Mededeling

Collapse
No announcement yet.

random websites starten 'zomaar', hoax waarschuwen van 'beschermingstool' en aanverwanten

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • random websites starten 'zomaar', hoax waarschuwen van 'beschermingstool' en aanverwanten

  Hallo, sinds gisteravond doet zich het vreemde verschijnsel voor dat uit het niets zomaar porno websites casino websites en andere rare advertentiewebsites worden geopend.

  Blijkbaar is er een soort van virus op mijn systeem geinstalleerd oid.

  Ongewenste Websites worden geopend zodra ik IE explorer opstart, Als ik IE sluit blijven ze daarna af en toe toch geopend worden, ondanks dat alle IE windows gesloten zijn.

  Het begon allemaal met het op poppen van een 'waarschuwing' windowtje dat er spyware op mijn computer aanwzg is, en ik 'direct' 'beschermingstool' zou moeten installeren.. Ik heb dit uiteraard NIET gedaan!.. ook al vroeg dit ding er herhaaldelijk om.. Deze hoax komt ook regelmatig terug, soms ook in het engels.

  Om hier vanaf te komen een volledige virusscan gedaan met Mcafee, deze kon niets vinden. Daarna Hitman Pro gedraait, maar heeft ook niet geholpen(hier zit ad aware en spybot search and destroy in).

  Via Google op dit geweldige forum terecht gekomen, ik hoop dat jullie er uit komen en mij kunnen helpen.

  I heb overigens Windows Vista Ultimate, met SP1 geinstalleerd (Hijackthis herkent dit blijkbaar nog niet)

  Hieronder de HijackThis log:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:02:14, on 8-5-2008
  Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1905 SP1)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

  Running processes:
  C:\Windows\System32\smss.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\services.exe
  C:\Windows\system32\lsass.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\winlogon.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SLsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\IR Server Suite\Input Service\Input Service.exe
  C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TVService.exe
  C:\Windows\system32\PRISMSVR.EXE
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\acrotray.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe
  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
  C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\mptray.exe
  C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\FireDTV\Tools\RemoteControl.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
  C:\Windows\system32\conime.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  C:\Windows\system32\rundll32.exe
  c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\explorer.exe
  E:\Downloads\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.xs4all.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
  O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide
  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\mlJBqopQ.dll,#1
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MediaPortal Shell] C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\mptray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [X4ALLNL] "C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe" /min /sleep=20
  O4 - HKCU\..\Run: [MediaPortal] C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\MediaPortal.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\pMDtqqOf.dll,#1
  O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\tuvVMcba.dll,c
  O4 - HKCU\..\Run: [BM8deb4b84] Rundll32.exe "C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\mjmbjyls.dll",s
  O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Snelle start.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe
  O4 - Global Startup: Remote Control.lnk = C:\Program Files\FireDTV\Tools\RemoteControl.exe
  O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
  O18 - Protocol: siteadvisor - {3A5DC592-7723-4EAA-9EE6-AF4222BCF879} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
  O20 - Winlogon Notify: PRISMAPI.DLL - C:\Windows\SYSTEM32\PRISMAPI.DLL
  O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Input Service (InputService) - and-81 - C:\Program Files\IR Server Suite\Input Service\Input Service.exe
  O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe
  O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
  O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
  O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
  O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
  O23 - Service: SQL Server (SQLEXPRESS) (MSSQL$SQLEXPRESS) - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSQLEXPRESS (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
  O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
  O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
  O23 - Service: TVService - Team MediaPortal - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TVService.exe
  O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  ....


  Alvast bedankt!

  Lots

 • #2
  Oorspronkelijk geplaatst door lots Bekijk Berichten
  Ik heb overigens Windows Vista Ultimate, met SP1 geinstalleerd (Hijackthis herkent dit blijkbaar nog niet)
  Of je hebt een verouderde versie van Hijackthis


  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Start de computer in veilige modus.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RunMe.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, laat hem nu weer in normale modus starten. Na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.


  Download Deckard's System Scanner naar je Bureaublad.
  • Sluit alle toepassingen en vensters.
  • Dubbelklik op dss.exe om het te activeren, en volg de aanwijzingen.
  • Wanneer de scan volledig is, zal een tekstbestand - main.txt - openen.
  • Kopiëer (Ctrl+A gevolgd door Ctrl+C) en plak (Ctrl+V) de inhoud van main.txt in je volgende antwoord.

  Opmerking: Sommige firewalls kunnen waarschuwen dat sigcheck.exe probeert verbinding te maken met het internet
  - zorg dat sigcheck.exe toestemming krijgt om dit te doen !
  Tevens kan het gebeuren dat je Antivirus DSS als verdacht aangeeft, of zelfs probeert te verwijderen.
  Laat je Antivirus dit niet verwijderen ! (In dit geval is het misschien beter om tijdens de scan van DSS je Antivirus even uit te schakelen)

  Comment


  • #3
   Wow! dat is snel :-)

   Nou daar komt i dan

   RVAXO results:

   ---RVAXO.exe Updated: 2008-05-08---first run---
   Uninstallers:

   Files found:

   Folders Found:


   --------------RVAXO.exe last run---------------
   Not deleted items:

   --------------RVAXO.exe finished----------------


   En Deckards Systen Scan Main.txt:

   Deckard's System Scanner v20071014.68
   Run by Marco Nierop on 2008-05-08 20:42:48
   Computer is in Normal Mode.
   --------------------------------------------------------------------------------   -- HijackThis (run as Marco Nierop.exe) ----------------------------------------

   Unable to find log (file not found); running clone.
   -- HijackThis Clone ------------------------------------------------------------


