Mededeling

Collapse
No announcement yet.

mijn log: internet en hotmailproblemen

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • mijn log: internet en hotmailproblemen

  Ik bezorg je hierbij m'n log:

  sedert een week kan ik m'n hotmail-inbox niet meer bekijken op mijn pc (wel op andere pc's) want na 't aanmelden krijg ik een blanco blad met linksonder 'gereed' vermeld.

  Als ik surf op 't net en een link wil aanklikken komt het soms voor dat ik die aanklik en er niets gebeurt totdat ik de pagina vernieuw, dan lukt 't wel.

  Sommige favorieten kunnen niet meer weergegeven worden

  Ik heb ook constant last van Trojans en krijg ze niet weg ondanks AVG (krijg vaak meldingen die ik tracht naar de 'virus vault' te plaatsen maar dat lukt niet altijd)

  ik heb gescand met Sybot: 2 zaken die niet weg te krijgen zijn (erodata) en met Adaware SE (28 zaken verwijderd)

  Heb begrip voor feestdagen en check gewoon af en toe of er een oplossing uit de bus komt:

  als je vraagt om in veilige modus op te starten zeg me dan nog eens of dat F9 is dat je moet induwen bij 't opstarten van de computer...

  Alvast bedankt  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 17:15:45, on 24/12/2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Iomega\System32\AppServices.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\ADService.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
  C:\PROGRA~1\MI948F~1\GAMECO~1\common\swtrayv4.exe
  C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\ADUserMon.exe
  C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Free History Eraser\HistoryEraser.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Documents and Settings\Steven Ryelandt\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.lingiercomputers.be
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] C:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SideWinderTrayV4] C:\PROGRA~1\MI948F~1\GAMECO~1\common\swtrayv4.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ADUserMon] C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\ADUserMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Drive Icons] C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Deskup] C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\deskup.exe /IMGSTART
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update Machine] SP2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [cyberfree.exe] C:\DOCUME~1\STEVEN~1\LOCALS~1\Temp\enml.dat
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update Machine] SP2.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotSnD] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" /autocheck
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [SPSTEALT] "C:\Program Files\Free History Eraser\HistoryEraser.exe" /stealt
  O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Machine] SP2.exe
  O4 - Global Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O9 - Extra button: Corel Network monitor worker - {2799CC8C-B9CB-4747-A833-73B198608C19} - C:\WINDOWS\System32\intlmain.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Corel Network monitor worker - {2799CC8C-B9CB-4747-A833-73B198608C19} - C:\WINDOWS\System32\intlmain.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra button: Corel Network monitor worker - {2799CC8C-B9CB-4747-A833-73B198608C19} - C:\WINDOWS\System32\intlmain.dll (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Corel Network monitor worker - {2799CC8C-B9CB-4747-A833-73B198608C19} - C:\WINDOWS\System32\intlmain.dll (HKCU)
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.lingiercomputers.be
  O15 - Trusted IP range: (HKLM)
  O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
  O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20030523/qtinstall.info.apple.com/drakken/nl/win/QuickTimeInstaller.exe
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093875445568
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {99B6E512-3893-4155-9964-8EB8E06099CB} (WebSpyWareKiller Class) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebSWK.cab
  O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E5030CDF-E781-4C62-8CDC-D954A23DF422}: NameServer = 195.238.2.22 195.238.2.21
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: Iomega App Services - Iomega Corporation - C:\PROGRA~1\Iomega\System32\AppServices.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\Smc.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  O23 - Service: Iomega Active Disk - Iomega Corporation - C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\ADService.exe

 • #2
  Hallo Steven,

  Meestal is het F8.


