Mededeling

Collapse
No announcement yet.

PC opstarten duurt 10 minuten

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • PC opstarten duurt 10 minuten

  Hallo,

  het opstarten van de PC gaat heel erg langzaam. Het duurt ongeveer 10 minuten. De blauwe blokjes lopen heel erg langzaam en staan af en toe stil.

  als PC opgetsart is gaat het IE opstarten ook erg langzaam

  Zie hieronder voor logfile

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 22:22:06, on 14-4-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\VdCap03C\StillMnt.exe
  C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Zinio\ZinioDeliveryManager.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043\msoffice.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [StillMnt] WCamRmv.exe /StartStillMnt
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AntiSpywareBot] C:\Program Files\AntiSpywareBot\AntiSpywareBot.exe -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Zinio DLM] C:\Program Files\Zinio\ZinioDeliveryManager.exe /autostart
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {2FE68711-8830-417D-95E0-EAB307DB0447} (mpsPwLc7.PMWebSiteLogin) - https://icgprolog.ch2m.com/mpsPwLc7.CAB
  O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} (LinkedIn ContactFinderControl) - http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://partyflock.nl/components/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://85.37.179.106/activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {773373E5-DD6A-40EB-9ED3-B16FB47F316A} (FileMgt.FileMgtCtrl) - https://icgprolog.ch2m.com/FileMgt.CAB
  O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://partyflock.nl/components/ImageUploader3.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://cam-cityhall1.delft.nl/activex/AMC.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

  --
  End of file - 8391 bytes


  Wie weet wat er aan de hand is?

 • #2
  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Download ATF cleaner (gemaakt door Atribune)
  Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
  Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
  Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
  Klik op de knop Empty Selected.

  Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
  Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
  Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
  Klik op de knop Empty Selected.
  Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

  Download Malwarebytes' Anti-Malware op je bureaublad.
  Dubbelklik mbam-setup.exe en kies voor "Next" om de tool te installeren.
  Als de installatie voltooid is zet je vinkjes bij "Update MalwareBytes' Anti-Malware" en bij "Launch MalwareBytes' Anti-Malware".
  Druk daarna op "Finish".
  Kies in het hoofdscherm voor de tab "Scanner" en selecteer het keuzerondje "Perform full scan".
  Druk op de knop "Scan" en zorg dat al je harde schijven/partities aangevinkt staan.
  Druk dan op de knop "Start Scan".
  Wanneer de scan voltooid is klik je op OK, daarna op "Show Results" om de resultaten te zien.
  Zorg ervoor dat alles aangevinkt is, klik daarna op "Remove Selected".
  Als het programma je computer wil laten herstarten, sta je dit toe.
  Daarna opent een logje(mbam-log-XX-XX-XXXX(xx-xx-xx).txt)
  Post deze log in je volgende bericht.

  start sowieso opnieuw op en plaats ook een nieuw hjt logje aub.

  Windows 10 opstarten in Veilige Modus

  Comment


  • #3
   Ik heb de gevolgende instructies uitgevoerd. Het opstartgedrag lijkt weer normaal.

   Het hjt logje

   Logfile of HijackThis v1.99.1
   Scan saved at 11:18:03, on 20-4-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
   C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
   C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
   C:\WINDOWS\VdCap03C\StillMnt.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
   C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043\msoffice.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
   C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\Documents and Settings\xxxxxx xxxxxxx\Mijn documenten\Mijn documenten\AOB\hijackthis\HijackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
   O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
   O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [StillMnt] WCamRmv.exe /StartStillMnt
   O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [AntiSpywareBot] C:\Program Files\AntiSpywareBot\AntiSpywareBot.exe -boot
   O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
   O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
   O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
   O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
   O16 - DPF: {2FE68711-8830-417D-95E0-EAB307DB0447} (mpsPwLc7.PMWebSiteLogin) - https://icgprolog.ch2m.com/mpsPwLc7.CAB
   O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} (LinkedIn ContactFinderControl) - http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab
   O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab
   O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://partyflock.nl/components/ImageUploader4.cab
   O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://85.37.179.106/activex/AMC.cab
   O16 - DPF: {773373E5-DD6A-40EB-9ED3-B16FB47F316A} (FileMgt.FileMgtCtrl) - https://icgprolog.ch2m.com/FileMgt.CAB
   O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://partyflock.nl/components/ImageUploader3.cab
   O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
   O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
   O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
   O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
   O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
   O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://cam-cityhall1.delft.nl/activex/AMC.cab
   O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
   O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
   O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
   O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
   O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
   O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
   O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

