Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Troep

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Troep

  Willen jullie alsjeblieft kijkenwat er hierallemaalvoor eentroeptussen staat enhoeik ervan af kan komen. (porno pop-upsen zoekmachine's.
  BVD

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 11:44:51, on 27-12-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\system32\ntcpl.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\mslagent\mslagent.exe
  C:\Program Files\Steam\Steam.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\mijn ontvangen bestanden\hijackthis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = C:\Program Files\EnterONE\portal\portal.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/EnterOne/Portal/portal.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000} - C:\WINDOWS\system32\IEHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\VERITAS Software\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [Snelkiezer] C:\WINDOWS\Snelkiezer.exe /quiet
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zSPGuard] c:\program files\pjw\spguard\spguard.exe /s /r
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplD] C:\WINDOWS\system32\ntcpl.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [Instant Access] rundll32.exe EGCOMLIB_1035.dll,InstantAccess
  O4 - HKCU\..\Run: [mslagent] C:\WINDOWS\mslagent\mslagent.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] C:\Program Files\Steam\Steam.exe -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: ChatSpace Full Java Client 2.1.0.89 - http://213.133.40.8:8000/Java/cs4fs089.cab
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab28578.cab
  O16 - DPF: {093F9CF8-0DE1-491C-95D5-5EC257BD4CA3} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/dtc32_EN_XP.cab
  O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111111} - http://dialer.midhold.nl/dialer_download/snelkiezer_plugin.exe
  O16 - DPF: {1EB17D1C-141D-4D9D-91CB-24D99215851D} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/netia32_EN_XP.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
  O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab
  O16 - DPF: {486E48B5-ABF2-42BB-A327-2679DF3FB822} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/ia_XP.cab
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://207.188.7.150/0735ee3f43e429b7b517/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5} - http://www.cavello.com/dialxs/plugins/d/2/274/nl.exe
  O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game17.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab
  O16 - DPF: {CEFB7B49-9652-464F-8AFD-A577C0500F39} (EGP2ECOM Class) - http://akamai.downloadv3.com/binaries/P2EClient/EGAUTH_1009_1035_EN_pack_XP.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  O16 - DPF: {FEC3E5A3-50F7-4B0C-97D8-01CF69DFBFC7} (Measurement Service Client) - http://ccon.madonion.com/global/msc.cab
  O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

 • #2
  Hmmm... een hoop dialers op je systeem.

  Ga via configuratiescherm naar software > programma's wijzigen/verwijderen en kijk of volgende programma's aanwezig zijn en de-installeer die:

  switch

  * Zorg ervoor dat je verborgen mappen en bestanden weergegeven zijn. Hoe deze weer te geven.
  * Start hijackthis en vink volgende items aan:

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = C:\Program Files\EnterONE\portal\portal.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/EnterOne/Portal/portal.html
  O2 - BHO: (no name) - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000000} - C:\WINDOWS\system32\IEHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Snelkiezer] C:\WINDOWS\Snelkiezer.exe /quiet
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplD] C:\WINDOWS\system32\ntcpl.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Instant Access] rundll32.exe EGCOMLIB_1035.dll,InstantAccess
  O4 - HKCU\..\Run: [mslagent] C:\WINDOWS\mslagent\mslagent.exe
  O16 - DPF: {093F9CF8-0DE1-491C-95D5-5EC257BD4CA3} - http://akamai.downloadv3.com/binari...dtc32_EN_XP.cab
  O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111111} - http://dialer.midhold.nl/dialer_dow...ezer_plugin.exe
  O16 - DPF: {1EB17D1C-141D-4D9D-91CB-24D99215851D} - http://akamai.downloadv3.com/binari...tia32_EN_XP.cab
  O16 - DPF: {486E48B5-ABF2-42BB-A327-2679DF3FB822} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/ia_XP.cab
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://207.188.7.150/0735ee3f43e429...ip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx
  O16 - DPF: {9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5} - http://www.cavello.com/dialxs/plugins/d/2/274/nl.exe
  O16 - DPF: {CEFB7B49-9652-464F-8AFD-A577C0500F39} (EGP2ECOM Class) - http://akamai.downloadv3.com/binari..._EN_pack_XP.cab
  O16 - DPF: {FEC3E5A3-50F7-4B0C-97D8-01CF69DFBFC7} (Measurement Service Client) - http://ccon.madonion.com/global/msc.cab


  * Sluit alle open vensters behalve hijackthis en klik: Fix Checked.