  1. Download en installeer CCleaner alvast, maar gebruik dit programma nog niet: http://www.ccleaner.com/

  2. Scan met HijackThis en vink de volgende items aan:
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update Machine] SP2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [cyberfree.exe] C:\DOCUME~1\STEVEN~1\LOCALS~1\Temp\enml.dat
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update Machine] SP2.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Update Machine] SP2.exe

  O9 - Extra button: Corel Network monitor worker - {2799CC8C-B9CB-4747-A833-73B198608C19} - C:\WINDOWS\System32\intlmain.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Corel Network monitor worker - {2799CC8C-B9CB-4747-A833-73B198608C19} - C:\WINDOWS\System32\intlmain.dll
  O9 - Extra button: Corel Network monitor worker - {2799CC8C-B9CB-4747-A833-73B198608C19} - C:\WINDOWS\System32\intlmain.dll (HKCU)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Corel Network monitor worker - {2799CC8C-B9CB-4747-A833-73B198608C19} - C:\WINDOWS\System32\intlmain.dll (HKCU)

  O15 - Trusted IP range: (HKLM)
  Sluit alle vensters behalve HijackThis zelf en klik op "Fix checked".

  3. Herstart de pc in veilige modus.
  Mocht je niet weten hoe dat moet, kijk dan hier even: http://www.virushelp.nl/veilige_modus.htm

  Zorg ervoor dat verborgen bestanden en mappen worden weergegeven.
  Hier kun je lezen hoe dat moet: http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm

  * Verwijder nu, in veilige modus dus, het volgende bestand (indien nog aanwezig):
  C:\WINDOWS\System32\intlmain.dll <- dat bestand

  * Draai, nog steeds in veilige modus, CCleaner even. Start het programma en klik op de knop "Run Cleaner".

  * Doe, nog steeds in veilige modus, een volledige systeemscan met AVG. Vindt AVG nog steeds zaken die het niet kan verwijderen, noteer de melding(en) van AVG dan letterlijk en volledig en plaats die hier in je volgende bericht.

  4. Herstart de pc in 'normale modus'.

  5. Maak een nieuw HijackThis-log en plaats dat hier.

  Comment


  • #3
   Yeeps, heb gedaan wat je vroeg

   AVC vond nog de volgende problemen (9 in totaal waarvan 1 geheald), hier de 8 overige:

   1. Trohan Horse Dropper.Small.7.T in C:\Documents and settings\SophieVanhulle\LocalSettings\Temp\ccig.dat;\inst.exe

   2. Trojan Horse Dialer.12.AI in 'idem als hierboven' ... Temp\jppp.dat:\ldr.exe

   3. Trojan Horse Dialer in 'idem als hierboven' ... dlll.exe

   4. Trojan Horse Dropper.Small.7.AU in 'idem als hierboven' ... Temp\njkf.dat:\inst.exe

   5. Trojan Horse Dialer.12.AI in 'idem als hierboven' ... Temp\pnng.dat:\ldr.exe

   6. Trojan Horse Dialer in 'idem als hierboven' ...Temp\pnng.dat:\dlll.exe

   7. Trojan Horse PSW.BRISS.C in C:\WINDOWS\System32\config\systemprofile\TemporaryInternetFiles\Content.IE5\25QT4XMD\bridg

   8. Trojan Horse PSW.BRISS.H in 'idem als hierboven' (zelfde file)

   Hotmail marcheert nog steeds niet (ik kreeg wel een melding als zou een veiligheidscertificaat verstreken zijn of zo maar kweet nie of da te maken heeft met hotmail)

   Hierbij m'n log:

