Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Anti Virus Programma

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Anti Virus Programma

  Ik heb laatst blijkbaar via internet een anti virus programma gedownload. (of een anti-spyware, kan zelfs beide zijn.) Alleen dat programma wil ik eraf..
  Het laat internet soms flippen en ik kan mijn home page niet meer veranderen. (Staat automatisch op de startsite van da anti virus programma.)
  Het geeft ook mogelijke virussen aan terwijl McAfee hier niks van zegt.

  Hier volgt het logje:

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:34:56, on 14-5-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  C:\Program Files\Dell Network Assistant\hnm_svc.exe
  c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
  C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
  C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  c:\program files\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
  C:\Program Files\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\PixArt\PAC7311\Monitor.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
  C:\Program Files\Dell Network Assistant\ezi_hnm2.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
  C:\Program Files\WiFiConnector\NintendoWFCReg.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://internetsearchservice.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://internetsearchservice.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://internetsearchservice.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://internetsearchservice.com/ie6.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://internetsearchservice.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://internetsearchservice.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://internetsearchservice.com/ie6.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://internetsearchservice.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://internetsearchservice.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://internetsearchservice.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll
  O2 - BHO: 834668 helper - {413B556F-9483-4319-9DCA-5378529986E2} - C:\WINDOWS\system32\834668\834668.dll
  O2 - BHO: McAfee Anti-Phishing Filter - {41D68ED8-4CFF-4115-88A6-6EBB8AF19000} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7C109800-A5D5-438F-9640-18D17E168B88} - C:\Program Files\NetProject\sbmdl.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
  O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll
  O3 - Toolbar: Internet Service - {51D81DD5-55B7-497F-95DB-D356429BB54E} - C:\Program Files\NetProject\wamdl.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] C:\Program Files\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PAC7311_Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC7311\Monitor.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-3888614320-2397303572-2193093053-1008\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Lex')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-3888614320-2397303572-2193093053-1008\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background (User 'Lex')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-3888614320-2397303572-2193093053-1008\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'Lex')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Dell Network Assistant.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
  O4 - Global Startup: Microsoft Office Werkbalk.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSOFFICE.EXE
  O4 - Global Startup: Nintendo Wi-Fi USB Connector registratiesoftware uitvoeren.lnk = C:\Program Files\WiFiConnector\NintendoWFCReg.exe
  O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: McAfee Anti-Phishing Filter - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.getietool.com/redirect.php (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.getietool.com/redirect.php (file missing)
  O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
  O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game06.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
  O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
  O22 - SharedTaskScheduler: delayingly - {e89fa8e9-5c0b-45f6-a70e-f7b177bcd193} - C:\WINDOWS\system32\rtmipr.dll
  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: Advanced Networking Service (hnmsvc) - SingleClick Systems - C:\Program Files\Dell Network Assistant\hnm_svc.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
  O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe
  O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - McAfee Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

 • #2
  Download SmitfraudFix (by S!Ri) en plaats het op je bureaublad.
  Start de computer op in veilige modus. Hoe je dit doet kan je hier lezen.
  Sluit alle open vensters.
  Start Hijackthis en vink de volgende items aan:
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://internetsearchservice.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://internetsearchservice.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://internetsearchservice.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://internetsearchservice.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://internetsearchservice.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://internetsearchservice.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://internetsearchservice.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://internetsearchservice.com
  O2 - BHO: 834668 helper - {413B556F-9483-4319-9DCA-5378529986E2} - C:\WINDOWS\system32\834668\834668.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7C109800-A5D5-438F-9640-18D17E168B88} - C:\Program Files\NetProject\sbmdl.dll
  O3 - Toolbar: Internet Service - {51D81DD5-55B7-497F-95DB-D356429BB54E} - C:\Program Files\NetProject\wamdl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.getietool.com/redirect.php (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.getietool.com/redirect.php (file missing)
  O22 - SharedTaskScheduler: delayingly - {e89fa8e9-5c0b-45f6-a70e-f7b177bcd193} - C:\WINDOWS\system32\rtmipr.dll

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis.


  Dubbelklik op smitfraudfix.exe.
  Kies optie #2 - Clean door 2 te typen en druk dan op "Enter".

  Wanneer de volgende vraag gesteld: "Registry cleaning - Do you want to clean the registry ?"; antwoord je "Yes/ja" door Y te typen en daarna op "Enter" te klikken. Dit zal je bureaublad terug herstellen en registersleutels die deze infectie heeft aangemaakt weer verwijderen.

  De tool zal daarna je computer opnieuw laten opstarten om de restanten te verwijderen.
  Indien de computer niet automatisch start, start je de pc zelf opnieuw in normale windowsmodus.
  Wanneer de computer opnieuw gestart is zal er een logfile open: C:\rapport.txt.
  Post de inhoud van dat logje samen met een nieuwe hijackthislog.

  Comment


  • #3
   Ik heb alles gedaan wat u zei maar het logje dat zou moeten zijn geopend (C:\rapport.txt.) Kwam toen ik nog in de veilige modus zat en toen ik eenmaal terug was bij de normale modus was het weg. Dus dat heb ik niet meer.

