Mededeling

Collapse
No announcement yet.

aub help blijf steets maar last hebben van adserver

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • aub help blijf steets maar last hebben van adserver

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:25:17, on 20-4-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  F:\iWin Games\iWinGamesInstaller.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  D:\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
  C:\WINDOWS\smrs.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  D:\Office12\OUTLOOK.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
  F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\smrs.exe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {4E1C70A1-3016-4CDC-8DB8-953ADF40B612} - C:\WINDOWS\system32\at.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - I:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Search Assistant MySidesearch - {6156A32A-C512-4e23-AA9A-2315F4265681} - C:\WINDOWS\system32\myss_sb.dll
  O2 - BHO: GamesBar - {6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll
  O2 - BHO: cpmsky browser optimizer - {709556e6-9207-b9f3-034a-5d6a8ad9b7a1} - C:\WINDOWS\system32\{c7c73b18-a4c4-0c9b-409f-0b386e4f8ba5}.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: adzgalore - {994B5FB4-0103-44A6-B6B3-C73572B362BC} - C:\WINDOWS\system32\nsv10.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)
  O3 - Toolbar: (no name) - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - (no file)
  O3 - Toolbar: GamesBar - {6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [spa_start] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\{c7c73b18-a4c4-0c9b-409f-0b386e4f8ba5}.dll" DllInit
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [dog blah] C:\DOCUME~1\ikke\APPLIC~1\VIEWMA~1\bat comp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - Startup: iWin Desktop Alerts.lnk = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\iWin Games\DesktopAlerts\DesktopAlerts.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: GamesBar - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {AEF9B8DB-0DEF-4c0b-8209-661C9E82B8C3} - C:\Program Files\WinSysClean 2008 Trial\UDManager\UDManager.exe (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - I:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - I:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab
  O16 - DPF: {149E45D8-163E-4189-86FC-45022AB2B6C9} (SpinTop DRM Control) - file:///C:/Program%20Files/Mystery%20P.I.%20-%20The%20Vegas%20Heist/Images/stg_drm.ocx
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O16 - DPF: {CC450D71-CC90-424C-8638-1F2DBAC87A54} - file:///C:/Program%20Files/Cate%20West%20-%20The%20Vanishing%20Files/Images/armhelper.ocx
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: HP Port Resolver - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBPRO.EXE
  O23 - Service: HP Status Server - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBOID.EXE
  O23 - Service: iWinGamesInstaller - iWin Inc. - F:\iWin Games\iWinGamesInstaller.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
  O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

  --
  End of file - 8426 bytes

 • #2
  Probeer dit programma eens: LOP-uninstall.exe
  Voer bij “Uninstall verification“ de zevencijferige code in en klik “Uninstall“
  Klik bij “Legal notice” OK
  Sluit alle vensters en klik OK
  Wacht .......en klik bij “Uninstall complete for all users“ OK.

  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Start de computer in veilige modus.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RunMe.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, laat hem nu weer in normale modus starten. Na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.

  Download Deckard's System Scanner naar je Bureaublad.
  • Sluit alle toepassingen en vensters.
  • Dubbelklik op dss.exe om het te activeren, en volg de aanwijzingen.
  • Wanneer de scan volledig is, zal een tekstbestand - main.txt - openen.
  • Kopieer (Ctrl+A gevolgd door Ctrl+C) en plak (Ctrl+V) de inhoud van main.txt in je volgende antwoord evenals extra.txt.

  Opmerking: Sommige firewalls kunnen waarschuwen dat sigcheck.exe probeert verbinding te maken met het internet
  - zorg dat sigcheck.exe toestemming krijgt om dit te doen !
  Tevens kan het gebeuren dat je Antivirus DSS als verdacht aangeeft, of zelfs probeert te verwijderen.
  Laat je Antivirus dit niet verwijderen ! (In dit geval is het misschien beter om tijdens de scan van DSS je Antivirus even uit te schakelen)

  Comment


  • #3
   hallo dank u dat u mij wil helpen
   alvast bedankt
   maar ik kan t progamma rvaxo.exe. niet binnen krijgen
   ook t progamma deckard,system scanner niet
   wat doe ik verkeerd
   gr,willie
   Last edited by willie55; 20-04-08, 19:09.

   Comment


   • #4
    Probeer rvaxo eens via deze link te downloaden.

    Comment


    • #5
     RVAXO.exe Updated: 2008-04-20---first run---
     Uninstallers:

     Files found:
     C:\WINDOWS\system32\mysidesearch_sidebar_uninstall.exe
     C:\WINDOWS\wininit.ini
     C:\WINDOWS\smrs.exe
     C:\WINDOWS\system32\mysidesearch_sidebar_uninstall.exe
     C:\WINDOWS\system32\myss_sb_uninstall.exe
     C:\WINDOWS\system32\cpmsky-uninst.exe
     C:\WINDOWS\system32\at.dll
     C:\WINDOWS\system32\adzgalore-remove.exe
     C:\WINDOWS\system32\rightonadz-uninst.exe

     Folders Found:
     C:\Program Files\Adzgalore Games Collection

     Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

     --------------RVAXO.exe last run---------------
     Not deleted items:

     --------------RVAXO.exe finished----------------

     Comment


     • #6
      ook deze is mij gelukt

      Deckard's System Scanner v20071014.68
      Run by ikke on 2008-04-20 22:01:33
      Computer is in Normal Mode.
      --------------------------------------------------------------------------------

      -- System Restore --------------------------------------------------------------

      Successfully created a Deckard's System Scanner Restore Point.


