Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Windows Live Messenger worm

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Windows Live Messenger worm

  Hey iedereen,
  Kheb dus een heel vervelend probleem.
  Mijn broer is dus zo dom geweest om zo een worm binnen te krijgen via messenger. Het zit zo: nu is het dus ook bij ons dat als we ons aanmelden bij messenger, we zonder te weten en zonder dat we het kunnen zien een soort van tekst sturen naar al onze online contactpersonen met een bijlage derbij die een worm bevat. Zo is die worm bij ons binnengeraakt want mijn broer heeft die bijlage geopend
  Dan staat er zo bv: i found ur pic on hotornot.com en dan nog met een attachment.
  Kheb spybot gerund en alle spyware weggedaan en kheb ook mn antivirus gerund. Hier is ook mijn HiJackThis logje na de scan. Kan er iemand miss zien of die worm nog op mn pc staat want ik wil messenger niet installeren voordat die worm helemaal weg is?

  Dank je wel,
  Lollerd

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:49:36, on 23/04/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
  C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe
  C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\WINDOWS\Twain_32\GiGiCam\GiGiSrv.exe
  C:\Programs\D-Tools\daemon.exe
  C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VHD\RDTask.exe
  C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VDTask.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
  c:\program files\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
  C:\Programs\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE
  C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
  C:\Programs\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\szaizg.exe
  C:\games\valve\steam\steam.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Programs\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Programs\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ig?hl=nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/go/mypcchoice
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Programs\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O2 - BHO: McAfee AntiPhishing Filter - {41D68ED8-4CFF-4115-88A6-6EBB8AF19000} - c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] c:\Program Files\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon06] C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WINREMOTE] "C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GiGiSrv] C:\WINDOWS\Twain_32\GiGiCam\GiGiSrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Programs\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [RAMDrive] "C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VHD\RDTask.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [VirtualDrive] "C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VDTask.exe" /AutoRestore
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Programs\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programs\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [szaizg] C:\WINDOWS\system32\szaizg.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\games\valve\steam\steam.exe" -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_7
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - .DEFAULT User Startup: AutoTBar.exe (User 'Default user')
  O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Programs\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\Programs\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Programs\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Programs\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: McAfee AntiPhishing Filter - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.dll
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Programs\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programs\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab
  O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1189631052477
  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
  O16 - DPF: {6B75345B-AA36-438A-BBE6-4078B4C6984D} (HpProductDetection Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1196890534828
  O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab
  O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
  O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://jonnyd004.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://sdlc-esd.sun.com/ESD39/JSCDL/jdk/6u5b/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab?AuthParam=1206270835_fe2d75fbf13ed8d261f4ecbbab91f31c&GroupName=JSC&BHost=javadl.sun.com&File Path=/ESD39/JSCDL/jdk/6u5b/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab&File=jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O16 - DPF: {F8C5C0F1-D884-43EB-A5A0-9E1C4A102FA8} (GoPetsWeb Control) - https://secure.gopetslive.com/dev/GoPetsWeb.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F0B7ED12-D7C8-4DA0-880B-C17FD67E3443}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: CommServer (jawocaa3ofluiopk) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
  O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - McAfee Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Programs\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2007.SP1\Win32\RpcDataSrv.exe
  O23 - Service: Advanced Networking Service (zd90oe9ouzg) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\szaizg.exe

  --
  End of file - 16059 bytes
  Last edited by Lollerd; 23-04-08, 20:05.

 • #2
  Deïnstalleer de versie van Messenger die je gebruikt.

  Sluit alle open vensters.
  Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O23 - Service: CommServer (jawocaa3ofluiopk) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe
  O23 - Service: Advanced Networking Service (zd90oe9ouzg) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\szaizg.exe


  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Herstart de computer.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.

  Comment


  • #3
   Hier is mijn logje, maar ik heb windows messenger niet weggedaan want dat is de standaard messenger die je bij windows krijgt. Mijn andere messenger die ik gebruik, windows live messenger, is al weg:

