Mededeling

Collapse
No announcement yet.

bluescreen en malware

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • bluescreen en malware

  Hallo,

  Men broer zen pc valt regelmatig uit met een 'bluescreen'.
  Ook staat er rechtsonder in de balk een gele driehoek met
  een uitroepteken in. Als ik erboven ga hangen staat er:
  'click here to fix the problem'. Heb hier nog niet op geklikt
  omdat ik vrees dat dit hier niet hoort...

  Hieronder een Hijackfile van deze computer:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 15:23:22, on 27/04/2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpWareSE4.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\ProgramData\wsqbrsrm\srcdofal.exe
  C:\ProgramData\edavwnkr\engfofql.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Windows\system32\rundll32.exe
  C:\Windows\system32\rundll32.exe
  C:\Windows\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\system32\rundll32.exe
  C:\Windows\system32\rundll32.exe
  d:\Users\MSI\Desktop\HiJackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://breedband.telenet.be
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://breedband.telenet.be
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://breedband.telenet.be
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [wsqbrsrm] C:\ProgramData\wsqbrsrm\srcdofal.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [cBT2UONihW] C:\ProgramData\edavwnkr\engfofql.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\MSI\AppData\Local\Temp\qoMcyYsR.dll,#1
  O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\MSI\AppData\Local\Temp\iifgEwtt.dll,c
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: O2Micro Flash Memory (O2Flash) - O2Micro International - C:\Windows\system32\o2flash.exe
  O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

  --
  End of file - 6371 bytes  Mvg,

  Pieter

 • #2
  Hoi,

  Ik ga even voor je kijken

  Met vriendelijke groet,
  Blackbird
  Met vriendelijke groet,
  Blackbird

  Comment


  • #3
   Hoi!

   Dank je! Ik heb al gescant met Adaware en Spybot vooraleer de
   hijackthis log te nemen (was ik vergeten te vermelden hierboven).

   Mvg,

   Pieter

   Comment


   • #4
    Hoi,


    Print onderstaande instructies uit, omdat je straks tijdelijk niet meer over internet beschikt.

    1. Start je computer op in Veilige modus.

    2. Klik met je rechtermuisknop op HijackThis, en kies voor Uitvoeren als Administrator.
    Kies voor Do a system scan only.
    Vink de volgende regels, indien aanwezig, aan:
    O4 - HKCU\..\Run: [wsqbrsrm] C:\ProgramData\wsqbrsrm\srcdofal.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [cBT2UONihW] C:\ProgramData\edavwnkr\engfofql.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\MSI\AppData\Local\Temp\qoMcyYsR.dll,#1
    O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\MSI\AppData\Local\Temp\iifgEwtt.dll,c
    Sluit nu eerst alle vensters!
    Klik hierna onderin op Fix Checked.
    Sluit HijackThis hierna af.

    3. Open een kladblokbestand.
    Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.

    @ECHO OFF
    IF EXIST log.txt DEL log.txt
    ECHO Deleting files>>log.txt
    FOR %%g in (
    C:\ProgramData\wsqbrsrm\srcdofal.exe
    C:\ProgramData\edavwnkr\engfofql.exe
    C:\Users\MSI\AppData\Local\Temp\qoMcyYsR.dll
    C:\Users\MSI\AppData\Local\Temp\iifgEwtt.dll) DO (
    IF EXIST %%g (
    ATTRIB -r -s -h %%g
    DEL %%g
    IF EXIST %%g (
    ECHO %%g not deleted>>log.txt
    ) ELSE (
    ECHO %%g deleted>>log.txt)
    ) ELSE (
    ECHO %%g not found>>log.txt))
    START NOTEPAD.EXE log.txt

    Ga naar Bestand - Opslaan als.
    Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
    Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
    Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
    Klik op de knop Opslaan.
    Klik met je rechtermuisknop op del.bat, en kies voor Uitvoeren als Administrator.
    Post de inhoud van de logfile die opent.

    4. Start opnieuw op, maar nu weer in Normale modus

    Post ook nog even een nieuwe HijackThislog en vertel hoe het ervoor staat.

    Met vriendelijke groet,
    Blackbird
    Last edited by smeenk; 28-04-08, 12:18.
    Met vriendelijke groet,
    Blackbird

    Comment


    • #5
     hallo,

     dank voor de hulp.

