Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Slome pc, geen virussen o.i.d.

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Slome pc, geen virussen o.i.d.

  Beste mensen,

  Ik heb mijn pc gescand met Ad-Ware, Spybot en Rogeu Remover. Er wordt geen enkele virus o.i.d. gevonden.
  Toch vind ik dat mijn pc de laatste weken soms wat traag is. Sommige momenten doet 'ie het prima, andere momenten is 'ie in één keer behoorlijk traag. Als ik bijv. een nieuw tabblad open in IE staat alles stil (ook dat zandlopertje bij Vista). Mijn muis kan ik wel bewegen. Maar alles in de venster wat ik open heb staan staat vast. Na een paar seconden is dat ook wel voorbij.
  Als ik een IE-scherm wil sluiten duurt het ook enkele seconden (5-10 seconden) totdat het scherm verdwenen is terwijl het scherm in het verleden altijd gelijk verdween wanneer je op het kruisje klikte.
  Met andere dingen lijkt het ook wel eens dat 'ie langzamer reageert e.d.
  Eerder had ik van bovengenoemde verschijnselen geen last.

  Mijn vraag: is mijn pc besmet? Ik hoop dat jullie de oorzaak hiervan kunnen vinden!
  Een poosje geleden ben ik hier voor XPantivirus2008 geweest. Zit hier misschien nog een restje van op mijn pc??
  Zelf kijk ik ook wel uit wat ik open op internet e.d. Onbekende e-mails of e-mails die ik er wat verdacht uit vind zien gaan bij mij gelijk de prullenbak in. Het is dus niet zo dat ik een 'roekeloze surfer' ben o.i.d.

  Hieronder het logje:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 22:29:58, on 15-4-2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\System32\igfxtray.exe
  C:\Windows\System32\hkcmd.exe
  C:\Windows\System32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.kliksafe.nl:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll
  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: HP Clipboek - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
  O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url.pl?NL (file missing)
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.mail.live.com/mail/w1/resources/VistaMSNPUpldnl-nl.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
  O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Wachtwoordvalidatie voor Symantec IS (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe
  O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe
  O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
  O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
  O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

  --
  End of file - 10164 bytes
  Last edited by Appie06; 15-04-08, 22:48.

 • #2
  Even een update:

  Vanmorgen heeft Avast een melding gemaakt van een virus. Deze heb ik in een kluis laten zetten.
  Soms is de pc erg traag en het CPU gebruik schiet soms ook een enkele seconde naar 90-100%

  Dit bericht heb ik niet geplaatst om het omhoog te schoppen, maar deze nadere info kan misschien nuttig zijn voor jullie tips

  Even een nieuw logje:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 22:29:58, on 15-4-2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\System32\igfxtray.exe
  C:\Windows\System32\hkcmd.exe
  C:\Windows\System32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.kliksafe.nl:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll
  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: HP Clipboek - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
  O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url.pl?NL (file missing)
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.mail.live.com/mail/w1/resources/VistaMSNPUpldnl-nl.cab
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
  O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Wachtwoordvalidatie voor Symantec IS (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe
  O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe
  O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
  O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
  O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

  --
  End of file - 10164 bytes
  Last edited by Appie06; 16-04-08, 12:35.

  Comment


  • #3
   Hallo Appie,

   Je maakt melding van dat Avast iets vind terwijl je norton als scanner hebt ?


   Schakel tijdelijk Windows Defender uit
   Want deze kan voor stoorzender spelen bij het fixen met HJT (de fix terug ongedaan maken)
   * Open Windows Defender > Klik Tools
   * Klik "General Settings" of Options
   * Scroll naar "Real Time Protection Options"
   * Haal het vinkje weg bij "Turn on Real Time Protection (recommended)" > Klik "Save"
   * Sluit Windows Defender
   (als de problemen over zijn, logje weer schoon verklaard is, kan je 'm weer aanzetten)


   Klik met de rechtermuis op het programma Hijackthis en kies voor "Uitvoeren als Administrator"
   Kies voor 'Do a system scan only'
   Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
   O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

   Sluit alle vensters behalve Hijackthis
   Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.


   Als je norton niet gebruikt zou ik adviseren om het te verwijderen ( gebruik de verwijdertool van Symantec ) Twee actieve scanners werken elkaar eerder tegen dan dat ze elkaar aanvullen, dat verklaart denk ik al je traagheid.

