Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Google zoekt niet & spyware popups

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Google zoekt niet & spyware popups

  Gisteren raakte mijn PC (Windows XP) besmet spyware en al die.. ellende. In ieder geval heb ik dat voor een groot deel kunnen verwijderen.
  Alleen werkt Google sinds vandaag niet meer. De startpagina krijg ik zonder problemen, maar zodra ik wil gaan zoeken, loopt hij vast.

  Ook krijg ik op sites geen normale popups te zien, maar spyware popups.

  Ik heb al vele scans gedraaid, zoals AVG, Norton, Ad-Aware, Hitman Pro. En ben nu beetje radeloos..

  Kan iemand mij helpen! Thanks!

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 17:33:43, on 23-4-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\stsystra.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.com
  O1 - Hosts: 66.98.148.65 auto.search.msn.es
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {0CD6A1FA-FF06-4F8E-9AFE-B0091C5E0306} - C:\WINDOWS\system32\cbXonoPj.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {26AF7FA9-A83C-4269-A187-BFE67BDF32BD} - C:\WINDOWS\system32\yayvSlIC.dll (file missing)
  O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: (no name) - {C3F37ECA-A8D9-4633-92C6-FE24C7D16ABA} - C:\WINDOWS\system32\urqRKETJ.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {F7492147-57BA-4670-9212-564CE945E3C0} - C:\WINDOWS\system32\ljJYoLFx.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Host Process] C:\Documents and Settings\Liesl\svchost.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BMa7c9a775] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\xllemeir.dll",s
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - S-1-5-18 Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (User 'SYSTEM')
  O4 - .DEFAULT Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (User 'Default user')
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html
  O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll (file missing)
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O20 - Winlogon Notify: urqRKETJ - urqRKETJ.dll (file missing)
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

  --
  End of file - 7026 bytes

 • #2
  Start Hijackthis en vink alleen de volgende regels aan:
  O2 - BHO: (no name) - {0CD6A1FA-FF06-4F8E-9AFE-B0091C5E0306} - C:\WINDOWS\system32\cbXonoPj.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {26AF7FA9-A83C-4269-A187-BFE67BDF32BD} - C:\WINDOWS\system32\yayvSlIC.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {C3F37ECA-A8D9-4633-92C6-FE24C7D16ABA} - C:\WINDOWS\system32\urqRKETJ.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {F7492147-57BA-4670-9212-564CE945E3C0} - C:\WINDOWS\system32\ljJYoLFx.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [Host Process] C:\Documents and Settings\Liesl\svchost.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BMa7c9a775] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\xllemeir.dll",s
  O20 - Winlogon Notify: urqRKETJ - urqRKETJ.dll (file missing)

  Sluit alle openstaande vensters(behalve Hijackthis) en klik op de knop "Fix checked".

  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Start de computer in veilige modus.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RunMe.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, laat hem nu weer in normale modus starten. Na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.
  Post ook een nieuw logje van Hijackthis

  Download Deckard's System Scanner naar je Bureaublad.
  • Sluit alle toepassingen en vensters.
  • Dubbelklik op dss.exe om het te activeren, en volg de aanwijzingen.
  • Wanneer de scan volledig is, zal een tekstbestand - main.txt - openen.
  • Kopieer (Ctrl+A gevolgd door Ctrl+C) en plak (Ctrl+V) de inhoud van main.txt in je volgende antwoord evenals extra.txt.

  Opmerking: Sommige firewalls kunnen waarschuwen dat sigcheck.exe probeert verbinding te maken met het internet
  - zorg dat sigcheck.exe toestemming krijgt om dit te doen !
  Tevens kan het gebeuren dat je Antivirus DSS als verdacht aangeeft, of zelfs probeert te verwijderen.
  Laat je Antivirus dit niet verwijderen ! (In dit geval is het misschien beter om tijdens de scan van DSS je Antivirus even uit te schakelen)

  Comment


  • #3
   Bedankt voor je reactie. Ik heb het bovengenoemde berichtje uitgevoerd:

   Deckard's System Scanner v20071014.68
   Run by Liesl on 2008-04-23 18:38:06
   Computer is in Normal Mode.
   --------------------------------------------------------------------------------

   -- System Restore --------------------------------------------------------------

   Successfully created a Deckard's System Scanner Restore Point.


