Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Vreemde indringers op mijn computer!

Collapse
X
 •  
 • Tijd
 • Show
Clear All
new posts

 • Vreemde indringers op mijn computer!

  Verplaatst van de sectie HijackThis naar de subsectie HijackThis logs.


  Gegroet specialisten

  ik zit dus verveeld met indringers op mijn computer die ik langs geen kanten kan wegkrijgen.

  Hieronder is dan de tekst van mij HijeckThis log file.

  Valt er iets mee an te vanhgen? Hopelijk wel.

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 9:09:53, on 31/12/04
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCPROXY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\SNDSRVC.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MESSENGER PLUS! 3\MSGPLUS.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\WINDOWS\STARTER.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ALCATEL\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE
  C:\PROGRAM FILES\TEXTBRIDGE CLASSIC 2.0\BIN\INSTANTACCESS.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE
  C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\DIGITAL IMAGING\BIN\HPOTDD01.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SUPPORT.COM\BIN\TGCMD.EXE
  C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\UPDATER\01.02.3000.1001\NL\MSNAPPAU.EXE
  C:\PROGRAM FILES\PLAXO\2.0.1.13\INSTALLSTUB.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SKYPE\PHONE\SKYPE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\WORKS SHARED\WKCALREM.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ULEAD SYSTEMS\ULEAD PHOTO EXPRESS 2 SE\CALCHECK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\DIGITAL IMAGE\MONITOR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\TECHSMITH\SNAGIT 7\TSCHELP.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WBEM\WINMGMT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\OUTLOOK.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
  C:\WINDOWS\MSAGENT\AGENTSVR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  D:\MIJN DOCUMENTEN\MIJN ONTVANGEN BESTANDEN\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.pjtloqxiyakwrehtglfavl.com/OVspAV7GG1Rq3i71nZDFcmAwDBhF0fJBIA6EfiZe_dRLjXLZPeTWdQ8OBbGnPLLr.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\WINDOWS\SYSTEM\OOBE\BLANK.HTM
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\PROGRAM FILES\TECHSMITH\SNAGIT 7\SNAGITBHO.DLL
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\ST\01.02.3000.1002\EN-XU\STMAIN.DLL
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\MSN TOOLBAR\01.02.3000.1001\NL\MSNTB.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: (no name) - {44E8908C-32EB-DFA3-2DF2-F31E550D1746} - C:\WINDOWS\APPLICATION DATA\CREATIVETHISMULTI\BASH PEAK.EXE
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\PROGRAM FILES\TECHSMITH\SNAGIT 7\SNAGITIEADDIN.DLL
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\MSN TOOLBAR\01.02.3000.1001\NL\MSNTB.DLL
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] c:\windows\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CriticalUpdate] c:\windows\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup
  O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PE2CKFNT SE] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\ChkFont.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\BIN\INSTAN~1.EXE /h
  O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\BIN\REGIST~1.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "c:\program files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CoalInternetAudioAdmin] C:\WINDOWS\Application Data\iso option coal internet\Gram grey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Spyware Stormer] C:\PROGRAM FILES\SPYWARE STORMER\SPYWARESTORMER.Exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\BIN\REGIST~1.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccProxy] C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPROXY.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SndSrvc] C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SNDSRVC.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [PlaxoUpdate] C:\Program Files\Plaxo\2.0.1.13\InstallStub.exe -a
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [Lies Vga] C:\WINDOWS\APPLIC~1\THEAXIS\OncePlatform.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background
  O4 - HKCU\..\RunServices: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\RunServices: [PlaxoUpdate] C:\Program Files\Plaxo\2.0.1.13\InstallStub.exe -a
  O4 - HKCU\..\RunServices: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\RunServices: [Lies Vga] C:\WINDOWS\APPLIC~1\THEAXIS\OncePlatform.exe
  O4 - HKCU\..\RunServices: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Startup: Microsoft Works Agenda-herinneringen.lnk = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
  O4 - Startup: SnagIt 7.lnk = C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagIt32.exe
  O4 - Startup: Photo Express Calendar Checker SE.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe
  O4 - Startup: Alcatel Speedtouch Connection.lnk = C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\STDialUp.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Startup: Digital Image Monitor.lnk = C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmbacklinks.html
  O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\PROGRAM FILES\IRFANVIEW\Ebay\Ebay.htm
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {4E888414-DB8F-11D1-9CD9-00C04F98436A} - https://webresponse.one.microsoft.com/oas/ActiveX/winrep.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  O16 - DPF: {08BEF711-06DA-48B2-9534-802ECAA2E4F9} (PlxInstall Class) - https://www.plaxo.com/down/release/PlaxoInstall.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.fujiprint.be/FujiPrint/usercontrols/part/upload/XUpload.ocx
  O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540000} (CInstall Class) - http://www.spywarestormer.com/files2/Install.cab
  O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\PROGRAM FILES\HP\HPCORETECH\COMP\HPUIPROT.DLL

