Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Logje

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Logje

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 18:25:13, on 23-12-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\mHotkey.exe
  C:\WINDOWS\CNYHKey.exe
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\WINDOWS\system32\PRISMSTA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Voetbal International\WatchDog.Exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\DitExp.exe
  C:\WINDOWS\dhbrwsr.exe
  C:\Program Files\Common Files\WinTools\WToolsA.exe
  C:\WINDOWS\system32\opeD.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\RealPopup\RealPopup.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\Program Files\Common Files\WinTools\WSup.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\dhsvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\WinTools\WToolsS.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Microsoft Works\WkDStore.exe
  C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AUpdate.exe
  C:\DOCUME~1\Joeri\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 5 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50168
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://scheerenveen.eigenstart.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50168
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50168
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsB.dll
  F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe winsock.scr
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsB.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: Band Class - {D848A3CA-0BFB-4DE0-BA9E-A57F0CCA1C13} - C:\WINDOWS\dealhlpr.dll
  O2 - BHO: (no name) - {FD3A6AB4-5527-4B52-90AF-F90CD3270861} - C:\WINDOWS\system32\inetconnect.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSTA.EXE] PRISMSTA.EXE START
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [WatchDogExe] C:\Program Files\Voetbal International\WatchDog.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [MSUpdate] c:\CriticalUpdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RegistryMonitor] c:\registry.pif
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Security Hot Fix Update] "%SystemRoot%\mshotfix.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DealHelperUpdate] C:\WINDOWS\DHUpdt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DealHelperBrwsr] C:\WINDOWS\dhbrwsr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinTools] C:\Program Files\Common Files\WinTools\WToolsA.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [C:\WINDOWS\system32\opeC.exe ] C:\WINDOWS\system32\opeC.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinDSNX] C:\WINDOWS\system32\opeD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [dxset.exe] C:\WINDOWS\dxsetu.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [RealPopup] "C:\Program Files\RealPopup\RealPopup.exe" BOOT
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab28177.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab28177.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab30149.cab
  O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab31267.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab28177.cab
  O16 - DPF: {FE4BBEA8-1EFD-4B8A-BD1B-341CCDBEEAA6} (Dhsigned Control) - http://ads.dealhelper.com/updates/DealHelperNew.cab


  Ik heb dit programma ook maar eens gedraait bij m'n buren, ik hoop dat jullie er wat mee kunnen. Alvast bedankt

 • #2
  Hoi joeri_arndt,

  Ik zie aan de bovenste helft van dit log dat WinTools actief is op deze pc. Scan daarom eerst even met AdAware SE en laat alles verwijderen wat wordt gevonden: http://www.nucia.eu/adaware/handleiding.html

  Start daarna de pc opnieuw op, maak een nieuw log en plaats dat hier.

  Comment


  • #3
   Aangezien de topicstarter niet reageert, veronderstel ik dat het probleem inmiddels is opgelost en sluit ik deze thread.

   Comment

   Working...
   X
   😀
   🥰
   🤢
   😎
   😡
   👍
   👎