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 20:27:42, on 23/04/2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\windows\system\hpsysdrv.exe
   C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
   C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe
   C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe
   C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
   C:\WINDOWS\Twain_32\GiGiCam\GiGiSrv.exe
   C:\Programs\D-Tools\daemon.exe
   C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VHD\RDTask.exe
   C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VDTask.exe
   C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
   c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
   C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
   c:\program files\mcafee.com\agent\mcagent.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
   C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
   C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
   C:\Programs\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
   C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
   C:\HP\KBD\KBD.EXE
   C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
   C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE
   C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
   C:\Programs\iTunes\iTunesHelper.exe
   C:\WINDOWS\system32\szaizg.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
   C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
   C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   C:\Programs\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
   c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
   c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
   c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
   c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
   C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
   C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
   C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdui.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\Programs\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ig?hl=nl
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/go/mypcchoice
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Programs\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
   O2 - BHO: McAfee AntiPhishing Filter - {41D68ED8-4CFF-4115-88A6-6EBB8AF19000} - c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.dll
   O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
   O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
   O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] c:\Program Files\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon06] C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [WINREMOTE] "C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
   O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
   O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [GiGiSrv] C:\WINDOWS\Twain_32\GiGiCam\GiGiSrv.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Programs\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
   O4 - HKLM\..\Run: [RAMDrive] "C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VHD\RDTask.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [VirtualDrive] "C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VDTask.exe" /AutoRestore
   O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask
   O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
   O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Programs\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
   O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programs\iTunes\iTunesHelper.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [szaizg] C:\WINDOWS\system32\szaizg.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\games\valve\steam\steam.exe" -silent
   O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_7
   O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - .DEFAULT User Startup: AutoTBar.exe (User 'Default user')
   O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Programs\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
   O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\Programs\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Programs\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Programs\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: McAfee AntiPhishing Filter - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.dll
   O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Programs\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
   O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programs\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
   O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
   O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab
   O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab
   O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
   O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
   O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1189631052477
   O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
   O16 - DPF: {6B75345B-AA36-438A-BBE6-4078B4C6984D} (HpProductDetection Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection.cab
   O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1196890534828
   O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab
   O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
   O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://jonnyd004.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
   O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://sdlc-esd.sun.com/ESD39/JSCDL/jdk/6u5b/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab?AuthParam=1206270835_fe2d75fbf13ed8d261f4ecbbab91f31c&GroupName=JSC&BHost=javadl.sun.com&File Path=/ESD39/JSCDL/jdk/6u5b/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab&File=jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab
   O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
   O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
   O16 - DPF: {F8C5C0F1-D884-43EB-A5A0-9E1C4A102FA8} (GoPetsWeb Control) - https://secure.gopetslive.com/dev/GoPetsWeb.cab
   O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F0B7ED12-D7C8-4DA0-880B-C17FD67E3443}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22
   O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
   O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
   O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
   O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
   O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   O23 - Service: CommServer (jawocaa3ofluiopk) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe
   O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
   O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
   O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
   O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
   O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
   O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - McAfee Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
   O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
   O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Programs\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2007.SP1\Win32\RpcDataSrv.exe
   O23 - Service: Advanced Networking Service (zd90oe9ouzg) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\szaizg.exe

   --
   End of file - 16001 bytes

   Is het denk je al veilig om messenger terug te installeren of moet ik nog iets doen?
   Btw, bedankt voor je hulp

   Comment


   • #4
    Wacht nog even met een nieuwe installatie tot de infectie weg is.

    Open een kladblokbestand.
    Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
    Ga naar Bestand - Opslaan als.
    Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
    Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.bat
    Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
    Klik op de knop Opslaan.
    Code:
    SC STOP zd90oe9ouzg
    SC DELETE zd90oe9ouzg
    SC STOP awocaa3ofluiopk
    SC DELETE awocaa3ofluiopk
    Dubbelklik op fix.bat.


    Sluit alle open vensters.
    Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

    O4 - HKLM\..\Run: [szaizg] C:\WINDOWS\system32\szaizg.exe

    Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

    Als je een melding krijgt van TeaTimer, dan sta je deze toe.

    Herstart de computer.


    Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.

    Comment


    • #5
     Hier is mijn laatste logje:

     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 21:07:45, on 23/04/2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
     C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\windows\system\hpsysdrv.exe
     C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
     C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe
     C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe
     C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
     C:\WINDOWS\Twain_32\GiGiCam\GiGiSrv.exe
     C:\Programs\D-Tools\daemon.exe
     C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VHD\RDTask.exe
     C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VDTask.exe
     C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
     C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
     c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
     c:\program files\mcafee.com\agent\mcagent.exe
     C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
     C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
     C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
     C:\Programs\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
     C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
     C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
     C:\HP\KBD\KBD.EXE
     C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
     C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE
     C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
     C:\Programs\iTunes\iTunesHelper.exe
     C:\games\valve\steam\steam.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
     C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
     C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
     c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
     c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
     c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
     C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
     C:\Programs\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
     c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
     C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
     C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
     C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
     C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
     C:\Programs\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ig?hl=nl
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/go/mypcchoice
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Programs\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
     O2 - BHO: McAfee AntiPhishing Filter - {41D68ED8-4CFF-4115-88A6-6EBB8AF19000} - c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.dll
     O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
     O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
     O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
     O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
     O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] c:\Program Files\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon06] C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [WINREMOTE] "C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
     O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
     O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [GiGiSrv] C:\WINDOWS\Twain_32\GiGiCam\GiGiSrv.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Programs\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
     O4 - HKLM\..\Run: [RAMDrive] "C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VHD\RDTask.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [VirtualDrive] "C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VDTask.exe" /AutoRestore
     O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask
     O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
     O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Programs\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
     O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
     O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
     O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programs\iTunes\iTunesHelper.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\games\valve\steam\steam.exe" -silent
     O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_7
     O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
     O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
     O4 - .DEFAULT User Startup: AutoTBar.exe (User 'Default user')
     O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Programs\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
     O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
     O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\Programs\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Programs\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Programs\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
     O9 - Extra button: (no name) - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: McAfee AntiPhishing Filter - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.dll
     O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Programs\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
     O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programs\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
     O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
     O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
     O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
     O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab
     O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab
     O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
     O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
     O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1189631052477
     O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
     O16 - DPF: {6B75345B-AA36-438A-BBE6-4078B4C6984D} (HpProductDetection Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection.cab
     O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1196890534828
     O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab
     O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
     O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://jonnyd004.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
     O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://sdlc-esd.sun.com/ESD39/JSCDL/jdk/6u5b/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab?AuthParam=1206270835_fe2d75fbf13ed8d261f4ecbbab91f31c&GroupName=JSC&BHost=javadl.sun.com&File Path=/ESD39/JSCDL/jdk/6u5b/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab&File=jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab
     O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
     O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
     O16 - DPF: {F8C5C0F1-D884-43EB-A5A0-9E1C4A102FA8} (GoPetsWeb Control) - https://secure.gopetslive.com/dev/GoPetsWeb.cab
     O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F0B7ED12-D7C8-4DA0-880B-C17FD67E3443}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22
     O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
     O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
     O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
     O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
     O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
     O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
     O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
     O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
     O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     O23 - Service: CommServer (jawocaa3ofluiopk) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe
     O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
     O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
     O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
     O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
     O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
     O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - McAfee Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
     O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
     O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
     O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Programs\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2007.SP1\Win32\RpcDataSrv.exe

