Mededeling

Collapse
No announcement yet.

HijackThis log - Achter gebleven virus/spyware kan 'C:\windows\system32\kjamfpya.dll' niet vinden

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • HijackThis log - Achter gebleven virus/spyware kan 'C:\windows\system32\kjamfpya.dll' niet vinden

  Besten,

  Vanochtend kreeg ik na het downloaden van een bestand, bij het openen van internet explorer 7, een overrun message en vele irritante pop-ups.

  Ik heb vervolgens superantispyware (daar norton niets gevonden had)geinstaleerd en deze heeft een aantal problemen om het mild uit te drukken bij mijn computer aangetroffen. Ondermeer vundo trojans, adware vundo, trojan media codec, trojan security toolbar, malware virus burst en veel adware.

  Ik heb deze verwijderd met superantispyware alleen nu krijg ik bij het opstarten van mijn computer een error bericht; Kan 'C:\windows\system32\kjamfpya.dll' niet vinden en kan 'C:\windows\system32\cjwkuucm.dll' niet vinden, voor de rest merk ik nog niks verkeerds.

  Nu las ik in een forum dat via een Hijackthis logje wellicht gezien zou kunnen worden wat er aan de hand is; zou iemand indien hij/zij tijd heeft misschien ernaar willen kijken? heel veel dank alvast voor de moeite! grt, diederic

  Hier de log:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 6:38:45 PM, on 4/17/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe
  C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Creative\SBLive\Diagnostics\diagent.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Sony\CONNECTAutoUpdate\CONNECTScheduler.exe
  C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  C:\Program Files\Sony\CONNECTAutoUpdate\CONNECTAUTrayApp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\GMR\GMRMan.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  C:\Program Files\Sony\CONNECTAutoUpdate\CONNECTAutoUpdate.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ft.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.defaulthomepage.info
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file)
  O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\en-us\msntb.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\en-us\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [diagent] "C:\Program Files\Creative\SBLive\Diagnostics\diagent.exe" startup
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [ErrorGuard] C:\Program Files\ErrorGuard\ErrorGuard.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CONNECTScheduler] "C:\Program Files\Sony\CONNECTAutoUpdate\CONNECTScheduler.exe" /RUN_SCHEDULER
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\wianmpa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [d8fb07de] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\kjamfpya.dll",b
  O4 - HKLM\..\Run: [BMdbc83442] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\cjwkuucm.dll",s
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Mp4 Player] "C:\Program Files\Mp4 Player\Mp4Player.exe" hmw
  O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user')
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: CONNECTAUTrayApp.lnk = C:\Program Files\Sony\CONNECTAutoUpdate\CONNECTAUTrayApp.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll
  O9 - Extra button: EmpirePoker - {77E68763-4284-41d6-B7E7-B6E1F053A9E7} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: EmpirePoker - {77E68763-4284-41d6-B7E7-B6E1F053A9E7} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204
  O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540006} (CInstall Class) - http://www.errorguard.com/installation/Install.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by103fd.bay103.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1172143880859
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab
  O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab
  O16 - DPF: {F01B7AD7-3269-42C4-823D-7C1D4780F49D} (GLoad Class) - http://gameloader.spelpunt.nl/gloader.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe
  O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
  O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Sony SCSI Helper Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

  --
  End of file - 15075 bytes

 • #2
  Hallo,

  Sluit alle open vensters.
  Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  O4 - HKLM\..\Run: [ErrorGuard] C:\Program Files\ErrorGuard\ErrorGuard.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [d8fb07de] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\kjamfpya.dll",b
  O4 - HKLM\..\Run: [BMdbc83442] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\cjwkuucm.dll",s
  O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540006} (CInstall Class) - http://www.errorguard.com/installation/Install.cab


  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Herstart de computer.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.

  Open een kladblokbestand.
  Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.
  @ECHO OFF
  IF EXIST log.txt DEL log.txt
  ECHO Deleting folders>>log.txt
  FOR %%I in (
  "C:\Program Files\ErrorGuard") DO (
  IF EXIST %%I (
  RD /S /Q %%I
  IF EXIST %%I (
  ECHO %%I not deleted>>log.txt
  ) ELSE (
  ECHO %%I deleted successfully>>log.txt)
  ) ELSE (
  ECHO %%I not found>>log.txt))
  START NOTEPAD.EXE log.txt

  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.

  Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent.