   Het mbam logje:
   Malwarebytes' Anti-Malware 1.11
   Database versie: 660

   Scan type: Volledige Scan (C:\|)
   Objecten gescand: 115416
   Verstreken tijd: 1 hour(s), 23 minute(s), 19 second(s)

   Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
   Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
   Registersleutels geïnfecteerd: 4
   Registerwaarden geïnfecteerd: 0
   Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
   Mappen geïnfecteerd: 4
   Bestanden geïnfecteerd: 3

   Geheugenprocessen geïnfecteerd:
   (Geen kwaadaardige items gevonden)

   Geheugenmodulen geïnfecteerd:
   (Geen kwaadaardige items gevonden)

   Registersleutels geïnfecteerd:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\aoprndtws (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Juan (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\Registry Defender (Rogue.Registry.Defender) -> Quarantined and deleted successfully.

   Registerwaarden geïnfecteerd:
   (Geen kwaadaardige items gevonden)

   Registerdata bestanden geïnfecteerd:
   (Geen kwaadaardige items gevonden)

   Mappen geïnfecteerd:
   C:\Program Files\Registry Defender (Rogue.Registry.Defender) -> Quarantined and deleted successfully.
   C:\Program Files\Registry Defender\backup (Rogue.Registry.Defender) -> Quarantined and deleted successfully.
   C:\Documents and Settings\xxxxxx xxxxxxxx\Application Data\DriveCleaner 2006 Free (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
   C:\Documents and Settings\xxxxxx xxxxxxxx\Application Data\DriveCleaner 2006 Free\Logs (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.

   Bestanden geïnfecteerd:
   C:\Program Files\Registry Defender\report.csv (Rogue.Registry.Defender) -> Quarantined and deleted successfully.
   C:\Program Files\Registry Defender\backup\12-4-2007.reg (Rogue.Registry.Defender) -> Quarantined and deleted successfully.
   C:\Documents and Settings\xxxxxx xxxxxxxx\Application Data\DriveCleaner 2006 Free\Logs\update.log (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.   zoals gezegd lijkt het probleem opgelost
   Alvast bedankt

   Comment


   • #4
    wil je even een logje maken met de juiste versie van hjt aub.

    * Download Trend Micro Hijack This™
    Dubbelklik HJTInstall.exe om HijackThis te installeren.
    Standaard zal HijackThis in de Program Files\Trendmicro map geïnstalleerd worden en een snelkoppeling zal op je bureaublad komen te staan.
    HijackThis zal openen na het installeren.
    Klik de Scan knop onderaan.
    Dit zal de scan starten en een log openen.
    Kopieer en plak deze log in je volgende post.

    Windows 10 opstarten in Veilige Modus

    Comment


    • #5
     Het logje

     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 20:37:48, on 20-4-2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
     C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
     C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
     C:\WINDOWS\VdCap03C\StillMnt.exe
     C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
     C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
     C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
     C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
     C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043\msoffice.exe
     C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe
     C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
     O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
     O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
     O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
     O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [StillMnt] WCamRmv.exe /StartStillMnt
     O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [AntiSpywareBot] C:\Program Files\AntiSpywareBot\AntiSpywareBot.exe -boot
     O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
     O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
     O4 - HKUS\S-1-5-21-1244572991-1417066420-3376078148-1006\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Kim Jonkers')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
     O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
     O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
     O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
     O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
     O16 - DPF: {2FE68711-8830-417D-95E0-EAB307DB0447} (mpsPwLc7.PMWebSiteLogin) - https://icgprolog.ch2m.com/mpsPwLc7.CAB
     O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} (LinkedIn ContactFinderControl) - http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab
     O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab
     O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://partyflock.nl/components/ImageUploader4.cab
     O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://85.37.179.106/activex/AMC.cab
     O16 - DPF: {773373E5-DD6A-40EB-9ED3-B16FB47F316A} (FileMgt.FileMgtCtrl) - https://icgprolog.ch2m.com/FileMgt.CAB
     O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://partyflock.nl/components/ImageUploader3.cab
     O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
     O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
     O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
     O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
     O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
     O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://cam-cityhall1.delft.nl/activex/AMC.cab
     O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
     O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
     O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
     O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
     O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

     --
     End of file - 8471 bytes

     Comment


     • #6
      Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
      Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

      R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
      O4 - HKLM\..\Run: [AntiSpywareBot] C:\Program Files\AntiSpywareBot\AntiSpywareBot.exe -boot

      Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


      Download Malwarebytes' Anti-Malware via hier of hier.