   Emulating logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 2008-05-08 20:43:53
   Platform: Windows Vista Service Pack 1 (6.00.6001)
   MSIE: Internet Explorer (7.00.6000.16386)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\Windows\System32\smss.exe
   C:\Windows\System32\csrss.exe
   C:\Windows\System32\wininit.exe
   C:\Windows\System32\csrss.exe
   C:\Windows\System32\services.exe
   C:\Windows\System32\winlogon.exe
   C:\Windows\System32\lsass.exe
   C:\Windows\System32\lsm.exe
   C:\Windows\System32\svchost.exe
   C:\Windows\System32\svchost.exe
   C:\Windows\System32\Ati2evxx.exe
   C:\Windows\System32\svchost.exe
   C:\Windows\System32\svchost.exe
   C:\Windows\System32\svchost.exe
   C:\Windows\System32\SLsvc.exe
   C:\Windows\System32\svchost.exe
   C:\Windows\System32\svchost.exe
   C:\Windows\System32\spoolsv.exe
   C:\Windows\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\IR Server Suite\Input Service\Input Service.exe
   C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe
   C:\Program Files\Common Files\McAfee\McProxy\McProxy.exe
   C:\Program Files\McAfee\VirusScan\Mcshield.exe
   C:\Program Files\McAfee\MPF\MpfSrv.exe
   C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
   C:\Windows\System32\Ati2evxx.exe
   C:\Windows\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
   C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
   C:\Windows\System32\dwm.exe
   C:\Windows\explorer.exe
   C:\Windows\System32\PRISMSVR.exe
   C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
   C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe
   C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
   C:\Windows\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TvService.exe
   C:\Windows\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
   C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
   C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\acrotray.exe
   C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
   C:\Windows\RtHDVCpl.exe
   C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
   C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe
   C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
   C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\mptray.exe
   C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe
   C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
   C:\Program Files\FireDTV\Tools\RemoteControl.exe
   C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
   C:\Windows\System32\wbem\unsecapp.exe
   C:\Windows\System32\wbem\WmiPrvSE.exe
   C:\Windows\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
   C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
   C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
   C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcsysmon.exe
   C:\Program Files\Common Files\McAfee\MNA\McNASvc.exe
   C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
   C:\Windows\System32\rundll32.exe
   C:\Users\Marco Nierop\Desktop\dss.exe
   E:\Downloads\Marco Nierop.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.xs4all.nl/
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
   O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
   O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
   O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
   O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
   O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
   O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide
   O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\mlJBqopQ.dll,#1
   O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
   O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [MediaPortal Shell] C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\mptray.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [X4ALLNL] "C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe" /min /sleep=20
   O4 - HKCU\..\Run: [MediaPortal] C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\MediaPortal.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [BM8deb4b84] Rundll32.exe "C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\oemoihuv.dll",s
   O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\ljJDTMGv.dll,#1
   O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\opnlIxUM.dll,c
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'NETWORK SERVICE')
   O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Snelle start.lnk = ?
   O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe
   O4 - Global Startup: Remote Control.lnk = C:\Program Files\FireDTV\Tools\RemoteControl.exe
   O4 - Global Startup: Wireless
   O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
   O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
   O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
   O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
   O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
   O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
   O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
   O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
   O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\Program Files\Spyware Doctor\tools\iesdpb.dll
   O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - (file missing)
   O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
   O18 - Protocol: ms-help - {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Help\hxds.dll
   O18 - Protocol: siteadvisor - {3A5DC592-7723-4EAA-9EE6-AF4222BCF879} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
   O18 - Filter: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
   O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\System32\Ati2evxx.exe
   O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
   O23 - Service: Input Service (InputService) - and-81 - C:\Program Files\IR Server Suite\Input Service\Input Service.exe
   O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe
   O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
   O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\MNA\McNASvc.exe
   O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe
   O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McProxy\McProxy.exe
   O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\Mcshield.exe
   O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcsysmon.exe
   O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MpfSrv.exe
   O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
   O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
   O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
   O23 - Service: TVService - Team MediaPortal - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TvService.exe


   --
   End of file - 11069 bytes

   -- Files created between 2008-04-08 and 2008-05-08 -----------------------------

   2008-05-08 20:29:33 0 d-------- C:\RVAXO
   2008-05-08 20:12:29 821063 --a------ C:\Windows\system32\RVAXO.bat
   2008-05-08 20:12:29 69632 --a------ C:\Windows\system32\remove.exe
   2008-05-08 20:05:03 0 d-------- C:\Windows\pss
   2008-05-08 01:09:53 0 d-a------ C:\Users\All Users\TEMP
   2008-05-08 01:09:44 0 d-------- C:\Program Files\Spyware Doctor
   2008-05-08 01:08:16 0 d-------- C:\Users\All Users\Spybot - Search & Destroy
   2008-05-08 01:07:29 0 d-------- C:\Program Files\Lavasoft
   2008-05-08 01:02:23 0 d-------- C:\Users\All Users\Prevx
   2008-05-08 01:02:03 0 d-------- C:\Temp
   2008-05-08 00:56:04 0 d-------- C:\Program Files\Hitman Pro
   2008-05-06 09:47:01 44032 --a------ C:\Windows\system32\mlJBqopQ.dll
   2008-04-27 19:39:31 0 d-------- C:\Users\All Users\IR Server Suite
   2008-04-27 19:39:31 0 d-------- C:\Program Files\IR Server Suite
   2008-04-26 21:22:17 57409 --a------ C:\Windows\system32\webdavnp.dll
   2008-04-26 21:22:17 73809 --a------ C:\Windows\system32\wdfsResNl.dll
   2008-04-26 21:22:17 73809 --a------ C:\Windows\system32\wdfsResEn.dll
   2008-04-26 21:22:17 81536 --a------ C:\Windows\system32\drivers\webdavfs.sys
   2008-04-26 21:22:17 139331 --a------ C:\Windows\system32\DOWCommon.dll <Not Verified; ; DOWCommon Dynamic Link Library>
   2008-04-26 21:22:17 184320 --a------ C:\Windows\system32\bigint.dll
   2008-04-26 21:22:17 0 d-------- C:\Program Files\XS4ALL-webdisk
   2008-04-26 14:44:39 0 d-------- C:\Program Files\MCE Replacement Driver
   2008-04-26 14:44:37 0 d-------- C:\Users\All Users\MediaPortal MCE Replacement Plugin
   2008-04-26 14:22:07 18944 --a------ C:\Windows\system32\drivers\mceir.sys <Not Verified; Windows (R) Codename Longhorn DDK provider; Windows (R) Codename Longhorn DDK driver>
   2008-04-24 23:11:52 0 d-------- C:\Program Files\Team MediaPortal
   2008-04-24 22:54:07 0 d-------- C:\Program Files\FireDTV
   2008-04-24 22:44:26 0 d-------- C:\Program Files\Realtek
   2008-04-24 22:44:18 520192 --a------ C:\Windows\RtlExUpd.dll <Not Verified; Realtek Semiconductor Corp.; RtlExUpd Dynamic Link Library>
   2008-04-21 22:55:40 0 d-------- C:\Program Files\DirectVobSub
   2008-04-20 17:11:31 0 d-------- C:\PerfLogs
   2008-04-20 16:42:48 737280 --a------ C:\Windows\iun6002.exe <Not Verified; Indigo Rose Corporation; Setup Factory 6.0 Runtime Module>
   2008-04-20 16:42:47 0 d-------- C:\Program Files\ISP Monitor
   2008-04-20 16:18:14 0 d-------- C:\Program Files\Microsoft Silverlight
   2008-04-19 22:41:35 0 d-------- C:\Program Files\Microsoft Works
   2008-04-19 22:37:13 0 dr-h----- C:\MSOCache


