Mededeling

Collapse
No announcement yet.

spam problemen door beschermingstool

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • spam problemen door beschermingstool

  Geachte,

  Na het opstarten van mijn pc en het openen van IE (wat ongelooflijk zeer traag gaat,wat normaal zeker het geval niet is) komt er spam om mijn scherm:
  zoals: je pc gaat traag, download dit programme en alles gaat weer sneller
  nog andere programma's, al om je pc beter te maken en te beschermen.
  problemen die visueel op het scherm komen zijn:
  (1) Advanced cleaneste om je pc grafisch te scannen
  (2) microsoft visual C++ -- Runtime Library -- Buffer overrun deteced
  (3) Porno
  (4) registry defender.com
  (5) ...

  nu heb ik gegoogeld achter een oplossing voor mijn klein probleembje:
  jullie zijn de experts, dus kunnen je me aub helpen
  MVG
  Steven  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 10:31:24, on 11/05/2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\LevelOne\Common\RaUI.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgwb.dat
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Documents and Settings\Steven\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\5BHLV1NP\HijackThis[1].exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {38E129A5-FC0C-4641-B71D-54F4C5383B48} - C:\WINDOWS\system32\yaywusTJ.dll
  O2 - BHO: (no name) - {4020100D-29D7-4392-AFD5-5AD713FF4B88} - C:\WINDOWS\system32\tuvVPICs.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [SW20] C:\WINDOWS\system32\sw20.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SW24] C:\WINDOWS\system32\sw24.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [f0e6a401] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\kglvkywc.dll",b
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BMf3d5979d] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\fypseeen.dll",s
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - Global Startup: Levelone Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\LevelOne\Common\RaUI.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {029FDBA6-3547-11D7-AA4C-0050BF051A00} (Rawflow ICD Client) - http://194.78.112.62/Rawflow.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.mail.live.com/mail/w1/resources/MSNPUpld.cab
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1156007354828
  O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
  O20 - Winlogon Notify: tuvVPICs - C:\WINDOWS\SYSTEM32\tuvVPICs.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O20 - Winlogon Notify: winjyp32 - winjyp32.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  Last edited by XRayCat; 11-05-08, 11:16.

 • #2
  Hoi,

  Ik ga even voor je kijken.

  Met vriendelijke groet,
  Blackbird
  Met vriendelijke groet,
  Blackbird

  Comment


  • #3
   Hoi,

   Download de nieuwste versie van HijackThis hier: http://download.bleepingcomputer.com...HJTInstall.exe
   Dubbelklik HJTInstall.exe om HijackThis te installeren.
   Standaard zal HijackThis in de Program Files\Trendmicro map geînstalleerd worden en een snelkoppeling zal op uw bureaublad komen te staan.

   HijackThis zal openen na het installeren.
   Klik nu op Do a system scan and save a logfile.
   Er zal een kladblokbestand openen. Post dit in je volgende reactie.

   Met vriendelijke groet,
   Blackbird
   Met vriendelijke groet,
   Blackbird

   Comment


   • #4
    Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
    Scan saved at 17:37:55, on 12/05/2008
    Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
    Boot mode: Normal

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
    C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
    C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
    C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
    C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
    C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
    C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
    C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
    C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
    C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
    C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
    C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
    C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
    C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
    C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    C:\Program Files\LevelOne\Common\RaUI.exe
    C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
    C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe
    C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
    C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
    C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
    C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
    C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
    C:\WINDOWS\explorer.exe
    C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
    O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
    O4 - HKLM\..\Run: [SW20] C:\WINDOWS\system32\sw20.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SW24] C:\WINDOWS\system32\sw24.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
    O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
    O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [BMf3d5979d] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\avqvecym.dll",s
    O4 - HKLM\..\Run: [f0e6a401] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\mmnochyl.dll",b
    O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Netwerkservice')
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
    O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
    O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
    O4 - Global Startup: Levelone Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\LevelOne\Common\RaUI.exe
    O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
    O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
    O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)
    O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
    O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O16 - DPF: {029FDBA6-3547-11D7-AA4C-0050BF051A00} (Rawflow ICD Client) - http://194.78.112.62/Rawflow.cab
    O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.mail.live.com/mail/w1/resources/MSNPUpld.cab
    O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1156007354828
    O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
    O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
    O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
    O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
    O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
    O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
    O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
    O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
    O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

    --
    End of file - 7110 bytes

    Comment


    • #5
     Hoi,

     1. Start HijackThis opnieuw en kies voor Do a system scan only.
     Vink de volgende regels, indien aanwezig, aan:
     O4 - HKLM\..\Run: [BMf3d5979d] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\avqvecym.dll",s
     O4 - HKLM\..\Run: [f0e6a401] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\mmnochyl.dll",b
     O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)
     Sluit nu eerst alle vensters!
     Klik hierna onderin op Fix Checked.
     Sluit HijackThis hierna af.