   Avast had wat gevonden zeg je waarom zet je het dan in de kluis, ik zou dat gelijk verwijderen.


   Download Malwarebytes' Anti-Malware op je bureaublad.
   Dubbelklik mbam-setup.exe en kies voor "Next" om de tool te installeren.
   Als de installatie voltooid is zet je vinkjes bij "Update MalwareBytes' Anti-Malware" en bij "Launch MalwareBytes' Anti-Malware".
   Druk daarna op "Finish".
   Kies in het hoofdscherm voor de tab "Scanner" en selecteer het keuzerondje "Perform full scan".
   Druk op de knop "Scan" en zorg dat al je harde schijven/partities aangevinkt staan.
   Druk dan op de knop "Start Scan".
   Wanneer de scan voltooid is klik je op OK, daarna op "Show Results" om de resultaten te zien.
   Zorg ervoor dat alles aangevinkt is, klik daarna op "Remove Selected".
   Als het programma je computer wil laten herstarten, sta je dit toe.
   Daarna opent een logje(mbam-log-XX-XX-XXXX(xx-xx-xx).txt)
   Post deze log in je volgende bericht.

   Plaats ook een nieuw HJT logje aub.
   Last edited by Juisterr; 20-04-08, 09:29.

   Windows 10 opstarten in Veilige Modus

   Comment


   • #4
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

    Zoals het hierboven staat kan ik het niet vinden.

    Wel het volgende:
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl

    Moet ik deze verwijderen?

    O2 lukte wel.

    Ik heb overigens niet de betaalde versie van Norton, toch verwijderen neem ik aan?

    Comment


    • #5
     Oorspronkelijk geplaatst door Appie06 Bekijk Berichten
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

     Zoals het hierboven staat kan ik het niet vinden.

     Wel het volgende:
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl

     Moet ik deze verwijderen?
     nee dit is een andere regel.

     O2 lukte wel.

     Ik heb overigens niet de betaalde versie van Norton, toch verwijderen neem ik aan?
     Hoe bedoel je niet de betaalde versie ??

     Windows 10 opstarten in Veilige Modus

     Comment


     • #6
      Misschien dat ik iets over het hoofd gezien heb vanmorgen, maar net heb ik weer gekeken en die R0 stond er wel bij, en heb ik dus verwijderd. Dat is dus OK.

      Betaalde versie:
      Er stond bij aanschaf van mijn laptop Norton op. Na een bepaalde periode verliep dat abonnement en heb ik het niet verlengd. Dat bedoel ik met niet-betaalde versie

      Ik zal zo even die nieuwe logjes plaatsen

      En het verwijderen uit de kluis van Avast:
      da's gewoon rechter muisknop==>verwijderen? Voordat ik ze weer terugzet op m'n pc...
      Last edited by Appie06; 21-04-08, 16:16.

      Comment


      • #7
       Logje Malwarebytes' Anti-Malware:

       Malwarebytes' Anti-Malware 1.11
       Database versie: 665

       Scan type: Volledige Scan (C:\|E:\|F:\|)
       Objecten gescand: 114437
       Verstreken tijd: 59 minute(s), 22 second(s)

       Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
       Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
       Registersleutels geïnfecteerd: 0
       Registerwaarden geïnfecteerd: 0
       Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
       Mappen geïnfecteerd: 0
       Bestanden geïnfecteerd: 0

       Geheugenprocessen geïnfecteerd:
       (Geen kwaadaardige items gevonden)

       Geheugenmodulen geïnfecteerd:
       (Geen kwaadaardige items gevonden)

       Registersleutels geïnfecteerd:
       (Geen kwaadaardige items gevonden)

       Registerwaarden geïnfecteerd:
       (Geen kwaadaardige items gevonden)

       Registerdata bestanden geïnfecteerd:
       (Geen kwaadaardige items gevonden)

       Mappen geïnfecteerd:
       (Geen kwaadaardige items gevonden)

       Bestanden geïnfecteerd:
       (Geen kwaadaardige items gevonden)

       ============================================
       Logje Hijack:

       Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
       Scan saved at 22:29:58, on 15-4-2008
       Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
       MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
       Boot mode: Normal