     --
     End of file - 15799 bytes

     Nog een vraagje, in mijn Hijackthis logje zit er zon bestand wat te maken heeft met mijn messenger (windows live messenger), mag ik dat weg doen voor de zekerheid?

     Comment


     • #6
      Die sleutel mag eventueel weg.

      Voer een onlinescan uit met de ESET Online Scanner.
      Vink aan: YES, I accept the Terms Of Use.
      Klik op de knop Start.
      Klik daarna op de knop Install.
      Klik op Start.

      De scanner zal nu initialiseren en updaten.
      Vink Remove found threats NIET aan, tenzij dit gevraagd wordt.
      Klik op de knop Scan.

      Wacht geduldig af tot de scan voltooid is, dit kan een tijdje duren.
      Wanneer de scan klaar is, klik je op de tab Details.
      Kopiëer en plak de inhoud van dit venster in je volgende post.
      (Je vindt dit ook terug als C:\Program Files\EsetOnlineScanner\log.txt)

      Comment


      • #7
       Mn scan is eindelijk klaar, hier zijn de resultaten:

       probably a variant of Win32/Agent trojan
       C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\Jonny's Documents\Jon\wormsworldpartysp1nocdpatchmorglum.zip>>ZIP>>wwp-patch.exe

       probably a variant of Win32/Agent trojan
       C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\Jonny's Documents\Jon\wormsworldpartysp1nocdpatchmorglum.zip

       Dat is alles wat er stond

       Comment


       • #8
        Hier is de tekst uit het logje:

        # version=4
        # OnlineScanner.ocx=1.0.0.635
        # OnlineScannerDLLA.dll=1, 0, 0, 79
        # OnlineScannerDLLW.dll=1, 0, 0, 78
        # OnlineScannerUninstaller.exe=1, 0, 0, 49
        # vers_standard_module=3050 (20080423)
        # vers_arch_module=1.064 (20080214)
        # vers_adv_heur_module=1.064 (20070717)
        # EOSSerial=c252143fa3fb52498ebac61719c1fceb
        # end=finished
        # remove_checked=false
        # unwanted_checked=true
        # utc_time=2008-04-23 11:07:20
        # local_time=2008-04-24 01:07:20 (+0100, Romance (standaardtijd))
        # country="Belgium"
        # osver=5.1.2600 NT Service Pack 2
        # scanned=790733
        # found=2
        # scan_time=11575
        C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\Jonny's Documents\Jon\wormsworldpartysp1nocdpatchmorglum.zip probably a variant of Win32/Agent trojan 174636500B16940A32F13519B90E8D1F
        C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\Jonny's Documents\Jon\wormsworldpartysp1nocdpatchmorglum.zip »ZIP »wwp-patch.exe probably a variant of Win32/Agent trojan 00000000000000000000000000000000

        Comment


        • #9
         Open een kladblokbestand.
         Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.

         @ECHO OFF
         IF EXIST log.txt DEL log.txt
         ECHO Deleting files>>log.txt
         FOR %%g in (
         "C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\Jonny's Documents\Jon\wormsworldpartysp1nocdpatchmorglum.zip") DO (
         IF EXIST %%g (
         ATTRIB -r -s -h %%g
         DEL %%g
         IF EXIST %%g (
         ECHO %%g not deleted>>log.txt
         ) ELSE (
         ECHO %%g deleted successfully>>log.txt)
         ) ELSE (
         ECHO %%g not found>>log.txt))
         START NOTEPAD.EXE log.txt

         Ga naar Bestand - Opslaan als.
         Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
         Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
         Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
         Klik op de knop Opslaan.

         Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent.

         Comment


         • #10
          Hier is wat er stond:

          Deleting files
          "C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\Jonny's Documents\Jon\wormsworldpartysp1nocdpatchmorglum.zip" deleted successfully

          Moet ik nog iets doen of mag ik messenger terug installeren?

          Comment


          • #11
           Installer Messenger maar.
           Herstart daarna de computer , maak een nieuwe hijackthislog.
           Meldt ook of er nog problemen zijn.