   Hier is wel het hijackthis logje:

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 20:16:23, on 14-5-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   C:\Program Files\Dell Network Assistant\hnm_svc.exe
   c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
   c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
   c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
   c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\OasClnt.exe
   c:\program files\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
   c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
   C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
   C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
   C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
   C:\Program Files\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe
   C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
   C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   C:\WINDOWS\PixArt\PAC7311\Monitor.exe
   C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
   C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
   C:\Program Files\Dell Network Assistant\ezi_hnm2.exe
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
   C:\Program Files\WiFiConnector\NintendoWFCReg.exe
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
   c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://internetsearchservice.com
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://internetsearchservice.com
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://internetsearchservice.com
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://internetsearchservice.com/ie6.html
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://internetsearchservice.com
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://internetsearchservice.com
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://internetsearchservice.com/ie6.html
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://internetsearchservice.com
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://internetsearchservice.com
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://internetsearchservice.com
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll
   O2 - BHO: 834668 helper - {413B556F-9483-4319-9DCA-5378529986E2} - C:\WINDOWS\system32\834668\834668.dll
   O2 - BHO: McAfee Anti-Phishing Filter - {41D68ED8-4CFF-4115-88A6-6EBB8AF19000} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll
   O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: (no name) - {7C109800-A5D5-438F-9640-18D17E168B88} - C:\Program Files\NetProject\sbmdl.dll
   O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
   O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
   O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
   O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll
   O3 - Toolbar: Internet Service - {51D81DD5-55B7-497F-95DB-D356429BB54E} - C:\Program Files\NetProject\wamdl.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
   O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
   O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask
   O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
   O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] C:\Program Files\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [PAC7311_Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC7311\Monitor.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
   O4 - Global Startup: Dell Network Assistant.lnk = ?
   O4 - Global Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
   O4 - Global Startup: Microsoft Office Werkbalk.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSOFFICE.EXE
   O4 - Global Startup: Nintendo Wi-Fi USB Connector registratiesoftware uitvoeren.lnk = C:\Program Files\WiFiConnector\NintendoWFCReg.exe
   O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
   O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm
   O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: McAfee Anti-Phishing Filter - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.getietool.com/redirect.php (file missing)
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.getietool.com/redirect.php (file missing)
   O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
   O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
   O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game06.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
   O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
   O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
   O22 - SharedTaskScheduler: delayingly - {e89fa8e9-5c0b-45f6-a70e-f7b177bcd193} - C:\WINDOWS\system32\rtmipr.dll
   O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: Advanced Networking Service (hnmsvc) - SingleClick Systems - C:\Program Files\Dell Network Assistant\hnm_svc.exe
   O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
   O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
   O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
   O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
   O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe
   O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - McAfee Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
   O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

   --
   End of file - 12136 bytes

   Comment


   • #4
    Post de inhoud van dit bestand: C:\rapport.txt

    Comment


    • #5
     Zoals ik zei dat bestand opende zich in de veilige modus en dat ben ik nu dus kwijt...

     Comment


     • #6
      In principe wordt dat bestand niet zomaar verwijderd.
      Ga naar start - uitvoeren en tik in: C:\rapport.txt

      Heb je de instructies correct uitgevoerd want je hijackthislog is nauwelijks gewijzigd en na het uitvoeren van de instructies zou er toch wel wat gewijzigd moeten zijn hoor.

      Comment


      • #7
       Oke ik heb het nou:

       SmitFraudFix v2.320

       Scan done at 20:02:15,59, wo 14-05-2008
       Run from C:\Documents and Settings\Jelle van Hees\Bureaublad\SmitfraudFix
       OS: Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600] - Windows_NT
       The filesystem type is NTFS
       Fix run in safe mode

       »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
       !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

