchED.Exe
  C:\WINDOWS\LTSMMSG.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Drag'n Drop CD+DVD\BinFiles\DragDrop.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
  C:\WINDOWS\Twain_32\SlimU2TA\HotKey.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0C2.EXE
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\PROGRA~1\LAVASOFT\AD-AWA~1\Ad-aware.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  F:\Zip files\Un Zip\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccnet.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hccnet.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: OpinionBar IE monitor - {6607C683-AE7C-11D4-ACD7-0050DAC291A2} - C:\PROGRA~1\OPINIO~1\MYIEMO~2.DLL
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PmProxy] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\PmProxy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [00THotkey] C:\WINDOWS\System32\00THotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [000StTHK] 000StTHK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Tpwrtray] TPWRTRAY.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TFNF5] TFNF5.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TouchED] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchED\TouchED.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LTSMMSG] LTSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [XTNDConnect PC - ErPhn2] C:\PROGRA~1\COMMON~1\XCPCSync\TRANSL~1\ErPhn2\ErTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Drag'n Drop CD+DVD] C:\Program Files\Drag'n Drop CD+DVD\BinFiles\DragDrop.exe /StartUp
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKey] C:\WINDOWS\Twain_32\SlimU2TA\HotKey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] "C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C64 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0C2.EXE /P23 "EPSON Stylus C64 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C64"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-aware] "C:\PROGRA~1\LAVASOFT\AD-AWA~1\Ad-aware.exe" +c
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus C64 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0C2.EXE /P23 "EPSON Stylus C64 Series" /M "Stylus C64" /EF "HKCU"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: PC Health.lnk = C:\Program Files\Toshiba\TOSHIBA Management Console\TOSHealthLocalS.vbs
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Toevoegen aan Mobiele favorieten - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Toevoegen aan Mobiele favorieten... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O15 - Trusted Zone: http://www.adobe.nl
  O15 - Trusted Zone: http://h20015.www2.hp.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.hp.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.rabobank.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.sonyericsson.com
  O15 - Trusted Zone: http://nl.computers.toshiba-europe.com
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O16 - DPF: {E123BED4-B8C7-42BB-958F-F13CA77EF95D} (Anark Client ActiveX Control) - http://install.anark.com/client/version2/windows-ie/en/AMClient.cab
  O16 - DPF: {E15111B0-95AE-4C05-B91F-F4564057990C} (MovieSystem WAY) - http://servicesv4.moviesystem.com/cabs/msway.cab
  Als Spy's zich eens zouden inzetten voor veiligheid en vrede, wat kunnen we dan weer met vertrouwen leven in een prachtige, rustige en vrolijke wereld
  Matrees

 • #2
  Hi Matrees,

  Het is handig om deze pagina op te slaan in je favorieten zodat je deze makkelijker kan vinden wanneer je
  terugkomt.

  Start HijackThis, klik op "Scan" and kruis de volgende onderdelen aan.

  O2 - BHO: OpinionBar IE monitor - {6607C683-AE7C-11D4-ACD7-0050DAC291A2} - C:\PROGRA~1\OPINIO~1\MYIEMO~2.DLL

  Weet je zeker dat je deze site(s) in je Vertrouwde Zone wil hebben? Hierdoor geef je eigenlijk aan dat deze websites vrijwel alles kan doen op jouw computer, zoals het installeren van nieuwe programma's.

  Als je deze site(s) niet in deze lijst wil opnemen, moet je de volgende onderdelen aankruizen:

  O15 - Trusted Zone: http://www.adobe.nl
  O15 - Trusted Zone: http://h20015.www2.hp.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.hp.com
  O15 - Trusted Zone: http://www.rabobank.nl
  O15 - Trusted Zone: http://www.sonyericsson.com
  O15 - Trusted Zone: http://nl.computers.toshiba-europe.com


  Sluit alle programma's, inclusief browsers, behalve HijackThis. Klik op "Fix checked".

  Mappen en bestanden met een tilde (~) betekenen dat er een map/bestand is dat begint met de 6 letters voor de tilde, houdt rekening ermee dat er spaties in kunnen staan. Als er meer dan één is, post dan wat gevonden is. Verwijder niet!

  Verwijder de volgende mappen in rood (het kan zijn dat deze al verwijderd zijn):

  C:\Program Files\OPINIO~1

  Herstart de computer en post een nieuwe log in deze thread.

  Comment


  • #3
   Aangezien reactie is uitgebleven, veronderstel ik dat het probleem is opgelost en sluit ik deze thread.

   Comment

   Working...
   X