   -- Find3M Report ---------------------------------------------------------------

   2008-05-08 20:41:46 723150 --a------ C:\Windows\system32\perfh013.dat
   2008-05-08 20:41:46 151036 --a------ C:\Windows\system32\perfc013.dat
   2008-05-08 01:12:44 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\Lavasoft
   2008-05-08 01:09:44 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\PC Tools
   2008-05-06 09:58:57 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\SiteAdvisor
   2008-05-06 09:43:53 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\uTorrent
   2008-04-24 22:44:26 0 d--h----- C:\Program Files\InstallShield Installation Information
   2008-04-24 21:43:20 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\Newsbin
   2008-04-21 23:07:02 0 d-------- C:\Program Files\CyberLink
   2008-04-21 22:53:44 0 d-------- C:\Program Files\ffdshow
   2008-04-20 17:19:52 174 --ahs---- C:\Program Files\desktop.ini
   2008-04-20 17:13:56 0 d-------- C:\Program Files\Windows Sidebar
   2008-04-20 17:13:56 0 d-------- C:\Program Files\Windows Calendar
   2008-04-20 17:13:56 0 d-------- C:\Program Files\Movie Maker
   2008-04-20 17:13:55 0 d-------- C:\Program Files\Windows Mail
   2008-04-20 17:13:54 0 d-------- C:\Program Files\Windows Collaboration
   2008-04-20 17:13:53 0 d-------- C:\Program Files\Windows Photo Gallery
   2008-04-20 17:13:53 0 d-------- C:\Program Files\Windows Journal
   2008-04-20 17:13:47 0 d-------- C:\Program Files\Windows Defender
   2008-04-20 16:45:53 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\ISP Monitor
   2008-04-19 22:41:23 0 d-------- C:\Program Files\Common Files
   2008-04-19 22:41:10 0 d-------- C:\Program Files\Microsoft.NET
   2008-03-30 00:51:09 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\WinRAR
   2008-03-29 22:50:08 0 d-------- C:\Program Files\QuickPar
   2008-03-29 22:46:21 0 d-------- C:\Program Files\SiteAdvisor
   2008-03-29 15:37:23 0 d-------- C:\Program Files\uTorrent
   2008-03-29 15:33:23 0 d-------- C:\Program Files\FTDv3.8
   2008-03-29 14:29:35 0 d-------- C:\Program Files\Wireless
   2008-03-24 23:07:24 0 d-------- C:\Program Files\Haali
   2008-03-24 22:45:33 315392 --a------ C:\Windows\HideWin.exe <Not Verified; Realtek Semiconductor Corp.; HD Audio Hide windows program>
   2008-03-24 22:45:30 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\InstallShield
   2008-03-24 22:18:44 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\Macromedia
   2008-03-24 22:18:44 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\Adobe
   2008-03-24 21:32:56 0 d-------- C:\Program Files\Microsoft SQL Server
   2008-03-24 21:06:25 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\CyberLink
   2008-03-24 20:51:59 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Adobe
   2008-03-24 20:51:56 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared
   2008-03-24 20:42:59 0 d-------- C:\Program Files\AC3Filter
   2008-03-24 20:29:30 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\ATI
   2008-03-24 20:29:23 0 d-------- C:\Program Files\McAfee
   2008-03-24 20:26:30 0 d-------- C:\Program Files\ATI Technologies
   2008-03-24 20:25:32 0 --a------ C:\Windows\ativpsrm.bin
   2008-03-24 20:24:27 0 d-------- C:\Program Files\ATI
   2008-03-24 19:19:46 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\McAfee
   2008-03-24 19:19:34 0 d-------- C:\Program Files\McAfee.com
   2008-03-24 19:08:23 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\Identities
   2008-03-24 19:05:11 0 d-------- C:\Program Files\Windows NT
   2008-02-13 15:59:22 98304 --a------ C:\Windows\RTKAUDIOSERVICE.EXE <Not Verified; Realtek Semiconductor; Realtek Audio Service>


   -- Registry Dump ---------------------------------------------------------------

   *Note* empty entries & legit default entries are not shown


   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [19-01-2008 09:38]
   "mcagent_exe"="C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" [03-08-2007 23:33]
   "SiteAdvisor"="C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe" [24-08-2007 23:57]
   "McENUI"="C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe" [22-07-2007 21:29]
   "StartCCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [21-01-2008 13:17]
   "Acrobat Assistant 8.0"="C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe" [23-10-2006 00:24]
   "@"=""
   "RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [07-02-2007 16:24]
   "LanguageShortcut"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" [07-02-2007 16:21]
   "RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [17-04-2008 11:50 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]
   "Skytel"="Skytel.exe" [20-11-2007 18:15 C:\Windows\SkyTel.exe]
   "Windows Mobile-based device management"="%windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe"
   "MSServer"="C:\Windows\system32\mlJBqopQ.dll" [06-05-2008 09:47]

   [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
   "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [19-01-2008 09:33]
   "ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [19-01-2008 09:33]
   "MediaPortal Shell"="C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\mptray.exe" [22-09-2006 09:57]
   "X4ALLNL"="C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe" [28-02-2007 16:16]
   "Tray Launcher"=""
   "MediaPortal"="C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\MediaPortal.exe" [02-05-2008 18:55]
   "BM8deb4b84"="C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\oemoihuv.dll,s"
   "MSServer"="C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\ljJDTMGv.dll,#1"
   "cmds"="C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\opnlIxUM.dll,c"

   [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]
   "Spyware Doctor"=

   C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
   Adobe Acrobat Snelle start.lnk - C:\Windows\Installer\{AC76BA86-1040-7D00-7760-000000000003}\_SC_Acrobat.exe [24-3-2008 20:51:34]
   Adobe Reader Synchronizer.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe [23-10-2006 1:01:50]
   Remote Control.lnk - C:\Program Files\FireDTV\Tools\RemoteControl.exe [24-4-2008 22:54:08]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
   "ConsentPromptBehaviorAdmin"=2 (0x2)
   "EnableUIADesktopToggle"=0 (0x0)

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
   "{1C218BC1-B339-40DF-8346-792D2DBAFFB5}"= C:\Windows\system32\mlJBqopQ.dll [06-05-2008 09:47 44032]

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\PRISMAPI.DLL]
   PRISMAPI.DLL 16-11-2005 16:57 450646 C:\Windows\System32\PRISMAPI.dll

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppInfo]
   @="Service"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\KeyIso]
   @="Service"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]
   @=""

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]
   @=""

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\NTDS]
   @="Service"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ProfSvc]
   @="Service"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sacsvr]
   @="Service"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SWPRV]
   @="Service"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TabletInputService]
   @="Service"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TBS]
   @="Service"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TrustedInstaller]
   @="Service"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\VDS]
   @="Service"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\volmgr.sys]
   @="Driver"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\volmgrx.sys]
   @="Driver"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}]
   @="Volume shadow copy"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{6BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}]
   @="IEEE 1394 Bus host controllers"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{D48179BE-EC20-11D1-B6B8-00C04FA372A7}]
   @="SBP2 IEEE 1394 Devices"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{D94EE5D8-D189-4994-83D2-F68D7D41B0E6}]
   @="SecurityDevices"

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
   LocalService nsi lltdsvc SSDPSRV upnphost SCardSvr w32time EventSystem RemoteRegistry WinHttpAutoProxySvc lanmanworkstation TBS SLUINotify THREADORDER fdrespub netprofm fdphost wcncsvc QWAVE Mcx2Svc WebClient SstpSvc
   WindowsMobile wcescomm rapimgr
   LocalServiceRestricted WcesComm RapiMgr


   [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\## xs4all#mnierop]
   AutoRun\command- X:\Setup.exe


   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}]
   C:\Windows\system32\unregmp2.exe /ShowWMP

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}]
   %SystemRoot%\system32\unregmp2.exe /FirstLogon /Shortcuts /RegBrowsers /ResetMUI   -- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-05-08 20:45:37 ------------


   Het zegt mij allemaal niet zo veel, ik hoop dat jullie er uitkomen... Overigens HijackThis had ik gewoon gedownload vanuit julle Gerbuiksaanwijzing :-), eerste linkje

   Nogmaals mijn hartelijke dank

   Lots

   Comment


   • #4
    Probeer dit eens:
    1) Open een kladblokbestand.
    2) Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
    3) Ga naar Bestand - Opslaan als.
    -Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
    -Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.reg
    -Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
    -Klik op de knop Opslaan.
    Code:
    REGEDIT4
    
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "BM8deb4b84"=-
    "MSServer"=-
    "cmds"=-
    
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
    "{1C218BC1-B339-40DF-8346-792D2DBAFFB5}"=-
    4) Dubbelklik op de fix.reg file en laat de wijzigingen aan het register toevoegen.

