Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Steeds melding System Error

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Steeds melding System Error

  Beste mensen

  Ik krijg steeds deze melding, wat ik ook aanklik als ik een pagina wil openen of als ik iets op de pc wil openen, soms wel 3-4 keer achter elkaar.  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 9:43:18, on 26-5-2008
  Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\System32\smss.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\wininit.exe
  C:\Windows\system32\csrss.exe
  C:\Windows\system32\services.exe
  C:\Windows\system32\lsass.exe
  C:\Windows\system32\lsm.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\winlogon.exe
  C:\Windows\system32\SLsvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Norman\Npm\Bin\eLogsvc.exe
  C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Norman\Npm\Bin\Zlh.exe
  C:\Windows\vsnpstd.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
  C:\Windows\sttray.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVDtray.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
  C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\DU Meter\DUMeterSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\STacSV.exe
  C:\Windows\system32\svchost.exe
  C:\Windows\System32\svchost.exe
  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
  C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
  C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe
  C:\Windows\system32\conime.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Hijackthis\HijackThis.exe
  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: IE - {616D534C-3CA8-43AB-B439-618F850F1D2B} - C:\Windows\apsaxu.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH
  O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\Windows\vsnpstd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] sttray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVDtray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O8 - Extra context menu item: Save Flash - res://C:\Program Files\UnH Solutions\Flash Saving Plugin\FlashSButton.dll/210
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O9 - Extra button: Flash - {43CF38F3-5AEC-45a3-AD31-04EB06E9C6CA} - C:\Program Files\UnH Solutions\Flash Saving Plugin\FlashSButton.dll (HKCU)
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: DU Meter Service (DUMeterSvc) - Hagel Technologies Ltd - C:\Program Files\DU Meter\DUMeterSvc.exe
  O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\eLogsvc.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
  O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - SigmaTel, Inc. - C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\STacSV.exe

  --
  End of file - 7348 bytes
  Last edited by gmaatje; 26-05-08, 10:48.

 • #2
  Download: RVAXO.exe
  • Sla het bestand op je bureaublad op, dubbelklik het en kies voor "Unzip" om het uit te pakken.
  • Start de computer in veilige modus.
  • Open nu de map RVAXO op je bureaublad en dubbeklik RunMe.cmd
   Er zal een cmd-schermpje openen, daarin zullen snel enkele regels over niet gevonden bestanden voorbijkomen, dit is normaal.
  • Mogelijk start er ook een uninstaller van een rogue scanner op, sluit deze niet af maar volg eventuele aanwijzingen en laat deze gewoon zijn werk doen.
  • Daarna zal je PC herstarten, laat hem nu weer in normale modus starten. Na de herstart opent het cmd-venster van RVAXO opnieuw.
   Laat deze lopen en wacht tot er een logfile opent: C:\RVAXO-results.log
  • Herstart je computer niet vanzelf, of start de tool niet na de reboot, doe dit dan handmatig.
  • Post de inhoud van de logfile in je volgende bericht.
  Post ook de inhoud van het 2e logje: C:\RVAXO-Vfind.log

  Comment


  • #3
   Hier de inhoud van de logjes
   ---RVAXO.exe Updated: 2008-05-26---first run---
   Uninstallers:

   Files found:

   Folders Found:


   --------------RVAXO.exe last run---------------
   Not deleted items:

   --------------RVAXO.exe finished----------------


   Log 2

   ======C:\Windows====
   --s-a-w 67,584 2008-05-26 13:50:27 C:\Windows\bootstat.dat
   ----a-w 12 2008-05-26 13:46:16 C:\Windows\bthservsdp.dat
   ----a-w 125 2008-05-18 12:02:51 C:\Windows\fd3.INI
   ----a-w 70 2008-05-23 11:51:07 C:\Windows\mmpoly.ini
   ----a-w 69 2008-05-23 17:58:18 C:\Windows\NeroDigital.ini
   ----a-w 510,326 2008-05-26 13:48:17 C:\Windows\ntbtlog.txt
   ----a-w 23,358 2008-05-26 13:50:22 C:\Windows\PFRO.log
   ----a-w 218 2008-05-23 07:49:07 C:\Windows\win.ini
   ----a-w 1,902,606 2008-05-26 13:46:15 C:\Windows\WindowsUpdate.log

   Entries: 9 (8)
   Directories: 0 Files: 9
   Bytes: 2,504,368 Blocks: 4,897
   ======C:\Windows\system32=====
   ---ha-w 3,952 2008-05-26 13:50:36 C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   ---ha-w 3,952 2008-05-26 13:50:36 C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   ----a-w 91 2008-05-23 11:46:20 C:\Windows\System32\buyurl-mmp.dat
   ----a-w 103,726 2008-05-26 13:37:20 C:\Windows\System32\perfc009.dat
   ----a-w 122,590 2008-05-26 13:37:20 C:\Windows\System32\perfc013.dat
   ----a-w 609,944 2008-05-26 13:37:20 C:\Windows\System32\perfh009.dat
   ----a-w 689,380 2008-05-26 13:37:20 C:\Windows\System32\perfh013.dat
   ----a-w 1,515,942 2008-05-26 13:37:20 C:\Windows\System32\PerfStringBackup.INI
   ----a-w 827,419 2008-05-26 12:14:42 C:\Windows\System32\RVAXO.bat
   ---ha-w 34 2008-05-23 12:05:43 C:\Windows\System32\VideoConverter_sysquict.dat