      -- Last 4 Restore Point(s) --
      4: 2008-04-20 20:01:43 UTC - RP4 - Deckard's System Scanner Restore Point
      3: 2008-04-20 12:32:25 UTC - RP3 - Windows Defender Checkpoint
      2: 2008-04-20 10:06:02 UTC - RP2 - Configured Microsoft Office Professional Plus 2007
      1: 2008-04-20 08:22:31 UTC - RP1 - Controlepunt van systeem


      Backed up registry hives.
      Performed disk cleanup.

      Total Physical Memory: 256 MiB (512 MiB recommended).


      -- HijackThis (run as ikke.exe) ------------------------------------------------

      Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
      Scan saved at 22:03:46, on 20-4-2008
      Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
      MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
      Boot mode: Normal

      Running processes:
      C:\WINDOWS\System32\smss.exe
      C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
      C:\WINDOWS\system32\services.exe
      C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
      C:\WINDOWS\Explorer.EXE
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
      C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      F:\iWin Games\iWinGamesInstaller.exe
      C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
      D:\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
      C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
      C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
      C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
      C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
      C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
      C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
      C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
      C:\Documents and Settings\ikke\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\PNPAOD87\dss[1].exe
      C:\PROGRA~1\TRENDM~1\HIJACK~1\ikke.exe

      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
      R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
      R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
      O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
      O2 - BHO: (no name) - {4E1C70A1-3016-4CDC-8DB8-953ADF40B612} - C:\WINDOWS\system32\at.dll (file missing)
      O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - I:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
      O2 - BHO: GamesBar - {6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll
      O2 - BHO: cpmsky browser optimizer - {709556e6-9207-b9f3-034a-5d6a8ad9b7a1} - C:\WINDOWS\system32\{c7c73b18-a4c4-0c9b-409f-0b386e4f8ba5}.dll (file missing)
      O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
      O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
      O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
      O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)
      O3 - Toolbar: (no name) - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - (no file)
      O3 - Toolbar: GamesBar - {6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll
      O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
      O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
      O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
      O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
      O4 - Startup: iWin Desktop Alerts.lnk = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\iWin Games\DesktopAlerts\DesktopAlerts.exe
      O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
      O9 - Extra button: (no name) - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: GamesBar - {1A93C934-025B-4c3a-B38E-9654A7003239} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll
      O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Office12\REFIEBAR.DLL
      O9 - Extra button: (no name) - {AEF9B8DB-0DEF-4c0b-8209-661C9E82B8C3} - C:\Program Files\WinSysClean 2008 Trial\UDManager\UDManager.exe (file missing)
      O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
      O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - I:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - I:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
      O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
      O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab
      O16 - DPF: {149E45D8-163E-4189-86FC-45022AB2B6C9} (SpinTop DRM Control) - file:///C:/Program%20Files/Mystery%20P.I.%20-%20The%20Vegas%20Heist/Images/stg_drm.ocx
      O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
      O16 - DPF: {CC450D71-CC90-424C-8638-1F2DBAC87A54} - file:///C:/Program%20Files/Cate%20West%20-%20The%20Vanishing%20Files/Images/armhelper.ocx
      O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
      O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
      O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
      O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
      O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
      O23 - Service: HP Port Resolver - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBPRO.EXE
      O23 - Service: HP Status Server - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBOID.EXE
      O23 - Service: iWinGamesInstaller - iWin Inc. - F:\iWin Games\iWinGamesInstaller.exe
      O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
      O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
      O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
      O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

      --
      End of file - 7551 bytes

      -- File Associations -----------------------------------------------------------

      All associations okay.


      -- Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ---------------------

      R0 BootScreen - c:\windows\\systemroot\system32\drivers\vidstub.sys (file missing)
      R1 SiSkp - c:\windows\system32\drivers\srvkp.sys <Not Verified; Silicon Integrated Systems Corporation; SiS (R) WindowsXP Display Manager>
      R2 irda (IrDA Protocol) - c:\windows\system32\drivers\irda.sys <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Windows® Operating System>
      R3 cmuda (C-Media WDM Audio Interface) - c:\windows\system32\drivers\cmuda.sys <Not Verified; C-Media Inc; C-Media Audio Driver (WDM)>
      R3 Rasirda (WAN-minipoort (IrDA)) - c:\windows\system32\drivers\rasirda.sys <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Windows® Operating System>
      R3 SISNIC (Stuurprogramma voor SiS PCI snelle ethernet-adapter) - c:\windows\system32\drivers\sisnic.sys <Not Verified; SiS Corporation; NDIS 5.1 NIC Driver>

      S3 irsir (Microsoft-stuurprogramma voor serieel infraroodapparaat) - c:\windows\system32\drivers\irsir.sys <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Windows® Operating System>
      S3 pcouffin (VSO Software pcouffin) - c:\windows\system32\drivers\pcouffin.sys <Not Verified; VSO Software; Patin couffin engine>
      S3 SE30bus (Sony Ericsson Device 048 Driver driver (WDM)) - c:\windows\system32\drivers\se30bus.sys <Not Verified; MCCI; Sony Ericsson Device 048 Driver>
      S3 SE30mdfl (Sony Ericsson Device 048 USB WMC Modem Filter) - c:\windows\system32\drivers\se30mdfl.sys <Not Verified; MCCI; Sony Ericsson Device 048 USB WMC Modem Filter Driver>
      S3 SE30mdm (Sony Ericsson Device 048 USB WMC Modem Driver) - c:\windows\system32\drivers\se30mdm.sys <Not Verified; MCCI; Sony Ericsson Device 048 USB WMC Data Modem>
      S3 SE30mgmt (Sony Ericsson Device 048 USB WMC Device Management Drivers (WDM)) - c:\windows\system32\drivers\se30mgmt.sys <Not Verified; MCCI; Sony Ericsson Device 048 USB WMC Device Management>
      S3 se30nd5 (Sony Ericsson Device 048 USB Ethernet Emulation SEMC48 (NDIS)) - c:\windows\system32\drivers\se30nd5.sys <Not Verified; MCCI; Sony Ericsson Device 048 USB Ethernet Emulation>
      S3 SE30obex (Sony Ericsson Device 048 USB WMC OBEX Interface) - c:\windows\system32\drivers\se30obex.sys <Not Verified; MCCI; Sony Ericsson Device 048 USB WMC OBEX Interface>
      S3 se30unic (Sony Ericsson Device 048 USB Ethernet Emulation SEMC48 (WDM)) - c:\windows\system32\drivers\se30unic.sys <Not Verified; MCCI; Sony Ericsson Device 048 USB Ethernet Emulation>
      S3 SiS315 - c:\windows\system32\drivers\sisgrp.sys <Not Verified; Silicon Integrated Systems Corporation; SiS (R) Compatible Super VGA Miniport Driver for Windows XP>


