Mededeling

Collapse
No announcement yet.

trojan.vundo meldingen

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • trojan.vundo meldingen

  hey,
  Laatst nieuwe laptop gekocht, staat ie al volspyware :s irritating!!!
  probs: ongewenste websites die openen met reclame
  -> er openen zich ook zeer regelmatig onbekende scanners
  trage IE browser en downloads
  virusscanner(bullguard) flipt (melding om de minuut)
  heb dus de 2 scanners van sticky gedownload en 1 uitgevoerd (spybot is corrupt?)
  hier hb je mn logje
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 12:44:44, on 27/04/2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\ProgramData\pkzkzehs\rcvefudo.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Windows\System32\rubarmhy.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynMedion.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\Explorer.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.medion.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: DVA Gate - {7A6FD945-14B0-41F8-84FB-74DEF17528BB} - C:\Windows\qnmargolxgn.dll (file missing)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {B21EAD36-EC0C-4B82-B102-1AB20B481977} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\bullguard.exe" -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickFinder Scheduler] "C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\khfDwwus.dll,#1
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [gwvoltmg] C:\Windows\system32\rubarmhy.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [emqhztmi] C:\ProgramData\emqhztmi\pmdonwrm.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\fccccCTJ.dll,c
  O4 - HKCU\..\Run: [e096188d] rundll32.exe "C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\lgvdkuuk.dll",b
  O4 - HKCU\..\Run: [BMe3a52b11] Rundll32.exe "C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\wwpxvkmr.dll",s
  O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [4b0wWc5XV0] C:\ProgramData\pkzkzehs\rcvefudo.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
  O21 - SSODL: vadokmxt - {C9D7719A-9B83-43D3-8692-59847C1B2DA8} - C:\Windows\vadokmxt.dll (file missing)
  O21 - SSODL: wdpoefan - {091710D8-A8AB-41D9-B404-0E437C154AC4} - C:\Windows\wdpoefan.dll (file missing)
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: BullGuard LiveUpdate (BGLiveSvc) - BullGuard Software - C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuardUpdate.exe
  O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
  O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

  --
  End of file - 7893 bytes

  hulp gevraagd

 • #2
  Volg deze instructies om ComboFix te downloaden:
  • Voer de instructies op de BleepingComputer pagina uit, inclusief het installeren van de XP Recovery Console
   Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, gelieve die versie te verwijderen en Combofix opnieuw te downloaden via bovenstaande link, want Combofix wordt dagelijks geupdate.

   OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner,
   schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.
   Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!
   • Dubbelklik op Combofix.exe
    Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.
    Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.


   Plaats deze log in je volgende post, samen met een vers HijackThis logje.
  Groet,
  Pimmerd

  Comment


  • #3
   hey pimmerd,
   Eerst en vooral dank voor de tijd. Zie dat je ver aan 1000 berichten zit, kan er binnekort een jubeleum gevierd worde .
   anyway, heb gedaan wat je vroeg en dit is de status nu:
   -tijdens het rebooten kreeg ik de volgende melding: Er is een fout opgetreden bij het laden van c:\windows\system32\khfDwwus.dll
   -virusscanner(bullguard) geeft nog steeds meldingen van verschillende trojans (waaronder de vundo)
   -wel krijg ik voorlopig geen vervelende spam meer in IE

   dit is de log van combofix:

   ComboFix 08-04-26.3 - splinter_x 2008-04-27 16:35:05.4 - NTFSx86
   Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.1190 [GMT 2:00]
   Gestart vanuit: C:\Users\splinter_x\Desktop\ComboFix.exe
   .

   (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-03-27 to 2008-04-27 ))))))))))))))))))))))))))))))
   .

   Geen nieuwe bestanden aangemaakt in deze periode

   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   2008-04-27 12:04 13,260 ----a-w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\nvModes.dat
   2008-04-27 10:44 --------- d-----w C:\Program Files\Trend Micro
   2008-04-27 10:06 --------- d-----w C:\ProgramData\Lavasoft
   2008-04-27 09:54 --------- d-----w C:\Program Files\Lavasoft
   2008-04-27 09:53 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
   2008-04-27 08:54 --------- d-----w C:\ProgramData\BullGuard
   2008-04-25 23:48 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Azureus
   2008-04-25 12:30 --------- d-----w C:\ProgramData\emqhztmi
   2008-04-25 11:13 --------- d-----w C:\Program Files\CCleaner
   2008-04-25 10:04 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\PC-Cleaner
   2008-04-25 09:59 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\BullGuard
   2008-04-25 09:42 102,400 ----a-w C:\Windows\System32\rubarmhy.exe
   2008-04-25 09:42 --------- d-----w C:\ProgramData\pkzkzehs
   2008-04-24 23:47 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\LimeWire
   2008-04-24 09:29 98,304 ----a-w C:\Windows\olgdqarf.exe
   2008-04-24 09:29 90,112 ----a-w C:\Windows\wxvgsdbq.exe
   2008-04-24 09:29 319,488 ----a-w C:\Windows\wdpoefan.dll
   2008-04-24 09:29 270,336 ----a-w C:\Windows\qnmargolxgn.dll
   2008-04-24 09:29 221,184 ----a-w C:\Windows\vadokmxt.dll
   2008-04-22 20:55 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Vso
   2008-04-22 20:09 --------- d-----w C:\Program Files\DVD Decrypter
   2008-04-22 19:50 --------- d-----w C:\Program Files\NeroInstall.bak
   2008-04-22 19:42 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Nero
   2008-04-22 19:39 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Nero
   2008-04-22 19:36 --------- d-----w C:\ProgramData\Nero
   2008-04-22 19:36 --------- d-----w C:\Program Files\Nero
   2008-04-22 16:32 --------- d-----w C:\Program Files\MSXML 4.0
   2008-04-20 16:01 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\COREL
   2008-04-20 11:14 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Ahead
   2008-04-20 11:11 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Ahead
   2008-04-20 08:03 --------- d-----w C:\ProgramData\vsosdk
   2008-04-19 21:23 --------- d-----w C:\ProgramData\NVIDIA
   2008-04-18 21:25 --------- d-----w C:\Program Files\SubSync
   2008-04-18 21:24 73,216 ----a-w C:\Windows\ST6UNST.EXE
   2008-04-18 21:24 249,856 ------w C:\Windows\Setup1.exe
   2008-04-18 17:23 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\vlc
   2008-04-18 17:17 --------- d-----w C:\Program Files\VideoLAN
   2008-04-16 19:10 47,360 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pcouffin.sys
   2008-04-16 19:10 47,360 ----a-w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\pcouffin.sys
   2008-04-16 19:10 --------- d-----w C:\Program Files\VSO
   2008-04-16 12:12 --------- d-----w C:\ProgramData\Azureus
   2008-04-16 12:11 --------- d-----w C:\Program Files\Azureus
   2008-04-16 07:23 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
   2008-04-12 12:18 --------- d-----w C:\Program Files\LimeWire
   2008-04-12 11:30 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini
   2008-04-12 11:25 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail
   2008-04-12 11:25 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Defender
   2008-04-12 11:25 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Calendar
   2008-04-12 11:24 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Sidebar
   2008-04-12 11:18 87,040 ----a-w C:\Windows\System32\msoert2.dll
   2008-04-12 11:18 39,424 ----a-w C:\Windows\System32\ACCTRES.dll
   2008-04-12 11:18 205,824 ----a-w C:\Windows\System32\msoeacct.dll
   2008-04-12 11:17 704,000 ----a-w C:\Windows\System32\PhotoScreensaver.scr
   2008-04-12 11:15 194,560 ----a-w C:\Windows\System32\WebClnt.dll
   2008-04-12 11:15 110,080 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
   2008-04-12 11:11 49,664 ----a-w C:\Windows\System32\csrsrv.dll
   2008-04-12 11:11 376,320 ----a-w C:\Windows\System32\winsrv.dll
   2008-04-12 11:05 41,984 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\monitor.sys
   2008-04-12 11:05 1,060,920 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
   2008-04-12 11:03 414,208 ----a-w C:\Windows\System32\msscp.dll
   2008-04-12 11:01 8,147,968 ----a-w C:\Windows\System32\wmploc.DLL
   2008-04-12 11:00 7,680 ----a-w C:\Windows\System32\spwmp.dll
   2008-04-12 11:00 4,096 ----a-w C:\Windows\System32\dxmasf.dll
   2008-04-12 11:00 356,864 ----a-w C:\Windows\System32\MediaMetadataHandler.dll
   2008-04-12 10:58 86,016 ----a-w C:\Windows\System32\icfupgd.dll
   2008-04-12 10:58 63,488 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
   2008-04-12 10:58 61,952 ----a-w C:\Windows\System32\cmifw.dll
   2008-04-12 10:58 396,800 ----a-w C:\Windows\System32\MPSSVC.dll
   2008-04-12 10:58 392,192 ----a-w C:\Windows\System32\FirewallAPI.dll
   2008-04-12 10:58 23,040 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\tunnel.sys
   2008-04-12 10:58 178,688 ----a-w C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll
   2008-04-12 10:58 16,896 ----a-w C:\Windows\System32\wfapigp.dll
   2008-04-12 10:58 15,360 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\TUNMP.SYS
   2008-04-12 10:54 45,112 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciidex.sys
   2008-04-12 10:54 3,504,696 ----a-w C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe
   2008-04-12 10:54 3,470,392 ----a-w C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
   2008-04-12 10:54 211,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
   2008-04-12 10:54 21,560 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
   2008-04-12 10:54 154,624 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\nwifi.sys
   2008-04-12 10:54 15,928 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys
   2008-04-12 10:54 110,136 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys
   2008-04-12 10:53 104,448 ----a-w C:\Windows\System32\DWWIN.EXE
   2008-04-12 10:51 2,048 ----a-w C:\Windows\System32\msxml3r.dll
   2008-04-12 10:51 1,191,936 ----a-w C:\Windows\System32\msxml3.dll
   2008-04-12 10:49 803,328 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
   2008-04-12 10:49 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\netcfg.exe
   2008-04-12 10:49 22,016 ----a-w C:\Windows\System32\netiougc.exe
   2008-04-12 10:49 216,632 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\netio.sys
   2008-04-12 10:49 167,424 ----a-w C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll
   2008-04-12 10:48 1,327,104 ----a-w C:\Windows\System32\quartz.dll
   2008-04-12 10:44 1,585,664 ----a-w C:\Windows\System32\setupapi.dll
   2008-04-12 10:41 82,432 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys
   2008-04-12 10:41 2,027,008 ----a-w C:\Windows\System32\win32k.sys
   2008-04-12 10:40 9,728 ----a-w C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL
   2008-04-12 10:40 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\WMASF.DLL
   2008-04-12 10:40 2,048 ----a-w C:\Windows\System32\asferror.dll
   2008-04-12 10:39 57,856 ----a-w C:\Windows\System32\SLUINotify.dll
   2008-04-12 10:39 566,784 ----a-w C:\Windows\System32\SLCommDlg.dll
   2008-04-12 10:39 39,936 ----a-w C:\Windows\System32\slcinst.dll
   2008-04-12 10:39 351,232 ----a-w C:\Windows\System32\SLUI.exe
   .

