Mededeling

Collapse
No announcement yet.

POP ups etc antivirusscherm etc

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • POP ups etc antivirusscherm etc

  ls,

  heb sinds kort last van bovengenoemde popups en een zeer trage pc als gevolg daar van. ik runde ad aware. Hierna kreeg ik spybot al niet meer gedownload, mijn internet verbinding is op de een of andere manier geblokt zo lijkt het. Ik heb de log van hijack this ook toegevoegd.

  alvast bedankt voor de hulp

  ron

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 19:34:02, on 17-5-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\NBHRegInCDSrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\UMonit.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\WINDOWS\System32\locator.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\System32\tlntsvr.exe
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  c:\windows\system32\drivers\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe
  C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\SimpleCenter\bin\win\sclauncher.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\NBHGui.exe
  C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\InCD.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RcMan.exe
  C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  C:\Program Files\Sitecom\Sitecom WL-115v2 Wireless LAN Card\Installer\WLANUTL.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero StartSmart\NeroStartSmart.exe
  C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero Burning Rom\nero.exe
  C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Documents and Settings\Ron\Desktop\HiJackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ig?sourceid=navclient&hl=nl&ie=UTF-8
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/MStart2Page/Portal/portal.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = host-148-244-150-52.block.alestra.net.mx:80
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {BE89472C-B803-4D1D-9A9A-0A63660E0FE3} - (no file)
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [UMonit] C:\WINDOWS\System32\UMonit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [MimBoot] C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mimboot.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 7\Drag to Disc\DrgToDsc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Media Connect 2] "C:\Program Files\Windows Media Connect 2\WMCCFG.exe" /StartQuiet
  O4 - HKLM\..\Run: [CmUsbSound] RunDll32 cmcnfgu.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [SM1BG] C:\WINDOWS\SM1BG.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "D:\clonecd\CloneCDTray.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NSLauncher] C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [sclauncher] C:\Program Files\SimpleCenter\bin\win\sclauncher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SecurDisc] C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\NBHGui.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [b8afd985] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\prnytejn.dll",b
  O4 - HKLM\..\Run: [BMbb9cea19] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\swwochra.dll",s
  O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RcMan.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Real Desktop] "C:\Program Files\Real Desktop\Real Desktop.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SRUUninstall] "C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe" /L*v C:\WINDOWS\TEMP\SND532unin.txt /x {6AF90EF6-F7F9-466C-99F4-1774826FBB40} /qn REBOOT=ReallySuppress (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SRUUninstall] "C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe" /L*v C:\WINDOWS\TEMP\SND532unin.txt /x {6AF90EF6-F7F9-466C-99F4-1774826FBB40} /qn REBOOT=ReallySuppress (User 'Default user')
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Sitecom Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\Sitecom\Sitecom WL-115v2 Wireless LAN Card\Installer\WLANUTL.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com
  O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com (HKLM)
  O16 - DPF: McAfee Wi-FiScan - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mwfs/3.1.0.0/WscWlanScannerCtrl.cab
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {426784E5-24B2-4708-820D-117342FAD009} (Cimporter Object) - http://www.hyves.nl/cab/outlookaddressbook.cab
  O16 - DPF: {44990301-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Script Runner Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ss/sa/sa_cabs/tgctlsr.cab
  O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} (LinkedIn ContactFinderControl) - http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab
  O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20031024/qtinstall.info.apple.com/abarth/nl/win/QuickTimeFullInstaller.exe
  O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
  O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://195.73.77.59/activex/AxisCamControl.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp03.photoprintit.de/microsite/5/defaults/activex/XUpload.ocx
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{900A0920-959A-4988-B2FA-0087785D3CAA}: NameServer = 192.168.1.1
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O18 - Filter hijack: text/html - (no CLSID) - (no file)
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~4\GOEC62~1.DLL
  O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
  O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe
  O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
  O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: Nero Registry InCD Service (NeroRegInCDSrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\NBHRegInCDSrv.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - NetGroup - Politecnico di Torino - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
  O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe
  O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe
  O23 - Service: TVersityMediaServer - Unknown owner - C:\Program Files\TVersity\Media Server\MediaServer.exe
  O23 - Service: Windows Services Control - FileZilla Project - c:\windows\system32\drivers\services.exe

  --
  End of file - 16646 bytes

 • #2
  Download Malwarebytes' Anti-Malware via hier of hier.

  Dubbelklik mbam-setup.exe om het programma te installeren.
  • Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Launch Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "finish".
  • Indien een update gevonden werd, zal het die downloaden en de laatste versie installeren.
  • Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer "Perform Quick Scan", daarna klik Scan.
  • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  • Wanneer de scan voltooid is, klik OK, daarna "Show Results" om de resultaten te zien.
  • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik: Remove Selected.
  • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie extra nota onderaan)
  • De log wordt automatisch bewaard door MBAM die je kan zien door de "Logs" tab te klikken in MBAM.
  • Kopieer en plak de resultaten van de log in je volgend antwoord, samen met een nieuw HijackThislog.

