Mededeling

Collapse
No announcement yet.

problemen met WinServSuit.exe ed.

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • problemen met WinServSuit.exe ed.

  Ik heb moneteel giga problemen met m'n computer.
  Zeker op het moment dat er van gebruiker gewisseld is. Wat speur werk op het net leerde mij dat het aan Winservsuit.exe/ winserad.exe en/of keycxlnr.exe ligt. Maar ik krijg het probleem niet onder de knie. Ad-aware heb ik al langer draaien en die detecteerd het niet. Zo juist Spybot geinstaleerd,die komt met een aantal meldingen zoals onderstaand.

  de toepassing of DLL-bestand C:]Windows\wt\webdriver.dll is geen geldige windows-kopie Controleer dit op uw installatiediskette

  Inmiddels ook HijackThis gedownload, onderstaand mijn log:

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 21:05:04, on 29-12-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\WINDOWS\Gtwatch.exe
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\print key\Printkey.exe
  C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
  C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe
  C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServSuit.exe
  C:\WINDOWS\keycxlnr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
  C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe
  C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SAdBlock.exe
  C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe
  C:\WINDOWS\twain_32\Trust\240TH Direct Webscan Gold\WATCH.exe
  C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.standbyservice.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  O2 - BHO: SuperAdBlockerBHO Class - {00000000-6C30-11D8-9363-000AE6309654} - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABBHO.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] c:\PROGRA~1\logitech\MOUSEW~1\system\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [Gtwatch] C:\WINDOWS\Gtwatch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART
  O4 - HKLM\..\Run: [TCTray] C:\Program Files\Computer Business Solutions\Time Control\TCTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [drkly16j] rundll32.exe drkly16j.dll,ServiceCheck
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [printkey] C:\\Program Files\\print key\\Printkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows ServeAd] C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AnmCcg] C:\WINDOWS\keycxlnr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Admilli Service] C:\Program Files\Admilli Service\AdmilliServ.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Anmú*ÀaîžaaøY§Ä_ÜC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\keycxlnr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Anmú*ÀaîžaaîžaaøY§C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\keycxlnr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Anmú*ÀaîžaaîžaîžaaøC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\keycxlnr.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe /DropDisc
  O4 - HKCU\..\Run: [SuperAdBlocker] C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SAdBlock.exe
  O4 - Global Startup: Digital Image Monitor.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Time Control Live Update.lnk = C:\Program Files\Computer Business Solutions\Time Control\WiseUpdt.exe
  O4 - Global Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\twain_32\Trust\240TH Direct Webscan Gold\WATCH.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
  O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.standbyservice.nl
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CE75665C-16FE-461F-BB28-C3B7D6E6AD7C}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
  O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Proxy Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Super Ad Blocker - SuperAdBlocker.com - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE
  O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: Ulead Burning Helper - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

  Wie kan mij helpen, ik weet het niet meer.

  Alvast bedankt Leo

 • #2
  *Download LSPfix
  Start het programma.
  Plaats een vinkje bij I know what I am doing.
  Zorg dat in het rechtse venster (het remove venster) alle verwijzingen staan naar ickgw32i.dll. (Let op enkel deze mogen in het remove-venster staan, geen anderen!!!)
  Klik op Finish en start de computer opnieuw.

  * Zorg ervoor dat je verborgen mappen en bestanden weergegeven zijn. Hoe deze weer te geven.
  * Start hijackthis en vink volgende items aan:

  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART
  O4 - HKLM\..\Run: [drkly16j] rundll32.exe drkly16j.dll,ServiceCheck
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows ServeAd] C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AnmCcg] C:\WINDOWS\keycxlnr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Admilli Service] C:\Program Files\Admilli Service\AdmilliServ.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Anmú*ÀaîžaaøY§Ä_ÜC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\keycxlnr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Anmú*ÀaîžaaîžaaøY§C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\keycxlnr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Anmú*ÀaîžaaîžaîžaaøC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\keycxlnr.exe
  O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -


  * Sluit alle open vensters behalve hijackthis en klik: Fix Checked.

  * Start nu je pc op in VEILIGE MODE. Hoe start ik in veilige mode op.