   Logfile of HijackThis v1.99.0
   Scan saved at 2:53:56, on 5/11/2001
   Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
   C:\PROGRA~1\Iomega\System32\AppServices.exe
   C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
   C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\ADService.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
   C:\PROGRA~1\MI948F~1\GAMECO~1\common\swtrayv4.exe
   C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\ADUserMon.exe
   C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe
   C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
   C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
   C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
   C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
   C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
   C:\Program Files\Free History Eraser\HistoryEraser.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
   C:\Program Files\HJT\hijackthis\HijackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.lingiercomputers.be
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
   O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
   O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] C:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
   O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SideWinderTrayV4] C:\PROGRA~1\MI948F~1\GAMECO~1\common\swtrayv4.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [ADUserMon] C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\ADUserMon.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Drive Icons] C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Deskup] C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\deskup.exe /IMGSTART
   O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
   O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
   O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
   O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [SPSTEALT] "C:\Program Files\Free History Eraser\HistoryEraser.exe" /stealt
   O4 - Global Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = ?
   O4 - Global Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
   O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
   O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
   O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.lingiercomputers.be
   O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
   O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20030523/qtinstall.info.apple.com/drakken/nl/win/QuickTimeInstaller.exe
   O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093875445568
   O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
   O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
   O16 - DPF: {99B6E512-3893-4155-9964-8EB8E06099CB} (WebSpyWareKiller Class) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebSWK.cab
   O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
   O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E5030CDF-E781-4C62-8CDC-D954A23DF422}: NameServer = 195.238.2.22 195.238.2.21
   O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
   O23 - Service: AVG7 Update Service - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
   O23 - Service: Iomega App Services - Iomega Corporation - C:\PROGRA~1\Iomega\System32\AppServices.exe
   O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: Sygate Personal Firewall - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\Smc.exe
   O23 - Service: TrueVector Internet Monitor - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
   O23 - Service: Iomega Active Disk - Iomega Corporation - C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\ADService.exe

   Alvast bedankt

   Comment


   • #4
    Ah ja , sorry want nog vergeten te melden:

    Het icoontje van m'n AVG virusscan is veranderd naar zwart en grijs + melding: 'Internal virus databaseate of internal virus database is incorrect.

    Intussen is het 3 u 's morgens op m'n pc, ik tracht de datum en tijd dus aan te passen (ik had dezelfde problemen ongeveer een week of twee, drie geleden toen het uur en de datum plotseling niet meer klopten ...)

    Steve-o

    Comment


    • #5
     Hoi Steve-o,

     Een regel in je logje laat zien dat jij iets gedaan hebt in msconfig, en waarschijnlijk in het tablad Opstarten.

     Ga naar Start - Uitvoeren en type in:
     msconfig
     Ga naar tablad Opstarten, en klik daar op "Alles inschakelen".
     Klik op Toepassen, Sluiten.

     Start opnieuw op, maak een nieuw HijackThis logje aan, en post dat hier

     Comment


     • #6
      Inderdaad, daar heb ik wat moeten doen om in veilige modus te kunnen opstarten (met F8 kreeg ik een ander scherm waar er geen mogelijkheid was om in veilige modus op te starten) - ik dacht het nochtans aangepast te hebben maar ik volg je raad op en verander dat vanavond als ik thuis ben

      Wat Hotmail betreft: heb ergens gelezen dat problemen weg zijn als ik Firefox zou installeren (heb jij daar weet van en/of ervaring mee, 'k weet het, 't is off topic ...)

      Comment


      • #7
       Hm, vreemd dat AVG dat nog vond nadat je CCleaner al had gedraaid. Het gaat namelijk uitsluitend om tijdelijke bestanden. Doe het volgende even:

       1. Start de pc in veilige modus.
       Zorg ervoor dat verborgen bestanden en mappen worden weergegeven.

       Navigeer met de Verkenner naar de volgende mappen en verwijder alles wat in die mappen zit:

       C:\Documents and settings\SophieVanhulle\LocalSettings\Temp <- verwijder alles wat in die map zit

       C:\WINDOWS\System32\config\systemprofile\TemporaryInternetFiles\Content.IE5 <- verwijder alles wat in die map zit

       Draai vervolgens, nog steeds in veilige modus, CCleaner nog een keer.

       2. Herstart de pc in 'normale modus' en volg H@ns' advies:
       Ga naar Start - Uitvoeren en type in:
       msconfig
       Ga naar tablad Opstarten, en klik daar op "Alles inschakelen".
       Klik op Toepassen, Sluiten.

