Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Spywareguard hyperactief, help!!!!!

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Spywareguard hyperactief, help!!!!!

  Na het installeren van msnplus is spywareguard doorgedraaid: om de paar seconden een melding dat er een of andere ''debiel'' mijn internetinstellingen wil wijzigen of heeft gewijzigd....

  Hier een Hijackthis logfile:

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 15:47:48, on 23-12-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VsStat.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Vshwin32.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avconsol.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE
  C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\HidFind.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\WPC54CFG.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe
  C:\Documents and Settings\Ozzie\Mijn documenten\hijackthis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://web.lnzqeizdyhyildqsf.com/dUsIW0X/DLyfjosRSxN1SqFP3MzD9/93fy36qROHjJIXc2Dcgwsf/v9VTDiCeXfZ.htm
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VSCShellExtension.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS Tray] C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS KHooker] C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "c:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Guardian] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe" /SU
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Gramthislicenseobj] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\less stupid gram this\Bits bore.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [McAfee.InstantUpdate.Monitor] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe" /STARTMONITOR
  O4 - HKCU\..\Run: [Antepeak] C:\DOCUME~1\Ozzie\APPLIC~1\ACTIVE~1\way loud.exe
  O4 - Startup: MRU-Blaster Scheduler.lnk = C:\Program Files\MRU-Blaster\scheduler.exe
  O4 - Startup: MRU-Blaster Silent Clean.lnk = C:\Program Files\MRU-Blaster\mrublaster.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: Wireless-G Notebook Adapter Utility.lnk = C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\WPC54CFG.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://C:\APPS\IE\offline\nl.htm
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.nl/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O23 - Service: AVSync Manager - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
  O23 - Service: McAfee Firewall - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
  O23 - Service: McShield - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  O23 - Service: NICSer_WPC54G - Unknown - C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\NICServ.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

  HELP!!Q

 • #2
  Oorspronkelijk geplaatst door gigabit
  * Start hijackthis en vink volgende items aan:

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)


  * Sluit alle open vensters behalve hijackthis en klik: Fix Checked.

  Reboot!! Post daarna een nieuw hijackthislogje
  Nog steeds geen verandering....die meldingen van spywareguard blijven komen, kheb een nieuwe log gemaakt:

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 16:57:56, on 23-12-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VsStat.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Vshwin32.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avconsol.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
  C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE
  C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\HidFind.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\WPC54CFG.exe
  C:\Program Files\MRU-Blaster\scheduler.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\Ozzie\Mijn documenten\hijackthis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://pivuthnuzzhcaikaslrjjcij.com/dUsIW0X/DLyfjosRSxN1SqFP3MzD9/93fy36qROHjJLE4/0L/oflRf9VTDiCeXfZ.html
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VSCShellExtension.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS Tray] C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS KHooker] C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "c:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Guardian] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe" /SU
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Gramthislicenseobj] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\less stupid gram this\Bits bore.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [McAfee.InstantUpdate.Monitor] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe" /STARTMONITOR
  O4 - HKCU\..\Run: [Antepeak] C:\DOCUME~1\Ozzie\APPLIC~1\ACTIVE~1\way loud.exe
  O4 - Startup: MRU-Blaster Scheduler.lnk = C:\Program Files\MRU-Blaster\scheduler.exe
  O4 - Startup: MRU-Blaster Silent Clean.lnk = C:\Program Files\MRU-Blaster\mrublaster.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: Wireless-G Notebook Adapter Utility.lnk = C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\WPC54CFG.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://C:\APPS\IE\offline\nl.htm
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.nl/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O23 - Service: AVSync Manager - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
  O23 - Service: McAfee Firewall - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
  O23 - Service: McShield - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  O23 - Service: NICSer_WPC54G - Unknown - C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\NICServ.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

  Zou je alsjeblieft nog even willen kijken waar het anders aan kan liggen

  Comment


  • #3
   ik heb die dingen aangevinkt en gewist, maar probleem is niet opgelost.Spywareguard blijft meldingen geven:
   _______________________________________________________________
   ''(!)An attempt to change Internet Explorer settings has been detected''
   WARNING! Your IE search bar has been changed!

   Your Internet Explorer current user search bar has been changed from
   <none>
   to
   http:www.tpsccsuvnmrwx.uk/..........................................

   What would you like to do?

   restore old value keep new value
   _______________________________________________________________
   (bij de puntjes een hele vage letter/cijfercombinatie, heel lang)

   Deze melding krijg ik dus steeds. Als ik op ''restore old value'' druk, krijg ik melding ''old IE search bar restored''-->druk op Ok en:

   Een seconde later krijg ik weer een dezelfde melding, maar dit keer een ander internetadres.