    Post daarna een nieuw logje van Deckard's System Scanner.

    Groeten smeenk

    Comment


    • #5
     Ok!

     DSS Main.txt log hieronder :

     Deckard's System Scanner v20071014.68
     Run by Marco Nierop on 2008-05-09 00:01:18
     Computer is in Normal Mode.
     --------------------------------------------------------------------------------     -- HijackThis (run as Marco Nierop.exe) ----------------------------------------

     Unable to find log (file not found); running clone.
     -- HijackThis Clone ------------------------------------------------------------


     Emulating logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 2008-05-09 00:02:23
     Platform: Windows Vista Service Pack 1 (6.00.6001)
     MSIE: Internet Explorer (7.00.6000.16386)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\Windows\System32\smss.exe
     C:\Windows\System32\csrss.exe
     C:\Windows\System32\wininit.exe
     C:\Windows\System32\csrss.exe
     C:\Windows\System32\services.exe
     C:\Windows\System32\winlogon.exe
     C:\Windows\System32\lsass.exe
     C:\Windows\System32\lsm.exe
     C:\Windows\System32\svchost.exe
     C:\Windows\System32\svchost.exe
     C:\Windows\System32\Ati2evxx.exe
     C:\Windows\System32\svchost.exe
     C:\Windows\System32\svchost.exe
     C:\Windows\System32\svchost.exe
     C:\Windows\System32\SLsvc.exe
     C:\Windows\System32\svchost.exe
     C:\Windows\System32\svchost.exe
     C:\Windows\System32\spoolsv.exe
     C:\Windows\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\IR Server Suite\Input Service\Input Service.exe
     C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe
     C:\Program Files\Common Files\McAfee\McProxy\McProxy.exe
     C:\Program Files\McAfee\VirusScan\Mcshield.exe
     C:\Program Files\McAfee\MPF\MpfSrv.exe
     C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
     C:\Windows\System32\Ati2evxx.exe
     C:\Windows\System32\dwm.exe
     C:\Windows\explorer.exe
     C:\Windows\System32\PRISMSVR.exe
     C:\Windows\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
     C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
     C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
     C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe
     C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
     C:\Windows\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TvService.exe
     C:\Windows\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
     C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
     C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
     C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\acrotray.exe
     C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
     C:\Windows\RtHDVCpl.exe
     C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe
     C:\Program Files\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
     C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
     C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\mptray.exe
     C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe
     C:\Windows\System32\rundll32.exe
     C:\Windows\System32\wbem\unsecapp.exe
     C:\Program Files\FireDTV\Tools\RemoteControl.exe
     C:\Windows\System32\svchost.exe
     C:\Windows\System32\wbem\WmiPrvSE.exe
     C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
     C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
     C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
     C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
     C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcsysmon.exe
     C:\Program Files\Common Files\McAfee\MNA\McNASvc.exe
     C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
     C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
     C:\Users\Marco Nierop\Desktop\dss.exe
     E:\Downloads\Marco Nierop.exe

     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.xs4all.nl/
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
     O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
     O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
     O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
     O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
     O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
     O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
     O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide
     O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\mlJBqopQ.dll,#1
     O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
     O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [MediaPortal Shell] C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\mptray.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [X4ALLNL] "C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe" /min /sleep=20
     O4 - HKCU\..\Run: [MediaPortal] C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\MediaPortal.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\byXOgdde.dll,#1
     O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\opnlIxUM.dll,c
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'NETWORK SERVICE')
     O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Snelle start.lnk = ?
     O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe
     O4 - Global Startup: Remote Control.lnk = C:\Program Files\FireDTV\Tools\RemoteControl.exe
     O4 - Global Startup: Wireless
     O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
     O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
     O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
     O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
     O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
     O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
     O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
     O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
     O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
     O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\Program Files\Spyware Doctor\tools\iesdpb.dll
     O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - (file missing)
     O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
     O18 - Protocol: ms-help - {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Help\hxds.dll
     O18 - Protocol: siteadvisor - {3A5DC592-7723-4EAA-9EE6-AF4222BCF879} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
     O18 - Filter: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
     O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\System32\Ati2evxx.exe
     O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
     O23 - Service: Input Service (InputService) - and-81 - C:\Program Files\IR Server Suite\Input Service\Input Service.exe
     O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe
     O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
     O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\MNA\McNASvc.exe
     O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe
     O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McProxy\McProxy.exe
     O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\Mcshield.exe
     O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcsysmon.exe
     O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MpfSrv.exe
     O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
     O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
     O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
     O23 - Service: TVService - Team MediaPortal - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TvService.exe