  Extra opmerking:
  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

  Comment


  • #3
   anti malware gedraaid, krijg nu legio meldingen na opstarten, dit zijn de gevraagde logs...

   Malwarebytes' Anti-Malware 1.12
   Database versie: 722

   Scan type: Snelle Scan
   Objecten gescand: 51327
   Verstreken tijd: 42 minute(s), 24 second(s)

   Geheugenprocessen geïnfecteerd: 1
   Geheugenmodulen geïnfecteerd: 4
   Registersleutels geïnfecteerd: 16
   Registerwaarden geïnfecteerd: 3
   Registerdata bestanden geïnfecteerd: 2
   Mappen geïnfecteerd: 0
   Bestanden geïnfecteerd: 11

   Geheugenprocessen geïnfecteerd:
   C:\WINDOWS\system32\drivers\services.exe (Heuristics.Reserved.Word.Exploit) -> Unloaded process successfully.

   Geheugenmodulen geïnfecteerd:
   C:\WINDOWS\system32\cbXopnnk.dll (Trojan.Vundo) -> Unloaded module successfully.
   C:\WINDOWS\system32\mvusavpr.dll (Trojan.Vundo) -> Unloaded module successfully.
   C:\WINDOWS\system32\prnytejn.dll (Trojan.Vundo) -> Unloaded module successfully.
   C:\WINDOWS\system32\pmnoLbcY.dll (Trojan.Vundo) -> Unloaded module successfully.

   Registersleutels geïnfecteerd:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{b92fb867-9158-46b0-8621-5fbe8b229ba3} (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
   HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{b92fb867-9158-46b0-8621-5fbe8b229ba3} (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mchInjDrv (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\aoprndtws (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\affri (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\affri (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2aa0726c-95b7-4216-aa43-b5bdd524892f} (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2aa0726c-95b7-4216-aa43-b5bdd524892f} (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\pmnolbcy (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FCOVM (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RemoveRP (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\windows services control (Heuristics.Reserved.Word.Exploit) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\windows services control (Heuristics.Reserved.Word.Exploit) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\windows services control (Heuristics.Reserved.Word.Exploit) -> Quarantined and deleted successfully.

   Registerwaarden geïnfecteerd:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\b8afd985 (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\BMbb9cea19 (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{2aa0726c-95b7-4216-aa43-b5bdd524892f} (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.

   Registerdata bestanden geïnfecteerd:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Authentication Packages (Trojan.Vundo) -> Data: c:\windows\system32\cbxopnnk -> Delete on reboot.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Authentication Packages (Trojan.Vundo) -> Data: c:\windows\system32\cbxopnnk -> Delete on reboot.

   Mappen geïnfecteerd:
   (Geen kwaadaardige items gevonden)

   Bestanden geïnfecteerd:
   C:\WINDOWS\system32\cbXopnnk.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
   C:\WINDOWS\system32\knnpoXbc.ini (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
   C:\WINDOWS\system32\knnpoXbc.ini2 (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
   C:\WINDOWS\system32\mvusavpr.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
   C:\WINDOWS\system32\rpvasuvm.ini (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
   C:\WINDOWS\system32\prnytejn.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
   C:\WINDOWS\system32\njetynrp.ini (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
   C:\WINDOWS\system32\rrjgstix.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.
   C:\WINDOWS\system32\pmnoLbcY.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.
   C:\WINDOWS\system32\drivers\services.xml (Heuristics.Reserved.Word.Exploit) -> Quarantined and deleted successfully.
   C:\WINDOWS\system32\drivers\services.exe (Heuristics.Reserved.Word.Exploit) -> Quarantined and deleted successfully.


