Mededeling

Collapse
No announcement yet.

nieuws MSN-virus ivm "jouw foto"

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • nieuws MSN-virus ivm "jouw foto"

  Hoi,

  Ik vrees dat een virus mijn laptop heeft aangevallen. Ik heb sindsdien een netwerkverbindingsfout en kan niet meer op internet noch in mijn mailbox. Ik denk dat de fout ergens aan de netwerkpoort zelf zit, want daar brandt het lichtje niet meer ondanks de kabel goed insteekt.

  nadien had ik ook veel problemen met het opstarten en afsluiten van mijn laptop. hij bleef gewoon vasthangen. waarbij ook werd aangegeven dat er problemen zijn met volgende bestanden die ik niet meer handmatig kan verwijderen:
  NT USERS (DAT-bestand)
  ntusers.dat (txt-betand)

  hier is mijn hijack post. (genomen toen ook de AVG en avast aan het scannen waren ;-))

  Wie kan mij helpen weer op het net te geraken?

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 22:46:52, on 25/04/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
  C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Documents and Settings\Katja\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.1.25.0\GoogleUpdate.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\BHODemon 2\BHODemon.exe
  C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
  C:\Documents and Settings\Katja\Local Settings\Application Data\YouTube\Uploader\youtubeuploader.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\)WW,))),WW)).exe
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll
  O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe 0
  O4 - HKLM\..\Run: [ImageItEncrypt] C:\WINDOWS\system32\ImageItEncrypt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Service Defender] C:\WINDOWS\system32\)WW,))),WW)).exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Katja\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.1.25.0\GoogleUpdate.exe" /lang en
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: BHODemon 2.0.lnk = C:\Program Files\BHODemon 2\BHODemon.exe
  O4 - Startup: Mediacontrole Picture Motion Browser.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
  O4 - Startup: YouTube Uploader.lnk = C:\Documents and Settings\Katja\Local Settings\Application Data\YouTube\Uploader\youtubeuploader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
  O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {FFBB3F3B-0A5A-4106-BE53-DFE1E2340CB1} (DownloadManager Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.1.6.cab
  O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
  O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

  --
  End of file - 10743 bytes
  Last edited by keycie; 25-04-08, 22:58.

 • #2
  Download The Avenger en pak het programma uit op je bureaublad.
  Open de map avenger en start het programma door op avenger.exe te dubbelklikken.
  In het venster Input Script here, kopieer en plak je onderstaande dikgedrukte tekst:


  Files to delete:
  C:\WINDOWS\system32\)WW,))),WW)).exe


  Klik daarna op de knop Execute.
  The Avenger zal aangeven dat de computer gaat herstarten, sta dit toe.
  Na reboot opent een logfile (avenger.txt). Post de inhoud van deze logfile met een nieuw logje van Hijackthis

  Comment


  • #3
   Logfile of The Avenger Version 2.0, (c) by Swandog46
   http://swandog46.geekstogo.com

   Platform: Windows XP

   *******************

   Script file opened successfully.
   Script file read successfully.

   Backups directory opened successfully at C:\Avenger

   *******************

   Beginning to process script file:

   Rootkit scan active.
   No rootkits found!

   File "C:\WINDOWS\system32\)WW,))),WW)).exe" deleted successfully.

   Completed script processing.

   *******************

   Finished! Terminate.

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 9:12:27, on 26/04/2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
   C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
   C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
   C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
   C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
   C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
   C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
   C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
   C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
   C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
   C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
   C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
   C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
   C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
   C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
   C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
   C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Documents and Settings\Katja\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.1.25.0\GoogleUpdate.exe
   C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
   C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe
   C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
   C:\Program Files\BHODemon 2\BHODemon.exe
   C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
   C:\Documents and Settings\Katja\Local Settings\Application Data\YouTube\Uploader\youtubeuploader.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\)WW,))),WW)).exe
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
   O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
   O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll
   O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe 0
   O4 - HKLM\..\Run: [ImageItEncrypt] C:\WINDOWS\system32\ImageItEncrypt.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
   O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Service Defender] C:\WINDOWS\system32\)WW,))),WW)).exe
   O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Katja\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.1.25.0\GoogleUpdate.exe" /lang en
   O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O4 - Startup: BHODemon 2.0.lnk = C:\Program Files\BHODemon 2\BHODemon.exe
   O4 - Startup: Mediacontrole Picture Motion Browser.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
   O4 - Startup: YouTube Uploader.lnk = C:\Documents and Settings\Katja\Local Settings\Application Data\YouTube\Uploader\youtubeuploader.exe
   O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
   O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
   O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
   O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
   O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
   O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
   O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
   O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe
   O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
   O16 - DPF: {FFBB3F3B-0A5A-4106-BE53-DFE1E2340CB1} (DownloadManager Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.1.6.cab
   O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
   O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
   O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
   O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
   O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
   O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
   O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
   O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
   O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
   O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
   O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
   O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
   O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
   O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
   O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
   O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
   O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

   --
   End of file - 10778 bytes

   Comment


   • #4
    Start Hijackthis en vink alleen de volgende regels aan:
    F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\)WW,))),WW)).exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Service Defender] C:\WINDOWS\system32\)WW,))),WW)).exe

    Sluit alle openstaande vensters(behalve Hijackthis) en klik op de knop "Fix checked".