  Ga via configuratiescherm naar software > programma's wijzigen/verwijderen en kijk of volgende programma's aanwezig zijn en de-installeer die:

  P2P Networking
  ISTsvc
  Admilli Service
  Windows ServeAd


  * Zoek daarna via verkenner volgende items en verwijder deze manueel indien nog aanwezig:

  C:\Program Files\Windows ServeAd <==deze map
  C:\WINDOWS\keycxlnr.exe
  C:\WINDOWS\System32\P2P Networking <==deze map
  C:\Program Files\Admilli Service <==deze map
  C:\Program Files\ISTsvc <==deze map

  Open daarna kladblok en kopieer en plak het volgende erin:

  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Anmú*ÀaîžaaøY§Ä_ÜC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe"=-

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Anmú*ÀaîžaaîžaaøY§C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe"=-

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "Anmú*ÀaîžaaîžaîžaaøC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe"=-
  Sla dit op als fix.reg , kies voor alle bestanden en plaats het op je bureaublad.
  Dubbelklik op fix.reg en laat het toevoegen aan je register.

  * Reboot je pc terug normaal en post een nieuw hijackthislogje.
  Microsoft MVP - Consumer Security
  Director of Research @ Malwarebytes
  Mijn Blog

  Comment


  • #3
   Alvast geweldig bedankt voor je antwoord, ik zit nu op een ander locatie. Zodra ik thuis ben ga ik aan het werk met je voorgestelde aktie's. Je gaat zeker van me horen.

   Comment


   • #4
    Ok.. tot later.
    Microsoft MVP - Consumer Security
    Director of Research @ Malwarebytes
    Mijn Blog

    Comment


    • #5
     Hallo,

     Ik heb alle "opdrachten" zoals opgegeven uitgevoerd. Alleen ISTsvc was in het configuratiescherm niet meer te vinden.

     Onderstaand mijn nwe log.

     Logfile of HijackThis v1.99.0
     Scan saved at 15:38:17, on 30-12-2004
     Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
     C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
     C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
     C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
     C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
     C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
     C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
     C:\WINDOWS\Gtwatch.exe
     C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
     C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
     C:\Program Files\print key\Printkey.exe
     C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
     C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe
     C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SAdBlock.exe
     C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE
     C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe
     C:\WINDOWS\twain_32\Trust\240TH Direct Webscan Gold\WATCH.exe
     C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     C:\Program Files\HijackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.standbyservice.nl
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
     O2 - BHO: SuperAdBlockerBHO Class - {00000000-6C30-11D8-9363-000AE6309654} - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABBHO.DLL
     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
     O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
     O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
     O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
     O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
     O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
     O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
     O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
     O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] c:\PROGRA~1\logitech\MOUSEW~1\system\EM_EXEC.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
     O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
     O4 - HKLM\..\Run: [Gtwatch] C:\WINDOWS\Gtwatch.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [TCTray] C:\Program Files\Computer Business Solutions\Time Control\TCTray.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [printkey] C:\\Program Files\\print key\\Printkey.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
     O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Anmú*ÀaîžaaîžaaøY§C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\keycxlnr.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [drkly16j] rundll32.exe drkly16j.dll,ServiceCheck
     O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe /DropDisc
     O4 - HKCU\..\Run: [SuperAdBlocker] C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SAdBlock.exe
     O4 - Global Startup: Digital Image Monitor.lnk = ?
     O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
     O4 - Global Startup: Time Control Live Update.lnk = C:\Program Files\Computer Business Solutions\Time Control\WiseUpdt.exe
     O4 - Global Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\twain_32\Trust\240TH Direct Webscan Gold\WATCH.exe
     O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
     O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
     O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
     O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
     O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
     O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.standbyservice.nl
     O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
     O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CE75665C-16FE-461F-BB28-C3B7D6E6AD7C}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
     O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
     O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
     O23 - Service: Symantec Proxy Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
     O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
     O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
     O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
     O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
     O23 - Service: Super Ad Blocker - SuperAdBlocker.com - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE
     O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
     O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
     O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
     O23 - Service: Ulead Burning Helper - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

     Lijkt het er een beetje op of valt er nog meer te verbeteren ?

     Bedankt,
     Leo de Kok

     Comment


     • #6
      Hoi leo, heb je lspfix uitgevoerd zoals ik al in mijn vorige post heb aangegeven? Blijkbaar niet...