   ((((((((((((((((((((((((((((( snapshot_2008-04-27_16.28.36,01 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   - 2008-04-27 14:25:24 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
   + 2008-04-27 14:35:07 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
   .
   ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
   .
   .
   REGEDIT4
   *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{7A6FD945-14B0-41F8-84FB-74DEF17528BB}]
   2008-04-24 11:29 270336 --a------ C:\Windows\qnmargolxgn.dll

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-04-12 12:35 1232896]
   "BullGuard"="C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe" [2008-04-12 14:25 308552]
   "MsnMsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-10-18 11:34 5724184]
   "ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [2006-11-02 14:35 125440]
   "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [ ]
   "gwvoltmg"="C:\Windows\system32\rubarmhy.exe" [2008-04-25 11:42 102400]
   "emqhztmi"="C:\ProgramData\emqhztmi\pmdonwrm.exe" [2008-04-25 14:30 90112]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2008-04-12 13:07 1006264]
   "RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2007-02-15 17:07 4390912 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]
   "LaunchAp"="C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe" [2005-07-25 14:36 32768]
   "HotkeyApp"="C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe" [2007-04-16 16:24 192512]
   "CtrlVol"="C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe" [ ]
   "LMgrOSD"="C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe" [2006-12-26 12:23 180224]
   "Wbutton"="C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe" [2006-11-09 15:37 86016]
   "SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2007-02-15 21:50 857648]
   "NvSvc"="C:\Windows\system32\nvsvc.dll" [2007-01-13 10:40 90191]
   "NvCplDaemon"="C:\Windows\system32\NvCpl.dll" [2007-01-13 10:40 7766016]
   "NvMediaCenter"="C:\Windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-01-13 10:40 81920]
   "BullGuard"="C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\bullguard.exe" [2008-04-12 14:25 308552]
   "ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-08-11 17:30 81920]
   "QuickFinder Scheduler"="C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE" [2006-07-05 01:01 77892]
   "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 02:11 132496]
   "Google Desktop Search"="C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2007-11-19 14:35 220160]
   "toolbar_eula_launcher"="C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe" [2007-02-09 16:54 16896]
   "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 22:16 39792]
   "NBKeyScan"="C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2008-02-18 16:29 2221352]
   "MSServer"="C:\Windows\system32\khfDwwus.dll" [2008-04-25 11:43 40448]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\run]
   "4b0wWc5XV0"= C:\ProgramData\pkzkzehs\rcvefudo.exe

   [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
   "{D2376FB3-3D0D-414D-83AA-3AD6AD6B111F}"= C:\Windows\system32\khfDwwus.dll [2008-04-25 11:43 40448]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
   "vadokmxt"= {C9D7719A-9B83-43D3-8692-59847C1B2DA8} - C:\Windows\vadokmxt.dll [2008-04-24 11:29 221184]
   "wdpoefan"= {091710D8-A8AB-41D9-B404-0E437C154AC4} - C:\Windows\wdpoefan.dll [2008-04-24 11:29 319488]

   [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]
   "{8CD56CE8-189D-4A9F-A0FF-0B5450E42179}"= C:\Program Files\Windows Live\Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger (Phone)
   "{ED89D8F1-34FB-4528-903A-8D17DE9049D0}"= UDP:C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe:LimeWire
   "{D910A642-BE28-4CA3-9F3A-E31A8009A363}"= TCP:C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe:LimeWire
   "TCP Query User{40AFE31E-81BB-4BE9-8BA6-2BBD90051468}C:\\program files\\common files\\nero\\nero web\\setupx.exe"= UDP:C:\program files\common files\nero\nero web\setupx.exe:Nero Installer
   "UDP Query User{9693A19F-9B45-4326-A51D-992185CF1F42}C:\\program files\\common files\\nero\\nero web\\setupx.exe"= TCP:C:\program files\common files\nero\nero web\setupx.exe:Nero Installer

   [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\RestrictedServices\Static\System]
   "DFSR-1"= RPort=5722|UDP:%SystemRoot%\system32\svchost.exe|Svc=DFSR:Allow inbound TCP traffic|

   R1 Hotkey;Hotkey;C:\Windows\system32\drivers\Hotkey.sys [2003-04-28 12:27]
   R2 BdFileSpy;BullGuard File Monitor Driver;C:\Windows\system32\drivers\BdFileSpy.sys [2008-04-12 11:52]
   R2 BsFileScan;BullGuard File Scan Service;C:\Windows\System32\svchost.exe [2006-11-02 11:45]
   R3 athrusb;Atheros Wireless LAN USB device driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\athrusb.sys [2007-01-08 20:34]
   R3 nvsmu;nvsmu;C:\Windows\system32\DRIVERS\nvsmu.sys [2006-09-15 08:44]
   R3 Reconn;BullGuard Email Monitor;C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\reconn.sys [2007-05-16 13:07]
   R3 WisLMSvc;WisLMSvc;"C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe" [2006-11-17 21:45]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
   BullGuard REG_MULTI_SZ BgMainSvc BsFileScan BsMailProxy

   .
   **************************************************************************

   catchme 0.3.1353 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
   Rootkit scan 2008-04-27 16:36:17
   Windows 6.0.6000 NTFS

   scannen van verborgen processen ...

   scannen van verborgen autostart items ...

   scannen van verborgen bestanden ...

   Scan succesvol afgerond
   verborgen bestanden: 0

   **************************************************************************
   .
   Voltooingstijd: 2008-04-27 16:36:56
   ComboFix-quarantined-files.txt 2008-04-27 14:36:52
   ComboFix2.txt 2008-04-27 14:29:04
   ComboFix3.txt 2008-04-26 20:13:41
   ComboFix4.txt 2008-04-25 12:32:16

   Kan het bericht voor berichtnummer 0x2379 niet vinden in berichtenbestand voor Application.
   Kan het bericht voor berichtnummer 0x2379 niet vinden in berichtenbestand voor Application.

   195 --- E O F --- 2008-04-24 23:33:45

   Comment


   • #4
    en dit de nieuwe Hijack:

    Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
    Scan saved at 12:44:44, on 27/04/2008
    Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
    MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
    Boot mode: Normal

    Running processes:
    C:\Windows\system32\taskeng.exe
    C:\Windows\system32\Dwm.exe
    C:\ProgramData\pkzkzehs\rcvefudo.exe
    C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
    C:\Windows\RtHDVCpl.exe
    C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
    C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
    C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe
    C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe
    C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
    C:\Windows\System32\rundll32.exe
    C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
    C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
    C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
    C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe
    C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
    C:\Windows\ehome\ehtray.exe
    C:\Windows\System32\rubarmhy.exe
    C:\Windows\System32\rundll32.exe
    C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynMedion.exe
    C:\Windows\System32\rundll32.exe
    C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe
    C:\Windows\System32\rundll32.exe
    C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Windows\Explorer.exe
    C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
    C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.medion.com/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
    O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
    O2 - BHO: DVA Gate - {7A6FD945-14B0-41F8-84FB-74DEF17528BB} - C:\Windows\qnmargolxgn.dll (file missing)
    O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
    O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
    O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
    O3 - Toolbar: (no name) - {B21EAD36-EC0C-4B82-B102-1AB20B481977} - (no file)
    O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
    O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
    O4 - HKLM\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\bullguard.exe" -boot
    O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickFinder Scheduler] "C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
    O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\khfDwwus.dll,#1
    O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
    O4 - HKCU\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [gwvoltmg] C:\Windows\system32\rubarmhy.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [emqhztmi] C:\ProgramData\emqhztmi\pmdonwrm.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\fccccCTJ.dll,c
    O4 - HKCU\..\Run: [e096188d] rundll32.exe "C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\lgvdkuuk.dll",b
    O4 - HKCU\..\Run: [BMe3a52b11] Rundll32.exe "C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\wwpxvkmr.dll",s
    O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [4b0wWc5XV0] C:\ProgramData\pkzkzehs\rcvefudo.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
    O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
    O13 - Gopher Prefix:
    O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
    O21 - SSODL: vadokmxt - {C9D7719A-9B83-43D3-8692-59847C1B2DA8} - C:\Windows\vadokmxt.dll (file missing)
    O21 - SSODL: wdpoefan - {091710D8-A8AB-41D9-B404-0E437C154AC4} - C:\Windows\wdpoefan.dll (file missing)
    O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
    O23 - Service: BullGuard LiveUpdate (BGLiveSvc) - BullGuard Software - C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuardUpdate.exe
    O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe
    O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
    O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
    O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
    O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
    O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
    O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

    --
    End of file - 7893 bytes

    Greetz,
    SPLINTER

    Comment


    • #5
     Open Kladblok, kopiëer en plak het volgende (vetgedrukte tekst) in een leeg venster:

     File::
     C:\Windows\System32\rubarmhy.exe
     C:\Windows\olgdqarf.exe
     C:\Windows\wxvgsdbq.exe
     C:\Windows\wdpoefan.dll
     C:\Windows\qnmargolxgn.dll
     C:\Windows\vadokmxt.dll
     C:\Windows\Setup1.exe
     C:\Windows\system32\khfDwwus.dll

     Folder::
     C:\ProgramData\pkzkzehs

     Registry::
     [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{7A6FD945-14B0-41F8-84FB-74DEF17528BB}]
     [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "gwvoltmg"=-
     "emqhztmi"=-
     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "MSServer"=-
     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\run]
     "4b0wWc5XV0"=-
     [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
     "{D2376FB3-3D0D-414D-83AA-3AD6AD6B111F}"=-
     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
     "vadokmxt"=-
     "wdpoefan"=-


     Sla dit op op je Bureaublad als CFScript.txt

     Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld :     Dit zal ComboFix doen herstarten.
     Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt,
     en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord samen met een nieuw HijackThislogje.

     Hoe is het met je problemen?
     Groet,
     Pimmerd

     Comment


     • #6
      Hey pimmerd,
      Heb gedaan wat je gevraagd hebt
      Bullguard vindt echter nog twee virussen, met name
      de trojan.vundo (lijkt me wel ee harnekkig virus hé ) en een nieuwe
      Adware.systemerrorfixer. We zijn er bijna

      Combo log:

      ComboFix 08-04-28.2 - splinter_x 2008-04-29 19:11:56.6 - NTFSx86
      Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.1244 [GMT 2:00]
      Gestart vanuit: C:\Users\splinter_x\Desktop\ComboFix.exe
      Command switches used :: C:\Users\splinter_x\Desktop\CFScript.txt
      * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

      FILE ::
      C:\Windows\olgdqarf.exe
      C:\Windows\qnmargolxgn.dll
      C:\Windows\Setup1.exe
      C:\Windows\system32\khfDwwus.dll
      C:\Windows\System32\rubarmhy.exe
      C:\Windows\vadokmxt.dll
      C:\Windows\wdpoefan.dll
      C:\Windows\wxvgsdbq.exe
      .

      (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-03-28 to 2008-04-29 ))))))))))))))))))))))))))))))
      .