   en de hijack this log

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 20:25:31, on 18-5-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
   C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe
   C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   C:\WINDOWS\System32\UMonit.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
   C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
   C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
   C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
   C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
   C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
   C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\InCDsrv.exe
   C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 7\Drag to Disc\DrgToDsc.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
   C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
   C:\WINDOWS\SM1BG.EXE
   C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\MMDiag.exe
   C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
   C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
   C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
   C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
   C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\NBHRegInCDSrv.exe
   C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mim.exe
   C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
   C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
   C:\WINDOWS\System32\locator.exe
   C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe
   C:\WINDOWS\System32\tlntsvr.exe
   C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
   C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
   C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
   C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
   C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
   C:\Program Files\SimpleCenter\bin\win\sclauncher.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
   C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe
   C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\NBHGui.exe
   C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\InCD.exe
   C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RcMan.exe
   C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe
   C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe
   C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
   C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
   C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\BTTray.exe
   C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
   C:\Program Files\Sitecom\Sitecom WL-115v2 Wireless LAN Card\Installer\WLANUTL.exe
   C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
   C:\WINDOWS\System32\alg.exe
   C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
   C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
   C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
   C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
   C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
   C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
   C:\Documents and Settings\Ron\Desktop\HiJackThis.exe
   C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ig?sourceid=navclient&hl=nl&ie=UTF-8
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/MStart2Page/Portal/portal.html
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = host-148-244-150-52.block.alestra.net.mx:80
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
   R3 - URLSearchHook: (no name) - {BE89472C-B803-4D1D-9A9A-0A63660E0FE3} - (no file)
   O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll
   O2 - BHO: (no name) - {2AA0726C-95B7-4216-AA43-B5BDD524892F} - (no file)
   O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: {9040a9c5-c71d-65ba-6934-3a145158615a} - {a5168515-41a3-4396-ab56-d17c5c9a0409} - C:\WINDOWS\system32\jdsdmeby.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
   O2 - BHO: (no name) - {B92FB867-9158-46B0-8621-5FBE8B229BA3} - (no file)
   O2 - BHO: (no name) - {d4d0304e-c055-424a-aaa8-d0fcd282d404} - (no file)
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
   O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll
   O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)
   O4 - HKLM\..\Run: [UMonit] C:\WINDOWS\System32\UMonit.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r
   O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
   O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
   O4 - HKLM\..\Run: [MimBoot] C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mimboot.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 7\Drag to Disc\DrgToDsc.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Windows Media Connect 2] "C:\Program Files\Windows Media Connect 2\WMCCFG.exe" /StartQuiet
   O4 - HKLM\..\Run: [CmUsbSound] RunDll32 cmcnfgu.cpl,CMICtrlWnd
   O4 - HKLM\..\Run: [SM1BG] C:\WINDOWS\SM1BG.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
   O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup
   O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
   O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
   O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "D:\clonecd\CloneCDTray.exe" /s
   O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
   O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
   O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [NSLauncher] C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe /startup
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
   O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
   O4 - HKLM\..\Run: [sclauncher] C:\Program Files\SimpleCenter\bin\win\sclauncher.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SecurDisc] C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\NBHGui.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\InCD.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RcMan.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
   O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [Real Desktop] "C:\Program Files\Real Desktop\Real Desktop.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
   O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SRUUninstall] "C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe" /L*v C:\WINDOWS\TEMP\SND532unin.txt /x {6AF90EF6-F7F9-466C-99F4-1774826FBB40} /qn REBOOT=ReallySuppress (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SRUUninstall] "C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe" /L*v C:\WINDOWS\TEMP\SND532unin.txt /x {6AF90EF6-F7F9-466C-99F4-1774826FBB40} /qn REBOOT=ReallySuppress (User 'Default user')
   O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
   O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
   O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
   O4 - Global Startup: Sitecom Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\Sitecom\Sitecom WL-115v2 Wireless LAN Card\Installer\WLANUTL.exe
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
   O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
   O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
   O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com
   O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com (HKLM)
   O16 - DPF: McAfee Wi-FiScan - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mwfs/3.1.0.0/WscWlanScannerCtrl.cab
   O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
   O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
   O16 - DPF: {426784E5-24B2-4708-820D-117342FAD009} (Cimporter Object) - http://www.hyves.nl/cab/outlookaddressbook.cab
   O16 - DPF: {44990301-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Script Runner Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ss/sa/sa_cabs/tgctlsr.cab
   O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} (LinkedIn ContactFinderControl) - http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab
   O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20031024/qtinstall.info.apple.com/abarth/nl/win/QuickTimeFullInstaller.exe
   O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
   O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
   O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
   O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
   O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://195.73.77.59/activex/AxisCamControl.cab
   O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
   O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp03.photoprintit.de/microsite/5/defaults/activex/XUpload.ocx
   O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{900A0920-959A-4988-B2FA-0087785D3CAA}: NameServer = 192.168.1.1
   O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
   O18 - Filter hijack: text/html - (no CLSID) - (no file)
   O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~4\GOEC62~1.DLL
   O20 - Winlogon Notify: pmnoLbcY - C:\WINDOWS\
   O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
   O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
   O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
   O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
   O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
   O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
   O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\InCDsrv.exe
   O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe
   O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
   O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
   O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
   O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
   O23 - Service: Nero Registry InCD Service (NeroRegInCDSrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\NBHRegInCDSrv.exe
   O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
   O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
   O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - NetGroup - Politecnico di Torino - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
   O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
   O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
   O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe
   O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe
   O23 - Service: TVersityMediaServer - Unknown owner - C:\Program Files\TVersity\Media Server\MediaServer.exe

   --
   End of file - 18050 bytes


   ben benieuwd...

   alvast bedankt

   Ron

   Comment


   • #4
    TeaTimer van Spybot is actief, deze moet uitgeschakeld worden omdat deze wijzigingen met Hijackthis weer ongedaan gaat maken.