   -- Last 5 Restore Point(s) --
   8: 2008-04-23 16:38:10 UTC - RP8 - Deckard's System Scanner Restore Point
   7: 2008-04-23 14:11:25 UTC - RP7 - Installed Ad-Aware 2007
   6: 2008-04-23 14:10:39 UTC - RP6 - Removed Ad-Aware 2007
   5: 2008-04-23 12:39:13 UTC - RP5 - Installed Java(TM) 6 Update 6
   4: 2008-04-23 12:35:05 UTC - RP4 - Removed Java(TM) 6 Update 5


   -- First Restore Point --
   1: 2008-04-22 19:13:22 UTC - RP1 - Controlepunt van systeem


   Backed up registry hives.
   Performed disk cleanup.   -- HijackThis (run as Liesl.exe) -----------------------------------------------

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 18:39:24, on 23-4-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
   C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
   C:\WINDOWS\stsystra.exe
   C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe
   C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
   C:\Documents and Settings\Liesl\Bureaublad\dss.exe
   C:\PROGRA~1\TRENDM~1\HIJACK~1\Liesl.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll
   O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
   O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [BMa7c9a775] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\xllemeir.dll",s
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O4 - S-1-5-18 Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (User 'SYSTEM')
   O4 - .DEFAULT Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (User 'Default user')
   O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
   O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
   O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html
   O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html
   O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html
   O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll (file missing)
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll (file missing)
   O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
   O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
   O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
   O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
   O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
   O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

   --
   End of file - 6151 bytes

   -- HijackThis Fixed Entries (C:\PROGRA~1\TRENDM~1\HIJACK~1\backups\) -----------

   backup-20080423-151036-315 O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
   backup-20080423-151036-461 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
   backup-20080423-151036-490 O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
   backup-20080423-151036-548 O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game05.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
   backup-20080423-172024-256 O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
   backup-20080423-180012-502 O4 - HKLM\..\Run: [BMa7c9a775] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\xllemeir.dll",s
   backup-20080423-180012-594 O2 - BHO: (no name) - {C3F37ECA-A8D9-4633-92C6-FE24C7D16ABA} - C:\WINDOWS\system32\urqRKETJ.dll (file missing)
   backup-20080423-180012-769 O20 - Winlogon Notify: urqRKETJ - urqRKETJ.dll (file missing)
   backup-20080423-180012-804 O4 - HKLM\..\Run: [Host Process] C:\Documents and Settings\Liesl\svchost.exe
   backup-20080423-180012-815 O2 - BHO: (no name) - {26AF7FA9-A83C-4269-A187-BFE67BDF32BD} - C:\WINDOWS\system32\yayvSlIC.dll (file missing)
   backup-20080423-180012-898 O2 - BHO: (no name) - {0CD6A1FA-FF06-4F8E-9AFE-B0091C5E0306} - C:\WINDOWS\system32\cbXonoPj.dll (file missing)
   backup-20080423-180012-990 O2 - BHO: (no name) - {F7492147-57BA-4670-9212-564CE945E3C0} - C:\WINDOWS\system32\ljJYoLFx.dll (file missing)

   -- File Associations -----------------------------------------------------------

   All associations okay.


   -- Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ---------------------

   R1 StyleXPHelper - c:\program files\tgtsoft\stylexp\stylexphelper.exe <Not Verified; Windows (R) 2000 DDK provider; Windows (R) 2000 DDK driver>


   -- Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled --------------------

   R2 StyleXPService - "c:\program files\tgtsoft\stylexp\stylexpservice.exe" <Not Verified; ; StyleXPService Module>

   S4 Bonjour Service (##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##) - "c:\program files\bonjour\mdnsresponder.exe" <Not Verified; Apple Computer, Inc.; Bonjour>
   S4 FLEXnet Licensing Service - "c:\program files\common files\macrovision shared\flexnet publisher\fnplicensingservice.exe" <Not Verified; Macrovision Europe Ltd.; FLEXnet Publisher (32 bit)>


   -- Device Manager: Disabled ----------------------------------------------------

   No disabled devices found.