      -- Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled --------------------

      R2 StarWindServiceAE (StarWind AE Service) - d:\alcohol 120\starwind\starwindserviceae.exe <Not Verified; Rocket Division Software; StarWind Alcohol Edition>
      R2 UxTuneUp (TuneUp Thema-uitbreiding) - c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Windows® Operating System>

      S3 HP Port Resolver - c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpbpro.exe <Not Verified; Hewlett-Packard Company; PortResolver Module>
      S3 HP Status Server - c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpboid.exe <Not Verified; Hewlett-Packard Company; HP Status Server>
      S3 Irmon (Infraroodmonitor) - c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Windows® Operating System>
      S3 NBService - d:\nero 7\nero backitup\nbservice.exe


      -- Device Manager: Disabled ----------------------------------------------------

      No disabled devices found.


      -- Scheduled Tasks -------------------------------------------------------------

      2008-04-20 21:57:11 330 --ah----- C:\WINDOWS\Tasks\MP Scheduled Scan.job
      2008-04-20 21:00:00 430 --a------ C:\WINDOWS\Tasks\Easy Onderhoud.job


      -- Files created between 2008-03-20 and 2008-04-20 -----------------------------

      2008-04-20 21:54:12 0 d-------- C:\RVAXO
      2008-04-20 21:52:12 797916 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
      2008-04-20 21:52:12 69632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
      2008-04-20 21:48:55 0 d--hs---- C:\Documents and Settings\ikke\Onlangs geopend
      2008-04-20 01:28:15 0 d-------- C:\Program Files\Hidden Mysteries - Civil War
      2008-04-19 14:10:28 0 d-------- C:\Program Files\Trend Micro
      2008-04-19 09:48:49 396288 --a------ C:\HijackThis.exe <Not Verified; Trend Micro Inc.; HijackThis>
      2008-04-19 09:42:03 0 d-------- C:\Program Files\GV_Killer
      2008-04-17 11:58:34 0 d-------- C:\Program Files\bfgclient
      2008-04-17 11:55:22 0 d------c- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BigFishGamesCache
      2008-04-15 23:26:39 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\iWinArcade
      2008-04-15 13:58:46 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Runes of Avalon 2
      2008-04-14 12:28:36 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\StoneLoopsBF
      2008-04-13 20:10:28 0 d-------- C:\Program Files\BitDownload
      2008-04-13 18:40:30 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\LimeWire
      2008-04-13 12:36:07 0 d-------- C:\My Games
      2008-04-13 12:35:34 0 d------c- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AlawarGameBox
      2008-04-13 12:31:20 0 d------c- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\3 Blokes Studios
      2008-04-13 07:55:19 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
      2008-04-13 07:42:21 0 d------c- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google Updater
      2008-04-12 19:11:26 0 d------c- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft
      2008-04-12 00:01:28 0 d------c- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Awem
      2008-04-11 22:55:33 0 d------c- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Intenium
      2008-04-11 19:43:40 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\PCToolsFirewallPlus
      2008-04-11 13:14:32 233472 --a------ C:\WINDOWS\system32\nsv10.dll
      2008-04-07 18:04:23 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\LogFiles
      2008-04-06 19:26:28 0 d------c- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft
      2008-04-06 10:03:57 0 d-------- C:\UDManager Downloads
      2008-04-03 00:01:32 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Jane s Hotel Family Hero
      2008-03-30 16:17:22 0 d-------- C:\WINDOWS\Dream Day - First Home
      2008-03-29 01:41:38 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Meridian93
      2008-03-28 01:38:38 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Ludia
      2008-03-28 01:38:38 0 d------c- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ludia
      2008-03-26 00:56:13 0 d------c- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Fashion Solitaire 1.2
      2008-03-23 01:29:24 0 d------c- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\NeptunesAdve
      2008-03-22 16:32:02 0 d-------- C:\Program Files\uTorrent
      2008-03-22 16:31:59 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\uTorrent
      2008-03-22 10:07:40 716272 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys
      2008-03-21 00:39:30 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Friday's games


