Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Partypoker en andere onhebbelijkheden

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Partypoker en andere onhebbelijkheden

  Hoe ik het binnengehaald heb weet ik niet maar recent wordt ik regelmatig geconfronteerd met een spontaan opnenende browser op www.partypoker.com (en ook andere sites)

  Mijn log:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 11:23:17, on 10-4-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\Program Files\Google\Update\1.1.25.0\GoogleUpdate.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\COMPAQ\CPQINET\CPQInet.exe
  C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE
  C:\Program Files\eFax Messenger 4.3\J2GDllCmd.exe
  C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\PROGRA~1\Compaq\EASYAC~1\BttnServ.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
  C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
  C:\Program Files\Power DVD Player\PowerDVDPlayer.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Citrix\ICA Client\Wfcrun32.exe
  C:\PROGRA~1\Citrix\ICACLI~1\WFICA32.EXE
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.defaulthomepage.info
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=3C01&lc=0413&s=search&ap=b204
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Web Accelerator Helper - {69A87B7D-DE56-4136-9655-716BA50C19C7} - C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll
  O2 - BHO: Google Update Class - {6F282C89-3BD3-4387-92D9-C76428B07E07} - C:\Program Files\Google\Update\1.1.25.0\GoopdateBho.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll
  O2 - BHO: Google Gears Helper - {E0FEFE40-FBF9-42AE-BA58-794CA7E3FB53} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.3.13.0\gears.dll
  O3 - Toolbar: Google Web Accelerator - {DB87BFA2-A2E3-451E-8E5A-C89982D87CBF} - C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [CleanRegPath] C:\PROGRA~1\ADSLMO~1\CleanReg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ADSLSYSTEMTRAY] C:\PROGRA~1\ADSLMO~1\Systemtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe" -s
  O4 - HKLM\..\Run: [eFax 4.3] "C:\Program Files\eFax Messenger 4.3\J2GDllCmd.exe" /R
  O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
  O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector
  O4 - HKCU\..\Run: [Power DVD Player] "C:\Program Files\Power DVD Player\PowerDVDPlayer.exe" hmw
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Internet Explorer.lnk = C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snelstart.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.3.13.0\gears.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Google Gears Settings - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.3.13.0\gears.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Toevoegen aan Mobiele favorieten... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.12move.nl
  O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall60.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1115572382923
  O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://collaboration.fbk.eur.nl/Livelink92support/exppro/isetup.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx
  O16 - DPF: {F53270D3-0E32-48B7-B63B-159E33210F70} (Livelink ActiveX Control) - http://collaboration.fbk.eur.nl/Livelink92support/webedit/lledit.cab
  O16 - DPF: {FA9740A2-5802-42E2-B509-81186EEB3C42} (WABControl Class) - https://www.linkedin.com/cab/wabctrl.cab
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: Google Update Service (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\1.1.25.0\GoogleUpdate.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: hpdj - Unknown owner - C:\DOCUME~1\OLAFBI~1\LOCALS~1\Temp\hpdj.exe (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

  --
  End of file - 12608 bytes

  Groeten,
  obiemond

 • #2
  Download Deckard's System Scanner naar je Bureaublad.
  • Sluit alle toepassingen en vensters.
  • Dubbelklik op dss.exe om het te activeren, en volg de aanwijzingen.
  • Wanneer de scan volledig is, zal een tekstbestand - main.txt - openen.
  • Kopiëer (Ctrl+A gevolgd door Ctrl+C) en plak (Ctrl+V) de inhoud van main.txt in je volgende antwoord.

  Opmerking: Sommige firewalls kunnen waarschuwen dat sigcheck.exe probeert verbinding te maken met het internet
  - zorg dat sigcheck.exe toestemming krijgt om dit te doen !
  Tevens kan het gebeuren dat je Antivirus DSS als verdacht aangeeft, of zelfs probeert te verwijderen.
  Laat je Antivirus dit niet verwijderen ! (In dit geval is het misschien beter om tijdens de scan van DSS je Antivirus even uit te schakelen)

  Comment


  • #3
   Hierbij de DSS textfile.
   Naast partypoker komen er ook andere popups van bijv. 888.com en zojuist een belgische site.

   Ik heb overigens naast Spybot en Ad-Aware ook AVG antispyware gedraaid.   Deckard's System Scanner v20071014.68
   Run by Olaf Biemond on 2008-04-10 18:00:17
   Computer is in Normal Mode.
   --------------------------------------------------------------------------------

   -- System Restore --------------------------------------------------------------

   Successfully created a Deckard's System Scanner Restore Point.


