Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Google stuurt naar verkeerde site

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Google stuurt naar verkeerde site

  Hallo,

  Ik heb afgelopen weekend (2 weken na het formateren & opnieuw installeren van mijn PC) een hele virus aanval gehad waar er heel veel dingen mis zijn gegaan. (Bureubladachtergrond werd blauw met een nep waarschuwings bericht, popup met "Desktop command" vercheen, bevoegdheden tot taakbeheer waren weg, etc) Ik heb inmiddels alles wel een beetje onder controle (met 2 firewalls) maar ben nog bang dat er nog wel iets zit.
  Want elke keer als ik met google ga zoeken en op een zoek resultaat click word ik steeds weer gestuurd naar hetzelfde site. http://encyclopedia.thefreedictionary.com
  Het gebeurd bij 95% van de links. Gelukkig kan ik er nog bij als ik op In Cache click.
  Ik heb ook moeite gehad met het downloaden van hijackthis. Geen site wilde het doen, www.hijackthis.nl niet ook geen andere site waar ik het vanaf kon halen. Geen van de sites deden het. Ik probeerde het met Mozilla Firefox maar toen het bestand klaar was met downloaden werd het meteen weer verwijderd. Uiteindelijk ben ik op een account ingelogd met minder bevoegdheden en heb het kunnen downloaden en installeren met gebruik van "Uitvoeren als...".
  Andere sites met software om dit wellicht te verhelpen (Spybot S&D, Adaware, etc) worden ook geblokkeerd. Ik heb in internet explorer gekeken of die sites toevallig in de blokkeer lijst waren gezet maar dat was niet het geval.

  Ik heb talloze scans gedaan met Bitdefender EN ZoneAlarm en steeds weer verscheidene bugs moeten verwijderen.

  Dus hier mijn Hijackthis log

  _________________________________________________________________________

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 18:41:11, on 19-5-2008
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe
  C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\vsserv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\bdagent.exe
  C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Irene\Mijn documenten\HijackThis1991.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\xwusuhzh.exe,
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O2 - BHO: gooochi browser optimizer - {2c549fc4-d6a9-2250-0ff4-4f7d498e4d82} - (no file)
  O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: BitDefender Toolbar - {381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\IEToolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [{CD-DF-F8-8A-DW}] c:\windows\system32\rwwnw64d.exe DWram
  O4 - HKLM\..\Run: [ExploreUpdSched] C:\WINDOWS\system32\kcntkkdm.exe DWram
  O4 - HKLM\..\Run: [{a48e43d6-4b45-8116-0f6c-7d9046258de6}] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\{2fb3951f-2862-9494-b7f3-f0f480d5518e}.dll" DllInit
  O4 - HKLM\..\Run: [ctfmona] C:\WINDOWS\system32\ctfmona.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [runner1] C:\WINDOWS\mrofinu1000106.exe 61A847B5BBF72813329B385772FF01F0B3E35B6638993F4661AA4EBD86D67C56389B284534F310
  O4 - HKLM\..\Run: [BitDefender Antiphishing Helper] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\IEShow.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\bdagent.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WinUpdater] "C:\Program Files\winvi\update.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WebSUpdater] "C:\Program Files\winvi\wupda.exe" /background
  O4 - Startup: Deewoo.lnk = C:\WINDOWS\system32\kcntkkdm.exe
  O4 - Startup: DW_Start.lnk = C:\WINDOWS\system32\rwwnw64d.exe
  O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
  O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
  O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll/206 (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/wind...?1210247479828
  O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/micr...?1210247646593
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/ge...sh/swflash.cab
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL
  O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O18 - Protocol: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program Files\Windows Live\Mail\mailcomm.dll
  O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\vsserv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: Windows Action Script - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe (file missing)
  O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

  _________________________________________________________________________


  Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen want ik ben radeloos.