      -- Find3M Report ---------------------------------------------------------------

      2008-04-20 14:24:45 75528 --a----c- C:\WINDOWS\system32\GDIPFONTCACHEV1.DAT
      2008-04-19 00:17:35 0 d-------- C:\Program Files\iWin.com
      2008-04-18 23:55:01 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\iWin
      2008-04-14 22:09:12 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\PlayFirst
      2008-04-13 23:03:00 0 d-------- C:\Program Files\Alawar
      2008-04-13 20:20:13 0 d-------- C:\Program Files\Movie Maker
      2008-04-13 16:56:46 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Gaijin Ent
      2008-04-13 08:48:42 0 d-------- C:\Program Files\Google
      2008-04-13 07:55:19 0 d-------- C:\Program Files\Common Files
      2008-04-12 06:09:42 489686 --a----c- C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
      2008-04-12 06:09:42 91696 --a----c- C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
      2008-04-12 01:06:28 0 d-------- C:\Program Files\Zylom Games
      2008-04-12 00:01:20 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Identities
      2008-04-12 00:01:19 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Zylom
      2008-04-09 19:04:47 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Desktop Sidebar
      2008-04-08 19:10:37 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Uniblue
      2008-04-07 18:37:00 0 d-------- C:\Program Files\Desktop Sidebar
      2008-04-04 02:08:20 0 d-------- C:\Program Files\Gamenext
      2008-03-30 02:24:52 0 d-------- C:\Program Files\GamesBar
      2008-03-23 10:13:15 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Azureus
      2008-03-22 01:52:44 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\funkitron
      2008-03-19 18:01:43 0 d-------- C:\Program Files\Windows Live
      2008-03-19 18:00:13 0 d--hs--c- C:\Program Files\Common Files\WindowsLiveInstaller
      2008-03-16 13:28:24 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Jane s Hotel
      2008-03-16 13:28:23 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Incredible Ink
      2008-03-16 13:28:15 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Help
      2008-03-16 13:28:03 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\GameHouse
      2008-03-16 13:28:02 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\ForgottenRiddles
      2008-03-16 13:28:00 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\EvidenceEraser
      2008-03-16 13:27:59 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\DVD Shrink
      2008-03-16 13:27:58 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\DiVision Studios - Escaping Atlantis
      2008-03-16 13:27:57 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Chicken Chase
      2008-03-16 13:27:53 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\CaribbeanHideaway
      2008-03-16 13:27:53 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\BloodTies
      2008-03-16 13:27:51 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Aveyond II
      2008-03-16 13:27:51 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Arctic
      2008-03-16 13:27:50 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Ahead
      2008-03-16 13:27:48 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\AdobeUM
      2008-03-16 13:27:43 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Abra Academy2
      2008-03-10 16:14:35 0 d-------- C:\Program Files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2
      2008-03-09 18:41:43 0 d-------- C:\Program Files\Windows Live Safety Center
      2008-03-09 11:52:28 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Webroot Shared
      2008-03-09 02:03:36 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\cerasus.media
      2008-03-08 02:00:30 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\SprillBermudeEng
      2008-03-04 15:43:40 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Spandex Force
      2008-03-02 11:57:43 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\PrevxCSI
      2008-03-02 10:58:35 0 d-------- C:\Program Files\Registry Helper
      2008-02-28 01:33:29 0 d-------- C:\Program Files\Oberon Media
      2008-02-27 01:23:56 0 --a----c- C:\Program Files\temp01
      2008-02-26 01:52:22 0 d-------- C:\Program Files\PlayFirst
      2008-02-23 23:48:46 0 d-------- C:\Program Files\ToniArts
      2008-02-23 01:37:30 0 d-------- C:\Documents and Settings\ikke\Application Data\Cat's Eye Games
      2008-02-21 22:06:23 0 d--h----- C:\Program Files\WindowsUpdate
      2008-02-18 22:10:24 10084 --a----c- C:\WINDOWS\msvrc20.dll


      -- Registry Dump ---------------------------------------------------------------

      *Note* empty entries & legit default entries are not shown


      [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{4E1C70A1-3016-4CDC-8DB8-953ADF40B612}]
      C:\WINDOWS\system32\at.dll

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D}]
      19-06-2007 17:09 380928 --a--c--- C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{709556e6-9207-b9f3-034a-5d6a8ad9b7a1}]
      C:\WINDOWS\system32\{c7c73b18-a4c4-0c9b-409f-0b386e4f8ba5}.dll

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [29-03-2008 19:37]

      [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [02-11-2006 22:53]
      "msnmsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [18-10-2007 12:34]
      "MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [13-10-2004 18:24]
      "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [04-08-2004 10:03]

      C:\Documents and Settings\ikke\Menu Start\Programma's\Opstarten\
      iWin Desktop Alerts.lnk - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\iWin Games\DesktopAlerts\DesktopAlerts.exe [15-4-2008 23:26:25]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
      "LinkResolveIgnoreLinkInfo"=0 (0x0)
      "NoResolveSearch"=1 (0x1)

      [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
      "LinkResolveIgnoreLinkInfo"=0 (0x0)
      "ClearRecentDocsOnExit"=1 (0x1)

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vds]
      @="Service"

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}]
      @="Volume shadow copy"

      HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs
      UxTuneUp
      -- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-04-20 22:04:17 ------------

      Comment


      • #7
       hier is nog een extra.txt

       Deckard's System Scanner v20071014.68
       Extra logfile - please post this as an attachment with your post.
       --------------------------------------------------------------------------------

       -- System Information ----------------------------------------------------------

       Microsoft Windows XP Professional (build 2600) SP 2.0
       Architecture: X86; Language: Dutch

       CPU 0: AMD Athlon(tm) XP 2500+
       Percentage of Memory in Use: 70%
       Physical Memory (total/avail): 255.48 MiB / 75.62 MiB
       Pagefile Memory (total/avail): 617.7 MiB / 344.31 MiB
       Virtual Memory (total/avail): 2047.88 MiB / 1932.54 MiB

       C: is Fixed (NTFS) - 19.53 GiB total, 8.73 GiB free.
       D: is Fixed (NTFS) - 9.77 GiB total, 8.1 GiB free.
       E: is Fixed (NTFS) - 9.77 GiB total, 5.03 GiB free.
       F: is Fixed (NTFS) - 9.77 GiB total, 9.48 GiB free.
       G: is Fixed (NTFS) - 4.88 GiB total, 4.73 GiB free.
       H: is Fixed (NTFS) - 12.84 GiB total, 12.76 GiB free.
       I: is Fixed (NTFS) - 9.77 GiB total, 9.59 GiB free.
       J: is CDROM (No Media)
       K: is CDROM (No Media)
       P: is Removable (No Media)

       \\.\PHYSICALDRIVE0 - Maxtor 6Y080P0 - 76.33 GiB - 7 partitions
       \PARTITION0 (bootable) - Installable File System - 9.77 GiB - E:
       \PARTITION1 - Extended w/Extended Int 13 - 66.55 GiB - C: - D: - F: - G: - H: - I:

       \\.\PHYSICALDRIVE1 - HP Photosmart C5180 USB Device       -- Security Center -------------------------------------------------------------

       AUOptions is scheduled to auto-install.
       Windows Internal Firewall is enabled.