     --
     End of file - 11023 bytes

     -- Files created between 2008-04-09 and 2008-05-09 -----------------------------

     2008-05-08 20:29:33 0 d-------- C:\RVAXO
     2008-05-08 20:12:29 821063 --a------ C:\Windows\system32\RVAXO.bat
     2008-05-08 20:12:29 69632 --a------ C:\Windows\system32\remove.exe
     2008-05-08 20:05:03 0 d-------- C:\Windows\pss
     2008-05-08 01:09:53 0 d-a------ C:\Users\All Users\TEMP
     2008-05-08 01:09:44 0 d-------- C:\Program Files\Spyware Doctor
     2008-05-08 01:08:16 0 d-------- C:\Users\All Users\Spybot - Search & Destroy
     2008-05-08 01:07:29 0 d-------- C:\Program Files\Lavasoft
     2008-05-08 01:02:23 0 d-------- C:\Users\All Users\Prevx
     2008-05-08 01:02:03 0 d-------- C:\Temp
     2008-05-08 00:56:04 0 d-------- C:\Program Files\Hitman Pro
     2008-05-06 09:47:01 44032 --a------ C:\Windows\system32\mlJBqopQ.dll
     2008-04-27 19:39:31 0 d-------- C:\Users\All Users\IR Server Suite
     2008-04-27 19:39:31 0 d-------- C:\Program Files\IR Server Suite
     2008-04-26 21:22:17 57409 --a------ C:\Windows\system32\webdavnp.dll
     2008-04-26 21:22:17 73809 --a------ C:\Windows\system32\wdfsResNl.dll
     2008-04-26 21:22:17 73809 --a------ C:\Windows\system32\wdfsResEn.dll
     2008-04-26 21:22:17 81536 --a------ C:\Windows\system32\drivers\webdavfs.sys
     2008-04-26 21:22:17 139331 --a------ C:\Windows\system32\DOWCommon.dll <Not Verified; ; DOWCommon Dynamic Link Library>
     2008-04-26 21:22:17 184320 --a------ C:\Windows\system32\bigint.dll
     2008-04-26 21:22:17 0 d-------- C:\Program Files\XS4ALL-webdisk
     2008-04-26 14:44:39 0 d-------- C:\Program Files\MCE Replacement Driver
     2008-04-26 14:44:37 0 d-------- C:\Users\All Users\MediaPortal MCE Replacement Plugin
     2008-04-26 14:22:07 18944 --a------ C:\Windows\system32\drivers\mceir.sys <Not Verified; Windows (R) Codename Longhorn DDK provider; Windows (R) Codename Longhorn DDK driver>
     2008-04-24 23:11:52 0 d-------- C:\Program Files\Team MediaPortal
     2008-04-24 22:54:07 0 d-------- C:\Program Files\FireDTV
     2008-04-24 22:44:26 0 d-------- C:\Program Files\Realtek
     2008-04-24 22:44:18 520192 --a------ C:\Windows\RtlExUpd.dll <Not Verified; Realtek Semiconductor Corp.; RtlExUpd Dynamic Link Library>
     2008-04-21 22:55:40 0 d-------- C:\Program Files\DirectVobSub
     2008-04-20 17:11:31 0 d-------- C:\PerfLogs
     2008-04-20 16:42:48 737280 --a------ C:\Windows\iun6002.exe <Not Verified; Indigo Rose Corporation; Setup Factory 6.0 Runtime Module>
     2008-04-20 16:42:47 0 d-------- C:\Program Files\ISP Monitor
     2008-04-20 16:18:14 0 d-------- C:\Program Files\Microsoft Silverlight
     2008-04-19 22:41:35 0 d-------- C:\Program Files\Microsoft Works
     2008-04-19 22:37:13 0 dr-h----- C:\MSOCache


     -- Find3M Report ---------------------------------------------------------------

     2008-05-08 21:37:39 723150 --a------ C:\Windows\system32\perfh013.dat
     2008-05-08 21:37:39 151036 --a------ C:\Windows\system32\perfc013.dat
     2008-05-08 01:12:44 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\Lavasoft
     2008-05-08 01:09:44 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\PC Tools
     2008-05-06 09:58:57 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\SiteAdvisor
     2008-05-06 09:43:53 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\uTorrent
     2008-04-24 22:44:26 0 d--h----- C:\Program Files\InstallShield Installation Information
     2008-04-24 21:43:20 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\Newsbin
     2008-04-21 23:07:02 0 d-------- C:\Program Files\CyberLink
     2008-04-21 22:53:44 0 d-------- C:\Program Files\ffdshow
     2008-04-20 17:19:52 174 --ahs---- C:\Program Files\desktop.ini
     2008-04-20 17:13:56 0 d-------- C:\Program Files\Windows Sidebar
     2008-04-20 17:13:56 0 d-------- C:\Program Files\Windows Calendar
     2008-04-20 17:13:56 0 d-------- C:\Program Files\Movie Maker
     2008-04-20 17:13:55 0 d-------- C:\Program Files\Windows Mail
     2008-04-20 17:13:54 0 d-------- C:\Program Files\Windows Collaboration
     2008-04-20 17:13:53 0 d-------- C:\Program Files\Windows Photo Gallery
     2008-04-20 17:13:53 0 d-------- C:\Program Files\Windows Journal
     2008-04-20 17:13:47 0 d-------- C:\Program Files\Windows Defender
     2008-04-20 16:45:53 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\ISP Monitor
     2008-04-19 22:41:23 0 d-------- C:\Program Files\Common Files
     2008-04-19 22:41:10 0 d-------- C:\Program Files\Microsoft.NET
     2008-03-30 00:51:09 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\WinRAR
     2008-03-29 22:50:08 0 d-------- C:\Program Files\QuickPar
     2008-03-29 22:46:21 0 d-------- C:\Program Files\SiteAdvisor
     2008-03-29 15:37:23 0 d-------- C:\Program Files\uTorrent
     2008-03-29 15:33:23 0 d-------- C:\Program Files\FTDv3.8
     2008-03-29 14:29:35 0 d-------- C:\Program Files\Wireless
     2008-03-24 23:07:24 0 d-------- C:\Program Files\Haali
     2008-03-24 22:45:33 315392 --a------ C:\Windows\HideWin.exe <Not Verified; Realtek Semiconductor Corp.; HD Audio Hide windows program>
     2008-03-24 22:45:30 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\InstallShield
     2008-03-24 22:18:44 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\Macromedia
     2008-03-24 22:18:44 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\Adobe
     2008-03-24 21:32:56 0 d-------- C:\Program Files\Microsoft SQL Server
     2008-03-24 21:06:25 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\CyberLink
     2008-03-24 20:51:59 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Adobe
     2008-03-24 20:51:56 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared
     2008-03-24 20:42:59 0 d-------- C:\Program Files\AC3Filter
     2008-03-24 20:29:30 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\ATI
     2008-03-24 20:29:23 0 d-------- C:\Program Files\McAfee
     2008-03-24 20:26:30 0 d-------- C:\Program Files\ATI Technologies
     2008-03-24 20:25:32 0 --a------ C:\Windows\ativpsrm.bin
     2008-03-24 20:24:27 0 d-------- C:\Program Files\ATI
     2008-03-24 19:19:46 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\McAfee
     2008-03-24 19:19:34 0 d-------- C:\Program Files\McAfee.com
     2008-03-24 19:08:23 0 d-------- C:\Users\Marco Nierop\AppData\Roaming\Identities
     2008-03-24 19:05:11 0 d-------- C:\Program Files\Windows NT
     2008-02-13 15:59:22 98304 --a------ C:\Windows\RTKAUDIOSERVICE.EXE <Not Verified; Realtek Semiconductor; Realtek Audio Service>


     -- Registry Dump ---------------------------------------------------------------

     *Note* empty entries & legit default entries are not shown


     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [19-01-2008 09:38]
     "mcagent_exe"="C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" [03-08-2007 23:33]
     "SiteAdvisor"="C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe" [24-08-2007 23:57]
     "McENUI"="C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe" [22-07-2007 21:29]
     "StartCCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [21-01-2008 13:17]
     "Acrobat Assistant 8.0"="C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe" [23-10-2006 00:24]
     "@"=""
     "RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [07-02-2007 16:24]
     "LanguageShortcut"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" [07-02-2007 16:21]
     "RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [17-04-2008 11:50 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]
     "Skytel"="Skytel.exe" [20-11-2007 18:15 C:\Windows\SkyTel.exe]
     "Windows Mobile-based device management"="%windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe"
     "MSServer"="C:\Windows\system32\mlJBqopQ.dll" [06-05-2008 09:47]

     [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
     "Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [19-01-2008 09:33]
     "ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [19-01-2008 09:33]
     "MediaPortal Shell"="C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\mptray.exe" [22-09-2006 09:57]
     "X4ALLNL"="C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe" [28-02-2007 16:16]
     "Tray Launcher"=""
     "MediaPortal"="C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\MediaPortal.exe" [02-05-2008 18:55]
     "MSServer"="C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\iifcYOFy.dll,#1"
     "cmds"="C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\opnlIxUM.dll,c"