   Entries: 10 (7)
   Directories: 0 Files: 10
   Bytes: 3,877,030 Blocks: 7,578
   ======C:\Windows\system32\drivers=====
   ----a-w 67 2008-05-23 11:53:10 C:\Windows\System32\drivers\CCTV.SYS
   ----a-w 102,664 2008-04-25 12:07:25 C:\Windows\System32\drivers\tmcomm.sys

   Entries: 2 (2)
   Directories: 0 Files: 2
   Bytes: 102,731 Blocks: 202
   =======C:\Program Files=====
   Entries: 0 (0)
   Directories: 0 Files: 0
   Bytes: 0 Blocks: 0
   =======C:=====
   ----a-w 135 2008-05-26 13:41:29 C:\firstrun6.log
   --sha-w 1,070,612,480 2008-05-26 13:50:23 C:\hiberfil.sys
   --sha-w 1,384,603,648 2008-05-26 13:50:22 C:\pagefile.sys
   ----a-w 270 2008-05-26 13:52:24 C:\RVAXO-results.log
   ----a-w 2,460 2008-05-26 13:52:24 C:\RVAXO-Vfind.log

   Entries: 5 (3)
   Directories: 0 Files: 5
   Bytes: 2,455,218,993 Blocks: 4,795,351
   ======C:\Users\Van Dongen\AppData\Roaming======
   Entries: 0 (0)
   Directories: 0 Files: 0
   Bytes: 0 Blocks: 0
   ======C:\Users\Van Dongen======
   --sha-w 2,883,584 2008-05-26 13:52:23 C:\Users\Van Dongen\ntuser.dat
   ---ha-w 262,144 2008-05-26 13:52:23 C:\Users\Van Dongen\ntuser.dat.LOG1

   Entries: 2 (0)
   Directories: 0 Files: 2
   Bytes: 3,145,728 Blocks: 6,144
   ======C:\Windows\Downloaded Program Files====
   Entries: 0 (0)
   Directories: 0 Files: 0
   Bytes: 0 Blocks: 0
   =============

   _______________________________________________________________________________________

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 16:03:30, on 26-5-2008
   Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
   MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\Windows\System32\smss.exe
   C:\Windows\system32\csrss.exe
   C:\Windows\system32\wininit.exe
   C:\Windows\system32\csrss.exe
   C:\Windows\system32\services.exe
   C:\Windows\system32\lsass.exe
   C:\Windows\system32\lsm.exe
   C:\Windows\system32\svchost.exe
   C:\Windows\system32\svchost.exe
   C:\Windows\System32\svchost.exe
   C:\Windows\System32\svchost.exe
   C:\Windows\System32\svchost.exe
   C:\Windows\system32\svchost.exe
   C:\Windows\system32\winlogon.exe
   C:\Windows\system32\SLsvc.exe
   C:\Windows\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\eLogsvc.exe
   C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
   C:\Windows\system32\svchost.exe
   C:\Windows\System32\spoolsv.exe
   C:\Windows\system32\svchost.exe
   C:\Windows\system32\Dwm.exe
   C:\Windows\Explorer.EXE
   C:\Windows\vsnpstd.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
   C:\Windows\sttray.exe
   C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zlh.exe
   C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
   C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVDtray.exe
   C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
   C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
   C:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE
   C:\Windows\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\DU Meter\DUMeterSvc.exe
   C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
   C:\Windows\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\STacSV.exe
   C:\Windows\system32\svchost.exe
   C:\Windows\System32\svchost.exe
   C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
   C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
   C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
   C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
   C:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
   C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
   C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe
   C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
   C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE
   C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
   C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
   C:\Hijackthis\HijackThis.exe
   C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
   O1 - Hosts: ::1 localhost
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
   O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\Windows\vsnpstd.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] sttray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Program Files\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH
   O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVDtray.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
   O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
   O8 - Extra context menu item: Save Flash - res://C:\Program Files\UnH Solutions\Flash Saving Plugin\FlashSButton.dll/210
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: Flash - {43CF38F3-5AEC-45a3-AD31-04EB06E9C6CA} - C:\Program Files\UnH Solutions\Flash Saving Plugin\FlashSButton.dll (HKCU)
   O13 - Gopher Prefix:
   O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
   O23 - Service: DU Meter Service (DUMeterSvc) - Hagel Technologies Ltd - C:\Program Files\DU Meter\DUMeterSvc.exe
   O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\eLogsvc.exe
   O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
   O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
   O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
   O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
   O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
   O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
   O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
   O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - SigmaTel, Inc. - C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\STacSV.exe

   --
   End of file - 6849 bytes
   ----------------------------------------------------------------------------------------
   Maar na een systeemherstel is het weggegaan.
   Last edited by gmaatje; 26-05-08, 16:12.

   Comment


   • #4
    Ik zie geen foute dingen in je logjes

    Comment


    • #5
     oke bedankt

     Comment


     • #6
      Graag gedaan hoor

      Comment

      Sorry, you are not authorized to view this page
      Working...
      X