    Spybot openen > Modus > Geavanceerde modus > Gereedschap > Resident > TeaTimer uitschakelen > PC Herstarten

    Download het volgende naar je bureaublad:

    Dubbelklik daarna op ResetTeaTimer.bat.
    Dit zal de voorgaande items die je toegelaten hebt of geblokkeerd hebt via teatimer terug resetten.

    Start Hijackthis en vink alleen de volgende regels aan:
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/MStart2Page/Portal/portal.html
    R3 - URLSearchHook: (no name) - {BE89472C-B803-4D1D-9A9A-0A63660E0FE3} - (no file)
    O2 - BHO: (no name) - {2AA0726C-95B7-4216-AA43-B5BDD524892F} - (no file)
    O2 - BHO: {9040a9c5-c71d-65ba-6934-3a145158615a} - {a5168515-41a3-4396-ab56-d17c5c9a0409} - C:\WINDOWS\system32\jdsdmeby.dll
    O2 - BHO: (no name) - {B92FB867-9158-46B0-8621-5FBE8B229BA3} - (no file)
    O2 - BHO: (no name) - {d4d0304e-c055-424a-aaa8-d0fcd282d404} - (no file)
    O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)
    O18 - Filter hijack: text/html - (no CLSID) - (no file)
    O20 - Winlogon Notify: pmnoLbcY - C:\WINDOWS\

    Sluit alle openstaande vensters(behalve Hijackthis) en klik op de knop "Fix checked".

    Herstart je Computer.

    Post na de herstart een nieuw logje van Hijackthis

    Comment


    • #5
     nog een logje

     hopelijk alles goed gedaan, dit is de nieuwe log

     groet,

     ron

     Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
     Scan saved at 8:28:46, on 19-5-2008
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)
     Boot mode: Normal