           Comment


           • #12
            Hier is mijn logje van Hijackthis:

            Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
            Scan saved at 20:00:46, on 24/04/2008
            Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
            MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
            Boot mode: Normal

            Running processes:
            C:\WINDOWS\System32\smss.exe
            C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
            C:\WINDOWS\system32\services.exe
            C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
            C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
            C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
            C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
            C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
            C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
            C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
            C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
            C:\WINDOWS\Explorer.EXE
            C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
            C:\windows\system\hpsysdrv.exe
            C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
            C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe
            C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe
            C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
            C:\WINDOWS\Twain_32\GiGiCam\GiGiSrv.exe
            C:\Programs\D-Tools\daemon.exe
            C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VHD\RDTask.exe
            C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VDTask.exe
            C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
            C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
            c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
            c:\program files\mcafee.com\agent\mcagent.exe
            C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
            C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
            C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
            C:\Programs\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
            C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
            C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
            C:\HP\KBD\KBD.EXE
            C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
            C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE
            C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
            C:\Programs\iTunes\iTunesHelper.exe
            C:\WINDOWS\FixCamera.exe
            C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe
            C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe
            C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe
            C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssui.exe
            C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
            c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
            C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
            c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
            C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
            C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
            C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
            c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
            c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
            C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
            C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
            C:\Programs\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
            C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
            C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
            C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
            c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe
            C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
            C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
            C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
            C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
            C:\Programs\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ig?hl=nl
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
            R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
            R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/go/mypcchoice
            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
            O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
            O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Programs\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
            O2 - BHO: McAfee AntiPhishing Filter - {41D68ED8-4CFF-4115-88A6-6EBB8AF19000} - c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.dll
            O2 - BHO: Windows Live OneCare Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll
            O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
            O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
            O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
            O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
            O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
            O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
            O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
            O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
            O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
            O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
            O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
            O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
            O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] c:\Program Files\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon06] C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [WINREMOTE] "C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
            O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
            O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
            O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [GiGiSrv] C:\WINDOWS\Twain_32\GiGiCam\GiGiSrv.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Programs\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
            O4 - HKLM\..\Run: [RAMDrive] "C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VHD\RDTask.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [VirtualDrive] "C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VDTask.exe" /AutoRestore
            O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask
            O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
            O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Programs\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
            O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
            O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
            O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
            O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
            O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
            O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE
            O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
            O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programs\iTunes\iTunesHelper.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [FixCamera] C:\WINDOWS\FixCamera.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [snpstd3] C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [tsnpstd3] C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [iazadd] C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [fssui] "C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssui.exe" -autorun
            O4 - HKLM\..\RunServices: [iazadd] C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\games\valve\steam\steam.exe" -silent
            O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_7
            O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
            O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
            O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
            O4 - .DEFAULT User Startup: AutoTBar.exe (User 'Default user')
            O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Programs\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
            O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
            O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
            O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
            O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\Programs\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
            O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
            O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
            O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Programs\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Programs\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
            O9 - Extra button: (no name) - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.dll
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: McAfee AntiPhishing Filter - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.dll
            O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Programs\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
            O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programs\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
            O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Programs\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
            O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
            O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
            O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
            O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
            O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab
            O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab
            O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
            O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
            O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
            O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1189631052477
            O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
            O16 - DPF: {6B75345B-AA36-438A-BBE6-4078B4C6984D} (HpProductDetection Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection.cab
            O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1196890534828
            O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab
            O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
            O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://jonnyd004.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
            O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://sdlc-esd.sun.com/ESD39/JSCDL/jdk/6u5b/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab?AuthParam=1206270835_fe2d75fbf13ed8d261f4ecbbab91f31c&GroupName=JSC&BHost=javadl.sun.com&File Path=/ESD39/JSCDL/jdk/6u5b/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab&File=jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab
            O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
            O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
            O16 - DPF: {F8C5C0F1-D884-43EB-A5A0-9E1C4A102FA8} (GoPetsWeb Control) - https://secure.gopetslive.com/dev/GoPetsWeb.cab
            O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F0B7ED12-D7C8-4DA0-880B-C17FD67E3443}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22
            O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
            O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
            O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
            O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
            O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
            O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
            O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
            O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
            O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
            O23 - Service: CommServer (jawocaa3ofluiopk) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe
            O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
            O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
            O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
            O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
            O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
            O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - McAfee Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
            O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
            O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
            O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Programs\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2007.SP1\Win32\RpcDataSrv.exe
            O23 - Service: Advanced Networking Service (zd90oe9ouzg) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe

            --
            End of file - 17909 bytes


            Kheb geen problemen meer met de worm, echt onwijs bedankt marchie
            You're a real life safer.
            Heb je misschien nog wat dingen gezien in mijn logje dat ik weg zou moeten doen of zo?
            Echt bedankt voor je hulp

            Comment


            • #13
             Wat is er gebeurd?
             Alles lijkt weer terug hoor.

             Comment


             • #14
              Download combofix.exe van deze site: http://www.bleepingcomputer.com/comb...uikt-te-worden
              Volg de instructies die daar gegeven worden. Is er iets niet duidelijk, dan vraag je het.
              Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt).
              Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

              Comment


              • #15
               Hier is het logje van Combofix:

               ComboFix 08-04-22.5 - HP_Eigenaar 2008-04-24 20:49:52.2 - NTFSx86
               Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Bureaublad\Jonny's Documents\Zips, installers en rest\ComboFix.exe
               * Resident AV is active

               .

               (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
               .
               .
               ---- Previous Run -------
               .
               C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\setup.inf
               C:\WINDOWS\system32\_000006_.tmp.dll
               C:\WINDOWS\system32\_000007_.tmp.dll
               C:\WINDOWS\system32\_000008_.tmp.dll
               C:\WINDOWS\system32\_000011_.tmp.dll
               C:\WINDOWS\system32\_000012_.tmp.dll

               .
               (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-03-24 to 2008-04-24 ))))))))))))))))))))))))))))))
               .