     2. Start nu je computer opnieuw op. (Belangrijk!)

     3. Open een kladblokbestand.
     Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.

     @ECHO OFF
     IF EXIST log.txt DEL log.txt
     ECHO Deleting files>>log.txt
     FOR %%g in (
     "C:\WINDOWS\system32\avqvecym.dll"
     "C:\WINDOWS\system32\mmnochyl.dll") DO (
     IF EXIST %%g (
     ATTRIB -r -s -h %%g
     DEL %%g
     IF EXIST %%g (
     ECHO %%g not deleted>>log.txt
     ) ELSE (
     ECHO %%g deleted>>log.txt)
     ) ELSE (
     ECHO %%g not found>>log.txt))
     START NOTEPAD.EXE log.txt

     Ga naar Bestand - Opslaan als.
     Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
     Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
     Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
     Klik op de knop Opslaan.
     Voer del.bat uit, door erop te dubbelklikken.
     Post de inhoud van de logfile die opent.

     4. Download combofix.exe van deze site: http://www.bleepingcomputer.com/comb...uikt-te-worden
     Volg de instructies die daar gegeven worden. Is er iets niet duidelijk, dan vraag je het.
     Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt).
     Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

     Post ook een nieuwe HijackThislog tesamen met het logje van de batch.
     Met vriendelijke groet,
     Blackbird

     Comment


     • #6
      hallo, ik heb nauw gezet u instructies gevolgd,
      dit is het resultaat:

      logbestand van det.bat :
      Deleting files
      "C:\WINDOWS\system32\avqvecym.dll" not found
      "C:\WINDOWS\system32\mmnochyl.dll" not found

      logbestand van combofix:
      ComboFix 08-05-12.1 - Steven 2008-05-13 21:34:31.1 - NTFSx86
      Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.1600 [GMT 2:00]
      Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Steven\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\ComboFix007.exe
      * Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

      WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!
      .

      (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .

      C:\Program Files\myglobalsearch
      C:\Program Files\myglobalsearch\bar\History\search
      C:\WINDOWS\cookies.ini
      C:\WINDOWS\pskt.ini
      C:\WINDOWS\system32\cbduiopf.dll
      C:\WINDOWS\system32\cwykvlgk.ini
      C:\WINDOWS\system32\fypseeen.dll
      C:\WINDOWS\system32\hywquhem.ini
      C:\WINDOWS\system32\jdubkbip.ini
      C:\WINDOWS\system32\JTsuwyay.ini
      C:\WINDOWS\system32\JTsuwyay.ini2
      C:\WINDOWS\system32\lyhconmm.ini
      C:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp
      C:\WINDOWS\system32\mehuqwyh.dll
      C:\WINDOWS\system32\nhaomqmi.ini
      C:\WINDOWS\system32\nhfnislb.ini
      C:\WINDOWS\system32\tdgyuffk.dll
      C:\WINDOWS\system32\tuvVPICs.dll
      C:\WINDOWS\system32\voyhhtpo.ini
      C:\WINDOWS\system32\winsys.exe
      C:\WINDOWS\system32\yaywusTJ.dll

      .
      (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-04-13 to 2008-05-13 ))))))))))))))))))))))))))))))
      .

      2008-05-11 11:14 . 2008-05-11 11:14 <DIR> d-------- C:\Program Files\spyad
      2008-05-11 11:14 . 1999-12-21 07:58 21,312 --a------ C:\WINDOWS\choice.exe
      2008-05-11 11:08 . 2008-05-13 17:34 <DIR> d-------- C:\Program Files\SpywareGuard
      2008-05-11 11:01 . 2008-05-11 11:06 <DIR> d-------- C:\Program Files\SpywareBlaster
      2008-05-11 11:01 . 2008-05-13 18:40 <DIR> d-a------ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
      2008-05-09 14:19 . 2008-05-09 14:19 <DIR> d-------- C:\Program Files\NeroInstall.bak
      2008-05-09 14:09 . 2008-05-09 14:09 <DIR> d-------- C:\Program Files\Nero
      2008-05-06 20:24 . 2008-05-06 20:24 <DIR> d-------- C:\Program Files\VobSub
      2008-04-24 17:20 . 2008-05-13 17:45 109,787 --a------ C:\WINDOWS\BMf3d5979d.xml
      2008-04-20 09:58 . 2008-05-06 22:17 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Steven\Application Data\Azureus
      2008-04-20 09:58 . 2008-04-20 09:58 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Azureus
      2008-04-20 09:57 . 2008-04-20 10:57 <DIR> d-------- C:\Program Files\Azureus