      Geen nieuwe bestanden aangemaakt in deze periode

      .
      ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .
      2008-04-29 16:13 --------- d-----w C:\ProgramData\BullGuard
      2008-04-29 16:12 13,260 ----a-w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\nvModes.dat
      2008-04-28 22:13 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Vso
      2008-04-28 18:33 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\BullGuard
      2008-04-27 21:05 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Azureus
      2008-04-27 17:42 --------- d-----w C:\Program Files\K-Lite Codec Pack
      2008-04-27 14:40 --------- d-----w C:\ProgramData\gqkqwnsw
      2008-04-27 10:44 --------- d-----w C:\Program Files\Trend Micro
      2008-04-27 10:06 --------- d-----w C:\ProgramData\Lavasoft
      2008-04-27 09:54 --------- d-----w C:\Program Files\Lavasoft
      2008-04-27 09:53 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
      2008-04-25 12:30 --------- d-----w C:\ProgramData\emqhztmi
      2008-04-25 11:13 --------- d-----w C:\Program Files\CCleaner
      2008-04-25 10:04 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\PC-Cleaner
      2008-04-24 23:47 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\LimeWire
      2008-04-22 20:09 --------- d-----w C:\Program Files\DVD Decrypter
      2008-04-22 19:50 --------- d-----w C:\Program Files\NeroInstall.bak
      2008-04-22 19:42 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Nero
      2008-04-22 19:39 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Nero
      2008-04-22 19:36 --------- d-----w C:\ProgramData\Nero
      2008-04-22 19:36 --------- d-----w C:\Program Files\Nero
      2008-04-22 16:32 --------- d-----w C:\Program Files\MSXML 4.0
      2008-04-20 16:01 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\COREL
      2008-04-20 11:14 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Ahead
      2008-04-20 11:11 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Ahead
      2008-04-20 08:03 --------- d-----w C:\ProgramData\vsosdk
      2008-04-19 21:23 --------- d-----w C:\ProgramData\NVIDIA
      2008-04-18 21:25 --------- d-----w C:\Program Files\SubSync
      2008-04-18 21:24 73,216 ----a-w C:\Windows\ST6UNST.EXE
      2008-04-18 17:23 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\vlc
      2008-04-18 17:17 --------- d-----w C:\Program Files\VideoLAN
      2008-04-16 19:10 47,360 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pcouffin.sys
      2008-04-16 19:10 47,360 ----a-w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\pcouffin.sys
      2008-04-16 19:10 --------- d-----w C:\Program Files\VSO
      2008-04-16 12:12 --------- d-----w C:\ProgramData\Azureus
      2008-04-16 12:11 --------- d-----w C:\Program Files\Azureus
      2008-04-16 07:23 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
      2008-04-12 12:18 --------- d-----w C:\Program Files\LimeWire
      2008-04-12 11:30 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini
      2008-04-12 11:25 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail
      2008-04-12 11:25 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Defender
      2008-04-12 11:25 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Calendar
      2008-04-12 11:24 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Sidebar
      2008-04-12 11:18 87,040 ----a-w C:\Windows\System32\msoert2.dll
      2008-04-12 11:18 39,424 ----a-w C:\Windows\System32\ACCTRES.dll
      2008-04-12 11:18 205,824 ----a-w C:\Windows\System32\msoeacct.dll
      2008-04-12 11:17 704,000 ----a-w C:\Windows\System32\PhotoScreensaver.scr
      2008-04-12 11:15 194,560 ----a-w C:\Windows\System32\WebClnt.dll
      2008-04-12 11:15 110,080 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
      2008-04-12 11:11 49,664 ----a-w C:\Windows\System32\csrsrv.dll
      2008-04-12 11:11 376,320 ----a-w C:\Windows\System32\winsrv.dll
      2008-04-12 11:05 41,984 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\monitor.sys
      2008-04-12 11:05 1,060,920 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
      2008-04-12 11:03 414,208 ----a-w C:\Windows\System32\msscp.dll
      2008-04-12 11:01 8,147,968 ----a-w C:\Windows\System32\wmploc.DLL
      2008-04-12 11:00 7,680 ----a-w C:\Windows\System32\spwmp.dll
      2008-04-12 11:00 4,096 ----a-w C:\Windows\System32\dxmasf.dll
      2008-04-12 11:00 356,864 ----a-w C:\Windows\System32\MediaMetadataHandler.dll
      2008-04-12 10:58 86,016 ----a-w C:\Windows\System32\icfupgd.dll
      2008-04-12 10:58 63,488 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
      2008-04-12 10:58 61,952 ----a-w C:\Windows\System32\cmifw.dll
      2008-04-12 10:58 396,800 ----a-w C:\Windows\System32\MPSSVC.dll
      2008-04-12 10:58 392,192 ----a-w C:\Windows\System32\FirewallAPI.dll
      2008-04-12 10:58 23,040 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\tunnel.sys
      2008-04-12 10:58 178,688 ----a-w C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll
      2008-04-12 10:58 16,896 ----a-w C:\Windows\System32\wfapigp.dll
      2008-04-12 10:58 15,360 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\TUNMP.SYS
      2008-04-12 10:54 45,112 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciidex.sys
      2008-04-12 10:54 3,504,696 ----a-w C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe
      2008-04-12 10:54 3,470,392 ----a-w C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
      2008-04-12 10:54 211,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
      2008-04-12 10:54 21,560 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
      2008-04-12 10:54 154,624 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\nwifi.sys
      2008-04-12 10:54 15,928 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys
      2008-04-12 10:54 110,136 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys
      2008-04-12 10:53 104,448 ----a-w C:\Windows\System32\DWWIN.EXE
      2008-04-12 10:51 2,048 ----a-w C:\Windows\System32\msxml3r.dll
      2008-04-12 10:51 1,191,936 ----a-w C:\Windows\System32\msxml3.dll
      2008-04-12 10:49 803,328 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
      2008-04-12 10:49 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\netcfg.exe
      2008-04-12 10:49 22,016 ----a-w C:\Windows\System32\netiougc.exe
      2008-04-12 10:49 216,632 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\netio.sys
      2008-04-12 10:49 167,424 ----a-w C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll
      2008-04-12 10:48 1,327,104 ----a-w C:\Windows\System32\quartz.dll
      2008-04-12 10:44 1,585,664 ----a-w C:\Windows\System32\setupapi.dll
      2008-04-12 10:41 82,432 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys
      2008-04-12 10:41 2,027,008 ----a-w C:\Windows\System32\win32k.sys
      2008-04-12 10:40 9,728 ----a-w C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL
      2008-04-12 10:40 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\WMASF.DLL
      2008-04-12 10:40 2,048 ----a-w C:\Windows\System32\asferror.dll
      2008-04-12 10:39 57,856 ----a-w C:\Windows\System32\SLUINotify.dll
      2008-04-12 10:39 566,784 ----a-w C:\Windows\System32\SLCommDlg.dll
      2008-04-12 10:39 39,936 ----a-w C:\Windows\System32\slcinst.dll
      2008-04-12 10:39 351,232 ----a-w C:\Windows\System32\SLUI.exe
      2008-04-12 10:39 33,280 ----a-w C:\Windows\System32\slwmi.dll
      2008-04-12 10:39 296,448 ----a-w C:\Windows\System32\gdi32.dll
      2008-04-12 10:39 268,288 ----a-w C:\Windows\System32\mcbuilder.exe
      2008-04-12 10:39 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\SLC.dll
      2008-04-12 10:39 2,605,568 ----a-w C:\Windows\System32\SLsvc.exe
      2008-04-12 10:39 186,368 ----a-w C:\Windows\System32\SLLUA.exe
      .

      ((((((((((((((((((((((((((((( snapshot_2008-04-27_23.11.56.12 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .
      - 2008-04-27 21:06:36 67,584 --s-a-w C:\Windows\bootstat.dat
      + 2008-04-29 16:11:31 67,584 --s-a-w C:\Windows\bootstat.dat
      - 2008-04-27 21:06:36 2,048 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat
      + 2008-04-29 16:11:32 2,048 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat
      - 2008-04-27 21:06:36 2,048 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat
      + 2008-04-29 16:11:32 2,048 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat
      - 2008-04-27 21:08:39 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
      + 2008-04-29 16:26:41 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
      - 2008-04-27 21:09:18 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
      + 2008-04-29 16:13:04 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
      + 2008-04-29 16:13:04 262,144 ---ha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\ntuser.dat.LOG1
      - 2008-04-27 21:08:38 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
      + 2008-04-29 17:11:26 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
      - 2008-04-27 21:09:18 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
      + 2008-04-29 16:12:58 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
      + 2008-04-29 16:12:58 262,144 ---ha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\ntuser.dat.LOG1
      - 2008-04-27 14:26:03 262,144 ----a-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\ntuser.dat
      + 2008-04-29 17:11:52 262,144 ----a-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\ntuser.dat
      - 2008-04-27 15:03:03 103,924 ----a-w C:\Windows\System32\perfc009.dat
      + 2008-04-29 16:15:57 103,924 ----a-w C:\Windows\System32\perfc009.dat
      - 2008-04-27 15:03:04 122,796 ----a-w C:\Windows\System32\perfc013.dat
      + 2008-04-29 16:15:57 122,796 ----a-w C:\Windows\System32\perfc013.dat
      - 2008-04-27 15:03:03 610,142 ----a-w C:\Windows\System32\perfh009.dat
      + 2008-04-29 16:15:57 610,142 ----a-w C:\Windows\System32\perfh009.dat
      - 2008-04-27 15:03:04 689,618 ----a-w C:\Windows\System32\perfh013.dat
      + 2008-04-29 16:15:57 689,618 ----a-w C:\Windows\System32\perfh013.dat
      - 2008-04-27 14:59:43 3,242 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-2804389587-1086438779-3256742696-1000_UserData.bin
      + 2008-04-29 16:13:28 3,662 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-2804389587-1086438779-3256742696-1000_UserData.bin
      - 2008-04-27 14:59:43 47,284 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
      + 2008-04-29 16:13:27 47,494 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
      - 2008-04-27 14:59:41 30,412 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
      + 2008-04-29 16:13:26 31,736 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
      .
      -- Snapshot reset to current date --
      .
      ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .
      .
      REGEDIT4
      *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

      [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-04-12 12:35 1232896]
      "BullGuard"="C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe" [2008-04-12 14:25 308552]
      "MsnMsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-10-18 11:34 5724184]
      "ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [2006-11-02 14:35 125440]
      "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [ ]
      "gqkqwnsw"="C:\ProgramData\gqkqwnsw\mxgxirqt.exe" [2008-04-27 16:40 114688]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2008-04-12 13:07 1006264]
      "RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2007-02-15 17:07 4390912 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]
      "LaunchAp"="C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe" [2005-07-25 14:36 32768]
      "HotkeyApp"="C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe" [2007-04-16 16:24 192512]
      "CtrlVol"="C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe" [ ]
      "LMgrOSD"="C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe" [2006-12-26 12:23 180224]
      "Wbutton"="C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe" [2006-11-09 15:37 86016]
      "SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2007-02-15 21:50 857648]
      "NvSvc"="C:\Windows\system32\nvsvc.dll" [2007-01-13 10:40 90191]
      "NvCplDaemon"="C:\Windows\system32\NvCpl.dll" [2007-01-13 10:40 7766016]
      "NvMediaCenter"="C:\Windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-01-13 10:40 81920]
      "BullGuard"="C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\bullguard.exe" [2008-04-12 14:25 308552]
      "ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-08-11 17:30 81920]
      "QuickFinder Scheduler"="C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE" [2006-07-05 01:01 77892]
      "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 02:11 132496]
      "Google Desktop Search"="C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2007-11-19 14:35 220160]
      "toolbar_eula_launcher"="C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe" [2007-02-09 16:54 16896]
      "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 22:16 39792]
      "NBKeyScan"="C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2008-02-18 16:29 2221352]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
      "msacm.l3fhg"= mp3fhg.acm
      "msacm.divxa32"= divxa32.acm

      [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]
      "{8CD56CE8-189D-4A9F-A0FF-0B5450E42179}"= C:\Program Files\Windows Live\Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger (Phone)
      "{ED89D8F1-34FB-4528-903A-8D17DE9049D0}"= UDP:C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe:LimeWire
      "{D910A642-BE28-4CA3-9F3A-E31A8009A363}"= TCP:C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe:LimeWire
      "TCP Query User{40AFE31E-81BB-4BE9-8BA6-2BBD90051468}C:\\program files\\common files\\nero\\nero web\\setupx.exe"= UDP:C:\program files\common files\nero\nero web\setupx.exe:Nero Installer
      "UDP Query User{9693A19F-9B45-4326-A51D-992185CF1F42}C:\\program files\\common files\\nero\\nero web\\setupx.exe"= TCP:C:\program files\common files\nero\nero web\setupx.exe:Nero Installer

      [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\RestrictedServices\Static\System]
      "DFSR-1"= RPort=5722|UDP:%SystemRoot%\system32\svchost.exe|Svc=DFSR:Allow inbound TCP traffic|

      R1 Hotkey;Hotkey;C:\Windows\system32\drivers\Hotkey.sys [2003-04-28 12:27]
      R2 BdFileSpy;BullGuard File Monitor Driver;C:\Windows\system32\drivers\BdFileSpy.sys [2008-04-12 11:52]
      R2 BsFileScan;BullGuard File Scan Service;C:\Windows\System32\svchost.exe [2006-11-02 11:45]
      R3 athrusb;Atheros Wireless LAN USB device driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\athrusb.sys [2007-01-08 20:34]
      R3 nvsmu;nvsmu;C:\Windows\system32\DRIVERS\nvsmu.sys [2006-09-15 08:44]
      R3 Reconn;BullGuard Email Monitor;C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\reconn.sys [2007-05-16 13:07]
      R3 WisLMSvc;WisLMSvc;"C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe" [2006-11-17 21:45]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
      BullGuard REG_MULTI_SZ BgMainSvc BsFileScan BsMailProxy

      *Newly Created Service* - CATCHME
      .
      **************************************************************************

      catchme 0.3.1353 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
      Rootkit scan 2008-04-29 19:13:21
      Windows 6.0.6000 NTFS

      scannen van verborgen processen ...

      scannen van verborgen autostart items ...

      scannen van verborgen bestanden ...

      Scan succesvol afgerond
      verborgen bestanden: 0

      **************************************************************************
      .
      Voltooingstijd: 2008-04-29 19:14:11
      ComboFix-quarantined-files.txt 2008-04-29 17:13:58
      ComboFix2.txt 2008-04-27 21:12:39
      ComboFix3.txt 2008-04-27 14:36:57
      ComboFix4.txt 2008-04-27 14:29:04
      ComboFix5.txt 2008-04-26 20:13:41

      Kan het bericht voor berichtnummer 0x2379 niet vinden in berichtenbestand voor Application.
      Kan het bericht voor berichtnummer 0x2379 niet vinden in berichtenbestand voor Application.