  Met beste dank.
  nIh1IlO
  Last edited by Buffy; 31-12-04, 09:42.

 • #2
  Hoi Nihillo,

  Deinstalleer SpywareStormer, het staat op de lijst met verkeerde anti-spyware programma's: http://www.spywarewarrior.com/rogue_anti-spyware.htm

  1. Vink onderstaande regels aan in HijackThis:

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.pjtloqxiyakwrehtglfavl.co...OBbGnPLLr.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\WINDOWS\SYSTEM\OOBE\BLANK.HTM
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

  O2 - BHO: (no name) - {44E8908C-32EB-DFA3-2DF2-F31E550D1746} - C:\WINDOWS\APPLICATION DATA\CREATIVETHISMULTI\BASH PEAK.EXE

  O4 - HKLM\..\Run: [CoalInternetAudioAdmin] C:\WINDOWS\Application Data\iso option coal internet\Gram grey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Spyware Stormer] C:\PROGRAM FILES\SPYWARE STORMER\SPYWARESTORMER.Exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Lies Vga] C:\WINDOWS\APPLIC~1\THEAXIS\OncePlatform.exe
  O4 - HKCU\..\RunServices: [Lies Vga] C:\WINDOWS\APPLIC~1\THEAXIS\OncePlatform.exe
  2. Sluit alle andere vensters en browsers, en klik op de knop “Fix Checked”.

  3. Start opnieuw op in veilige modus.
  Zorg ervoor dat verborgen bestanden en mappen zichtbaar zijn: Verkenner > Extra > Mapopties > Tablad Weergave > scroll naar beneden en vink het vakje voor "Verborgen bestanden en mappen weergeven" aan.

  4. Ga naar Windows Verkenner (Rechtsklikken op Start - Verkennen). Zoek en verwijder het volgende:
  Mappen:
  C:\WINDOWS\Application Data\CREATIVETHISMULTI
  C:\WINDOWS\Application Data\THEAXIS
  C:\WINDOWS\Application Data\iso option coal internet

  5. Start opnieuw op in normale modus, maak een nieuw logje aan met HijackThis, en post dat hier

  Comment


  • #3
   Indringers verdwenen

   Gegroet Hans

   van harte bedankt voor:
   1. de nauwkeurige analyse
   2. voor de naar voren geschoven oplosssing.

   Ik heb al de instructies nauwkeurig gevolgd en uitgevoerd en het 'probleem van de indringers' is verdwenen!
   Ten bewijze van mijn ondernomen acties volgt hieronder het gevraagde logje.

   Een dikke bedanking en een Voorspoedig 2005!

   Logfile of HijackThis v1.99.0
   Scan saved at 21:04:22, on 31/12/04
   Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
   C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
   C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
   C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE
   C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCPROXY.EXE
   C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\SNDSRVC.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
   C:\PROGRAM FILES\MESSENGER PLUS! 3\MSGPLUS.EXE
   C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE
   C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
   C:\WINDOWS\STARTER.EXE
   C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
   C:\PROGRAM FILES\ALCATEL\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE
   C:\PROGRAM FILES\TEXTBRIDGE CLASSIC 2.0\BIN\INSTANTACCESS.EXE
   C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE
   C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\DIGITAL IMAGING\BIN\HPOTDD01.EXE
   C:\PROGRAM FILES\SUPPORT.COM\BIN\TGCMD.EXE
   C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE
   C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\UPDATER\01.02.3000.1001\NL\MSNAPPAU.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
   C:\PROGRAM FILES\PLAXO\2.0.1.13\INSTALLSTUB.EXE
   C:\PROGRAM FILES\SKYPE\PHONE\SKYPE.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
   C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\WORKS SHARED\WKCALREM.EXE
   C:\PROGRAM FILES\ULEAD SYSTEMS\ULEAD PHOTO EXPRESS 2 SE\CALCHECK.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
   C:\PROGRAM FILES\DIGITAL IMAGE\MONITOR.EXE
   C:\PROGRAM FILES\TECHSMITH\SNAGIT 7\TSCHELP.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\WBEM\WINMGMT.EXE
   C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\OUTLOOK.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
   C:\WINDOWS\MSAGENT\AGENTSVR.EXE
   C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
   D:\MIJN DOCUMENTEN\MIJN ONTVANGEN BESTANDEN\HIJACKTHIS.EXE

