Mededeling

Collapse
No announcement yet.

logfile ( weet het niet meer )

Collapse
X
 •  
 • Filter
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • logfile ( weet het niet meer )

  ben nu al een dag bezig en zie de bomen door het bos niet meer. daar door kreeg ik julie link. zouden jullie hier even naar kunnen kijken.
  alvast bedankt. mvg peter


  Logfile of HijackThis v1.98.0
  Scan saved at 18:28:36, on 30-12-2004
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\NISSERV.EXE
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
  C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe
  C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServSuit.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ATRACK.EXE
  C:\Program Files\Webroot\Washer\wwDisp.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  D:\new\hijajackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ieizoexfwhlsixxltdqrf.net/5zya/w08bsoUOwxQnsYTRBr7RDVHwnrtNBUhBEHjngIUoB/n3lDSUH9DfX7L4umP.cgi
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.pandora:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F0 - system.ini: Shell=
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
  O1 - Hosts: 213.239.0.226 crackspider.com
  O1 - Hosts: 213.239.0.226 www.crackspider.com
  O2 - BHO: (no name) - {20A8D544-2CB1-0C68-6F1D-F9B8A015E833} - C:\DOCUME~1\PETERD~1\APPLIC~1\FORKHO~1\wipe idle.exe
  O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_38.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7B6B20E2-B16F-0830-3924-E25E64C070FF} - C:\DOCUME~1\PETERD~1\APPLIC~1\FORKHO~1\wipe idle.exe
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] C:\Program Files\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [window that bits rule] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\secondskipwindowthat\Setup Data.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows ServeAd] C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BURN CREATIVE WMA JOY] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\REGS DEAF BURN CREATIVE\fivejoy.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c
  O4 - HKCU\..\Run: [Update Service] C:\PROGRA~1\COMMON~1\TEKNUM~1\update.exe /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [Window Washer] C:\Program Files\Webroot\Washer\wwDisp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [bleh junk] C:\DOCUME~1\PETERD~1\APPLIC~1\AXISJO~1\Axis Bash.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -
  O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {9A54032D-31F7-400D-B184-83B33BDE65FA} (MSN File Upload Control) - http://sc.groups.msn.com/controls/FileUC/MsnUpld.cab
  O16 - DPF: {AD8D3C68-0C60-4B53-8A9E-BC654BBB36FE} (download_35mb_com.applet) - http://www.35mb.com/downloadapplet.cab
  O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab
  O16 - DPF: {F54C1137-5E34-4B95-95A5-BA56D4D8D743} (Secure Delivery) - http://www.gamespot.com/KDX/kdx.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
  O16 - DPF: {FA3662C3-B8E8-11D6-A667-0010B556D978} (IWinAmpActiveX Class) - http://cdn.digitalcity.com/_media/dalaillama/ampx.cab
  O16 - DPF: {FCF289D4-0AC8-4ED8-BE31-E8AF09606AB5} (download_35mb_com.applet) - http://www.35mb.com/downloadapplet.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B9B62950-9954-4E59-A141-B1270233B979}: NameServer = 195.130.132.17,195.130.132.18

 • #2
  Hi rovema,

  Er is een nieuwere versie van HijackThis dan dat je gebruikt (1.99). Ga naar dit adres om deze te downloaden.


  Deïnstalleer MessengerPlus. Dit wordt geleverd met spyware (LOP). Indien je het toch wilt gebruiken, installeer het dan zonder sponsors.

  Je draait NewDotNet. Als je dit zelf hebt geïnstalleerd, raad ik je aan om het te verwijderen. Als je het niet hebt geïnstalleerd al helemaal! Om het weg te halen ga naar deze site en volg de instrukties (Engels)http://www.newdotnet.com/removal.html

  Het is handig om deze pagina op te slaan in je favorieten zodat je deze makkelijker kan vinden wanneer je terugkomt.

  Start HijackThis, klik op "Scan" and kruis de volgende onderdelen aan.

  F0 - system.ini: Shell=
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,

  O1 - Hosts: 213.239.0.226 crackspider.com
  O1 - Hosts: 213.239.0.226 www.crackspider.com

  O4 - HKLM\..\Run: [Windows ServeAd] C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe

  Er zitten beperkingen op het Configuratiescherm. Als jij of de systeembeheerder deze niet hebben opgegeven kruis dan het volgende onderdeel aan:

  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

  O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -


  Sluit alle programma's, inclusief browsers, behalve HijackThis. Klik op "Fix checked".

  Start je computer in beveiligde modus. Hoe start ik mijn computer in veilige modus?

  Zorg dat je verborgen bestanden kan zien. Hoe toon ik verborgen bestanden?