      232 --- E O F --- 2008-04-24 23:33:45


      Hijack:

      Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
      Scan saved at 12:44:44, on 27/04/2008
      Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
      MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
      Boot mode: Normal

      Running processes:
      C:\Windows\system32\taskeng.exe
      C:\Windows\system32\Dwm.exe
      C:\ProgramData\pkzkzehs\rcvefudo.exe
      C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
      C:\Windows\RtHDVCpl.exe
      C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
      C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
      C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe
      C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe
      C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
      C:\Windows\System32\rundll32.exe
      C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
      C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
      C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
      C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe
      C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
      C:\Windows\ehome\ehtray.exe
      C:\Windows\System32\rubarmhy.exe
      C:\Windows\System32\rundll32.exe
      C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynMedion.exe
      C:\Windows\System32\rundll32.exe
      C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe
      C:\Windows\System32\rundll32.exe
      C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
      C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
      C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
      C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
      C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
      C:\Windows\Explorer.exe
      C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
      C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.medion.com/
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
      R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
      O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
      O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
      O2 - BHO: DVA Gate - {7A6FD945-14B0-41F8-84FB-74DEF17528BB} - C:\Windows\qnmargolxgn.dll (file missing)
      O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
      O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
      O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
      O3 - Toolbar: (no name) - {B21EAD36-EC0C-4B82-B102-1AB20B481977} - (no file)
      O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
      O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
      O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
      O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
      O4 - HKLM\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\bullguard.exe" -boot
      O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
      O4 - HKLM\..\Run: [QuickFinder Scheduler] "C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"
      O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
      O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\khfDwwus.dll,#1
      O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
      O4 - HKCU\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe"
      O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
      O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
      O4 - HKCU\..\Run: [gwvoltmg] C:\Windows\system32\rubarmhy.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [emqhztmi] C:\ProgramData\emqhztmi\pmdonwrm.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\fccccCTJ.dll,c
      O4 - HKCU\..\Run: [e096188d] rundll32.exe "C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\lgvdkuuk.dll",b
      O4 - HKCU\..\Run: [BMe3a52b11] Rundll32.exe "C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\wwpxvkmr.dll",s
      O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [4b0wWc5XV0] C:\ProgramData\pkzkzehs\rcvefudo.exe
      O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
      O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
      O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
      O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
      O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
      O13 - Gopher Prefix:
      O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
      O21 - SSODL: vadokmxt - {C9D7719A-9B83-43D3-8692-59847C1B2DA8} - C:\Windows\vadokmxt.dll (file missing)
      O21 - SSODL: wdpoefan - {091710D8-A8AB-41D9-B404-0E437C154AC4} - C:\Windows\wdpoefan.dll (file missing)
      O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
      O23 - Service: BullGuard LiveUpdate (BGLiveSvc) - BullGuard Software - C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuardUpdate.exe
      O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe
      O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
      O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
      O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
      O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
      O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
      O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

      --
      End of file - 7893 bytes

      greetz,
      SPLINTER

      Comment


      • #7
       Open Kladblok, kopiëer en plak het volgende (vetgedrukte tekst) in een leeg venster:

       File::
       C:\ProgramData\gqkqwnsw
       C:\ProgramData\emqhztmi

       Registry::
       [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
       "gqkqwnsw"=-

       Sla dit op op je Bureaublad als CFScript.txt

       Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld :       Dit zal ComboFix doen herstarten.
       Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt,
       en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord samen met een nieuw HijackThislogje.

       Hoe is het met je problemen?
       Indien Bullgard nog iets vind, kan je de exacte locatie eens vermelden?
       Groet,
       Pimmerd

       Comment


       • #8
        hey pimmerd,

        Beide virussen zijn nog steeds aanwezig
        locatie van Trojan.vundo.EIO -> C:\QOOBOX\QUARANTINE\C\WINDOWS\SYSTEM32

        locatie van Adware.SystemErrorFixer.A ->
        C:\USERS\SPLINTER_X\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\WINDOWS INTERNET FILES\LOW\CONTENT.IE5\QSS0SZTR

        combofix lof:

        ComboFix 08-04-28.2 - splinter_x 2008-05-01 14:51:10.7 - NTFSx86
        Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.1.1043.18.1209 [GMT 2:00]
        Gestart vanuit: C:\Users\splinter_x\Desktop\ComboFix.exe
        Command switches used :: C:\Users\splinter_x\Desktop\CFScript.txt
        * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

        FILE ::
        C:\ProgramData\emqhztmi
        C:\ProgramData\gqkqwnsw
        .

        (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-04-01 to 2008-05-01 ))))))))))))))))))))))))))))))
        .

        Geen nieuwe bestanden aangemaakt in deze periode

        .
        ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .
        2008-05-01 12:46 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Vso
        2008-04-30 20:27 --------- d-----w C:\ProgramData\BullGuard
        2008-04-29 16:12 13,260 ----a-w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\nvModes.dat
        2008-04-28 18:33 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\BullGuard
        2008-04-27 21:05 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Azureus
        2008-04-27 17:42 --------- d-----w C:\Program Files\K-Lite Codec Pack
        2008-04-27 14:40 --------- d-----w C:\ProgramData\gqkqwnsw
        2008-04-27 10:44 --------- d-----w C:\Program Files\Trend Micro
        2008-04-27 10:06 --------- d-----w C:\ProgramData\Lavasoft
        2008-04-27 09:54 --------- d-----w C:\Program Files\Lavasoft
        2008-04-27 09:53 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
        2008-04-25 12:30 --------- d-----w C:\ProgramData\emqhztmi
        2008-04-25 11:13 --------- d-----w C:\Program Files\CCleaner
        2008-04-25 10:04 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\PC-Cleaner
        2008-04-24 23:47 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\LimeWire
        2008-04-22 20:09 --------- d-----w C:\Program Files\DVD Decrypter
        2008-04-22 19:50 --------- d-----w C:\Program Files\NeroInstall.bak
        2008-04-22 19:42 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Nero
        2008-04-22 19:39 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Nero
        2008-04-22 19:36 --------- d-----w C:\ProgramData\Nero
        2008-04-22 19:36 --------- d-----w C:\Program Files\Nero
        2008-04-22 16:32 --------- d-----w C:\Program Files\MSXML 4.0
        2008-04-20 16:01 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\COREL
        2008-04-20 11:14 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Ahead
        2008-04-20 11:11 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Ahead
        2008-04-20 08:03 --------- d-----w C:\ProgramData\vsosdk
        2008-04-19 21:23 --------- d-----w C:\ProgramData\NVIDIA
        2008-04-18 21:25 --------- d-----w C:\Program Files\SubSync
        2008-04-18 21:24 73,216 ----a-w C:\Windows\ST6UNST.EXE
        2008-04-18 17:23 --------- d-----w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\vlc
        2008-04-18 17:17 --------- d-----w C:\Program Files\VideoLAN
        2008-04-16 19:10 47,360 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pcouffin.sys
        2008-04-16 19:10 47,360 ----a-w C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\pcouffin.sys
        2008-04-16 19:10 --------- d-----w C:\Program Files\VSO
        2008-04-16 12:12 --------- d-----w C:\ProgramData\Azureus
        2008-04-16 12:11 --------- d-----w C:\Program Files\Azureus
        2008-04-16 07:23 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
        2008-04-12 12:18 --------- d-----w C:\Program Files\LimeWire
        2008-04-12 11:30 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini
        2008-04-12 11:25 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail
        2008-04-12 11:25 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Defender
        2008-04-12 11:25 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Calendar
        2008-04-12 11:24 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Sidebar
        2008-04-12 11:18 87,040 ----a-w C:\Windows\System32\msoert2.dll
        2008-04-12 11:18 39,424 ----a-w C:\Windows\System32\ACCTRES.dll
        2008-04-12 11:18 205,824 ----a-w C:\Windows\System32\msoeacct.dll
        2008-04-12 11:17 704,000 ----a-w C:\Windows\System32\PhotoScreensaver.scr
        2008-04-12 11:15 194,560 ----a-w C:\Windows\System32\WebClnt.dll
        2008-04-12 11:15 110,080 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
        2008-04-12 11:11 49,664 ----a-w C:\Windows\System32\csrsrv.dll
        2008-04-12 11:11 376,320 ----a-w C:\Windows\System32\winsrv.dll
        2008-04-12 11:05 41,984 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\monitor.sys
        2008-04-12 11:05 1,060,920 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
        2008-04-12 11:03 414,208 ----a-w C:\Windows\System32\msscp.dll
        2008-04-12 11:01 8,147,968 ----a-w C:\Windows\System32\wmploc.DLL
        2008-04-12 11:00 7,680 ----a-w C:\Windows\System32\spwmp.dll
        2008-04-12 11:00 4,096 ----a-w C:\Windows\System32\dxmasf.dll
        2008-04-12 11:00 356,864 ----a-w C:\Windows\System32\MediaMetadataHandler.dll
        2008-04-12 10:58 86,016 ----a-w C:\Windows\System32\icfupgd.dll
        2008-04-12 10:58 63,488 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
        2008-04-12 10:58 61,952 ----a-w C:\Windows\System32\cmifw.dll
        2008-04-12 10:58 396,800 ----a-w C:\Windows\System32\MPSSVC.dll
        2008-04-12 10:58 392,192 ----a-w C:\Windows\System32\FirewallAPI.dll
        2008-04-12 10:58 23,040 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\tunnel.sys
        2008-04-12 10:58 178,688 ----a-w C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll
        2008-04-12 10:58 16,896 ----a-w C:\Windows\System32\wfapigp.dll
        2008-04-12 10:58 15,360 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\TUNMP.SYS
        2008-04-12 10:54 45,112 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciidex.sys
        2008-04-12 10:54 3,504,696 ----a-w C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe
        2008-04-12 10:54 3,470,392 ----a-w C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
        2008-04-12 10:54 211,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
        2008-04-12 10:54 21,560 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
        2008-04-12 10:54 154,624 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\nwifi.sys
        2008-04-12 10:54 15,928 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys
        2008-04-12 10:54 110,136 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys
        2008-04-12 10:53 104,448 ----a-w C:\Windows\System32\DWWIN.EXE
        2008-04-12 10:51 2,048 ----a-w C:\Windows\System32\msxml3r.dll
        2008-04-12 10:51 1,191,936 ----a-w C:\Windows\System32\msxml3.dll
        2008-04-12 10:49 803,328 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
        2008-04-12 10:49 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\netcfg.exe
        2008-04-12 10:49 22,016 ----a-w C:\Windows\System32\netiougc.exe
        2008-04-12 10:49 216,632 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\netio.sys
        2008-04-12 10:49 167,424 ----a-w C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll
        2008-04-12 10:48 1,327,104 ----a-w C:\Windows\System32\quartz.dll
        2008-04-12 10:44 1,585,664 ----a-w C:\Windows\System32\setupapi.dll
        2008-04-12 10:41 82,432 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys
        2008-04-12 10:41 2,027,008 ----a-w C:\Windows\System32\win32k.sys
        2008-04-12 10:40 9,728 ----a-w C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL
        2008-04-12 10:40 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\WMASF.DLL
        2008-04-12 10:40 2,048 ----a-w C:\Windows\System32\asferror.dll
        2008-04-12 10:39 57,856 ----a-w C:\Windows\System32\SLUINotify.dll
        2008-04-12 10:39 566,784 ----a-w C:\Windows\System32\SLCommDlg.dll
        2008-04-12 10:39 39,936 ----a-w C:\Windows\System32\slcinst.dll
        2008-04-12 10:39 351,232 ----a-w C:\Windows\System32\SLUI.exe
        2008-04-12 10:39 33,280 ----a-w C:\Windows\System32\slwmi.dll
        2008-04-12 10:39 296,448 ----a-w C:\Windows\System32\gdi32.dll
        2008-04-12 10:39 268,288 ----a-w C:\Windows\System32\mcbuilder.exe
        2008-04-12 10:39 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\SLC.dll
        2008-04-12 10:39 2,605,568 ----a-w C:\Windows\System32\SLsvc.exe
        2008-04-12 10:39 186,368 ----a-w C:\Windows\System32\SLLUA.exe
        .

