Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Hijackt log

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Hijackt log

  Beste mensen van het Anti-Spyware-Offensief (forum),

  Ik had vanmiddag een gratis programmatje gedownload en later bleek het heel erg veel spyware te bevatten (prompt-berichtje van Norton Anti-virus en SpyBot SD Resident)

  Eerst scande ik mijn pc met SpyBot Search & Destroy ([spybot]) en met Ad-aware([aaw6]), later scande ik mijn pc met SpySubtract en Norton Anti-virus. Uit de scan van Norton Anti-Virus bleek dat er nog wat spyware/hijack software op de pc zat. Ik heb alle bestanden verwijderd (dus ze stonden niet in de quantine). Later scande ik mijn pc voor de zekerheid met Yahoo Anti-Spy, er bleek nog spyware en hijackt software op te staan (de quantine's van alle programma's waarmee ik daarvoor scande waren leeg!).

  Dus besloot ik mijn pc te scannen met Hijackthis en dit is het resultaat:

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 19:13:17, on 26-12-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
  c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  c:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
  C:\PROGRA~1\HPPAVI~1\Pavilion\XPHWWBS4\plugin\bin\pchbutton.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\interMute\SpySubtract\SpySub.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Bureaublad\hijacktthis\hijackthis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\WINDOWS\system32\SearchBar.htm
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zonnet.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)
  O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpdtlk02.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "c:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\G001-1.0.24.0\gnotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [BackupNotify] c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\backupnotify.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Acme.PCHButton] C:\PROGRA~1\HPPAVI~1\Pavilion\XPHWWBS4\plugin\bin\pchbutton.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h
  O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ypager.exe -quiet
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: SpySubtract.lnk = C:\Program Files\interMute\SpySubtract\SpySub.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Yahoo! Search - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsrch.htm
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Dictionary - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm
  O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Maps - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {120E090D-9136-4b78-8258-F0B44B4BD2AC} - C:\WINDOWS\system32\ms.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: MaxSpeed - {120E090D-9136-4b78-8258-F0B44B4BD2AC} - C:\WINDOWS\system32\ms.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0521.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0521.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1099773719687
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B9EBE511-3F3F-462D-8B15-3B7D847E58AF}: NameServer = 62.58.50.5 62.58.50.6
  O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Gear-beveiligingsvoorziening - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
  O23 - Service: iPod-voorziening - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: ZESOFT - Unknown - C:\WINDOWS\zeta.exe (file missing)

  Ik weet wel het en andere van anti-spyware programma's maar HijackThis is voor mij te moelijk. Ik hoop daarom dat iemand mij kan helpen.

  Alvast Bedankt ,

  abcde

 • #2
  Hallo abcde,

  Je gebruikt de MSN Toolbar, de Yahoo Toolbar én de Google Toolbar. Is dat niet wat (te) veel van het goede?

  1. Scan met HijackThis en vink de volgende items aan:
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\WINDOWS\system32\SearchBar.htm

  R3 - URLSearchHook: (no name) - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

  O9 - Extra button: (no name) - {120E090D-9136-4b78-8258-F0B44B4BD2AC} - C:\WINDOWS\system32\ms.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: MaxSpeed - {120E090D-9136-4b78-8258-F0B44B4BD2AC} - C:\WINDOWS\system32\ms.exe (file missing)

  O23 - Service: ZESOFT - Unknown - C:\WINDOWS\zeta.exe (file missing)
  Sluit alle vensters behalve HijackThis zelf en klik op "Fix checked".

  2. Herstart de pc in veilige modus.
  Mocht je niet weten hoe dat moet, kijk dan hier even: http://www.virushelp.nl/veilige_modus.htm

  Zorg ervoor dat verborgen bestanden en mappen worden weergegeven.
  Hier kun je lezen hoe dat moet: http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm

  Verwijder nu, in veilige modus dus, dhet volgende bestand (als het er nog is):

  C:\WINDOWS\system32\SearchBar.htm <- dat bestand

  3. Herstart de pc in 'normale modus'.

  4. Maak een nieuw log en plaats dat hier.

  Comment


  • #3
   Oke, ik scande alles met HijackThis en kon alleen het onderste vinden van de regels die jij hebt gezegd dat ik ze moest verwijderen. Namelijk:
   023 - Service ZESOFT - Unknown - C:\WINDOWS\zeta.exe (file missing)
   Dit komt denk ik omdat ik gister avond alles scande met SpySweeper.
   De 09 - code's zijn er nog steeds alleen ontbreekt er een ander bestand. Hier is de nieuwe log:

   Logfile of HijackThis v1.99.0
   Scan saved at 11:53:15, on 27-12-2004
   Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
   C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
   c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
   c:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
   C:\WINDOWS\System32\alg.exe
   C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
   C:\windows\system\hpsysdrv.exe
   C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
   C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
   C:\HP\KBD\KBD.EXE
   C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
   C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
   C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
   C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
   C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
   C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
   C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
   C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
   C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe
   C:\PROGRA~1\HPPAVI~1\Pavilion\XPHWWBS4\plugin\bin\pchbutton.exe
   C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
   C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
   C:\Program Files\Webroot\Washer\wwDisp.exe
   C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   C:\Program Files\interMute\SpySubtract\SpySub.exe
   C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
   C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
   C:\Documents and Settings\Eigenaar\Bureaublad\hijacktthis\hijackthis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zonnet.nl/
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
   O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
   O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
   O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
   O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpdtlk02.dll
   O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
   O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
   O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "c:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
   O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
   O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
   O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\G001-1.0.24.0\gnotify.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [BackupNotify] c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\backupnotify.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Acme.PCHButton] C:\PROGRA~1\HPPAVI~1\Pavilion\XPHWWBS4\plugin\bin\pchbutton.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ypager.exe -quiet
   O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
   O4 - HKCU\..\Run: [Window Washer] C:\Program Files\Webroot\Washer\wwDisp.exe
   O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
   O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
   O4 - Global Startup: SpySubtract.lnk = C:\Program Files\interMute\SpySubtract\SpySub.exe
   O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
   O8 - Extra context menu item: &Yahoo! Search - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsrch.htm
   O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
   O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
   O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
   O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Dictionary - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm
   O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Maps - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
   O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0521.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0521.dll
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
   O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe
   O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1099773719687
   O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
   O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
   O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
   O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B9EBE511-3F3F-462D-8B15-3B7D847E58AF}: NameServer = 62.58.50.5 62.58.50.6
   O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll
   O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
   O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   O23 - Service: Symantec Network Proxy - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
   O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
   O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
   O23 - Service: Gear-beveiligingsvoorziening - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
   O23 - Service: iPod-voorziening - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
   O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
   O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
   O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
   O23 - Service: ZESOFT - Unknown - C:\WINDOWS\zeta.exe (file missing)

   Comment


   • #4
    Oorspronkelijk geplaatst door abcde
    De 09 - code's zijn er nog steeds alleen ontbreekt er een ander bestand. Hier is de nieuwe log:
    De twee 09-regels die je moest fixen zijn keurig verdwenen hoor. De overige moet je rustig laten staan. Dat daar "file missing" achter staat is een foutje van HijackThis.

    Laat dit item nog fixen:

    O23 - Service: ZESOFT - Unknown - C:\WINDOWS\zeta.exe (file missing)

    Comment


    • #5
     Oke, ik heb die 023 laten fixen.

     Hier is weer een nieuwe log:

     Logfile of HijackThis v1.99.0
     Scan saved at 0:04:17, on 28-12-2004
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
     C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
     C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
     C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
     C:\WINDOWS\System32\alg.exe
     C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
     C:\windows\system\hpsysdrv.exe
     C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
     C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
     C:\HP\KBD\KBD.EXE
     C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
     C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
     C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
     C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
     C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
     C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
     C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe
     C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
     C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
     C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
     C:\PROGRA~1\HPPAVI~1\Pavilion\XPHWWBS4\plugin\bin\pchbutton.exe
     C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
     C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
     C:\Program Files\Webroot\Washer\wwDisp.exe
     C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
     C:\Program Files\interMute\SpySubtract\SpySub.exe
     C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
     C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCLGVIEW.EXE
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
     C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
     C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     C:\Documents and Settings\Eigenaar\Bureaublad\hijacktthis\hijackthis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zonnet.nl/
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
     O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
     O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
     O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
     O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
     O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
     O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
     O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpdtlk02.dll
     O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
     O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
     O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
     O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
     O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\HP\{45B6180B-DCAB-4093-8EE8-6164457517F0}\hphupd05.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "c:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
     O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
     O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
     O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\G001-1.0.24.0\gnotify.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
     O4 - HKCU\..\Run: [BackupNotify] c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\backupnotify.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [Acme.PCHButton] C:\PROGRA~1\HPPAVI~1\Pavilion\XPHWWBS4\plugin\bin\pchbutton.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ypager.exe -quiet
     O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
     O4 - HKCU\..\Run: [Window Washer] C:\Program Files\Webroot\Washer\wwDisp.exe
     O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
     O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
     O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
     O4 - Global Startup: SpySubtract.lnk = C:\Program Files\interMute\SpySubtract\SpySub.exe
     O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
     O8 - Extra context menu item: &Yahoo! Search - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycsrch.htm
     O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
     O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
     O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
     O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Dictionary - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm
     O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Maps - file:///C:\Program Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)
     O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0521.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes0521.dll
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
     O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe
     O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1099773719687
     O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
     O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
     O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
     O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B9EBE511-3F3F-462D-8B15-3B7D847E58AF}: NameServer = 62.58.50.5 62.58.50.6
     O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll
     O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
     O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
     O23 - Service: Symantec Network Proxy - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
     O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
     O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
     O23 - Service: Gear-beveiligingsvoorziening - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
     O23 - Service: iPod-voorziening - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
     O23 - Service: ISSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
     O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
     O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
     O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
     O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
     O23 - Service: Symantec SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
     O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
     O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

     Comment


     • #6
      In je log is niets verkeerds te zien. Uit een ander bericht van jou begrijp ik dat Norton nog iets van BargainBuddy vindt. Zou je hier exact en volledig willen vermelden wat Norton dan aangeeft?