       SrchSTS.exe by S!Ri
       Search SharedTaskScheduler's .dll

       »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process


       »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts


       127.0.0.1 localhost
       127.0.0.1 bin.errorprotector.com ## added by CiD
       127.0.0.1 br.errorsafe.com ## added by CiD
       127.0.0.1 br.winantivirus.com ## added by CiD
       127.0.0.1 br.winfixer.com ## added by CiD
       127.0.0.1 cdn.drivecleaner.com ## added by CiD
       127.0.0.1 cdn.errorsafe.com ## added by CiD
       127.0.0.1 cdn.winsoftware.com ## added by CiD
       127.0.0.1 de.errorsafe.com ## added by CiD
       127.0.0.1 de.winantivirus.com ## added by CiD
       127.0.0.1 download.cdn.drivecleaner.com ## added by CiD
       127.0.0.1 download.cdn.errorsafe.com ## added by CiD
       127.0.0.1 download.cdn.winsoftware.com ## added by CiD
       127.0.0.1 download.errorsafe.com ## added by CiD
       127.0.0.1 download.systemdoctor.com ## added by CiD
       127.0.0.1 download.winantispyware.com ## added by CiD
       127.0.0.1 download.windrivecleaner.com ## added by CiD
       127.0.0.1 download.winfixer.com ## added by CiD
       127.0.0.1 drivecleaner.com ## added by CiD
       127.0.0.1 dynamique.drivecleaner.com ## added by CiD
       127.0.0.1 errorprotector.com ## added by CiD
       127.0.0.1 errorsafe.com ## added by CiD
       127.0.0.1 es.winantivirus.com ## added by CiD
       127.0.0.1 fr.winantivirus.com ## added by CiD
       127.0.0.1 fr.winfixer.com ## added by CiD
       127.0.0.1 go.drivecleaner.com ## added by CiD
       127.0.0.1 go.errorsafe.com ## added by CiD
       127.0.0.1 go.winantispyware.com ## added by CiD
       127.0.0.1 go.winantivirus.com ## added by CiD
       127.0.0.1 hk.winantivirus.com ## added by CiD
       127.0.0.1 instlog.errorsafe.com ## added by CiD
       127.0.0.1 instlog.winantivirus.com ## added by CiD
       127.0.0.1 instlog.winfixer.com ## added by CiD
       127.0.0.1 jsp.drivecleaner.com ## added by CiD
       127.0.0.1 kb.errorsafe.com ## added by CiD
       127.0.0.1 kb.winantivirus.com ## added by CiD
       127.0.0.1 nl.errorsafe.com ## added by CiD
       127.0.0.1 se.errorsafe.com ## added by CiD
       127.0.0.1 secure.drivecleaner.com ## added by CiD
       127.0.0.1 secure.errorsafe.com ## added by CiD
       127.0.0.1 secure.winantispam.com ## added by CiD
       127.0.0.1 secure.winantispy.com ## added by CiD
       127.0.0.1 secure.winantivirus.com ## added by CiD
       127.0.0.1 support.winantivirus.com ## added by CiD
       127.0.0.1 trial.updates.winsoftware.com ## added by CiD
       127.0.0.1 ulog.winantivirus.com ## added by CiD
       127.0.0.1 utils.errorsafe.com ## added by CiD
       127.0.0.1 utils.winantivirus.com ## added by CiD
       127.0.0.1 utils.winfixer.com ## added by CiD
       127.0.0.1 winantispyware.com ## added by CiD
       127.0.0.1 winantivirus.com ## added by CiD
       127.0.0.1 winfixer.com ## added by CiD
       127.0.0.1 winfixer2006.com ## added by CiD
       127.0.0.1 winsoftware.com ## added by CiD
       127.0.0.1 www.drivecleaner.com ## added by CiD
       127.0.0.1 www.errorprotector.com ## added by CiD
       127.0.0.1 www.errorsafe.com ## added by CiD
       127.0.0.1 www.systemdoctor.com ## added by CiD
       127.0.0.1 www.utils.winfixer.com ## added by CiD
       127.0.0.1 www.win-anti-virus-pro.com ## added by CiD
       127.0.0.1 www.win-virus-pro.com ## added by CiD
       127.0.0.1 www.winantispam.com ## added by CiD
       127.0.0.1 www.winantispy.com ## added by CiD
       127.0.0.1 www.winantispyware.com ## added by CiD
       127.0.0.1 www.winantivirus.com ## added by CiD
       127.0.0.1 www.winantiviruspro.com ## added by CiD
       127.0.0.1 www.windrivecleaner.com ## added by CiD
       127.0.0.1 www.windrivesafe.com ## added by CiD
       127.0.0.1 www.winfixer.com ## added by CiD
       127.0.0.1 www.winfixer2006.com ## added by CiD
       127.0.0.1 www.winsoftware.com ## added by CiD

       »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix

       VACFix
       Credits: Malware Analysis & Diagnostic
       Code: S!Ri


       »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winsock2 Fix

       S!Ri's WS2Fix: LSP not Found.


       »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

       GenericRenosFix by S!Ri


       »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

       C:\Program Files\NetProject\ Deleted

       »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix

       IEDFix
       Credits: Malware Analysis & Diagnostic
       Code: S!Ri


       »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix

       404Fix
       Credits: Malware Analysis & Diagnostic
       Code: S!Ri


       »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

       HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{D3ED42FD-1E64-4263-9251-69F91EE26798}: DhcpNameServer=192.168.2.1
       HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{D3ED42FD-1E64-4263-9251-69F91EE26798}: DhcpNameServer=192.168.2.1
       HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{D3ED42FD-1E64-4263-9251-69F91EE26798}: DhcpNameServer=192.168.2.1
       HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.2.1
       HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.2.1
       HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.2.1


       »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files


       »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
       !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

       [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
       "System"=""


       »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

       Registry Cleaning done.

       »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix
       !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

       SrchSTS.exe by S!Ri
       Search SharedTaskScheduler's .dll


       »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

       Comment


       • #8
        Heb je de instructies met hijackthis ook uitgevoerd in veilige modus?

        Comment


        • #9
         Ik geloof dat ik alles heb gedaan zoals u het zei.

         Comment


         • #10
          "Ik geloof" klinkt niet echt overtuigend.

          Herhaal alle stappen.