       AV: avast! antivirus 4.8.1169 [VPS 080420-0] v4.8.1169 (ALWIL Software)

       [HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\Authoriz edApplications\List]
       "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabledxpsp2res.dll,-22019"

       [HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\Author izedApplications\List]
       "C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashAvast.exe"="C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashAvast.exe:*:Enabled:avast! Antivirus"
       "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"
       "C:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"="C:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe:*:Enabled:µTorrent"
       "D:\\Office12\\OUTLOOK.EXE"="D:\\Office12\\OUTLOOK.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Outlook"
       "C:\\WINDOWS\\smrs.exe"="C:\\WINDOWS\\smrs.exe"
       "F:\\BitDownload\\BitDownload.exe"="F:\\BitDownload\\BitDownload.exe:*:Enabled:Warez3"
       "C:\\Program Files\\BitDownload\\BitDownload.exe"="C:\\Program Files\\BitDownload\\BitDownload.exe:*:Enabled:Warez3"
       "F:\\iWin Games\\iWinGames.exe"="F:\\iWin Games\\iWinGames.exe:*:Enabled:iWin Games application."
       "F:\\iWin Games\\WebUpdater.exe"="F:\\iWin Games\\WebUpdater.exe:*:Enabled:iWin Games updater."
       "C:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe:*:Enabledxpsp2res.dll,-22019"


       -- Environment Variables -------------------------------------------------------

       ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users
       APPDATA=C:\Documents and Settings\ikke\Application Data
       AV_APPDATA=C:\DOCUME~1\ikke\APPLIC~1
       CLIENTNAME=Console
       CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
       COMPUTERNAME=CP190985-D
       ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
       FP_NO_HOST_CHECK=NO
       HOMEDRIVE=C:
       HOMEPATH=\Documents and Settings\ikke
       LOGONSERVER=\\CP190985-D
       NUMBER_OF_PROCESSORS=1
       OS=Windows_NT
       Path=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem
       PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
       PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
       PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 10 Stepping 0, AuthenticAMD
       PROCESSOR_LEVEL=6
       PROCESSOR_REVISION=0a00
       ProgramFiles=C:\Program Files
       PROMPT=$P$G
       SESSIONNAME=Console
       SystemDrive=C:
       SystemRoot=C:\WINDOWS
       TEMP=C:\DOCUME~1\ikke\LOCALS~1\Temp
       TMP=C:\DOCUME~1\ikke\LOCALS~1\Temp
       USERDOMAIN=CP190985-D
       USERNAME=ikke
       USERPROFILE=C:\Documents and Settings\ikke
       windir=C:\WINDOWS


       -- User Profiles ---------------------------------------------------------------

       ikke (admin)