      .
      ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .
      2008-05-13 15:33 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Steven\Application Data\AVG7
      2008-05-11 08:41 --------- d-----w C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
      2008-05-11 08:09 --------- d-----w C:\Program Files\BearShare
      2008-05-11 08:08 --------- d-----w C:\Program Files\Hitman Pro
      2008-05-11 08:07 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Steven\Application Data\Lavasoft
      2008-05-11 08:07 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
      2008-05-09 12:12 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Nero
      2008-05-09 12:09 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nero
      2008-04-03 15:57 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
      2008-03-31 17:57 --------- d-----w C:\Program Files\Java
      2008-03-18 19:04 --------- dcsh--w C:\Program Files\Common Files\WindowsLiveInstaller
      2008-03-18 19:04 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live
      2008-03-18 19:03 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WLInstaller
      2008-02-28 15:38 972,072 ----a-w C:\WINDOWS\UNNeroMediaHome.exe
      2008-02-26 14:14 972,072 ----a-w C:\WINDOWS\UNRecode.exe
      2007-12-26 20:14 9 ----a-w C:\Documents and Settings\Steven\Application Data\mdb.bin
      2003-03-21 12:45 250,544 ----a-w C:\Program Files\Common Files\keyhelp.ocx
      .

      ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      .
      .
      REGEDIT4
      *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

      [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 18:24 1694208]
      "msnmsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-10-18 12:34 5724184]
      "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2006-03-02 14:00 15360]
      "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [ ]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2006-03-01 10:22 577536 C:\WINDOWS\soundman.exe]
      "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2006-03-08 01:24 7557120]
      "nwiz"="nwiz.exe" [2006-03-08 01:24 1519616 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
      "SW20"="C:\WINDOWS\system32\sw20.exe" [2006-02-22 08:46 208896]
      "SW24"="C:\WINDOWS\system32\sw24.exe" [2006-02-22 08:46 69632]
      "NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2006-03-08 01:24 86016]
      "RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2003-10-31 19:42 32768]
      "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-10-25 19:58 282624]
      "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 04:25 144784]
      "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2008-04-15 09:41 579584]
      "NBKeyScan"="C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2008-02-18 16:29 2221352]
      "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 22:16 39792]
      "NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe" [2008-02-28 09:59 570664]

      [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2007-10-24 10:39 219136]

      C:\Documents and Settings\Steven\Menu Start\Programma's\Opstarten\
      SpywareGuard.lnk - C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe [2003-08-29 19:05:35 360448]

      C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
      Levelone Wireless Utility.lnk - C:\Program Files\LevelOne\Common\RaUI.exe [2006-08-02 14:41:00 585728]

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\winjyp32]
      winjyp32.dll

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
      "VIDC.VDOM"= vdowave.drv

      [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
      "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
      "C:\\Program Files\\The All-Seeing Eye\\eye.exe"=
      "C:\\Program Files\\Windows Media Player\\wmplayer.exe"=
      "C:\\StubInstaller.exe"=
      "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
      "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avginet.exe"=
      "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgamsvr.exe"=
      "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgcc.exe"=
      "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgemc.exe"=
      "C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe"=
      "C:\\Program Files\\Nero\\Nero8\\Nero Home\\NeroHome.exe"=
      "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
      "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=
      "C:\\Program Files\\Azureus\\Azureus.exe"=

      S3 SetupNTGLM7X;SetupNTGLM7X;E:\NTGLM7X.sys

      .
      Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
      "2008-05-13 18:59:00 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
      - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
      .
      **************************************************************************

      catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
      Rootkit scan 2008-05-13 21:38:40
      Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

      scannen van verborgen processen ...

      scannen van verborgen autostart items ...

      scannen van verborgen bestanden ...