       Start opnieuw op, maak een nieuw HijackThis logje aan, en post dat hier

       Comment


       • #8
        Hier m'n log, hopelijk is alles schoon nu ...

        Logfile of HijackThis v1.99.0
        Scan saved at 20:14:56, on 29/12/2004
        Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
        MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

        Running processes:
        C:\WINDOWS\System32\smss.exe
        C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
        C:\WINDOWS\system32\services.exe
        C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
        C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
        C:\PROGRA~1\Iomega\System32\AppServices.exe
        C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
        C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
        C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\ADService.exe
        C:\WINDOWS\Explorer.EXE
        C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
        C:\PROGRA~1\MI948F~1\GAMECO~1\common\swtrayv4.exe
        C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\ADUserMon.exe
        C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe
        C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
        C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe
        C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
        C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
        C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
        C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
        C:\Program Files\Free History Eraser\HistoryEraser.exe
        C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
        C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
        C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
        C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
        C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
        C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
        C:\WINDOWS\explorer.exe
        C:\Program Files\HJT\HijackThis199Final[www.click-now.net]\HijackThis.exe

        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.lingiercomputers.be
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
        O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
        O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
        O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
        O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
        O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] C:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
        O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SideWinderTrayV4] C:\PROGRA~1\MI948F~1\GAMECO~1\common\swtrayv4.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
        O4 - HKLM\..\Run: [ADUserMon] C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\ADUserMon.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Drive Icons] C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [Deskup] C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\deskup.exe /IMGSTART
        O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
        O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
        O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
        O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
        O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
        O4 - HKCU\..\Run: [SPSTEALT] "C:\Program Files\Free History Eraser\HistoryEraser.exe" /stealt
        O4 - Global Startup: Herinneringen van Microsoft Works Agenda.lnk = ?
        O4 - Global Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
        O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
        O4 - Global Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
        O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
        O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
        O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.lingiercomputers.be
        O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB
        O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20030523/qtinstall.info.apple.com/drakken/nl/win/QuickTimeInstaller.exe
        O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093875445568
        O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
        O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
        O16 - DPF: {99B6E512-3893-4155-9964-8EB8E06099CB} (WebSpyWareKiller Class) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebSWK.cab
        O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
        O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E5030CDF-E781-4C62-8CDC-D954A23DF422}: NameServer = 195.238.2.22 195.238.2.21
        O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
        O23 - Service: AVG7 Update Service - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
        O23 - Service: Iomega App Services - Iomega Corporation - C:\PROGRA~1\Iomega\System32\AppServices.exe
        O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
        O23 - Service: Sygate Personal Firewall - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\Smc.exe
        O23 - Service: TrueVector Internet Monitor - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
        O23 - Service: Iomega Active Disk - Iomega Corporation - C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\ADService.exe

        + wat hotmailprobleem betreft; ik las op forum van pchelper dat iemand uiteindelijk Firefox installeerde en hotmail het weer deed, ik denk niets fout te doen als ik dat in afwachting van jullie antwoord ook probeer (trouwens Buffy maakt er reclame voor ...

        alvast bedankt voor de verdere hulp

        Comment


        • #9
         voor de volledigheid: heb net Firefox geïnstalleerd en guess what: hotmail marcheert terug !!!!

         Comment


         • #10


          (Sorry, kon het even niet laten.)


          Je log is schoon.

          Heb je dat probleem met AVG nog?

          Comment


          • #11
           ik zit nu ongeveer een uurtje online en heb geen enkele viruswaarschuwing van AVG gehad ... ('t ziet er dus goed uit - ik scan morgen wel nog eens)

           Ik denk dat dit onderwerp als afgerond kan worden beschouwd, evenwel niet zonder eerst erg dankbaar het hoofd te buigen voor dit forum vol bereidwillige dienaars: iel erg bedankt

           Comment

           Sorry, you are not authorized to view this page
           Working...
           X
           😀
           🥰
           🤢
           😎
           😡
           👍
           👎