Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Log van Fred (Flapdrol)

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Log van Fred (Flapdrol)

  Hier een log van een collega. Ad-aware SE schijnt niet meer de nieuwe definities te willen downloaden. Misschien kunnen jullie er nog iets van bakken.

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 21:35:14, on 5-12-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
  C:\Program Files\RamActive\RamActive.exe
  C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrbmgr.exe
  C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\LXBRKsk.exe
  C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\AntiCapsLock\CAPS.EXE
  C:\Program Files\LimeWire\LimeWire 4.0.8 Pro\LimeWire.exe
  C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrbmon.exe
  C:\Program Files\DLMage\DnloadMage.exe
  C:\Program Files\ePrompter\ePrompter.exe
  C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrcmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  E:\Downloads\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://home.nld.chello.nl/ssi/welcome/welcome.php?url=search
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/index.htm
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://home.nld.chello.nl/ssi/welcome/welcome.php?url=home&src=ie
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door chello broadband n.v.
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.rott.chello.nl:8080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = ;<local>
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: CCHelper - {0CF0B8EE-6596-11D5-A98E-0003470BB48E} - C:\Program Files\Panicware\Pop-Up Stopper Pro\CCHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Pa&nicware Pop-Up Stopper Pro - {B1E741E7-1E77-40D4-9FD8-51949B9CCBD0} - C:\Program Files\Panicware\Pop-Up Stopper Pro\popuppro.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RamActive] C:\Program Files\RamActive\RamActive.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 3100 Series] "C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrbmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LXBRKsk] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\LXBRKsk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DATE ANTI] C:\PROGRA~1\BATBUR~1\Bias drive.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ChelloDesktop] C:\Program Files\chello\ChelloDesktop.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sais] c:\program files\180solutions\sais.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: Download Mage.lnk = C:\Program Files\DLMage\DnloadMage.exe
  O4 - Startup: ePrompter.lnk = C:\Program Files\ePrompter\ePrompter.exe
  O4 - Global Startup: AntiCapsLock.lnk = C:\Program Files\AntiCapsLock\CAPS.EXE
  O4 - Global Startup: LimeWire 4.0.8 Pro.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire 4.0.8 Pro\LimeWire.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Download Links As... - file://C:\WINDOWS\System32\page.htm
  O8 - Extra context menu item: Download Target(s) As... - file://C:\WINDOWS\System32\link.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://home.nld.chello.nl/ssi/welcome/welcome.php?url=home&src=ie
  O16 - DPF: {018A066F-584A-422F-AC4C-0B1F5FE5C040} (VacPro.olanda_ver3) - http://ocx2.advnt01.com/dialer/olanda_ver3.CAB
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  99.9% van de computerproblemen zit tussen de bureaustoel en het toetsenbord!!! .

 • #2
  Hoi Wajang,

  Krijg je nog een bepaalde foutmelding bij het ophalen van de definities?

  1. De-installeer LimeWire, het is een verkeerd P2P programma: http://www.spywareinfo.com/articles/p2p/

  2. Vink onderstaande regels aan in HijackThis:

  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

  O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - (no file)

  O4 - HKLM\..\Run: [DATE ANTI] C:\PROGRA~1\BATBUR~1\Bias drive.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sais] c:\program files\180solutions\sais.exe
  O4 - Global Startup: LimeWire 4.0.8 Pro.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire 4.0.8 Pro\LimeWire.exe

  O16 - DPF: {018A066F-584A-422F-AC4C-0B1F5FE5C040} (VacPro.olanda_ver3) - http://ocx2.advnt01.com/dialer/olanda_ver3.CAB
  3. Sluit alle andere vensters en browsers, en klik op de knop “Fix Checked”.

  4. Start opnieuw op in veilige modus.
  Zorg ervoor dat verborgen bestanden en mappen zichtbaar zijn: Verkenner > Extra > Mapopties > Tablad Weergave > scroll naar beneden en vink het vakje voor "Verborgen bestanden en mappen weergeven" aan.