  * Start nu je pc op in VEILIGE MODE. Hoe start ik in veilige mode op.

  Ga via configuratiescherm naar software > programma's wijzigen/verwijderen en kijk of volgende programma's aanwezig zijn en de-installeer die:

  C:\WINDOWS\system32\ntcpl.exe
  C:\WINDOWS\mslagent <==deze map
  C:\Program Files\EnterONE <==deze map
  C:\WINDOWS\Snelkiezer.exe

  * Reboot je pc terug normaal en post een nieuw hijackthislogje.
  Microsoft MVP - Consumer Security
  Director of Research @ Malwarebytes
  Mijn Blog

  Comment


  • #3
   Als ik in veiligemodus opstart.
   En ik ga via configuratiescherm naar software kan ik deze programma's niet vinden. Er staan alleen programma namen en geen C:\..............
   Ligt dit aan XP of heb ik iets verkeerds gedaan

   Comment


   • #4
    Inderdaad.. kopieer en plakfoutje van mij..

    Je hoeft geen programma's te deïnstalleren, dus die stap mag je overslaan. Gewoon zoeken via je verkenner naar die mappen en bestanden die ik heb aangegeven en verwijderen.
    Microsoft MVP - Consumer Security
    Director of Research @ Malwarebytes
    Mijn Blog

    Comment


    • #5
     Logfile of HijackThis v1.99.0
     Scan saved at 13:37:56, on 27-12-2004
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
     C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
     C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\windows\system\hpsysdrv.exe
     C:\Program Files\VERITAS Software\Update Manager\sgtray.exe
     C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
     C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
     C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
     C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
     C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\Steam\Steam.exe
     C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
     C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
     C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
     C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
     C:\Documents and Settings\Eigenaar\Mijn documenten\mijn ontvangen bestanden\hijackthis.exe
     C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = C:\Program Files\EnterONE\portal\portal.html
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = about:blank
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
     O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
     O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Program Files\VERITAS Software\Update Manager\sgtray.exe" /r
     O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
     O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded
     O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
     O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
     O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [zSPGuard] c:\program files\pjw\spguard\spguard.exe /s /r
     O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
     O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
     O4 - HKCU\..\Run: [Steam] C:\Program Files\Steam\Steam.exe -silent
     O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
     O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
     O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
     O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
     O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
     O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
     O16 - DPF: ChatSpace Full Java Client 2.1.0.89 - http://213.133.40.8:8000/Java/cs4fs089.cab
     O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab28578.cab
     O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
     O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab
     O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
     O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game17.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab
     O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
     O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
     O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
     O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
     O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

     Dit is het nieuwe logje.
     Bij het opstarten van Internet geeft hij wel een melding trouwens:
     Kan file:///C:/program%20FILES/EnterOne/portal/portal.html niet vinden.

     Ik probeer de startpagina te veranderen maarikkom niet bij de internetopties, die start niet op.

     alvast bedankt weer

     Comment


     • #6
      Ziet er al stukken beter uit..

      Deze mag je nog fixen in hijackthis:

      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = C:\Program Files\EnterONE\portal\portal.html
      R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

      Als je deze fixt in hijackthis, zal je wel die Internet Options kunnen gebruiken:

      O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

      Succes.
      Microsoft MVP - Consumer Security
      Director of Research @ Malwarebytes
      Mijn Blog

      Comment

      Sorry, you are not authorized to view this page
      Working...
      X