  Comment


  • #3
   HijackThis log (2)

   Beste Marckie,

   Weet niet hoe ik je moet bedanken en zo een snel reactie ook! tien maal dank zijn in ieder geval een aantal files weg die er niet hoorde volgens mij!

   hierbij de tweede hijackthis log:

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 8:14:42 PM, on 4/17/2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
   C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
   C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
   C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe
   C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe
   C:\Program Files\Creative\SBLive\Diagnostics\diagent.exe
   C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
   C:\Program Files\Sony\CONNECTAutoUpdate\CONNECTScheduler.exe
   C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
   C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
   C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
   C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   C:\Program Files\Sony\CONNECTAutoUpdate\CONNECTAUTrayApp.exe
   C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
   C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\GMR\GMRMan.exe
   C:\Program Files\Sony\CONNECTAutoUpdate\CONNECTAutoUpdate.exe
   C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
   C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
   C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AUpdate.exe
   C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe
   C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe
   C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe

   O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
   O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe
   O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
   O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
   O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
   O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
   O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
   O23 - Service: Sony SCSI Helper Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe
   O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
   O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
   O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

   --
   End of file - 4386 bytes


   En hier de dubbelklik op het del.bat bestand:

   Deleting folders
   "C:\Program Files\ErrorGuard" not found

   Zijn er nog andere dingen die ik moet doen? Nogmaals veel dank!
   grt, diederic

   Comment


   • #4
    Heb je de volledige log van hijackthis gepost of heb je teveel sleutels gefixt diederic?

    Comment


    • #5
     Oops

     denk dat ik het programma te vroeg heb afgebroken...sorry

     nogmaals;

     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 8:49:40 PM, on 4/17/2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
     C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
     C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
     C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
     C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
     C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
     C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe
     C:\Program Files\Creative\SBLive\Diagnostics\diagent.exe
     C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe
     C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
     C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
     C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
     C:\Program Files\Sony\CONNECTAutoUpdate\CONNECTScheduler.exe
     C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
     C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
     C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
     C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
     C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
     C:\Program Files\Sony\CONNECTAutoUpdate\CONNECTAUTrayApp.exe
     C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\GMR\GMRMan.exe
     C:\Program Files\Sony\CONNECTAutoUpdate\CONNECTAutoUpdate.exe
     C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
     C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ft.com/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.defaulthomepage.info
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
     O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file)
     O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
     O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
     O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
     O2 - BHO: Norton Internet Security 2006 - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
     O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
     O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\en-us\msntb.dll
     O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\en-us\msntb.dll
     O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
     O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
     O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [diagent] "C:\Program Files\Creative\SBLive\Diagnostics\diagent.exe" startup
     O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
     O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [CONNECTScheduler] "C:\Program Files\Sony\CONNECTAutoUpdate\CONNECTScheduler.exe" /RUN_SCHEDULER
     O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
     O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon
     O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
     O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
     O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
     O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
     O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\wianmpa.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background
     O4 - HKCU\..\Run: [Mp4 Player] "C:\Program Files\Mp4 Player\Mp4Player.exe" hmw
     O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Nokia.PCSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user')
     O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
     O4 - Global Startup: CONNECTAUTrayApp.lnk = C:\Program Files\Sony\CONNECTAutoUpdate\CONNECTAUTrayApp.exe
     O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll
     O9 - Extra button: EmpirePoker - {77E68763-4284-41d6-B7E7-B6E1F053A9E7} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: EmpirePoker - {77E68763-4284-41d6-B7E7-B6E1F053A9E7} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
     O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
     O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
     O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
     O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204
     O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by103fd.bay103.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
     O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader.cab
     O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
     O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1172143880859
     O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
     O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader.cab
     O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab
     O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab
     O16 - DPF: {F01B7AD7-3269-42C4-823D-7C1D4780F49D} (GLoad Class) - http://gameloader.spelpunt.nl/gloader.cab
     O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
     O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
     O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
     O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
     O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
     O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
     O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
     O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe
     O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
     O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
     O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\comHost.exe
     O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
     O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
     O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
     O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
     O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
     O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
     O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe
     O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE
     O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
     O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
     O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
     O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
     O23 - Service: Sony SCSI Helper Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\Fsk\SonySCSIHelperService.exe
     O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
     O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
     O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

     --
     End of file - 14665 bytes

     Een vragje moet ik trouwens dat superantispyware programma gewoon houden?
     thanks
     grt,
     diederic

     Comment


     • #6
      Superantispyware kan je behouden.
      Het hijackthislogje ziet er weer goed uit.

      Update je virusscanner, en laat die de volledige computer nog een keer scannen.
      Meldt of er nog problemen zijn.

      Comment


      • #7
       Top! hartelijk dank!

       Comment


       • #8
        Graag gedaan hoor.

        Comment

        Sorry, you are not authorized to view this page
        Working...
        X