  Verwijder de volgende mappen in rood (het kan zijn dat deze al verwijderd zijn):

  C:\Program Files\Windows ServeAd

  Herstart de computer en post een nieuwe log in deze thread.

  Comment


  • #3
   grandioos bedankt voor je hulp had het nu in 10 min klaar lag inderdaad aan msn plus heb hem erafgegooid en het grootste probleem was verholpen
   wat mij betreft kan deze op slot

   ps ook namens mijn vrouw ( werd er een beetje humurig van haha )

   groetjes peter

   Comment


   • #4
    dit is de nieuwe logfile hoop dat die goed is alsnog bedankt voor de snelle hulp

    Logfile of HijackThis v1.99.0
    Scan saved at 19:43:17, on 30-12-2004
    Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe
    C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
    C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
    C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
    C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\Program Files\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe
    C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
    C:\Program Files\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE
    C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
    C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
    C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe
    C:\Program Files\Webroot\Washer\wwDisp.exe
    C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
    C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServSuit.exe
    C:\Program Files\Norton Internet Security\NISSERV.EXE
    C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe
    C:\Program Files\Norton Internet Security\ATRACK.EXE
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
    D:\new\hijajackthis\hijackthis.exe

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.gshixswzibzsky.com/5zya/w08bsoUOwxQnsYTRBr7RDVHwnrtNBUhBEHjngL4iIXtgwc2P39DfX7L4umP.html
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.pandora:8080
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
    O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
    O2 - BHO: (no name) - {7B6B20E2-B16F-0830-3924-E25E64C070FF} - C:\DOCUME~1\PETERD~1\APPLIC~1\FORKHO~1\wipe idle.exe
    O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
    O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
    O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
    O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
    O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
    O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
    O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
    O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] C:\Program Files\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [window that bits rule] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\secondskipwindowthat\Setup Data.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Windows ServeAd] C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c
    O4 - HKCU\..\Run: [Update Service] C:\PROGRA~1\COMMON~1\TEKNUM~1\update.exe /startup
    O4 - HKCU\..\Run: [Window Washer] C:\Program Files\Webroot\Washer\wwDisp.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
    O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm
    O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
    O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
    O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
    O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
    O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
    O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
    O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab
    O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
    O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab
    O16 - DPF: {9A54032D-31F7-400D-B184-83B33BDE65FA} (MSN File Upload Control) - http://sc.groups.msn.com/controls/FileUC/MsnUpld.cab
    O16 - DPF: {AD8D3C68-0C60-4B53-8A9E-BC654BBB36FE} (download_35mb_com.applet) - http://www.35mb.com/downloadapplet.cab
    O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
    O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab
    O16 - DPF: {F54C1137-5E34-4B95-95A5-BA56D4D8D743} (Secure Delivery) - http://www.gamespot.com/KDX/kdx.cab
    O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
    O16 - DPF: {FA3662C3-B8E8-11D6-A667-0010B556D978} (IWinAmpActiveX Class) - http://cdn.digitalcity.com/_media/dalaillama/ampx.cab
    O16 - DPF: {FCF289D4-0AC8-4ED8-BE31-E8AF09606AB5} (download_35mb_com.applet) - http://www.35mb.com/downloadapplet.cab
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B9B62950-9954-4E59-A141-B1270233B979}: NameServer = 195.130.132.17,195.130.132.18
    O23 - Service: Crypkey License - Unknown - crypserv.exe (file missing)
    O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
    O23 - Service: Norton Internet Security Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\NISSERV.EXE
    O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE
    O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
    O23 - Service: PCTEL Speaker Phone - PCtel, Inc. - C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe
    O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
    O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
    O23 - Service: Norton Internet Security Proxy Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

    Comment


    • #5
     Hi rovema,

     Heb je MessengerPlus gedeïnstalleerd? Ik zie LOP nog steeds in je log! Indien MessengerPlus verwijderd was, herinstalleer het met sponsors en deïnstalleer het opnieuw.

     Start HijackThis, klik op "Scan" and kruis de volgende onderdelen aan.

     O4 - HKLM\..\Run: [Windows ServeAd] C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe


     Sluit alle programma's, inclusief browsers, behalve HijackThis. Klik op "Fix checked".

     Start je computer in beveiligde modus. Hoe start ik mijn computer in veilige modus?

     Zorg dat je verborgen bestanden kan zien. Hoe toon ik verborgen bestanden?

     Verwijder de volgende mappen in rood (het kan zijn dat deze al verwijderd zijn):

     C:\Program Files\Windows ServeAd

     Herstart de computer en post een nieuwe log in deze thread.

     Comment

     Sorry, you are not authorized to view this page
     Working...
     X