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.sjajjxbjjkketep.com/OVspAV7GG1Rq3i71nZDFcmAwDBhF0fJBIA6EfiZe_dR9NMSrTpI8Zw8OBbGnPLLr.jpg
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
   O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
   O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\PROGRAM FILES\TECHSMITH\SNAGIT 7\SNAGITBHO.DLL
   O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\ST\01.02.3000.1002\EN-XU\STMAIN.DLL
   O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\MSN TOOLBAR\01.02.3000.1001\NL\MSNTB.DLL
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL
   O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
   O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
   O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\PROGRAM FILES\TECHSMITH\SNAGIT 7\SNAGITIEADDIN.DLL
   O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\MSN TOOLBAR\01.02.3000.1001\NL\MSNTB.DLL
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun
   O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] c:\windows\taskmon.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
   O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
   O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [CriticalUpdate] c:\windows\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup
   O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [PE2CKFNT SE] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\ChkFont.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
   O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\BIN\INSTAN~1.EXE /h
   O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\BIN\REGIST~1.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor
   O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "c:\program files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
   O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
   O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
   O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\BIN\REGIST~1.EXE
   O4 - HKLM\..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"
   O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"
   O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg
   O4 - HKLM\..\RunServices: [ccProxy] C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPROXY.EXE
   O4 - HKLM\..\RunServices: [SndSrvc] C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SNDSRVC.EXE
   O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
   O4 - HKLM\..\RunServices: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
   O4 - HKCU\..\Run: [PlaxoUpdate] C:\Program Files\Plaxo\2.0.1.13\InstallStub.exe -a
   O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
   O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
   O4 - Startup: Microsoft Works Agenda-herinneringen.lnk = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
   O4 - Startup: SnagIt 7.lnk = C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagIt32.exe
   O4 - Startup: Photo Express Calendar Checker SE.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe
   O4 - Startup: Alcatel Speedtouch Connection.lnk = C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\STDialUp.exe
   O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
   O4 - Startup: Digital Image Monitor.lnk = C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe
   O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsearch.html
   O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmcache.html
   O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsimilar.html
   O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmbacklinks.html
   O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\PROGRAM FILES\IRFANVIEW\Ebay\Ebay.htm
   O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
   O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
   O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
   O16 - DPF: {4E888414-DB8F-11D1-9CD9-00C04F98436A} - https://webresponse.one.microsoft.com/oas/ActiveX/winrep.cab
   O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
   O16 - DPF: {08BEF711-06DA-48B2-9534-802ECAA2E4F9} (PlxInstall Class) - https://www.plaxo.com/down/release/PlaxoInstall.cab
   O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.fujiprint.be/FujiPrint/usercontrols/part/upload/XUpload.ocx
   O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540000} (CInstall Class) - http://www.spywarestormer.com/files2/Install.cab
   O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\PROGRAM FILES\HP\HPCORETECH\COMP\HPUIPROT.DLL

   Nog veel succesvolle helpacties toegewenst!

   Bedankt

   nIh1IlO
   Last edited by nIh1IlO; 01-01-05, 14:49.

   Comment


   • #4
    Alleen deze regel nog even fixen en je logje is weer schoon:

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.sjajjxbjjkketep.com/OVsp...w8OBbGnPLLr.jpg

    Comment


    • #5
     Hello Hans

     wordt uitgevoerd en nogmaals van harte bedankt voor de service!