               2008-04-24 19:48 . 2008-04-24 19:48 268 --ah----- C:\sqmdata02.sqm
               2008-04-24 19:48 . 2008-04-24 19:48 244 --ah----- C:\sqmnoopt02.sqm
               2008-04-24 19:43 . 2007-10-17 13:53 43,816 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\fssfltr.sys
               2008-04-24 19:42 . 2008-04-24 19:42 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\Windows Live Writer
               2008-04-24 19:35 . 2008-04-24 20:07 <DIR> d-------- C:\Program Files\Windows Live
               2008-04-23 21:53 . 2008-04-23 21:54 <DIR> d-------- C:\Program Files\EsetOnlineScanner
               2008-04-23 21:37 . 2008-04-23 21:37 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\snpstd3
               2008-04-23 21:36 . 2008-04-23 21:36 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\InstallShield
               2008-04-22 23:47 . 2008-04-24 20:48 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
               2008-04-22 20:19 . 2008-04-22 20:19 <DIR> d-------- C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition
               2008-04-21 23:04 . 2008-04-21 22:38 176,128 --a------ C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe
               2008-04-21 22:42 . 2008-04-21 22:38 176,128 --a------ C:\WINDOWS\system32\caslwowwso.exe
               2008-04-21 22:41 . 2008-04-21 22:38 176,128 --a------ C:\WINDOWS\system32\szaizg.exe
               2008-04-12 20:53 . 2008-04-12 21:15 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\Adobe
               2008-04-11 23:32 . 2008-04-11 23:32 <DIR> d-------- C:\Program Files\iPod
               2008-04-11 23:25 . 2008-04-11 23:25 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Apple
               2008-04-11 23:16 . 2008-04-24 20:45 54,156 --ah----- C:\WINDOWS\QTFont.qfn
               2008-04-11 23:16 . 2008-04-11 23:16 1,409 --a------ C:\WINDOWS\QTFont.for
               2008-04-10 17:45 . 2008-04-10 17:45 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\A8B9466986544126BD28D0D2412CDED6.TMP
               2008-03-28 23:37 . 2008-03-28 23:37 90,112 --a------ C:\WINDOWS\system32\QuickTimeVR.qtx
               2008-03-28 23:37 . 2008-03-28 23:37 57,344 --a------ C:\WINDOWS\system32\QuickTime.qts
               2008-03-26 23:41 . 2008-03-26 23:44 50,918 --a------ C:\WINDOWS\hpdins05.dat
               2008-03-26 23:41 . 2004-11-18 12:23 0 --------- C:\WINDOWS\hpdmdl01.dat.temp
               2008-03-26 22:14 . 2008-03-26 22:14 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\WinBatch
               2008-03-26 22:12 . 2008-03-26 22:12 <DIR> d-------- C:\Program Files\Realtek
               2008-03-26 22:12 . 2005-04-16 23:20 487,424 --------- C:\WINDOWS\RtlExUpd.dll
               2008-03-26 22:12 . 2004-10-27 16:47 40,960 --------- C:\WINDOWS\system32\ChCfg.exe
               2008-03-26 10:14 . 2008-03-26 10:14 268 --ah----- C:\sqmdata01.sqm
               2008-03-26 10:14 . 2008-03-26 10:14 244 --ah----- C:\sqmnoopt01.sqm

               .
               ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
               .
               2008-04-24 17:35 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WLInstaller
               2008-04-24 14:42 --------- d-----w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\Skype
               2008-04-24 14:41 --------- d-----w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\skypePM
               2008-04-24 14:28 --------- d-----w C:\Program Files\Apple Software Update
               2008-04-23 19:37 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
               2008-04-14 14:38 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
               2008-04-11 21:39 --------- d-----w C:\Program Files\QuickTime
               2008-04-11 21:30 --------- d-----w C:\Program Files\Bonjour
               2008-04-04 11:32 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Test Drive Unlimited
               2008-03-27 12:56 107,888 ----a-w C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll
               2008-03-26 20:47 --------- d-----w C:\Program Files\InterVideo
               2008-03-26 20:05 --------- d-----w C:\Program Files\HP
               2008-03-23 11:13 --------- d-----w C:\Program Files\Java
               2008-03-23 11:12 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Java
               2008-03-20 08:10 1,845,376 ----a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
               2008-03-20 08:10 1,845,376 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\win32k.sys
               2008-03-11 17:32 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
               2008-03-11 17:18 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared
               2008-03-08 14:33 32 ----a-w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ezsid.dat
               2008-03-08 14:23 --------- d-----w C:\Program Files\Google
               2008-03-08 14:21 --------- d-----w C:\Program Files\Skype
               2008-03-08 14:21 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Skype
               2008-03-08 14:21 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype
               2008-03-04 22:02 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet
               2008-03-02 19:33 --------- d-----w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\Motive
               2008-03-02 18:34 --------- d-----w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\Microsoft Corporation
               2008-03-02 17:23 --------- d-----w C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Application Data\Desktop Sidebar
               2008-03-01 16:35 3,591,680 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtml.dll
               2008-02-29 08:58 70,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ie4uinit.exe
               2008-02-29 08:58 625,664 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iexplore.exe
               2008-02-24 19:59 --------- d-----w C:\Program Files\HP DeskJet 610C Series
               2008-02-22 10:00 13,824 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieudinit.exe
               2008-02-21 02:05 200,704 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ssldivx.dll
               2008-02-21 02:05 1,044,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\libdivx.dll
               2008-02-20 06:51 282,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll
               2008-02-20 06:51 282,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\gdi32.dll
               2008-02-20 05:39 45,568 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dnsrslvr.dll
               2008-02-20 05:39 45,568 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\dnsrslvr.dll
               2008-02-20 05:39 148,992 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\dnsapi.dll
               2008-02-15 05:44 161,792 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieakui.dll
               2008-02-11 07:39 253,952 ----a-w C:\WINDOWS\system32\OnlineScannerDLLA.dll
               2008-02-11 07:39 237,568 ----a-w C:\WINDOWS\system32\OnlineScannerDLLW.dll
               2008-02-08 11:53 110,592 ----a-w C:\WINDOWS\system32\OnlineScannerLang.dll
               2008-02-05 06:48 77,824 ----a-w C:\WINDOWS\system32\OnlineScannerUninstaller.exe
               2008-01-29 10:02 107,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\GEARAspi.dll
               .