   -- Scheduled Tasks -------------------------------------------------------------

   2008-04-22 20:09:10 554 --a------ C:\WINDOWS\Tasks\Norton AntiVirus - Volledige systeemscan uitvoeren - Liesl.job


   -- Files created between 2008-03-23 and 2008-04-23 -----------------------------

   2008-04-23 18:10:50 0 d-------- C:\RVAXO
   2008-04-23 18:08:38 800405 --a------ C:\WINDOWS\system32\RVAXO.bat
   2008-04-23 18:08:38 69632 --a------ C:\WINDOWS\system32\remove.exe
   2008-04-23 16:11:27 0 d-------- C:\Program Files\Lavasoft
   2008-04-23 16:10:50 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
   2008-04-23 14:48:08 0 d-------- C:\Program Files\Trend Micro
   2008-04-23 14:39:16 0 d-------- C:\Program Files\Java
   2008-04-23 14:39:15 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Java
   2008-04-23 12:33:23 0 d-------- C:\Program Files\Altap Salamander 2.5
   2008-04-23 11:38:06 0 d-a------ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
   2008-04-23 11:37:16 0 d-------- C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Webroot
   2008-04-23 11:37:02 0 d-------- C:\Program Files\Webroot
   2008-04-23 11:37:02 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Webroot
   2008-04-23 11:36:51 164 --a------ C:\install.dat
   2008-04-23 11:36:40 0 d-------- C:\Documents and Settings\Liesl\Application Data\Webroot
   2008-04-23 11:35:37 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Prevx
   2008-04-23 11:35:22 0 d-------- C:\Temp
   2008-04-23 11:28:20 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
   2008-04-23 11:28:09 0 d-------- C:\Program Files\Hitman Pro
   2008-04-23 11:14:48 95808 --a------ C:\WINDOWS\system32\xllemeir.dll
   2008-04-22 21:41:42 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
   2008-04-22 20:00:36 0 d-------- C:\Program Files\Windows Sidebar
   2008-04-22 20:00:35 0 d-------- C:\Program Files\Norton AntiVirus
   2008-04-22 19:57:30 0 d-------- C:\Program Files\Symantec
   2008-04-22 19:57:30 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec
   2008-04-22 19:50:44 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
   2008-04-22 00:30:36 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\xcsDd05
   2008-04-09 14:42:39 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\appmgmt
   2008-04-01 22:09:10 0 d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lavasoft
   2008-04-01 21:52:05 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\aqVreo05
   2008-03-25 01:23:28 0 d--h----- C:\WINDOWS\PIF


   -- Find3M Report ---------------------------------------------------------------

   2008-04-23 16:10:50 0 d-------- C:\Program Files\Common Files
   2008-04-23 11:39:12 492566 --a----c- C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
   2008-04-23 11:39:12 91754 --a----c- C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
   2008-04-22 19:23:27 0 d-------- C:\Program Files\LimeWire
   2008-04-22 19:09:42 0 d-------- C:\Documents and Settings\Liesl\Application Data\AVG7
   2008-04-22 18:38:54 0 d-------- C:\Documents and Settings\Liesl\Application Data\Azureus
   2008-04-09 14:51:32 0 d-------- C:\Program Files\Canon
   2008-04-09 14:47:14 0 d-------- C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1
   2008-03-21 13:32:07 0 d-------- C:\Program Files\MSN Messenger
   2008-03-21 13:30:50 0 d--hs--c- C:\Program Files\Common Files\WindowsLiveInstaller
   2008-03-21 13:30:19 0 d-------- C:\Program Files\Windows Live
   2008-03-12 23:59:17 0 d-------- C:\Program Files\IVT Corporation
   2008-03-12 23:59:12 32 --a------ C:\WINDOWS\0
   2008-03-12 23:50:03 0 --a------ C:\WINDOWS\system32\0
   2008-02-27 17:36:27 0 d-------- C:\Program Files\NCH Software
   2008-02-27 17:35:04 0 d-------- C:\Program Files\NCH Swift Sound
   2008-02-27 17:35:01 0 d-------- C:\Documents and Settings\Liesl\Application Data\NCH Swift Sound


   -- Registry Dump ---------------------------------------------------------------

   *Note* empty entries & legit default entries are not shown


   [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]
   22-04-2008 20:04 116088 --a------ C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [05-08-2005 21:05]
   "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [16-04-2008 12:45]
   "SigmatelSysTrayApp"="stsystra.exe" [22-03-2005 17:20 C:\WINDOWS\stsystra.exe]
   "OpwareSE2"="C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe" [08-05-2003 12:00]
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe" [25-03-2008 04:28]
   "BMa7c9a775"="C:\WINDOWS\system32\xllemeir.dll" [23-04-2008 11:14]