       -- Add/Remove Programs ---------------------------------------------------------

       --> C:\WINDOWS\UNNeroBackItUp.exe /UNINSTALL
       --> C:\WINDOWS\UNNeroMediaHome.exe /UNINSTALL
       --> C:\WINDOWS\UNNeroShowTime.exe /UNINSTALL
       --> C:\WINDOWS\UNNeroVision.exe /UNINSTALL
       --> C:\WINDOWS\UNRecode.exe /UNINSTALL
       --> D:\Nero 7\nero\uninstall\UNNERO.exe /UNINSTALL
       --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{88E5FCB8-5F25-11D5-B16F-0800460222F0}\setup.exe" -l0x9 UNINSTALL
       --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D76298C2-E532-4A11-BCFF-76F3F19DA84D}\setup.exe" UNINSTALL
       --> rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 C:\WINDOWS\INF\PCHealth.inf
       2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1) --> msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {BEE75E01-DD3F-4D5F-B96C-609E6538D419}
       2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1) --> msiexec /package {90120000-0015-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {4059772C-68BA-4FE4-9B6E-3EC37C0C4624}
       2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1) --> msiexec /package {90120000-0016-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {4059772C-68BA-4FE4-9B6E-3EC37C0C4624}
       2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1) --> msiexec /package {90120000-0018-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {4059772C-68BA-4FE4-9B6E-3EC37C0C4624}
       2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1) --> msiexec /package {90120000-0019-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {4059772C-68BA-4FE4-9B6E-3EC37C0C4624}
       2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1) --> msiexec /package {90120000-001A-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {4059772C-68BA-4FE4-9B6E-3EC37C0C4624}
       2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1) --> msiexec /package {90120000-001B-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {4059772C-68BA-4FE4-9B6E-3EC37C0C4624}
       2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1) --> msiexec /package {90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE} /uninstall {2AB528A5-BB1B-4EBE-8E51-AD0C4CD33CA9}
       2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1) --> msiexec /package {90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE} /uninstall {3EC77D26-799B-4CD8-914F-C1565E796173}
       2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1) --> msiexec /package {90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE} /uninstall {430971B1-C31E-45DA-81E0-72C095BAB72C}
       2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1) --> msiexec /package {90120000-001F-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {B3F4DC34-7F60-4B7C-A79F-1C13012D99D4}
       2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1) --> msiexec /package {90120000-0044-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {4059772C-68BA-4FE4-9B6E-3EC37C0C4624}
       2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1) --> msiexec /package {90120000-006E-0413-0000-0000000FF1CE} /uninstall {1120A001-69F4-43D2-83CE-716B2DC4366F}
       A-B-O-O (remove only) --> "C:\Program Files\iWin.com\A-B-O-O\Uninstall.exe"
       Adobe Flash Player ActiveX --> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\uninstall_activeX.exe
       Adobe Reader 8.1.2 - Nederlands --> MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1043-7B44-A81200000003}
       Adobe® Photoshop® Album Starter Edition 3.2 --> MsiExec.exe /I{A654A805-41D9-40C7-AA46-4AF04F044D61}
       Alawar Game Box --> C:\Program Files\Alawar\AlawarGameBox\Uninstall.exe
       ArcSoft PhotoImpression --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{6C5D7191-140A-11D6-B5A0-0050DA208A93}\setup.exe" -l0x13 -uninst
       µTorrent --> "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe" /UNINSTALL
       avast! Antivirus --> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswRunDll.exe "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\Setup\setiface.dll",RunSetup
       Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB941693) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB941693$\spuninst\spuninst.exe"
       Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB945553) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB945553$\spuninst\spuninst.exe"
       Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB948590) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB948590$\spuninst\spuninst.exe"
       Beveiligingsupdate voor Windows XP (KB948881) --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallKB948881$\spuninst\spuninst.exe"
       Big Fish Games Client --> C:\Program Files\bfgclient\Uninstall.exe
       Burger Shop (remove only) --> "C:\Program Files\iWin.com\Burger Shop\Uninstall.exe"
       C-Media 3D Audio --> C:\WINDOWS\CMIUnInstall.exe
       Compatibiliteitspakket voor het 2007 Microsoft Office system --> MsiExec.exe /X{90120000-0020-0413-0000-0000000FF1CE}
       Dream Day - First Home --> "C:\WINDOWS\Dream Day - First Home\uninstall.exe" "/U:F:\\Uninstall\uninstall.xml"
       DVD Shrink 3.2 --> "C:\Program Files\DVD Shrink\unins000.exe"
       EasyCleaner --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\10\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{F5346614-B7C4-4E94-826A-E2363155233D}\setup.exe" -l0x9 -removeonly
       Farm Frenzy (remove only) --> "C:\Program Files\iWin.com\Farm Frenzy\Uninstall.exe"
       GamesBar 1.1.0.5 --> C:\Program Files\GamesBar\uninst.exe
       Google Updater --> "C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe" -uninstall
       Hidden Mysteries - Civil War --> "C:\Program Files\Hidden Mysteries - Civil War\Uninstall.exe"
       HijackThis 2.0.2 --> "C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe" /uninstall
       HP Customer Participation Program 7.0 --> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\ExtCapUninstall\hpzscr01.exe -datfile hpqhsc01.dat
       HP Document Viewer 7.0 --> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\DocumentViewer\hpzscr01.exe -datfile hpqbud04.dat
       HP Imaging Device Functions 7.0 --> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\DeviceManagement\hpzscr01.exe -datfile hpqbud01.dat
       HP Photosmart Premier Software 6.5 --> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\uninstall\hpzscr01.exe -datfile hpqscr01.dat
       HP Photosmart, Officejet and Deskjet 7.0.A --> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\{BDBE2F3E-42DB-4d4a-8CB1-19BA765DBC6C}\setup\hpzscr01.exe -datfile hposcr11.dat
       HP Software Update --> MsiExec.exe /X{BB85ED9C-AFC9-43BD-B8DC-258C3C7DF72E}
       HP Solution Center 7.0 --> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\eSupport\hpzscr01.exe -datfile hpqbud05.dat
       iWin Games (remove only) --> "F:\iWin Games\Uninstall.exe"
       Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2007 --> MsiExec.exe /X{90120000-0015-0413-0000-0000000FF1CE}
       Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007 --> MsiExec.exe /X{90120000-0016-0413-0000-0000000FF1CE}
       Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2007 --> MsiExec.exe /X{90120000-0044-0413-0000-0000000FF1CE}
       Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2007 --> MsiExec.exe /X{90120000-001A-0413-0000-0000000FF1CE}
       Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007 --> MsiExec.exe /X{90120000-0018-0413-0000-0000000FF1CE}
       Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003 --> MsiExec.exe /X{90AF0413-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}
       Microsoft Office Professional Plus 2007 --> "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\Office Setup Controller\setup.exe" /uninstall PROPLUS
       Microsoft Office Professional Plus 2007 --> MsiExec.exe /X{90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}
       Microsoft Office Proof (Dutch) 2007 --> MsiExec.exe /X{90120000-001F-0413-0000-0000000FF1CE}
       Microsoft Office Proof (English) 2007 --> MsiExec.exe /X{90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}
       Microsoft Office Proof (French) 2007 --> MsiExec.exe /X{90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}
       Microsoft Office Proof (German) 2007 --> MsiExec.exe /X{90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}
       Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007 --> MsiExec.exe /X{90120000-002C-0413-0000-0000000FF1CE}
       Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2007 --> MsiExec.exe /X{90120000-0019-0413-0000-0000000FF1CE}
       Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007 --> MsiExec.exe /X{90120000-006E-0413-0000-0000000FF1CE}
       Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007 --> MsiExec.exe /X{90120000-001B-0413-0000-0000000FF1CE}
       Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallWudf01000$\spuninst\spuninst.exe"
       MySidesearch Search Assistant Adzgalore --> C:\WINDOWS\system32\myss_sb_uninstall.exe
       Nero 7 Ultra Edition --> MsiExec.exe /I{235BBFC6-D863-4066-A01A-3BD504C31043}
       OCR Software by I.R.I.S 7.0 --> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\OCR\hpzscr01.exe -datfile hpqbud11.dat
       RealArcade --> C:\Program Files\Real\RealArcade\Update\rnuninst.exe RealNetworks|RealArcade|1.2
       Security Update for CAPICOM (KB931906) --> MsiExec.exe /I{0EFDF2F9-836D-4EB7-A32D-038BD3F1FB2A}
       Security Update for CAPICOM (KB931906) --> MsiExec.exe /X{0EFDF2F9-836D-4EB7-A32D-038BD3F1FB2A}
       Security Update for Excel 2007 (KB946974) --> msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {85E83E2E-AF9B-439B-B4F9-EB9B7EF6A00E}
       Security Update for Office 2007 (KB947801) --> msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {02B5A17B-01BE-4BA6-95F1-1CBB46EBC76E}
       Security Update for Outlook 2007 (KB946983) --> msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {66B9496E-C0C3-4065-9868-85CCA92126C3}
       Security Update for Visio 2007 (KB947590) --> msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {6BAD036C-261F-4BEF-96CF-C20678D07A41}
       Sproink (remove only) --> "C:\Program Files\iWin.com\Sproink\Uninstall.exe"
       Spybot - Search & Destroy --> "I:\Spybot - Search & Destroy\unins000.exe"
       TuneUp Utilities 2008 --> MsiExec.exe /I{5888428E-699C-4E71-BF71-94EE06B497DA}
       Update for Office 2007 (KB946691) --> msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {A420F522-7395-4872-9882-C591B4B92278}
       Update for Outlook 2007 Junk Email Filter (kb949037) --> msiexec /package {90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE} /uninstall {B4F188C6-6DBF-42A5-A8A3-3086D1A384F2}
       Windows Live aanmeldhulp --> MsiExec.exe /I{AFA4E5FD-ED70-4D92-99D0-162FD56DC986}
       Windows Live installer --> MsiExec.exe /X{A258173E-F308-475A-951B-F1BF76A4451B}
       Windows Live Messenger --> MsiExec.exe /X{A0C978B8-B82B-4FAD-8C31-EBEE8E57468A}
       Windows Live OneCare safety scanner --> RunDll32.exe "C:\Program Files\Windows Live Safety Center\wlscCore.dll",UninstallFunction WLSC_SCANNER_PRODUCT
       Windows Media Format 11 runtime --> "C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$\spuninst\spuninst.exe"
       WinRAR --> C:\Program Files\WinRAR\uninstall.exe


