Mededeling

Collapse
No announcement yet.

logje van mijn oom

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • logje van mijn oom

  Kunnen jullie dit logje eens bekijken? het is van mijn oom, alvast van harte bedankt!!!

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 11:40:22, on 24/12/2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\gearsec.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\System32\TrayIcon.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\OfferApp\OfferApp.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe
  C:\WINDOWS\System32\ativopen.exe
  C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\ntcpl.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043\OLFSNT40.EXE
  C:\Program Files\Telenet EasyCare\bin\mpbtn.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  C:\PROGRA~1\Motive\ASSTCO~1\MOTIVE~1.EXE
  C:\Program Files\Telenet EasyCare\bin\mad.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Anick\Bureaublad\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://thesearchmall.com/index.php
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\tzczs.dll/sp.html#29126
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\tzczs.dll/sp.html#29126
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/EnterOne/Portal/portal.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.telenet.be
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\tzczs.dll/sp.html#29126
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\tzczs.dll/sp.html#29126
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\tzczs.dll/sp.html#29126
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\tzczs.dll/sp.html#29126
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.find-everything.com/index.htm
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.telenet.be:8080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.telenet.be:8080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/EnterOne/Portal/portal.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll/sa
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {309FC92A-2E70-BFFC-8F4B-AF3E29E13EBA} - C:\WINDOWS\sysbi32.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [DisplayTrayIcon] C:\WINDOWS\System32\TrayIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OfferApp] C:\Program Files\OfferApp\OfferApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ativopen] C:\WINDOWS\System32\ativopen.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AQ3HelperStartUp] C:\PROGRA~1\AQUATI~1\AQ3HEL~1.EXE /partner AQ3
  O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mmtask.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Motive SmartBridge] C:\PROGRA~1\TELENE~1\SMARTB~1\MotiveSB.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplD] C:\WINDOWS\System32\ntcpl.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [PopUpStopperProfessional] "C:\Program Files\Panicware\Pop-Up Stopper Professional\PopUpStopperProfessional.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [\IEService.exe] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IESERV~1\IEService.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [\Pribi.exe] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Pribi\Pribi.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [KCeasy] C:\Program Files\KCeasy\KCeasy.exe /hide
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: Poort voor Symantec Fax Starter Edition.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043\OLFSNT40.EXE
  O4 - Global Startup: Telenet EasyCare.lnk = C:\Program Files\Telenet EasyCare\bin\matcli.exe
  O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZSzeb029
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab27571.cab
  O16 - DPF: {10000000-1000-0000-1000-000000000000} - file://C:\Program Files\Internet Explorer\slqjwmjh.exe
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {1D0D9077-3798-49BB-9058-393499174D5D} - file://c:\counter.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab28177.cab
  O16 - DPF: {2C0AFEC1-3A46-416F-E0CB-368A0F68D830} - http://69.72.207.216/1/rdgBE1380.exe
  O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB
  O16 - DPF: {706F3805-27D7-478D-80E5-E25D2BB030B3} (VacPro.internazionale_ver3) - http://www.advnt01.com/dialer/internazionale_ver3.CAB
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {91433D86-9F27-402C-B5E3-DEBDD122C339} - http://www.netvenda.com/sites/games-intl/be/games4.cab
  O16 - DPF: {970BF476-3CF2-4572-9EF9-4479E1591DB8} (VacPro.belgio_ver3) - http://www.advnt01.com/dialer/belgio_ver3.CAB
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38085.0784837963
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab30149.cab
  O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab30149.cab
  O16 - DPF: {C94158E1-6151-4442-ABE6-FD53D6534EFB} - http://searchfind.info/bar/win32.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  O16 - DPF: {FE1A240F-B247-4E06-A600-30E28F5AF3A0} - file://C:\install.cab

 • #2
  ziet logje er goed uit?

  Comment


  • #3
   Het is niet de bedoeling je topic al binnen enkele uren na plaatsing omhoog te schoppen.

   Lees dit eens: HijackThis logs - Lees dit voordat je hier post!
   Let vooral op de regel:

   Het "kicken" van een topic, dwz het plaatsen van een post om de topic onder de aandacht te brengen, is toegestaan mits er minimaal 72 uur (3 dagen) tussen de kick en de vorige post inzitten. De mensen op dit forum hebben ook een privéleven. Houd daar aub rekening mee. We doen dit allemaal vrijwillig om jou te helpen. Hier zal serieus streng op toe worden gezien. We weten dat je een probleem hebt en snel een oplossing wil, maar het "voordringen" en boos worden is simpelweg onbeleefd en niet netjes. We doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te helpen. Is je topic na deze 72 uur nog onbeantwoord is hij misschien per ongeluk over het hoofd gezien. Dan mag je hem wel "kicken".
   En nee, dat logje ziet er bepaald niet goed uit. Dit is een ernstige, zeer moeilijk te verwijderen CWS-infectie.

   Comment


   • #4
    excuseer hiervoor Buffy...

    Mijn oom heeft reeds ad-aware geprobeerd, maar ad-aware loopt heel de tijd vast... hij vindt enorm veel bestanden en na een tiijdje valt ad-aware uit...

    Comment

    Sorry, you are not authorized to view this page
    Working...
    X