          Comment


          • #11
           Hijackthis:

           Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
           Scan saved at 20:27:13, on 15-5-2008
           Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
           MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
           Boot mode: Normal

           Running processes:
           C:\WINDOWS\System32\smss.exe
           C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
           C:\WINDOWS\system32\services.exe
           C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
           C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
           C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
           C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
           C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
           C:\Program Files\Dell Network Assistant\hnm_svc.exe
           c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
           C:\WINDOWS\Explorer.EXE
           c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
           c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
           c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\OasClnt.exe
           C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe
           C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
           c:\program files\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
           c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
           C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
           C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
           C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
           C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
           C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
           C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
           C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
           C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
           C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
           C:\Program Files\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe
           C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
           C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
           C:\WINDOWS\PixArt\PAC7311\Monitor.exe
           C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
           C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
           C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
           C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
           C:\Program Files\Dell Network Assistant\ezi_hnm2.exe
           C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
           c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe
           C:\Program Files\WiFiConnector\NintendoWFCReg.exe
           C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
           C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
           C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
           C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
           C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
           C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
           C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\d4e4c7d59d6a155079f9e35776c9d483\update\update.exe
           C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

           R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://internetsearchservice.com
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://internetsearchservice.com
           R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://internetsearchservice.com
           R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://internetsearchservice.com/ie6.html
           R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://internetsearchservice.com
           R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://internetsearchservice.com
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://internetsearchservice.com/ie6.html
           R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://internetsearchservice.com
           R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
           R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://internetsearchservice.com
           R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://internetsearchservice.com
           R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
           O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
           O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll
           O2 - BHO: 834668 helper - {413B556F-9483-4319-9DCA-5378529986E2} - C:\WINDOWS\system32\834668\834668.dll
           O2 - BHO: McAfee Anti-Phishing Filter - {41D68ED8-4CFF-4115-88A6-6EBB8AF19000} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll
           O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
           O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
           O2 - BHO: (no name) - {7C109800-A5D5-438F-9640-18D17E168B88} - C:\Program Files\NetProject\sbmdl.dll
           O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
           O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
           O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
           O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
           O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
           O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
           O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll
           O3 - Toolbar: Internet Service - {51D81DD5-55B7-497F-95DB-D356429BB54E} - C:\Program Files\NetProject\wamdl.dll
           O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
           O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
           O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
           O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask
           O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
           O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] C:\Program Files\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
           O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
           O4 - HKLM\..\Run: [PAC7311_Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC7311\Monitor.exe
           O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
           O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
           O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
           O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
           O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
           O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
           O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
           O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
           O4 - Global Startup: Dell Network Assistant.lnk = ?
           O4 - Global Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
           O4 - Global Startup: Microsoft Office Werkbalk.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSOFFICE.EXE
           O4 - Global Startup: Nintendo Wi-Fi USB Connector registratiesoftware uitvoeren.lnk = C:\Program Files\WiFiConnector\NintendoWFCReg.exe
           O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
           O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm
           O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm
           O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
           O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
           O9 - Extra button: (no name) - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll
           O9 - Extra 'Tools' menuitem: McAfee Anti-Phishing Filter - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll
           O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.getietool.com/redirect.php (file missing)
           O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.getietool.com/redirect.php (file missing)
           O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
           O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
           O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
           O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
           O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
           O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
           O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
           O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
           O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game06.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
           O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
           O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
           O22 - SharedTaskScheduler: delayingly - {e89fa8e9-5c0b-45f6-a70e-f7b177bcd193} - C:\WINDOWS\system32\rtmipr.dll
           O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
           O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
           O23 - Service: Advanced Networking Service (hnmsvc) - SingleClick Systems - C:\Program Files\Dell Network Assistant\hnm_svc.exe
           O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
           O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
           O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
           O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
           O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
           O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe
           O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - McAfee Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
           O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

           --
           End of file - 12168 bytes

           SmitFraudFix:

           SmitFraudFix v2.320

           Scan done at 20:16:39,76, do 15-05-2008
           Run from C:\Documents and Settings\Jelle van Hees\Bureaublad\SmitfraudFix
           OS: Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600] - Windows_NT
           The filesystem type is NTFS
           Fix run in safe mode

           »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
           !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

