Mededeling

Collapse
No announcement yet.

problemen bij openenen van bepaalde programma's

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • problemen bij openenen van bepaalde programma's

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 7:19:50, on 27-12-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
  C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe
  C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\locator.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Plaxo\2.0.3.16\InstallStub.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\FreeRAM XP Pro 1.40.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
  C:\Program Files\MRU-Blaster\scheduler.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\nmain.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\navw32.exe
  C:\unzipped\hijackthis1982\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,Search = http://www.journalinks.be/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://www.journalinks.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,Search = http://www.journalinks.be/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.journalinks.be/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.journalinks.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.journalinks.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.journalinks.be/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.journalinks.be/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.journalinks.be/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT"
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [hpfsched] C:\WINDOWS\hpfsched.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [MRUBlaster] C:\Program Files\MRU-Blaster\indexcleaner.exe -CC
  O4 - HKCU\..\Run: [X-Cleaner Freeware] "C:\PROGRA~1\X-CLEA~1\XCleaner_free.exe" -turbo -autostart -NOREBOOT
  O4 - HKCU\..\Run: [PlaxoUpdate] C:\Program Files\Plaxo\2.0.3.16\InstallStub.exe -a
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] "C:\Program Files\FreeRAM XP Pro 1.40.exe" -win
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: MRU-Blaster Scheduler.lnk = C:\Program Files\MRU-Blaster\scheduler.exe
  O4 - Startup: MRU-Blaster Silent Clean.lnk = C:\Program Files\MRU-Blaster\mrublaster.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: Norton System Doctor.lnk = C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  O4 - Global Startup: ZoneAlarm Pro.lnk = C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoekscentrum - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Reference 2001\EROProj.dll
  O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {08BEF711-06DA-48B2-9534-802ECAA2E4F9} (PlxInstall Class) - https://www.plaxo.com/down/release/PlaxoInstall.cab
  O16 - DPF: {0D2ADBB3-FA80-11D8-ADFD-00062919A34C} (Telechargement.ActiveXUpload_nl) - http://nl-express.foto.com/nl/activeX/TelechargementFotoCom.CAB
  O16 - DPF: {1358E11F-ADE8-4D2B-9135-1A4CB9A23D7B} (Install Class) - https://genius.belgacom.be/esupport/download/IPGInstaller.CAB
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab
  O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093102379378
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab30149.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4410/mcfscan.cab
  O16 - DPF: {F2A84794-EE6D-447B-8C21-3BA1DC77C5B4} (SDKInstall Class) - http://activex.microsoft.com/activex/controls/sdkupdate/sdkinst.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab30149.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8ABCC117-24D7-4F5A-AE5A-BA270A3062C6}: NameServer = 195.238.2.22 195.238.2.21

  ik krijg norton niet open
  De boodschap van WRI update verschijnt (niet altijd) als ik NAV probeer open te krijgen via uitvoeren als ipv openen. Geeft mij ook de fout aan 3002 ,1530 en even later unable to start the integrator.


  Misschien kan iemand mij ookhelpen met volgende foutmelding in het programma windoctor van norton : De sleutel "AtWorkRendering\shell\Print To\command" verwijst naar een ongeldig opdrachtitem: "C:\WINDOWS\AU_Temp\1"

  wat kan ik doen?
  ik heb anti virus al opnieuw geinstalleerd zonder dat er andere programma's worden geopend.
  Niets helpt

  karina

 • #2
  Hoi Karina..

  Eventjes deze terug naar boven gekicked..

  Ik zie niet direkt echt iets verdachts in je log staan.
  Tja, de alombekende norton problemen. Is één van de redenen waarom ik die zo snel mogelijk van mijn pc heb gegooid 2-tal jaren geledenWelke versie van norton gebruik je?
  Ik zie dat je deze al hebt gedeïnstalleerd en opnieuw hebt geïnstalleerd.. doch, is het beter, wanneer je norton deïnstalleert, om dan ook alle restanten ervan te verwijderen en dan opnieuw installeert. Kijk even op deze link voor removaltools voor norton av: http://service1.symantec.com/SUPPORT...01092114452606
  En probeer het daarna terug te installeren.. of kies een andere antivirus.
  Is je subscription ook nog geldig?
  Microsoft MVP - Consumer Security
  Director of Research @ Malwarebytes
  Mijn Blog

  Comment


  • #3
   norton anti virus 2004

   er moet iets fout lopen met windows insaller en WMI update want dit verschijnt telkens. Ik heb ook nog norton utulities in combinatie met NAV2004.
   Ondertussen ook gemerkt dat andere programma's vastlopen zoals adobe photoshop 2.0 (hier verschijnt registratieformulier altijd en ik als het ingevuld is kan ik nog niet verder omdat er een bestand ontbreekt). Ik denk dat alle programma's die gebruik maken van windows installer slecht werken.