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [04-08-2004 03:03]
   "STYLEXP"="C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe" [24-05-2006 20:31]

   C:\Documents and Settings\Liesl\Menu Start\Programma's\Opstarten\
   Adobe Gamma.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [16-3-2005 19:16:50]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]
   @="Service"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WebrootSpySweeperService]
   @="Service"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]
   "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ccApp]
   "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\osCheck]
   "C:\Program Files\Norton AntiVirus\osCheck.exe"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RemoteControl]
   "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WinampAgent]
   C:\Program Files\Winamp\wianmpa.exe

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]
   "TOSHIBA Bluetooth Service"=2 (0x2)
   "usnjsvc"=3 (0x3)
   "Symantec Core LC"=3 (0x3)
   "ose"=3 (0x3)
   "odserv"=3 (0x3)
   "FLEXnet Licensing Service"=3 (0x3)
   "CLTNetCnService"=2 (0x2)
   "ccSetMgr"=2 (0x2)
   "ccEvtMgr"=2 (0x2)
   "Bonjour Service"=2 (0x2)
   "Adobe LM Service"=3 (0x3)
   "aawservice"=2 (0x2)
   "LiveUpdate Notice"=2 (0x2)
   "LiveUpdate"=3 (0x3)
   "WebrootSpySweeperService"=2 (0x2)
   -- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-04-23 18:39:49 ------------   ---RVAXO.exe Updated: 2008-04-22---first run---
   Uninstallers:

   Files found:
   C:\WINDOWS\BMa7c9a775.xml
   C:\WINDOWS\BMa7c9a775.txt
   C:\WINDOWS\system32\urqRKETJ.dll__DELETE_ON_REBOOT
   C:\WINDOWS\system32\CIlSvyay.ini2
   C:\WINDOWS\system32\jPonoXbc.ini2
   C:\WINDOWS\system32\xFLoYJjl.ini2
   C:\WINDOWS\system32\cbXonoPj.dll_old
   C:\WINDOWS\pskt.ini
   C:\WINDOWS\wininit.ini
   C:\WINDOWS\system32\clkcnt.txt
   C:\WINDOWS\system32\pac.txt

   Folders Found:

   Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

   --------------RVAXO.exe last run---------------
   Not deleted items:

   --------------RVAXO.exe finished----------------
   Last edited by Lisanne; 23-04-08, 18:46.

   Comment


   • #4
    *Ik kon mijn vorige berichtje niet meer bewerken..*

    Het probleem voltrekt zich nog steeds. De popups zijn volgens mij wel weg, alleen werkt Google nog steeds niet. Zo ook andere sites niet, zoals Dumpert.nl en zijn de meeste sites ook trager dan normaal.

    Ik hoop echt dat een van jullie mij hiermee kunnen helpen!

    Alvast bedankt!

    Comment


    • #5
     Ik heb ook de zoek.exe uit een ander bericht gedownload.. en kreeg toen dit:

     ======C:\WINDOWS====
     ----a-w 32 2008-03-12 21:59:12 C:\WINDOWS\0
     ----a-w 0 2008-04-23 16:10:48 C:\WINDOWS\0.log
     ----a-w 4,587 2008-04-23 18:30:18 C:\WINDOWS\BMa7c9a775.txt
     ----a-w 109,747 2008-04-23 16:47:21 C:\WINDOWS\BMa7c9a775.xml
     --s-a-w 2,048 2008-04-23 16:10:29 C:\WINDOWS\bootstat.dat
     ----a-w 264,955 2008-04-23 09:41:05 C:\WINDOWS\comsetup.log
     -c--a-w 17,846 2008-03-21 11:31:55 C:\WINDOWS\DPINST.LOG
     ----a-w 760,847 2008-04-23 09:41:05 C:\WINDOWS\FaxSetup.log
     ----a-w 7,138 2008-03-16 20:01:09 C:\WINDOWS\IDNMitigationAPIs.log
     ----a-w 61,861 2008-03-16 20:03:02 C:\WINDOWS\ie7.log
     ----a-w 21,415 2008-03-16 20:03:31 C:\WINDOWS\ie7_main.log
     ----a-w 852,603 2008-04-23 09:41:05 C:\WINDOWS\iis6.log
     ----a-w 1,374 2008-04-09 22:30:03 C:\WINDOWS\imsins.BAK
     ----a-w 1,374 2008-04-23 09:41:05 C:\WINDOWS\imsins.log
     ----a-w 10,736 2008-03-16 19:58:51 C:\WINDOWS\KB904942.log
     ----a-w 853 2008-04-23 09:41:34 C:\WINDOWS\KB912812.log
     ----a-w 5,923 2008-04-23 09:41:05 C:\WINDOWS\KB912919.log
     ----a-w 5,934 2008-03-16 20:00:19 C:\WINDOWS\KB915865.log
     ----a-w 11,039 2008-03-17 23:18:26 C:\WINDOWS\KB938127-IE7.log
     ----a-w 17,882 2008-04-09 22:29:01 C:\WINDOWS\KB941693.log
     ----a-w 24,123 2008-03-17 23:18:54 C:\WINDOWS\KB944533-IE7.log
     ----a-w 11,929 2008-04-09 22:27:12 C:\WINDOWS\KB945553.log
     ----a-w 26,230 2008-04-23 12:20:00 C:\WINDOWS\KB947864-IE7.log
     ----a-w 11,933 2008-04-09 22:28:26 C:\WINDOWS\KB948590.log
     ----a-w 13,519 2008-04-09 22:30:03 C:\WINDOWS\KB948881.log
     ----a-w 53,500 2008-04-23 09:41:05 C:\WINDOWS\MedCtrOC.log
     ----a-w 38,600 2008-04-23 09:41:05 C:\WINDOWS\msgsocm.log
     ----a-w 236,518 2008-04-23 09:41:03 C:\WINDOWS\msmqinst.log
     ----a-w 134,851 2008-04-23 09:41:05 C:\WINDOWS\netfxocm.log
     ----a-w 5,350 2008-03-16 20:00:50 C:\WINDOWS\NLSDownlevelMapping.log
     ----a-w 116,384 2008-04-23 16:06:41 C:\WINDOWS\ntbtlog.txt
     ----a-w 159,508 2008-04-23 09:41:05 C:\WINDOWS\ntdtcsetup.log
     ----a-w 373,288 2008-04-23 09:41:05 C:\WINDOWS\ocgen.log
     ----a-w 47,757 2008-04-23 09:41:05 C:\WINDOWS\ocmsn.log
     -c--a-w 28 2008-04-09 12:49:13 C:\WINDOWS\ODBC.INI
     ----a-w 22 2008-04-23 16:14:10 C:\WINDOWS\pskt.ini
     ----a-w 32,634 2008-04-23 16:05:03 C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
     ----a-w 199,399 2008-04-09 12:33:24 C:\WINDOWS\setupact.log
     ----a-w 64,477 2008-04-22 18:01:45 C:\WINDOWS\setupapi.log
     -c--a-w 54,883 2008-03-16 20:30:16 C:\WINDOWS\spupdsvc.log
     ----a-w 227 2008-04-23 13:23:15 C:\WINDOWS\system.ini
     ----a-w 38,883 2008-04-23 09:41:05 C:\WINDOWS\tabletoc.log
     ----a-w 355,068 2008-04-23 09:41:05 C:\WINDOWS\tsoc.log
     -c--a-w 76,626 2008-04-09 22:28:47 C:\WINDOWS\updspapi.log
     -c--a-w 37 2008-04-09 12:50:04 C:\WINDOWS\vbaddin.ini
     ----a-w 159 2008-04-23 16:10:45 C:\WINDOWS\wiadebug.log
     ----a-w 49 2008-04-23 16:10:45 C:\WINDOWS\wiaservc.log
     ----a-w 694 2008-04-23 13:23:15 C:\WINDOWS\win.ini
     ----a-w 1,466,028 2008-04-23 17:37:06 C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log
     ----a-w 39,504 2008-04-23 16:52:02 C:\WINDOWS\wmsetup.log