   Het blijft zo doorgaan


   Wat is er aan de hand?
   weer een hijacthislog dan maar:

   Logfile of HijackThis v1.99.0
   Scan saved at 18:10:30, on 23-12-2004
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
   C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VsStat.exe
   C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Vshwin32.exe
   C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
   C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
   C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avconsol.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
   C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
   C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE
   C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
   C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
   C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe
   C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
   C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
   C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
   C:\Program Files\Apoint2K\HidFind.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
   C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\WPC54CFG.exe
   C:\Program Files\MRU-Blaster\scheduler.exe
   C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
   C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
   C:\Program Files\Screenshot Utility\ScreenshotUtility.exe
   C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
   C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
   C:\Documents and Settings\Ozzie\Mijn documenten\hijackthis.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.vhdktyykwfbt.net/dUsIW0X/DLyfjosRSxN1SqFP3MzD9/93fy36qROHjJLmVEd4ybt2kP9VTDiCeXfZ.htm
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
   O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
   O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VSCShellExtension.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SiS Tray] C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [SiS KHooker] C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "c:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
   O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Guardian] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe" /SU
   O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Gramthislicenseobj] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\less stupid gram this\Bits bore.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [McAfee.InstantUpdate.Monitor] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe" /STARTMONITOR
   O4 - HKCU\..\Run: [Antepeak] C:\DOCUME~1\Ozzie\APPLIC~1\ACTIVE~1\way loud.exe
   O4 - Startup: MRU-Blaster Scheduler.lnk = C:\Program Files\MRU-Blaster\scheduler.exe
   O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
   O4 - Global Startup: Wireless-G Notebook Adapter Utility.lnk = C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\WPC54CFG.exe
   O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
   O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
   O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.nl/download/msnmessengersetupdownloader.cab
   O23 - Service: AVSync Manager - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
   O23 - Service: McAfee Firewall - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
   O23 - Service: McShield - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
   O23 - Service: NICSer_WPC54G - Unknown - C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\NICServ.exe
   O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


   Comment


   • #4
    Gigabit hou AUB op met antwoorden op Hijackthis log's

    Zie:


    Meld je anders aan bij "Helper in opleiding":
    Grtz Lex.

    Kijk ook even naar ==> de huisregels <==, dit kan zeer verhelderend werken.
    Moederbord / Processor; Gigabyte GA-X58 Extreme / Core i7 920 2,66GHz @3,67GHz.
    Koeler; Thermal right 120 Ultra Extreme met Sharkoon 120x120x25mm fan.
    Geheugen / Harddisks; Dominator GT 6GB 1600MHz in Triple-channel / OCZ Agility 2 60GB (SSD), OCZ Agility 2 120GB (SSD).
    Videokaarten / Monitoren; 2x Club3d GTX460 Overclocked Edition in SLI / 2x Samsung 2253BW (22 inch).
    Branders; Plextor 820SA.
    Speakers; Logitech z5500.
    Toetsenbord / Muis; Logitech G15 / G5.

    Comment


    • #5
     Hoi AntiSpaaiwehr,

     Gigabit is niet bevoegd om hier te helpen, dus ik neem het even over.


     1. Scan met HijackThis en vink de volgende items aan:
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.vhdktyykwfbt.net/dUsIW0X/...9VTDiCeXfZ.htm

     O4 - HKLM\..\Run: [Gramthislicenseobj] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\less stupid gram this\Bits bore.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [Antepeak] C:\DOCUME~1\Ozzie\APPLIC~1\ACTIVE~1\way loud.exe
     Sluit alle vensters behalve HijackThis zelf en klik op "Fix checked".

     2. Herstart de pc in veilige modus.
     Mocht je niet weten hoe dat moet, kijk dan hier even: http://www.virushelp.nl/veilige_modus.htm

     Zorg ervoor dat verborgen bestanden en mappen worden weergegeven.
     Hier kun je lezen hoe dat moet: http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm

     Verwijder nu, in veilige modus dus, de volgende mappen:

     C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\less stupid gram this <- die map
     C:\Documents and Settings\Ozzie\Application Data\ACTIVE~1 <- dat is die map waar "way loud.exe" in zit

     3. Herstart de pc in 'normale modus'.

     4. Maak een nieuw log en plaats dat hier.

     Comment


     • #6
      lekker is dat!!

      Wil er iemand checken of ik door hem verkeerde dingen heb verwijderd??

      en mijn probleem oplossen...aub

      Comment


      • #7
       wooowww, ik ga t proberen, be right back....

       Comment


       • #8
        RESPECT!!! probleem opgelost

        Log :

        Logfile of HijackThis v1.99.0
        Scan saved at 19:04:01, on 23-12-2004
        Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
        MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

        Running processes:
        C:\WINDOWS\System32\smss.exe
        C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
        C:\WINDOWS\system32\services.exe
        C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
        C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
        C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
        C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
        C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
        C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
        C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VsStat.exe
        C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Vshwin32.exe
        C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
        C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
        C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avconsol.exe
        C:\WINDOWS\Explorer.EXE
        C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
        C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
        C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE
        C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
        C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
        C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
        C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe
        C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
        C:\Program Files\Apoint2K\HidFind.exe
        C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
        C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
        C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe
        C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\WPC54CFG.exe
        C:\Program Files\MRU-Blaster\scheduler.exe
        C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
        C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
        C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
        C:\Documents and Settings\Ozzie\Mijn documenten\hijackthis.exe