           SrchSTS.exe by S!Ri
           Search SharedTaskScheduler's .dll

           »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process


           »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts


           127.0.0.1 localhost
           127.0.0.1 bin.errorprotector.com ## added by CiD
           127.0.0.1 br.errorsafe.com ## added by CiD
           127.0.0.1 br.winantivirus.com ## added by CiD
           127.0.0.1 br.winfixer.com ## added by CiD
           127.0.0.1 cdn.drivecleaner.com ## added by CiD
           127.0.0.1 cdn.errorsafe.com ## added by CiD
           127.0.0.1 cdn.winsoftware.com ## added by CiD
           127.0.0.1 de.errorsafe.com ## added by CiD
           127.0.0.1 de.winantivirus.com ## added by CiD
           127.0.0.1 download.cdn.drivecleaner.com ## added by CiD
           127.0.0.1 download.cdn.errorsafe.com ## added by CiD
           127.0.0.1 download.cdn.winsoftware.com ## added by CiD
           127.0.0.1 download.errorsafe.com ## added by CiD
           127.0.0.1 download.systemdoctor.com ## added by CiD
           127.0.0.1 download.winantispyware.com ## added by CiD
           127.0.0.1 download.windrivecleaner.com ## added by CiD
           127.0.0.1 download.winfixer.com ## added by CiD
           127.0.0.1 drivecleaner.com ## added by CiD
           127.0.0.1 dynamique.drivecleaner.com ## added by CiD
           127.0.0.1 errorprotector.com ## added by CiD
           127.0.0.1 errorsafe.com ## added by CiD
           127.0.0.1 es.winantivirus.com ## added by CiD
           127.0.0.1 fr.winantivirus.com ## added by CiD
           127.0.0.1 fr.winfixer.com ## added by CiD
           127.0.0.1 go.drivecleaner.com ## added by CiD
           127.0.0.1 go.errorsafe.com ## added by CiD
           127.0.0.1 go.winantispyware.com ## added by CiD
           127.0.0.1 go.winantivirus.com ## added by CiD
           127.0.0.1 hk.winantivirus.com ## added by CiD
           127.0.0.1 instlog.errorsafe.com ## added by CiD
           127.0.0.1 instlog.winantivirus.com ## added by CiD
           127.0.0.1 instlog.winfixer.com ## added by CiD
           127.0.0.1 jsp.drivecleaner.com ## added by CiD
           127.0.0.1 kb.errorsafe.com ## added by CiD
           127.0.0.1 kb.winantivirus.com ## added by CiD
           127.0.0.1 nl.errorsafe.com ## added by CiD
           127.0.0.1 se.errorsafe.com ## added by CiD
           127.0.0.1 secure.drivecleaner.com ## added by CiD
           127.0.0.1 secure.errorsafe.com ## added by CiD
           127.0.0.1 secure.winantispam.com ## added by CiD
           127.0.0.1 secure.winantispy.com ## added by CiD
           127.0.0.1 secure.winantivirus.com ## added by CiD
           127.0.0.1 support.winantivirus.com ## added by CiD
           127.0.0.1 trial.updates.winsoftware.com ## added by CiD
           127.0.0.1 ulog.winantivirus.com ## added by CiD
           127.0.0.1 utils.errorsafe.com ## added by CiD
           127.0.0.1 utils.winantivirus.com ## added by CiD
           127.0.0.1 utils.winfixer.com ## added by CiD
           127.0.0.1 winantispyware.com ## added by CiD
           127.0.0.1 winantivirus.com ## added by CiD
           127.0.0.1 winfixer.com ## added by CiD
           127.0.0.1 winfixer2006.com ## added by CiD
           127.0.0.1 winsoftware.com ## added by CiD
           127.0.0.1 www.drivecleaner.com ## added by CiD
           127.0.0.1 www.errorprotector.com ## added by CiD
           127.0.0.1 www.errorsafe.com ## added by CiD
           127.0.0.1 www.systemdoctor.com ## added by CiD
           127.0.0.1 www.utils.winfixer.com ## added by CiD
           127.0.0.1 www.win-anti-virus-pro.com ## added by CiD
           127.0.0.1 www.win-virus-pro.com ## added by CiD
           127.0.0.1 www.winantispam.com ## added by CiD
           127.0.0.1 www.winantispy.com ## added by CiD
           127.0.0.1 www.winantispyware.com ## added by CiD
           127.0.0.1 www.winantivirus.com ## added by CiD
           127.0.0.1 www.winantiviruspro.com ## added by CiD
           127.0.0.1 www.windrivecleaner.com ## added by CiD
           127.0.0.1 www.windrivesafe.com ## added by CiD
           127.0.0.1 www.winfixer.com ## added by CiD
           127.0.0.1 www.winfixer2006.com ## added by CiD
           127.0.0.1 www.winsoftware.com ## added by CiD

           »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix

           VACFix
           Credits: Malware Analysis & Diagnostic
           Code: S!Ri


           »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winsock2 Fix

           S!Ri's WS2Fix: LSP not Found.


           »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

           GenericRenosFix by S!Ri


           »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

           C:\Program Files\NetProject\ Deleted

           »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix

           IEDFix
           Credits: Malware Analysis & Diagnostic
           Code: S!Ri


           »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 404Fix

           404Fix
           Credits: Malware Analysis & Diagnostic
           Code: S!Ri


           »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

           HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{D3ED42FD-1E64-4263-9251-69F91EE26798}: DhcpNameServer=192.168.2.1
           HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{D3ED42FD-1E64-4263-9251-69F91EE26798}: DhcpNameServer=192.168.2.1
           HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{D3ED42FD-1E64-4263-9251-69F91EE26798}: DhcpNameServer=192.168.2.1
           HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.2.1
           HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.2.1
           HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.2.1


           »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files


           »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
           !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
           "System"=""


           »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

           Registry Cleaning done.

           »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix
           !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

           SrchSTS.exe by S!Ri
           Search SharedTaskScheduler's .dll


           »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End           Mocht het weer fout zijn maakt het uit dat ik alles heb gedaan op mijn eigen accountsnaam? Je kon namelijk ook administrator kiezen.

           Comment


           • #12
            Smitfraudfix krijgt deze blijkbaar niet weg.
            Best alles onder je eigen account doen.
            We proberen wat anders.

            Download combofix.exe van deze site: http://www.bleepingcomputer.com/comb...uikt-te-worden
            Volg de instructies die daar gegeven worden. Is er iets niet duidelijk, dan vraag je het.
            Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt).
            Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

            Comment


            • #13
             Ik voer de stappen straks uit.