     Groetjes

     nIh1IlO

     Comment


     • #6
      Hello specialist

      we zijn nu juist geteld drie dagen verder en ik heb hetzelfde probleem voorgehad zondagavond ll. Hedenmorgen heb ik de procedure toegepast zoals beschreven.
      Een uur later had ik weer prijs: dus 3x op evenveel dagen.
      Ik word gek van al dat 'stuff'. Hoe voorkom ik toch al die rommel?
      Mag ik dezelfde procedure weer toepassen en het logje ter controle doorsturen?

      Met vriendelijke groeten

      nIh1IlO

      Comment


      • #7
       Je mag een nieuw logje posten. Kijk eens naar deze pagina, voor het voorkomen van die rommel: http://www.nucia.eu/main/spyware_hoevoorkom.html

       Comment


       • #8
        Hello Hans

        sorry voor het 'derangement'.
        Ik houd mij aan zo strikt mogelijke regels betreffende het surfen.
        Deze namiddag had ik het weer voor; het gebeurde zelfs als ik het helpmij forum bezocht.
        Hieronder stuur ik het logbestand van mijn 'HijackThis operatie'.
        Ik overweeg inderdaad om IE af te zweren en over te schakelen naar Firefox.

        Alvast nogmaals bedankt.

        Groetjes van

        nIh1IlO

        Logfile of HijackThis v1.99.0
        Scan saved at 16:13:15, on 3/01/05
        Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
        MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

        Running processes:
        C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
        C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
        C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
        C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
        C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
        C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE
        C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE
        C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCPROXY.EXE
        C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\SNDSRVC.EXE
        C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
        C:\PROGRAM FILES\MESSENGER PLUS! 3\MSGPLUS.EXE
        C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
        C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
        C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE
        C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE
        C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
        C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
        C:\WINDOWS\STARTER.EXE
        C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
        C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
        C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
        C:\PROGRAM FILES\ALCATEL\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE
        C:\PROGRAM FILES\TEXTBRIDGE CLASSIC 2.0\BIN\INSTANTACCESS.EXE
        C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE
        C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\DIGITAL IMAGING\BIN\HPOTDD01.EXE
        C:\PROGRAM FILES\SUPPORT.COM\BIN\TGCMD.EXE
        C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE
        C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\UPDATER\01.02.3000.1001\NL\MSNAPPAU.EXE
        C:\PROGRAM FILES\PLAXO\2.0.1.13\INSTALLSTUB.EXE
        C:\PROGRAM FILES\SKYPE\PHONE\SKYPE.EXE
        C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
        C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE
        C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\WORKS SHARED\WKCALREM.EXE
        C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
        C:\PROGRAM FILES\ULEAD SYSTEMS\ULEAD PHOTO EXPRESS 2 SE\CALCHECK.EXE
        C:\PROGRAM FILES\DIGITAL IMAGE\MONITOR.EXE
        C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
        C:\WINDOWS\SYSTEM\WBEM\WINMGMT.EXE
        C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\OUTLOOK.EXE
        C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
        C:\WINDOWS\MSAGENT\AGENTSVR.EXE
        C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
        C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
        C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
        D:\MIJN DOCUMENTEN\MIJN ONTVANGEN BESTANDEN\HIJACKTHIS.EXE