      * Download en installeer LSPFix
      Start het programma.
      Plaats een vinkje bij I know what I am doing.
      Zorg dat in het rechtse venster (het remove venster) alle verwijzingen staan naar ickgw32i.dll. (Let op enkel deze mogen in het remove-venster staan, geen anderen!!!)
      Klik op Finish en start de computer opnieuw

      * Start hijackthis en vink volgende items aan:

      O4 - HKLM\..\Run: [Anmú*ÀaîžaaîžaaøY§C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\keycxlnr.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [drkly16j] rundll32.exe drkly16j.dll,ServiceCheck


      * Sluit alle open vensters behalve hijackthis en klik: Fix Checked.

      Open kladblok en kopieer en plak het volgende erin:

      REGEDIT4

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
      "Anmú*ÀaîžaaîžaaøY§C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe"=-
      Sla dit op als fix2.reg op je bureaublad, dubbelklik erop en laat het aan het register toevoegen.

      Zoek ook eens naar volgende map en verwijder het:

      C:\Program Files\ISTsvc <==deze map
      Microsoft MVP - Consumer Security
      Director of Research @ Malwarebytes
      Mijn Blog

      Comment


      • #7
       Hoi, daar ben ik weer, ik zal de eerste keer dan wel wat fout gedaan hebben. (doe ik toch zo m'n best).

       Opdracht nogmaals uitgevoerd. ISTsvc is echter niet te vinden in de Program Files.
       Hierbij mijn nieuwe log, ik hoop dat je er wat mee kan.

       Logfile of HijackThis v1.99.0
       Scan saved at 18:32:19, on 30-12-2004
       Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
       MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

       Running processes:
       C:\WINDOWS\System32\smss.exe
       C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
       C:\WINDOWS\system32\services.exe
       C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
       C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
       C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
       C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
       C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
       C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
       C:\WINDOWS\Explorer.EXE
       C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
       C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
       C:\WINDOWS\Gtwatch.exe
       C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
       C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
       C:\Program Files\print key\Printkey.exe
       C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
       C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
       C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
       C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe
       C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SAdBlock.exe
       C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe
       C:\WINDOWS\twain_32\Trust\240TH Direct Webscan Gold\WATCH.exe
       C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE
       C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
       C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
       C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       C:\Program Files\HijackThis.exe

       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.standbyservice.nl
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
       O2 - BHO: SuperAdBlockerBHO Class - {00000000-6C30-11D8-9363-000AE6309654} - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABBHO.DLL
       O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
       O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
       O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
       O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
       O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
       O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
       O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
       O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
       O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
       O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] c:\PROGRA~1\logitech\MOUSEW~1\system\EM_EXEC.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
       O4 - HKLM\..\Run: [Gtwatch] C:\WINDOWS\Gtwatch.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [TCTray] C:\Program Files\Computer Business Solutions\Time Control\TCTray.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [printkey] C:\\Program Files\\print key\\Printkey.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
       O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [drkly16j] rundll32.exe drkly16j.dll,ServiceCheck
       O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe /DropDisc
       O4 - HKCU\..\Run: [SuperAdBlocker] C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SAdBlock.exe
       O4 - Global Startup: Digital Image Monitor.lnk = ?
       O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
       O4 - Global Startup: Time Control Live Update.lnk = C:\Program Files\Computer Business Solutions\Time Control\WiseUpdt.exe
       O4 - Global Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\twain_32\Trust\240TH Direct Webscan Gold\WATCH.exe
       O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
       O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
       O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
       O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
       O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
       O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
       O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
       O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.standbyservice.nl
       O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
       O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CE75665C-16FE-461F-BB28-C3B7D6E6AD7C}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
       O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
       O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
       O23 - Service: Symantec Proxy Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
       O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
       O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
       O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
       O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
       O23 - Service: Super Ad Blocker - SuperAdBlocker.com - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE
       O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
       O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
       O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
       O23 - Service: Ulead Burning Helper - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

       Ik heb trouwens om mijn probleem op te lossen van de week het programma Super Ad Blocker geinstalleerd, is dat verstandig denk je?

       Ik hoor wel weer van je en wederom alvast bedankt

       Comment


       • #8
        Hoi Leo,

        Heb je lspfix eigenlijk uitgevoerd?