      Scan succesvol afgerond
      verborgen bestanden: 0

      **************************************************************************
      .
      ------------------------ Other Running Processes ------------------------
      .
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
      C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
      C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
      C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
      C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
      C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
      C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
      C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
      .
      **************************************************************************
      .
      Voltooingstijd: 2008-05-13 21:41:29 - machine was rebooted
      ComboFix-quarantined-files.txt 2008-05-13 19:41:26

      Pre-Run: 139,366,625,280 bytes beschikbaar
      Post-Run: 143,301,115,904 bytes beschikbaar

      150 --- E O F --- 2008-05-11 09:18:44

      + hijackThis bestand:
      Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
      Scan saved at 21:45:19, on 13/05/2008
      Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
      MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
      Boot mode: Normal

      Running processes:
      C:\WINDOWS\System32\smss.exe
      C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
      C:\WINDOWS\system32\services.exe
      C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
      C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
      C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
      C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
      C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
      C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
      C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
      C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
      C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
      C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
      C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
      C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
      C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
      C:\Program Files\LevelOne\Common\RaUI.exe
      C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
      C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
      C:\WINDOWS\explorer.exe
      C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
      C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
      C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
      C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
      R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
      O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
      O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
      O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
      O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
      O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
      O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
      O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
      O4 - HKLM\..\Run: [SW20] C:\WINDOWS\system32\sw20.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [SW24] C:\WINDOWS\system32\sw24.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
      O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
      O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
      O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
      O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
      O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
      O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
      O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Netwerkservice')
      O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
      O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
      O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
      O4 - Global Startup: Levelone Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\LevelOne\Common\RaUI.exe
      O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
      O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
      O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
      O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
      O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      O16 - DPF: {029FDBA6-3547-11D7-AA4C-0050BF051A00} (Rawflow ICD Client) - http://194.78.112.62/Rawflow.cab
      O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.mail.live.com/mail/w1/resources/MSNPUpld.cab
      O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1156007354828
      O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
      O20 - Winlogon Notify: winjyp32 - winjyp32.dll (file missing)
      O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
      O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
      O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
      O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
      O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
      O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
      O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
      O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

      --
      End of file - 7184 bytes


      toch bedankt voor de moeite allezins

      Comment


      • #7
       Hoi,

       1. Start de computer opnieuw op, maar dan in veilige modus.

       2. Open Kladblok, kopiëer en plak het volgende (vetgedrukte tekst) in een leeg venster:

       File::
       C:\WINDOWS\BMf3d5979d.xml
       C:\WINDOWS\BMf3d5979d.txt

       Registry::
       [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\winjyp32]

       Sla dit op op je Bureaublad als CFScript.txt

       Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld :       Dit zal ComboFix doen herstarten.
       Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt,
       en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord samen met een nieuw HijackThislogje.

       3. Start je computer nu opnieuw op, maar nu weer in normale modus.

       4. Ga naar Virustotal.com.
       Upload het volgende bestand: C:\WINDOWS\choice.exe
       Verzend het bestand.
       Wacht totdat het resultaat klaar is. Kopieer/plak dit in je volgende bericht.

       Doe dit ook met het volgende bestand:
       C:\Program Files\Common Files\keyhelp.ocx


       Post dus de volgende logs: de log van ComboFix, de logs van Virustotal.com en een nieuwe HijackThislog.
       Met vriendelijke groet,
       Blackbird

       Comment


       • #8
        het log van combofix:

        ComboFix 08-05-12.1 - Steven 2008-05-14 19:29:22.2 - NTFSx86 MINIMAL
        Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.31.1043.18.1787 [GMT 2:00]
        Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Steven\Bureaublad\ComboFix007.exe
        Command switches used :: C:\Documents and Settings\Steven\Bureaublad\CFScript.txt

        WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !!

        FILE ::
        C:\WINDOWS\BMf3d5979d.txt
        C:\WINDOWS\BMf3d5979d.xml
        .

        (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .

        C:\WINDOWS\BMf3d5979d.txt
        C:\WINDOWS\BMf3d5979d.xml

        .
        (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-04-14 to 2008-05-14 ))))))))))))))))))))))))))))))
        .