      Comment


      • #7
       Dit, uit het logboek, het inhoudelijke deel:
       Bedreigingscategorie: AdvertentiesoftwareBron: flash.exe,Beschrijving: Het gecomprimeerde bestand flash.exe in C:\WINDOWS\system32\psis80ex.ax is een Advertentiesoftware bedreiging.
       Bedreigingscategorie: AdvertentiesoftwareBron: mscb.dll,Beschrijving: Het gecomprimeerde bestand mscb.dll in C:\WINDOWS\system32\psis80ex.ax is een Advertentiesoftware bedreiging.
       Bedreigingscategorie: AdvertentiesoftwareBron: cashback.exe,Beschrijving: Het gecomprimeerde bestand cashback.exe in C:\WINDOWS\system32\psis80ex.ax is een Advertentiesoftware bedreiging.
       Bedreigingscategorie: AdvertentiesoftwareBron: cb.exe,Beschrijving: Het gecomprimeerde bestand cb.exe in C:\WINDOWS\system32\psis80ex.ax is een Advertentiesoftware bedreiging.
       Bedreigingscategorie: AdvertentiesoftwareBron: javexulm.vxd,Beschrijving: Het gecomprimeerde bestand javexulm.vxd in C:\WINDOWS\system32\netut80ex.vxd is een Advertentiesoftware bedreiging.
       Bedreigingscategorie: AdvertentiesoftwareBron: adx.exe,Beschrijving: Het gecomprimeerde bestand adx.exe in C:\WINDOWS\system32\mac80ex.idf is een Advertentiesoftware bedreiging.
       Bedreigingscategorie: AdvertentiesoftwareBron: exdl.exe,Beschrijving: Het gecomprimeerde bestand exdl.exe in C:\WINDOWS\system32\netut80ex.vxd is een Advertentiesoftware bedreiging.
       Bedreigingscategorie: AdvertentiesoftwareBron: mqexdlm.srg,Beschrijving: Het gecomprimeerde bestand mqexdlm.srg in C:\WINDOWS\system32\netut80ex.vxd is een Advertentiesoftware bedreiging.
       Bedreigingscategorie: AdvertentiesoftwareBron: exul.exe,Beschrijving: Het gecomprimeerde bestand exul.exe in C:\WINDOWS\system32\netut80ex.vxd is een Advertentiesoftware bedreiging.
       Bedreigingscategorie: AdvertentiesoftwareBron: adv.exe,Beschrijving: Het gecomprimeerde bestand adv.exe in C:\WINDOWS\system32\mac80ex.idf is een Advertentiesoftware bedreiging.
       Bedreigingscategorie: AdvertentiesoftwareBron: bargains.exe,Beschrijving: Het gecomprimeerde bestand bargains.exe in C:\WINDOWS\system32\mac80ex.idf is een Advertentiesoftware bedreiging.
       Bedreigingscategorie: AdvertentiesoftwareBron: msbe.dll,Beschrijving: Het gecomprimeerde bestand msbe.dll in C:\WINDOWS\system32\mac80ex.idf is een Advertentiesoftware bedreiging.
       Bedreigingscategorie: AdvertentiesoftwareBron: nvms.dll,Beschrijving: Het gecomprimeerde bestand nvms.dll in C:\WINDOWS\system32\javex80.vxd is een Advertentiesoftware bedreiging.
       Bedreigingscategorie: AdvertentiesoftwareBron: nls.exe,Beschrijving: Het gecomprimeerde bestand nls.exe in C:\WINDOWS\system32\javex80.vxd is een Advertentiesoftware bedreiging.
       De titels kan kan ik helaas niet kopieeren, maar in die staat dat het verwijderen mislukt is (een bestand is wel gelukt te verwijderen maar dat was een soort spyware namelijk Adaware.MainSearch).

       Comment


       • #8
        Scan even in veilige modus met Norton. Waarschijnlijk kan Norton die bestanden dan wel verwijderen.

        Comment


        • #9
         Ik probeerde net met Norton in de veilige modus te scannen, maar Symantec Intregatior bleef vastlopen. Ik heb de pc daar nog een keer opnieuw opgestart in de veilige modus en weer deed Norton het daar niet.

         Comment


         • #10
          Hm, dan is er blijkbaar iets mis met je Norton. Misschien even opnieuw installeren?

          Wat Norton van Bargain Buddy vindt zijn eigenlijk alleen maar restjes; actief is het niet. Je mag dit allemaal handmatig in veilige modus verwijderen:

          C:\WINDOWS\system32\psis80ex.ax
          C:\WINDOWS\system32\netut80ex.vxd
          C:\WINDOWS\system32\mac80ex.idf
          C:\WINDOWS\system32\javex80.vxd

          Comment


          • #11
           Oke, heb ik gedaan.

           Dank je voor de hulp met deze hardnekkige spyware.

           Comment

           Sorry, you are not authorized to view this page
           Working...
           X