             Comment


             • #14
              ComboFix:
              ComboFix 08-05-15.3 - Jelle van Hees 2008-05-17 13:05:04.1 - NTFSx86
              Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.593 [GMT 2:00]
              Gestart vanuit: C:\Documents and Settings\Jelle van Hees\Bureaublad\ComboFix.exe
              .

              (((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
              .

              C:\Program Files\NetProject
              C:\Program Files\NetProject\myd.ico
              C:\Program Files\NetProject\mym.ico
              C:\Program Files\NetProject\myp.ico
              C:\Program Files\NetProject\myv.ico
              C:\Program Files\NetProject\ot.ico
              C:\Program Files\NetProject\sbmdl.dll
              C:\Program Files\NetProject\sbmntr.exe
              C:\Program Files\NetProject\sbsm.exe
              C:\Program Files\NetProject\sbun.exe
              C:\Program Files\NetProject\scit.exe
              C:\Program Files\NetProject\scm.exe
              C:\Program Files\NetProject\scu.exe
              C:\Program Files\NetProject\ts.ico
              C:\Program Files\NetProject\wamdl.dll
              C:\Program Files\NetProject\waun.exe
              C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\setup.inf
              C:\WINDOWS\system32\834668\834668.dll

              .
              (((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-04-17 to 2008-05-17 ))))))))))))))))))))))))))))))
              .

              2008-05-14 19:40 . 2008-05-14 20:08 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator.JELLE\Sjablonen
              2008-05-14 19:40 . 2008-05-14 20:08 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator.JELLE\Mijn documenten
              2008-05-14 19:40 . 2008-05-14 20:08 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator.JELLE\Favorieten
              2008-05-14 19:40 . 2006-07-13 20:19 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator.JELLE\Application Data\Corel
              2008-05-14 19:40 . 2008-05-14 20:08 <DIR> d---s---- C:\Documents and Settings\Administrator.JELLE
              2008-05-14 19:40 . 2008-05-17 13:00 1,024 --ah----- C:\Documents and Settings\Administrator.JELLE\ntuser.dat.LOG
              2008-05-14 19:11 . 2008-05-14 20:08 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Sjablonen
              2008-05-14 19:11 . 2008-05-14 20:08 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten
              2008-05-14 19:11 . 2008-05-14 20:08 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Favorieten
              2008-05-14 19:11 . 2006-07-13 20:19 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Corel
              2008-05-14 19:11 . 2008-05-14 20:08 <DIR> d---s---- C:\Documents and Settings\Administrator
              2008-05-14 19:11 . 2008-05-17 13:00 1,024 --ah----- C:\Documents and Settings\Administrator\ntuser.dat.LOG
              2008-05-14 16:34 . 2008-05-14 16:34 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
              2008-05-13 22:09 . 2008-05-17 13:06 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\834668
              2008-05-10 23:59 . 2008-05-14 17:35 <DIR> d-------- C:\Program Files\Voyage Century Online
              2008-05-10 14:51 . 2008-05-10 14:52 <DIR> d-------- C:\Program Files\FlashGet
              2008-05-10 14:45 . 2008-05-10 14:45 <DIR> d-------- C:\Program Files\uTorrent
              2008-05-01 19:34 . 2007-08-13 18:54 33,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\dllcache\custsat.dll

              .
              ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
              .
              2008-05-17 09:43 --------- d---a-w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
              2008-05-16 16:00 --------- d-----w C:\Program Files\Norton Security Scan
              2008-05-15 14:33 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Jelle van Hees\Application Data\Apple Computer
              2008-05-14 16:02 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
              2008-05-13 16:39 13,312 --s-a-w C:\WINDOWS\system32\rtmipr.dll
              2008-05-10 22:39 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Jelle van Hees\Application Data\uTorrent
              2008-05-07 18:10 5,852 --sha-w C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys
              2008-05-07 18:01 --------- d-----w C:\Program Files\LimeWire
              2008-04-12 12:22 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\ArcSoft
              2008-04-12 12:22 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Lex\Application Data\ArcSoft
              2008-04-12 12:21 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information
              2008-04-12 12:21 --------- d-----w C:\Program Files\ArcSoft
              2008-04-09 15:00 278,984 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\atksgt.sys
              2008-04-09 14:33 25,416 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\lirsgt.sys
              2008-04-09 14:27 --------- d-----w C:\Program Files\Ubisoft
              2008-04-09 12:32 230,432 ----a-w C:\PA7311.DAT
              2008-04-04 13:37 --------- d-----w C:\Program Files\Apple Software Update
              2008-04-02 13:04 --------- d-----w C:\Program Files\Everest Poker
              2008-03-30 11:03 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live
              2008-03-30 11:02 --------- dcsh--w C:\Program Files\Common Files\WindowsLiveInstaller
              2008-03-30 11:02 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WLInstaller
              2008-03-29 13:56 716,264 ----a-w C:\WINDOWS\unins000.exe
              2008-03-29 13:56 --------- d-----w C:\Program Files\Atari
              2008-03-27 19:34 --------- d-----w C:\Program Files\Java
              2008-03-25 04:51 621,344 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mswstr10.dll
              2008-03-25 04:51 621,344 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mswstr10.dll
              2008-03-25 04:51 183,072 ----a-w C:\WINDOWS\system32\msjint40.dll
              2008-03-25 04:51 183,072 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\msjint40.dll
              2008-03-24 20:25 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee.com
              2008-03-20 10:43 --------- d--h--r C:\Documents and Settings\Lex\Application Data\SecuROM
              2008-03-20 08:10 1,845,376 ----a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
              2008-03-20 08:10 1,845,376 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\win32k.sys
              2008-03-01 16:35 3,591,680 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshtml.dll
              2008-02-29 08:58 70,656 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ie4uinit.exe
              2008-02-29 08:58 625,664 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\iexplore.exe
              2008-02-22 10:00 13,824 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieudinit.exe
              2008-02-20 06:51 282,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll
              2008-02-20 06:51 282,624 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\gdi32.dll
              2008-02-20 05:39 45,568 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dnsrslvr.dll
              2008-02-20 05:39 45,568 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\dnsrslvr.dll
              2008-02-20 05:39 148,992 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\dnsapi.dll
              .

              ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
              .
              .
              REGEDIT4
              *Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
              "{51D81DD5-55B7-497F-95DB-D356429BB54E}"= "C:\Program Files\NetProject\wamdl.dll" [ ]

              [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{51d81dd5-55b7-497f-95db-d356429bb54e}]

              [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]
              "{51D81DD5-55B7-497F-95DB-D356429BB54E}"= C:\Program Files\NetProject\wamdl.dll [ ]

              [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{51d81dd5-55b7-497f-95db-d356429bb54e}]

              [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
              "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 13:00 15360]
              "MsnMsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-10-18 11:34 5724184]
              "swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-07-29 15:18 68856]

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
              "igfxtray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" [2005-10-14 21:49 94208]
              "igfxhkcmd"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" [2005-10-14 21:46 77824]
              "igfxpers"="C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe" [2005-10-14 21:50 114688]
              "SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 05:25 144784]
              "DMXLauncher"="C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe" [2005-10-05 04:12 94208]
              "ISUSPM Startup"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" [2005-06-10 11:44 249856]
              "ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-06-10 11:44 81920]
              "DLA"="C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE" [2005-09-08 06:20 122940]
              "VSOCheckTask"="C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" [2005-07-08 19:18 151552]
              "OASClnt"="C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe" [2005-08-11 23:02 53248]
              "MCAgentExe"="c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe" [2005-09-22 19:29 303104]
              "MCUpdateExe"="C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe" [2006-01-11 13:05 212992]
              "MSKDetectorExe"="C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe" [2005-07-12 20:05 1117184]
              "MSKAGENTEXE"="C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe" [2005-07-12 19:06 110592]
              "VirusScan Online"="c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe" [2005-08-10 13:49 163840]
              "MPFExe"="C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe" [2005-09-27 18:17 999424]
              "Corel Photo Downloader"="C:\Program Files\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe" [2006-02-10 00:34 106496]
              "QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-04-27 09:41 282624]
              "iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-06-28 09:14 270648]
              "PAC7311_Monitor"="C:\WINDOWS\PixArt\PAC7311\Monitor.exe" [2006-11-03 12:01 319488]

              [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
              "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 13:00 15360]

              C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
              Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2004-12-14 04:44:06 29696]
              Dell Network Assistant.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{0240BDFB-2995-4A3F-8C96-18D41282B716}\Icon0240BDFB3.exe [2006-07-13 20:23:53 7168]
              Microsoft Office Snelzoeken.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE [1997-09-22 111376]
              Microsoft Office Werkbalk.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSOFFICE.EXE [1997-09-22 338432]
              Nintendo Wi-Fi USB Connector registratiesoftware uitvoeren.lnk - C:\Program Files\WiFiConnector\NintendoWFCReg.exe [2007-10-07 12:53:09 1073152]
              Office Opstarten.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE [1997-09-22 51984]

              [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\sharedtaskscheduler]
              "{e89fa8e9-5c0b-45f6-a70e-f7b177bcd193}"= C:\WINDOWS\system32\rtmipr.dll [2008-05-13 18:39 13312]

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
              "AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiVirus]
              "DisableMonitoring"=dword:00000001

              [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeFirewall]
              "DisableMonitoring"=dword:00000001

              [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
              "EnableFirewall"= 0 (0x0)

              [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
              "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
              "C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=
              "C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=
              "C:\\Program Files\\WiFiConnector\\NintendoWFCReg.exe"=
              "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
              "C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=
              "C:\\Program Files\\Ubisoft\\THE SETTLERS - Rise of an Empire\\base\\bin\\Settlers6.exe"=
              "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
              "C:\\Program Files\\uTorrent\\utorrent.exe"=
              "C:\\Program Files\\Dell Network Assistant\\ezi_hnm2.exe"=

              [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
              "10421:UDP"= 10421:UDP:SingleClick Discovery Protocol
              "10426:UDP"= 10426:UDP:SingleClick ICC

              S3 PAC7311;Trust WB-3400T Webcam;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PA707UCM.SYS [2007-03-14 11:57]

              *Newly Created Service* - CATCHME
              .
              Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map
              "2008-05-10 11:35:01 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
              - C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
              "2008-05-16 16:00:05 C:\WINDOWS\Tasks\Norton Security Scan.job"
              - C:\Program Files\Norton Security Scan\Nss.exe
              "2008-05-17 09:41:53 C:\WINDOWS\Tasks\Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (JELLE-Jelle van Hees).job"
              - c:\program files\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe
              .
              **************************************************************************

              catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
              Rootkit scan 2008-05-17 13:08:32
              Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

              scannen van verborgen processen ...

              scannen van verborgen autostart items ...

              scannen van verborgen bestanden ...