   -- Last 5 Restore Point(s) --
   14: 2008-04-10 16:00:32 UTC - RP798 - Deckard's System Scanner Restore Point
   13: 2008-04-08 17:10:08 UTC - RP797 - Software Distribution Service 3.0
   12: 2008-04-07 17:14:50 UTC - RP796 - Controlepunt van systeem
   11: 2008-04-06 13:47:10 UTC - RP795 - Controlepunt van systeem
   10: 2008-04-04 17:06:43 UTC - RP794 - Controlepunt van systeem


   -- First Restore Point --
   1: 2008-03-22 12:37:18 UTC - RP785 - Controlepunt van systeem


   Backed up registry hives.
   Performed disk cleanup.   -- HijackThis (run as Olaf Biemond.exe) ----------------------------------------

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 18:08:03, on 10-4-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\Google\Update\1.1.25.0\GoogleUpdate.exe
   C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
   C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
   C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
   C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
   C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
   C:\WINDOWS\System32\alg.exe
   C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe
   C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
   C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE
   C:\COMPAQ\CPQINET\CPQInet.exe
   C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE
   C:\Program Files\eFax Messenger 4.3\J2GDllCmd.exe
   C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
   C:\PROGRA~1\Compaq\EASYAC~1\BttnServ.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
   C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
   C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
   C:\Program Files\Power DVD Player\PowerDVDPlayer.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
   C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
   C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
   C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe
   C:\Documents and Settings\Olaf Biemond\Bureaublad\dss.exe
   C:\PROGRA~1\TRENDM~1\HIJACK~1\Olaf Biemond.exe
   C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.defaulthomepage.info
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=3C01&lc=0413&s=search&ap=b204
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
   O2 - BHO: Google Web Accelerator Helper - {69A87B7D-DE56-4136-9655-716BA50C19C7} - C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll
   O2 - BHO: Google Update Class - {6F282C89-3BD3-4387-92D9-C76428B07E07} - C:\Program Files\Google\Update\1.1.25.0\GoopdateBho.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll
   O2 - BHO: Google Gears Helper - {E0FEFE40-FBF9-42AE-BA58-794CA7E3FB53} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.3.13.0\gears.dll
   O3 - Toolbar: Google Web Accelerator - {DB87BFA2-A2E3-451E-8E5A-C89982D87CBF} - C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
   O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
   O4 - HKLM\..\Run: [CleanRegPath] C:\PROGRA~1\ADSLMO~1\CleanReg.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ADSLSYSTEMTRAY] C:\PROGRA~1\ADSLMO~1\Systemtray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe" -s
   O4 - HKLM\..\Run: [eFax 4.3] "C:\Program Files\eFax Messenger 4.3\J2GDllCmd.exe" /R
   O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
   O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
   O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
   O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
   O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector
   O4 - HKCU\..\Run: [Power DVD Player] "C:\Program Files\Power DVD Player\PowerDVDPlayer.exe" hmw
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O4 - Startup: Internet Explorer.lnk = C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snelstart.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.3.13.0\gears.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Google Gears Settings - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.3.13.0\gears.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Toevoegen aan Mobiele favorieten... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
   O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.12move.nl
   O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall60.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab
   O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
   O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1115572382923
   O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://collaboration.fbk.eur.nl/Livelink92support/exppro/isetup.cab
   O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
   O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx
   O16 - DPF: {F53270D3-0E32-48B7-B63B-159E33210F70} (Livelink ActiveX Control) - http://collaboration.fbk.eur.nl/Livelink92support/webedit/lledit.cab
   O16 - DPF: {FA9740A2-5802-42E2-B509-81186EEB3C42} (WABControl Class) - https://www.linkedin.com/cab/wabctrl.cab
   O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL
   O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
   O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
   O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
   O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
   O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
   O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
   O23 - Service: Google Update Service (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\1.1.25.0\GoogleUpdate.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: hpdj - Unknown owner - C:\DOCUME~1\OLAFBI~1\LOCALS~1\Temp\hpdj.exe (file missing)
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
   O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
   O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
   O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
   O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

   --
   End of file - 12321 bytes

   -- File Associations -----------------------------------------------------------

   All associations okay.