     [HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]
     "Spyware Doctor"=

     C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
     Adobe Acrobat Snelle start.lnk - C:\Windows\Installer\{AC76BA86-1040-7D00-7760-000000000003}\_SC_Acrobat.exe [24-3-2008 20:51:34]
     Adobe Reader Synchronizer.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe [23-10-2006 1:01:50]
     Remote Control.lnk - C:\Program Files\FireDTV\Tools\RemoteControl.exe [24-4-2008 22:54:08]

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
     "ConsentPromptBehaviorAdmin"=2 (0x2)
     "EnableUIADesktopToggle"=0 (0x0)

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\PRISMAPI.DLL]
     PRISMAPI.DLL 16-11-2005 16:57 450646 C:\Windows\System32\PRISMAPI.dll

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppInfo]
     @="Service"

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\KeyIso]
     @="Service"

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]
     @=""

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]
     @=""

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\NTDS]
     @="Service"

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ProfSvc]
     @="Service"

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sacsvr]
     @="Service"

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SWPRV]
     @="Service"

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TabletInputService]
     @="Service"

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TBS]
     @="Service"

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TrustedInstaller]
     @="Service"

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\VDS]
     @="Service"

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\volmgr.sys]
     @="Driver"

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\volmgrx.sys]
     @="Driver"

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}]
     @="Volume shadow copy"

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{6BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}]
     @="IEEE 1394 Bus host controllers"

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{D48179BE-EC20-11D1-B6B8-00C04FA372A7}]
     @="SBP2 IEEE 1394 Devices"

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{D94EE5D8-D189-4994-83D2-F68D7D41B0E6}]
     @="SecurityDevices"

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
     LocalService nsi lltdsvc SSDPSRV upnphost SCardSvr w32time EventSystem RemoteRegistry WinHttpAutoProxySvc lanmanworkstation TBS SLUINotify THREADORDER fdrespub netprofm fdphost wcncsvc QWAVE Mcx2Svc WebClient SstpSvc
     WindowsMobile wcescomm rapimgr
     LocalServiceRestricted WcesComm RapiMgr


     [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\## xs4all#mnierop]
     AutoRun\command- X:\Setup.exe


     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}]
     C:\Windows\system32\unregmp2.exe /ShowWMP

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}]
     %SystemRoot%\system32\unregmp2.exe /FirstLogon /Shortcuts /RegBrowsers /ResetMUI     -- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-05-09 00:04:01 ------------

     Nogmaals mijn hartelijke dank!

     Lots

     Comment


     • #6
      Open een kladblokbestand.
      Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.

      @ECHO OFF
      IF EXIST log.txt DEL log.txt
      ECHO Deleting files>>log.txt
      FOR %%g in (
      C:\Windows\system32\mlJBqopQ.dll) DO (
      DEL /Q %%gNUCIA
      IF EXIST %%g (
      ATTRIB -r -s -h %%g
      DEL %%g
      REN %%g *NUCIA
      IF EXIST %%gNUCIA (
      ECHO renamed to %%gNUCIA>>log.txt)
      IF EXIST %%g (
      ECHO %%g not deleted>>log.txt
      ) ELSE (
      ECHO %%g deleted>>log.txt)
      ) ELSE (
      ECHO %%g not found>>log.txt))
      START NOTEPAD.EXE log.txt

      Ga naar Bestand - Opslaan als.
      Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
      Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
      Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
      Klik op de knop Opslaan.

      Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent.

      Comment


      • #7
       Sorry vor de wat late reply...Ik had geen berichtje ontvangen dat er weer een antwoord was.. maar hieronder de text uit log.txt:

       Deleting files
       C:\Windows\system32\mlJBqopQ.dll not deleted

       Overigens wil ik wel even zeggen dat nadat ik een cleanup heb gedaan middels mcaffee QiuckCkean het random openen van websites lijkt gestopt.

       Ik kijk het nog even aan of het echt weg blijft, als dat zo is hoor je dat van mij.

       In ieder geval bdankt!

       Lots

       Comment


       • #8
        Post maar een logje van Hijackthis ter controle

        Comment


        • #9
         Hmm, te vroeg gejuicht

         Het is dus nog niet weg.. ik wordt er helemaal gestoord van.

         Patroon is weer hetzelfde.. eerst een fake waarschuwing, van Beschermingstool, en zodra ik die sluit een stuk of 5 websites die proberen te openene (de meeste geven trouwens een 404 error) en daarna, een minuutje later weer een poging een hele rits websites die zomaar ineens op poppen.

         Hieronder HijackThis loh:

         Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
         Scan saved at 21:41:45, on 11-5-2008
         Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
         MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
         Boot mode: Normal

         Running processes:
         C:\Windows\System32\smss.exe
         C:\Windows\system32\csrss.exe
         C:\Windows\system32\wininit.exe
         C:\Windows\system32\csrss.exe
         C:\Windows\system32\services.exe
         C:\Windows\system32\lsass.exe
         C:\Windows\system32\lsm.exe
         C:\Windows\system32\winlogon.exe
         C:\Windows\system32\svchost.exe
         C:\Windows\system32\svchost.exe
         C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
         C:\Windows\System32\svchost.exe
         C:\Windows\System32\svchost.exe
         C:\Windows\system32\svchost.exe
         C:\Windows\system32\SLsvc.exe
         C:\Windows\system32\svchost.exe
         C:\Windows\system32\svchost.exe
         C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
         C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
         C:\Windows\System32\spoolsv.exe
         C:\Windows\system32\svchost.exe
         C:\Program Files\IR Server Suite\Input Service\Input Service.exe
         C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe
         c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
         C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
         C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
         C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
         C:\Windows\system32\userinit.exe
         C:\Windows\system32\svchost.exe
         C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
         C:\Windows\system32\Dwm.exe
         C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
         C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
         C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe
         C:\Windows\system32\PRISMSVR.EXE
         C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
         C:\Windows\system32\svchost.exe
         C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
         C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
         C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\acrotray.exe
         C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
         C:\Windows\RtHDVCpl.exe
         C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
         C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe
         C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
         C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\mptray.exe
         C:\Windows\System32\svchost.exe
         C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe
         C:\Windows\System32\rundll32.exe
         C:\Program Files\FireDTV\Tools\RemoteControl.exe
         C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
         C:\Windows\system32\svchost.exe
         C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
         C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
         C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
         C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
         C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
         C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
         C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
         c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
         C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
         C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
         C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TVService.exe
         C:\Windows\explorer.exe
         C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
         C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcvsshld.exe
         C:\Windows\system32\rundll32.exe
         C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
         C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
         C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

