Mededeling

Collapse
No announcement yet.

geen problemen

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • geen problemen

  Even logje laten controleren, heb geen problemen, maar je kan nooit weten of er iets tussendoor is geslipt.

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 11:55:23, on 23-12-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~4\GHOSTS~2.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~3\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~3\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\AnalogX\NetStat Live\nsl.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe
  C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\Program Files\WinBar\WinBar.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  D:\Program Files\Emule\emule.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\OPScan.exe
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\Documents and Settings\Arie Stigter\Bureaublad\hijackthis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.helpmij.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: AdShield.AdShield - {7559B76E-0222-4d77-9499-CCE9EB4EDC2F} - C:\PROGRA~1\AdShield\AdShield\AdShield.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NetStat Live] C:\Program Files\AnalogX\NetStat Live\nsl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [tcactive] C:\Program Files\The Cleaner\tca.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - Startup: WinBar.lnk = C:\Program Files\WinBar\WinBar.exe
  O4 - Global Startup: SpeedFan.lnk = C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe
  O4 - Global Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: &Maintain Block List... - C:\PROGRA~1\AdShield\AdShield\maintain.htm
  O8 - Extra context menu item: Add to &Block List... - C:\PROGRA~1\AdShield\AdShield\suppress.htm
  O8 - Extra context menu item: Add to &Exclude List... - C:\PROGRA~1\AdShield\AdShield\restrict.htm
  O8 - Extra context menu item: AdShield Option &Settings... - C:\PROGRA~1\AdShield\AdShield\settings.htm
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra button: AdShield - {4FB6C25E-7B37-4c93-B592-16ECD8D18361} - C:\PROGRA~1\AdShield\AdShield\AdShield.dll (HKCU)
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20030530/qtinstall.info.apple.com/bonnie/us/win/QuickTimeInstaller.exe
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1102019394406
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE
  O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~4\GHOSTS~2.EXE
  O23 - Service: LexBce Server - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~3\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~3\NORTON~3\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  Last edited by Stigter; 23-12-04, 11:11.
  <font color="#FF0000"><b>Groetjes Arie</b></font>
  Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding
  Wat je niet begrijpt, moet je bewonderen.... Ik bewonder XP...
  <p align="center"></p

 • #2
  Hi Stigter,

  Verplaats HijackThis, bij voorkeur naar c:\Program Files\HijackThis. Overal is goed, behalve je Bureaublad of een tijdelijke map. Als HijackThis in een tijdelijke map loop je het risico dat backups verwijderd worden, en het Bureaublad wordt anders een puinhoop met alle backups.
  Als je Windows XP gebruikt, kan het zijn dat je hebt dubbelgeklikt op het bestand HijackThis.exe. Dan wordt het programma uitgepakt naar en tijdelijke map. Selecteer het bestand pak het uit.

  Hoe maak je een nieuwe map:

  Klik op "Mijn Computer", dan "C:\" en op "Program Files".
  Uit het menu kies "Bestand"->"Nieuw"->"Map"
  Dat maakt een map met de naam "Nieuwe map", die je kan hernoemen tot "HJT" of "HijackThis"
  Nu heb je "C:\Program Files\HijackThis". Plaats HijackThis.exe daar.

  Het enige wat ik kan vinden is dit
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  Er zitten beperkingen op het Configuratiescherm. Als jij of de systeembeheerder deze niet hebben opgegeven kruis dan dit onderdeel aan in HijackThis en fix het.

  Comment


  • #3
   Hoi Bobbi,
   ik heb ondertussen al de map aangemaakt hoor, maar kwam van helpmij, werd doorverwezen naar deze site..
   Dus even nieuw hijack this gedownload en voor het gemak op bureaublad geplaats. Ondertussen al weer gewoon op zijn eigen plekje neergezet. (overigens wel bedankt voor het melden)


   Ik heb nooit problemen gehad met mijn configuratiescherm, maar zou dit komen omdat ik in een ver verleden wat problemen heb gehad met mijn systeembeheer funktie vanuit configuratiescherm?
   Ik had toen opeens geen snelkoppelingen daar beschikbaar, (in het systeembeheer) en heb ze handmatig weer terug geplaatst.
   <font color="#FF0000"><b>Groetjes Arie</b></font>
   Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding
   Wat je niet begrijpt, moet je bewonderen.... Ik bewonder XP...
   <p align="center"></p

   Comment

   Sorry, you are not authorized to view this page
   Working...
   X
   😀
   🥰
   🤢
   😎
   😡
   👍
   👎