        Ok, opnieuw:

        Start hijackthis en vink volgend item aan:

        O4 - HKLM\..\Run: [drkly16j] rundll32.exe drkly16j.dll,ServiceCheck

        Sluit ALLE open vensters en klik op Fix checked.

        Dubbelklik op LSPFix.exe.
        Plaats een vinkje bij I know what I am doing.
        Zorg dat in het rechtse venster (het remove venster) alle verwijzingen staan naar ickgw32i.dll (Let op enkel deze mogen in het remove-venster staan, geen anderen!!!) Als je ickgw32i.dll ziet staan in het linkse venster, selecteer die en klik op het pijltje naar rechts. Dan komt ickgw32i.dll
        in het rechtervenster te staan.
        Klik op Finish en start de computer opnieuw.

        Post daarna opnieuw een hijackthislogje.
        Microsoft MVP - Consumer Security
        Director of Research @ Malwarebytes
        Mijn Blog

        Comment


        • #9
         Hoi daar ben ik weer.

         Ja ik had lspfix uitgevoerd, en al 2 keer op de door jou aangegeven manier. Het lijkt er dus ergens op dat lspfix niet gelopen heeft maar dat is niet waar. Onderstaand de meldingen die ik kreeg na de derde keer :

         0 Name Space provider entries removed
         0 Name Space provider entries renumbered
         4 Protocol provider entries removed
         16 protocol provider entries renumbered

         Bijgaand mijn nieuwe logje, ik zie het item (04 - HKLM\..|Run: [drkly16........enz) overigens nog steeds in de log staan. Ik begrijp dat niet maar jij misschien wel.

         Ik zag na het bekijken van de log trouwens ook nog een andere melding die mij
         (als betrekkelijke leek) verontruste :
         O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

         Volgens mij zijn daemons spoken en die wil je toch niet in je pc hebben,
         of zie ik dat in dit geval verkeerd ?

         Logfile of HijackThis v1.99.0
         Scan saved at 20:10:09, on 30-12-2004
         Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
         MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

         Running processes:
         C:\WINDOWS\System32\smss.exe
         C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
         C:\WINDOWS\system32\services.exe
         C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
         C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
         C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
         C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
         C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
         C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
         C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
         C:\WINDOWS\Explorer.EXE
         C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
         C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
         C:\WINDOWS\Gtwatch.exe
         C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
         C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
         C:\Program Files\print key\Printkey.exe
         C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
         C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
         C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
         C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe
         C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SAdBlock.exe
         C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE
         C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe
         C:\WINDOWS\twain_32\Trust\240TH Direct Webscan Gold\WATCH.exe
         C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
         C:\Program Files\HijackThis.exe

         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
         R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.standbyservice.nl
         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
         O2 - BHO: SuperAdBlockerBHO Class - {00000000-6C30-11D8-9363-000AE6309654} - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABBHO.DLL
         O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
         O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
         O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
         O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
         O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
         O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
         O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
         O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
         O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
         O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
         O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] c:\PROGRA~1\logitech\MOUSEW~1\system\EM_EXEC.EXE
         O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
         O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
         O4 - HKLM\..\Run: [Gtwatch] C:\WINDOWS\Gtwatch.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [TCTray] C:\Program Files\Computer Business Solutions\Time Control\TCTray.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [printkey] C:\\Program Files\\print key\\Printkey.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
         O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [drkly16j] rundll32.exe drkly16j.dll,ServiceCheck
         O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
         O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
         O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe /DropDisc
         O4 - HKCU\..\Run: [SuperAdBlocker] C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SAdBlock.exe
         O4 - Global Startup: Digital Image Monitor.lnk = ?
         O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
         O4 - Global Startup: Time Control Live Update.lnk = C:\Program Files\Computer Business Solutions\Time Control\WiseUpdt.exe
         O4 - Global Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\twain_32\Trust\240TH Direct Webscan Gold\WATCH.exe
         O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
         O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll
         O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
         O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
         O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
         O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
         O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
         O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.standbyservice.nl
         O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
         O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
         O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
         O23 - Service: Symantec Proxy Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe
         O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
         O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
         O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
         O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
         O23 - Service: Super Ad Blocker - SuperAdBlocker.com - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE
         O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
         O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
         O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
         O23 - Service: Ulead Burning Helper - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

         Comment


         • #10
          Kdenk dat die O4 (drkly16j.dll) vasthangt met die LSP.

