Mededeling

Collapse
No announcement yet.

sp 3 mislukt en meer

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • sp 3 mislukt en meer

  Vandaag heb ik sp3 geprobeerd te installeren.
  Eerst via Win update, daarna handmatig gedownload.
  Beide manieren mislukken, met halverwege de melding:
  "Toegang geweigerd", waarna (gelukkig) de oude toestand wordt hersteld.
  Ook kan ik Launchy al maanden niet installeren wegens fout in 16 bits MS- dos subsysteem. De oplossingen van Internet en Microsoft hiervoor geven geen resultaat.

  Zojuist Ad-Aware en Spybot laten draaien.

  Kan er iemand mijn logje controleren op fouten?

  arnold1
  =====================================

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:59:19, on 9-5-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
  C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\File Seeker\FSeekerDBUpdater.exe
  C:\Program Files\System Eye\SystemEye.exe
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe
  C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Comodo\VEngine\VEngine.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\ASUS\PC Probe II\Probe2.exe
  C:\Program Files\TuneUp Utilities 2008\MemOptimizer.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\Documents and Settings\as\Bureaublad\PopMan.exe
  C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe
  E:\Program Files\EZBackitup\EZBkuptray.exe
  C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 7\SMSystemAnalyzer.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Clipboard Magic\ClipboardMagic.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  E:\Program Files\3B Software\Common\Scheduler\wcomschd.exe
  C:\Program Files\Secunia\PSI (RC1)\psi.exe
  C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
  C:\Program Files\ASUS\AASP\1.00.32\aaCenter.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
  E:\Program Files\Hidden Menu\HiddenMenu.exe
  E:\Program Files\Hijack\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.nl/ie
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zeelandnet.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.nl/ie
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.google.nl/ie
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer 6
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll
  O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: Browster BrwIEConnector - {908A31E8-2A6E-4736-8E8A-AAF00C4AE38F} - C:\Program Files\Browster\Browster.dll
  O2 - BHO: Comodo VerificationEngine Browser Helper - {A968A4B4-C492-4834-B651-17602C3885C8} - C:\Program Files\Comodo\VEngine\ESigil.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.914.9778\swg.dll
  O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdm2.dll
  O3 - Toolbar: Browster - {2EF39867-654F-48b6-8F93-B4FC3E8C6844} - C:\Program Files\Browster\Browster.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FileSeekerUpdater] "C:\Program Files\File Seeker\FSeekerDBUpdater.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [System Eye] C:\Program Files\System Eye\SystemEye.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe" -h
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VEngine] C:\Program Files\Comodo\VEngine\VEngine.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Launch PC Probe II] "C:\Program Files\ASUS\PC Probe II\Probe2.exe" 1
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [TuneUp MemOptimizer] "C:\Program Files\TuneUp Utilities 2008\MemOptimizer.exe" autostart
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [PopMan] C:\Documents and Settings\as\Bureaublad\PopMan.exe -minimize
  O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [EZBack-it-up Tray Scheduler] E:\Program Files\EZBackitup\EZBkuptray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SMSystemAnalyzer] "C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 7\SMSystemAnalyzer.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Hidden Menu] e:\PROGRA~1\HIDDEN~1\HIDDEN~1.EXE
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Clipboard Magic.lnk = C:\Program Files\Clipboard Magic\ClipboardMagic.exe
  O4 - Startup: Scheduler.lnk = E:\Program Files\3B Software\Common\Scheduler\wcomschd.exe
  O4 - Startup: Secunia PSI (RC1).lnk = C:\Program Files\Secunia\PSI (RC1)\psi.exe
  O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: Download met Free Download Manager. - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm
  O8 - Extra context menu item: Download selectie met Free Download Manager. - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm
  O8 - Extra context menu item: In een &nieuw venster openen - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TuneUp Software\TuneUp Utilities\Web\tuofinw.htm
  O8 - Extra context menu item: Pagina vertalen met Google - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TuneUp Software\TuneUp Utilities\Web\gtranslate.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: HP Clipboek - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
  O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1206787509201
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1206796761155
  O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: COMODO Firewall Pro Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: iolo DMV Service (ioloDMV) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\Common\Lib\ioloDMVSvc.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

  --
  End of file - 11760 bytes
  arnold1

 • #2
  Je logje vertoont geen sporen van malware, met hijackthis ga je dit probleem niet oplossen.
  Best dat je tijdens de installatie van SP3 alle securitysoftware uitgeschakeld. De mogelijkheid bestaat dat Comodo hier roet in het eten gooit.

  Comment


  • #3
   Bedankt voor de controle Marckie.

   Aangezien ik nog diverse problemen met XP heb zal ik deze daar eens posten.

   Ik kreeg al een reactie van http://www.wurksjops.nl/nieuwforum/viewtopic.php?f=684&t=1496
   over sp2 mislukt, maar dat heeft me 3 volle dagen gekost om (met kunst en vliegwerk)mijn partities te repareren. Alles was uiteindelijk verdwenen!!
   arnold1

   Comment


   • #4
    Graag gedaan arnold1.
    De status van deze thread zet ik op opgelost.
    Indien er niet meer gereageerd wordt, zal binnen een 3-tal dagen deze thread automatisch verplaatst worden naar de sectie Opgeloste hijackthislogs en is een reactie niet meer mogelijk. Dit om het forum netjes en overzichtelijk te houden.
    Blijkt dat er toch nog problemen zijn, en je wil weer reageren in dit topic, dan stuur je me een privé bericht met verzoek om heropening.

    Comment

    Sorry, you are not authorized to view this page
    Working...
    X