               ((((((((((((((((((((((((((((( [email protected]_20.38.33.17 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
               .
               - 2008-04-24 18:16:46 2,048 --s-a-w C:\WINDOWS\bootstat.dat
               + 2008-04-24 18:45:19 2,048 --s-a-w C:\WINDOWS\bootstat.dat
               - 2008-04-24 18:23:01 73,084 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc009.dat
               + 2008-04-24 18:51:14 73,084 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc009.dat
               - 2008-04-24 18:23:01 93,294 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
               + 2008-04-24 18:51:14 93,294 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc013.dat
               - 2008-04-24 18:23:01 446,130 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh009.dat
               + 2008-04-24 18:51:14 446,130 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh009.dat
               - 2008-04-24 18:23:01 514,222 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
               + 2008-04-24 18:51:14 514,222 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh013.dat
               .
               ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
               .
               .
               REGEDIT4
               *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

               [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac}]
               2007-10-17 13:53 57384 --a------ C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll

               [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
               "Steam"="c:\games\valve\steam\steam.exe" [2008-03-31 12:25 1271032]
               "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 06:00 15360]
               "Start WingMan Profiler"=""
               "updateMgr"="C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" [ ]
               "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-03-16 11:25 68856]
               "WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 23:53 204288]
               "MsnMsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-10-18 11:34 5724184]

               [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
               "hpsysdrv"="c:\windows\system\hpsysdrv.exe" [1998-05-07 11:04 52736]
               "Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio"="HDAudPropShortcut.exe" [2004-03-17 16:10 61952 C:\WINDOWS\system32\Hdaudpropshortcut.exe]
               "HPHUPD06"="c:\Program Files\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe" [2004-06-07 13:53 49152]
               "HPHmon06"="C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe" [2004-06-07 13:47 659456]
               "Home Theater SchSvr"="C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe" [2005-03-11 19:26 106496]
               "WINREMOTE"="C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe" [2005-03-11 19:30 192512]
               "ISUSPM Startup"="C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe" [2004-06-16 06:03 221184]
               "ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2004-06-16 07:03 81920]
               "Recguard"="C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE" [2004-04-14 15:43 233472]
               "Reminder"="C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe" [2004-12-13 18:23 663552]
               "GiGiSrv"="C:\WINDOWS\Twain_32\GiGiCam\GiGiSrv.exe" [2003-08-01 14:12 45056]
               "DAEMON Tools-1033"="C:\Programs\D-Tools\daemon.exe" [2004-08-22 18:05 81920]
               "RAMDrive"="C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VHD\RDTask.exe" [2004-09-22 12:46 36864]
               "VirtualDrive"="C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VDTask.exe" [2004-09-30 18:46 139264]
               "VSOCheckTask"="C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" [2005-07-08 19:18 151552]
               "VirusScan Online"="C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe" [2005-08-10 13:49 163840]
               "OASClnt"="C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe" [2005-08-11 23:02 53248]
               "MCAgentExe"="c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe" [2005-09-22 19:29 303104]
               "MCUpdateExe"="C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe" [2006-01-11 13:05 212992]
               "MSKAGENTEXE"="C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe" [2005-11-09 16:08 110592]
               "MSKDetectorExe"="C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe" [2005-08-12 17:16 1121792]
               "GrooveMonitor"="C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2007-08-24 08:00 33648]
               "Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe" [2007-03-09 11:09 63712]
               "SpeedTouch USB Diagnostics"="C:\Programs\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" [2001-10-03 10:09 4247552]
               "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 23:16 39792]
               "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2007-12-05 02:41 8523776]
               "nwiz"="nwiz.exe" [2007-12-05 02:41 1626112 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
               "NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2007-12-05 02:41 81920]
               "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 05:25 144784]
               "KBD"="C:\HP\KBD\KBD.EXE" [2005-02-02 17:44 61440]
               "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2005-04-06 19:57 90112 C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE]
               "AlcWzrd"="ALCWZRD.EXE" [2005-04-06 19:53 2805248 C:\WINDOWS\alcwzrd.exe]
               "LSBWatcher"="c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe" [2005-05-10 19:50 253952]
               "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" [2008-03-28 23:37 413696]
               "iTunesHelper"="C:\Programs\iTunes\iTunesHelper.exe" [2008-03-30 10:36 267048]
               "FixCamera"="C:\WINDOWS\FixCamera.exe" [2007-07-11 16:09 20480]
               "snpstd3"="C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe" [2007-05-10 13:18 835584]
               "tsnpstd3"="C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe" [2007-04-21 09:37 270336]
               "iazadd"="C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe" [2008-04-21 22:38 176128]
               "fssui"="C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssui.exe" [2007-10-17 13:53 243240]