        2008-05-11 11:14 . 2008-05-11 11:14 <DIR> d-------- C:\Program Files\spyad
        2008-05-11 11:14 . 1999-12-21 07:58 21,312 --a------ C:\WINDOWS\choice.exe
        2008-05-11 11:08 . 2008-05-13 17:34 <DIR> d-------- C:\Program Files\SpywareGuard
        2008-05-11 11:01 . 2008-05-11 11:06 <DIR> d-------- C:\Program Files\SpywareBlaster
        2008-05-11 11:01 . 2008-05-13 18:40 <DIR> d-a------ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
        2008-05-09 14:19 . 2008-05-09 14:19 <DIR> d-------- C:\Program Files\NeroInstall.bak
        2008-05-09 14:09 . 2008-05-09 14:09 <DIR> d-------- C:\Program Files\Nero
        2008-05-06 20:24 . 2008-05-06 20:24 <DIR> d-------- C:\Program Files\VobSub
        2008-04-20 09:58 . 2008-05-06 22:17 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Steven\Application Data\Azureus
        2008-04-20 09:58 . 2008-04-20 09:58 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Azureus
        2008-04-20 09:57 . 2008-04-20 10:57 <DIR> d-------- C:\Program Files\Azureus

        .
        ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .
        2008-05-14 17:11 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Steven\Application Data\AVG7
        2008-05-11 08:41 --------- d-----w C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
        2008-05-11 08:09 --------- d-----w C:\Program Files\BearShare
        2008-05-11 08:08 --------- d-----w C:\Program Files\Hitman Pro
        2008-05-11 08:07 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Steven\Application Data\Lavasoft
        2008-05-11 08:07 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
        2008-05-09 12:12 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Nero
        2008-05-09 12:09 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nero
        2008-04-03 15:57 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
        2008-03-31 17:57 --------- d-----w C:\Program Files\Java
        2008-03-20 08:10 1,845,376 ----a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
        2008-03-18 19:04 --------- dcsh--w C:\Program Files\Common Files\WindowsLiveInstaller
        2008-03-18 19:04 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live
        2008-03-18 19:03 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WLInstaller
        2008-03-01 13:05 826,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
        2008-02-28 15:38 972,072 ----a-w C:\WINDOWS\UNNeroMediaHome.exe
        2008-02-26 14:14 972,072 ----a-w C:\WINDOWS\UNRecode.exe
        2008-02-20 06:51 282,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll
        2008-02-20 05:39 45,568 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dnsrslvr.dll
        2008-02-18 14:04 95,600 ----a-w C:\WINDOWS\system32\NeroCo.dll
        2007-12-26 20:14 9 ----a-w C:\Documents and Settings\Steven\Application Data\mdb.bin
        2003-03-21 12:45 250,544 ----a-w C:\Program Files\Common Files\keyhelp.ocx
        1998-08-24 10:09 10,000 ----a-w C:\WINDOWS\inf\unregpn.exe
        .

        ((((((((((((((((((((((((((((( [email protected]_21.41.18.25 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .
        - 2008-05-13 19:38:12 2,048 --s-a-w C:\WINDOWS\bootstat.dat
        + 2008-05-14 17:28:22 2,048 --s-a-w C:\WINDOWS\bootstat.dat
        .
        ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
        .
        .
        REGEDIT4
        *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

        [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 18:24 1694208]
        "msnmsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-10-18 12:34 5724184]
        "ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2006-03-02 14:00 15360]
        "BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [ ]

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2006-03-01 10:22 577536 C:\WINDOWS\soundman.exe]
        "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2006-03-08 01:24 7557120]
        "nwiz"="nwiz.exe" [2006-03-08 01:24 1519616 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
        "SW20"="C:\WINDOWS\system32\sw20.exe" [2006-02-22 08:46 208896]
        "SW24"="C:\WINDOWS\system32\sw24.exe" [2006-02-22 08:46 69632]
        "NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2006-03-08 01:24 86016]
        "RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2003-10-31 19:42 32768]
        "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2006-10-25 19:58 282624]
        "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 04:25 144784]
        "AVG7_CC"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2008-04-15 09:41 579584]
        "NBKeyScan"="C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2008-02-18 16:29 2221352]
        "Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 22:16 39792]
        "NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe" [2008-02-28 09:59 570664]

        [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "AVG7_Run"="C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2007-10-24 10:39 219136]

        C:\Documents and Settings\Steven\Menu Start\Programma's\Opstarten\
        SpywareGuard.lnk - C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe [2003-08-29 19:05:35 360448]

        C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
        Levelone Wireless Utility.lnk - C:\Program Files\LevelOne\Common\RaUI.exe [2006-08-02 14:41:00 585728]

        [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
        "VIDC.VDOM"= vdowave.drv

        [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
        "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
        "C:\\Program Files\\The All-Seeing Eye\\eye.exe"=
        "C:\\Program Files\\Windows Media Player\\wmplayer.exe"=
        "C:\\StubInstaller.exe"=
        "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
        "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avginet.exe"=
        "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgamsvr.exe"=
        "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgcc.exe"=
        "C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG7\\avgemc.exe"=
        "C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe"=
        "C:\\Program Files\\Nero\\Nero8\\Nero Home\\NeroHome.exe"=
        "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
        "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=
        "C:\\Program Files\\Azureus\\Azureus.exe"=

        S3 SetupNTGLM7X;SetupNTGLM7X;E:\NTGLM7X.sys

        *Newly Created Service* - CATCHME
        .
        Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
        "2008-05-13 18:59:00 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
        - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
        .
        **************************************************************************

        catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
        Rootkit scan 2008-05-14 19:31:27
        Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

        scannen van verborgen processen ...

        scannen van verborgen autostart items ...

        scannen van verborgen bestanden ...