        O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
        O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
        O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VSCShellExtension.dll
        O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SiS Tray] C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [SiS KHooker] C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "c:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
        O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Guardian] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe" /SU
        O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
        O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
        O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [McAfee.InstantUpdate.Monitor] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe" /STARTMONITOR
        O4 - HKCU\..\Run: [Antepeak] C:\DOCUME~1\Ozzie\APPLIC~1\ACTIVE~1\way loud.exe
        O4 - Startup: MRU-Blaster Scheduler.lnk = C:\Program Files\MRU-Blaster\scheduler.exe
        O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
        O4 - Global Startup: Wireless-G Notebook Adapter Utility.lnk = C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\WPC54CFG.exe
        O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
        O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
        O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
        O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.nl/download/msnmessengersetupdownloader.cab
        O23 - Service: AVSync Manager - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
        O23 - Service: McAfee Firewall - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
        O23 - Service: McShield - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
        O23 - Service: NICSer_WPC54G - Unknown - C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\NICServ.exe
        O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

        Thnx...

        Comment


        • #9
         Niet te vroeg juichen, we zijn er nog niet helemaal.


         1. Scan met HijackThis en vink het volgende item aan:

         O4 - HKCU\..\Run: [Antepeak] C:\DOCUME~1\Ozzie\APPLIC~1\ACTIVE~1\way loud.exe

         Sluit alle vensters behalve HijackThis zelf en klik op "Fix checked".

         2. Herstart de pc in veilige modus en verwijder de volgende map (indien nog aanwezig):

         C:\Documents and Settings\Ozzie\Application Data\ACTIVE~1 <- die map (de naam van de map begint dus met "Active...", het bestand "way loud.exe" zit erin)

         3. Herstart de pc in 'normale modus'.

         4. Maak een nieuw log en plaats dat hier.

         Comment


         • #10
          Oorspronkelijk geplaatst door Buffy
          Niet te vroeg juichen, we zijn er nog niet helemaal.


          1. Scan met HijackThis en vink het volgende item aan:

          O4 - HKCU\..\Run: [Antepeak] C:\DOCUME~1\Ozzie\APPLIC~1\ACTIVE~1\way loud.exe

          Sluit alle vensters behalve HijackThis zelf en klik op "Fix checked".

          2. Herstart de pc in veilige modus en verwijder de volgende map (indien nog aanwezig):

          C:\Documents and Settings\Ozzie\Application Data\ACTIVE~1 <- die map (de naam van de map begint dus met "Active...", het bestand "way loud.exe" zit erin)

          3. Herstart de pc in 'normale modus'.

          4. Maak een nieuw log en plaats dat hier.
          Ik heb gedaan wat je hebt beschreven, map was alleen niet te vinden. Ik neem aan dat ie weg is

          Nogmaals een log:

          Logfile of HijackThis v1.99.0
          Scan saved at 19:39:00, on 23-12-2004
          Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
          MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

          Running processes:
          C:\WINDOWS\System32\smss.exe
          C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
          C:\WINDOWS\system32\services.exe
          C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
          C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
          C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
          C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
          C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
          C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
          C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VsStat.exe
          C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Vshwin32.exe
          C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
          C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
          C:\WINDOWS\Explorer.EXE
          C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avconsol.exe
          C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
          C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
          C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE
          C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
          C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
          C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
          C:\Program Files\Apoint2K\HidFind.exe
          C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
          C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe
          C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
          C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
          C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
          C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe
          C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\WPC54CFG.exe
          C:\Program Files\MRU-Blaster\scheduler.exe
          C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
          C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
          C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
          C:\Documents and Settings\Ozzie\Mijn documenten\hijackthis.exe

          O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
          O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
          O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VSCShellExtension.dll
          O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [SiS Tray] C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE
          O4 - HKLM\..\Run: [SiS KHooker] C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "c:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
          O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Guardian] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe" /SU
          O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
          O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
          O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [McAfee.InstantUpdate.Monitor] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe" /STARTMONITOR
          O4 - Startup: MRU-Blaster Scheduler.lnk = C:\Program Files\MRU-Blaster\scheduler.exe
          O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
          O4 - Global Startup: Wireless-G Notebook Adapter Utility.lnk = C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\WPC54CFG.exe
          O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
          O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
          O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
          O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.nl/download/msnmessengersetupdownloader.cab
          O23 - Service: AVSync Manager - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
          O23 - Service: McAfee Firewall - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
          O23 - Service: McShield - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
          O23 - Service: NICSer_WPC54G - Unknown - C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\NICServ.exe
          O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

          Kan ik nu wel juichen?

          Comment


          • #11
           Je mag nu juichen.

           Comment


           • #12
            Oorspronkelijk geplaatst door Buffy
            Je mag nu juichen.
            En van je heeeeeelaaa helaaaaaaa helaaaaaaaaa hoooooooooooooohooolaaaaaaaaaaaaaaaaaaa HE!!

            Comment

            Sorry, you are not authorized to view this page
            Working...
            X
            😀
            🥰
            🤢
            😎
            😡
            👍
            👎