      Dubbelklik mbam-setup.exe om het programma te installeren.
      • Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Launch Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "finish".
      • Indien een update gevonden werd, zal het die downloaden en de laatste versie installeren.
      • Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer "Perform Quick Scan", daarna klik Scan.
      • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
      • Wanneer de scan voltooid is, klik OK, daarna "Show Results" om de resultaten te zien.
      • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik: Remove Selected.
      • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie extra nota onderaan)
      • De log wordt automatisch bewaard door MBAM die je kan zien door de "Logs" tab te klikken in MBAM.
      • Kopieer en plak de resultaten van de log in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThislog.

      Extra opmerking:
      Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.
      Herstart de computer en plaats ook een nieuw HJT logje

      Windows 10 opstarten in Veilige Modus

      Comment


      • #7
       Hieronder de 2 logjes:

       Malwarebytes' Anti-Malware 1.11
       Database versie: 677

       Scan type: Snelle Scan
       Objecten gescand: 51968
       Verstreken tijd: 26 minute(s), 44 second(s)

       Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
       Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
       Registersleutels geïnfecteerd: 0
       Registerwaarden geïnfecteerd: 0
       Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
       Mappen geïnfecteerd: 0
       Bestanden geïnfecteerd: 0

       Geheugenprocessen geïnfecteerd:
       (Geen kwaadaardige items gevonden)

       Geheugenmodulen geïnfecteerd:
       (Geen kwaadaardige items gevonden)

       Registersleutels geïnfecteerd:
       (Geen kwaadaardige items gevonden)

       Registerwaarden geïnfecteerd:
       (Geen kwaadaardige items gevonden)

       Registerdata bestanden geïnfecteerd:
       (Geen kwaadaardige items gevonden)

       Mappen geïnfecteerd:
       (Geen kwaadaardige items gevonden)

       Bestanden geïnfecteerd:
       (Geen kwaadaardige items gevonden)

       Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
       Scan saved at 22:18:38, on 24-4-2008
       Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
       MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
       Boot mode: Normal

       Running processes:
       C:\WINDOWS\System32\smss.exe
       C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
       C:\WINDOWS\system32\services.exe
       C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
       C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
       C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\Explorer.EXE
       C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
       C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
       C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
       C:\WINDOWS\VdCap03C\StillMnt.exe
       C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
       C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
       C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
       C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
       C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
       C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043\msoffice.exe
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
       C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe
       C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
       O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
       O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
       O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
       O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
       O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
       O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
       O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\nl\msntb.dll
       O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
       O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [StillMnt] WCamRmv.exe /StartStillMnt
       O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
       O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
       O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
       O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
       O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
       O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
       O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
       O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
       O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
       O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
       O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
       O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
       O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
       O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
       O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
       O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
       O16 - DPF: {2FE68711-8830-417D-95E0-EAB307DB0447} (mpsPwLc7.PMWebSiteLogin) - https://icgprolog.ch2m.com/mpsPwLc7.CAB
       O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} (LinkedIn ContactFinderControl) - http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab
       O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab
       O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://partyflock.nl/components/ImageUploader4.cab
       O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://85.37.179.106/activex/AMC.cab
       O16 - DPF: {773373E5-DD6A-40EB-9ED3-B16FB47F316A} (FileMgt.FileMgtCtrl) - https://icgprolog.ch2m.com/FileMgt.CAB
       O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://partyflock.nl/components/ImageUploader3.cab
       O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
       O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
       O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
       O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
       O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
       O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://cam-cityhall1.delft.nl/activex/AMC.cab
       O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
       O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
       O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
       O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
       O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
       O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

       --
       End of file - 8020 bytes

       Comment

       Sorry, you are not authorized to view this page
       Working...
       X