     Heb dit allemaal uitgevoerd en zal hieronder de logjes plaatsen.
     Wel krijg ik nog de volgende foutmelding bij het opstarten:
     "Er is een fout opgetreden tijdens het laden van: C:/Users/
     MSI/AppData/Local/Temp/gsvmaxmn.dll Kan opgegeven
     module niet vinden."

     Batchscriptlogje:

     Deleting files
     C:\ProgramData\wsqbrsrm\srcdofal.exe not found
     C:\ProgramData\edavwnkr\engfofql.exe not found
     C:\Users\MSI\AppData\Local\Temp\qoMcyYsR.dll not found
     C:\Users\MSI\AppData\Local\Temp\iifgEwtt.dll not found


     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 15:55:39, on 1/05/2008
     Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
     Boot mode: Safe mode

     Running processes:
     C:\Windows\Explorer.EXE
     C:\Windows\helppane.exe
     C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
     C:\Windows\system32\notepad.exe
     C:\Windows\system32\DllHost.exe
     C:\Users\MSI\HiJackThis.exe

     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://breedband.telenet.be
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://breedband.telenet.be
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://breedband.telenet.be
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
     O1 - Hosts: ::1 localhost
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: (no name) - {09129EC8-00D6-44B3-99FA-448E6DE886C5} - (no file)
     O2 - BHO: (no name) - {29024058-3F22-470C-B0B0-12981DB3D610} - (no file)
     O2 - BHO: (no name) - {30733C00-4C94-4690-A940-85249AC271F9} - (no file)
     O2 - BHO: (no name) - {3826276C-94F2-411D-BA5B-344C5B4D2E11} - (no file)
     O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
     O2 - BHO: (no name) - {646E0EF4-9DD2-46EA-90F0-2FEEFA1E2843} - (no file)
     O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: (no name) - {AAA5DC91-6A99-4F85-8391-1609DC460E4A} - (no file)
     O2 - BHO: (no name) - {AFB4AE9C-7951-4A49-8D96-F6CB6CA1B602} - (no file)
     O2 - BHO: (no name) - {D8DC4979-5533-43ED-A350-5F6271637A69} - (no file)
     O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
     O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
     O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
     O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
     O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
     O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
     O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [7ea71791] rundll32.exe "C:\Users\MSI\AppData\Local\Temp\gsvmaxmn.dll",b
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
     O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
     O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
     O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
     O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
     O13 - Gopher Prefix:
     O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
     O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
     O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
     O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
     O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
     O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
     O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe
     O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe
     O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe
     O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe
     O23 - Service: O2Micro Flash Memory (O2Flash) - O2Micro International - C:\Windows\system32\o2flash.exe
     O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

     --
     End of file - 6839 bytes
     Last edited by Da P; 01-05-08, 16:15.

     Comment


     • #6
      Hoi,


      Print onderstaande instructies uit, omdat je straks tijdelijk niet meer over internet beschikt.

      1. Start je computer op in Veilige modus.

      2. Klik met je rechtermuisknop op HijackThis, en kies voor Uitvoeren als Administrator.
      Kies voor Do a system scan only.
      Vink de volgende regels, indien aanwezig, aan:
      O2 - BHO: (no name) - {09129EC8-00D6-44B3-99FA-448E6DE886C5} - (no file)
      O2 - BHO: (no name) - {29024058-3F22-470C-B0B0-12981DB3D610} - (no file)
      O2 - BHO: (no name) - {30733C00-4C94-4690-A940-85249AC271F9} - (no file)
      O2 - BHO: (no name) - {3826276C-94F2-411D-BA5B-344C5B4D2E11} - (no file)
      O2 - BHO: (no name) - {646E0EF4-9DD2-46EA-90F0-2FEEFA1E2843} - (no file)
      O2 - BHO: (no name) - {AAA5DC91-6A99-4F85-8391-1609DC460E4A} - (no file)
      O2 - BHO: (no name) - {AFB4AE9C-7951-4A49-8D96-F6CB6CA1B602} - (no file)
      O2 - BHO: (no name) - {D8DC4979-5533-43ED-A350-5F6271637A69} - (no file)
      O4 - HKCU\..\Run: [7ea71791] rundll32.exe "C:\Users\MSI\AppData\Local\Temp\gsvmaxmn.dll",b
      Sluit nu eerst alle vensters!
      Klik hierna onderin op Fix Checked.
      Sluit HijackThis hierna af.