          Ok, we zullen het hier eens anders doen.
          Start je pc op in veilige mode!!

          Fix de volgende weer in hijackthis:

          O4 - HKLM\..\Run: [drkly16j] rundll32.exe drkly16j.dll,ServiceCheck
          O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
          O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
          O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll
          O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ickgw32i.dll


          Zoek via je verkenner c:\windows\system32\ickgw32i.dll en verwijder die.

          Daarna voer je die LSPfix weer uit.

          Reboot je pc en post een nieuw hijackthislogje.
          Microsoft MVP - Consumer Security
          Director of Research @ Malwarebytes
          Mijn Blog

          Comment


          • #11
           Hoi hier ben ik weer.

           Ik kreeg een foutmelding van HijackThis:

           HijackThis cannot repai O10 >Winsock LSP entries
           You should use LSPfix for that, wich is available.....enz.
           If the O10 itme gelongs to WeHancer,New.Net or CommonName, Spybot S&D can remove it automaticlly. Spybot S&D is available from ....enz.

           Deze truk gaat denk dus niet lukken.

           Leo

           Comment


           • #12
            Yep, dacht ik al... dus enkel die O4 fixen:

            O4 - HKLM\..\Run: [drkly16j] rundll32.exe drkly16j.dll,ServiceCheck

            Lspfix uitvoeren...

            En daarna in veilige mode c:\windows\system32\ickgw32i.dll verwijderen.

            Zo moet het wel lukken.. hoop ik.
            Wat een lastige is dit...
            Microsoft MVP - Consumer Security
            Director of Research @ Malwarebytes
            Mijn Blog

            Comment


            • #13
             Daar ben ik weer, gaat nog lastiger worden ben ik bang.

             Ik krijg de melding "kan ickgw32i niet verwijderen, toegang geweigerd enz."
             Bij het bestand staat alleen lezen niet aangevinkt, dus lijkt het in gebruik te zijn of zo.

             Je super snelle reactie iedere keer is trouwens perfect, ondanks het feit dat we er nog niet uit zijn is mijn dank groot.

             Leo

             Comment


             • #14
              Heb je c:\windows\system32\ickgw32i.dll in veilige mode proberen te verwijderen??
              Dit is idd een lastpak.

              Eerst wil ik dat je eens iets anders probeert..

              *Download WinsockFix
              Unzip het en plaats het op je bureaublad.
              Na downloaden Winsockfix.exe aanklikken en "Reg backup" klikken,
              je huidig register word nu opgeslaan in de map "ERDNT"
              Daarna klik je "Fix" de Winsockfix Utility doet dan het volgende:

              1) Controleert je Windows versie
              2) Releast uw IP-adress zodat je Offline bent
              3) Reset de TCP stack door Netsh.exe te gebruiken (Windows XP alleen)
              4) Verwijderd de huidige TCP en Winsock waardes in het register
              5) Nieuwe "werkende" waardes worden in de plaats gezet
              6) Uw huidig Host bestand word gebackupt
              7) Er word een standaard Host bestand geplaatst
              8) Computer herstart.

              Plaats daarna opnieuw een hijackthis-logje.

              Zit die c:\windows\system32\ickgw32i.dll er nog in.. dan zullen we iets anders proberen om het te verwijderen.
              Microsoft MVP - Consumer Security
              Director of Research @ Malwarebytes
              Mijn Blog

              Comment


              • #15
               Even een vraag voordat ik verder ga,

               Ik heb Winsockfix gedownload en "Reg backup" aangeklikt, krijg echter een aäntal foutmeldingen zoals:
               Errors Saving File C:\ERDNT\sucurity\Software
               C:\ERDNT\security\system
               en nog een handje vol van deze meldingen.
               Kan ik dat negeren en gewoon doorgaan ?
               Het leek me een beetje link, vandaar voor de zekerheid ff deze vraag.

               Leo

               Comment

               Sorry, you are not authorized to view this page
               Working...
               X
               😀
               🥰
               🤢
               😎
               😡
               👍
               👎