              Scan succesvol afgerond
              verborgen bestanden: 0

              **************************************************************************
              .
              Voltooingstijd: 2008-05-17 13:09:52
              ComboFix-quarantined-files.txt 2008-05-17 11:09:29

              Pre-Run: 25,303,773,184 bytes beschikbaar
              Post-Run: 26,426,634,240 bytes beschikbaar

              185 --- E O F --- 2008-05-15 20:46:38


              Hijackthis:
              Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
              Scan saved at 13:14:42, on 17-5-2008
              Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
              MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
              Boot mode: Normal

              Running processes:
              C:\WINDOWS\System32\smss.exe
              C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
              C:\WINDOWS\system32\services.exe
              C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
              C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
              C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
              C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
              C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
              C:\Program Files\Dell Network Assistant\hnm_svc.exe
              c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
              c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
              c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
              C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe
              C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
              C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
              C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
              C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
              C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
              C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
              C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
              C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
              C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
              C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
              C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
              C:\Program Files\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe
              C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
              C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
              C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
              C:\WINDOWS\PixArt\PAC7311\Monitor.exe
              c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
              C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
              C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
              C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
              C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
              C:\Program Files\Dell Network Assistant\ezi_hnm2.exe
              C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
              C:\Program Files\WiFiConnector\NintendoWFCReg.exe
              C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
              c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsftsn.exe
              C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
              C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
              c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe
              C:\WINDOWS\explorer.exe
              C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe
              C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
              C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

              R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://internetsearchservice.com
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://internetsearchservice.com
              R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://internetsearchservice.com
              R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://internetsearchservice.com/ie6.html
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
              R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
              R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://internetsearchservice.com
              R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
              O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
              O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll
              O2 - BHO: McAfee Anti-Phishing Filter - {41D68ED8-4CFF-4115-88A6-6EBB8AF19000} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll
              O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
              O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
              O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
              O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
              O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
              O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
              O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll
              O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll
              O3 - Toolbar: Internet Service - {51D81DD5-55B7-497F-95DB-D356429BB54E} - C:\Program Files\NetProject\wamdl.dll (file missing)
              O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
              O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
              O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
              O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask
              O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
              O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [Corel Photo Downloader] C:\Program Files\Corel\Corel Photo Album 6\MediaDetect.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
              O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [PAC7311_Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC7311\Monitor.exe
              O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
              O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
              O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
              O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
              O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
              O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
              O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
              O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
              O4 - Global Startup: Dell Network Assistant.lnk = ?
              O4 - Global Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
              O4 - Global Startup: Microsoft Office Werkbalk.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSOFFICE.EXE
              O4 - Global Startup: Nintendo Wi-Fi USB Connector registratiesoftware uitvoeren.lnk = C:\Program Files\WiFiConnector\NintendoWFCReg.exe
              O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
              O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm
              O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm
              O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
              O9 - Extra button: (no name) - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: McAfee Anti-Phishing Filter - {39FD89BF-D3F1-45b6-BB56-3582CCF489E1} - c:\program files\mcafee\spamkiller\mcapfbho.dll
              O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
              O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
              O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
              O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
              O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
              O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game06.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
              O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
              O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
              O22 - SharedTaskScheduler: delayingly - {e89fa8e9-5c0b-45f6-a70e-f7b177bcd193} - C:\WINDOWS\system32\rtmipr.dll
              O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
              O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
              O23 - Service: Advanced Networking Service (hnmsvc) - SingleClick Systems - C:\Program Files\Dell Network Assistant\hnm_svc.exe
              O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
              O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
              O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
              O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
              O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
              O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe
              O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - McAfee Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
              O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

              --
              End of file - 11319 bytes

              Comment


              • #15
               Hallo,

               Open een kladblokbestand.
               Kopieer de ondestaande code, en plak deze in het kladblokbestand.
               Sla het kladblokbestand op als CFScript.txt
               Code:
               File::
               C:\WINDOWS\system32\rtmipr.dll
               
               Folder::
               C:\WINDOWS\system32\834668
               
               Registry::
               [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
               "{51D81DD5-55B7-497F-95DB-D356429BB54E}"=-
               [-HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{51d81dd5-55b7-497f-95db-d356429bb54e}]
               [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]
               "{51D81DD5-55B7-497F-95DB-D356429BB54E}"=-
               [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\sharedtaskscheduler]
               "{e89fa8e9-5c0b-45f6-a70e-f7b177bcd193}"=-
               Sleep nu het bestand CFScript.txt in het bestand ComboFix.exe

               ComboFix zal opnieuw starten.
               Wanneer ComboFix klaar is, dit kan na een herstart zijn, opent er een logfile.
               Post de inhoud van de logfile.

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X