        R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.lievblzuhyfilnllam.us/OVspAV7GG1Rq3i71nZDFcmAwDBhF0fJBIA6EfiZe_dSuI7M7I4M_Nw8OBbGnPLLr.html
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zzaovndhuoepxw.com/OVspAV7GG1QGUCON4Ycs//Tc6OaJw0_b_tR5tBCQP/M.htm
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
        O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
        O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
        O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
        O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\PROGRAM FILES\TECHSMITH\SNAGIT 7\SNAGITBHO.DLL
        O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\ST\01.02.3000.1002\EN-XU\STMAIN.DLL
        O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\MSN TOOLBAR\01.02.3000.1001\NL\MSNTB.DLL
        O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL
        O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
        O2 - BHO: (no name) - {44E8908C-32EB-DFA3-2DF2-F31E550D1746} - C:\WINDOWS\APPLICATION DATA\CREATIVETHISMULTI\BASH PEAK.EXE
        O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
        O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
        O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
        O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\PROGRAM FILES\TECHSMITH\SNAGIT 7\SNAGITIEADDIN.DLL
        O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\MSN TOOLBAR\01.02.3000.1001\NL\MSNTB.DLL
        O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
        O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun
        O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] c:\windows\taskmon.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
        O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
        O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [CriticalUpdate] c:\windows\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup
        O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [PE2CKFNT SE] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\ChkFont.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
        O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
        O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\BIN\INSTAN~1.EXE /h
        O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\BIN\REGIST~1.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor
        O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "c:\program files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [CoalInternetAudioAdmin] C:\WINDOWS\Application Data\iso option coal internet\MeowSecond.exe
        O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
        O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
        O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\BIN\REGIST~1.EXE
        O4 - HKLM\..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"
        O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"
        O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg
        O4 - HKLM\..\RunServices: [ccProxy] C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPROXY.EXE
        O4 - HKLM\..\RunServices: [SndSrvc] C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SNDSRVC.EXE
        O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
        O4 - HKLM\..\RunServices: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
        O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
        O4 - HKCU\..\Run: [PlaxoUpdate] C:\Program Files\Plaxo\2.0.1.13\InstallStub.exe -a
        O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
        O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background
        O4 - HKCU\..\Run: [Lies Vga] C:\WINDOWS\APPLIC~1\THEAXIS\OncePlatform.exe
        O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
        O4 - Startup: Microsoft Works Agenda-herinneringen.lnk = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
        O4 - Startup: Photo Express Calendar Checker SE.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe
        O4 - Startup: Alcatel Speedtouch Connection.lnk = C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\STDialUp.exe
        O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
        O4 - Startup: Digital Image Monitor.lnk = C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe
        O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsearch.html
        O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmcache.html
        O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsimilar.html
        O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmbacklinks.html
        O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\PROGRAM FILES\IRFANVIEW\Ebay\Ebay.htm
        O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
        O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
        O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
        O16 - DPF: {4E888414-DB8F-11D1-9CD9-00C04F98436A} - https://webresponse.one.microsoft.com/oas/ActiveX/winrep.cab
        O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
        O16 - DPF: {08BEF711-06DA-48B2-9534-802ECAA2E4F9} (PlxInstall Class) - https://www.plaxo.com/down/release/PlaxoInstall.cab
        O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.fujiprint.be/FujiPrint/usercontrols/part/upload/XUpload.ocx
        O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\PROGRAM FILES\HP\HPCORETECH\COMP\HPUIPROT.DLL

        Comment


        • #9
         Hoi Nihillo,

         Blijf in het vervolg van MSN Plus af (de-installeer het ook), omdat MSN Plus voor de rotzooi gezorgt heeft die momenteel op je PC staat...

         1. Vink onderstaande regels aan in HijackThis:

         R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.lievblzuhyfilnllam.us/OVs...OBbGnPLLr.html
         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zzaovndhuoepxw.com/OVspAV...tR5tBCQP/M.htm

         O2 - BHO: (no name) - {44E8908C-32EB-DFA3-2DF2-F31E550D1746} - C:\WINDOWS\APPLICATION DATA\CREATIVETHISMULTI\BASH PEAK.EXE

         O4 - HKLM\..\Run: [CoalInternetAudioAdmin] C:\WINDOWS\Application Data\iso option coal internet\MeowSecond.exe
         O4 - HKCU\..\Run: [Lies Vga] C:\WINDOWS\APPLIC~1\THEAXIS\OncePlatform.exe
         2. Sluit alle andere vensters en browsers, en klik op de knop “Fix Checked”.

         3. Start opnieuw op in veilige modus.
         Zorg ervoor dat verborgen bestanden en mappen zichtbaar zijn: Verkenner > Extra > Mapopties > Tablad Weergave > scroll naar beneden en vink het vakje voor "Verborgen bestanden en mappen weergeven" aan.