         R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.xs4all.nl/
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
         R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
         R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
         R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
         O1 - Hosts: ::1 localhost
         O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
         O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
         O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
         O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll
         O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
         O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
         O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
         O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
         O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
         O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide
         O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\mlJBqopQ.dll,#1
         O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
         O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
         O4 - HKCU\..\Run: [MediaPortal Shell] C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\mptray.exe
         O4 - HKCU\..\Run: [X4ALLNL] "C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe" /min /sleep=20
         O4 - HKCU\..\Run: [MediaPortal] C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\MediaPortal.exe
         O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\jkkIXpMg.dll,#1
         O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\opnlIxUM.dll,c
         O4 - HKCU\..\Run: [BM8deb4b84] Rundll32.exe "C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\cprjcqwg.dll",s
         O4 - HKCU\..\Run: [8ed87818] rundll32.exe "C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\lbmieyhb.dll",b
         O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
         O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
         O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
         O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Spyware Doctor] (User 'SYSTEEM')
         O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Spyware Doctor] (User 'Default user')
         O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Snelle start.lnk = ?
         O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe
         O4 - Global Startup: Remote Control.lnk = C:\Program Files\FireDTV\Tools\RemoteControl.exe
         O4 - Global Startup: Wireless
         O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
         O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
         O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
         O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
         O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
         O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
         O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
         O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
         O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
         O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
         O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
         O13 - Gopher Prefix:
         O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
         O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
         O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
         O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
         O23 - Service: Input Service (InputService) - and-81 - C:\Program Files\IR Server Suite\Input Service\Input Service.exe
         O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe
         O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
         O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
         O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
         O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
         O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
         O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
         O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
         O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
         O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
         O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
         O23 - Service: TVService - Team MediaPortal - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TVService.exe

         --
         End of file - 11295 bytes


         Alvast bedankt!

         Lots

         Comment


         • #10
          Download Malwarebytes' Anti-Malware via hier of hier.

          Dubbelklik mbam-setup.exe om het programma te installeren.
          • Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Launch Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "finish".
          • Indien een update gevonden werd, zal het die downloaden en de laatste versie installeren.
          • Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer "Perform Quick Scan", daarna klik Scan.
          • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
          • Wanneer de scan voltooid is, klik OK, daarna "Show Results" om de resultaten te zien.
          • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik: Remove Selected.
          • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie extra nota onderaan)
          • De log wordt automatisch bewaard door MBAM die je kan zien door de "Logs" tab te klikken in MBAM.
          • Kopieer en plak de resultaten van de log in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThislog.

          Extra opmerking:
          Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

          Comment


          • #11
           MBAM heeft heel wat gevonden! allemaal Trojans, hieronder de log:

           Malwarebytes' Anti-Malware 1.12
           Database versie: 743

           Scan type: Snelle Scan
           Objecten gescand: 33833
           Verstreken tijd: 3 minute(s), 16 second(s)

           Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
           Geheugenmodulen geïnfecteerd: 1
           Registersleutels geïnfecteerd: 4
           Registerwaarden geïnfecteerd: 5
           Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
           Mappen geïnfecteerd: 0
           Bestanden geïnfecteerd: 13

           Geheugenprocessen geïnfecteerd:
           (Geen kwaadaardige items gevonden)

           Geheugenmodulen geïnfecteerd:
           C:\Users\Marco Nierop\AppData\Local\Temp\opnlIxUM.dll (Trojan.Vundo) -> Unloaded module successfully.

           Registersleutels geïnfecteerd:
           HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1c218bc1-b339-40df-8346-792d2dbaffb5} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
           HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\affri (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
           HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\affltid (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
           HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

           Registerwaarden geïnfecteerd:
           HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MSServer (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
           HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\cmds (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
           HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MSServer (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
           HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\8ed87818 (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
           HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\BM8deb4b84 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

           Registerdata bestanden geïnfecteerd:
           (Geen kwaadaardige items gevonden)

           Mappen geïnfecteerd:
           (Geen kwaadaardige items gevonden)

           Bestanden geïnfecteerd:
           C:\Users\Marco Nierop\AppData\Local\Temp\jkkIXpMg.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
           C:\Users\Marco Nierop\AppData\Local\Temp\opnlIxUM.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
           C:\Windows\System32\mlJBqopQ.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
           C:\Users\Marco Nierop\AppData\Local\Temp\opnlLDsT.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
           C:\Users\Marco Nierop\AppData\Local\Temp\tmp000080c3 (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
           C:\Users\Marco Nierop\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\45JLHRKD\glas[3] (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
           C:\Users\Marco Nierop\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\45JLHRKD\kriv[1] (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
           C:\Users\Marco Nierop\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\45JLHRKD\kriv[2] (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
           C:\Users\Marco Nierop\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\VR77MEFN\css4[1] (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
           C:\Users\Marco Nierop\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\VR77MEFN\kriv[1] (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
           C:\Users\Marco Nierop\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\XLX29OG2\moorate[1] (Trojan.AVKiller) -> Delete on reboot.
           C:\Users\Marco Nierop\AppData\Local\Temp\lbmieyhb.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
           C:\Users\Marco Nierop\AppData\Local\Temp\cprjcqwg.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

           .......

           Waar ik wel benieuwd naar ben is hoe ik hier nu aan gekomen zou kunnen zijn, Mcafee heeft deze duidelijk gemist, en bij het scannen door Mcafee virusscan (wekelijks) is er ook niets gevonden.

           Oh ja hier ook de Hijackthis log, gemaakt na opnieuw opstarten. De waarschuwing dat de Hosts file tegen schrijven geblokkeerd is, en daardoor mogelijk het een en ander niet gewijzigd zou kunnen worden, heb ik genegeerd en gewoon OK gedrukt:

           Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
           Scan saved at 21:41:45, on 11-5-2008
           Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
           MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
           Boot mode: Normal

           Running processes:
           C:\Windows\System32\smss.exe
           C:\Windows\system32\csrss.exe
           C:\Windows\system32\wininit.exe
           C:\Windows\system32\csrss.exe
           C:\Windows\system32\services.exe
           C:\Windows\system32\lsass.exe
           C:\Windows\system32\lsm.exe
           C:\Windows\system32\winlogon.exe
           C:\Windows\system32\svchost.exe
           C:\Windows\system32\svchost.exe
           C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
           C:\Windows\System32\svchost.exe
           C:\Windows\System32\svchost.exe
           C:\Windows\system32\svchost.exe
           C:\Windows\system32\SLsvc.exe
           C:\Windows\system32\svchost.exe
           C:\Windows\system32\svchost.exe
           C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
           C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
           C:\Windows\System32\spoolsv.exe
           C:\Windows\system32\svchost.exe
           C:\Program Files\IR Server Suite\Input Service\Input Service.exe
           C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe
           c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
           C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
           C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
           C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
           C:\Windows\system32\userinit.exe
           C:\Windows\system32\svchost.exe
           C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
           C:\Windows\system32\Dwm.exe
           C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
           C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
           C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe
           C:\Windows\system32\PRISMSVR.EXE
           C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
           C:\Windows\system32\svchost.exe
           C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
           C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
           C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\acrotray.exe
           C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
           C:\Windows\RtHDVCpl.exe
           C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
           C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe
           C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
           C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\mptray.exe
           C:\Windows\System32\svchost.exe
           C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe
           C:\Windows\System32\rundll32.exe
           C:\Program Files\FireDTV\Tools\RemoteControl.exe
           C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
           C:\Windows\system32\svchost.exe
           C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
           C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
           C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
           C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
           C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
           C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
           C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
           c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
           C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
           C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
           C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TVService.exe
           C:\Windows\explorer.exe
           C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
           C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcvsshld.exe
           C:\Windows\system32\rundll32.exe
           C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
           C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
           C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