               [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
               "iazadd"="C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe" [2008-04-21 22:38 176128]

               C:\Documents and Settings\HP_Eigenaar\Menu Start\Programma's\Opstarten\
               OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Programs\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2007-08-24 05:45:42 101784]

               C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
               HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2004-11-04 19:28:24 258048]

               [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]
               "AllowLegacyWebView"= 1 (0x1)
               "AllowUnhashedWebView"= 1 (0x1)

               [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
               "vidc.ffds"= ffdshow.ax

               [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
               "AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

               [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiVirus]
               "DisableMonitoring"=dword:00000001

               [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
               "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
               "C:\\Games\\EA GAMES\\The Battle for Middle-earth(tm)\\game.dat"=
               "C:\\Games\\Bethesda Softworks\\Oblivion\\OblivionLauncher.exe"=
               "C:\\Games\\Valve\\Steam\\SteamApps\\cybercacodemon\\counter-strike\\hl.exe"=
               "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
               "C:\\Games\\Activision\\Call of Duty 2\\CoD2MP_s.exe"=
               "C:\\Games\\Call of Duty\\CoDMP.exe"=
               "C:\\Games\\Call of Duty\\CoDUOMP.exe"=
               "C:\\Games\\Valve\\Steam\\SteamApps\\cybercacodemon\\half-life\\hl.exe"=
               "C:\\Programs\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
               "C:\\Programs\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=
               "C:\\Programs\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=
               "C:\\Games\\Valve\\Steam\\Steam.exe"=
               "C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
               "C:\\Games\\Atari\\Test Drive Unlimited\\TestDriveUnlimited.exe"=
               "C:\\Games\\Valve\\Steam\\SteamApps\\cybercacodemon\\team fortress 2\\hl2.exe"=
               "C:\\Games\\Valve\\Steam\\SteamApps\\cybercacodemon\\condition zero\\hl.exe"=
               "C:\\Games\\Valve\\Steam\\SteamApps\\cybercacodemon\\ricochet\\hl.exe"=
               "C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe"=
               "C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
               "C:\\Programs\\iTunes\\iTunes.exe"=
               "C:\\Programs\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=
               "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
               "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=

               R2 fssfltr;FssFltr;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2007-10-17 13:53]
               R2 fsssvc;Windows Live OneCare Family Safety;"C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe" [2007-10-17 13:53]
               R3 Cap7134;ASUS TV7134 WDM Video Capture;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Cap7134.sys [2004-10-27 15:40]
               R3 FVDSCSI;FVDSCSI;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fvdscsi.sys [2004-09-08 06:37]
               R3 PhTVTune;ASUS WDM TV Tuner;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PhTVTune.sys [2004-10-24 10:35]
               R3 PRISM_A00;Wireless PCI 802.11b/g adapter WN4201B Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PCTELSAP.SYS [2004-11-30 13:54]
               S2 jawocaa3ofluiopk;CommServer;C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe [2008-04-21 22:38]
               S2 USBHSB;GeneLink File Transfer Driver;C:\WINDOWS\system32\Drivers\usbhsb.sys [2001-12-17 17:42]
               S2 zd90oe9ouzg;Advanced Networking Service;C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe [2008-04-21 22:38]
               S3 krdpdre;krdpdre;C:\DOCUME~1\HP_EIG~1\LOCALS~1\Temp\krdpdre.sys
               S3 SE2Fbus;Sony Ericsson Device 047 Driver driver (WDM);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SE2Fbus.sys [2006-11-10 09:55]
               S3 SE2Fmdfl;Sony Ericsson Device 047 USB WMC Modem Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SE2Fmdfl.sys [2006-11-10 09:55]
               S3 SE2Fmdm;Sony Ericsson Device 047 USB WMC Modem Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SE2Fmdm.sys [2006-11-10 09:55]
               S3 SE2Fmgmt;Sony Ericsson Device 047 USB WMC Device Management Drivers (WDM);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SE2Fmgmt.sys [2006-11-10 09:55]
               S3 se2Fnd5;Sony Ericsson Device 047 USB Ethernet Emulation SEMC47 (NDIS);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\se2Fnd5.sys [2006-11-10 09:55]
               S3 SE2Fobex;Sony Ericsson Device 047 USB WMC OBEX Interface;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SE2Fobex.sys [2006-11-10 09:55]
               S3 se2Funic;Sony Ericsson Device 047 USB Ethernet Emulation SEMC47 (WDM);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\se2Funic.sys [2006-11-10 09:55]
               S3 SQTECH9060;Dual Mode Camera 1300;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Capt9060.sys [2004-06-21 22:21]

               [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{1edea448-1202-11dd-a86e-0090d0438280}]
               \Shell\AutoRun\command - M:\autorun.exe

               .
               Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
               "2008-04-24 14:28:53 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
               - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
               "2008-04-24 18:57:00 C:\WINDOWS\Tasks\Symantec NetDetect.job"
               - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\NDetect.exe
               .
               **************************************************************************

               catchme 0.3.1353 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
               Rootkit scan 2008-04-24 20:54:08
               Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

               scannen van verborgen processen ...

               scannen van verborgen autostart items ...

               scannen van verborgen bestanden ...