        Scan succesvol afgerond
        verborgen bestanden: 0

        **************************************************************************
        .
        Voltooingstijd: 2008-05-14 19:32:17
        ComboFix-quarantined-files.txt 2008-05-14 17:32:15
        ComboFix2.txt 2008-05-13 19:41:30

        Pre-Run: 143,266,426,880 bytes beschikbaar
        Post-Run: 143,277,076,480 bytes beschikbaar

        129 --- E O F --- 2008-05-11 09:18:44


        Het geupload bestand :C:\WINDOWS\choice.exe

        Dit bestand is reeds gescanned:
        MD5: 2e5832d56dcc6dc7ecb1cbe9ea350b9b
        First received: 2006.06.03 17:57:30 (CET)
        Datum: 2008.02.26 11:41:54 (CET) [>78D]
        Resultaat: 1/31
        Permalink: analisis/cf1c8b4f9d560916c8786bc1860d7dd1

        Het geupload bestand: C:\Program Files\Common Files\keyhelp.ocx

        Antivirus Versie Laatst geüpdatet Resultaat
        AhnLab-V3 2008.5.10.0 2008.05.13 -
        AntiVir 7.8.0.17 2008.05.13 -
        Authentium 5.1.0.4 2008.05.14 -
        Avast 4.8.1169.0 2008.05.12 -
        AVG 7.5.0.516 2008.05.13 -
        BitDefender 7.2 2008.05.08 -
        CAT-QuickHeal 9.50 2008.05.12 -
        ClamAV 0.92.1 2008.05.13 -
        DrWeb 4.44.0.09170 2008.05.13 -
        eSafe 7.0.15.0 2008.05.12 -
        eTrust-Vet 31.4.5784 2008.05.13 -
        Ewido 4.0 2008.05.13 -
        F-Prot 4.4.2.54 2008.05.13 -
        F-Secure 6.70.13260.0 2008.05.13 -
        Fortinet 3.14.0.0 2008.05.13 -
        GData 2.0.7306.1023 2008.05.14 -
        Ikarus T3.1.1.26.0 2008.05.13 -
        Kaspersky 7.0.0.125 2008.05.13 -
        McAfee 5293 2008.05.12 -
        Microsoft 1.3408 2008.05.13 -
        NOD32v2 3095 2008.05.13 -
        Norman 5.80.02 2008.05.09 -
        Panda 9.0.0.4 2008.05.12 -
        Prevx1 V2 2008.05.14 -
        Rising 20.44.12.00 2008.05.13 -
        Sophos 4.29.0 2008.05.13 -
        Sunbelt 3.0.1114.0 2008.05.12 -
        Symantec 10 2008.05.13 -
        TheHacker 6.2.92.309 2008.05.13 -
        VBA32 3.12.6.6 2008.05.13 -
        VirusBuster 4.3.26:9 2008.05.12 -
        Webwasher-Gateway 6.6.2 2008.05.13 -
        Extra informatie
        File size: 250544 bytes
        MD5...: ce1cbfc8c17349f8ca97fd18f041ef23
        SHA1..: a40a61f201918fbc790a65704144a356a9935bcf
        SHA256: fc4afb5f25c664b853f4f02b30fd1ea531a6ca1e54cc4afd2ff9f18e6e4f9c85
        SHA512: 1d9d53d6a07ea217cfab19391a30c1b1054055fcba1718afd2f05bb0e9d5235b
        5f55544e0dd636e63b80c346932aa0343f3aa67239021f7b41239c2e01f1c4bd
        PEiD..: -
        PEInfo: PE Structure information

        ( base data )
        entrypointaddress.: 0x5d319d96
        timedatestamp.....: 0x3d39c9ce (Sat Jul 20 20:36:30 2002)
        machinetype.......: 0x14c (I386)