           R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
           R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.xs4all.nl/
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
           R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
           R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
           R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
           R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
           O1 - Hosts: ::1 localhost
           O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
           O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
           O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
           O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll
           O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
           O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
           O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
           O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
           O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
           O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide
           O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Windows\system32\mlJBqopQ.dll,#1
           O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
           O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
           O4 - HKCU\..\Run: [MediaPortal Shell] C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\mptray.exe
           O4 - HKCU\..\Run: [X4ALLNL] "C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe" /min /sleep=20
           O4 - HKCU\..\Run: [MediaPortal] C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\MediaPortal.exe
           O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\jkkIXpMg.dll,#1
           O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\opnlIxUM.dll,c
           O4 - HKCU\..\Run: [BM8deb4b84] Rundll32.exe "C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\cprjcqwg.dll",s
           O4 - HKCU\..\Run: [8ed87818] rundll32.exe "C:\Users\MARCON~1\AppData\Local\Temp\lbmieyhb.dll",b
           O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
           O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
           O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
           O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Spyware Doctor] (User 'SYSTEEM')
           O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Spyware Doctor] (User 'Default user')
           O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Snelle start.lnk = ?
           O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe
           O4 - Global Startup: Remote Control.lnk = C:\Program Files\FireDTV\Tools\RemoteControl.exe
           O4 - Global Startup: Wireless
           O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
           O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
           O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
           O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
           O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
           O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
           O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
           O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
           O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
           O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
           O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
           O13 - Gopher Prefix:
           O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
           O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
           O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
           O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
           O23 - Service: Input Service (InputService) - and-81 - C:\Program Files\IR Server Suite\Input Service\Input Service.exe
           O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe
           O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
           O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
           O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
           O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
           O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
           O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
           O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
           O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
           O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
           O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
           O23 - Service: TVService - Team MediaPortal - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TVService.exe

           --
           End of file - 11295 bytes


           Wederom, mijn hartelijke dank! (zijn we nu klaar?)

           Lots

           Comment


           • #12
            Je laatste logje is van gisteren
            Scan saved at 21:41:45, on 11-5-2008
            Maak even een nieuw logje, dan kan ik kijken of er nog foute regels in staan

            Comment


            • #13
             Nog een beetje wennen aan vista.. ik moest HijackThis als administrator openen, toen lukte het wel een nieuwe log te maken.

             zie hieronder:

             Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
             Scan saved at 23:27:20, on 13-5-2008
             Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
             MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
             Boot mode: Normal

             Running processes:
             C:\Windows\System32\smss.exe
             C:\Windows\system32\csrss.exe
             C:\Windows\system32\wininit.exe
             C:\Windows\system32\services.exe
             C:\Windows\system32\lsass.exe
             C:\Windows\system32\lsm.exe
             C:\Windows\system32\svchost.exe
             C:\Windows\system32\svchost.exe
             C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
             C:\Windows\System32\svchost.exe
             C:\Windows\System32\svchost.exe
             C:\Windows\system32\svchost.exe
             C:\Windows\system32\SLsvc.exe
             C:\Windows\system32\svchost.exe
             C:\Windows\system32\svchost.exe
             C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
             C:\Windows\System32\spoolsv.exe
             C:\Windows\system32\svchost.exe
             C:\Program Files\IR Server Suite\Input Service\Input Service.exe
             c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
             C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
             C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
             C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
             C:\Windows\system32\svchost.exe
             C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
             C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
             C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
             C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe
             C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
             C:\Windows\system32\svchost.exe
             C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TVService.exe
             C:\Windows\System32\svchost.exe
             C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
             C:\Windows\system32\svchost.exe
             C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
             C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
             C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
             c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
             C:\Windows\system32\csrss.exe
             C:\Windows\system32\winlogon.exe
             C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
             C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
             C:\Windows\system32\Dwm.exe
             C:\Windows\Explorer.EXE
             C:\Windows\system32\PRISMSVR.EXE
             C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
             C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\acrotray.exe
             C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
             C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
             C:\Windows\RtHDVCpl.exe
             C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe
             C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
             C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\mptray.exe
             C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe
             C:\Program Files\FireDTV\Tools\RemoteControl.exe
             C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
             C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
             C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
             C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
             C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
             C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
             C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

             R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
             R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.xs4all.nl/
             R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
             R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
             R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
             R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
             R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
             R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
             R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
             O1 - Hosts: ::1 localhost
             O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
             O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
             O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
             O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll
             O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
             O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.dll
             O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
             O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
             O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
             O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SiteAdv.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [McENUI] C:\PROGRA~1\McAfee\MHN\McENUI.exe /hide
             O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
             O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
             O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
             O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
             O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware Reboot] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
             O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
             O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
             O4 - HKCU\..\Run: [MediaPortal Shell] C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\mptray.exe
             O4 - HKCU\..\Run: [X4ALLNL] "C:\Program Files\XS4ALL-webdisk\wdfsctl.exe" /min /sleep=20
             O4 - HKCU\..\Run: [MediaPortal] C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\MediaPortal.exe
             O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
             O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
             O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
             O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Spyware Doctor] (User 'SYSTEEM')
             O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [Spyware Doctor] (User 'Default user')
             O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Snelle start.lnk = ?
             O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe
             O4 - Global Startup: Remote Control.lnk = C:\Program Files\FireDTV\Tools\RemoteControl.exe
             O4 - Global Startup: Wireless
             O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
             O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
             O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
             O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
             O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
             O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
             O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
             O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
             O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
             O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
             O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
             O13 - Gopher Prefix:
             O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
             O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
             O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
             O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
             O23 - Service: Input Service (InputService) - and-81 - C:\Program Files\IR Server Suite\Input Service\Input Service.exe
             O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe
             O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
             O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
             O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
             O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
             O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
             O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
             O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
             O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
             O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
             O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6253\SAService.exe
             O23 - Service: TVService - Team MediaPortal - C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TVService.exe

             --
             End of file - 10626 bytes

             Ik hoop maar dat het nu eindelijk over is!

             alvast bedankt,

             Lots

             Comment


             • #14
              Ik moest ook wennen aan die logjes van Vista, vooral omdat ik zelf alleen maar XP gebruik

              Logje ziet er inderdaad weer prima uit

              Comment


              • #15
               Zat je op mijn berichtje te wachten of zo?! Dit is wel heel snel antwoord

               Mooi dat het nu weer goed is!, het valt op dat mijn harde schijf ook niet meer constant staat te reutelen.. dat is behoorlijk irritant als je TV zit te kijken en niet weet waarom die harde schijf het zo druk heeft dat de TV er van begint te stotteren (mijn PC gebruik ik hoofdzakelijk als HTPC).

               Als dank een leuke donatie gedaan!

               Als ik ooit weer problemen krijg kom ik hier weer terug, echt super wat jullie doen!

               Groeten!

               Lots

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X