   -- Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ---------------------

   S1 EACMOS - c:\windows\system32\drivers\eacmos.sys (file missing)
   S1 EAWDMFD - c:\windows\system32\drivers\eawdmfd.sys (file missing)
   S3 ASNDIS5 (ASNDIS5 Protocol Driver) - c:\windows\system32\asndis5.sys <Not Verified; Printing Communications Assoc., Inc. (PCAUSA); PCAUSA Rawether for Windows>
   S3 basic2 - c:\windows\system32\drivers\hsf_bsc2.sys (file missing)
   S3 CnxTrUsb (Conexant USB Network Interface Device Driver) - c:\windows\system32\drivers\cnxtrusb.sys <Not Verified; Conexant; Conexant USB Network Device>
   S3 EU3_USB (WLAN miniUSB Driver) - c:\windows\system32\drivers\eu3usb.sys <Not Verified; Intersil Americas Inc.; 802.11 Wireless LAN>
   S3 hsf_msft - c:\windows\system32\drivers\hsf_msft.sys (file missing)
   S3 Rksample - c:\windows\system32\drivers\hsf_samp.sys (file missing)
   S3 SANDRA - c:\program files\sisoftware\sisoftware sandra professional 2005.sr1\sandra.sys (file missing)
   S3 WNCPKT (WNCPKT Protocol Driver) - c:\windows\system32\drivers\wncpkt.sys <Not Verified; Windows (R) 2000 DDK provider; Windows (R) 2000 DDK driver>


   -- Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled --------------------

   R3 ServiceLayer - "c:\program files\pc connectivity solution\servicelayer.exe" <Not Verified; Nokia.; PC Connectivity Solution>

   S2 hpdj - c:\docume~1\olafbi~1\locals~1\temp\hpdj.exe -servicerunning=true -uninstall=hp deskjet 3500 series -product= (file missing)


   -- Device Manager: Disabled ----------------------------------------------------

   Class GUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
   Description: Intel(R) PRO/100 VM Network Connection
   Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2449&SUBSYS_00120E11&REV_03\4&122329E2&0&40F0
   Manufacturer: Compaq
   Name: Intel(R) PRO/100 VM Network Connection
   PNP Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2449&SUBSYS_00120E11&REV_03\4&122329E2&0&40F0
   Service: E100B

   Class GUID: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
   Description: Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbord
   Device ID: ACPI\PNP0303\4&163C0F35&0
   Manufacturer: (standaardtoetsenbord)
   Name: Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbord
   PNP Device ID: ACPI\PNP0303\4&163C0F35&0
   Service: i8042prt


   -- Scheduled Tasks -------------------------------------------------------------

   2008-04-10 17:52:27 330 --a------ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTask.job


   -- Files created between 2008-03-10 and 2008-04-10 -----------------------------

   2008-04-07 17:39:22 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf Biemond\Application Data\Grisoft
   2008-04-07 17:39:02 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft
   2008-04-02 11:31:02 0 d-a------ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
   2008-04-02 11:30:18 0 d-------- C:\Program Files\Spyware Doctor
   2008-04-02 11:30:18 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf Biemond\Application Data\PC Tools
   2008-03-27 12:40:51 0 d-------- C:\CD Afrika
   2008-03-27 01:32:50 0 d-------- C:\Program Files\Power DVD Player
   2008-03-27 01:26:45 0 d-------- C:\DigiMode


   -- Find3M Report ---------------------------------------------------------------

   2008-04-08 09:42:20 0 d-------- C:\Program Files\Trend Micro
   2008-04-02 12:07:39 442318 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
   2008-04-02 12:07:39 69614 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
   2008-03-31 23:26:20 0 d-------- C:\Program Files\Google
   2008-03-28 14:25:44 0 d-------- C:\Program Files\Java
   2008-03-12 01:33:51 33536 --a------ C:\Documents and Settings\Olaf Biemond\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2008-03-04 22:26:15 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf Biemond\Application Data\FileZilla
   2008-02-15 16:09:25 0 d-------- C:\Documents and Settings\Olaf Biemond\Application Data\Datalayer
   2008-02-07 13:51:19 119962 --a------ C:\WINDOWS\hpoins11.dat


   -- Registry Dump ---------------------------------------------------------------

   *Note* empty entries & legit default entries are not shown


   [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{6F282C89-3BD3-4387-92D9-C76428B07E07}]
   14-03-2008 20:18 156144 --a----t- C:\Program Files\Google\Update\1.1.25.0\GoopdateBho.dll