        ((((((((((((((((((((((((((((( snapshot_2008-04-29_19.13.42,32 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .
        - 2008-04-29 16:11:31 67,584 --s-a-w C:\Windows\bootstat.dat
        + 2008-04-30 20:22:25 67,584 --s-a-w C:\Windows\bootstat.dat
        - 2008-04-29 16:11:32 2,048 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat
        + 2008-04-30 20:22:26 2,048 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat
        - 2008-04-29 16:11:32 2,048 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat
        + 2008-04-30 20:22:26 2,048 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive1.dat
        - 2008-04-29 16:26:41 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
        + 2008-05-01 12:37:35 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
        - 2008-04-29 16:13:04 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
        + 2008-04-30 20:25:42 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
        - 2008-04-29 17:11:26 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
        + 2008-05-01 12:50:47 262,144 ----a-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Microsoft\Windows\usrclass.dat
        - 2008-04-29 16:12:58 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
        + 2008-04-30 20:25:36 262,144 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
        + 2008-04-30 20:25:36 262,144 ---ha-w C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\ntuser.dat.LOG1
        - 2008-04-27 13:07:32 16,384 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.d at
        + 2008-04-29 19:08:17 16,384 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.d at
        - 2008-04-27 13:07:32 32,768 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
        + 2008-04-29 19:08:17 32,768 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat
        - 2008-04-27 13:07:32 16,384 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat
        + 2008-04-29 19:08:17 16,384 --sha-w C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat
        - 2008-04-29 16:15:57 103,924 ----a-w C:\Windows\System32\perfc009.dat
        + 2008-04-30 20:28:25 103,924 ----a-w C:\Windows\System32\perfc009.dat
        - 2008-04-29 16:15:57 122,796 ----a-w C:\Windows\System32\perfc013.dat
        + 2008-04-30 20:28:25 122,796 ----a-w C:\Windows\System32\perfc013.dat
        - 2008-04-29 16:15:57 610,142 ----a-w C:\Windows\System32\perfh009.dat
        + 2008-04-30 20:28:25 610,142 ----a-w C:\Windows\System32\perfh009.dat
        - 2008-04-29 16:15:57 689,618 ----a-w C:\Windows\System32\perfh013.dat
        + 2008-04-30 20:28:25 689,618 ----a-w C:\Windows\System32\perfh013.dat
        - 2008-04-29 16:13:28 3,662 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-2804389587-1086438779-3256742696-1000_UserData.bin
        + 2008-04-30 20:26:32 3,662 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}\S-1-5-21-2804389587-1086438779-3256742696-1000_UserData.bin
        - 2008-04-29 16:13:27 47,494 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
        + 2008-04-30 20:26:31 47,510 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
        - 2008-04-29 16:13:26 31,736 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
        + 2008-04-30 20:26:29 31,792 ----a-w C:\Windows\System32\WDI\ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
        .
        -- Snapshot reset to current date --
        .
        ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .
        .
        REGEDIT4
        *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

        [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-04-12 12:35 1232896]
        "BullGuard"="C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe" [2008-04-12 14:25 308552]
        "MsnMsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-10-18 11:34 5724184]
        "ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [2006-11-02 14:35 125440]
        "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [ ]

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2008-04-12 13:07 1006264]
        "RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2007-02-15 17:07 4390912 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]
        "LaunchAp"="C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe" [2005-07-25 14:36 32768]
        "HotkeyApp"="C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe" [2007-04-16 16:24 192512]
        "CtrlVol"="C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe" [ ]
        "LMgrOSD"="C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe" [2006-12-26 12:23 180224]
        "Wbutton"="C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe" [2006-11-09 15:37 86016]
        "SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2007-02-15 21:50 857648]
        "NvSvc"="C:\Windows\system32\nvsvc.dll" [2007-01-13 10:40 90191]
        "NvCplDaemon"="C:\Windows\system32\NvCpl.dll" [2007-01-13 10:40 7766016]
        "NvMediaCenter"="C:\Windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-01-13 10:40 81920]
        "BullGuard"="C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\bullguard.exe" [2008-04-12 14:25 308552]
        "ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-08-11 17:30 81920]
        "QuickFinder Scheduler"="C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE" [2006-07-05 01:01 77892]
        "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 02:11 132496]
        "Google Desktop Search"="C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [2007-11-19 14:35 220160]
        "toolbar_eula_launcher"="C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe" [2007-02-09 16:54 16896]
        "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 22:16 39792]
        "NBKeyScan"="C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2008-02-18 16:29 2221352]

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
        "msacm.l3fhg"= mp3fhg.acm
        "msacm.divxa32"= divxa32.acm

        [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]
        "{8CD56CE8-189D-4A9F-A0FF-0B5450E42179}"= C:\Program Files\Windows Live\Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger (Phone)
        "{ED89D8F1-34FB-4528-903A-8D17DE9049D0}"= UDP:C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe:LimeWire
        "{D910A642-BE28-4CA3-9F3A-E31A8009A363}"= TCP:C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe:LimeWire
        "TCP Query User{40AFE31E-81BB-4BE9-8BA6-2BBD90051468}C:\\program files\\common files\\nero\\nero web\\setupx.exe"= UDP:C:\program files\common files\nero\nero web\setupx.exe:Nero Installer
        "UDP Query User{9693A19F-9B45-4326-A51D-992185CF1F42}C:\\program files\\common files\\nero\\nero web\\setupx.exe"= TCP:C:\program files\common files\nero\nero web\setupx.exe:Nero Installer

        [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\RestrictedServices\Static\System]
        "DFSR-1"= RPort=5722|UDP:%SystemRoot%\system32\svchost.exe|Svc=DFSR:Allow inbound TCP traffic|

        R1 Hotkey;Hotkey;C:\Windows\system32\drivers\Hotkey.sys [2003-04-28 12:27]
        R2 BdFileSpy;BullGuard File Monitor Driver;C:\Windows\system32\drivers\BdFileSpy.sys [2008-04-12 11:52]
        R2 BsFileScan;BullGuard File Scan Service;C:\Windows\System32\svchost.exe [2006-11-02 11:45]
        R3 athrusb;Atheros Wireless LAN USB device driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\athrusb.sys [2007-01-08 20:34]
        R3 nvsmu;nvsmu;C:\Windows\system32\DRIVERS\nvsmu.sys [2006-09-15 08:44]
        R3 Reconn;BullGuard Email Monitor;C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\reconn.sys [2007-05-16 13:07]
        R3 WisLMSvc;WisLMSvc;"C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe" [2006-11-17 21:45]

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
        BullGuard REG_MULTI_SZ BgMainSvc BsFileScan BsMailProxy

        .
        **************************************************************************

        catchme 0.3.1353 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
        Rootkit scan 2008-05-01 14:52:49
        Windows 6.0.6000 NTFS

        scannen van verborgen processen ...

        scannen van verborgen autostart items ...

        scannen van verborgen bestanden ...

        Scan succesvol afgerond
        verborgen bestanden: 0

        **************************************************************************
        .
        Voltooingstijd: 2008-05-01 14:53:35
        ComboFix-quarantined-files.txt 2008-05-01 12:53:26
        ComboFix2.txt 2008-04-29 17:14:12
        ComboFix3.txt 2008-04-27 21:12:39
        ComboFix4.txt 2008-04-27 14:36:57
        ComboFix5.txt 2008-04-27 14:29:04

        Kan het bericht voor berichtnummer 0x2379 niet vinden in berichtenbestand voor Application.
        Kan het bericht voor berichtnummer 0x2379 niet vinden in berichtenbestand voor Application.

        227 --- E O F --- 2008-04-24 23:33:45


        hijack log:

        Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
        Scan saved at 12:44:44, on 27/04/2008
        Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
        MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
        Boot mode: Normal

        Running processes:
        C:\Windows\system32\taskeng.exe
        C:\Windows\system32\Dwm.exe
        C:\ProgramData\pkzkzehs\rcvefudo.exe
        C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
        C:\Windows\RtHDVCpl.exe
        C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
        C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
        C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe
        C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe
        C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
        C:\Windows\System32\rundll32.exe
        C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
        C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
        C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
        C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe
        C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
        C:\Windows\ehome\ehtray.exe
        C:\Windows\System32\rubarmhy.exe
        C:\Windows\System32\rundll32.exe
        C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynMedion.exe
        C:\Windows\System32\rundll32.exe
        C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe
        C:\Windows\System32\rundll32.exe
        C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
        C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
        C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
        C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
        C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
        C:\Windows\Explorer.exe
        C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
        C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.medion.com/
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
        R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
        O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
        O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
        O2 - BHO: DVA Gate - {7A6FD945-14B0-41F8-84FB-74DEF17528BB} - C:\Windows\qnmargolxgn.dll (file missing)
        O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
        O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
        O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
        O3 - Toolbar: (no name) - {B21EAD36-EC0C-4B82-B102-1AB20B481977} - (no file)
        O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
        O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
        O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
        O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
        O4 - HKLM\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\bullguard.exe" -boot
        O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
        O4 - HKLM\..\Run: [QuickFinder Scheduler] "C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"
        O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
        O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\khfDwwus.dll,#1
        O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
        O4 - HKCU\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe"
        O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
        O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
        O4 - HKCU\..\Run: [gwvoltmg] C:\Windows\system32\rubarmhy.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [emqhztmi] C:\ProgramData\emqhztmi\pmdonwrm.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\fccccCTJ.dll,c
        O4 - HKCU\..\Run: [e096188d] rundll32.exe "C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\lgvdkuuk.dll",b
        O4 - HKCU\..\Run: [BMe3a52b11] Rundll32.exe "C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\wwpxvkmr.dll",s
        O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [4b0wWc5XV0] C:\ProgramData\pkzkzehs\rcvefudo.exe
        O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
        O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
        O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
        O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
        O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
        O13 - Gopher Prefix:
        O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
        O21 - SSODL: vadokmxt - {C9D7719A-9B83-43D3-8692-59847C1B2DA8} - C:\Windows\vadokmxt.dll (file missing)
        O21 - SSODL: wdpoefan - {091710D8-A8AB-41D9-B404-0E437C154AC4} - C:\Windows\wdpoefan.dll (file missing)
        O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
        O23 - Service: BullGuard LiveUpdate (BGLiveSvc) - BullGuard Software - C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuardUpdate.exe
        O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe
        O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
        O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
        O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
        O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
        O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
        O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

        --
        End of file - 7893 bytes


        GREETZ,
        SPLINTER

        Comment


        • #9
         Deinstalleer Combofix:
         Ga naar start --> uitvoeren en typ daar: combofix /u
         Combofix wordt nu verwijderd en er wordt een nieuw herstelpunt aangemaakt.

         Start je computer in veilige modus:


         Leeg je Temp-mappen (Let op : de mappen leegmaken, niet verwijderen !!):


         C:\Windows\Temp
         C:\Documents and Settings\<profielnaam>\Local Settings\Temp
         C:\Documents and Settings\<profielnaam>\Local Settings\Temporary Internet Files
         C:\Documents and Settings\<profielnaam>\Local Settings\Temporary Internet Files\content.ie5
         Als de laatste map niet wordt weergegeven, ga dan naar de map Temporary Internet Files en type er \content.ie5 achter in de adresbalk en klik enter.

         Maak je prullenbak leeg.

         Herstart je computer terug in normale modus.
         Nog problemen?
         Groet,
         Pimmerd

         Comment


         • #10
          hey pimmerd,
          Moet je tereurstellen maar ze worden nog steeds gevonden
          Zolang bully ze tegenhoudt geen probleem natuurlek...

          Heb gedaan wat je vroeg
          eerste twee temps geleegd
          ik kreeg geen toegang tot de derde en de vierde was leeg.
          Mss preventie tegen het verwijderen van het virus?

          Weet niet of je het nodig hebt maar hier heb je nogmaals een logje

          Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
          Scan saved at 12:44:44, on 27/04/2008
          Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
          MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
          Boot mode: Normal

          Running processes:
          C:\Windows\system32\taskeng.exe
          C:\Windows\system32\Dwm.exe
          C:\ProgramData\pkzkzehs\rcvefudo.exe
          C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
          C:\Windows\RtHDVCpl.exe
          C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
          C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
          C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe
          C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe
          C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
          C:\Windows\System32\rundll32.exe
          C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
          C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
          C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
          C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe
          C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
          C:\Windows\ehome\ehtray.exe
          C:\Windows\System32\rubarmhy.exe
          C:\Windows\System32\rundll32.exe
          C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynMedion.exe
          C:\Windows\System32\rundll32.exe
          C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe
          C:\Windows\System32\rundll32.exe
          C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
          C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
          C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
          C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
          C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
          C:\Windows\Explorer.exe
          C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
          C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.medion.com/
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
          R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
          O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
          O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
          O2 - BHO: DVA Gate - {7A6FD945-14B0-41F8-84FB-74DEF17528BB} - C:\Windows\qnmargolxgn.dll (file missing)
          O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
          O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
          O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
          O3 - Toolbar: (no name) - {B21EAD36-EC0C-4B82-B102-1AB20B481977} - (no file)
          O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
          O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
          O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
          O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
          O4 - HKLM\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\bullguard.exe" -boot
          O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
          O4 - HKLM\..\Run: [QuickFinder Scheduler] "C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"
          O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
          O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\khfDwwus.dll,#1
          O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
          O4 - HKCU\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe"
          O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
          O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
          O4 - HKCU\..\Run: [gwvoltmg] C:\Windows\system32\rubarmhy.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [emqhztmi] C:\ProgramData\emqhztmi\pmdonwrm.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\fccccCTJ.dll,c
          O4 - HKCU\..\Run: [e096188d] rundll32.exe "C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\lgvdkuuk.dll",b
          O4 - HKCU\..\Run: [BMe3a52b11] Rundll32.exe "C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\wwpxvkmr.dll",s
          O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [4b0wWc5XV0] C:\ProgramData\pkzkzehs\rcvefudo.exe
          O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
          O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
          O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
          O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
          O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
          O13 - Gopher Prefix:
          O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
          O21 - SSODL: vadokmxt - {C9D7719A-9B83-43D3-8692-59847C1B2DA8} - C:\Windows\vadokmxt.dll (file missing)
          O21 - SSODL: wdpoefan - {091710D8-A8AB-41D9-B404-0E437C154AC4} - C:\Windows\wdpoefan.dll (file missing)
          O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
          O23 - Service: BullGuard LiveUpdate (BGLiveSvc) - BullGuard Software - C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuardUpdate.exe
          O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe
          O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
          O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
          O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
          O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
          O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
          O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

          --
          End of file - 7893 bytes

          greetz,
          splinter

          Comment


          • #11
           Je hebt het oude logje gepost.

