Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Logje Vriend...

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Logje Vriend...

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 21:15:57, on 30-11-2004
  Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)
  MSIE: Internet Explorer v5.50 (5.50.4134.0100)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MESSENGER PLUS! 3\MSGPLUS.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\3dmoused.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\WINDOWS\ASP4TRAY.EXE
  C:\MEDIASCAPE\MULTIMEDIA KEYBOARD\MMKEYBD.EXE
  C:\Mediascape\OnScreen Display\OSD.exe
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\WORKS SHARED\WKUFIND.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KXXYIQPV.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\WINZIP\WZQKPICK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\WORKS SHARED\WKCALREM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\PROGRAM FILES\WINDOWS MEDIA PLAYER\WMPLAYER.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\WINZIP\WINZIP32.EXE
  C:\WINDOWS\TEMP\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://c:\windows\TEMP\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://c:\windows\TEMP\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://c:\windows\TEMP\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://c:\windows\TEMP\sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = file://c:\windows\TEMP\sp.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = file://c:\windows\TEMP\sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.google.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\NEM220.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\PROGRAM FILES\SIDEFIND\SFBHO.DLL (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {00320615-B6C2-40A6-8F99-F1C52D674FAD} - C:\WINDOWS\LOCALNRD.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {CF021F40-3E14-23A5-CBA2-7173706D4820} - C:\WINDOWS\SYSTEM\SPM4820.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {C3650941-D397-4CC1-8C56-6F834BDBB0D1} - C:\WINDOWS\SYSTEM\FPHKDA.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {7B55BB05-0B4D-44fd-81A6-B136188F5DEB} - C:\WINDOWS\QUESTMOD.DLL
  O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,[email protected],&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] c:\windows\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Primax 3-D Mouse] 3dmoused.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VortexTray] ASP4TRAY.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Multimedia Keyboard] C:\Mediascape\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OnScreen Display] C:\Mediascape\OnScreen Display\OSD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] c:\windows\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] c:\windows\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [vytcecdrssqo] C:\WINDOWS\SYSTEM\kxxyiqpv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sais] c:\program files\180solutions\sais.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [clwv] C:\WINDOWS\clwv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BullsEye Network] C:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CONSCORR] C:\WINDOWS\CONSCORR.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Power Scan] C:\PROGRAM FILES\POWER SCAN\POWERSCAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [WebRebates0] C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ControlPanel] C:\WINDOWS\SYSTEM\twink64.exe internat.dll,LoadKeyboardProfile
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O4 - Startup: Microsoft Works Calendar Reminders.lnk = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
  O9 - Extra button: Related (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)
  O9 - Extra button: SideFind (HKLM)
  O11 - Options group: [TOEGANKELIJKHEID] Toegankelijkheid
  O12 - Plugin for .mid: C:\PROGRA~1\Intern~1\PLUGINS\npvmidi.dll
  O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com
  O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com
  O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com
  O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com
  O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info
  O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com
  O15 - Trusted Zone: *.slotch.com
  O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com
  O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com
  O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com
  O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net
  O15 - Trusted Zone: *.topconverting.com
  O15 - Trusted Zone: *.crazywinnings.com
  O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com
  O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab
  O16 - DPF: {486E48B5-ABF2-42BB-A327-2679DF3FB822} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/ia.cab
  O16 - DPF: {386A771C-E96A-421F-8BA7-32F1B706892F} (Installer Class) - http://www.xxxtoolbar.com/ist/softwares/v4.0/0006_regular.cab
  O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe
  O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuch.mht!http://www.foxik.com/6/files.chm::/file.exe
  O16 - DPF: {FE4BBEA8-1EFD-4B8A-BD1B-341CCDBEEAA6} (Dhsigned Control) - http://ads.dealhelper.com/updates/DealHelperNew.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  =============
  Dit is het logje van een vriend van mij,
  Adaware, spybot en andere programma's lopen vast, moet meestal het pc rebooten.

  Ik wil jullie alvast bedanken namens een vriend.

 • #2
  Laat hem:

  1. De nieuwste versie van HijackThis downloaden (http://www.nucia.eu --> downloads --> HJT --> ASO http)
  2. Het bestand opslaan op een map (bij voorkeur iets van c:\mijn documenten\hijackthis of c:\program files\hijackthis.

  Dan een nieuw logje maken en dat plaatsen.


  Het rapaille dat per Przewalskipaard arriveerde bij het feeëriek gesitueerde etablissement - komma -

  "Verwar de waarheid niet met de mening van de meerderheid"

  Comment


  • #3
   In aanvulling op Admin:

   Download StartDreck van een van deze adressen:Pak dit uit naat een map en start het programma.

   Klik op "Config". In het volgende scherm, klik op de knop "unmark all". En selecteer de volgende opties:
   • Registry -> Run Keys
   • System/Drivers -> Running Processes
   Klik "Ok".

   Klik op "Save" om de log op te slaan. Post de log in deze thread.

   Comment


   • #4
    Aangezien reactie is uitgebleven, veronderstel ik dat het probleem is opgelost en sluit ik deze thread.

    Comment

    Working...
    X