Mededeling

Collapse
No announcement yet.

loggie van alfred

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • loggie van alfred

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 19:56:53, on 13-12-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Tmntsrv.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCPFW.exe
  C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  C:\Program Files\BenQ\QMusic2\QMAgent.exe
  C:\Program Files\BenQ\Q-HotkeyMgr\HotkeySensor.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\pccguide.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCClient.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Pop3trap.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
  C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\WebTrap.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\MSN\MSNCoreFiles\msn6.exe
  C:\Documents and Settings\alfred\Mijn documenten\hijack this\hijackthis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/MStartEnter/Portal/portal.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://WWW.BenQ.COM/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/MStartEnter/Portal/portal.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\spybot\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QMusic] "C:\Program Files\BenQ\QMusic2\QMAgent.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Q-HotkeyMgr] "C:\Program Files\BenQ\Q-HotkeyMgr\HotkeySensor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\pccguide.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PCCClient.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCClient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Pop3trap.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Pop3trap.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART
  O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] C:\Program Files\Kazaa\kazaa.exe /SYSTRAY
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotSnD] "D:\spybot\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" /autocheck
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://WWW.BenQ.COM/
  O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -

 • #2
  Hoi Alfred,

  Ga via configuratiescherm naar software > programma's wijzigen/verwijderen en kijk of volgende programma's aanwezig zijn en de-installeer die:

  switch
  P2P Networking
  => is een nutteloze kazaa-add-on die verantwoordelijk is voor een vertraging van je systeem.

  Doe daarna een volledige scan met adaware Se want ik zie dat je kazaa gebruikt en deze kan spyware met zich meebrengen. (Moest je deze nog niet hebben, download Adaware se.)

  Reboot daarna je pc en post een nieuw logje.
  Microsoft MVP - Consumer Security
  Director of Research @ Malwarebytes
  Mijn Blog

  Comment


  • #3
   2de log van alfred

   Logfile of HijackThis v1.98.2
   Scan saved at 15:28:19, on 14-12-2004
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
   C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
   C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
   C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
   C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
   C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
   C:\Program Files\BenQ\QMusic2\QMAgent.exe
   C:\Program Files\BenQ\Q-HotkeyMgr\HotkeySensor.exe
   C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
   C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
   C:\Program Files\MSN\MSNCoreFiles\msn6.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Tmntsrv.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCPFW.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCCLIENT.EXE
   C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCGUIDE.EXE
   C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\WebTrap.EXE
   C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\POP3TRAP.EXE
   C:\Documents and Settings\alfred\Mijn documenten\hijack this\hijackthis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/MStartEnter/Portal/portal.html
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://WWW.BenQ.COM/
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/MStartEnter/Portal/portal.html
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\spybot\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
   O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
   O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Ulead Memory Card Detector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 7.0\Monitor.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [QMusic] "C:\Program Files\BenQ\QMusic2\QMAgent.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Q-HotkeyMgr] "C:\Program Files\BenQ\Q-HotkeyMgr\HotkeySensor.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\pccguide.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [PCCClient.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCClient.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [Pop3trap.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Pop3trap.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://WWW.BenQ.COM/

   alsnog bedankt voor de moeite

   groetjes,
   alfred

   Comment


   • #4
    Ik heb nu je 2e log bij het eerste gezet.

    Het is de bedoeling, als er om een nieuw log gevraagd wordt, deze in dezelfde topic te plaatsen.
    Gebruik hiervoor de knop "Reply".

    Uiteraard nadat je de instrukties hebt uitgevoerd.
    Grtz Lex.

    Kijk ook even naar ==> de huisregels <==, dit kan zeer verhelderend werken.
    Moederbord / Processor; Gigabyte GA-X58 Extreme / Core i7 920 2,66GHz @3,67GHz.
    Koeler; Thermal right 120 Ultra Extreme met Sharkoon 120x120x25mm fan.
    Geheugen / Harddisks; Dominator GT 6GB 1600MHz in Triple-channel / OCZ Agility 2 60GB (SSD), OCZ Agility 2 120GB (SSD).
    Videokaarten / Monitoren; 2x Club3d GTX460 Overclocked Edition in SLI / 2x Samsung 2253BW (22 inch).
    Branders; Plextor 820SA.
    Speakers; Logitech z5500.
    Toetsenbord / Muis; Logitech G15 / G5.

    Comment


    • #5
     Hoi Alfred, je was dus even verdwaald?

     * Start hijackthis en vink volgende items aan:

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/MStartEnter/Portal/portal.html
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/MStartEnter/Portal/portal.html


     * Sluit alle open vensters behalve hijackthis en klik: Fix Checked.

     * Kijk daarna via je verkenner of volgende map nog aanwezig is en verwijder die:

     C:/Program Files/MStartEnter <==deze map

     Reboot daarna je pc nog eens en post een nieuw hijackthislogje als laatste controle.
     Ondervind je verder nog problemen?
     Microsoft MVP - Consumer Security
     Director of Research @ Malwarebytes
     Mijn Blog

     Comment

     Sorry, you are not authorized to view this page
     Working...
     X