       Running processes:
       C:\Windows\system32\Dwm.exe
       C:\Windows\Explorer.EXE
       C:\Windows\system32\taskeng.exe
       C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
       C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe
       C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe
       C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
       C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
       C:\Windows\RtHDVCpl.exe
       C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
       C:\Windows\System32\rundll32.exe
       C:\Windows\System32\igfxtray.exe
       C:\Windows\System32\hkcmd.exe
       C:\Windows\System32\igfxpers.exe
       C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe
       C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
       C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
       C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
       C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
       C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
       C:\Windows\ehome\ehtray.exe
       C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
       C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe
       C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
       C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
       C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe
       C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
       C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
       C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
       C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
       R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.kliksafe.nl:8080
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
       O1 - Hosts: ::1 localhost
       O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
       O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
       O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll
       O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
       O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
       O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
       O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
       O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
       O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
       O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
       O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
       O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup
       O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
       O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
       O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
       O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
       O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
       O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
       O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
       O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
       O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
       O9 - Extra button: HP Clipboek - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
       O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
       O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
       O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
       O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url.pl?NL (file missing)
       O13 - Gopher Prefix:
       O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.mail.live.com/mail/w1/resources/VistaMSNPUpldnl-nl.cab
       O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
       O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
       O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
       O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
       O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
       O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
       O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
       O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
       O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
       O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
       O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
       O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
       O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
       O23 - Service: Wachtwoordvalidatie voor Symantec IS (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe
       O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
       O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
       O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
       O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
       O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
       O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe
       O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe
       O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
       O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
       O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

       --
       End of file - 10164 bytes

       Comment


       • #8
        Norton verwijdertool kan je vinden op de symantec site.


        Schakel tijdelijk Windows Defender uit
        Want deze kan voor stoorzender spelen bij het fixen met HJT (de fix terug ongedaan maken)
        * Open Windows Defender > Klik Tools
        * Klik "General Settings" of Options
        * Scroll naar "Real Time Protection Options"
        * Haal het vinkje weg bij "Turn on Real Time Protection (recommended)" > Klik "Save"
        * Sluit Windows Defender
        (als de problemen over zijn, logje weer schoon verklaard is, kan je 'm weer aanzetten)        Klik met de rechtermuis op het programma Hijackthis en kies voor "Uitvoeren als Administrator"
        Kies voor 'Do a system scan only'
        Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
        O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
        O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url.pl?NL (file missing)

        Sluit alle vensters behalve Hijackthis
        Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

        Windows 10 opstarten in Veilige Modus

        Comment


        • #9
         Norton ga ik straks verwijderen.
         Het logje na die R0,O2,O9 verwijderd te hebben:

         Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
         Scan saved at 22:29:58, on 15-4-2008
         Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
         MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
         Boot mode: Normal

         Running processes:
         C:\Windows\system32\Dwm.exe
         C:\Windows\Explorer.EXE
         C:\Windows\system32\taskeng.exe
         C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
         C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe
         C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe
         C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
         C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
         C:\Windows\RtHDVCpl.exe
         C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
         C:\Windows\System32\rundll32.exe
         C:\Windows\System32\igfxtray.exe
         C:\Windows\System32\hkcmd.exe
         C:\Windows\System32\igfxpers.exe
         C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe
         C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
         C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
         C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
         C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
         C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
         C:\Windows\ehome\ehtray.exe
         C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
         C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe
         C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
         C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
         C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe
         C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
         C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
         C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
         C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
         R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
         R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.kliksafe.nl:8080
         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
         O1 - Hosts: ::1 localhost
         O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
         O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
         O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll
         O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
         O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
         O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
         O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
         O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
         O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE
         O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
         O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
         O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
         O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup
         O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
         O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
         O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
         O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
         O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
         O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
         O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
         O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
         O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
         O9 - Extra button: HP Clipboek - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
         O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
         O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
         O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
         O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url.pl?NL (file missing)
         O13 - Gopher Prefix:
         O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.mail.live.com/mail/w1/resources/VistaMSNPUpldnl-nl.cab
         O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
         O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
         O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
         O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
         O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
         O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
         O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
         O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
         O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
         O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
         O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
         O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
         O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
         O23 - Service: Wachtwoordvalidatie voor Symantec IS (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe
         O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
         O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
         O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
         O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
         O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
         O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe
         O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe
         O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
         O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
         O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

         --
         End of file - 10164 bytes

         Comment


         • #10
          Wil je na de verwijdering even een nieuw logje plaatsen aub.