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
     C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe
     C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe
     C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
     C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
     C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\InCDsrv.exe
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
     C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
     C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\NBHRegInCDSrv.exe
     C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
     C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
     C:\WINDOWS\System32\locator.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\tlntsvr.exe
     C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
     C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe
     C:\WINDOWS\System32\alg.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
     C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\WINDOWS\System32\UMonit.exe
     C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
     C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
     C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
     C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
     C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
     C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
     C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
     C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 7\Drag to Disc\DrgToDsc.exe
     C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
     C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\MMDiag.exe
     C:\WINDOWS\SM1BG.EXE
     C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
     C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mim.exe
     C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
     C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
     C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
     C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
     C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe
     C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
     C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
     C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
     C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
     C:\Program Files\SimpleCenter\bin\win\sclauncher.exe
     C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\NBHGui.exe
     C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
     C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\InCD.exe
     C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RcMan.exe
     C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe
     C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe
     C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
     C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\BTTray.exe
     C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
     C:\Program Files\Sitecom\Sitecom WL-115v2 Wireless LAN Card\Installer\WLANUTL.exe
     C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
     C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
     C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AUPDATE.EXE
     C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe
     C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe
     C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe
     C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe
     C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe
     C:\Documents and Settings\Ron\Desktop\HiJackThis.exe
     C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe
     C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
     C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuCallbackProxy.exe
     C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
     C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ig?sourceid=navclient&hl=nl&ie=UTF-8
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = host-148-244-150-52.block.alestra.net.mx:80
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
     O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll
     O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
     O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
     O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [UMonit] C:\WINDOWS\System32\UMonit.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r
     O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
     O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
     O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
     O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
     O4 - HKLM\..\Run: [MimBoot] C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mimboot.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 7\Drag to Disc\DrgToDsc.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [Windows Media Connect 2] "C:\Program Files\Windows Media Connect 2\WMCCFG.exe" /StartQuiet
     O4 - HKLM\..\Run: [CmUsbSound] RunDll32 cmcnfgu.cpl,CMICtrlWnd
     O4 - HKLM\..\Run: [SM1BG] C:\WINDOWS\SM1BG.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
     O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup
     O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
     O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
     O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "D:\clonecd\CloneCDTray.exe" /s
     O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
     O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide
     O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart
     O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [NSLauncher] C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe /startup
     O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
     O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
     O4 - HKLM\..\Run: [sclauncher] C:\Program Files\SimpleCenter\bin\win\sclauncher.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [SecurDisc] C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\NBHGui.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\InCD.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RcMan.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
     O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [Real Desktop] "C:\Program Files\Real Desktop\Real Desktop.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
     O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')
     O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SRUUninstall] "C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe" /L*v C:\WINDOWS\TEMP\SND532unin.txt /x {6AF90EF6-F7F9-466C-99F4-1774826FBB40} /qn REBOOT=ReallySuppress (User 'SYSTEM')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
     O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SRUUninstall] "C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe" /L*v C:\WINDOWS\TEMP\SND532unin.txt /x {6AF90EF6-F7F9-466C-99F4-1774826FBB40} /qn REBOOT=ReallySuppress (User 'Default user')
     O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
     O4 - Global Startup: Google Updater.lnk = C:\Program Files\Google\Google Updater\GoogleUpdater.exe
     O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
     O4 - Global Startup: Sitecom Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\Sitecom\Sitecom WL-115v2 Wireless LAN Card\Installer\WLANUTL.exe
     O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
     O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
     O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com
     O15 - Trusted Zone: *.musicmatch.com (HKLM)
     O16 - DPF: McAfee Wi-FiScan - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mwfs/3.1.0.0/WscWlanScannerCtrl.cab
     O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
     O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
     O16 - DPF: {426784E5-24B2-4708-820D-117342FAD009} (Cimporter Object) - http://www.hyves.nl/cab/outlookaddressbook.cab
     O16 - DPF: {44990301-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Script Runner Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ss/sa/sa_cabs/tgctlsr.cab
     O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} (LinkedIn ContactFinderControl) - http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab
     O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20031024/qtinstall.info.apple.com/abarth/nl/win/QuickTimeFullInstaller.exe
     O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
     O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves.nl/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab
     O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
     O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
     O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://195.73.77.59/activex/AxisCamControl.cab
     O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
     O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp03.photoprintit.de/microsite/5/defaults/activex/XUpload.ocx
     O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{900A0920-959A-4988-B2FA-0087785D3CAA}: NameServer = 192.168.1.1
     O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
     O18 - Filter hijack: text/html - (no CLSID) - (no file)
     O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~4\GOEC62~1.DLL
     O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
     O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
     O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
     O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
     O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
     O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
     O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
     O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
     O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
     O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
     O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
     O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\InCDsrv.exe
     O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe
     O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
     O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
     O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
     O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
     O23 - Service: Nero Registry InCD Service (NeroRegInCDSrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\InCD\NBHRegInCDSrv.exe
     O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
     O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
     O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
     O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - NetGroup - Politecnico di Torino - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
     O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
     O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
     O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe
     O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe
     O23 - Service: TVersityMediaServer - Unknown owner - C:\Program Files\TVersity\Media Server\MediaServer.exe

     --
     End of file - 17670 bytes

     Comment


     • #6
      Ziet er toch al veel beter uit zo

      Download: RVAXO.exe
      • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
      • Start de computer in veilige modus.
      • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RunMe.cmd
       Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
      • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
      • Daarna zal je PC herstarten, laat hem nu weer in normale modus starten. Na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
       Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
      • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
      • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.
      Post ook de inhoud van het 2e logje: C:\RVAXO-Vfind.log

      Comment


      • #7
       en nog mar eens een logje

       het is ongelofelijk dit.....

       wederom hoop ik dat het allemaal goed is gegan

       ron

       ---RVAXO.exe Updated: 2008-05-18---first run---
       Uninstallers:

       Files found:
       C:\WINDOWS\BMbb9cea19.xml
       C:\WINDOWS\BMbb9cea19.txt
       C:\WINDOWS\pskt.ini
       C:\WINDOWS\wininit.ini
       C:\WINDOWS\cookies.ini
       C:\WINDOWS\system32\packet.dll
       C:\WINDOWS\system32\wpcap.dll
       C:\WINDOWS\system32\clkcnt.txt
       C:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp
       C:\Documents and Settings\Ron\Application Data\inst.exe
       C:\WINDOWS\system32\exec1.exe

       Folders Found:

       Hosts-file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

       --------------RVAXO.exe last run---------------
       Not deleted items:

       --------------RVAXO.exe finished----------------


       ======C:\WINDOWS====
       ----a-w 0 2008-05-19 07:40:19 C:\WINDOWS\0.log
       --s-a-w 2,048 2008-05-19 07:38:23 C:\WINDOWS\bootstat.dat
       ----a-w 440,675 2008-04-10 01:03:54 C:\WINDOWS\comsetup.log
       ----a-w 1,279,341 2008-04-10 01:03:54 C:\WINDOWS\FaxSetup.log
       ----a-w 1,552,342 2008-04-10 01:03:54 C:\WINDOWS\iis6.log
       ----a-w 1,374 2008-04-10 01:03:44 C:\WINDOWS\imsins.BAK
       ----a-w 1,374 2008-04-10 01:03:54 C:\WINDOWS\imsins.log
       ----a-w 20,114 2008-04-10 01:03:44 C:\WINDOWS\KB941693.log
       ----a-w 12,606 2008-04-10 01:01:07 C:\WINDOWS\KB945553.log
       ----a-w 20,642 2008-04-10 01:03:33 C:\WINDOWS\KB947864-IE7.log
       ----a-w 12,552 2008-04-10 01:02:56 C:\WINDOWS\KB948590.log
       ----a-w 15,362 2008-04-10 01:03:54 C:\WINDOWS\KB948881.log
       ----a-w 3,323 2008-05-13 18:45:30 C:\WINDOWS\KB950749.log
       ----a-w 91,871 2008-04-10 01:03:54 C:\WINDOWS\MedCtrOC.log
       ----a-w 65,036 2008-04-10 01:03:54 C:\WINDOWS\msgsocm.log
       ----a-w 423,966 2008-04-10 01:03:53 C:\WINDOWS\msmqinst.log
       ----a-w 202 2008-05-18 20:15:03 C:\WINDOWS\NeroDigital.ini
       ----a-w 225,129 2008-04-10 01:03:54 C:\WINDOWS\netfxocm.log
       ----a-w 272,272 2008-04-10 01:03:54 C:\WINDOWS\ntdtcsetup.log
       ----a-w 670,671 2008-04-10 01:03:54 C:\WINDOWS\ocgen.log
       ----a-w 68,860 2008-04-10 01:03:54 C:\WINDOWS\ocmsn.log
       ----a-w 1,409 2008-04-17 18:19:19 C:\WINDOWS\QTFont.for
       ---ha-w 54,156 2008-05-16 14:51:48 C:\WINDOWS\QTFont.qfn
       ----a-w 32,484 2008-05-19 07:26:39 C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
       ----a-w 473,876 2008-05-19 07:20:13 C:\WINDOWS\setupapi.log
       ----a-w 274 2008-05-19 07:36:40 C:\WINDOWS\system.ini
       ----a-w 62,964 2008-04-10 01:03:54 C:\WINDOWS\tabletoc.log
       ----a-w 609,834 2008-04-10 01:03:54 C:\WINDOWS\tsoc.log
       ----a-w 117,180 2008-04-10 01:03:22 C:\WINDOWS\updspapi.log
       ----a-w 159 2008-05-19 07:39:45 C:\WINDOWS\wiadebug.log
       ----a-w 49 2008-05-19 07:39:38 C:\WINDOWS\wiaservc.log
       ----a-w 922 2008-05-19 07:36:40 C:\WINDOWS\win.ini
       ----a-w 1,220,734 2008-05-19 07:26:37 C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log

       Entries: 33 (31)
       Directories: 0 Files: 33
       Bytes: 7,753,801 Blocks: 15,159
       ======C:\WINDOWS\system32=====
       ----a-w 123,392 2008-05-13 20:22:15 C:\WINDOWS\System32\bahgrxse.dll
       --sh--w 1,074 2008-05-14 20:28:01 C:\WINDOWS\System32\cellirvn.ini
       ----a-w 123,456 2008-05-13 19:31:01 C:\WINDOWS\System32\duvdpsly.dll
       --sh--w 1,556,404 2008-05-14 20:35:07 C:\WINDOWS\System32\eglsklfd.ini
       --sh--w 1,505,070 2008-05-13 18:40:13 C:\WINDOWS\System32\eqpfhkxy.ini
       ----a-w 324,216 2008-04-10 01:11:35 C:\WINDOWS\System32\FNTCACHE.DAT
       ----a-w 133,632 2008-05-13 20:27:22 C:\WINDOWS\System32\gejxfqbn.dll
       --sh--w 1,469,306 2008-05-16 20:29:33 C:\WINDOWS\System32\gocsvfek.ini
       ----a-w 125,952 2008-05-15 20:24:20 C:\WINDOWS\System32\idbxmwic.dll
       ----a-w 133,120 2008-05-18 17:23:32 C:\WINDOWS\System32\jdsdmeby.dll
       ----a-w 6,300 2008-05-04 06:59:30 C:\WINDOWS\System32\jupdate-1.6.0_05-b13.log
       ----a-w 297 2008-05-11 21:07:47 C:\WINDOWS\System32\MsiExec.exe.log
       ------w 117,248 2008-05-18 18:10:10 C:\WINDOWS\System32\mvusavpr.dll
       ----a-w 133,120 2008-05-14 20:27:23 C:\WINDOWS\System32\ofnorrdo.dll
       ----a-w 64,372 2008-04-12 01:04:08 C:\WINDOWS\System32\perfc009.dat
       ----a-w 409,232 2008-04-12 01:04:08 C:\WINDOWS\System32\perfh009.dat
       ----a-w 460,756 2008-04-12 01:04:08 C:\WINDOWS\System32\PerfStringBackup.INI
       ----a-w 133,696 2008-05-13 19:35:58 C:\WINDOWS\System32\pglmwkyd.dll
       ------w 124,928 2008-05-18 18:10:10 C:\WINDOWS\System32\rrjgstix.dll
       ----a-w 822,596 2008-05-18 09:59:44 C:\WINDOWS\System32\RVAXO.bat
       ----a-w 60,800 2008-05-16 14:46:29 C:\WINDOWS\System32\S32EVNT1.DLL
       ----a-w 125,952 2008-05-16 20:25:42 C:\WINDOWS\System32\swwochra.dll
       --sh--w 414 2008-05-13 20:18:50 C:\WINDOWS\System32\tfviutpa.ini
       ----a-w 8,442 2008-05-19 07:40:16 C:\WINDOWS\System32\TVersityMediaServer.log
       ----a-w 2,262 2008-05-19 07:40:55 C:\WINDOWS\System32\wpa.dbl
       ----a-w 133,120 2008-05-15 20:33:20 C:\WINDOWS\System32\xnostbfr.dll
       ----a-w 133,632 2008-05-13 18:43:23 C:\WINDOWS\System32\ywpefavv.dll