  groeten

 • #2
  Hallo blua,

  Je gebruikt een oude versie van HijackThis. Best dat je eerst update naar de nieuwste versie: http://www.trendsecure.com/portal/en...HJTInstall.exe


  Sluit alle open vensters.
  Start HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\xwusuhzh.exe,
  O2 - BHO: gooochi browser optimizer - {2c549fc4-d6a9-2250-0ff4-4f7d498e4d82} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [{CD-DF-F8-8A-DW}] c:\windows\system32\rwwnw64d.exe DWram
  O4 - HKLM\..\Run: [ExploreUpdSched] C:\WINDOWS\system32\kcntkkdm.exe DWram
  O4 - HKLM\..\Run: [{a48e43d6-4b45-8116-0f6c-7d9046258de6}] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\{2fb3951f-2862-9494-b7f3-f0f480d5518e}.dll" DllInit
  O4 - HKLM\..\Run: [ctfmona] C:\WINDOWS\system32\ctfmona.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [runner1] C:\WINDOWS\mrofinu1000106.exe 61A847B5BBF72813329B385772FF01F0B3E35B6638993F4661AA4EBD86D67C56389B284534F310
  O4 - HKCU\..\Run: [WinUpdater] "C:\Program Files\winvi\update.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WebSUpdater] "C:\Program Files\winvi\wupda.exe" /background
  O4 - Startup: Deewoo.lnk = C:\WINDOWS\system32\kcntkkdm.exe
  O4 - Startup: DW_Start.lnk = C:\WINDOWS\system32\rwwnw64d.exe
  O23 - Service: Windows Action Script - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe (file missing)


  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.


  Download combofix.exe van deze site: http://www.bleepingcomputer.com/comb...uikt-te-worden
  Volg de instructies die daar gegeven worden. Is er iets niet duidelijk, dan vraag je het.
  Als het tooltje klaar is, opent er een logfile (combofix.txt).
  Post de inhoud van dit bestandje samen met een nieuwe hijackthislog.

  Comment


  • #3
   Hallo,

   allereerst sorry voor mijn late reactie. De geinfecteerde computer is van mijn moeder en ben er dus alleen in het weekend en op woensdag.

   Ik kan helemaal niks. Het is me nog wel gelukt om fix checked te doen. Maar het lukt me niet om de nieuwe Hijackthis te downloaden. Ik kom ook niet verder dan een foutmelding als ik combofix.exe wil downloaden. Met Firefox word het bestand meteen verwijderd zodra die op de computer staat. En het trucje dat ik via een ander account download werkt ook niet. Mijn volgende optie is het downloaden van de programma's via een andere computer en via een draagbaar schijfje het naar deze computer overbrengen.

   Dat word dan woensdag.

   Hier ondertussen een nieuw logje mocht je het resultaat willen zien van de eerste fix.

   Logfile of HijackThis v1.99.1
   Scan saved at 20:45:47, on 23-5-2008
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
   C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\vsserv.exe
   C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   C:\Documents and Settings\Irene\Mijn documenten\HijackThis1991.exe

   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
   O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll
   O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL
   O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
   O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O3 - Toolbar: BitDefender Toolbar - {381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\IEToolbar.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [BitDefender Antiphishing Helper] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\IEShow.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\bdagent.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
   O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
   O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
   O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
   O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
   O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
   O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll/206 (file missing)
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
   O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
   O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1210247479828
   O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1210247646593
   O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
   O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL
   O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
   O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
   O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
   O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
   O18 - Protocol: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program Files\Windows Live\Mail\mailcomm.dll
   O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
   O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
   O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
   O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)
   O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
   O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2008\vsserv.exe" /service (file missing)
   O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

   Comment


   • #4
    Probeer toch een combofixlog te forceren.
    Indien het niet lukt met Combofix, hernoem je het programma naar test.exe, en laat je die runnen.

    Comment

    Sorry, you are not authorized to view this page
    Working...
    X