       -- Application Event Log -------------------------------------------------------

       Event Record #/Type5982 / Success
       Event Submitted/Written: 04/20/2008 09:57:22 PM
       Event ID/Source: 12001 / usnjsvc
       Event Description:
       The Messenger Sharing USN Journal Reader service started successfully.

       Event Record #/Type5978 / Warning
       Event Submitted/Written: 04/20/2008 09:49:02 PM
       Event ID/Source: 1524 / Userenv
       Event Description:
       Windows kan het klassenregisterbestand niet uit het geheugen verwijderen omdat het momenteel door een andere toepassing of service wordt gebruikt. Het bestand wordt uit het geheugen verwijderd als het niet meer wordt gebruikt.

       Event Record #/Type5976 / Error
       Event Submitted/Written: 04/20/2008 02:39:40 PM
       Event ID/Source: 2000 / Microsoft Office 12
       Event Description:
       Accepted Safe Mode action : Microsoft Office Outlook.

       Event Record #/Type5966 / Success
       Event Submitted/Written: 04/20/2008 02:38:41 PM
       Event ID/Source: 12001 / usnjsvc
       Event Description:
       The Messenger Sharing USN Journal Reader service started successfully.

       Event Record #/Type5962 / Warning
       Event Submitted/Written: 04/20/2008 02:33:51 PM
       Event ID/Source: 1524 / Userenv
       Event Description:
       Windows kan het klassenregisterbestand niet uit het geheugen verwijderen omdat het momenteel door een andere toepassing of service wordt gebruikt. Het bestand wordt uit het geheugen verwijderd als het niet meer wordt gebruikt.       -- Security Event Log ----------------------------------------------------------

       No Errors/Warnings found.


       -- System Event Log ------------------------------------------------------------

       Event Record #/Type17225 / Error
       Event Submitted/Written: 04/20/2008 09:57:02 PM
       Event ID/Source: 7001 / Service Control Manager
       Event Description:
       De Windows Media Player Network Sharing-service-service is afhankelijk van de Universele Plug en Play-apparaathost-service, die vanwege de volgende fout niet kan worden gestart:
       %%1068

       Event Record #/Type17224 / Error
       Event Submitted/Written: 04/20/2008 09:57:02 PM
       Event ID/Source: 7001 / Service Control Manager
       Event Description:
       De Universele Plug en Play-apparaathost-service is afhankelijk van de SSDP Discovery-service-service, die vanwege de volgende fout niet kan worden gestart:
       %%1058

       Event Record #/Type17207 / Error
       Event Submitted/Written: 04/20/2008 09:54:32 PM
       Event ID/Source: 7001 / Service Control Manager
       Event Description:
       De Windows Media Player Network Sharing-service-service is afhankelijk van de Universele Plug en Play-apparaathost-service, die vanwege de volgende fout niet kan worden gestart:
       %%1068

       Event Record #/Type17206 / Error
       Event Submitted/Written: 04/20/2008 09:54:32 PM
       Event ID/Source: 7001 / Service Control Manager
       Event Description:
       De Universele Plug en Play-apparaathost-service is afhankelijk van de SSDP Discovery-service-service, die vanwege de volgende fout niet kan worden gestart:
       %%1058

       Event Record #/Type17203 / Error
       Event Submitted/Written: 04/20/2008 09:52:00 PM
       Event ID/Source: 7026 / Service Control Manager
       Event Description:
       De volgende opstartstuurprogramma's zijn niet geladen:
       Aavmker4
       AFD
       AmdK7
       aswSP
       aswTdi
       Fips
       IPSec
       MRxSmb
       NetBIOS
       NetBT
       RasAcd
       Rdbss
       Tcpip       -- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-04-20 22:04:17 ------------

       Comment


       • #8
        ik heb inmiddels ook het progamma van
        spyware blaster geinstaleert
        en t progamma firefox i.p.v internet explorer
        Last edited by willie55; 20-04-08, 23:09.