         4. Ga naar Windows Verkenner (Rechtsklikken op Start - Verkennen). Zoek en verwijder het volgende:
         Mappen:
         C:\WINDOWS\Application Data\iso option coal internet
         C:\WINDOWS\Application Data\THEAXIS
         C:\WINDOWS\Application Data\CREATIVETHISMULTI

         5. Start opnieuw op in normale modus, maak een nieuw logje aan met HijackThis, en post dat hier

         Comment


         • #10


          hello Hans

          alweer van harte bedankt voor de medewerking.
          Ik heb MSN Plus verwijderd en uitgevoerd wat je suggereerde.
          Bovendien heb ik Firefox geïnstalleerd.
          Ik bots echter op een nieuw probleempje: ik kan mij niet meer aanmelden bij mijn Bank voor onlineverrichtingen en/of raadplegingen.
          Ik krijg als antwoord dat de Javasoftware niet wordt gevonden. Ik heb ze nochtans gedownload van de site van de bank; nl die software voor andere webbrowsers dan IE.
          Weet je daar ook een oplossing voor?

          Ik voeg hieronder alvast mijn logje.

          Vriendelijke groeten van

          nIh1IlO

          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.com/
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
          O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
          O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
          O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
          O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\PROGRAM FILES\TECHSMITH\SNAGIT 7\SNAGITBHO.DLL
          O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\ST\01.02.3000.1002\EN-XU\STMAIN.DLL
          O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\MSN TOOLBAR\01.02.3000.1001\NL\MSNTB.DLL
          O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL
          O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
          O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
          O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
          O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
          O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\PROGRAM FILES\TECHSMITH\SNAGIT 7\SNAGITIEADDIN.DLL
          O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\PROGRAM FILES\MSN APPS\MSN TOOLBAR\01.02.3000.1001\NL\MSNTB.DLL
          O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
          O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun
          O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] c:\windows\taskmon.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
          O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
          O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [CriticalUpdate] c:\windows\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup
          O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
          O4 - HKLM\..\Run: [PE2CKFNT SE] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\ChkFont.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
          O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
          O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\BIN\INSTAN~1.EXE /h
          O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\BIN\REGIST~1.EXE
          O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program Files\Support.com\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor
          O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "c:\program files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
          O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
          O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
          O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\BIN\REGIST~1.EXE
          O4 - HKLM\..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"
          O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"
          O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg
          O4 - HKLM\..\RunServices: [ccProxy] C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPROXY.EXE
          O4 - HKLM\..\RunServices: [SndSrvc] C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SNDSRVC.EXE
          O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
          O4 - HKCU\..\Run: [PlaxoUpdate] C:\Program Files\Plaxo\2.0.1.13\InstallStub.exe -a
          O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
          O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background
          O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
          O4 - Startup: Microsoft Works Agenda-herinneringen.lnk = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
          O4 - Startup: Photo Express Calendar Checker SE.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe
          O4 - Startup: Alcatel Speedtouch Connection.lnk = C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\STDialUp.exe
          O4 - Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
          O4 - Startup: Digital Image Monitor.lnk = C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe
          O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsearch.html
          O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmcache.html
          O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsimilar.html
          O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmbacklinks.html
          O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\PROGRAM FILES\IRFANVIEW\Ebay\Ebay.htm
          O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL
          O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
          O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
          O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
          O16 - DPF: {4E888414-DB8F-11D1-9CD9-00C04F98436A} - https://webresponse.one.microsoft.com/oas/ActiveX/winrep.cab
          O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
          O16 - DPF: {08BEF711-06DA-48B2-9534-802ECAA2E4F9} (PlxInstall Class) - https://www.plaxo.com/down/release/PlaxoInstall.cab
          O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.fujiprint.be/FujiPrint/usercontrols/part/upload/XUpload.ocx
          O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\PROGRAM FILES\HP\HPCORETECH\COMP\HPUIPROT.DLL

          Comment


          • #11
           Je bedoelt dat je niet op de Bank site kunt komen met FireFox, maar wel met IE? Dan zul je de bankzaken maar met IE moeten doen. Je logje is in ieder geval weer keurig

           Comment


           • #12
            Hello Hans

            inderdaad, dat bedoelde ik. Ik heb ook navraag gedaan bij de bank en zij ondersteunen Mozella Firefox niet, jammer maar helaas.
            Ik zal dus voor mijn bankverrichtingen toch moeten terugkeren naar IE.

            Overigens nogmaals van harte bedankt voor de controle van mijn logje!

            Met vriendelijke groeten van

            nIh1IlO

            Comment

            Sorry, you are not authorized to view this page
            Working...
            X
            😀
            🥰
            🤢
            😎
            😡
            👍
            👎