     Entries: 50 (49)
     Directories: 0 Files: 50
     Bytes: 5,740,402 Blocks: 11,237
     ======C:\WINDOWS\system32=====
     ----a-w 0 2008-03-12 21:50:03 C:\WINDOWS\System32\0
     --sha-w 198,211 2008-04-23 02:54:50 C:\WINDOWS\System32\CIlSvyay.ini
     ----a-w 1,981,000 2008-04-10 17:27:56 C:\WINDOWS\System32\FNTCACHE.DAT
     ----a-w 135,168 2008-03-24 23:28:39 C:\WINDOWS\System32\java.exe
     ----a-w 69,632 2008-03-25 00:37:01 C:\WINDOWS\System32\javacpl.cpl
     ----a-w 135,168 2008-03-24 23:28:43 C:\WINDOWS\System32\javaw.exe
     ----a-w 139,264 2008-03-25 00:37:01 C:\WINDOWS\System32\javaws.exe
     --sha-w 201,877 2008-04-23 09:30:15 C:\WINDOWS\System32\jPonoXbc.ini
     ----a-w 6,300 2008-03-26 11:24:18 C:\WINDOWS\System32\jupdate-1.6.0_05-b13.log
     ----a-w 6,341 2008-04-23 12:39:51 C:\WINDOWS\System32\jupdate-1.6.0_06-b02.log
     ----a-w 19,836,024 2008-04-06 05:56:20 C:\WINDOWS\System32\MRT.exe
     ----a-w 72,056 2008-04-23 09:39:12 C:\WINDOWS\System32\perfc009.dat
     ----a-w 91,754 2008-04-23 09:39:12 C:\WINDOWS\System32\perfc013.dat
     ----a-w 427,062 2008-04-23 09:39:12 C:\WINDOWS\System32\perfh009.dat
     ----a-w 492,566 2008-04-23 09:39:12 C:\WINDOWS\System32\perfh013.dat
     -c--a-w 1,097,486 2008-04-23 09:39:10 C:\WINDOWS\System32\PerfStringBackup.INI
     ----a-w 800,405 2008-04-21 22:01:46 C:\WINDOWS\System32\RVAXO.bat
     ----a-w 60,800 2008-04-22 18:02:24 C:\WINDOWS\System32\S32EVNT1.DLL
     ----a-w 1,845,376 2008-03-20 08:10:47 C:\WINDOWS\System32\win32k.sys
     ----a-w 2,206 2008-04-20 18:55:00 C:\WINDOWS\System32\wpa.dbl
     --sha-w 210,786 2008-04-22 20:26:11 C:\WINDOWS\System32\xFLoYJjl.ini
     ----a-w 95,808 2008-04-23 09:14:48 C:\WINDOWS\System32\xllemeir.dll

     Entries: 22 (19)
     Directories: 0 Files: 22
     Bytes: 27,905,290 Blocks: 54,514
     ======C:\WINDOWS\system32\drivers=====
     ----a-w 10,563 2008-04-22 18:02:24 C:\WINDOWS\System32\drivers\SYMEVENT.CAT
     ----a-w 805 2008-04-22 18:02:24 C:\WINDOWS\System32\drivers\SYMEVENT.INF
     ----a-w 123,952 2008-04-22 18:02:24 C:\WINDOWS\System32\drivers\SYMEVENT.SYS

     Entries: 3 (3)
     Directories: 0 Files: 3
     Bytes: 135,320 Blocks: 266
     =======C:\Program Files=====
     Entries: 0 (0)
     Directories: 0 Files: 0
     Bytes: 0 Blocks: 0
     =======C:=====
     --sh--w 211 2008-04-23 13:23:15 C:\boot.ini
     ----a-w 570 2008-04-23 16:09:28 C:\firstrun5.log
     ----a-w 164 2008-04-23 09:36:51 C:\install.dat
     --sha-w 1,610,612,736 2008-04-23 16:10:24 C:\pagefile.sys
     ----a-w 705 2008-04-23 16:11:15 C:\RVAXO-results.log
     ----a-w 28,435 2008-04-23 16:14:08 C:\RVAXO-Vfind.log

     Entries: 6 (4)
     Directories: 0 Files: 6
     Bytes: 1,610,642,821 Blocks: 3,145,790
     ======C:\Documents and Settings\Liesl\Application Data======
     Entries: 0 (0)
     Directories: 0 Files: 0
     Bytes: 0 Blocks: 0
     ======C:\Temp======
     Entries: 0 (0)
     Directories: 0 Files: 0
     Bytes: 0 Blocks: 0
     ======C:\Documents and Settings\Liesl======
     ---ha-w 7,602,176 2008-04-23 16:09:40 C:\Documents and Settings\Liesl\NTUSER.DAT
     ---ha-w 65,536 2008-04-23 18:35:05 C:\Documents and Settings\Liesl\ntuser.dat.LOG
     --sh--w 188 2008-04-23 16:05:00 C:\Documents and Settings\Liesl\ntuser.ini
     ----a-w 600 2008-04-23 10:40:37 C:\Documents and Settings\Liesl\winscp.RND

     Entries: 4 (1)
     Directories: 0 Files: 4
     Bytes: 7,668,500 Blocks: 14,979
     ======C:\WINDOWS\Downloaded Program Files====
     Entries: 0 (0)
     Directories: 0 Files: 0
     Bytes: 0 Blocks: 0
     =============


     Ik hoop dat iemand met deze informatie, mij kan helpen..