    Herstart de computer.

    Post na de herstart een nieuw logje van Hijackthis en vertel of er nog problemen zijn

    Comment


    • #5
     Bedankt voor de hulp. Ik heb jammer genoeg nog geen internetverbinding. (en de lichtjes branden niet aan de internetkabelpoort)


     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 9:48:15, on 26/04/2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
     C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
     C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
     C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
     C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
     C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
     C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
     C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
     C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
     C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
     C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
     C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
     C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe
     C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
     C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
     C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
     C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
     C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
     C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
     C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
     C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
     C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
     C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
     C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\Documents and Settings\Katja\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.1.25.0\GoogleUpdate.exe
     C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
     C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
     C:\PROGRA~1\MICROS~3\rapimgr.exe
     C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
     C:\Program Files\BHODemon 2\BHODemon.exe
     C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
     C:\Documents and Settings\Katja\Local Settings\Application Data\YouTube\Uploader\youtubeuploader.exe
     C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
     O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
     O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
     O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll
     O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
     O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe 0
     O4 - HKLM\..\Run: [ImageItEncrypt] C:\WINDOWS\system32\ImageItEncrypt.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
     O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart
     O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Katja\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.1.25.0\GoogleUpdate.exe" /lang en
     O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
     O4 - Startup: BHODemon 2.0.lnk = C:\Program Files\BHODemon 2\BHODemon.exe
     O4 - Startup: Mediacontrole Picture Motion Browser.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
     O4 - Startup: YouTube Uploader.lnk = C:\Documents and Settings\Katja\Local Settings\Application Data\YouTube\Uploader\youtubeuploader.exe
     O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
     O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
     O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
     O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx
     O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
     O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth-apparaat... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
     O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
     O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\INetRepl.dll
     O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
     O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
     O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
     O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe
     O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
     O16 - DPF: {FFBB3F3B-0A5A-4106-BE53-DFE1E2340CB1} (DownloadManager Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.1.6.cab
     O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe
     O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
     O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
     O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
     O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
     O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
     O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
     O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
     O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
     O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
     O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
     O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
     O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
     O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe
     O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
     O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
     O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
     O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
     O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
     O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
     O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

     --
     End of file - 10602 bytes

     Comment


     • #6
      Toen de computer geïnfecteerd raakte, heb ik daarna de computer afgesloten en heropgestart. dan zijn er wel heel wat problemen ontstaan bij het opstarten. Ik kreeg zo dat blauwe scherm dat mijn bestandslocaties aan het scannen was, want er was "een ernstige fout opgetreden". ook bij het afsluiten bleef hij meerere keren vasthangen.

      ik heb wel een keer in veilige modus Ad-adware laten lopen, en die had enkele dingen gevonden

      en ik denk dat nadien de connectie verloren was.

      Comment


      • #7
       Toen de computer geïnfecteerd raakte, heb ik daarna de computer afgesloten en heropgestart. dan zijn er wel heel wat problemen ontstaan bij het opstarten. Ik kreeg zo dat blauwe scherm dat mijn bestandslocaties aan het scannen was, want er was "een ernstige fout opgetreden". ook bij het afsluiten bleef hij meerere keren vasthangen.

       ik heb wel een keer in veilige modus Ad-adware laten lopen, en die had enkele dingen gevonden

       en ik denk dat nadien de connectie verloren was.

       Comment


       • #8
        Het forum doet gek, alle berichten staan door elkaar

        Ga naar het Configuratiescherm en klik op "Netwerkverbindingen". Rechtsklik op je standaard verbinding en kies "Eigenschappen".
        Klik op het tabblad "Algemeen" en dubbelklik op "Internet-Protocol (TCP/IP)". Selecteer "Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen".
        Ga naar Start – Uitvoeren en tik in "cmd"
        Druk op enter.
        Daarna tik je in: ipconfig /flushdns
        Druk op enter.
        Sluit het venster.

        Herstart je PC en vertel of er nog problemen zijn

        Comment


        • #9
         ik heb onder netwekverbindingen geen standaardverbinding..
         wel
         LAN-verbinding 3
         draadloze netwerkverbinding

         wizard nieuwe verbinding
         wizard netwerk instellen

         bij LAN-verbinding waren de juiste instellingen actief.
         heb wel even cmd uitgevoerd, maar geen verandering...

         Comment


         • #10
          Het logje ziet er schoon uit.

          Die problemen met de internetverbinding, zijn die gekomen vanaf het moment dat de computer geïnfecteerd raakte of zijn deze onstaan na het verwijderen van infecties door bijv. een scanner?

          Comment


          • #11
           Ik zou het verder niet weten

           Misschien moet je even hier een nieuwe vraag stellen:


           Misschien dat daar iemand de oplossing weet

           Comment


           • #12
            ok bedankt voor het verwijderen van het virus.
            Ik open een nieuwe discussie

            Comment


            • #13
             Graag gedaan hoor

             Comment

             Sorry, you are not authorized to view this page
             Working...
             X