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "NvCplDaemon"="NvQTwk"
   "UpdReg"="C:\WINDOWS\Updreg.exe" [11-05-2000 02:00]
   "AHQInit"="C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe" [28-03-2001 09:00]
   "CPQEASYACC"="C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe" [15-08-2001 11:50]
   "srmclean"="C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe" [24-07-2001 23:34]
   "avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [29-03-2008 19:37]
   "HPDJ Taskbar Utility"="C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe" [11-03-2003 14:08]
   "BluetoothAuthenticationAgent"="bthprops.cpl" [04-08-2004 10:03 C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl]
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [22-02-2008 05:25]
   "Google Desktop Search"="C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [13-01-2006 19:52]
   "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [08-07-2006 11:37]
   "PCSuiteTrayApplication"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe" [23-03-2007 13:20]
   "CleanRegPath"="C:\PROGRA~1\ADSLMO~1\CleanReg.exe"
   "ADSLSYSTEMTRAY"="C:\PROGRA~1\ADSLMO~1\Systemtray.exe"
   "TomTomHOME.exe"="C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe" [31-10-2007 11:19]
   "eFax 4.3"="C:\Program Files\eFax Messenger 4.3\J2GDllCmd.exe" [06-03-2007 19:21]
   "{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}"="C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe" [15-07-2005 23:48]
   "HP Software Update"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [19-02-2006 03:41]
   "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [11-01-2008 23:16]
   "ISTray"="C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe" [01-02-2008 12:55]
   "!AVG Anti-Spyware"="C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" [11-06-2007 11:25]

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [04-08-2004 10:03]
   "H/PC Connection Agent"="C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE" [19-01-2005 15:25]
   "VoipBuster"="C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" [22-01-2008 00:43]
   "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [12-09-2007 17:12]
   "Nokia.PCSync"="C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" [27-03-2007 15:58]
   "Picasa Media Detector"="C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector"
   "Power DVD Player"="C:\Program Files\Power DVD Player\PowerDVDPlayer.exe" [06-09-2007 09:28]

   [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]
   "MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
   "msnmsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
   "Nokia.PCSync"=C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

   C:\Documents and Settings\Olaf Biemond\Menu Start\Programma's\Opstarten\
   Internet Explorer.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe [24-1-2002 15:12:56]

   C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
   HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [19-2-2006 5:21:22]
   HP Photosmart Premier Snelstart.lnk - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe [10-2-2006 8:56:20]

   [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
   "DisableRegistryTools"=0 (0x0)

   [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
   @=

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
   "appinit_dlls"=C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdauxservice"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sdcoreservice"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vds]
   @="Service"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}]
   @="Volume shadow copy"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
   bthsvcs BthServ
   -- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-04-10 18:11:17 ------------

   Comment


   • #4
    Download Malwarebytes' Anti-Malware via hier of hier.

    Dubbelklik mbam-setup.exe om het programma te installeren.
    • Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Launch Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "finish".
    • Indien een update gevonden werd, zal het die downloaden en de laatste versie installeren.
    • Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer "Perform Quick Scan", daarna klik Scan.
    • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
    • Wanneer de scan voltooid is, klik OK, daarna "Show Results" om de resultaten te zien.
    • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik: Remove Selected.
    • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie extra nota onderaan)
    • De log wordt automatisch bewaard door MBAM die je kan zien door de "Logs" tab te klikken in MBAM.
    • Kopieer en plak de resultaten van de log in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThislog.

    Extra Nota:
    Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

    plaats ook een nieuw HJT logje

    Comment


    • #5
     Snelle scan heeft 0 resultaten opgeleverd!
     Heb nu de uitgebreide scan gestart.

     Comment


     • #6
      Uitreide scan: ook 0 results!

      Nou moe. Het is een hardnekkige. Ook de uitgebreide scan heeft niets opgeleverd.