           Herstart je PC. Open Hijackthis en maak daarmee een nieuwe scan ('Do a system scan and save a logfile'). Kopieer de tekst in het kladblok bestand in je volgende bericht.
           Groet,
           Pimmerd

           Comment


           • #12
            hey pimmerd,
            Dit is nieuwe log;
            status: vundo nog aanwezig en er staan nu meerdere
            systemerrorfixers in de map

            Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
            Scan saved at 12:44:44, on 27/04/2008
            Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
            MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
            Boot mode: Normal

            Running processes:
            C:\Windows\system32\taskeng.exe
            C:\Windows\system32\Dwm.exe
            C:\ProgramData\pkzkzehs\rcvefudo.exe
            C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
            C:\Windows\RtHDVCpl.exe
            C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
            C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
            C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe
            C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe
            C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
            C:\Windows\System32\rundll32.exe
            C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
            C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
            C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
            C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe
            C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
            C:\Windows\ehome\ehtray.exe
            C:\Windows\System32\rubarmhy.exe
            C:\Windows\System32\rundll32.exe
            C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynMedion.exe
            C:\Windows\System32\rundll32.exe
            C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe
            C:\Windows\System32\rundll32.exe
            C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
            C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
            C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
            C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
            C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
            C:\Windows\Explorer.exe
            C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
            C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.medion.com/
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
            R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
            O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
            O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
            O2 - BHO: DVA Gate - {7A6FD945-14B0-41F8-84FB-74DEF17528BB} - C:\Windows\qnmargolxgn.dll (file missing)
            O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
            O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
            O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
            O3 - Toolbar: (no name) - {B21EAD36-EC0C-4B82-B102-1AB20B481977} - (no file)
            O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
            O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
            O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
            O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
            O4 - HKLM\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\bullguard.exe" -boot
            O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
            O4 - HKLM\..\Run: [QuickFinder Scheduler] "C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"
            O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
            O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
            O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\khfDwwus.dll,#1
            O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
            O4 - HKCU\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe"
            O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
            O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
            O4 - HKCU\..\Run: [gwvoltmg] C:\Windows\system32\rubarmhy.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [emqhztmi] C:\ProgramData\emqhztmi\pmdonwrm.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\fccccCTJ.dll,c
            O4 - HKCU\..\Run: [e096188d] rundll32.exe "C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\lgvdkuuk.dll",b
            O4 - HKCU\..\Run: [BMe3a52b11] Rundll32.exe "C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp\wwpxvkmr.dll",s
            O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [4b0wWc5XV0] C:\ProgramData\pkzkzehs\rcvefudo.exe
            O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
            O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
            O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
            O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
            O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
            O13 - Gopher Prefix:
            O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
            O21 - SSODL: vadokmxt - {C9D7719A-9B83-43D3-8692-59847C1B2DA8} - C:\Windows\vadokmxt.dll (file missing)
            O21 - SSODL: wdpoefan - {091710D8-A8AB-41D9-B404-0E437C154AC4} - C:\Windows\wdpoefan.dll (file missing)
            O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
            O23 - Service: BullGuard LiveUpdate (BGLiveSvc) - BullGuard Software - C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuardUpdate.exe
            O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe
            O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
            O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
            O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
            O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
            O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
            O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

            --
            End of file - 7893 bytes

            Comment


            • #13
             Scan saved at 12:44:44, on 27/04/2008
             Het is nog steeds het oude logje
             Laat deze maar zitten anders en doe deze:

             Download Deckard's System Scanner naar je Bureaublad
             • Sluit alle toepassingen en vensters.
              Dubbelklik op dss.exe om het te activeren, en volg de aanwijzingen.
              Wanneer de scan volledig is, zal een tekstbestand - main.txt - openen.
              Kopiëer Ctrl+A gevolgd door Ctrl+C) en plak (Ctrl+V) de inhoud van main.txt in je volgende antwoord.

             Opmerking: Sommige firewalls kunnen waarschuwen dat sigcheck.exe probeert verbinding te maken met het internet
             - zorg dat sigcheck.exe toestemming krijgt om dit te doen !
             Tevens kan het gebeuren dat je Antivirus DSS als verdacht aangeeft, of zelfs probeert te verwijderen.
             Laat je Antivirus dit niet verwijderen ! (In dit geval is het misschien beter om tijdens de scan van DSS je Antivirus even uit te schakelen)
             Groet,
             Pimmerd

             Comment


             • #14
              hey pimmerd,
              had toch tot 2X toe nieuwe scan gedaan met hijack en de "nieuwe" log geplaatst. heb zelf gecheckt en da datum bleef idd elke keer steken op hetzelfde tydstip steken. heb hijack gedeînstaleerd en opnieuw gedownload
              wil nog even zeggen dat ik na het gebruik van dekard geen meldingen meer kreeg. als dit nog veranderd laat ik het weten
              dit is nieuwe logje:

              Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
              Scan saved at 17:12:08, on 4/05/2008
              Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
              MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
              Boot mode: Normal

              Running processes:
              C:\Windows\system32\Dwm.exe
              C:\Windows\system32\taskeng.exe
              C:\Windows\Explorer.EXE
              C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
              C:\Windows\RtHDVCpl.exe
              C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
              C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
              C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe
              C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe
              C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
              C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
              C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
              C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe
              C:\Windows\ehome\ehtray.exe
              C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynMedion.exe
              C:\Windows\System32\rundll32.exe
              C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe
              C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
              C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe
              C:\Windows\system32\conime.exe
              C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
              C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
              C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
              C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
              C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
              C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

              R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.medion.com/
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
              R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
              R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
              O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
              O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
              O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
              O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
              O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
              O3 - Toolbar: (no name) - {B21EAD36-EC0C-4B82-B102-1AB20B481977} - (no file)
              O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
              O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
              O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
              O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
              O4 - HKLM\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\bullguard.exe" -boot
              O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
              O4 - HKLM\..\Run: [QuickFinder Scheduler] "C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"
              O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
              O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto
              O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
              O4 - HKCU\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe"
              O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
              O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
              O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
              O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
              O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
              O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
              O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
              O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
              O13 - Gopher Prefix:
              O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
              O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
              O23 - Service: BullGuard LiveUpdate (BGLiveSvc) - BullGuard Software - C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuardUpdate.exe
              O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe
              O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
              O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
              O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
              O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
              O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
              O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

              --
              End of file - 6865 bytes

              deckard's main.txt:

              Deckard's System Scanner v20071014.68
              Run by splinter_x on 2008-05-04 17:19:02
              Computer is in Normal Mode.
              --------------------------------------------------------------------------------

              -- Last 3 Restore Point(s) --
              3: 2008-05-04 11:03:58 UTC - RP69 - Installed OpenOffice.org Installer 1.0
              2: 2008-05-04 11:01:21 UTC - RP68 - Installed Java(TM) 6 Update 5
              1: 2008-05-02 22:52:45 UTC - RP67 - Gepland herstelpunt


              Backed up registry hives.
              Performed disk cleanup.              -- HijackThis (run as splinter_x.exe) ------------------------------------------

              Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
              Scan saved at 17:19:53, on 4/05/2008
              Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
              MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
              Boot mode: Normal

              Running processes:
              C:\Windows\system32\Dwm.exe
              C:\Windows\system32\taskeng.exe
              C:\Windows\Explorer.EXE
              C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
              C:\Windows\RtHDVCpl.exe
              C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
              C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
              C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe
              C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe
              C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
              C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
              C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
              C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe
              C:\Windows\ehome\ehtray.exe
              C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynMedion.exe
              C:\Windows\System32\rundll32.exe
              C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe
              C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
              C:\Windows\system32\conime.exe
              C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
              C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
              C:\Users\splinter_x\Videos\Desktop\dss.exe
              C:\PROGRA~1\TRENDM~1\HIJACK~1\splinter_x.exe

              R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.medion.com/
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
              R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
              R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
              O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
              O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
              O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
              O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
              O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
              O3 - Toolbar: (no name) - {B21EAD36-EC0C-4B82-B102-1AB20B481977} - (no file)
              O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
              O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
              O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
              O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
              O4 - HKLM\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\bullguard.exe" -boot
              O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
              O4 - HKLM\..\Run: [QuickFinder Scheduler] "C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE"
              O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
              O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto
              O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
              O4 - HKCU\..\Run: [BullGuard] "C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe"
              O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
              O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
              O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
              O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
              O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
              O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
              O8 - Extra context menu item: Open with WordPerfect - C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\WPLauncher.hta
              O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
              O13 - Gopher Prefix:
              O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
              O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
              O23 - Service: BullGuard LiveUpdate (BGLiveSvc) - BullGuard Software - C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuardUpdate.exe
              O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe
              O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
              O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
              O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
              O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
              O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
              O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

              --
              End of file - 6692 bytes

              -- File Associations -----------------------------------------------------------

              .cpl - cplfile - shell\cplopen\command - rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL "%1",%*


              -- Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ---------------------

              R1 Hotkey - c:\windows\system32\drivers\hotkey.sys


              -- Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled --------------------

              R2 BGLiveSvc (BullGuard LiveUpdate) - "c:\program files\bullguard software\bullguard\bullguardupdate.exe" <Not Verified; BullGuard Software; BullGuard>
              R2 Nero BackItUp Scheduler 3 - c:\program files\nero\nero8\nero backitup\nbservice.exe
              R2 PLFlash DeviceIoControl Service - c:\windows\system32\ioctlsvc.exe <Not Verified; Prolific Technology Inc.; IoctlSvc Application>
              R3 WisLMSvc - "c:\program files\launch manager\wislmsvc.exe" <Not Verified; Wistron Corp.; >


              -- Device Manager: Disabled ----------------------------------------------------

              No disabled devices found.