        ( 5 sections )
        name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5
        .text 0x1000 0x21e16 0x22000 6.50 a8fdfe5b3a04b328c72f9689a5323602
        .rdata 0x23000 0x4a54 0x4c00 6.05 f625e1474a7140af787fc08641066a36
        .data 0x28000 0x25f4 0x1e00 4.63 7de50449f0de00fdfdd3b4171fb20b46
        .rsrc 0x2b000 0xfa08 0xfc00 5.05 be9cf84b25c0fce42eb5555871c3599d
        .reloc 0x3b000 0x33c2 0x3400 6.33 1191dac6b689d1c3f3808fc24e39d1b8

        ( 9 imports )
        > urlmon.dll: CreateURLMoniker
        > KERNEL32.dll: WideCharToMultiByte, FreeLibrary, SizeofResource, GetLastError, LoadLibraryExA, lstrcpynA, IsDBCSLeadByte, GetProcAddress, LoadLibraryA, lstrcpyA, lstrcatA, MulDiv, GetFullPathNameA, GetPrivateProfileStringA, GetFileAttributesA, GetEnvironmentVariableA, LocalAlloc, lstrcpyW, GetShortPathNameA, SearchPathA, WritePrivateProfileStringA, GetPrivateProfileSectionA, Sleep, GetModuleFileNameA, InterlockedIncrement, InterlockedDecrement, LeaveCriticalSection, EnterCriticalSection, HeapCreate, GetVersionExA, HeapSize, HeapDestroy, CloseHandle, HeapAlloc, HeapFree, HeapReAlloc, WaitForSingleObject, CreateSemaphoreA, DebugBreak, ExitProcess, GetWindowsDirectoryA, DisableThreadLibraryCalls, GetUserDefaultLCID, GlobalLock, GlobalUnlock, GlobalAlloc, FindResourceA, LoadResource, LockResource, GlobalHandle, GlobalFree, FreeResource, IsBadReadPtr, LocalFree, ReadFile, CreateFileA, lstrcmpiA, GetCurrentThreadId, GetCurrentProcess, FlushInstructionCache, lstrcmpA, lstrlenW, ReleaseSemaphore, InitializeCriticalSection, DeleteCriticalSection, lstrlenA, MultiByteToWideChar, LocalReAlloc
        > USER32.dll: OffsetRect, EqualRect, IntersectRect, wvsprintfA, IsRectEmpty, MessageBoxW, SendDlgItemMessageA, CreateDialogParamA, IsIconic, GetCursorPos, PostMessageA, LoadIconA, SetForegroundWindow, DestroyMenu, TrackPopupMenu, AppendMenuA, CreatePopupMenu, FindWindowA, CharUpperA, CharLowerA, CharUpperW, CharLowerW, CharPrevA, PtInRect, GetKeyState, GetDialogBaseUnits, IsDialogMessageA, WinHelpA, ShowWindow, CharNextA, MessageBoxA, LoadStringA, SetWindowRgn, GetWindowTextA, SetWindowTextA, DialogBoxIndirectParamA, SystemParametersInfoA, MapWindowPoints, GetDlgItem, EnumChildWindows, SetDlgItemTextA, EndDialog, SetCursor, MoveWindow, LoadCursorA, RegisterClassExA, CreateWindowExA, GetClassNameA, InvalidateRgn, InvalidateRect, SetCapture, ReleaseCapture, CreateAcceleratorTableA, GetParent, GetDC, GetDesktopWindow, ReleaseDC, CallWindowProcA, GetFocus, IsChild, GetWindow, SetFocus, DefWindowProcA, FrameRect, InflateRect, BeginPaint, FillRect, GetWindowTextLengthA, UnionRect, EndPaint, GetClientRect, GetWindowRect, DestroyWindow, RedrawWindow, IsWindow, SetWindowPos, GetSysColor, RegisterWindowMessageA, GetSystemMetrics, SendMessageA, GetActiveWindow, wsprintfA, GetWindowLongA, SetWindowLongA, ShowScrollBar, GetClassInfoExA
        > GDI32.dll: GetDeviceCaps, GetObjectA, GetTextExtentPointA, GetTextMetricsA, CreateFontIndirectA, CreateRectRgnIndirect, DeleteMetaFile, CloseMetaFile, RestoreDC, GetStockObject, SetWindowOrgEx, SaveDC, CreateMetaFileA, SetViewportOrgEx, SetMapMode, LPtoDP, CreateDCA, CreateBitmap, CreatePatternBrush, SetROP2, SetBkMode, PatBlt, CreateSolidBrush, DeleteObject, CreateCompatibleBitmap, CreateCompatibleDC, SelectObject, BitBlt, SetWindowExtEx, DeleteDC
        > ADVAPI32.dll: RegEnumKeyExA, RegQueryValueExA, RegEnumValueA, RegQueryInfoKeyA, RegSetValueExA, RegCloseKey, RegDeleteValueA, RegCreateKeyExA, RegDeleteKeyA, RegOpenKeyExA
        > SHELL32.dll: ShellExecuteA
        > ole32.dll: OleLoadFromStream, CreateOleAdviseHolder, CoGetMalloc, CreateBindCtx, OleSaveToStream, WriteClassStm, CreateDataAdviseHolder, OleRegGetMiscStatus, OleRegGetUserType, OleRegEnumVerbs, CoTaskMemRealloc, CLSIDFromString, CLSIDFromProgID, OleUninitialize, OleInitialize, CreateStreamOnHGlobal, OleLockRunning, CoTaskMemAlloc, StringFromCLSID, CoTaskMemFree, CoCreateInstance
        > OLEAUT32.dll: -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -
        > COMCTL32.dll: ImageList_LoadImageA, CreateToolbarEx