      Of het iets helpt weet ik niet maar dit zijn de laatste 3 URL's waarmee ik lastig gevallen ben. Na opstarten van de computer komen er altijd 1of 2 langs en later in de tijd zo af en toe nog eens....

      http://www.vueling.com/NL/?utm_source=zan&utm_medium=cpv&utm_campaign=nl&cid=188&zanpid=1095463058253292544

      http://www.partypoker.com/marketing/new_bonus14/index1_nl_30100.htm?wm=2819464

      http://www.blinko.nl/nl/pmsdata.html?target=blinko2/splash/main/splash143_html&subparam_mk=pila5      Malwarebytes' Anti-Malware 1.11
      Database versie: 606

      Scan type: Volledige Scan (C:\|D:\|G:\|H:\|)
      Objecten gescand: 174296
      Verstreken tijd: 2 hour(s), 49 minute(s), 14 second(s)

      Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
      Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
      Registersleutels geïnfecteerd: 0
      Registerwaarden geïnfecteerd: 0
      Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
      Mappen geïnfecteerd: 0
      Bestanden geïnfecteerd: 0

      Geheugenprocessen geïnfecteerd:
      (Geen kwaadaardige items gevonden)

      Geheugenmodulen geïnfecteerd:
      (Geen kwaadaardige items gevonden)

      Registersleutels geïnfecteerd:
      (Geen kwaadaardige items gevonden)

      Registerwaarden geïnfecteerd:
      (Geen kwaadaardige items gevonden)

      Registerdata bestanden geïnfecteerd:
      (Geen kwaadaardige items gevonden)

      Mappen geïnfecteerd:
      (Geen kwaadaardige items gevonden)

      Bestanden geïnfecteerd:
      (Geen kwaadaardige items gevonden)

      Comment


      • #7
       nieuwe HJT log

       Wellicht ten overvloede nog nieuwe HJT log:

       Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
       Scan saved at 7:58:06, on 11-4-2008
       Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
       MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
       Boot mode: Normal

       Running processes:
       C:\WINDOWS\System32\smss.exe
       C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
       C:\WINDOWS\system32\services.exe
       C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\Explorer.EXE
       C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
       C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
       C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
       C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
       C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
       C:\Program Files\Google\Update\1.1.25.0\GoogleUpdate.exe
       C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
       C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
       C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
       C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
       C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe
       C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
       C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE
       C:\COMPAQ\CPQINET\CPQInet.exe
       C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE
       C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
       C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
       C:\PROGRA~1\Compaq\EASYAC~1\BttnServ.exe
       C:\Program Files\eFax Messenger 4.3\J2GDllCmd.exe
       C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
       C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
       C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
       C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
       C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe
       C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
       C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe
       C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe
       C:\Program Files\Power DVD Player\PowerDVDPlayer.exe
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
       C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
       C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
       C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
       C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
       C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe
       C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE
       C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
       C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
       C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.defaulthomepage.info
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=3C01&lc=0413&s=search&ap=b204
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
       R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
       O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
       O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
       O2 - BHO: Google Web Accelerator Helper - {69A87B7D-DE56-4136-9655-716BA50C19C7} - C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll
       O2 - BHO: Google Update Class - {6F282C89-3BD3-4387-92D9-C76428B07E07} - C:\Program Files\Google\Update\1.1.25.0\GoopdateBho.dll
       O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
       O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
       O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll
       O2 - BHO: Google Gears Helper - {E0FEFE40-FBF9-42AE-BA58-794CA7E3FB53} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.3.13.0\gears.dll
       O3 - Toolbar: Google Web Accelerator - {DB87BFA2-A2E3-451E-8E5A-C89982D87CBF} - C:\Program Files\Google\Web Accelerator\GoogleWebAccToolbar.dll
       O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
       O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
       O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
       O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
       O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
       O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
       O4 - HKLM\..\Run: [CleanRegPath] C:\PROGRA~1\ADSLMO~1\CleanReg.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [ADSLSYSTEMTRAY] C:\PROGRA~1\ADSLMO~1\Systemtray.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\HOMERunner.exe" -s
       O4 - HKLM\..\Run: [eFax 4.3] "C:\Program Files\eFax Messenger 4.3\J2GDllCmd.exe" /R
       O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
       O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
       O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
       O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog
       O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector
       O4 - HKCU\..\Run: [Power DVD Player] "C:\Program Files\Power DVD Player\PowerDVDPlayer.exe" hmw
       O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
       O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
       O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
       O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEM')
       O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
       O4 - Startup: Internet Explorer.lnk = C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
       O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
       O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Snelstart.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
       O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
       O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
       O9 - Extra button: (no name) - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.3.13.0\gears.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Google Gears Settings - {09C04DA7-5B76-4EBC-BBEE-B25EAC5965F5} - C:\Program Files\Google\Google Gears\Internet Explorer\0.3.13.0\gears.dll
       O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
       O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Toevoegen aan Mobiele favorieten... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
       O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.12move.nl
       O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall60.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab
       O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
       O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1115572382923
       O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - http://collaboration.fbk.eur.nl/Livelink92support/exppro/isetup.cab
       O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
       O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx
       O16 - DPF: {F53270D3-0E32-48B7-B63B-159E33210F70} (Livelink ActiveX Control) - http://collaboration.fbk.eur.nl/Livelink92support/webedit/lledit.cab
       O16 - DPF: {FA9740A2-5802-42E2-B509-81186EEB3C42} (WABControl Class) - https://www.linkedin.com/cab/wabctrl.cab
       O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL
       O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
       O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
       O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
       O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
       O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
       O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
       O23 - Service: Google Update Service (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\1.1.25.0\GoogleUpdate.exe
       O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
       O23 - Service: hpdj - Unknown owner - C:\DOCUME~1\OLAFBI~1\LOCALS~1\Temp\hpdj.exe (file missing)
       O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
       O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
       O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
       O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
       O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
       O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