              -- Files created between 2008-04-04 and 2008-05-04 -----------------------------

              2008-05-04 17:11:57 0 d-------- C:\Users\splinter_x\Desktop
              2008-05-04 13:04:13 0 d-------- C:\Program Files\Sun
              2008-05-01 18:46:17 0 d-------- C:\Windows\pss
              2008-05-01 18:43:20 0 d-------- C:\327882R2FWJFW
              2008-04-27 19:42:26 164352 --a------ C:\Windows\system32\unrar.dll
              2008-04-27 19:42:19 7680 --a------ C:\Windows\system32\ff_vfw.dll
              2008-04-27 19:42:17 0 d-------- C:\Program Files\K-Lite Codec Pack
              2008-04-27 16:40:43 0 d-------- C:\Users\All Users\gqkqwnsw
              2008-04-27 12:44:22 0 d-------- C:\Program Files\Trend Micro
              2008-04-27 11:54:27 0 d-------- C:\Users\All Users\Lavasoft
              2008-04-27 11:54:27 0 d-------- C:\Program Files\Lavasoft
              2008-04-27 11:53:16 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
              2008-04-25 14:30:08 0 d-------- C:\Users\All Users\emqhztmi
              2008-04-25 13:13:23 0 d-------- C:\Program Files\CCleaner
              2008-04-25 11:43:04 4096 --a------ C:\Windows\system32\winlogonpc.exe
              2008-04-25 11:43:04 4096 --a------ C:\Windows\system32\taack.exe
              2008-04-25 11:43:04 4096 --a------ C:\Windows\system32\taack.dat
              2008-04-25 11:43:04 4096 --a------ C:\Windows\system32\sncntr.exe
              2008-04-25 11:43:04 4096 --a------ C:\Windows\system32\mwin32.exe
              2008-04-25 11:43:04 4096 --a------ C:\Windows\system32\hxiwlgpm.exe
              2008-04-25 11:43:04 4096 --a------ C:\Windows\system32\hxiwlgpm.dat
              2008-04-25 11:43:04 4096 --a------ C:\Windows\system32\hoproxy.dll
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\thun32.dll
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\thun.dll
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\temp#01.exe
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\ssvchost.exe
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\ssvchost.com
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\ssurf022.dll
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\Rundl1.exe
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\regm64.dll
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\regc64.dll
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\psoft1.exe
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\psof1.exe
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\ps1.exe
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\newsd32.exe
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\netode.exe
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\mtr2.exe
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\msvchost.exe
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\msnbho.dll
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\msgp.exe
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\medup020.dll
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\medup012.dll
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\[email protected]@@k.dll
              2008-04-25 11:43:03 4096 --a------ C:\Windows\system32\dpcproxy.exe
              2008-04-25 11:43:02 4096 --a------ C:\Windows\system32\WINWGPX.EXE
              2008-04-25 11:43:02 4096 --a------ C:\Windows\system32\winsystem.exe
              2008-04-25 11:43:02 4096 --a------ C:\Windows\system32\vcatchpi.dll
              2008-04-25 11:43:02 4096 --a------ C:\Windows\system32\vbsys2.dll
              2008-04-25 11:43:02 4096 --a------ C:\Windows\system32\sysreq.exe
              2008-04-25 11:43:02 4096 --a------ C:\Windows\system32\mssecu.exe
              2008-04-25 11:43:02 4096 --a------ C:\Windows\system32\bdn.com
              2008-04-25 11:43:02 4096 --a------ C:\Windows\system32\awtoolb.dll
              2008-04-25 11:43:02 4096 --a------ C:\Windows\system32\anticipator.dll
              2008-04-25 11:43:02 4096 --a------ C:\Windows\system32\akttzn.exe
              2008-04-22 22:09:33 0 d-------- C:\Program Files\DVD Decrypter
              2008-04-22 21:50:26 0 d-------- C:\Program Files\NeroInstall.bak
              2008-04-22 21:36:17 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Nero
              2008-04-22 18:32:15 0 d-------- C:\Program Files\MSXML 4.0
              2008-04-20 10:03:45 0 d-------- C:\Users\All Users\vsosdk
              2008-04-19 23:23:44 0 d-------- C:\Users\All Users\NVIDIA
              2008-04-18 23:25:09 0 d-------- C:\Program Files\SubSync
              2008-04-18 23:24:58 73216 --a------ C:\Windows\ST6UNST.EXE <Not Verified; Microsoft Corporation; Microsoft® Visual Basic for Windows>
              2008-04-18 19:17:59 0 d-------- C:\Program Files\VideoLAN
              2008-04-16 21:10:31 626688 --a------ C:\Windows\system32\vp7vfw.dll <Not Verified; On2.com; On2_VP70>
              2008-04-16 21:10:31 217127 --a------ C:\Windows\system32\drv43260.dll <Not Verified; RealNetworks, Inc.; RealVideo 9 (32-bit)>
              2008-04-16 21:10:31 208935 --a------ C:\Windows\system32\drv33260.dll <Not Verified; RealNetworks, Inc.; RealVideo 8 (32-bit)>
              2008-04-16 21:10:31 176165 --a------ C:\Windows\system32\drv23260.dll <Not Verified; RealNetworks, Inc.; RealVideo G2 (32-bit)>
              2008-04-16 21:10:31 65602 --a------ C:\Windows\system32\cook3260.dll <Not Verified; RealNetworks, Inc.; RealPlayer 10>
              2008-04-16 21:10:27 0 d-------- C:\Program Files\VSO
              2008-04-16 14:12:17 0 d-------- C:\Users\All Users\Azureus
              2008-04-16 14:11:28 0 d-------- C:\Program Files\Azureus
              2008-04-16 09:23:15 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Adobe
              2008-04-12 14:20:21 0 d-------- C:\Users\splinter_x\Incomplete
              2008-04-12 14:18:26 0 d-------- C:\Program Files\LimeWire
              2008-04-12 12:41:56 0 d-------- C:\Windows\system32\Macromed
              2008-04-12 12:09:28 0 d-------- C:\Windows\PCHEALTH
              2008-04-12 11:48:09 0 d--hs--c- C:\Program Files\Common Files\WindowsLiveInstaller
              2008-04-12 11:47:41 0 d-------- C:\Program Files\Windows Live
              2008-04-12 11:46:43 0 d-------- C:\Users\All Users\WLInstaller
              2008-04-12 10:09:33 0 dr------- C:\Users\splinter_x\Searches
              2008-04-12 10:09:18 0 dr------- C:\Users\splinter_x\Contacts
              2008-04-12 10:09:08 0 d--hs---- C:\Users\splinter_x\Sjablonen
              2008-04-12 10:09:08 0 d--hs---- C:\Users\splinter_x\SendTo
              2008-04-12 10:09:08 0 d--hs---- C:\Users\splinter_x\Recent
              2008-04-12 10:09:08 0 d--hs---- C:\Users\splinter_x\Netwerkprinteromgeving
              2008-04-12 10:09:08 0 d--hs---- C:\Users\splinter_x\NetHood
              2008-04-12 10:09:08 0 d--hs---- C:\Users\splinter_x\Mijn documenten
              2008-04-12 10:09:08 0 d--hs---- C:\Users\splinter_x\Menu Start
              2008-04-12 10:09:08 0 d--hs---- C:\Users\splinter_x\Local Settings
              2008-04-12 10:09:08 0 d--hs---- C:\Users\splinter_x\Cookies
              2008-04-12 10:09:08 0 d--hs---- C:\Users\splinter_x\Application Data
              2008-04-12 10:09:07 0 dr------- C:\Users\splinter_x\Videos
              2008-04-12 10:09:07 0 dr------- C:\Users\splinter_x\Saved Games
              2008-04-12 10:09:07 0 dr------- C:\Users\splinter_x\Pictures
              2008-04-12 10:09:07 1572864 --ahs---- C:\Users\splinter_x\NTUSER.DAT
              2008-04-12 10:09:07 0 d-------- C:\Users\splinter_x\Music
              2008-04-12 10:09:07 0 dr------- C:\Users\splinter_x\Links
              2008-04-12 10:09:07 0 dr------- C:\Users\splinter_x\Favorites
              2008-04-12 10:09:07 0 dr------- C:\Users\splinter_x\Documents
              2008-04-12 10:09:07 0 d--h----- C:\Users\splinter_x\AppData
              2008-04-12 10:08:16 0 d--hs---- C:\Users\Default\Sjablonen
              2008-04-12 10:08:16 0 d--hs---- C:\Users\Default\Netwerkprinteromgeving
              2008-04-12 10:08:16 0 d--hs---- C:\Users\Default\Mijn documenten
              2008-04-12 10:08:16 0 d--hs---- C:\Users\Default\Menu Start
              2008-04-12 10:08:16 0 d--hs---- C:\Users\All Users\Sjablonen
              2008-04-12 10:08:16 0 d--hs---- C:\Users\All Users\Menu Start
              2008-04-12 10:08:16 0 d--hs---- C:\Users\All Users\Favorieten
              2008-04-12 10:08:16 0 d--hs---- C:\Users\All Users\Documenten
              2008-04-12 10:08:16 0 d--hs---- C:\Users\All Users\Bureaublad
              2008-04-12 10:07:30 0 d-------- C:\Windows\SoftwareDistribution


              -- Find3M Report ---------------------------------------------------------------

              2008-05-04 17:17:20 0 d-------- C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Azureus
              2008-05-04 17:10:01 13260 --a------ C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\nvModes.001
              2008-05-04 16:55:57 13260 --a------ C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\nvModes.dat
              2008-05-04 16:52:59 668 --a------ C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\vso_ts_preview.xml
              2008-05-04 16:52:59 0 d-------- C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Vso
              2008-05-04 13:03:49 0 d-------- C:\Program Files\Java
              2008-05-04 13:00:09 689618 --a------ C:\Windows\system32\perfh013.dat
              2008-05-04 13:00:09 122796 --a------ C:\Windows\system32\perfc013.dat
              2008-05-03 19:47:13 0 d-------- C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Media Player Classic
              2008-04-28 20:33:37 0 d-------- C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\BullGuard
              2008-04-27 11:53:16 0 d-------- C:\Program Files\Common Files
              2008-04-25 12:04:32 0 d-------- C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\PC-Cleaner
              2008-04-25 01:47:56 0 d-------- C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\LimeWire
              2008-04-22 21:42:11 0 d-------- C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Nero
              2008-04-22 21:36:17 0 d-------- C:\Program Files\Nero
              2008-04-20 18:01:53 0 d-------- C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\COREL
              2008-04-20 13:14:31 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Ahead
              2008-04-20 13:11:26 0 d-------- C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Ahead
              2008-04-18 19:23:55 0 d-------- C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\vlc
              2008-04-16 21:50:30 0 d-------- C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\WinRAR
              2008-04-16 21:12:52 34 --a------ C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\pcouffin.log
              2008-04-16 21:10:40 7887 --a------ C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\pcouffin.cat
              2008-04-15 22:02:09 0 d-------- C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Adobe
              2008-04-12 14:04:43 0 d-------- C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Google
              2008-04-12 13:30:37 174 --ahs---- C:\Program Files\desktop.ini
              2008-04-12 13:25:13 0 d-------- C:\Program Files\Windows Calendar
              2008-04-12 13:25:11 0 d-------- C:\Program Files\Windows Mail
              2008-04-12 13:25:08 0 d-------- C:\Program Files\Windows Defender
              2008-04-12 13:24:57 0 d-------- C:\Program Files\Windows Sidebar
              2008-04-12 12:43:17 0 d-------- C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Macromedia
              2008-04-12 10:09:22 0 d-------- C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming\Identities
              2008-04-12 10:08:16 0 d-------- C:\Program Files\Windows NT


              -- Registry Dump ---------------------------------------------------------------

              *Note* empty entries & legit default entries are not shown


              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
              "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [12/04/2008 13:07]
              "RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [15/02/2007 17:07 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]
              "LaunchAp"="C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe" [25/07/2005 14:36]
              "HotkeyApp"="C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe" [16/04/2007 16:24]
              "CtrlVol"="C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe"
              "LMgrOSD"="C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe" [26/12/2006 12:23]
              "Wbutton"="C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe" [09/11/2006 15:37]
              "SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [15/02/2007 21:50]
              "NvSvc"="C:\Windows\system32\nvsvc.dll" [13/01/2007 10:40]
              "NvCplDaemon"="C:\Windows\system32\NvCpl.dll" [13/01/2007 10:40]
              "NvMediaCenter"="C:\Windows\system32\NvMcTray.dll" [13/01/2007 10:40]
              "BullGuard"="C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\bullguard.exe" [12/04/2008 14:25]
              "ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [11/08/2005 17:30]
              "QuickFinder Scheduler"="C:\Program Files\WordPerfect Office X3\Programs\QFSCHD130.EXE" [05/07/2006 01:01]
              "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [22/02/2008 04:25]
              "Google Desktop Search"="C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" [19/11/2007 14:35]
              "toolbar_eula_launcher"="C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe" [09/02/2007 16:54]
              "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [11/01/2008 22:16]
              "NBKeyScan"="C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [18/02/2008 16:29]
              "MSConfig"="C:\Windows\system32\msconfig.exe" [02/11/2006 11:45]

              [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
              "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [12/04/2008 12:35]
              "BullGuard"="C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\BullGuard.exe" [12/04/2008 14:25]
              "MsnMsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.exe" [18/10/2007 11:34]
              "ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [02/11/2006 14:35]
              "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
              "ConsentPromptBehaviorAdmin"=2 (0x2)
              "DisableRegistryTools"=0 (0x0)
              "HideLegacyLogonScripts"=0 (0x0)
              "HideLogoffScripts"=0 (0x0)
              "RunLogonScriptSync"=1 (0x1)
              "RunStartupScriptSync"=1 (0x1)
              "HideStartupScripts"=0 (0x0)

              [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
              "HideLegacyLogonScripts"=0 (0x0)
              "HideLogoffScripts"=0 (0x0)
              "RunLogonScriptSync"=1 (0x1)
              "RunStartupScriptSync"=1 (0x1)
              "HideStartupScripts"=0 (0x0)
              "disableregistrytools"=0 (0x0)