        ( 4 exports )
        DllCanUnloadNow, DllGetClassObject, DllRegisterServer, DllUnregisterServer

        en de nieuwe HijackThislog:

        Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
        Scan saved at 19:42:03, on 14/05/2008
        Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
        MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
        Boot mode: Normal

        Running processes:
        C:\WINDOWS\System32\smss.exe
        C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
        C:\WINDOWS\system32\services.exe
        C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
        C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
        C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
        C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
        C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
        C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
        C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
        C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
        C:\WINDOWS\Explorer.EXE
        C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
        C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
        C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
        C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
        C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
        C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
        C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        C:\Program Files\LevelOne\Common\RaUI.exe
        C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
        C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
        C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
        C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
        C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
        R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
        O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
        O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
        O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
        O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
        O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
        O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
        O4 - HKLM\..\Run: [SW20] C:\WINDOWS\system32\sw20.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SW24] C:\WINDOWS\system32\sw24.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
        O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
        O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
        O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
        O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
        O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
        O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')
        O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Netwerkservice')
        O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')
        O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')
        O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
        O4 - Global Startup: Levelone Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\LevelOne\Common\RaUI.exe
        O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
        O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
        O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
        O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
        O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O16 - DPF: {029FDBA6-3547-11D7-AA4C-0050BF051A00} (Rawflow ICD Client) - http://194.78.112.62/Rawflow.cab
        O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.mail.live.com/mail/w1/resources/MSNPUpld.cab
        O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1156007354828
        O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab
        O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
        O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
        O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
        O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
        O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
        O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
        O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
        O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

        --
        End of file - 7077 bytes


        Jaman wat een boeltje, is het zo erg? of standaard erg?
        hehe

        Bedankt,
        na de vorige kuur al HEEL WAT stukken beter.

        Comment


        • #9
         Hoi,

         Alles ziet er weer schoon uit.
         Doe nog wel even het volgende:

         Je Java software is verouderd.
         Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.
         Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

         Download Java Runtime Environment (JRE) 6u6.
         • Scroll omlaag naar : "The J2SE Runtime Environment (JRE) allows end-users to run Java applications".
         • Klik op de "Download" knop aan de rechterkant.
         • Vink aan: "Accept License Agreement".
         • De pagina zal herladen.
         • Klik op de link om Windows Offline Installation te downloaden met Meerdere-talen, en bewaar het naar je Bureaublad.
         • Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!
         • Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
         • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
         • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
         • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
         • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
         • Dubbelklik vervolgens op jre-6u6-windows-i586-p.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.


         Ga naar de Windows update site en haal alle updates op, dit ter bescherming van je pc.
         Lees deze pagina eens door om herinfectie te voorkomen.

         Je mag HijackThis weer verwijderen.

         Je mag ComboFix deïnstalleren door het volgende te doen:
         Ga naar Start > Uitvoeren en typ daar combofix /u.
         Dit zal ComboFix doen deïnstalleren en alle, evetueel geïnfecteerde systeemherstelpunten verwijderen.


         Succes
         Met vriendelijke groet,
         Blackbird

         Comment


         • #10
          bedankt voor alles

          veel succes in de toekomst

          bye bye

          Comment


          • #11
           Graag gedaan hoor.
           Met vriendelijke groet,
           Blackbird

           Comment

           Sorry, you are not authorized to view this page
           Working...
           X