        Comment


        • #9
         Verwijder dit bestand:
         C:\WINDOWS\system32\nsv10.dll

         Start Hijackthis en vink alleen de volgende regels aan:
         R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
         O2 - BHO: (no name) - {4E1C70A1-3016-4CDC-8DB8-953ADF40B612} - C:\WINDOWS\system32\at.dll (file missing)
         O2 - BHO: cpmsky browser optimizer - {709556e6-9207-b9f3-034a-5d6a8ad9b7a1} - C:\WINDOWS\system32\{c7c73b18-a4c4-0c9b-409f-0b386e4f8ba5}.dll (file missing)
         O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)
         O3 - Toolbar: (no name) - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - (no file)
         O9 - Extra button: (no name) - {AEF9B8DB-0DEF-4c0b-8209-661C9E82B8C3} - C:\Program Files\WinSysClean 2008 Trial\UDManager\UDManager.exe (file missing)
         O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

         Sluit alle openstaande vensters(behalve Hijackthis) en klik op "Fix checked".

         Herstart de computer.

         Post na de herstart een nieuw logje van Hijackthis en vertel of er nog problemen zijn

         Comment


         • #10
          Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
          Scan saved at 23:57:09, on 20-4-2008
          Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
          MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
          Boot mode: Normal

          Running processes:
          C:\WINDOWS\System32\smss.exe
          C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
          C:\WINDOWS\system32\services.exe
          C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
          C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
          C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
          C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
          C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
          C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
          C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
          C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
          F:\iWin Games\iWinGamesInstaller.exe
          C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
          D:\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
          C:\WINDOWS\Explorer.EXE
          C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
          C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
          C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
          C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
          C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
          C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
          C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
          C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
          C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
          C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
          C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
          R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
          O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
          O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - I:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
          O2 - BHO: GamesBar - {6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll
          O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
          O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
          O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.1119.1736\swg.dll
          O3 - Toolbar: GamesBar - {6F282B65-56BF-4BD1-A8B2-A4449A05863D} - C:\Program Files\GamesBar\oberontb.dll
          O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
          O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
          O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
          O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
          O4 - Startup: iWin Desktop Alerts.lnk = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\iWin Games\DesktopAlerts\DesktopAlerts.exe
          O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Office12\REFIEBAR.DLL
          O9 - Extra button: (no name) - {AEF9B8DB-0DEF-4c0b-8209-661C9E82B8C3} - C:\Program Files\WinSysClean 2008 Trial\UDManager\UDManager.exe (file missing)
          O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
          O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - I:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - I:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
          O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
          O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
          O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab
          O16 - DPF: {149E45D8-163E-4189-86FC-45022AB2B6C9} (SpinTop DRM Control) - file:///C:/Program%20Files/Mystery%20P.I.%20-%20The%20Vegas%20Heist/Images/stg_drm.ocx
          O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
          O16 - DPF: {CC450D71-CC90-424C-8638-1F2DBAC87A54} - file:///C:/Program%20Files/Cate%20West%20-%20The%20Vanishing%20Files/Images/armhelper.ocx
          O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
          O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
          O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
          O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
          O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
          O23 - Service: HP Port Resolver - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBPRO.EXE
          O23 - Service: HP Status Server - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\HPBOID.EXE
          O23 - Service: iWinGamesInstaller - iWin Inc. - F:\iWin Games\iWinGamesInstaller.exe
          O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
          O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
          O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
          O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

          --
          End of file - 6635 bytes


          heel hartelijk bedankt heb er nog geen last van gehad
          mocht t nog terug komen mag ik dan nog een beroep op u doen
          vriendelijke groeten willie55 uit erp

          Comment


          • #11
           Graag gedaan hoor

           Doe dit nog:

           Download Java Runtime Environment (JRE) 6u6.
           • Scroll omlaag naar : "Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 6".
           • Klik op de "Download" knop aan de rechterkant.
           • Vink aan: "Accept License Agreement", en klik op Continue.
           • De pagina zal herladen.
           • Klik op de Windows Offline Installation, Multi-language link ONDER Windows Platform - Java SE Runtime Environment 6 Update 6 en bewaar het op je Bureaublad.
           • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
           • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst. (met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
           • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
           • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
           • Dubbelklik vervolgens op jre-6u6-windows-i586-p.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.


           Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

           Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

           Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
           Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
           Klik op de knop Empty Selected.

           Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
           Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
           Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
           (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
           Klik op de knop Empty Selected.

           Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
           Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
           Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
           Klik op de knop Empty Selected.
           Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

           Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
           Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
           Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

           Verder mag je alle gebruikte programma's verwijderen

           Comment


           • #12
            dit doe ik morgen welterusten en tot morgen

            groeten willie55

            Comment


            • #13
             beste smeenk hartelijk dank voor de snelle en goede uitleg
             de pc heeft de hele dag aan gestaan maar nog steets geen reclame
             een probleem de pc geeft aan dat dit geen orginele windouws is
             ik heb de 25 code numering in gevoert maar hij zegt dat er een andere versie
             op staat
             maar al met al toch hartelijk dank
             Last edited by willie55; 21-04-08, 16:07.

             Comment


             • #14
              Graag gedaan hoor

              Ik heb geen idee waarom je die melding m.b.t. een niet-legitieme versie krijgt, misschien even contact opnemen met Microsoft

              Comment

              Sorry, you are not authorized to view this page
              Working...
              X