       Entries: 27 (22)
       Directories: 0 Files: 27
       Bytes: 8,232,789 Blocks: 16,088
       ======C:\WINDOWS\system32\drivers=====
       ----a-w 15,864 2008-05-05 18:46:32 C:\WINDOWS\System32\drivers\mbam.sys
       ----a-w 27,048 2008-05-05 18:46:36 C:\WINDOWS\System32\drivers\mbamcatchme.sys
       ----a-w 28,352 2008-05-13 18:41:13 C:\WINDOWS\System32\drivers\MxlW2k.sys
       ----a-w 10,545 2008-04-21 11:52:36 C:\WINDOWS\System32\drivers\srtsp.cat
       ----a-w 1,415 2008-04-21 11:52:36 C:\WINDOWS\System32\drivers\srtsp.inf
       ----a-w 279,088 2008-04-21 11:52:36 C:\WINDOWS\System32\drivers\srtsp.sys
       ----a-w 10,549 2008-04-21 11:52:36 C:\WINDOWS\System32\drivers\srtspl.cat
       ----a-w 1,430 2008-04-21 11:52:36 C:\WINDOWS\System32\drivers\srtspl.inf
       ----a-w 317,616 2008-04-21 11:52:38 C:\WINDOWS\System32\drivers\srtspl.sys
       ----a-w 10,549 2008-04-21 11:52:38 C:\WINDOWS\System32\drivers\srtspx.cat
       ----a-w 1,421 2008-04-21 11:52:38 C:\WINDOWS\System32\drivers\srtspx.inf
       ----a-w 43,696 2008-04-21 11:52:38 C:\WINDOWS\System32\drivers\srtspx.sys
       ----a-w 10,740 2008-05-16 14:46:30 C:\WINDOWS\System32\drivers\SYMEVENT.CAT
       ----a-w 805 2008-05-16 14:46:29 C:\WINDOWS\System32\drivers\SYMEVENT.INF
       ----a-w 123,952 2008-05-16 14:46:29 C:\WINDOWS\System32\drivers\SYMEVENT.SYS

       Entries: 15 (15)
       Directories: 0 Files: 15
       Bytes: 883,070 Blocks: 1,731
       =======C:\Program Files=====
       Entries: 0 (0)
       Directories: 0 Files: 0
       Bytes: 0 Blocks: 0
       =======C:=====
       --sh--r 389 2008-05-19 07:36:40 C:\boot.ini
       ----a-w 556 2008-05-19 07:36:38 C:\firstrun6.log
       ----a-w 290 2008-04-10 19:12:10 C:\fox.log
       --sha-w 2,145,386,496 2008-05-19 07:38:11 C:\pagefile.sys
       ----a-w 691 2008-05-19 07:41:14 C:\RVAXO-results.log
       ----a-w 6,563 2008-05-19 07:41:15 C:\RVAXO-Vfind.log