       --
       End of file - 12063 bytes

       Comment


       • #8
        Open een kladblokbestand.
        Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.

        @ECHO OFF
        SC DELETE EACMOS
        SC DELETE basic2
        SC DELETE hsf_msft
        SC DELETE Rksample
        SC DELETE SANDRA
        SC STOP WNCPKT
        SC DELETE WNCPKT
        SC DELETE hpdj
        IF EXIST log.txt DEL log.txt
        ECHO Deleting files>>log.txt
        FOR %%g in (
        c:\windows\system32\drivers\wncpkt.sys) DO (
        IF EXIST %%g (
        ATTRIB -r -s -h %%g
        DEL %%g
        IF EXIST %%g (
        ECHO %%g not deleted>>log.txt
        ) ELSE (
        ECHO %%g deleted>>log.txt)
        ) ELSE (
        ECHO %%g not found>>log.txt))
        START NOTEPAD.EXE log.txt

        Ga naar Bestand - Opslaan als.
        Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
        Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
        Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
        Klik op de knop Opslaan.

        Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent.

        Comment


        • #9
         Het resultaat:

         Deleting files
         c:\windows\system32\drivers\wncpkt.sys deleted

         Comment


         • #10
          Krijg je nog steeds popups?

          Comment


          • #11
           En zojuist opnieuw opgestart en...... vooralsnog géén partypoker!
           Totnogtoe kwam die meteen bij opstart om de hoek dus wellicht was dit de boosdoener.
           Ik hou het nog even in de gaten (wil niet te voreg juichen)

           Comment


           • #12
            Ik hoor het wel

            Comment


            • #13
             Ja zeker. Ontzettend bedankt voor de snelle en deskundige hulp!

             Uit nieuwsgierigheid: hoe kan het dat alle programma's die ik heb gedraaid deze missen?

             Comment


             • #14
              Graag gedaan hoor

              Er is zo veel malware, geen enkele scanner vindt alle infecties en dat zal ook nooit lukken, er komen dagelijks vele tientallen nieuwe varianten bij.

              Doe dit nog maar even:

              Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

              Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

              Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
              Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
              Klik op de knop Empty Selected.

              Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
              Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
              Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
              (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
              Klik op de knop Empty Selected.

              Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
              Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
              Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
              Klik op de knop Empty Selected.
              Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

              Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
              Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
              Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

              Zijn er nog problemen, laat het dan maar even weten

              Comment


              • #15
               Ja.... te vroeg gejuicht :-(

               Vandaag startte ik mijn PC op en kwamen er zelfs DRIE spontane browser omhoog.
               Hierbij de respectievelijke URL's (ik weet niet of het iets helpt maar meer aanwijzingen heb ik niet:

               http://shop.www.hi.nl/hi/mcsmambo.p?NLAffiliate=Zanox&M5Referer=zanox_gsm&UTM_medium=affiliate&PartnerID=1096481454415684608

               http://www.partypoker.com/marketing/new_bonus14/index1_nl_30100.htm?wm=2775838

               http://www.canbet.com/?IAT=3fbb27b8af189b403cc800f4ea2d3b1c&

               Dus Partypoker blijft een constante.....
               Ik ga maar weer ns Ad-Aware, Spybot, AVG etc draaien en dan meer weer ns een HJT logje posten. Iemand nog andere creatieve ideeen ondertussen?

               obiemond.

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X