  5. Ga naar Windows Verkenner (Rechtsklikken op Start - Verkennen). Zoek en verwijder het volgende:
  Mappen:
  C:\Program Files\BATBUR...
  C:\Program Files\180solutions
  C:\Program Files\LimeWire

  6. Start opnieuw op in normale modus, maak een nieuw logje aan met HijackThis, en post dat hier

  Comment


  • #3
   Wederom

   Wederom een log van Fred ontvangen. Wat ie allemaal heeft gedaan is mij niet duidelijk geworden. M.a.w. heeft hij bovenstaande opmerkingen wel uitgevoerd?

   Logfile of HijackThis v1.98.2
   Scan saved at 21:37:28, on 10-12-2004
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
   C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
   C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
   C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
   C:\Program Files\RamActive\RamActive.exe
   C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrbmgr.exe
   C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\LXBRKsk.exe
   C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
   C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   C:\Program Files\AntiCapsLock\CAPS.EXE
   C:\Program Files\DLMage\DnloadMage.exe
   C:\Program Files\ePrompter\ePrompter.exe
   C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrbmon.exe
   C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrcmon.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
   C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
   C:\Program Files\Outlook Express\MSIMN.EXE
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   E:\Downloads\HijackThis.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://home.nld.chello.nl/ssi/welcome/welcome.php?url=search
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/index.htm
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://home.nld.chello.nl/ssi/welcome/welcome.php?url=home&src=ie
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door chello broadband n.v.
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.rott.chello.nl:8080
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = ;<local>
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - (no file)
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: CCHelper - {0CF0B8EE-6596-11D5-A98E-0003470BB48E} - C:\Program Files\Panicware\Pop-Up Stopper Pro\CCHelper.dll
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
   O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O3 - Toolbar: Pa&nicware Pop-Up Stopper Pro - {B1E741E7-1E77-40D4-9FD8-51949B9CCBD0} - C:\Program Files\Panicware\Pop-Up Stopper Pro\popuppro.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [RamActive] C:\Program Files\RamActive\RamActive.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 3100 Series] "C:\Program Files\Lexmark 3100 Series\lxbrbmgr.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [LXBRKsk] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\LXBRKsk.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
   O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ChelloDesktop] C:\Program Files\chello\ChelloDesktop.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
   O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
   O4 - Startup: Download Mage.lnk = C:\Program Files\DLMage\DnloadMage.exe
   O4 - Startup: ePrompter.lnk = C:\Program Files\ePrompter\ePrompter.exe
   O4 - Global Startup: AntiCapsLock.lnk = C:\Program Files\AntiCapsLock\CAPS.EXE
   O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
   O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
   O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
   O8 - Extra context menu item: Download Links As... - file://C:\WINDOWS\System32\page.htm
   O8 - Extra context menu item: Download Target(s) As... - file://C:\WINDOWS\System32\link.htm
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
   O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
   O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://home.nld.chello.nl/ssi/welcome/welcome.php?url=home&src=ie
   O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
   O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
   O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
   99.9% van de computerproblemen zit tussen de bureaustoel en het toetsenbord!!! .

   Comment


   • #4
    Je kunt deze regel nog even laten fixen:

    O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - (no file)

    Doe het maar in veilige modus, aangezien TeaTimer van Spybot er opstaat, die kan voorkomen dat deze regel verdwijnt.

    Laat me weten of de regel verdwenen is, ja of nee

    Comment


    • #5
     Hoi Wajang,

     Het is al weer even geleden, maar zijn je problemen nu opgelost? Zo niet, moet je even updaten naar HijackThis 1.99.0:     Maak hiermee een nieuw logje aan, en post dat hier.

     Comment


     • #6
      [email protected],

      Ook Fred blijft in gebreke. Geen reactie meer gekregen.
      99.9% van de computerproblemen zit tussen de bureaustoel en het toetsenbord!!! .

      Comment

      Sorry, you are not authorized to view this page
      Working...
      X