      2. Ga naar Start - Uitvoeren en geef daar het volgende in:
      %temp%
      Druk op OK.
      Er zal een map openen, verwijder alles dat zich in deze map bevindt.

      3. Start opnieuw op, maar nu weer in Normale modus

      Post ook nog even een nieuwe HijackThislog.
      Hoe staat het met de problemen?

      Met vriendelijke groet,
      Blackbird
      Met vriendelijke groet,
      Blackbird

      Comment


      • #7
       Wow thanks, foutmelding verdwenen!

       Het ziet er naar uit dat alle foutmeldingen nu verdwenen zijn!

       Schitterend!
       Veel respect!       Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
       Scan saved at 12:42:35, on 2/05/2008
       Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
       MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
       Boot mode: Normal

       Running processes:
       C:\Windows\system32\Dwm.exe
       C:\Windows\Explorer.EXE
       C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
       C:\Windows\RtHDVCpl.exe
       C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpWareSE4.exe
       C:\Windows\system32\taskeng.exe
       C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
       C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
       C:\Program Files\Avast4\ashDisp.exe
       C:\Windows\ehome\ehtray.exe
       C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
       C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
       C:\Windows\System32\rundll32.exe
       C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
       C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
       D:\Users\MSI\Documents\Setups\HiJackThis.exe
       C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://breedband.telenet.be
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://breedband.telenet.be
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
       R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://breedband.telenet.be
       R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
       R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
       O1 - Hosts: ::1 localhost
       O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
       O2 - BHO: (no name) - {30733C00-4C94-4690-A940-85249AC271F9} - (no file)
       O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
       O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
       O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
       O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
       O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
       O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
       O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
       O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
       O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
       O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
       O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
       O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
       O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
       O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
       O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
       O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
       O13 - Gopher Prefix:
       O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
       O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
       O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
       O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
       O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
       O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
       O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe
       O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe
       O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe
       O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe
       O23 - Service: O2Micro Flash Memory (O2Flash) - O2Micro International - C:\Windows\system32\o2flash.exe
       O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

       --
       End of file - 6399 bytes

       Comment


       • #8
        Hoi,

        1. Schakel Spybot's TeaTimer even uit, omdat deze de fix in de weg kan zitten:
        - Start Spybot
        - Ga naar Mode > selecteer Advanced Mode
        - Ga naar Tools en klik op het Resident-icoon in de lijst
        - Haal het vinkje weg bij Resident TeaTimer en klik OK
        - Herstart de computer

        2. Klik met je rechtermuisknop op HijackThis, en kies voor Uitvoeren als Administrator.
        Kies voor Do a system scan only.
        Vink de volgende regels, indien aanwezig, aan:
        • O2 - BHO: (no name) - {30733C00-4C94-4690-A940-85249AC271F9} - (no file)

        Sluit nu eerst alle vensters!
        Klik hierna onderin op Fix Checked.
        Sluit HijackThis hierna af.

        3. Je Java software is verouderd.
        Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
        Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

        Download Java Runtime Environment (JRE) 6u6.
        • Scroll omlaag naar : "The J2SE Runtime Environment (JRE) allows end-users to run Java applications".
        • Klik op de "Download" knop aan de rechterkant.
        • Vink aan: "Accept License Agreement".
        • De pagina zal herladen.
        • Klik op de link om Windows Offline Installation te downloaden met Meerdere-talen, en bewaar het naar je Bureaublad.
        • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
        • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
        • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
        • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
        • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
        • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
        • Dubbelklik vervolgens op jre-6u6-windows-i586-p.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.


        4. Je hebt twee keuzes:
        1. Verwijder Spybot S&D en installeer het opnieuw. Dit, omdat als je TeaTimer weer aanzet, het de gefixte regel weer zal terugzetten.
        2. Gebruik Spybot's TeaTimer niet meer.

        Verder is alles weer schoon.


        Met vriendelijke groet,
        Blackbird
        Met vriendelijke groet,
        Blackbird

        Comment

        Sorry, you are not authorized to view this page
        Working...
        X