     Comment


     • #6
      Open een kladblokbestand.
      Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.

      @ECHO OFF
      RD /S /Q C:\WINDOWS\system32\xcsDd05
      RD /S /Q C:\WINDOWS\system32\aqVreo05
      IF EXIST log.txt DEL log.txt
      ECHO Deleting files>>log.txt
      FOR %%g in (
      C:\WINDOWS\system32\xcsDd05
      C:\WINDOWS\system32\aqVreo05
      C:\WINDOWS\BMa7c9a775.txt
      C:\WINDOWS\BMa7c9a775.xml
      C:\WINDOWS\pskt.ini
      C:\WINDOWS\System32\CIlSvyay.ini
      C:\WINDOWS\System32\jPonoXbc.ini
      C:\WINDOWS\System32\xFLoYJjl.ini
      C:\WINDOWS\System32\xllemeir.dll) DO (
      del /q %%gNUCIA
      IF EXIST %%g (
      ATTRIB -r -s -h %%g
      DEL %%g
      REN %%g *NUCIA
      IF EXIST %%gNUCIA (
      ECHO renamed to %%gNUCIA>>log.txt)
      IF EXIST %%g (
      ECHO %%g not deleted>>log.txt
      ) ELSE (
      ECHO %%g deleted>>log.txt)
      ) ELSE (
      ECHO %%g not found>>log.txt))
      START NOTEPAD.EXE log.txt

      Ga naar Bestand - Opslaan als.
      Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
      Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
      Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
      Klik op de knop Opslaan.

      Dubbelklik op del.bat en post het logje van del.bat

      Comment


      • #7
       Ik kreeg dit van het del.bat logje:

       Deleting files
       C:\WINDOWS\system32\xcsDd05 not found
       C:\WINDOWS\system32\aqVreo05 not found
       C:\WINDOWS\BMa7c9a775.txt deleted
       C:\WINDOWS\BMa7c9a775.xml deleted
       C:\WINDOWS\pskt.ini deleted
       C:\WINDOWS\System32\CIlSvyay.ini deleted
       C:\WINDOWS\System32\jPonoXbc.ini deleted
       C:\WINDOWS\System32\xFLoYJjl.ini deleted
       renamed to C:\WINDOWS\System32\xllemeir.dllNUCIA
       C:\WINDOWS\System32\xllemeir.dll deleted

       Comment


       • #8
        Herstart je computer even.

        Dubbelklik na de herstart nog een keer op del.bat
        Post daarna een nieuw logje van Hijackthis

        Comment


        • #9
         Nieuw logje van del.bat:

         Deleting files
         C:\WINDOWS\system32\xcsDd05 not found
         C:\WINDOWS\system32\aqVreo05 not found
         C:\WINDOWS\BMa7c9a775.txt deleted
         C:\WINDOWS\BMa7c9a775.xml not found
         C:\WINDOWS\pskt.ini not found
         C:\WINDOWS\System32\CIlSvyay.ini not found
         C:\WINDOWS\System32\jPonoXbc.ini not found
         C:\WINDOWS\System32\xFLoYJjl.ini not found
         C:\WINDOWS\System32\xllemeir.dll not found


         En Hijackthis:

         Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
         Scan saved at 23:04:42, on 23-4-2008
         Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
         MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
         Boot mode: Normal