       Entries: 6 (4)
       Directories: 0 Files: 6
       Bytes: 2,145,394,985 Blocks: 4,190,227
       ======C:\Documents and Settings\Ron\Application Data======
       Entries: 0 (0)
       Directories: 0 Files: 0
       Bytes: 0 Blocks: 0
       ======C:\Documents and Settings\Ron======
       ----a-w 1,024 2008-05-11 21:01:54 C:\Documents and Settings\Ron\.rnd
       ----a-w 91 2008-05-16 17:49:44 C:\Documents and Settings\Ron\default.pls
       ----a-w 12,582,912 2008-05-19 07:37:01 C:\Documents and Settings\Ron\NTUSER.DAT
       ---ha-w 98,304 2008-05-19 07:41:03 C:\Documents and Settings\Ron\NTUSER.DAT.LOG
       --sh--w 278 2008-05-19 07:26:36 C:\Documents and Settings\Ron\ntuser.ini

       Entries: 5 (3)
       Directories: 0 Files: 5
       Bytes: 12,682,609 Blocks: 24,772
       ======C:\WINDOWS\Downloaded Program Files====
       Entries: 0 (0)
       Directories: 0 Files: 0
       Bytes: 0 Blocks: 0
       =============

       Comment


       • #8
        Open een kladblokbestand.
        Kopieer onderstaande (alles wat vetgedrukt is) in dit kladblokbestand.

        @ECHO OFF
        IF EXIST log.txt DEL log.txt
        ECHO Deleting files>>log.txt
        FOR %%g in (
        C:\WINDOWS\System32\bahgrxse.dll
        C:\WINDOWS\System32\cellirvn.ini
        C:\WINDOWS\System32\duvdpsly.dll
        C:\WINDOWS\System32\eglsklfd.ini
        C:\WINDOWS\System32\eqpfhkxy.ini
        C:\WINDOWS\System32\gejxfqbn.dll
        C:\WINDOWS\System32\gocsvfek.ini
        C:\WINDOWS\System32\idbxmwic.dll
        C:\WINDOWS\System32\jdsdmeby.dll
        C:\WINDOWS\System32\mvusavpr.dll
        C:\WINDOWS\System32\ofnorrdo.dll
        C:\WINDOWS\System32\pglmwkyd.dll
        C:\WINDOWS\System32\rrjgstix.dll
        C:\WINDOWS\System32\swwochra.dll
        C:\WINDOWS\System32\tfviutpa.ini
        C:\WINDOWS\System32\xnostbfr.dll
        C:\WINDOWS\System32\ywpefavv.dll) DO (
        DEL /Q %%gNUCIA
        IF EXIST %%g (
        ATTRIB -r -s -h %%g
        DEL %%g
        REN %%g *NUCIA
        IF EXIST %%gNUCIA (
        ECHO renamed to %%gNUCIA>>log.txt)
        IF EXIST %%g (
        ECHO %%g not deleted>>log.txt
        ) ELSE (
        ECHO %%g deleted>>log.txt)
        ) ELSE (
        ECHO %%g not found>>log.txt))
        START NOTEPAD.EXE log.txt

        Ga naar Bestand - Opslaan als.
        Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
        Bij "Bestandsnaam" zet je: del.bat
        Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
        Klik op de knop Opslaan.

        Dubbelklik op del.bat en post de inhoud van de logfile die opent.

        Comment


        • #9
         daar is ie weer het logje

         Deleting files
         C:\WINDOWS\System32\bahgrxse.dll deleted
         C:\WINDOWS\System32\cellirvn.ini deleted
         C:\WINDOWS\System32\duvdpsly.dll deleted
         C:\WINDOWS\System32\eglsklfd.ini deleted
         C:\WINDOWS\System32\eqpfhkxy.ini deleted
         C:\WINDOWS\System32\gejxfqbn.dll deleted
         C:\WINDOWS\System32\gocsvfek.ini deleted
         C:\WINDOWS\System32\idbxmwic.dll deleted
         C:\WINDOWS\System32\jdsdmeby.dll deleted
         C:\WINDOWS\System32\mvusavpr.dll deleted
         C:\WINDOWS\System32\ofnorrdo.dll deleted
         C:\WINDOWS\System32\pglmwkyd.dll deleted
         C:\WINDOWS\System32\rrjgstix.dll deleted
         C:\WINDOWS\System32\swwochra.dll deleted
         C:\WINDOWS\System32\tfviutpa.ini deleted
         C:\WINDOWS\System32\xnostbfr.dll deleted
         C:\WINDOWS\System32\ywpefavv.dll deleted

         Comment


         • #10
          Doe dit nog:

          Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
          Kijk hier hoe je je systeemherstel moet uitschakelen.
          Hiermee verwijder je eventuele restanten van de infecties uit je systeemherstel.

          Dan denk ik dat we klaar zijn

          Comment


          • #11
           zonder log

           ik heb echt geen idee wat er allemaal is gebeurt, geeft ook niet,

           ENORM BEDANKT

           ron

           Comment


           • #12
            Graag gedaan hoor

            Comment

            Sorry, you are not authorized to view this page
            Working...
            X