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
              "appinit_dlls"=C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]
              @="Service"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppInfo]
              @="Service"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\KeyIso]
              @="Service"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\NTDS]
              @="Service"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ProfSvc]
              @="Service"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sacsvr]
              @="Service"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SWPRV]
              @="Service"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TabletInputService]
              @="Service"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TBS]
              @="Service"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TrustedInstaller]
              @="Service"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\VDS]
              @="Service"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\volmgr.sys]
              @="Driver"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\volmgrx.sys]
              @="Driver"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}]
              @="Volume shadow copy"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{6BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}]
              @="IEEE 1394 Bus host controllers"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{D48179BE-EC20-11D1-B6B8-00C04FA372A7}]
              @="SBP2 IEEE 1394 Devices"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{D94EE5D8-D189-4994-83D2-F68D7D41B0E6}]
              @="SecurityDevices"

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
              LocalSystemNetworkRestricted hidserv UxSms WdiSystemHost Netman trkwks AudioEndpointBuilder WUDFSvc irmon sysmain IPBusEnum dot3svc PcaSvc EMDMgmt TabletInputService wlansvc WPDBusEnum
              BullGuard BgMainSvc BsFileScan BsMailProxy


              [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}]
              C:\Windows\system32\unregmp2.exe /ShowWMP

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}]
              %SystemRoot%\system32\unregmp2.exe /FirstLogon /Shortcuts /RegBrowsers /ResetMUI              -- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-05-04 17:20:52 ------------

              dekard's extra.txt

              Deckard's System Scanner v20071014.68
              Extra logfile - please post this as an attachment with your post.
              --------------------------------------------------------------------------------

              -- System Information ----------------------------------------------------------

              Microsoft® Windows Vista™ Home Premium (build 6000)
              Architecture: X86; Language: Dutch

              CPU 0: AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-56
              Percentage of Memory in Use: 33%
              Physical Memory (total/avail): 1918.06 MiB / 1282.63 MiB
              Pagefile Memory (total/avail): 4060.59 MiB / 3209.9 MiB
              Virtual Memory (total/avail): 2047.88 MiB / 1924.63 MiB

              C: is Fixed (NTFS) - 119.49 GiB total, 74.69 GiB free.
              D: is Fixed (FAT32) - 29.54 GiB total, 24.89 GiB free.
              E: is CDROM (No Media)

              \\.\PHYSICALDRIVE0 - WDC WD16 00BEVS-22RST SCSI Disk Device - 149.05 GiB - 2 partitions
              \PARTITION0 (bootable) - Installable File System - 119.49 GiB - C:
              \PARTITION1 - Unknown - 29.56 GiB - D:              -- Security Center -------------------------------------------------------------

              AUOptions is scheduled to auto-install.
              Windows Internal Firewall is enabled.

              AV: BullGuard Antivirus v (BullGuard Software)
              AS: Windows Defender v1.1.1505.0 (Microsoft Corporation)

              [HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\Authoriz edApplications\List]

              [HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\Author izedApplications\List]


              -- Environment Variables -------------------------------------------------------

              ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
              APPDATA=C:\Users\splinter_x\AppData\Roaming
              CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
              COMPUTERNAME=LANA
              ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe
              FP_NO_HOST_CHECK=NO
              HOMEDRIVE=C:
              HOMEPATH=\Users\splinter_x
              LOCALAPPDATA=C:\Users\splinter_x\AppData\Local
              LOGONSERVER=\\LANA
              NUMBER_OF_PROCESSORS=2
              OS=Windows_NT
              Path=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem
              PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
              PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
              PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 104 Stepping 1, AuthenticAMD
              PROCESSOR_LEVEL=15
              PROCESSOR_REVISION=6801
              ProgramData=C:\ProgramData
              ProgramFiles=C:\Program Files
              PROMPT=$P$G
              PUBLIC=C:\Users\Public
              SystemDrive=C:
              SystemRoot=C:\Windows
              TEMP=C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp
              TMP=C:\Users\SPLINT~1\AppData\Local\Temp
              USERDOMAIN=Lana
              USERNAME=splinter_x
              USERPROFILE=C:\Users\splinter_x
              windir=C:\Windows


              -- User Profiles ---------------------------------------------------------------

              splinter_x


              -- Add/Remove Programs ---------------------------------------------------------

              --> C:\Program Files\Nero\Nero8\\nero\uninstall\UNNERO.exe /UNINSTALL
              --> C:\Windows\UNNeroBackItUp.exe /UNINSTALL
              --> C:\Windows\UNNeroMediaHome.exe /UNINSTALL
              --> C:\Windows\UNNeroShowTime.exe /UNINSTALL
              --> C:\Windows\UNNeroVision.exe /UNINSTALL
              --> C:\Windows\UNRecode.exe /UNINSTALL
              Ad-Aware 2007 --> MsiExec.exe /I{DED53B0B-B67C-4244-AE6A-D6FD3C28D1EF}
              Adobe Flash Player ActiveX --> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\uninstall_activeX.exe
              Adobe Reader 8.1.2 - Nederlands --> MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1043-7B44-A81200000003}
              Azureus Vuze --> C:\Program Files\Azureus\uninstall.exe
              BullGuard 7.0 for Vista --> C:\Program Files\BullGuard Software\BullGuard\uninst.exe
              CCleaner (remove only) --> "C:\Program Files\CCleaner\uninst.exe"
              ConvertXtoDVD 3.0.0.9 --> "C:\Program Files\VSO\ConvertX\3\unins000.exe"
              DVD Decrypter (Remove Only) --> "C:\Program Files\DVD Decrypter\uninstall.exe"
              Google Desktop --> C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopSetup.exe -uninstall
              Google Toolbar for Internet Explorer --> MsiExec.exe /I{DBEA1034-5882-4A88-8033-81C4EF0CFA29}
              Google Toolbar for Internet Explorer --> regsvr32 /u /s "c:\program files\google\googletoolbar1.dll"
              HijackThis 2.0.2 --> "C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe" /uninstall
              IEEE 802.11g Wireless LAN driver --> C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{1EDFA38A-2FEB-4E62-82C9-DA415C0EEF33}\setup.exe -runfromtemp -l0x0009 -removeonly
              Java(TM) 6 Update 3 --> MsiExec.exe /I{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160030}
              Java(TM) 6 Update 5 --> MsiExec.exe /I{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160050}
              K-Lite Codec Pack 3.8.0 Full --> "C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\unins000.exe"
              Launch Manager V1.4.0 --> C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D0846526-66DD-4DC9-A02C-98F9A2806812}\setup.exe -runfromtemp -l0x0013 -removeonly
              LimeWire 4.16.6 --> "C:\Program Files\LimeWire\uninstall.exe"
              Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable --> MsiExec.exe /X{A49F249F-0C91-497F-86DF-B2585E8E76B7}
              MSXML 4.0 SP2 (KB936181) --> MsiExec.exe /I{C04E32E0-0416-434D-AFB9-6969D703A9EF}
              MSXML 4.0 SP2 (KB941833) --> MsiExec.exe /I{C523D256-313D-4866-B36A-F3DE528246EF}
              Nero 8 Trial --> MsiExec.exe /X{D6D5CB84-0E6E-4E69-B300-C690B6911043}
              neroxml --> MsiExec.exe /I{56C049BE-79E9-4502-BEA7-9754A3E60F9B}
              NVIDIA Drivers --> C:\Windows\system32\NVUNINST.EXE UninstallGUI
              OpenOffice.org Installer 1.0 --> MsiExec.exe /X{0D499481-22C6-4B25-8AC2-6D3F6C885FB9}
              PC-Cleaner --> C:\Program Files\PC-Cleaner\Uninstall.exe
              Realtek High Definition Audio Driver --> RunDll32 C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\11\50\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}\Setup.exe" -l0x13 -removeonly
              SubSync --> C:\WINDOWS\st6unst.exe -n "C:\Program Files\SubSync\ST6UNST.LOG"
              Suyin Live Camera --> C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{399C37FB-08AF-493B-BFED-20FBD85EDF7F}\setup.exe -runfromtemp -l0x0013 -removeonly -u
              SUYIN webcam --> C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{AA047D7C-5E7C-4878-B75C-77589151B563}\setup.exe -runfromtemp -l0x0009 -removeonly
              Synaptics Pointing Device Driver --> rundll32.exe "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynISDLL.dll",standAloneUninstall
              Update Manager --> MsiExec.exe /I{F428D0FB-765D-40EB-BDD8-A1E7F5C597FA}
              VCRedistSetup --> MsiExec.exe /I{3921A67A-5AB1-4E48-9444-C71814CF3027}
              VideoLAN VLC media player 0.8.6f --> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\uninstall.exe
              Windows Live aanmeldhulp --> MsiExec.exe /I{AFA4E5FD-ED70-4D92-99D0-162FD56DC986}
              Windows Live installer --> MsiExec.exe /X{A258173E-F308-475A-951B-F1BF76A4451B}
              Windows Live Messenger --> MsiExec.exe /X{A0C978B8-B82B-4FAD-8C31-EBEE8E57468A}
              WinRAR --> C:\Program Files\WinRAR\uninstall.exe
              WordPerfect Office X3 --> MsiExec.exe /I{54DB13F1-0CE0-4BAB-BD5F-7DE150C043C8}


              -- Application Event Log -------------------------------------------------------

              Event Record #/Type1976 / Success
              Event Submitted/Written: 05/04/2008 00:54:37 PM
              Event ID/Source: 12001 / usnjsvc
              Event Description:
              The Messenger Sharing USN Journal Reader service started successfully.

              Event Record #/Type1970 / Success
              Event Submitted/Written: 05/04/2008 00:54:05 PM
              Event ID/Source: 5617 / WinMgmt
              Event Description:


              Event Record #/Type1969 / Success
              Event Submitted/Written: 05/04/2008 00:54:05 PM
              Event ID/Source: 5615 / WinMgmt
              Event Description:


              Event Record #/Type1962 / Success
              Event Submitted/Written: 05/04/2008 00:53:56 PM
              Event ID/Source: 902 / Software Licensing Service
              Event Description:
              De Software Licensing-service is gestart.

              Event Record #/Type1953 / Warning
              Event Submitted/Written: 05/04/2008 02:31:25 AM
              Event ID/Source: 1530 / profsvc
              Event Description:
              Uw registerbestand is nog steeds in gebruik door andere toepassingen of services. Het bestand wordt nu verwijderd. De toepassingen en services die het registerbestand nu gebruiken, werken achteraf mogelijk niet meer goed.

              DETAIL -
              1 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-2804389587-1086438779-3256742696-1000_Classes:
              Process 896 (\Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\svchost.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-2804389587-1086438779-3256742696-1000_CLASSES              -- Security Event Log ----------------------------------------------------------

              No Errors/Warnings found.


              -- System Event Log ------------------------------------------------------------

              Event Record #/Type13746 / Warning
              Event Submitted/Written: 05/04/2008 02:56:00 PM
              Event ID/Source: 4226 / Tcpip
              Event Description:
              De beveiligingslimiet voor het aantal gelijktijdige TCP-verbindingspogingen is bereikt door TCP/IP.

              Event Record #/Type13745 / Warning
              Event Submitted/Written: 05/04/2008 02:44:43 PM
              Event ID/Source: 51 / cdrom
              Event Description:
              Er is een fout ontdekt op apparaat \Device\CdRom0 tijdens een wisselbestandsbewerking.

              Event Record #/Type13744 / Warning
              Event Submitted/Written: 05/04/2008 02:44:42 PM
              Event ID/Source: 51 / cdrom
              Event Description:
              Er is een fout ontdekt op apparaat \Device\CdRom0 tijdens een wisselbestandsbewerking.

              Event Record #/Type13743 / Warning
              Event Submitted/Written: 05/04/2008 02:44:42 PM
              Event ID/Source: 51 / cdrom
              Event Description:
              Er is een fout ontdekt op apparaat \Device\CdRom0 tijdens een wisselbestandsbewerking.

              Event Record #/Type13742 / Warning
              Event Submitted/Written: 05/04/2008 02:44:42 PM
              Event ID/Source: 51 / cdrom
              Event Description:
              Er is een fout ontdekt op apparaat \Device\CdRom0 tijdens een wisselbestandsbewerking.              -- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-05-04 17:20:52 ------------

              greetz
              SPLINTER

              Comment


              • #15
               sorry te vroeg gejuicht

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X