         Running processes:
         C:\WINDOWS\System32\smss.exe
         C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
         C:\WINDOWS\system32\services.exe
         C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
         C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
         C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
         C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
         C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
         C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
         C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
         C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
         C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
         C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
         C:\WINDOWS\Explorer.EXE
         C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
         C:\WINDOWS\stsystra.exe
         C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe
         C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe
         C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
         C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
         C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
         C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
         C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
         C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
         C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
         R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
         R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
         O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
         O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll
         O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
         O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
         O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
         O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [BMa7c9a775] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\xllemeir.dll",s
         O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
         O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
         O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
         O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
         O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
         O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
         O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
         O4 - S-1-5-18 Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (User 'SYSTEM')
         O4 - .DEFAULT Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (User 'Default user')
         O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
         O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
         O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html
         O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html
         O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html
         O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html
         O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll (file missing)
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll (file missing)
         O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
         O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
         O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
         O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
         O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
         O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
         O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
         O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
         O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

         --
         End of file - 6325 bytes


         *Ik waardeer jullie hulp enorm - nogmaals bedankt hiervoor!*

         Comment


         • #10
          Verwijder met Hijackthis de volgende regel nog:
          O4 - HKLM\..\Run: [BMa7c9a775] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\xllemeir.dll",s

          Heb je java verwijderd?
          Ik zie namelijk dit:
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

          Eventueel opnieuw installeren

          Ondervind je nog problemen?

          Comment


          • #11
           Ik heb Java opnieuw geinstaleerd (had hem volgens mij niet verwijderd, maar keb in 2 dagen tijd zoveel verwijderd en geinstaleerd, dat ie misschien een keer is meegegaan..), opnieuw opgestart en toen nog een keer Hijackthis gedraait. Ik hoop voor de laatste keer :P

           Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
           Scan saved at 23:25:05, on 23-4-2008
           Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
           MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
           Boot mode: Normal

           Running processes:
           C:\WINDOWS\System32\smss.exe
           C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
           C:\WINDOWS\system32\services.exe
           C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
           C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
           C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
           C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
           C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
           C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
           C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
           C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
           C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
           C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
           C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
           C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
           C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
           C:\WINDOWS\system32\userinit.exe
           C:\WINDOWS\Explorer.EXE
           C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
           C:\WINDOWS\stsystra.exe
           C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe
           C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe
           C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
           C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
           C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

           R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
           R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
           R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
           R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
           O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
           O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll
           O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll (file missing)
           O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
           O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
           O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
           O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"
           O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
           O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
           O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
           O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
           O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
           O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
           O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
           O4 - S-1-5-18 Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (User 'SYSTEM')
           O4 - .DEFAULT Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (User 'Default user')
           O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
           O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
           O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html
           O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html
           O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html
           O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html
           O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll (file missing)
           O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll (file missing)
           O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
           O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
           O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
           O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
           O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
           O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
           O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
           O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
           O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
           O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
           O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

           --
           End of file - 6196 bytes


           En als ik het zo bekijk is het probleem opgelost!
           Ik krijg geen popups meer, en ik kan ook weer normaal in Google zoeken (alle zoekmachines werkte niet, behalve Windows Live Search)

           BEDANKT! Ben echt super blij met jullie manier van oplossen!

           Comment


           • #12
            Graag gedaan hoor

            Logje lijkt OK, java geeft nog steeds (file missing) maar dat zal dan wel niet kloppen.

            Doe dit nog:
            Download ATF cleaner (mirror)(gemaakt door Atribune)

            Belangrijk: Sluit al je browservensters(IE en/of Firefox en/of Opera) om de tool goed te kunnen laten werken.

            Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.
            Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.
            Klik op de knop Empty Selected.

            Het volgende doen als je ook FireFox als browser hebt:
            Klik op tabblad "Firefox", plaats een vinkje bij Select All.
            Wil je de door Firefox opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
            (dit haalt het vinkje weer weg bij "Firefox saved passwords")
            Klik op de knop Empty Selected.

            Het volgende doen als je ook Opera als browser hebt:
            Klik op tabblad "Opera", plaats een vinkje bij Select All.
            Wil je de door Opera opgeslagen wachtwoorden behouden, dan klik je in het venster dat verschijnt op "No".
            Klik op de knop Empty Selected.
            Ga naar het tabblad "Main" en klik op de knop Exit om het programma af te sluiten.

            Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
            Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
            Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

            Dan denk ik dat we klaar zijn

            Comment


            • #13
             Ik heb ATF Cleaner gedraait, en ik denk inderdaad dat de problemen nu (EINDELIJK) opgelost zijn!

             Mijn dank is groot!!

             Comment


             • #14
              Graag gedaan hoor

              Comment

              Sorry, you are not authorized to view this page
              Working...
              X