          Windows 10 opstarten in Veilige Modus

          Comment


          • #11
           Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
           Scan saved at 20:02:14, on 21-4-2008
           Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
           MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
           Boot mode: Normal

           Running processes:
           C:\Windows\system32\taskeng.exe
           C:\Windows\system32\Dwm.exe
           C:\Windows\Explorer.EXE
           C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
           C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe
           C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe
           C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
           C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
           C:\Windows\RtHDVCpl.exe
           C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
           C:\Windows\System32\igfxtray.exe
           C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe
           C:\Windows\System32\hkcmd.exe
           C:\Windows\System32\igfxpers.exe
           C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
           C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
           C:\Windows\System32\rundll32.exe
           C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
           C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
           C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
           C:\Windows\ehome\ehtray.exe
           C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe
           C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
           C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe
           C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
           C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe
           C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
           C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
           C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
           C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
           C:\Windows\system32\wuauclt.exe

           R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
           R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
           R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.kliksafe.nl:8080
           O1 - Hosts: ::1 localhost
           O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
           O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
           O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
           O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
           O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
           O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
           O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE
           O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
           O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
           O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
           O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup
           O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
           O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
           O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
           O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
           O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
           O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
           O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
           O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
           O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
           O9 - Extra button: HP Clipboek - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
           O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
           O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
           O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
           O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
           O13 - Gopher Prefix:
           O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.mail.live.com/mail/w1/resources/VistaMSNPUpldnl-nl.cab
           O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
           O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
           O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
           O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
           O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
           O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
           O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
           O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
           O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
           O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
           O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe
           O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
           O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
           O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

           --
           End of file - 7916 bytes

           Comment


           • #12
            Open een kladblok bestand en kopieer onderstaande vetgedrukte tekst in dat kladblokbestand:
            cd..
            cd..
            sc delete ALUSchedulerSvc.exe


            Sla het op op je bureaublad als sc.bat met als type "alle bestanden"
            Dubbelklik sc.bat.

            Herstart je pc.


            Hoe is het met je problemen ??

            Windows 10 opstarten in Veilige Modus

            Comment


            • #13
             Hij is even iets sneller Zo snel heb ik 'em tenminste niet vaak gehad als net toen ik 'em weer opnieuw opstarte.Wel heb ik iets nieuws:Als ik op een IE pagina klikt komt er een kruisje als cursor te staan i.p.v. zo'n 'I-cursor'. Hiermee kun je iets selecteren. Ctr+v werkt dan echter niet meer. In een tekstveld (zoals hier op het forum bij het posten van een bericht) doet 'ie dat weer niet, ook niet bij Microsoft Word ofzo.
             Met welke instelling kan ik dit veranderen, want ik heb liever zo'n 'I-cursor'.

             Voor de rest zijn de problemen weg volgens mij.

             Comment


             • #14
              Nog iets waar ik tot vanavond weinig tot geen last van had:

              Als ik Microsoft Office Word 2007 weer sluit komt er te staan:

              Microsoft Office Word werkt niet meer

              Comment


              • #15
               Oorspronkelijk geplaatst door Appie06 Bekijk Berichten
               Hij is even iets sneller Zo snel heb ik 'em tenminste niet vaak gehad als net toen ik 'em weer opnieuw opstarte.Wel heb ik iets nieuws:Als ik op een IE pagina klikt komt er een kruisje als cursor te staan i.p.v. zo'n 'I-cursor'. Hiermee kun je iets selecteren. Ctr+v werkt dan echter niet meer. In een tekstveld (zoals hier op het forum bij het posten van een bericht) doet 'ie dat weer niet, ook niet bij Microsoft Word ofzo.
               Met welke instelling kan ik dit veranderen, want ik heb liever zo'n 'I-cursor'.

               Voor de rest zijn de problemen weg volgens mij.
               Probleem verholpen. Ben er al achter hoe dit te veranderen is (hoe simpel kan het soms zijn...)

               Het probleem met MOW heb ik trouwens alleen bij gedownloade bestanden lijkt het wel. Bestanden die ik zelf gemaakt heb doen het gewoon goed met afsluiten...
               Eerder had ik dit probleem niet...

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X