   Kan ik aan die windows installer en WMI update iets veranderen, ik denk dat er registersleutels ontbreken of zoiets.

   karina

   Comment


   • #4
    Niet aangenaam uiteraard...
    Heb je systeemherstel al eens uitgeprobeerd?
    Toevallig die regfix gebruikt bij het deïnstalleren van norton?
    (nav2004xp_reg_removal1.reg) Want heb dit nog gehoord na het gebruiken van deze...
    Microsoft MVP - Consumer Security
    Director of Research @ Malwarebytes
    Mijn Blog

    Comment


    • #5
     Nav2004

     regfix ken ik niet.
     systeem herstel ja, maar ik zou echt niet meer weten tot wanneer ik moet teruggaan want ik ben al lang bezig met dit probleem.

     nog andere voorstellen?

     karina

     Comment


     • #6
      Hier kan je windows installer downloaden.

      Staat Norton nog op je systeem? Deinstalleer het dan opnieuw. Na de uninstall ervan, kijk dan eens in je softwarelijst (wijzigen/verwijderen) of wmi update daartussen staat en deïnstalleer het. Indien dit niet lukt, gebruik dan die cleanup utility van norton zelf (die ik in vorige post al heb aangegeven)
      Microsoft MVP - Consumer Security
      Director of Research @ Malwarebytes
      Mijn Blog

      Comment


      • #7
       nu bemerk ik dat het programma WMI zichtbaar is bij configuratie-software maar ik kan het daar niet verwijderen. Grootte is niet meer aangegeven en bekom alleen gebruik: zelden. Kan ikhet nog ergens anders verwijderen.
       Ook mijn adope photoshop loopt vast en geeft bij configuratie-software alleen de grootte maar ik kan hem hier niet meer verwijderen.
       Norton staat er wel nog in en ik kan hem hier verwijderen. Moet ik bij deinstalleren bij configuratie -software of niet? Waar staat cleanup utility van Norton?
       Ik heb ook windows installer willen downloaden maar bericht verschijnt dat mijn versie nieuwer is.

       bedankt voor je reactie

       karina

       Comment


       • #8
        Ja, norton mag je deïnstalleren bij configuratie-software.
        Daarna zoek je de cleanup-utility van norton op volgende site:

        Je zal zien dat dit allemaal voor verschillende versies is, ds kies de goeie. (verder onderaan op de page zie je deze voor andere versies)
        Download deze utility en laat die runnen.

        Zoals ik hier lees is je adobe photoshop hier ook corrupt geraakt. Als eens geprobeerd om die gewoon opnieuw te installeren? Maw.. er gewoon over te installeren?
        Microsoft MVP - Consumer Security
        Director of Research @ Malwarebytes
        Mijn Blog

        Comment


        • #9
         die site van symantec krijg ik niet open (fout 404) voor clean-up utlity.

         Comment


         • #10
          Hier ook hetzelfde. Denk dat je een beetje geduld zal moeten hebben tot het weer online is.
          Microsoft MVP - Consumer Security
          Director of Research @ Malwarebytes
          Mijn Blog

          Comment


          • #11
           Nav2004

           weet jij soms waar ik WMI update kan downloaden?

           karina

           Comment


           • #12
            Kijk hier eens.
            Microsoft MVP - Consumer Security
            Director of Research @ Malwarebytes
            Mijn Blog

            Comment


            • #13
             Nav2004

             als er volgend foutbericht verschijnt van WInSTALL : er zijn onvoldoende systeembronnen voor het uitvoeren van het Win 16-subsysteem. Klik op OK sluit alle toepassingen af en start opnieuw.

             wat betekent dit eigenlijk?

             karina

             Comment


             • #14
              Nav2004

              wat betekent volgend bericht bij installer information: internal error 2356
              Cabine.1.CAB

              karina

              Comment


              • #15
               Dit krijg je dus bij het opnieuw installeren van norton? Heb je die eerst gedeïnstalleerd? Volledig? Met die cleanup utility die ik je gegeven heb?
               Doe eens een online virusscan: http://housecall.antivirus.com/housecall/start_corp.asp

               Probeer daarna eens in veilige mode te installeren.
               Ander vraagje... hoeveel ramgeheugen heb je?
               Microsoft MVP - Consumer Security
               Director of Research @ Malwarebytes
               Mijn Blog

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X