               Scan succesvol afgerond
               verborgen bestanden: 98

               **************************************************************************
               .
               Voltooingstijd: 2008-04-24 21:00:02
               ComboFix-quarantined-files.txt 2008-04-24 18:59:48

               Pre-Run: 39,429,402,624 bytes beschikbaar
               Post-Run: 39,415,414,784 bytes beschikbaar

               247               Hier is het logje van Hijackthis:

               Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
               Scan saved at 21:02:16, on 24/04/2008
               Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
               MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
               Boot mode: Normal

               Running processes:
               C:\WINDOWS\System32\smss.exe
               C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
               C:\WINDOWS\system32\services.exe
               C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
               C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
               C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
               C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
               C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
               C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
               C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
               C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
               C:\windows\system\hpsysdrv.exe
               C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
               C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe
               C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe
               C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
               C:\WINDOWS\Twain_32\GiGiCam\GiGiSrv.exe
               C:\Programs\D-Tools\daemon.exe
               C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VHD\RDTask.exe
               C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VDTask.exe
               C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
               C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
               c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
               C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
               C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
               C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
               C:\Programs\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
               C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
               C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
               C:\HP\KBD\KBD.EXE
               C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
               C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE
               C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
               C:\Programs\iTunes\iTunesHelper.exe
               C:\WINDOWS\FixCamera.exe
               C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe
               C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe
               C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe
               C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssui.exe
               c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
               C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
               C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
               c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
               C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
               c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
               C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
               c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
               C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
               C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
               C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
               C:\Programs\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
               C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
               C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
               c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe
               C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
               C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
               C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
               C:\WINDOWS\explorer.exe
               C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe
               C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
               C:\Programs\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

               R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/ig?hl=nl
               R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
               R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
               R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
               R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
               R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/go/mypcchoice
               R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
               R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
               O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
               O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Programs\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
               O2 - BHO: McAfee AntiPhishing Filter - {41D68ED8-4CFF-4115-88A6-6EBB8AF19000} - c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.dll
               O2 - BHO: Windows Live OneCare Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll
               O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
               O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
               O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
               O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
               O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
               O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
               O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
               O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
               O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [Snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] c:\Program Files\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon06] C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program Files\Common Files\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe"
               O4 - HKLM\..\Run: [WINREMOTE] "C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe"
               O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
               O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
               O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
               O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"
               O4 - HKLM\..\Run: [GiGiSrv] C:\WINDOWS\Twain_32\GiGiCam\GiGiSrv.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Programs\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
               O4 - HKLM\..\Run: [RAMDrive] "C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VHD\RDTask.exe"
               O4 - HKLM\..\Run: [VirtualDrive] "C:\Programs\FarStone\VirtualDrive\VDTask.exe" /AutoRestore
               O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask
               O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
               O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
               O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
               O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Programs\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
               O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
               O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
               O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
               O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
               O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
               O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
               O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
               O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE
               O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
               O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programs\iTunes\iTunesHelper.exe"
               O4 - HKLM\..\Run: [FixCamera] C:\WINDOWS\FixCamera.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [snpstd3] C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [tsnpstd3] C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [iazadd] C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [fssui] "C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssui.exe" -autorun
               O4 - HKLM\..\RunServices: [iazadd] C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe
               O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\games\valve\steam\steam.exe" -silent
               O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
               O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_7
               O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
               O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
               O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
               O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
               O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
               O4 - .DEFAULT User Startup: AutoTBar.exe (User 'Default user')
               O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Programs\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
               O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
               O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\Programs\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
               O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
               O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
               O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Programs\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
               O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Programs\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
               O9 - Extra button: (no name) - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.dll
               O9 - Extra 'Tools' menuitem: McAfee AntiPhishing Filter - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\PROGRA~1\mcafee\SPAMKI~1\mcapfbho.dll
               O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Programs\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
               O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programs\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
               O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
               O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
               O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
               O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
               O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
               O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
               O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,101/mcinsctl.cab
               O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab
               O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
               O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
               O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
               O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1189631052477
               O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
               O16 - DPF: {6B75345B-AA36-438A-BBE6-4078B4C6984D} (HpProductDetection Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection.cab
               O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1196890534828
               O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab
               O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
               O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://jonnyd004.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
               O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://sdlc-esd.sun.com/ESD39/JSCDL/jdk/6u5b/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab?AuthParam=1206270835_fe2d75fbf13ed8d261f4ecbbab91f31c&GroupName=JSC&BHost=javadl.sun.com&File Path=/ESD39/JSCDL/jdk/6u5b/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab&File=jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab
               O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
               O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
               O16 - DPF: {F8C5C0F1-D884-43EB-A5A0-9E1C4A102FA8} (GoPetsWeb Control) - https://secure.gopetslive.com/dev/GoPetsWeb.cab
               O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F0B7ED12-D7C8-4DA0-880B-C17FD67E3443}: NameServer = 195.238.2.21 195.238.2.22
               O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Programs\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
               O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
               O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
               O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
               O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
               O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
               O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
               O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
               O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
               O23 - Service: CommServer (jawocaa3ofluiopk) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe
               O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
               O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
               O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
               O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
               O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
               O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - McAfee Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
               O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
               O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
               O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Programs\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2007.SP1\Win32\RpcDataSrv.exe
               O23 - Service: Advanced Networking Service (zd90oe9ouzg) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\iazadd.exe

               --
               End of file - 16532 bytes               Ik ondervind geen problemen meer, maar als jij het zegt dat alles terug is is dat geen goed teken zkr

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X